0

Đề thi Toán lớp 8 học kỳ II

5 245 2
  • Đề thi Toán lớp 8 học kỳ II

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2017, 18:30

Đề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ IIĐề thi Toán lớp 8 học kỳ II SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HỌC KỲ II TỈNH NAM ĐỊNH Lớp: ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG Môn thi: Toán – Năm học : 2016 – 2017 (Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian phát đề) Đề gồm 01 trang I Trắc nghiệm khách quan: (2,0 điểm) Hãy viết số câu chữ (A, B, C, D) đứng trước đáp án vào thi Câu Trong phương trình sau, đâu phương trình bậc ẩn: A x–1=x+2 B (x – 1)(x – 2) = 2x + = 3x + C ax + b = D Câu Phương trình 2x + k = x – nhận x = nghiệm khi: A k=3 k=1 B k = –3 C k = D Câu Phương trình 2x : có nghiệm là: B A C D Câu Trong khẳng định sau, khẳng định ? B (–5) + > A C (–5) –16 D + (–3) > + (–3) Câu Cho a + > b + Khi đó: A a –3b – C 3a + > 3b + D 5a + < 5b + Câu x = –3 nghiệm bất phương trình: 2x + > B – 2x > 10 – x C – x < + 2x D –2x > 4x + A Câu Cho ABC có AB = 2,5, AC = 3,5 ; kẻ phân giác AD Tính tỷ số A B C D Câu Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có A’B = 5cm ; A’C’ = 13 cm ; B’C’ = 12 cm ; CC’ = 8cm Tính diện tích toàn phần hình lăng trụ A 300 cm2 cm2 II B 220 cm2 C 270 cm2 D 160 Tự luận: (8,0 điểm) Câu Giải phương trình sau: a) b) Câu Tìm giá trị nguyên x thỏa mãn hai bất phương trình sau: Câu Cho ABC; đường cao AH, BD, CE cắt I a) b) c) Chứng minh rằng: BI BD + CI CE = BC2 Nếu , diện tích ABC 120 cm2 Tính diện tích ADE Chứng minh rằng: HI HA Câu Cho x, y, z số thực thỏa mãn 2( y2 + yz + z2 ) + 3x2 = 81 Tìm giá trị nhỏ giá trị lớn biểu thức A = x + y + z Hết Họ Câu sinh: Đáp án D B B A C D C A tên thí Họ tên, chữ kí giám thị 1: Số báo danh: Họ tên, chữ kí giám thị 2: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC TỈNH NAM ĐỊNH Môn Toán – Lớp: KÌ II Năm học : 2016 – 2017 (Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian phát đề) I Trắc nghiệm khách quan: Mỗi câu 0,25 điểm Tự luận: (8,0 điểm) Câu (3,0 điểm) Giải phương trình II Đáp án a) - Điều kiện xác định: Quy đồng phân thức có mẫu thức chung Khử mẫu tìm hai giá trị: Đối chiếu với điều kiện xác định nhận kết luận b) • • • Xét trường hợp Xét khoảng Xét khoảng Xét khoảng (không thỏa mãn) Xét trường hợp Xét khoảng (không thỏa mãn) Xét khoảng (không thỏa mãn) Xét khoảng (không thỏa mãn) Kết luận Điểm 1,25 0,25 0,25 0,50 0,25 1,75 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu (1,0 điểm) Tìm giá trị nguyên x thỏa mãn hai bất phương trình sau: Đáp án Điểm - Giải phương trình (1) 0,25 - Giải phương trình (1) 0,25 - Từ hai phương trình tìm giá trị nguyên x thỏa mãn hai bất0,25 phương trình < x < 13 - Kết luận 0,25 Câu (3,0 điểm) E B Đáp án A D F Điểm K H C a: 0,75 ; b: 1,25 c) 1,0 0,25 - HBF DBC (g – g) BF BD = BH BC (1) 0,25 - HFC EBC (g – g) CF CE = HC BC (2) 0,25 - Từ (1) (2) BF BC + CF CE = BC 0,25 - ADB AEC (g – g) 0,25 - ADE ABC (c – g – c) (3) - Gọi K trung điểm AC - Xét AEC vuông: EK đường trung tuyến ứng với cạnh huyền 0,50 (tính chất tam giác vuông) ; mà AK = AC KAE cân (định nghĩa tam giác cân) ; mà KAE (định nghĩa tam giác đều) AE = AK (4) 0,25 - Từ (3) (4) - Chứng minh bất đẳng thức: ab (a, b > 0) 0,50 Thật vậy: - Có: ; 0,25 AHB CEB (g – g) HA HF = HB HC 0,25 - Áp dụng bất đẳng thức: HA HF = HB HC 2 Câu Cho x, y, z số thực thỏa mãn 2( y + yz + z ) + 3x = 81 Tìm giá trị nhỏ giá trị lớn biểu thức A = x + y + z - - Đáp án Ta có: 2( y + yz + z ) + 3x = 81 ( x + y + z )2 + ( x – y )2 + ( x – z )2 = 81 2 Điểm Khi x = y = z = A = ; x = y = z = –3 A = –9 Min A –9 ; Max A Chú ý: - Nếu thí sinh làm theo cách khác với đáp án mà với kiến thức chương trình tổ chấm thống cho điểm thành phần cho tổng điểm hướng dẫn quy định - Ở câu phần tự luận thí sinh vẽ hình sai không vẽ hình mà chứng minh giám khảo trừ 50% tổng số điểm làm - Điểm toàn tổng điểm thành phần không làm tròn 0,50 0,25 0,25 ... CHẤM THI HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC TỈNH NAM ĐỊNH Môn Toán – Lớp: KÌ II Năm học : 2016 – 2017 (Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian phát đề) I Trắc nghiệm khách quan: Mỗi câu 0,25 điểm Tự luận: (8, 0... A’B = 5cm ; A’C’ = 13 cm ; B’C’ = 12 cm ; CC’ = 8cm Tính diện tích toàn phần hình lăng trụ A 300 cm2 cm2 II B 220 cm2 C 270 cm2 D 160 Tự luận: (8, 0 điểm) Câu Giải phương trình sau: a) b) Câu Tìm... mãn 2( y + yz + z ) + 3x = 81 Tìm giá trị nhỏ giá trị lớn biểu thức A = x + y + z - - Đáp án Ta có: 2( y + yz + z ) + 3x = 81 ( x + y + z )2 + ( x – y )2 + ( x – z )2 = 81 2 Điểm Khi x = y = z
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Toán lớp 8 học kỳ II, Đề thi Toán lớp 8 học kỳ II,