0

Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nhật

54 750 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2017, 17:05

Trong thời đại kinh tế phát triển như hiện nay,các hoạt động truyền như quảng cáo, khuyến mại, PR rất được chú trọng. Ngày nay, hoạt động truyền thông ngày càng trở nên phổ biến, không chỉ với các cá hay bất kỳ một doanh nghiệp nào mà còn của xã hội. Thông qua hoạt động này, tổ chức có thể truyền tải được những thông điệp cũng như các thông tin cần thiết đến với công chúng. Bên cạnh đó gây được ấn tượng cũng như thiết lập được mối quan hệ tích cực với những đối tượng mà chúng ta nhắm đến.Trong nhiều năm qua quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản được gây dựng và phát triển rất tốt đẹp. Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp, các ngành đã giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường quan hệ hợp tác song phương. Quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt – Nhật đã sớm được gây dựng, gìn giữ trong suốt quá trình phát triển đất nước. Tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt hiếm có đó trở thành tài sản chung thiêng liêng vô giá của hai dân tộc.Để giữ gìn và phát triển mối quan hệ đó hai nước phải thương xuyên giao lưu văn hóa tăng cường sự hiểu biết với nhau và giúp mối quan hệ được nâng lên tầm cao mới. Vì những nguyên nhân trên, em đã chọn đề tài “Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa giữa hai nước ViệtNhật” nhằm thắt chặt tình hữu nghị hai nước và đẩy cao tình đoàn kết anh em Việt Nhật. Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại kinh tế phát triển nay,các hoạt động truyền quảng cáo, khuyến mại, PR trọng Ngày nay, hoạt động truyền thông ngày trở nên phổ biến, không với cá hay doanh nghiệp mà xã hội Thông qua hoạt động này, tổ chức truyền tải thông điệp thông tin cần thiết đến với công chúng Bên cạnh gây ấn tượng thiết lập mối quan hệ tích cực với đối tượng mà nhắm đến Trong nhiều năm qua quan hệ Việt Nam Nhật Bản gây dựng phát triển tốt đẹp Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao cấp, ngành giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tăng cường quan hệ hợp tác song phương Quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt hai nước Việt – Nhật sớm gây dựng, gìn giữ suốt trình phát triển đất nước Tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt có trở thành tài sản chung thiêng liêng vô giá hai dân tộc Để giữ gìn phát triển mối quan hệ hai nước phải thương xuyên giao lưu văn hóa tăng cường hiểu biết với giúp mối quan hệ nâng lên tầm cao Vì nguyên nhân trên, em chọn đề tài “Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật” nhằm thắt chặt tình hữu nghị hai nước đẩy cao tình đoàn kết anh em Việt- Nhật Nội dung đồ án gồm chương: Chương 1: Tổng quan lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật Chương 2: Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật Trong trình nghiên cứu đề tài nhóm nổ lực tìm kiếm thu thập thông tin, em nhận hướng dẫn tận tình giảng viên môn kiến thức hạn chế nên không tránh khỏi sai xót Rất mong nhận đóng góp cô bạn để đề tài nhóm hoàn thiện Cuối em xin phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên môn cô Lê Thị Hải Vân hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành đồ án Xin chân thành cảm ơn! SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C i Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC HÌNH v CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG CHO CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA GIỮA HAI NƯỚC VIỆT-NHẬT .1 1.1.Tổng quan ngoại giao việt nam 1.1.1.Giới thiệu sơ lược ngoại giao 1.1.2.Chức 1.1.3.Nhiệm vụ .2 1.2.phân tích bối cảnh 1.2.1.Khái niệm giao lưu văn hóa .5 1.2.2.Thực trạng giao lưu văn hóa hai nước Việt Nhật .5 1.2.3.Xu hướng việc giao lưu văn hóa .6 1.2.4 lịch sử hình thành chương trình diễn 1.2.5.Thời gian diễn 13 1.2.6 Đối tượng công chúng .13 1.2.6.1 Đối tượng mục tiêu .13 1.2.6.2 Đối tượng công chúng liên quan 14 1.3.Đánh giá tình hình lập kế hoạch truyền thông .14 1.3.1.Điểm mạnh 14 1.3.2.Điểm yếu 15 1.3.3.Cơ hội 16 1.3.4.Thách thức 16 CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG CHO CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA GIỮA HAI NƯỚC VIỆT-NHẬT 17 2.1 Xác định mục tiêu 17 2.2 Công chúng mục tiêu .17 2.3 Thông điệp truyền thông .18 2.4 Hoạch định chiến lược 20 2.5 Hoạch định chiến thuật 21 2.5.1 Quan hệ công chúng 21 2.5.1.1 Xây dựng mối quan hệ 21 SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C ii Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật 2.5.1.2 Tổ chức kiện 22 2.5.2 Truyền thông truyền hình 26 2.5.3 Truyền thông trời 27 2.5.3.1 Nội dung truyền thông trời 27 2.5.3.2 Hình thức truyền thông trời 28 2.5.3.3 Lịch trình truyền thông trời 32 2.5.4 Truyền thông internet .32 2.5.4.1 Nội dung truyền thông internet 32 2.5.4.2 Hình thức tryền thông internet 33 2.5.4.3 Lịch trình truyền thông internet 34 2.5.5 Truyền thông báo .34 2.5.5.1 Nội dung truyền thông báo 34 2.5.5.2 Hình thức truyền thông báo 34 2.5.5.3 Lịch trình truyền thông báo 35 2.6 Hoạch định ngân sách 35 2.6.1 Ngân sách quan hệ công chúng 35 2.6.1.1 Ngân sách họp báo .35 2.6.1.2 Ngân sách kiện .37 2.6.2 Ngân sách truyền thông truyền hình .39 2.6.3 Ngân sách truyền thông trời 39 2.6.4 Ngân sách truyền thông internet .40 2.6.5 Ngân sách truyền thông báo 40 2.7 Xác định rủi ro .41 2.8 Đánh Giá 42 2.8.1 Trước kiện diễn 42 2.8.2 Trong thời gian diễn kiện .43 2.8.2.1 Quan sát tần suất xuất báo 43 2.8.2.2 Trên trang mạng 43 2.8.3 Sau diễn kiện 43 KẾT LUẬN .47 TÀI LIỆU THAM KHẢO .48 PHỤ LỤC 49 SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C iii Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Lịch phát sóng truyền hình 27 Bảng 2.2 Danh sách tuyến đường treo phướn 32 Bảng 2.3 Danh sách tuyến đường treo băng rôn 32 Bảng 2.4 Lịch đăng internet 34 Bảng 2.5 Lịch trình đăng quảng cáo báo 35 Bảng 2.6 Ngân sách họp báo 35 Bảng 2.7 Ngân sách tổ chức giải golf .37 Bảng 2.8 Ngân sách tổ chức gian hàng 37 Bảng 2.9 Ngân sách chương trình giao lưu ca nhạc 37 Bảng 2.10 Tổng ngân sách quan hệ công chúng 38 Bảng 2.11 Ngân sách truyền thông truyền hình .39 Bảng 2.12 Ngân sách truyền thông trời 39 Bảng 2.13 Ngân sách truyền thông internet 40 Bảng 2.14 Ngân sách truyền thông báo 40 Bảng 2.15 Tổng ngân sách chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật 41 Bảng 2.16 Xác định rủi ro .41 SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C iv Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Trụ sở ngoại giao Hà Nội Hình 1.2 Lễ hội Hội An-Nhật Bản 11 Hình 1.3 Lễ hội hoa anh đào 12 Hình 2.1 Chuẩn bị họp báo cho chương trình giao lưu văn hóa Việt-Nhật 23 Hình 2.2 Thẻ đại biểu chương trình .26 Hình 2.3 Mẫu phướn cho chương trình giao lưu văn hóa Việt-Nhật 29 Hình 2.4.Treo phướn cầu Rồng 30 Hình 2.5 Treo phướn đường Nguyễn Văn Linh .30 Hình 2.6 Mẫu băng rôn cho chương trình giao lưu văn hóa Việt-Nhật 31 Hình 2.7 Treo băng rôn đường Ngô Quyền 31 Hình 2.8 Hình ảnh banner trang Vnexpress 34 Hình2.9 Hình ảnh banner website ngoại giao 34 SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C v Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG CHO CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA GIỮA HAI NƯỚC VIỆT-NHẬT 1.1 Tổng quan ngoại giao việt nam 1.1.1 Giới thiệu sơ lược ngoại giao Bộ Ngoại giao quan Chính phủ thực chức quản lý nhà nước đối ngoại, gồm: công tác ngoại giao, biên giới lãnh thổ quốc gia, cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, ký kết thực điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế, quản lý Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước ngoài, hoạt động Cơ quan đại diện nước Việt Nam; quản lý nhà nước dịch vụ công lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ theo quy định pháp luật Chính mà năm qua đặc biệt năm trở lại Bộ tổ chức tham gia nhiều kiện to lớn, kiện góp phần làm cho đất nước hội nhập phát triển thời đại Thành lập ngày 28 tháng năm 1945 Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Bộ trưởng : Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh Thứ trưởng : Vũ Hồng Nam Hồ Xuân Sơn Nguyễn Thanh Sơn Bùi Thanh Sơn, Phạm Quang Vinh Nguyễn Phương Nga Hình 1.1 Trụ sở ngoại giao Hà Kim Ngọc Hà Nội Đặng Minh Khôi Vũ Hồng Nam Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao ông Lương Thanh Nghị Địa chỉ: 01-Tôn Thất Đàm-Ba Đình-Hà Nội Web: www.mofa.gov.vn 1.1.2 Chức Bộ Ngoại giao quan Chính phủ thực chức quản lý nhà nước đối ngoại, gồm: công tác ngoại giao, biên giới lãnh thổ quốc gia, cộng đồng người SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật Việt Nam nước ngoài, ký kết thực điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế, quản lý Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước ngoài, hoạt động Cơ quan đại diện nước Việt Nam; quản lý nhà nước dịch vụ công lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ theo quy định pháp luật 1.1.3 Nhiệm vụ Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ, quan ngang Bộ nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây: Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm Bộ phê duyệt dự án, đề án theo phân công Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm chương trình mục tiêu quốc gia, công trình, dự án quan trọng ngành, dự thảo Quyết định, Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc thiết lập, thay đổi mức độ đình quan hệ ngoại giao, lãnh với nước, tổ chức quốc tế liên Chính phủ, việc thành lập đình hoạt động Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước (sau gọi tắt Cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài) Ban hành định, thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia văn quy phạm pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ sau phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương quan liên quan SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại Nhà nước, chương trình tổng thể hoạt động đối ngoại Bộ, ngành, địa phương; hướng dẫn tổ chức thực yêu cầu Bộ, ngành, địa phương liên quan báo cáo định kỳ đột xuất tình hình thực hoạt động đối ngoại; đạo, hướng dẫn kiểm tra Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực thống chủ trương, sách, quy định pháp luật liên quan tới hoạt động đối ngoại Nhà nước nghiệp vụ công tác đối ngoại Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành hữu quan bảo vệ chủ quyền lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức công dân Việt Nam nước theo pháp luật Việt Nam luật pháp quốc tế Về nghiên cứu tham mưu dự báo chiến lược: a) Thông tin tham mưu kịp thời cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vấn đề liên quan đến tình hình giới quan hệ quốc tế Việt Nam; b) Chủ trì nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất vấn đề có tính dự báo, chiến lược liên quan đến tình hình giới, quan hệ quốc tế, quan hệ trị, kinh tế, văn hoá luật pháp quốc tế Việt Nam; c) Tổ chức nghiên cứu khoa học quan hệ quốc tế; nghiên cứu, tổng kết, biên soạn xuất ấn phẩm, công trình nghiên cứu khoa học đối ngoại, lịch sử ngoại giao Việt Nam, giới lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ Về đại diện hoạt động đối ngoại Nhà nước: a) Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước cử triệu hồi Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam Liên họp quốc; b) Cử triệu hồi Trưởng phái đoàn đại diện thường trực cửa Việt Nam tổ chức quốc tế liên Chính phủ, người đứng đầu quan lãnh Việt Nam nước ngoài; định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Lãnh danh dự Việt Nam nước ngoài; c) Đại diện cho Nhà nước quan hệ ngoại giao với nước, tổ chức quốc tế liên Chính phủ; tiến hành hoạt động đối ngoại Nhà nước 10 Về lễ tân nhà nước: a) Chủ trì xây dựng, trình ban hành ban hành theo thẩm quyền, thống hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai quy định nghi thức lễ tân nhà nước SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật lĩnh vực đối ngoại; b) Triển khai việc chấp thuận đại diện ngoại giao nước tổ chức quốc tế Việt Nam; c) Chủ trì chuẩn bị phục vụ đoàn cấp cao Nhà nước thăm nước dự hội nghị quốc tế đón tiếp đoàn cấp cao nước, tổ chức quốc tế thăm Việt Nam theo quy định Chính phủ; d) Thống hướng dẫn, quản lý việc thực chế độ ưu đãi, miễn trừ Cơ quan đại diện Việt Nam nước Cơ quan đại diện nước Việt Nam phù hợp với pháp luật Việt Nam, luật pháp thông lệ quốc tế; đ) Tổ chức, tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ; phối hợp với Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn, kiểm tra, quản lý nghiệp vụ đối ngoại việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 11 Về ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế: 12 Về thông tin tuyên truyền đối ngoại, văn hoá đối ngoại: a) Phối hợp với Bộ, ngành hữu quan quản lý công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, chủ trì triển khai hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại nước ngoài; chủ trì việc theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí nước liên quan đến Việt Nam; b) Phát ngôn quan điểm, lập trường thức Việt Nam vấn đề quốc tế; tổ chức họp báo quốc tế chuẩn bị nội dung trả lời vấn lãnh đạo cấp cao Nhà nước, Chính phủ Bộ Ngoại giao cho phóng viên nước thường kỳ theo yêu cầu đột xuất; c) Phối hợp với Bộ, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn kiểm tra báo chí nước đưa tin hoạt động đối ngoại lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Bộ Ngoại giao phối hợp hướng dẫn đưa tin tình hình quốc tế, tin nước liên quan đến đối ngoại; d) Quản lý cấp phép cho hoạt động báo chí phóng viên nước Việt Nam đoàn đại biểu nước thăm Việt Nam theo lời mời lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ Bộ Ngoại giao; đ) Quản lý hệ thống trang điện tử Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện Việt Nam nước phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; e) Phối hợp triển khai công tác văn hoá đối ngoại chủ trì hoạt động SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam 13 Về công tác lãnh sự: thực công tác lãnh nước theo quy định pháp luật, phân công Chính phủ điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên, gồm: 14 Về quản lý nhà nước hoạt động di trú công dân Việt Nam nước ngoài: 15 Về công tác người Việt Nam nước ngoài: 16 Về biên giới lãnh thổ quốc gia: 1.2 phân tích bối cảnh 1.2.1 Khái niệm giao lưu văn hóa Giao lưu văn hóa hay giao lưu tiếp biến văn hóa (acculturation) trình cộng đồng người “gặp nhau”, tiếp xúc sở “tiếp nhận” giá trị văn hóa Sự tiếp nhận có vai trò động lực làm cho hay nhiều yếu tố truyền thống văn hóa họ điều chỉnh, biến đổi cách tân cho thích hợp Giao lưu văn hóa (exchange culture) khái niệm nói tượng phổ biến mang tính quy luật thường xuyên chi phối trình vận động, phát triển văn hóa dân tộc giới Giao lưu văn hóa hệ tiếp xúc điều kiện cho hội nhập văn hóa khác có dịp gặp bối cảnh lịch sử định Giao lưu văn hóa trình gặp gỡ giá trị văn hóa dân tộc khác Trong điều kiện lịch sử cụ thể, tiếp xúc văn hóa trực tiếp gián tiếp, lâu dài ngắn ngủi, tự nhiên cưỡng bức… nhân tố trình giao lưu, tiếp xúc văn hóa để hình thành nên đặc trưng văn hóa mới, phù hợp cho hai văn hóa 1.2.2 Thực trạng giao lưu văn hóa hai nước Việt Nhật Việt Nam Nhật Bản phát triển mối quan hệ ngoại giao thân thiện tốt đẹp Từ trước tới nay, nhà nghiên cứu thường cho quan hệ bang giao thức hai nước xác định vào khoảng cuối kỷ XVI, đầu kỷ XVII Tuy vậy, việc nghiên cứu vương quốc Ryukyu (nằm phía Tây Nam Nhật Bản, bị sát nhập vào lãnh thổ Nhật Bản năm 1879, trở thành tỉnh Okinawa Nhật nay) cho thấy vương quốc sớm có mối quan hệ bang giao với quốc gia khu vực Đông Nam Á, có Việt Nam Đây quan trọng giúp SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật Trong kiện lần sử dụng trang báo báo doanh nhân, báo tuổi trẻ báo niên Đó tờ báo lớn phần lớn độc giả đón đọc, nên trang báo mẫu quảng cáo thể với tông màu màu hồng với logo câu thông điệp xuyên suốt chương trình Mẫu quảng cáo đặt trang đầu báo tuổi trẻ, doanh nhân niên với kích thước chung mẩu quảng cáo 25 x 37(cm) Vị trí đặt nguyên trang Thời gian đăng cụ thể thể phần lịch trình Khán thính giả mục tiêu công ty tất nhiên có nhiều người vừa thấy mẫu quảng cáo báo đồng thời thấy mẫu quảng cáo tạp chí, họ nhớ hơn, khắc sâu quảng cáo Không tránh khỏi trường hợp gây nhàm chán cho người xem mà xét mặt tích cực người xem cảm thấy chán mẫu quảng cáo chứng tỏ họ ghi nhớ mẫu quảng cáo 2.5.5.3 Lịch trình truyền thông báo Bảng 2.5 Lịch trình đăng quảng cáo báo Thời gian thực Các tờ báo Thời gian phát hành Báo Doanh Nhân 01/04/2016 - 30/06/2016 Báo Tuổi (áp dụng tháng trước Trẻ chương trình diển ra) Báo Thanh niên 2.6 Hoạch định ngân sách lần/ tuần lần/ tuần lần/ tuần Vị trí, hình Kích thước thức (cm) Nguyên 25* 37 trang Nguyên 21* 27 trang Nguyên 25,5* 37 trang Trong hoạt động truyền thông ngân sách đóng vai trò điều kiện cần đủ để chương trình thực 2.6.1 Ngân sách quan hệ công chúng 2.6.1.1 Ngân sách họp báo Bảng 2.6 Ngân sách họp báo (ĐVT:đồng) STT I HẠNG MỤC ĐVT CHI PHÍ TỔ CHỨC Âm thanh, ánh Dàn sáng, kỹ thuật Nước uống Thùng TIÊU CHUẨN 500ml/chai SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C SỐ ĐƠN GIÁ LƯỢNG THÀNH TIỀN 32.400 32.400.000 10 120.000 1.200.000 35 Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật 24chai/thùng II Hoa để bàn Lẵng Thiệp mời cho Tờ A4 khách mời Thiệp mời cho Doanh Tờ A4 nghiệp Bộ tài liệu cho Bộ 10 tờ/bộ chương trình Hỗ trợ Ăn Người/ 100.000 sinh uống ngày người/ngày hoạt cho Nghỉ Người/ 100.000 khách ngơi ngày người/ngày mời Thuê địa điểm Chi phí khác (đi lại, phát sinh…) CHI PHÍ TRUYỀN THÔNG Thông cáo báo Cái A4 chí Backrop Cái 3.2 x 4m Tổng cộng SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C 10 150.000 4.240.000 150 15.000 525.000 100 12.000 1.200.000 50 35.000 1.750.000 30 người 100.000 3.000.000 30 người 100.000 3.000.000 37.500.000 37.500.000 10.000.000 20 6.500 45.000/m2 130.000 576.000 95.520.000 36 Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật 2.6.1.2 Ngân sách kiện  Ngân sách tổ chức giải golf Bảng 2.7 Ngân sách tổ chức giải golf (ĐVT:đồng) Hoạt động Nội dung Số lượng Đơn giá Thành tiền Giải 30.000.000 30.000.000 Giải nhì 15.000.000 30.000.000 Giải ba 10.000.000 30.000.000 Tổ chức Giải khuyến khích 5.000.000 25.000.000 Thuê địa điểm 50.000.000 50.000.000 giải golf Mời chuyên gia 1.000.000 2.000.000 Chi phí khác 10.000.000 10.000.000 Tổng cộng 177.000.000  Ngân sách tổ chức hoạt động gian hàng hoạt động giao lưu văn nghệ đường phố Bảng 2.8 Ngân sách tổ chức gian hàng (ĐVT:đồng) STT Nội dung Thuê đội ngũ PG Thuê lễ tân + hậu cần Cổng trang trí Thuê lều bạt Ca sĩ Tốp múa MC Bảo vệ Trưng bày hàng lưu 30 niệm Đèn dầu trưng bày gian 100 hàng Dầu hỏa 10 Thuê bàn ghế 50 Chi phí phát sinh TỔNG CỘNG 10 11 12 Số lượng 40 50 1 10 ĐVT Đơn giá Thành tiền Người Người Cái Lều Người Đội Người Người Gian hàng 150.000 150.000 100.000 1.000.000 10.000.000 5.000.000 1.000.000 200.000 900.000 6.000.000 200.000 50.000.000 20.000.000 5.000.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 30.000.000 Cái 30.000 3.000.000 Lít Bộ 25.000 50.000 250.000 2.500.000 50.000.000 170.350.00  Ngân sách tổ chức chương trình giao lưu ca nhạc Bảng 2.9 Ngân sách chương trình giao lưu ca nhạc (ĐVT:đồng) STT Nội dung Số lượng SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C ĐVT Đơn giá Thành tiền 37 Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật 10 11 12 Trang thiết bị kỹ thuật Trang trí sân khấu Hoa tươi để bàn 100 Lẵng hoa 50 Nước uống 1000 Giấy mời 220 Thuê đội ngũ PG Thuê đội ngũ lễ tân 10 Bảo vệ 10 MC Thuê địa điểm Chi phí khác TỔNG CỘNG Gói Lẵng Lẵng Chai Cái Người Người Người Người 50.000.000 5.000.000 100.000 1.000.000 5.000 20.000 150.000 150.000 200.000 1.000.000 50.000.000 5.000.000 10.000.000 50.000.000 5.000.000 4.400.000 900.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 50.000.000 30.000.000 209.800.000 Bảng 2.10 Tổng ngân sách quan hệ công chúng (ĐVT:đồng) STT Nội dung Họp báo Giải golf Hoạt động gian hàng Chương trình văn nghệ Tổng cộng SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C Chi phí 95.520.000 177.000.000 170.350.000 209.800.000 652.670.000 38 Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật 2.6.2 Ngân sách truyền thông truyền hình Bảng 2.11 Ngân sách truyền thông truyền hình (ĐVT:đồng) Stt Kênh VTV3 VTV1 Khung truyền Thời gian truyền thông thông -6h00-7h00: sau tháng đầu: 20 Chào buổi sáng tháng cuối: 24 -19h00-20h00: Sau tháng đầu: 20 tin thời VTV -20h00-21h00: Đà chương trình Nẵng phim giải trí Tổng cộng tháng cuối: 24 tháng đầu: 28 tháng cuối: 40 Đơn giá tuần/lần (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) 4.200.000 184.800.000 5.700.000 250.800.000 2.500.000 170.000.000 605.600.000 2.6.3 Ngân sách truyền thông trời Bảng 2.12 Ngân sách truyền thông trời (ĐVT:đồng) STT Phương tiện Kích thước Phướn Băng rôn 0,8mx2m 1mx8m Tổng cộng SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C Số lượng (cái) 300 100 Đơn giá Thành tiền 100.000 350.000 30.000.000 35.000.000 65.000.000 39 Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật 2.6.4 Ngân sách truyền thông internet Bảng 2.13 Ngân sách truyền thông internet (ĐVT:đồng) Website Vị trí http://vnexpress.net/ Kích thước Large 300x120(px) Thời Đơn giá Lượng 01/04- /tuần 30/06/2016 Thành tiền 40.000.000 320.000.000 (áp dụng http://tuoitre.vn/ trước Banner 300x250(px) tháng trước phải 35.000.000 280.000.000 chương trình) 600.000.00 TỔNG CỘNG 2.6.5 Ngân sách truyền thông báo Bảng 2.14 Ngân sách truyền thông báo (ĐVT:đồng) Các tờ báo Tần Thời Vị trí, hình suất gian thức Báo Doanh lần/ Nguyên Nhân Báo Tuổi tuần lần/ trang Nguyên Trẻ Báo Thanh tuần lần/ niên tuần tháng trang Nguyên trang Tổng cộng SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C Kích thước Đơn giá Thành tiền (cm) 25* 37 25.000.000 200.000.000 21* 27 35.000.000 280.000.000 25,5* 37 30.000.000 240.000.000 720.000.00 40 Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật Bảng 2.15 Tổng ngân sách chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật (ĐVT:đồng) STT Nội dung Quan hệ công chúng Truyền thông truyền hình Truyền thông trời Truyền thông internet Truyền thông báo Tổng cộng Chi phí 652.670.000 605.600.000 65.000.000 600.000.000 720.000.000 2.643.270.000 2.7 Xác định rủi ro Rủi ro xuất chiến dịch truyền thông Vì vậy, ban tổ chức cần phải liệt kê rủi ro mắc phải từ nêu biện pháp để giải để chủ động trường hợp rủi ro xuất Chiến dịch truyền thông thành công ban tổ chức quản lí rủi ro mà gặp phải Dưới số rủi ro gặp phải truyền thông cho “chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật” Bảng 2.16 Xác định rủi ro T T Những vấn đề phát sinh Biện pháp phòng ngừa - phương tiện quảng cáo chưa thõa mãn yêu cầu ban tổ chức thuê nhà tổ chức Trong trình truyền kiện Nón Vàng Viet art làm khâu sáng tạo ý thông qua phương tiện kiến cho kiện gặp phải cố truyền tải - Nếu thông tin cung cấp không nội dung nội dung thông tin ? gặp phải cố truyền tải thông tin có vấn đề ban tổ chức trực tiếp phát sóng họp để người dân theo dõi kiện Quá trình treo banroll Ban tổ chức cử đại diên thương lượng với phướn không đủ số lượng chương trình khác để nhường vị trí Nếu quy định bận nhiều không chuyển qua tuyến đường chương trình khác diễn khác tăng thêm số lượng số ra? tuyến đường chọn - Nếu công tác truyền thông - Cần có ban quản lí, để giám sát tiến độ thực SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C 41 Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật gặp trục trặc diễn nhóm không tiến độ? - Nếu quảng cáo - Đổi kế hoạch sang khác, Internet có khách hàng hoăc dùng chế độ chia đăng kí trước? Nếu thời gian treo - Bố trí nhóm thường xuyên kiểm tra vị trí băng rôn phướn, bị treo, có hư hỏng bổ sung khác thời tiết tác động làm hư hỏng? Không đủ số lượng xe đưa đón nơi nghĩ ? Ban tổ chức liên hệ với công ty taxi Tiên Sa, Sông Hàn, Bố trí khách sạn Furama Resort Đà Nẵng 2.8 Đánh Giá Để tóm lại làm không làm kế hoạch lần phần đánh giá chung cho thấy ưu nhược điểm mà kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật năm 2016 đạt 2.8.1 Trước kiện diễn Đây giai đoạn kế hoạch truyền thông chưa quảng bá nhiều phương tiện thông tin đại chúng Thậm chí công chúng chưa biết đến chương trình diễn ra, giai đoạn này, biết thái độ công chúng chương trình diễn Việt Nam Phương pháp đưa giai đoạn là: Phỏng vấn trực tiếp lấy ý kiến Một số câu hỏi mà đưa để đo lường phương pháp này: Bạn có biết chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật hay không? Bạn xem chương trình giao lưu văn hóa lần chưa? Bạn có quan tâm chương trình diễn Đà Nẵng-Việt Nam lần không? Nếu có chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật bạn có tham gia hưởng ứng không? SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C 42 Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật 2.8.2 Trong thời gian diễn kiện Những viết giới truyền thông phần phản ánh thành công hay thất bại chương trình 2.8.2.1 Quan sát tần suất xuất báo - Bao nhiêu tờ báo viết chương trình giao lưu văn hóa hai nước ViệtNhật tổ chức Đà Nẵng- Việt Nam - Giọng điệu báo nào, viết cách tích cực, viết với nội dung tiêu cực - Các tờ báo tham gia đưa tin chương trình, đưa tin trang mục nào? Công chúng mục tiêu họ ai? - Các tờ báo viết chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật nội dung hay điểm qua tin vắn 2.8.2.2 Trên trang mạng -Trên trang web mà đăng tin truyền thông hoạt động, chương trình, ta quan sát xem lượt truy cập vào - Bao nhiêu ý kiến phản hồi từ phía bạn đọc - Trang bạn đọc ghé thăm nhiều 2.8.3 Sau diễn kiện Sau chiến lược truyền thông kết thúc, tiến hành xác định hiệu kế hoạch sau: • Trên internet Số trang báo điện tử đưa tin kiện Mức độ tương tác người đọc Các trang mạng xã hội có đưa tin lên hay không? • Trên báo Các loại báo đưa tin chương trình, viết có thiện ý hay ác ý Tin đưa lên vị trí tờ báo Đón nhận phản hồi công chúng qua thư, mail, số lượng đăng ký làm thành viên cho chiến dịch − Đánh giá nhận thức đối tượng công chúng mục tiêu với chương trình truyền thông SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C 43 Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật − Nhóm công chúng mục tiêu có ý đến thông điệp mà ban tổ chức truyền thông hay không? − Mức độ biết hiểu thông điệp mà hội thảo đưa hay không? − Nhưng thông điệp lưu lại tâm trí họ bao lâu? − Đánh giá hành vi công chúng: Kết chương trình truyền thông thành công đơn đưa tin tức, hay thông tin lên phương tiện truyền thông đại chúng mà điều quan trọng việc truyền thông hiệu hành động phản hồi từ phía công chúng mục tiêu mình, số lượng điện tiết kiệm bao nhiêu? Có đạt tiêu hay không? − Sử dụng phương pháp vấn trực tiếp để đo lường mức độ nhận biết công chúng mục tiêu với chương trình, đồng thời thăm dò cảm nhận công chúng mục tiêu tham gia chương trình − Lập bảng câu hỏi điều tra ý kiến du khách sau thời gian truyền thông kết thúc SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C 44 Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật PHIẾU ĐIỀU TRA Ý KIẾN CÔNG CHÚNG Họ tên Địa Điện thoại Email:……………………………………………………………………………… Câu 1: Bạn có biết tháng 06 năm 2016 địa bàn thành phố Đà Nẵng có diễn kiện không?  Có  Không Câu 2: Đó kiện nào? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 3: Bạn có biết đến chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật không? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 4: Bạn biết thông tin chương trình qua phương tiện nào?  Quảng cáo tivi  Báo chí  Internet  phương tiện ngòai trời  Thông tin khác Câu 5: Thông điệp hội thảo lần gì? …………………………………………………………………………………… Câu 6: Bạn thường truy cập nhiều vào trang web sau đây?  http://www.mofa.gov.vn/vi/  http://tuoitre.vn/ ,  http://vnexpress.net/ Câu 7: Những băng rôn, tờ phướn truyền thông hội thảo có gây ấn tượng cho bạn không?  Có SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C  Không 45 Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật Câu 8: Chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật truyền thông chủ yếu kênh truyền hình nào?  VTV3  VTV1  VTV Đà Nẵng Câu 9: Chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật truyền thông tờ báo chủ yếu?  Báo Doanh Nhân  Báo Tuổi Trẻ  Báo Thanh niên Câu 10: Xin bạn cho ý kiến đóng góp cách truyền thông chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật tổ chức Đà Nẵng? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………… SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C 46 Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật KẾT LUẬN Lĩnh vực Chính trị vấn đề nan giải toàn giới Việt Nam Để đất nước tồn phát triển không phát triển kinh tế mà cần phải có kết hợp kinh tế, trị, văn hóa, giáo dục Đặc biệt tình hình trị nóng hiên Là dân tộc tự hào có truyền thống tương thân tương ái, yêu chuông hòa bình nên muốn hòa bình hữu nghị với tất nước đặc biệt với Nhật Bản thân thiết suốt 42 năm qua Đây lý để tổ chức chương trình “giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật tổ chức với đạo Bội ngoại giao Việt Nam Với khả kiến thức hạn hẹp trình thực đồ án em gặp phải vấn đề lớn kiến thức khả chương trình truyền thông nên em có vấn đề thiếu sót mong giảng viên thông cảm Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình Giảng viên Lê Thị Hải Vân giúp đỡ em hoàn thành đồ án SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C 47 Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] Lê Thị Hải Vân, Slide môn lập kế hoạch truyền thông đại chúng, Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin Hữu Nghị Việt Hàn [2] Nguyễn Thị Kim Ánh, Giáo trình quan hệ Công chúng, Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin Hữu Nghị Việt Hàn Trang web [1] http://www.mofa.gov.vn/vi/ [2] http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2014/03/140316_japan_vietnam_ties_analysis [3] http://vjeec.vn/portal/index.php/van-hoa-xa-hoi SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C 48 Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật PHỤ LỤC BỘ NGOẠI GIAO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM Gửi : Nguyễn Hữu Phước Phòng : KT-XH Báo trị ĐT : 0982 099 224 Số :1558 /CTS-TCBC/14 Đà Nẵng , ngày 10 tháng 03 năm 2016 THÔNG CÁO BÁO CHÍ “Chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật” Từ ngày 21/06 – 22/06/2014, nhà hát Trưng Vương, 118 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, tổ chức chương trình “giao lưu văn hóa hai nước Việt Nam – Nhật Bản” Nhằm thắt chặt mối quan hệ ngoại giao hai nước ngày phát triển hợp tác song phương nhiều lĩnh vực Chương trình kéo dài vòng ngày với nhiều hoạt động tiêu biểu giao lưu văn nghệ, tổ chức giải golf cho doanh nhân, nhằm đánh dấu mốc quan trọng năm tháng đáng nhớ hai nước Việt-Nhật Cũng buổi lễ, ông Hồ Xuân Sơn thứ trưởng ngoại giao Việt Nam bày tỏ: “ Tôi tin tưởng Chúng ta hoàn toàn có sở để khẳng định tin tưởng rằng: Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện hai nước, có bước phát triển mới, động, hiệu quả, thiết thực, tương xứng với mối quan hệ truyền thống lâu đời, tốt đẹp, đặc biệt hai dân tộc Việt Nam Nhật Bản Đây tài sản vô giá hai dân tộc nói chung, hai nước Việt-Nhật nói riêng, cần giữ gìn, phát huy truyền lại cho hệ mai sau, nối tiếp để Việt-Nhật tiếp bước phát huy Chi tiết liên hệ : Ông Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng ngoại giao Việt Nam Số điện thoại: 04-559 511 Mail: phongngoaigiaovietnam.com.vn Địa chỉ: Tôn Thất Đàm, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội Trân trọng cảm ơn SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C 49 ... CCQC06C 16 Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG CHO CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA GIỮA HAI NƯỚC VIỆT-NHẬT 2.1 Xác định... Lớp: CCQC06C Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật chương trình giao lưu thể thao, giao lưu văn hóa - nghệ thuật, giao lưu nhạc nhẹ Giao lưu kinh tế Năm... ngoại giao 34 SVTH: Võ Thị Bảo Trâm – Lớp: CCQC06C v Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt-Nhật CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG CHO CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nhật, Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nhật,

Từ khóa liên quan