0

Nghiên cứu công nghệ chồn ống để chế tạo chi tiết phục vụ công nghiệp quốc phòng

109 247 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2017, 22:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRỊNH MINH TÂN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHỒN ỐNG ĐỂ CHẾ TẠO CHI TIẾT PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ HÀ NỘI - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRỊNH MINH TÂN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHỒN ỐNG ĐỂ CHẾ TẠO CHI TIẾT PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS NGUYỄN ĐẮC TRUNG HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thân thực hướng dẫn PGS TS Nguyễn Đắc Trung Trừ phần tham khảo ghi rõ luận văn, kết quả, số liệu nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Ngƣời cam đoan Trịnh Minh Tân LỜI CẢM ƠN Sau hai năm học tập nghiên cứu Bộ môn Gia công Áp lực – Viện Cơ khí - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, với dẫn tận tình Thầy, Cô giáo, giúp đỡ nhiệt tình bạn bè nỗ lực cố gắng thân, hoàn thành Luận văn tốt nghiệp Cao học đạt kết mong muốn Nhân dịp hoàn thành Luận văn Cao học, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất Thầy, Cô giáo Bộ môn, Khoa Trường tận tình giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện tốt cho hoàn thành khoá học Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo PGS TS Nguyễn Đắc Trung, nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ việc thực Luận văn Tôi xin chân thành cám ơn thầy giáo phản biện đọc luận văn đóng góp cho ý kiến quý báu bổ ích Nhân đây, xin gửi lời cám ơn chân thành tới Cha, Mẹ, gia đình bạn bè thân thiết giúp đỡ, động viên, học tập trong sống Nhờ có ủng hộ đạt kết tốt đẹp ngày hôm Xin kính tặng luận văn cho Cha, Mẹ gia đình Tác giả Trịnh Minh Tân MỤC LỤC Trang bìa phụ Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục .3 Danh mục kí hiệu chữ viết tắt Danh mục bảng, hình vẽ đồ thị .6 MỞ ĐẦU Chƣơng 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ CHỒN 1.1 Sơ lược công nghệ chồn .9 1.1.1 Định nghĩa 1.1.2 Biến dạng không đồng chồn 1.1.3 Công biến dạng chồn 13 1.1.4 Mô hình chồn trụ đặc 15 1.2 Ma sát trình chồn 16 1.2.1 Định nghĩa ma sát .16 1.2.2 Thí nghiệm chồn bạc .17 1.2.3 Nghiên cứu chồn phôi hình trụ 20 1.3 Một số khái quát chung chồn ống 25 1.3.1 Đặc điểm chung 25 1.3.2 Khuyết tật trình chồn ống .26 1.3.3 Ví dụ chồn ống 27 1.3.4 Xác định lực cho toán chồn ống 29 Chƣơng 2: THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHỒN ỐNG 2.1 Chồn ống .33 2.2 Sự phát triển công nghệ chồn ống 34 2.3 Đặc điểm chung 34 2.4 Những lưu ý thiết kế công nghệ chồn ống 35 2.5 Các giới hạn trình công nghệ 39 2.6 Các quy trình thiết kế tiến trình công nghệ 40 2.6.1.Quy trình I 40 2.6.2 Quy trình II .44 2.7 Thiết kế khuôn cho trình chồn ống 47 Chƣơng 3: NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN VÀ THỰC NGHIỆM CHỒN BẠC NỐI 3.1 Sản phẩm, công nghệ áp dụng sở sản xuất………… 51 3.2 Nghiên cứu công nghệ chồn nguội ống Bạc nối 52 3.2.1 Xây dựng vẽ vật dập 52 3.2.2 Sơ đồ ép chảy chồn ống .53 3.2.3 Mô tả hướng dòng chảy kim loại 55 3.3 Phân tích vùng biến dạng trình chồn Bạc nối 56 3.3.1 Sơ đồ .56 3.3.2 Phân tích, tính toán công nghệ 57 3.4 Mô số chồn Bạc nối 58 3.4.1 Mô hình lưới phần tử phôi sản phẩm 58 3.4.2 Mô số trình biến dạng 59 3.5 Phân tích kết cấu chi tiết làm việc dụng cụ chồn Bạc nối 62 3.6 Kết thực nghiệm .62 3.6.1 Một số hình ảnh trình thực nghiệm 62 3.6.2 Hình ảnh soi tổ chức kim tương sau biến dạng .65 3.7 Kết luận 66 Chƣơng4:NGHIÊNCỨU,TÍNHTOÁNVÀTHỰCNGHIỆMCHỒN ỐNGCHỨATHUỐCNỔ 4.1 Bản vẽ sản phẩm, công nghệ áp dụng 68 4.1.1 Bản vẽ thiết kế sản phẩm Ống chứa thuốc nổ 68 4.1.2 Phân tích vẽ thiết kế 69 4.1.3 Công nghệ áp dụng 69 4.1.4 Nhận xét chung .69 4.2 Đề xuất công nghệ để chế tạo Ống chứa thuốc nổ 70 4.2.1 Nghiên cứu công nghệ chồn ống .70 4.2.2 Sơ đồ chồn Ống chứa thuốc nổ .75 4.3 Tính toán công nghệ chồn Ống chứa thuốc nổ 76 4.3.1 Phân tích vùng biến dạng, không biến dạng .77 4.3.2 Tính toán công nghệ 77 4.4 Mô số chồn Ống chứa thuốc nổ 78 4.4.1 Mô hình lưới phần tử phôi sản phẩm 78 4.4.2 Mô số trình biến dạng 78 4.5 Phát triển toán 82 4.5.1 Bài toán chồn để tăng dần chiều cao .82 4.5.2 Bài toán chồn để tăng dần chiều dày 83 4.6 Thiết kế dụng cụ chồn sản phẩm Ống chứa thuốc nổ 86 4.6.1 Nguyên lý làm việc dụng cụ .87 4.6.2 Phân tích bước làm việc dụng cụ chồn 93 4.6.3 Phân tích, hiệu chỉnh chi tiết tạo hình 95 4.7 Tiến trình công nghệ chế tạo, so sánh phương án……………… 97 4.7.1 Tiến trình công nghệ chế tạo áp dụng………………… 97 4.7.2 Tiến trình công nghệ chế tạo theo đề xuất……………… .99 4.7.3 So sánh hiệu kinh tế - kỹ thuật phương án .101 4.8 Kết thực nghiệm 102 4.8.1 Một số hình ảnh trình thực nghiệm 102 4.8.2 Hình ảnh soi tổ chức kim tương sau biến dạng .104 4.9 Kết luận .105 TÀI LIỆU THAM KHẢO .107 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu * d0 h0 hi H0 H0/D0 (D0/H0) F P, Pi (i =1, 2) K n p, q kf l0 l V  * α εz εθ   1, 2, 3   max   1, 2, 3 ζr ζz ζθ   ηk   Ý nghĩa Thuật ngữ Đường kính ban đầu mẫu hình trụ Chiều cao ban đầu lưới ô vuông Chiều cao lưới ô vuông Chiều cao ban đầu mẫu hình trụ Đơn vị đo Tỷ lệ co Diện tích tiết diện ngang Lực tác dụng lên mẫu Hệ số độ bền Số mũ hóa bền áp lực đơn vị, áp lực riêng Ứng suất chảy trung bình Chiều dài phôi ban đầu Chiều dài phôi sau ép Thể tích biến dạng Bán kính tức thời Chữ Hy Lạp N/mm2 mm mm mm3 Tỷ số biến dạng (độ dốc đường biến dạng) Biến dạng dọc trục Biến dạng vòng Biến dạng hiệu dụng Biến dạng Tốc độ biến dạng Mức độ biến dạng Mức độ biến dạng lớn Hệ số nhân dẻo Hệ số ma sát Ứng suất Ứng suất hướng kính Ứng suất dọc trục Ứng suất vòng Ứng suất hiệu dụng Ứng suất tiếp Ma sát Tresca Hệ số poisson N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 LỜI MỞ ĐẦU Tại sở sản xuất quốc phòng, việc áp dụng công nghệ gia công áp lực vào chế tạo sản phẩm khiêm tốn với tỷ trọng thấp số lượng sản phẩm cần phải qua công nghệ gia công áp lực giải toán nâng cao tính, giảm giá thành sản phẩm Tại đó, họ ý đến công nghệ gia công cắt gọt mang tính cổ điển tiện, phay, bào, để gia công, chế tạo sản phẩm Công nghệ chồn ống nói chung công nghệ chồn ống nguội nói riêng vấn đề mẻ trung tâm nghiên cứu, sở sản xuất Việt Nam Tại sở giảng dạy, nghiên cứu, sinh viên trang bị kiến thức cách lướt qua với vài ví dụ thời gian dành cho nghiên cứu, trao đổi ít; diễn đàn số công trình nghiên cứu sâu tiếp cận theo hướng hệ thống hóa thành hệ thống lý luận mà chưa thiếu tính thực nghiệm để kiểm chứng Các sở sản xuất, chế tạo thiếu kỹ sư chuyên ngành gia công áp lực, có, mảng công nghệ chồn ống chưa ý nhiều dẫn đến việc chủ động nghiên cứu, triển khai áp dụng chưa có không dám thay đổi công nghệ cũ mắc nhiều nhược điểm Chính vậy, công nghệ chồn ống vấn đề hoàn toàn xa lạ thực tế sản xuất chi tiết hoàn toàn chắn áp dụng công nghệ gia công áp lực vào tiến trình công nghệ chế tạo chi tiết hoàn toàn khả thi Xuất phát từ thực tế sản xuất sở quốc phòng đòi hỏi cần phải áp dụng công nghệ vào sản xuất để nâng cao tính, tăng hiệu suất sử dụng vật liệu, giám giá thành sản phẩm, qua nghiên cứu vẽ sản phẩm, nhận thấy rằng, hoàn toàn áp dụng công nghệ chồn ống vào chế tạo sản phẩm Ống chứa thuốc nổ Đạn xuyên lõm chống tăng Mục đích nghiên cứu công nghệ chồn ống tìm mối liên hệ thông số kích thước hình học, làm chủ trình công nghệ đảm bảo chắn sau chồn sản phẩm không gặp khuyết tật công nghệ nào, đặc biệt khuyết tất gấp Luận văn trình bày chương: Chương 1: Khái quát chung côn nghệ chồn Chương 2: Thiết kế công nghệ chồn ống Chương 3: Nghiên cứu, tính toán thực nghiệm chồn Bạc nối Chương 4: Nghiên cứu, tính toán thực nghiệm chồn Ống chứa thuốc nổ Đạn xuyên lõm chống tăng Kết luận triển vọng lớn lao áp dụng công nghệ chồn ống nguội vào sản xuất loạt lớn sản phẩm Ống chứa thuốc nổ - Đạn xuyên lõm chống tăng sở sản xuất quốc phòng./ Thái Nguyên, ngày 20 tháng năm 2015 Tác giả 4.6.2 Phân tích bƣớc làm việc dụng cụ chồn: Hình 4.31: Bước – Cho phôi vào chày Hình 4.32: Bước – Bệ xuống 93 Hình 4.33: Bước – Kết thúc trình chồn Hình 4.34: Bước – Tháo sản phẩm 94 4.6.3 Phân tích, hiệu chỉnh chi tiết tạo hình dụng cụ chồn: Nghiên cứu kỹ lưỡng trình chồn Ống chứa thuốc nổ theo dụng cụ thiết kế, chế tạo theo hình… nhận thấy chi tiết Chày định vị (…) chi tiết quan trọng: việc chi tiết đóng vai trò làm chuẩn dụng cụ, định vị cho phôi thả vào biên dạng, bề mặt làm việc đóng vai trò việc tăng giảm trở lực biến dạng điền đầy kim loại chồn Nếu biên dạng làm việc có hình dáng hình…, trở lực biến dạng lớn, kim loại khó điền đầy vào vị trí (gọi vùng chết), chí làm gãy chày chồn Biên dạng làm việc có hình dáng hình…, trở lực biến dạng nhỏ hơn, kim loại điền đầy dễ dàng b) Thiết kế hợp lý a) Chày định vị c) Thiết kế chưa hợp lý d) So sánh biên dạng hợp lý chưa hợp lý Hình 4.35: Bản vẽ thiết kế Chày định vị phân tích tính hợp lý thiết kế 95 Đối với biên dạng làm việc dụng cụ mà có diễn trình vật liệu chảy bám theo biên dạng dụng cụ yêu cầu bề mặt phải đánh bóng, giảm hệ số ma sát tốt, tức mong muốn hệ số ma sát nhỏ Một phương pháp áp dụng nhiều là, mạ crom cho bề mặt làm việc dụng cụ nhằm tăng tính chống mài mòn, giảm hệ số ma sát; đồng thời, trình biến dạng kim loại phải bôi trơn cho dụng cụ nhằm giảm hệ số ma sát, giảm trở lực biến dạng kim loại 96 4.7 Tiến trình công nghệ chế tạo Ống chứa thuốc nổ, so sánh phƣơng án 4.7.1 Tiến trình công nghệ chế tạo Ống chứa thuốc nổ áp dụng: NC1: Cắt đoạn NC2: Dập tóp lần NC3: Dập tóp lần NC4: Ủ NC5: Dập tóp lần NC6: Dập tóp lần 97 NC7: Dập hiệu chỉnh NC8: Chuốt NC9: Tôi, hóa già NC10: Xén đầu, tiện sơ NC11: Tiện sơ lỗ NC12: Tiện tinh lỗ NC13: Tiện ren M42x1; tiện 98 4.7.2 Tiến trình công nghệ chế tạo Ống chứa thuốc nổ theo đề xuất tác giả (áp dụng công nghệ chồn): NC1: Cắt đoạn NC2: Dập tóp lần NC3: Dập tóp lần NC4: Ủ NC5: Ép chảy NC6: Tiện xén 99 NC7: Chồn trụ NC8: Tôi, hóa già NC10: Tiện tinh lỗ NC11: Tiện tinh lỗ 100 NC9: Dập hiệu chỉnh 4.7.3 So sánh hiệu kinh tế - kỹ thuật phƣơng án: Hình vẽ 4.36: Sự phân bố lượng dư cho nguyên công tiện theo phương án công nghệ hành Hình vẽ 4.37: Sự phân bố lượng dư cho nguyên công tiện theo phương án chồn ống Bảng so sánh phương án TT Phƣơng án Tác giả đề xuất Hiện hành (chồn ống) Д16 Д16 Thông số công nghệ Vật liệu chế tạo: hợp kim nhôm Kích thước sản phẩm, mm Ф70,5x188 Ф70,5x188 0,1860 0,1860 Ф76,5xδ5,1x188,7 Ф72,9xδ3,3x167,2 0,5890 31,58 13 0,2330 0,3292 56,51 11 0,2097 (kích thước bao lớn nhất) Khối lượng sản phẩm, kg Kích thước phôi ống, mm (đường kính x chiều dày x chiều dài) Khối lượng phôi, kg Hiệu suất sử dụng vật liệu, % Số nguyên công Tổng thời gian chế tạo, 101 4.8 Kết thực nghiệm: 4.8.1 Một số hình ảnh trình thực nghiệm Thực nghiệm ép thử sản phẩm bạc nối thực máy ép thủy lực với khuôn thiết kế hình , kích thước chi tiết khuôn, phôi lấy từ kết mô số b) Máy ép thủy lực tự động 350 T a) Máy ép thủy lực 315 T c) Rà, gá khuôn máy ép thủy lực 350 T Hình 4.38: Các máy ép thủy lực tiến hành thực nghiệm 102 Phôi Ống chứa thuốc nổ sản phẩm ép thử nghiệm trình bày hình đến hình Sản phẩm cắt nửa để đo kích thước đường kính, chiều dày đoạn thấy kích thước hoàn toàn với kích thước hình Tại vị trí chồn, hướng thớ kim loại chạy dọc theo đường sinh, không xuất khuyết tật gấp a) Ống chứa thuốc nổ sau chồn b) Ống chứa thuốc nổ tiện hoàn chỉnh từ phôi chồn c) Ống chứa thuốc nổ cắt nửa Hình 4.39: Thực nghiệm chồn Ống chứa thuốc nổ 103 4.8.2 Hình ảnh soi tổ chức kim tƣơng sau biến dạng Mẫu 1: áp dụng công nghệ chồn (Theo tiến trình đề xuất tác mục 4.7.2: sử dụng công nghệ chồn) VÞ trÝ Ảnh 1a: VT3 x 50 Ảnh 1b: VT3 x 200 Mẫu 2: không áp dụng công nghệ chồn (Theo tiến trình áp dụng mục 4.7.1: sử dụng công nghệ tóp) VÞ trÝ Ảnh 2a: VT2 x 50 Ảnh 2b: VT2 x 200 104 * Nhận xét: Các mẫu hợp kim nhôm có tổ chức pha , tồn pha liên kim nằm rải rác mẫu - Mẫu 1: + Các hạt bị biến dạng theo hướng vòng cung biên giới hạt rõ nét, tồn pha liên kim nằm rải rác tổ chức hạt + Ảnh 1a, 1b cho thấy tổ chức hạt tế vi có hướng thớ ôm lượn theo biên dạng dụng cụ chồn, hướng thớ giúp chi tiết chịu lực kéo theo phương hướng kính phương dọc trục tốt - Mẫu 2: + Các hạt bị biến dạng dọc theo trục mẫu, biên giới hạt rõ nét, tồn pha liên kim nằm rải rác tổ chức hạt + Ảnh 2a, 2b cho thấy tổ chức hạt tế vi có hướng thớ dọc trục - hướng trình ép chảy ống phôi khởi thủy; mặt cắt có thay đổi tiết diện ngang, hướng thớ bị tiện đứt trình gia công dẫn đến chi tiết chịu lực kéo theo phương hướng kính phương dọc trục so với chi tiết gia công theo phương án chồn 4.9 KẾT LUẬN Đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật liệu, giảm chi phí sản xuất đòi hỏi phải tích cực nghiên cứu công nghệ dập tạo hình để chế tạo chi tiết công nghiệp quốc phòng Đối với chi tiết rỗng Ống chứa thuốc nổ cần phải nghiên cứu phương án công nghệ phù hợp để tránh hỏng hóc, khuyết tật xuất sản phẩm Qua việc đưa sơ đồ công nghệ hợp lý, kết hợp ép chảy thuận chồn phôi hợp kim nhôm Д16 trạng thái nguội, phân tích, tính toán công nghệ nhờ mô số trình biến dạng cho thấy, việc ép tạo hình Ống chứa thuốc nổ hoàn toàn khả thi cho kết sản phẩm đạt yêu cầu Với kết đạt thực nghiệm chồn Ống chứa thuốc nổ sở cho việc thiết kế tiến trình công nghệ chế tạo hoàn chỉnh từ phôi ống khởi thủy đến hoàn thiện sản phẩm Mục 4.7.2 trên, trường hợp công nghệ chồn 105 ống giúp đạt mục đích vốn có cần dùng phôi ống ban đầu mỏng so với công nghệ tóp để tạo tiết diện có chiều dày thành cục lớn vị trí lại thông qua việc tính toán, thiết kế công nghệ hợp lý Qua việc so sánh hiệu kinh tế - kỹ thuật cho thấy, áp dụng công nghệ chồn vào tiến trình công nghệ chế tạo Ống chứa thuốc nổ đạt hiệu tích cực, cụ thể sau: - Cơ tính sản phẩm tăng lên vùng chồn; - Khối lương phôi giảm 0,26 kg/sản phẩm, hiệu suất sử dụng vật liệu tăng lên gấp 1,79 lần so với phương án sử dụng công nghệ tóp ống; - Năng suất lao động nguyên công tiện tăng khoảng 15%; - Giá thành sản phẩm giảm 61.500 đ/sản phẩm; Từ hiệu to lớn đạt khía cạnh kỹ thuật, đặt biệt khía cạnh hiệu kinh tế, lợi ích thu áp dụng công nghệ chồn nguội ống vào sản xuất Ống chứa thuốc nổ nói riêng sản xuất sản phẩm quân nói chung mở đường cổ cho nhà kỹ thuật sở sản xuất quốc phòng có niềm tin vững để liệt, dám thay đổi áp dụng mạnh mẽ công nghệ gia công áp lực vào sản xuất đề ngày nâng cao tỷ trọng gia công áp lực gia công khí nơi 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Mậu Đằng, Phạm Văn Nghệ, Nguyễn Trung Kiên, Đinh Văn Phong, Trần Đức Cứu: Công nghệ tạo hình khối, NXB Bách khoa Hà Nội 2008 [2] C Yang and G Ngaile: Preform design for forging and extrusion processes based on geometrical resemblance, Proc IMechE Vol 224 / 2009 Part B: J Engineering Manufacture [3] Nguyễn Quang Thắng: Nghiên cứu hình thành khuyết tật ổn định dập khối, LVThS trường ĐH Bách khoa Hà Nội 2011 [4] A B Abdullah, S M Sapuan, Z Samad, H M T Khaleed and N A Aziz: Prediction of geometric defects in the cold embossing of AA6061 aluminum alloy by finite element analysis, Scientific Research and Essays Vol 7(15), ISSN 1992-2248, pp 1630-1638, 23 April, 2012 [5] Nguyễn Tất Tiến, Lý thuyết biến dạng dẻo, Nhà xuất Giáo dục, Hà nội 2004 [6] Nguyễn Đắc Trung, Lê Thái Hùng, Nguyễn Như Huynh, Nguyễn Trung Kiên: Mô số trình biến dạng, NXB Bách khoa Hà Nội 2011 * [7] “Simulation Of Folding Defect In Forging”, M.Poursina , J.Parvizian [8] "Deformation behavior of Al-4Cu-2Mg alloy during cold upset forging", J.Babu Rao, Syed Kamaluddin, J Appa Rao, M.M.M Sarcar, N.R.M.R Bhargava [9] "Analysis of tube upsetting", Aydin Tuzun [10] "Friction analysis in cold forging", Omer Necati Cora 107 ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRỊNH MINH TÂN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHỒN ỐNG ĐỂ CHẾ TẠO CHI TIẾT PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT... đến công nghệ gia công cắt gọt mang tính cổ điển tiện, phay, bào, để gia công, chế tạo sản phẩm Công nghệ chồn ống nói chung công nghệ chồn ống nguội nói riêng vấn đề mẻ trung tâm nghiên cứu, ... 4.1.3 Công nghệ áp dụng 69 4.1.4 Nhận xét chung .69 4.2 Đề xuất công nghệ để chế tạo Ống chứa thuốc nổ 70 4.2.1 Nghiên cứu công nghệ chồn ống .70 4.2.2 Sơ đồ chồn Ống chứa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu công nghệ chồn ống để chế tạo chi tiết phục vụ công nghiệp quốc phòng , Nghiên cứu công nghệ chồn ống để chế tạo chi tiết phục vụ công nghiệp quốc phòng ,

Từ khóa liên quan