0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CADIMI (Cd) ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA ỐC NHỘNG VOI Pollicaria rochebruni (Mabille, 1887

73 1,665 0
  • NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CADIMI (Cd) ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA  ỐC NHỘNG VOI  Pollicaria rochebruni (Mabille, 1887

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2017, 07:04

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNLỜI CAM ĐOANDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNGDANH MỤC HÌNHMỞ ĐẦU11.Đặt vấn đề12.Mục tiêu nghiên cứu23.Nội dung nghiên cứu2CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU31.1. Tổng quan về Cadimi31.1.1. Khái niệm31.1.2. Tính chất lý Hóa học của Cadimi31.1.3. Ảnh hưởng của Cadimi đối với môi trường và sinh vật51.1.4. Nguồn gốc phát sinh Cadimi51.1.5. Sự chuyển hóa của Cadimi trong tự nhiên61.1.6. Quy chuẩn về hàm lượng Cadimi trong đất61.2. Tổng quan về ốc cạn71.2.1. Khái niệm và đặc điểm chung71.2.2. Đặc điểm nhận dạng81.2.3. Đặc điểm hoạt động sống81.3. Đặc điểm của ốc nhộng voi Pollicaria rochebruni101.3.1. Đặc điểm hình thái của ốc nhộng voi101.3.2. Đặc điểm điều kiện sống của ốc nhộng voi111.4. Tình hình nghiên cứu ảnh hưởng của kim loại nặng đến một số đặc điểm sinh học của ốc cạn121.4.1. Tình hình nghiên cứu ảnh hưởng của kim loại nặng đến một số đặc điểm sinh học của ốc cạn trên thế giới121.4.2. Tình hình nghiên cứu ảnh hưởng của kim loại nặng đến một số đặc điểm sinh học của ốc cạn ở Việt Nam13CHƯƠNG 2: PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...132.1. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu152.2. Phương pháp nghiên cứu152.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu152.2.2. Quy trình thực hiện15CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU313.1. Kết quả phân tích hàm lượng Cadimi trong mẫu đất và một số đặc điểm ban đầu của mẫu ốc313.1.1. Kết quả phân tích hàm lượng Cadimi trong mẫu đất313.1.2. Một số đặc điểm sinh học ban đầu của ốc nhộng voi333.2. Ảnh hưởng của Cadimi đến mức độ sinh trưởng của ốc nhộng voi363.3. Ảnh hưởng của Cadimi đến kích thước vỏ ốc nhộng voi393.4. Ảnh hưởng của Cadimi đến hoạt động di chuyển của ốc nhộng voi463.5.Ảnh hưởng của Cadimi đến hoạt động dinh dưỡng của ốc nhộng voi493.6. Kết quả phân tích hàm lượng Cadimi trong mẫu ốc nhộng voi52KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ53TÀI LIỆU THAM KHẢO54  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG VŨ THỊ KHÁNH LINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CADIMI (Cd) ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA ỐC NHỘNG VOI - Pollicaria rochebruni (Mabille, 1887) TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG VŨ THỊ KHÁNH LINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CADIMI (Cd) ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA ỐC NHỘNG VOI - Pollicaria rochebruni (Mabille, 1887) Ngành: Quản lý Tài nguyên Môi trường Mãngành: 52 85 01 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN 1: TS Hoàng Ngọc Khắc TS Nguyễn Đình Tứ HÀ NỘI, 2017 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý thầy cô Khoa Môi trường, trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội quan tâm truyền dạy kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập rèn luyện trường Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo TS.Hoàng Ngọc Khắc trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt kiến thức thực tế, phương pháp luận, đôn đốc kiểm tra suốt trình nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô phòng thí nghiệm trường, giúp đỡ tạo điều kiện trình phân tích mẫu phòng thí nghiệm Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội, thầy cô giáo giúp trình học tập hoàn thành đồ án tốt nghiệp Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2017 Sinh viên Vũ Thị Khánh Linh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp “Nghiên cứu ảnh hưởng Cadimi (Cd) đến số đặc điểm sinh học ốc nhộng voi - Pollicaria rochebruni (Mabille, 1887)” công trình nghiên cứu thực riêng tôi, thực sở tự bố trí thí nghiệm nuôi, theo dõi, chăm sóc ghi chép lại số liệu đo đạc hướng dẫn khoa học TS.Hoàng Ngọc Khắc Các số liệu kết đồ án tốt nghiệp trung thực, khách quan chưa công bố công trình nghiên cứu khác Ngoài ra, có tham khảo nhận xét làm tảng trích dẫn nguồn rõ ràng Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2017 Sinh viên Vũ Thị Khánh Linh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Hg : Thủy ngân As : Asen Pb : Chì Zn : Kẽm Cu : Đồng Ni : Niken Cd : Cadimi TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN : Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường ÔTN : Ô thí nghiệm ĐC1 : Đối chứng TN2 : Ô thí nghiệm TN3 : Ô thí nghiệm TN4 : Ô thí nghiệm PTN : Phòng thí nghiệm MĐ : Mẫu đất BTTN : Bố trí thí nghiệm MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Quá trình phát triển công nghiệp, nông nghiệp dịch vụ y tế, du lịch, thương mại… làm cho môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt diện kim loại nặng môi trường đất, vấn đề môi trường cộng đồng quan tâm Sự tích tụ kim loại nặng ảnh hưởng đến đời sống sinh vật, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người thông qua chuỗi thức ăn Đặc biệt nhóm kim loại độc bao gồm Hg, As, Pb, Zn, Cu, Ni,…trong Cadimi coi ba kim loại nguy hiểm người sinh vật Trong động vật không xương sống, ngành Thân mềm (Mollusca) xếp sau ngành Chân khớp (Arthropoda) số lượng giống, loài số lượng cá thể Các động vật thuộc ngành Thân mềm thích nghi với môi trường sống khác nước mặn, nước cạn Do đó, chúng không đa dạng hình dạng mà cấu trúc bên thể [2][3] Hiện nay, ngành Thân mềm xác định có khoảng 130000 loài, có 35000 loài hóa đá Ngành Thân mềm giữ vai trò quan trọng hệ sinh thái mà có giá trị kinh tế [1][2] Trong ngành Thân mềm, lớp Chân bụng (Gastropoda) lớp phong phú nhất, chiếm khoảng 75 - 80% số loài Thân mềm Lớp có khoảng 90000 loài, số có 15.000 loài hóa đá Phần lớn Chân bụng sống biển, số sống nước ngọt, cạn sốsinh thể động vật Đây lớp ngành Thân mềm có đại diện sống môi trường cạn thở phổi Những đại diện cạn sống vùng núi, đồng bằng, hang động, đất thực vật[10][11] Trải qua tiến hóa hàng triệu năm Thân mềm Chân bụng phát sinh nhiều loài có số lượng loài phong phú đứng thứ hai sau lớp Côn trùng Đặc biệt nhóm cạn với môi trường sống đặc trưng hình thành nên đa dạng cao Rất nhiều loài số chúng nguồn thực phẩm quan trọng người Trong hệ sinh thái, ốc cạn thành phần thiếu chuỗi lưới thức ăn, đặc biệt với số loài chim, loài thú ăn thịt nhỏ Trong chu trình phân giải vật chất, ốc cạn nhóm ăn thực vật bậc thấp mùn bã tầng thảm mục Ốc nhộng voi - Pollicaria rochebruni có kích thước trung bình, dạng thon dài mập Vỏ ốc dày chắn, có màu nâu trắng nâu sẫm Đỉnh vỏ nhọn Xoắn phải với vòng xoắn tách rãnh xoắn rõ ràng, vòng xoắn cuối phình to chiếm 2/3 chiều cao vỏ ốc Mức độ phát triển vòng xoắn không Miệng vỏ tròn, vành miệng dày lên tạo nên thành miệng dày Không có lỗ rốn Do khả di chuyển chậm, ốc nhộng voi ảnh hưởng nhiều nhân tố môi trường sống, đặc biệt nhân tố môi trường đất, đặc biệt kim loại nặng đất Để phục vụ cho việc sử dụng ốc nhộng voi làm sinh vật thị cần xác định ảnh hưởng Cadimi đến ốc nhộng voi thông qua số đặc điểm hình thái: Hình dáng, kích thước; Sinh lý: Hoạt động dinh dưỡng; Và sinh thái: Hoạt động di chuyển, kiếm ăn, tập tính… Vì vậy, chọn đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng Cadimi (Cd) đến số đặc điểm sinh học ốc nhộng voi - Pollicaria rochebruni (Mabille, 1887)” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu: Xác định ảnh hưởng Cadimi (Cd) đến số đặc điểm hình thái: Hình dạng, kích thước; Sinh lý: Hoạt động dinh dưỡng; Sinh thái: Hoạt động di chuyển, kiếm ăn, tập tính ốc nhộng voi Nội dung nghiên cứu Thu thập mẫu đất mẫu ốc nhộng voi, xác định số ban đầu hàm lượng Cadimi (Cd) có mẫu đất, xác định số đặc điểm sinh học mẫu ốc nhộng voi Bố trí thí nghiệm xác định ảnh hưởng Cadimi đến khối lượng ốc nhộng voi Bố trí thí nghiệm xác định ảnh hưởng Cadimi đến kích thước ốc nhộng voi Bố trí thí nghiệm xác định ảnh hưởng Cadimi đến hoạt động di chuyển ốc nhộng voi Bố trí thí nghiệm xác định ảnh hưởng Cd đến hoạt động dinh dưỡng ốc nhộng voi 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt 1.Trần Thái Bái, 2004 Động vật học không xương sống Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, tr 170-211 2.Trần Thái Bái, 2013 Giáo trình Động vật học Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, tr 77-87 3.Trương Cam Bảo, 1976 Cổ sinh vật học Nhà xuất Đại học Trung học chuyên nghiệp Hà Nội, tr 163-173 4.Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Trung, Bùi Xuân Chương, Nguyễn Thượng Dong, Đỗ Trung Đàm, Phạm Văn Hiến, Vũ Ngọc Lộ, Phạm Duy Mai, Phạm Kim Mãn, Đoàn Thị Nhu, Nguyễn Tập Trần Toàn, 2004 Cây thuốc động vật làm thuốc Việt Nam Nxb Khoa học Kỹ thuật, Tập 2, tr 1186-1188 5.Bộ Khoa học Công nghệ, 1995 TCVN 5297:1995 Về chất lượng đất Lấy mẫu - Yêu cầu chung 6.Bộ Khoa học Công nghệ, 1999 TCVN 6496:1999 Tiêu chuẩn quốc gia chất lượng đất - Xác định Cadimi, Crom, Coban, Chì, Đồng, Kẽm, Mangan Niken dịch chiết đất kiềm thủy - Cách phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử lửa nhiệt điện (không lửa) 7.Bộ Khoa học Công nghệ, 2011 TCVN 4048:2011 Chất lượng đất Phương pháp xác định độ ẩm hệ số khô kiệt 8.Bộ Tài nguyên Môi trường, 2015 QCVN 03-MT:2015/BTNMT- Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn cho phép số kim loại nặng đất Trần Thị Lệ Chi, 2010 Phân tích dạng kim loại Chì (Pb) dạng Cadimi đất trầm tích phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử Luận văn thạc sĩ Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên, tr.114-123 10.Nguyễn Văn Đĩnh, 2005.Giáo trình động vật hại nông ngiệp Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, tr 3-23 11.Nguyễn Xuân Đổng, Nguyễn Quý Tuấn Hoàng Đức Đạt, 2005 Dẫn liệu sinh học hai loài ốc núi núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh Hội nghị khoa học vấn đề khoa học sống Nhà xuất Khoa học Kĩ thuật Hà Nội, tr 126-129 12.Hoàng Ngọc Khắc, 2016 Bước đầu nghiên cứu mối quan hệ hàm lượng Asen Đồng đất với đa dạng sinh học Ốc cạn (Gastropoda) xã 59 Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Báo cáo khoa học nghiên cứu giảng dậy sinh học Việt Nam Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 2, tr 423-429 13.Đỗ Văn Nhượng, Nguyễn Thị Lan Phương, Hoàng Ngọc Khắc, 2011 Dẫn liệu bước đầu ốc cạn (Gastropoda) thôn Rẫy, xã Quyết Thắng, tỉnh Lạng Sơn Hội nghị khoa học Sinh thái tài nguyên môi trường toàn quốc lần thứ 4, tr 246-249 14.Mayr, E., 1974 Những nguyên tắc hoạt động phân loại học Người dịch, Phan Thế Việt Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, Hà Nội, tr 3-309 15.Đỗ Đức Sáng Đỗ Văn Nhượng, 2014 Dẫn liệu ốc cạn (Mollusca: Gastropoda) dọc sông Đà, đoạn từ Sơn La đến Hòa Bình Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Các Khoa học Trái đất Môi trường, Tập 30, Số 3, tr 27-36 Tài liệu nước 16.Associations, 2016 Between shell strength, shell morphology and heavy metals in the land snail Cepaea nemoralis (Gastropoda, Helicideae) Sci Total Environ 17.Nica, Filimon, Bordean, Harmanescu, Draghici, Dragan, losif Gergen, 2014 Impact of Soil Cadmium on Land Snails: A Two-Stage Exposure Approach under Semi-Field Conditions Using Bioaccumulative and Conchological 18.Nogawa and Mesle, 1866 Observations sur la faune malacologique de la Cochinchine et du Canbodjem, comprenant la description des especes nouvelle Journal de Conchylilogie, 14, pp.117-138 19.Shuhaimi-Othman, Nur-Amalina, Nadzifah, 2012 Toxicity of Metals to a Freshwater Snail, Melanoides tuberculata School of Environmental and Natural Resource Sciences, Faculty of Science and Technology National University of Malaysia (UKM), Selangor, 43600 Bangi, Malaysia 20.Swailen and Ezzughayyar, 2000 Department of Biology Biochemisstry Birzeit University, P.O.Box 14, Birzel, West Bank, Palestine 60 and PHỤ LỤC BẢNG Bảng 1.1: Sự tăng trưởng khối lượng trung bình ốc ÔTN theo thời gian Đơn vị: g Ô thí nghiệm ĐC1 TN2 TN3 TN4 Tuần Tuần Tuần Tuần n Từ bảng số liệu 1.1, sử dụng phần mềm Microsoft Excel 2010 để tính tốc độ tăng trưởng khối lượng ốc nhộng voi ô thí nghiệm ĐC1, TN2, TN3 TN4 Lập bảng tốc độ tăng trưởng khối lượng ốc nhộng voi ô thí nghiệm theo thời gian: Bảng 1.2: Tốc độ tăng trưởng khối lượng trung bìnhcủa ốc ÔTN theo thời gian Đơn vị: g Ô thí nghiệm ĐC1 TN2 TN3 TN4 Tuần Tuần Tuần Tuần n Bảng 1.3: Sự tăng trưởng chiều cao trung bình ốc ÔTN theo thời gian Đơn vị: mm Ô thí nghiệm ĐC1 TN2 TN3 TN4 Tuần Tuần Tuần Tuần n Tương tự, tiến hành lập bảng tăng trưởng chiều cao trung bình ốc nhộng voi ô thí nghiệm TN2, TN3, TN4 Từ bảng số liệu 1.3, sử dụng phần mềm Microsoft Excel 2010 để tính tốc độ tăng trưởng chiều cao trung bình ốc nhộng voi ô thí nghiệm ĐC1, TN2, TN3 TN4 Lập bảng tốc độ tăng trưởng chiều cao trung bình ốc nhộng voi ô thí nghiệm theo thời gian Bảng 1.4: Tốc độ tăng trưởng chiều cao trung bình ốc ÔTN theo thời gian Đơn vị: mm ÔTN ĐC1 TN2 TN3 TN4 Tuần Tuần Tuần Tuần n Tương tự, tiến hành lập bẳng tốc độ tăng trưởng chiều cao trung bình ốc nhộng voi ô thí nghiệm TN2, TN3 TN4 lại Bảng 1.5: Quãng đường di chuyển trung bình ốc ÔTN theo thời gian Đơn vị: cm Ô thí nghiệm ĐC1 TN2 TN3 TN4 Ngày Ngày Ngày Ngày n Từ bảng số liệu 1.5, sử dụng phần mềm Microsoft Excel 2010 để tính tốc độ hoạt động di chuyển ốc nhộng voi ô thí nghiệm ĐC1, TN2, TN3 TN4 Lập bảng tốc độ hoạt động di chuyển ốc nhộng voi ô thí nghiệm theo thời gian Bảng 1.6: Tốc độ hoạt động di chuyển ốc ÔTN theo thời gian Đơn vị: cm Ô thí nghiệm Ngày Ngày Ngày Ngày n ĐC1 TN2 TN3 TN4 Bảng 1.7: Lượng thức ăn trung bình ốc ÔTN theo thời gian Đơn vị: g Ô thí nghiệm Tuần Tuần Tuần Tuần n ĐC1 TN2 TN3 TN4 Từ bảng 1.7, sử dụng phần mềm Microsoft Excel 2010 để tính tốc độ hấp thụ thức ăn ốc nhộng voi ô thí nghiệm ĐC1, TN2, TN3 TN4 Lập bảng tốc độ hấp thụ thức ăn ốc nhộng voi ô thí nghiệm theo thời gian: Bảng 1.8: Tốc độ hấp thụ thức ăn ốc ÔTN theo thời gian Đơn vị: g Ô thí nghiệm Tuần Tuần Tuần Tuần n ĐC1 TN2 TN3 TN4 Bảng1.9: Khối lượng ốc nhộng voi lô thí nghiệm theo thời gian Đơn vị: g ÔTN Mã ốc 10 11 12 13 14 ĐC1 Tuần Tuần 6,057 6,345 6,960 6,992 6,143 6,394 6,034 6,293 6,242 6,196 6,028 6,141 8,081 8,183 7,203 7,364 7,162 7,292 8,057 8,207 7,295 7,524 7,751 7,804 6,774 6,862 7,000 7,524 7,060 7,162 6,752 6,704 6,208 6,168 6,157 6,113 6,029 5,971 6,295 6,398 Khối lượng ÔTN Mã ốc Khối lượng Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 6,222 6,352 6,541 6,641 6,754 6,765 6,719 6,552 6,335 6,148 6,974 7,106 7,350 7,610 6,612 6,703 6,647 6,279 6,040 5,917 6,372 6,279 6,347 6,543 6,897 6,977 6,783 6,540 6,386 6,269 6,258 6,274 6,343 6,610 6,048 6,215 6,024 5,792 5,513 5,327 5,946 6,261 6,305 6,512 6,281 6,455 6,359 5,972 5,796 5,649 6,115 6,213 6,246 6,506 6,782 6,828 6,641 6,547 6,425 6,251 8,103 8,223 8,318 8,518 TN3 8,082 8,244 8,155 7,826 7,671 7,513 7,312 7,412 7,634 7,814 7,924 8,108 7,916 7,852 7,796 7,671 7,149 7,396 7,705 7,975 7,458 7,646 7,513 7,494 7,125 6,899 8,244 8,405 8,611 8,802 10 8,123 8,328 8,081 8,726 8,357 8,189 7,465 7,565 7,767 7,901 11 7,118 7,225 6,915 6,854 6,635 6,418 7,905 8,101 8,374 8,413 12 7,071 7,148 6,846 6,443 6,271 6,073 6,886 6,922 7,104 7,204 13 7,411 7,493 7,388 7,576 7,265 7,015 7,441 7,495 7,872 7,931 14 6,799 6,871 6,787 6,331 6,163 5,904 6,974 6,652 6,434 6,404 6,217 6,259 6,349 5,976 5,413 5,213 6,825 6,508 6,249 6,149 6,743 6,819 6,702 6,487 6,026 5,820 6,368 6,139 5,952 5,802 6,081 5,907 5,975 5,772 5,305 5,039 5,960 5,853 5,611 5,403 6,817 6,837 6,737 6,573 6,236 6,062 6,212 5,937 5,801 5,722 6,892 6,905 6,803 6,653 6,229 6,043 5,701 5,723 5,597 5,418 6,796 6,865 6,765 6,405 6,018 5,918 ÔTN Mã ốc TN2 10 11 12 13 14 Khối lượng ÔTN Mã ốc Khối lượng Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 7,425 7,512 7,454 7,301 7,167 6,903 TN4 8,339 8,339 8,443 8,216 7,939 7,739 6,34 6,406 6,175 6,066 5,976 5,842 8,185 8,153 8,202 7,906 7,592 7,411 7,058 7,251 6,816 6,792 6,205 6,009 8,009 8,189 8,058 7,908 7,799 7,650 7,865 7,969 7,523 7,462 7,393 7,193 10 7,432 7,481 7,326 6,177 5,816 5,617 6,219 6,491 5,726 5,576 5,257 5,014 11 7,709 7,729 7,602 7,419 6,701 6,519 6,631 6,702 6,027 5,854 5,742 5,621 12 7,265 7,350 7,488 7,266 6,971 6,881 7,024 7,339 6,720 6,462 6,255 6,127 13 7,165 7,055 6,903 6,721 6,571 6,408 8,232 8,312 8,089 8,044 7,952 7,821 14 6,129 6,279 6,104 5,989 5,721 5,573 Bảng 1.10: Kích thước ốc nhộng voi ô thí nghiệm tuần thứ Đơn vị: mm ÔT N ĐC1 TN2 Mã ốc Chiều cao 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 30,23 36,87 35,39 33,98 34,72 33,81 33,21 33,73 31,82 30,10 30,74 30,41 30,24 29,49 28,61 33,01 31,34 34,99 34,49 31,89 32,24 34,01 33,11 34,44 31,91 32,32 33,61 33,27 Chiều rộng 14,81 17,55 15,23 15,73 15,54 15,49 16,01 15,12 15,98 14,94 14,59 14,09 14,27 14,11 13,48 15,48 14,47 15,23 16,13 14,99 15,09 15,99 15,69 15,91 14,89 15,11 15,97 15,71 ÔTN Mã ốc Chiều cao TN3 TN4 10 11 12 13 14 10 11 13 13 14 30,21 28,49 28,49 30,47 29,49 29,27 33,54 33,61 33,01 34,63 33,38 31,24 31,58 32,52 30,22 30,01 29,78 32,79 30,41 38,98 34,99 32,97 33,08 30,44 31,48 33,33 31,94 30,34 Chiều rộng 14,71 14,03 13,04 14,03 13,94 13,87 17,14 16,61 16,56 16,67 15,02 15,00 16,88 14,41 13,92 13,41 14,07 14,47 14,14 14,94 16,97 15,02 16,13 14,39 15,84 16,59 14,54 13,24 Bảng 1.11: Kích thước ốc nhộng voi ô thí nghiệm tuần thứ Đơn vị: mm ÔT N ĐC1 TN2 Mã ốc Chiều cao 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 29,31 29,72 30,51 28,03 29,89 30,31 36,84 35,38 33,91 35,07 33,94 33,24 33,81 31,81 30,02 30,79 30,44 30,17 29,47 28,57 32,98 31,24 34,97 34,47 32,22 32,48 33,99 33,11 Chiều rộng 13,02 14,24 14,67 13,63 14,99 14,89 17,57 15,11 15,74 15,61 15,47 16,01 15,09 15,71 14,94 14,58 14,01 14,29 14,07 13,41 15,34 14,44 15,24 16,12 15,01 15,07 16,01 15,61 ÔTN TN3 TN4 Mã ốc Chiều cao 10 11 12 13 14 10 11 13 13 14 30,21 28,59 28,47 30,34 29,57 29,34 33,41 33,73 33,11 34,56 33,44 31,19 31,59 32,49 30,17 29,94 29,81 32,74 30,37 38,96 34,97 32,96 33,01 30,41 31,49 33,35 31,97 30,32 Chiều rộng 14,44 14,01 13,01 13,97 14,02 13,82 16,97 16,58 16,41 16,61 15,01 14,98 16,94 14,38 13,84 13,18 13,91 14,41 14,22 14,98 16,94 15,02 15,94 14,37 15,77 16,59 14,52 13,12 Bảng 1.12: Kích thước ốc nhộng voi ô thí nghiệm tuần thứ Đơn vị: mm ÔT N ĐC1 TN2 Mã ốc Chiều cao 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 29,41 29,89 30,57 28,11 29,94 30,34 36,89 35,47 33,99 35,11 34,14 33,27 33,91 31,89 30,04 30,81 30,47 30,31 29,49 28,74 33,01 31,25 35,03 34,43 32,24 32,61 33,91 33,13 Chiều rộng 13,04 14,26 14,69 13,72 15,03 14,94 17,59 15,13 15,79 15,63 15,53 16,04 15,13 15,74 15,02 14,54 14,03 14,21 14,05 13,37 15,44 14,48 15,28 16,11 15,09 15,04 16,02 15,73 ÔTN TN3 TN4 Mã ốc Chiều cao 10 11 12 13 14 10 11 13 13 14 30,27 28,64 28,52 30,37 29,59 29,39 33,51 33,73 33,11 34,52 33,43 31,22 31,59 32,51 30,18 30,01 29,82 32,76 30,34 38,94 34,97 33,01 33,01 30,43 31,51 33,32 31,94 30,32 Chiều rộng 14,41 14,04 13,01 14,01 14,04 13,81 17,01 16,57 16,51 16,61 15,01 15,01 16,87 14,41 13,89 13,18 13,91 14,41 14,28 14,92 16,96 15,02 15,94 14,38 15,78 16,59 14,52 13,12 Bảng 1.13: Hoạt động di chuyển ốc ô thí nghiệm theo thời gian Đơn vị: cm ÔTN STT ĐC TN2 Quãng đường di chuyển Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày 2,0 3,5 3,0 6,0 4,0 7,0 9,0 7,0 3,0 5,0 5,0 11,5 5,5 9,5 10,0 12,0 4,0 7,0 7,0 6,5 4,0 3,0 9,0 7,5 7,0 11,5 6,0 5,0 5,0 8,0 2,0 0,5 2,0 6,0 16,0 8,0 12,0 10,5 10,0 6,5 1,0 9,0 9,0 7,5 1,5 3,0 3,0 4,5 8,0 17,0 2,0 4,0 12,0 9,5 4,0 11,0 3,0 10,0 8,0 9,0 9,0 7,0 4,0 7,5 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,5 11,0 9,5 10 9,0 6,0 11,0 9,0 2,0 3,0 2,0 4,0 11 7,0 4,5 4,0 12,0 8,0 10,0 12,0 13,5 12 5,0 4,0 13,0 5,0 2,0 2,0 6,0 2,0 13 18,0 2,0 2,0 4,5 9,0 4,5 8,5 12,0 14 1,0 9,5 5,0 3,5 4,0 0,5 5,0 4,5 2,0 5,0 3,5 3,5 1,0 2,0 4,5 2,0 8,0 12,0 11,5 8,0 8,0 6,0 3,0 3,0 10,5 11,5 5,0 5,0 1,0 3,0 4,0 5,0 4,0 8,0 5,5 10,0 3,0 15,0 11,5 9,5 8,5 13,5 10,5 10,5 7,0 9,0 5,0 4,0 9,0 4,5 4,0 3,0 2,0 4,0 8,0 6,0 4,5 4,0 5,0 12,0 9,5 4,0 7,0 6,5 2,5 4,5 4,5 3,5 4,0 0,5 5,0 7,0 4,5 7,0 10,0 8,0 2,0 2,0 6,0 5,0 10 8,0 7,5 5,0 5,5 8,0 5,0 5,5 3,5 11 7,5 5,0 4,0 8,0 10,5 7,0 10,0 9,5 12 4,0 6,5 7,0 3,0 1,0 3,0 3,0 2,5 13 10,0 7,5 8,5 6,0 8,0 4,0 5,0 8,0 14 3,5 3,0 6,0 2,0 4,5 2,0 4,5 6,5 ÔTN STT TN3 TN4 Quãng đường di chuyển Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày 6,0 9,0 5,0 6,0 8,0 5,0 3,5 3,0 1,5 5,5 3,0 6,5 7,0 4,5 5,0 4,0 11,0 3,0 5,5 6,0 5,0 8,0 4,5 5,0 0,5 7,0 6,0 3,5 5,5 4,0 2,5 3,0 9,0 12,5 11,0 11,5 7,0 9,5 10,0 7,0 6,0 10,5 7,5 10,5 5,5 4,0 2,5 4,0 2,5 4,5 3,0 4,5 2,0 2,0 5,0 3,5 4,0 9,5 10,0 8,0 2,0 5,0 5,5 6,0 8,0 5,5 4,5 5,0 3,0 5,0 7,0 5,5 10 3,0 2,0 5,0 3,5 1,5 3,0 4,5 1,0 11 10,5 8,5 9,0 5,0 3,0 1,5 4,0 4,0 12 6,5 4,5 6,5 7,0 3,0 2,0 6,0 8,0 13 8,5 8,0 8,5 6,5 8,0 1,0 2,5 3,0 14 11,0 9,5 4,5 8,0 8,0 5,0 5,0 4,0 10,0 5,0 4,0 8,0 4,5 4,0 0,5 1,0 6,0 2,5 4,0 5,0 4,0 0,5 2,0 5,0 3,0 5,0 10,0 5,0 3,0 2,5 2,5 3,0 11,0 10,5 7,0 3,5 6,0 2,0 1,5 6,0 6,0 4,5 3,5 7,0 3,5 3,5 4,0 2,5 3,0 5,0 6,0 3,5 3,0 2,0 3,0 1,0 6,0 4,0 4,5 5,0 2,5 3,0 2,0 0,5 4,0 5,0 6,0 5,0 2,0 0,5 2,5 2,0 4,0 7,0 5,5 4,5 3,0 2,0 2,0 1,0 10 14,0 10,5 5,0 7,0 4,0 4,0 5,5 4,0 11 6,0 12,0 7,0 4,5 3,5 5,0 2,5 2,0 12 5,0 10,0 4,0 7,0 4,0 2,0 5,0 3,0 13 2,5 5,0 5,5 4,5 2,5 2,5 4,0 4,0 14 3,0 6,0 3,5 3,5 3,0 0,5 0,5 2,0 PHỤ LỤC ẢNH Ảnh 1.1: Thu mẫu ốc núi đá vôi Thái Nguyên Ảnh 1.2: Chụp ảnh cá thể ốc Ảnh 1.3: Thước kẹp đo kích thước Ảnh 1.4: Đo kích thước mẫu ốc Ảnh 1.5: Phơi MĐ khô không khí Ảnh 1.6: Lấykhối lượng (m0) MĐ Ảnh 1.7: Đun MĐ bếp điện Ảnh 1.8: Lọc mẫu giấy lọc Ảnh 1.9: Lấy 40kg đất để BTTN Ảnh 1.10: Làm tơi xốp mẫu đất Ảnh 1.11: Bố trí thí nghiệm nuôi ốc (hai ÔTN đậy lưới) Ảnh 1.12: Ô thí nghiệm Ảnh 1.13: Mẫu ốc K6 bị méo miệng Ảnh 1.14: Mấu ốc K6 bị vỏ Ảnh 1.15: Mẫu ốc tự nhiên Ảnh 1.16: Mẫu ốc N8 di chuyển ÔTN
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CADIMI (Cd) ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA ỐC NHỘNG VOI Pollicaria rochebruni (Mabille, 1887, NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CADIMI (Cd) ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA ỐC NHỘNG VOI Pollicaria rochebruni (Mabille, 1887, , CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, Hình 1.2: Đặc điểm cấu tạo của ốc cạn, Hình 1.4: Hoạt động của ốc ngoài tự nhiên, Hình 2.1: Sơ đồ quy trình xác định ảnh hưởng của Cadimi, đến một số đặc điểm sinh học của ốc cạn, Đơn vị: mg/kg đất khô, Bảng 2.6: Theo dõi hoạt động hấp thụ thức ăn của ốc, tại các ÔTN theo thời gian, Xác định hệ số khô kiệt (K), Đơn vị đo: mg/kg đất khô, c. Xác định hàm lượng Cadimi bổ sung vào mỗi ô thí nghiệm, và tốc độ tăng trưởng khối lượng, Bảng 3.15: Kết quả phân tích hàm lượng Cadimi trong mẫu ốc sau BTTN, Tài liệu tiếng việt, Bảng 1.8: Tốc độ hấp thụ thức ăn của ốc tại các ÔTN theo thời gian

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm