0

Tuyển tập 100 đề thi ôn luyện THPT quốc gia môn vật lí đầy đủ kiến thức 11 và 12 có đáp án

81 548 2
  • Tuyển tập 100 đề thi ôn luyện THPT quốc gia môn vật lí đầy đủ kiến thức 11 và 12 có đáp án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2017, 22:14

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTUYỂN TẬP ĐỀ THIVÀ ĐÁP ÁN ÔNLUYỆN THPT QUỐCGIA MÔN HÓA HỌC2007 2016TUYỂN TẬP ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NB+hưa quý đọc giả, như chúng ta đã biết, kì thi Trung học phổthông Quốc gia bắt đầu từ năm 2017 sẽ đổi sang thi trắc nghiệmtất cả các môn (trừ môn Ngữ Văn) và đề thi sẽ được lấy từ ngânhàng đề thi THPT Quốc gia do Bộ biên soạn mới hoàn toàn. Nhưng thiếtnghĩ, dù Bộ có biên soạn đề thi thế nào đi nữa thì lượng kiến thức cũngsẽ xoay quanh những kiến thức ta được học ở nhà trường, như thế thìnhững câu hỏi của Bộ cũng sẽ tương tương những câu hỏi đã ra trongnhững năm trước đó. Vì thế ta có thể chuẩn bị kĩ càng kiến thức chomình bằng cách tìm hiểu và làm những đề thi của những năm trước thìchắc chắn khi vào phòng thi, bạn có thể tự tin đối diện vói cái đề mà thốtlên rằng: “Ôi dào Tưởng thế nào chứ thế này thì đối với mình là khoai”.Và để các bạn dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm tài liệu của môn HóaHọc, tôi đã biên soạn nên cuốn sách này trên cơ sở những đề thi của Bộtừ khi môn Hóa chuyển sang thi trắc nghiệm tức năm 2007 đến nay, vàđáp án cũng được lấy từ đáp án của Bộ nên độ tin cậy là 100%. Nếu cácbạn bỏ thời gian một ngày khoảng một tiếng để làm cuốn sách này thì tôidám chắc trình độ Hóa Học của các bạn sau 3 tháng sẽ khiến bạn phảibất ngờ. Tôi đã làm và các bạn cũng hãy thử đi.Tác giảNguyễn BìnhTTrang 14 Mã đề thi 364SỞ GDĐT CẦN THƠTTLT ĐH DIỆU HIỀNSố 27 – Đường số 1 – KDC MetroNinh Kiều – TP.Cần ThơĐT: 0949.355.366 – 0964.222.333ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THÁNG 02 2017Môn: Hóa HọcThời gian làm bài: 50 phút.Họ, tên:...............................................................Số báo danh:........................... Mã đề GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO *** TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ÔN LUYỆN THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÍ 2007 - 2016 TUYỂN TẬP ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA VẬT LÍ -NGB+ hưa quý đọc giả, biết, kì thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 đổi sang thi trắc nghiệm tất môn (trừ môn Ngữ Văn) đề thi lấy từ ngân hàng đề thi THPT Quốc gia Bộ biên soạn hoàn toàn Nhưng thiết nghĩ, dù Bộ có biên soạn đề thi lượng kiến thức xoay quanh kiến thức ta học nhà trường, câu hỏi Bộ tương tương câu hỏi năm trước Vì ta chuẩn bị kĩ kiến thức cho cách tìm hiểu làm đề thi năm trước chắn vào phòng thi, bạn tự tin đối diện vói đề mà lên rằng: “Ôi dào! Tưởng khoai” Và để bạn dễ dàng việc tìm kiếm tài liệu môn Vật Lí, biên soạn nên sách sở đề thi Bộ từ môn Hóa chuyển sang thi trắc nghiệm tức năm 2007 đến nay, đáp án lấy từ đáp án Bộ nên độ tin cậy 100% Nếu bạn bỏ thời gian ngày khoảng tiếng để làm sách dám trình độ Vật Lí bạn sau tháng khiến bạn phải bất ngờ Tôi làm bạn thử T Tác giả Nguyễn Bình SỞ GD&ĐT CẦN THƠ TTLT ĐH DIỆU HIỀN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THÁNG 01 - 2017 Số 27 – Đường số – KDC Metro Môn: Vật Lý Ninh Kiều – TP.Cần Thơ Thời gian làm bài: 50 phút ĐT: 0949.355.366 – 0964.222.333 Họ, tên: .Số báo danh: Mã đề thi 218 NỘI DUNG ĐỀ (Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm in 04 trang giấy) Câu 1: Lần lượt chiếu hai xạ có bước sóng sau 1  0,75m   0,25m vào bề mặt kim loại Biết c  3.10 m / s; h  6.625.10 34 Js; e  1.6.10 19 C ; công thoát electrôn kim loại 3,74eV Bức xạ gây tượng quang điện kim loại trên? A Chỉ có xạ 1 B Chỉ có xạ 2 C Không có xạ hai xạ D Cả hai xạ Câu 2: Tìm tính chất khác biệt tia tử ngoại tia Rơnghen số tính chất sau? A Làm phát quang chất B Diệt vi khuẩn C Ion hóa chất khí D Chữa bệnh ung thư Câu 3: Tia tử ngoại, hồng ngoại, tia gamma tia Rơn-ghen có bước sóng  ;  ;   xếp ĐÚNG ? A        B        C        D        Câu 4: Một lắc đơn dao động điều hòa với tần số không đổi Nếu giảm biên độ dao động lắc lần giảm A lần B 4,5 lần C lần D lần Câu 5: Phát biểu SAI nói tia hồng ngoại tia tử ngoại A Tác dụng bật tia tử ngoại tác dụng nhiệt B Tất vật nung nóng phát tia hồng ngoại C Tia tử ngoại tia hồng ngoại xạ không nhìn thấy D Tia tử ngoại xạ điện từ có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng tím Câu 6: Phát biểu SAI nói sóng dừng? A Ở vị trí nút sóng, biên độ dao động tổng hợp không B Khoảng cách hai nút sóng họăc hai bụng sóng nửa bước sóng C Khoảng cách hai nút sóng họăc hai bụng sóng bước sóng D Ở vị trí bụng sóng, biên độ dao động tổng hợp cực đại Câu 7: Đặt vào điện áp u = U0cos( t  ) vào hai đầu cuộn dây cảm dòng điện mạch biến thiên điều hòa tần số A trễ pha  so với điện áp B sớm pha  so với điện áp C sớm pha π/2 so với điện áp D trễ pha π/2 so với điện áp Câu 8: Gọi Đ, L, T lượng phôtôn ánh sáng đỏ, phôtôn ánh sáng lam phôtôn ánh sáng tím Ta có A Đ > L > T B T > L > Đ C T > Đ > L D L > T > Đ Câu 9: Một mạch điện gồm R=10  , cuộn dây cảm có L  H tụ điện có điện dung 10 C= F mắc nối tiếp Dòng điện xoay chiều mạch có biểu thức i = cos(100  t)(A) Điện áp 2.103  hai đầu đoạn mạch có biểu thức A u = 20 cos(100  t – 0,4π)(V) B u = 20cos(100  t +  /4)(V) C u = 20cos(100  t -  /4)(V) D u = 20cos(100  t)(V) Trang 1/5 - Mã đề thi 218 Câu 10: Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng nơi có gia tốc rơi tự g Khi viên bi vị trí cân bằng, lò xo dãn đoạn  Chu kỳ dao động điều hòa lắc k g m  A 2 B C 2 D 2 m  2 k g Câu 11: Trong dao động điều hòa chất điểm với góc tọa độ chọn vị trí cân bằng, vận tốc chất điểm có độ lớn cực đại A vị trí có li độ nửa biên độ B vị trí mà gia tốc có độ lớn cực đại C vị trí biên D qua vị trí cân Câu 12: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m Nguồn phát ánh sáng gồm xạ có bước sóng khoảng từ 0,4 m đến 0,76 m Trên màn, điểm cách vân trung tâm 4mm có xạ cho vân tối? A B C D Câu 13: Sóng dừng dây hai đầu MN cố định, B bụng sóng cạnh nút N, C trung điểm NB A Biên độ dao động bụng sóng A Tại thời điểm li độ B điểm C có li độ bao nhiêu? A 3A A A A B C D 4 Câu 14: Trong đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh A điện áp hai đầu cuộn cảm sớm pha  so với điện áp hai đầu điện trở  B điện áp hai đầu cuộn cảm sớm pha so với dòng điện mạch  C điện áp hai đầu cuộn cảm sớm pha so với điện áp hai đầu tụ điện D điện áp hai đầu điện trở pha với dòng điện mạch Câu 15: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,35mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m, khoảng vân đo 2mm Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm A 0,5 m B 0,8 m C 0,7 m D 0,6 m Câu 16: Sóng dọc sóng có phương dao động A trùng với phương truyền sóng B vuông góc với phương truyền sóng C thẳng đứng D nằm ngang Câu 17: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với nguồn ánh sáng đơn sắc Khoảng cách hai vân sáng liên tiếp 1,5mm Vị trí vân sáng bậc A 4mm B 4,5mm C 3mm D 5mm Câu 18: Vật dao động điều hòa với chu kì 0,25π s biên độ cm Tại thời điểm vật qua vị trí cân bằng, tốc độ vật bao nhiêu? A cm/s B 16 cm/s C 32 cm/s D 24 cm/s Câu 19: Trong phản ứng hạt nhân có bảo toàn A số prôton B khối lượng nghỉ C số nơtron D số nuclôn Câu 20: Phát biểu SAI nói bước sóng? Bước sóng A quãng đường mà sóng truyền thời gian chu kì dao động sóng B khoảng cách hai điểm gần dao động pha C khoảng cách hai điểm phương truyền sóng gần dao động đồng pha D có độ lớn tích số tốc độ truyền sóng chu kỳ sóng Câu 21: Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân Sau thời gian t , lại phần tư số hạt nhân ban đầu chưa phân rã Sau thời gian t nữa, số hạt nhân lại chưa phân rã chất phóng xạ N N N N A B C D 64 16 Trang 2/5 - Mã đề thi 218 Câu 22: Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động ngược pha A nửa bước sóng B độ lớn vận tốc truyền sóng C phần tư bước sóng D bước sóng Câu 23: Một lượng chất phóng xạ có chu kì bán rã T Sau thời gian phóng xạ 2T A có 75% khối lượng ban đầu bị phân rã B có 50% khối lượng ban đầu bị phân rã C có 25% khối lượng ban đầu bị phân rã D lại 12,5% khối lượng ban đầu Câu 24: Một mạch dao động LC với điện trở không đáng kể thực dao động điện từ tự Biết điện tích điện áp cực đại hai tụ q0 U0, cường độ dòng điện cực đại mạch I0 Để tính lượng điện từ mạch, công thức sau SAI ? q2 q2 1 2 A W= LI B W= C W= D W= CU 2 2C 2L Câu 25: Một lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo gắn với vật khối lượng m, kích thích cho dao động điều hòa với biên độ cm Khi vật qua vị trí cân bằng, ta thả rơi vật khối lượng ∆m = m lên vật m hai vật dính vào dao động Bỏ qua ma sát Biên độ dao động lắc A 2 cm B 2cm C 4cm D cm Câu 26: Một vật dao động điều hòa với biên độ A tốc độ cực đại vmax Tần số góc vật dao động v v v v A max B max C max D max 2 A 2A A A 20 Câu 27: Cho phản ứng hạt nhân 11 H  23 Biết khối lượng hạt mH = 1,007276u; 11 Na  X  10 Ne mNa=22,98373u; mNe= 19,986959u; m   4,001506u ; 1u = 931MeV/c2 Năng lượng tỏa phản ứng A 2,982MeV B 1,980MeV C 2,378MeV D 3,021MeV Câu 28: Trong tượng giao thoa gây nguồn dao động đồng pha, điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu đường từ hai nguồn đến điểm A số nguyên lần bước sóng B số lẻ lần nửa bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần bước sóng Câu 29: Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh điện áp u = U0cos100  t điện áp hai đầu mạch lệch pha  /3 so với cường độ dòng điện Biết cuộn cảm có cảm kháng ZL = 20  tụ điện có điện dung thay đổi Cho điện dung C tăng lên hai lần so với giá trị ban đầu mạch có cộng hưởng điện Điện trở mạch có giá trị 20 A 10  B  C D 20   Câu 30: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt chất lỏng, hai nguồn doa động kết hợp S1 S2 thực hai dao động điều hòa biên độ, ngược pha theo mặt vuông góc với chất lỏng Xem biên độ sóng không đổi trình truyền sóng Các điểm thuộc chất lỏng nằm đường trung trực đoạn S1S2 A dao động với biên độ nửa biên độ cực đại B không dao động C dao động với biên độ cực đại D dao động với biên độ biên độ cực đại Câu 31: Độ hụt khối tạo thành hạt nhân 21 D , 31T , 42 He  mD = 0,0024u;  mT = 0,0078u;  mHe = 0,0305u Phản ứng hạt nhân 21 D  31T  42 He  01 n tỏa hay thu lượng? Cho 1u = 931,5MeV/c2 A Tỏa lượng 9,14eV B Thu lượng 9,14MeV C Thu lượng 18,9eV D Tỏa lượng18,9MeV Câu 32: Một vật nhỏ dao động điều hòa quanh vị trí cân gốc tọa độ với chu kì T = 1s Tại thời điểm t1, li độ vật 4cm Đến thời điểm t2 = t1 + 0,25 s, vận tốc vật bao nhiêu? A -8 cm/s B 4 cm/s C -4 cm/s D 8 cm/s Trang 3/5 - Mã đề thi 218 Câu 33: Hai vạch đỏ, lam quang phổ nguyên tử hiđrô  = 0,6563m  = 0,4861m Hỏi êlectron chuyển từ quỹ đạo N sang quỹ đạo M nguyên tử phát phôtôn có bước sóng bao nhiêu? A 121,8m B 121,8nm C 1,874m D 1,874nm Câu 34: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng M, N cách 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB =acos(50πt + ) (t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 1,5 m/s Coi trình sóng lan truyền biên độ sóng không đổi Trên đoạn thẳng MN, số điểm có biên độ dao động a A 11 B 12 C D Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V tần số không đổi vào hai đầu A B đoạn mạch mắc nối thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Gọi N điểm nối cuộn cảm tụ điện Các giá trị R, L, C hữu hạn khác không Với C = C1 điện áp hiệu dụng A N có giá trị không đổi khác không thay đổi giá trị R biến trở Với C = 2C1 điện áp hiệu dụng hai đầu R A 100 V B 100 V C 200 V D 200 V Câu 36: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lò xo có độ cứng N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị dãn 5cm truyền cho vật vận tốc 15cm/s dọc theo trục lò xo hướng vị trí cân Lấy g = 10 m/s2 Tốc độ lớn vật nhỏ đạt trình dao động A 15 cm/s B 15 cm/s C 30 cm/s D 30 cm/s Câu 37: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở 2.104 R1  50  mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C  F , đoạn mạch MB cuộn dây  Đặt điện áp xoay chiều u  200 2cos(100t)V vào hai đầu đoạn mạch AB Khi điện áp đoạn mạch  MB có giá trị hiệu dụng U MB  100 V lệch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch AM góc Công suất tiêu thụ đoạn mạch AB A 100 W B 100 W C 90 W D 180 W Câu 38: Nguồn âm điểm S phát sóng âm truyền môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm Tại điểm M mức cường độ âm 60dB Nếu dịch chuyển nguồn âm S xa M đoạn d mức cường độ d âm M 40dB Nếu dịch nguồn âm S xa M đoạn so với vị trí ban đầu mức cường độ âm M A 46,34dB B 49,21dB C 54,42dB D 47,96dB Câu 39: Hai điểm M, N cách phần tư bước sóng sợi dây đàn hồi có sóng lan truyền Tại thời điểm t, hai điểm M N có li độ tương ứng 2mm 2 mm Coi biên độ sóng không đổi trình sóng lan truyền Sóng có biên độ ? A mm B mm C 3mm D mm Câu 40: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện có điện dung điều chỉnh Khi dung kháng tụ điện 100Ω công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại 100W Khi dung kháng 200Ω điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 100 V Giá trị điện trở A 50 Ω B 150 Ω C 100Ω D 200 Ω - HẾT Cán coi thi không giải thích đề thi ! Trang 4/5 - Mã đề thi 218 Đáp Án Mã đề: 218 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D A B C D Trang 5/5 - Mã đề thi 218   SỞ GD&ĐT CẦN THƠ TTLT ĐH DIỆU HIỀN Số 27 – Đường số – KDC Metro Ninh Kiều – TP.Cần Thơ ĐT: 0949.355.366 – 0964.222.333 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THÁNG 02 - 2017 Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút   Họ, tên: .Số báo danh:   Mã đề thi 132 NỘI DUNG ĐỀ (Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm in 04 trang giấy)    Câu 1: Mối liên hệ giữa các đại lượng li độ  x , vận tốc  v , gia tốc  a   trong dao động điều hòa được thể hiện  bằng hình nào sau đây?    A Hình I.  B Hình IV.  C Hình II.  D Hình III.  Câu 2: Hạt nhân  2760 Co có khối lượng là 59,919 u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073 u và khối lượng của  nơtron là 1,0087 u. Độ hụt khối của hạt nhân  2760 Co  là  A 27,754u.  B 0,565u.  C 0,557u.  D 27,800u.  Câu 3: Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng   , người ta đo  khỏang  cách giữa vân sáng và vân tối nằm cạnh  nhau là 1,12mm. M và N là hai điểm nằm trên màn cùng  phía so với vân sáng trung tâm cách vân sáng trung tâm lần lượt là 5,6nn và 12,88mm. Tổng số vân sáng và  vân tối nằm giữa hai điểm M và N là:  A 6.  B 3.  C 7.  D 5.  D Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, biểu thức của khoảng vân  i   là cơ sở cho  a một ứng dụng nào dưới đây?  A Xác định bước sóng của ánh sáng đơn sắc bằng phương pháp giao thoa.  B Xác định khỏang cách D từ màn có hai khe S1, S2 đến màn ảnh giao thoa.  C Xác định khỏang cách a giữa 2 khe sáng đơn sắc S1, S2.  D Xác định số vân giao thoa.  Câu 5: Một người đứng trước cách nguồn S phát sóng cầu một đoạn d. Khi người đó đi ℓại nguồn âm 50m  thì thấy cường độ âm tăng ℓên gấp đôi. Giá trị d khoảng:  A 222m.  B 22,5m.  C 29,3m.  D 171m.  Câu 6: Trong thí nghiêm giao thoa với khe Y-âng ; khỏang cách hai khe là 0,8mm, bước sóng của ánh sáng  dùng trong thí nghiệm là 600nm. Người ta đo được khỏang cách từ vân sáng bậc 3 tới vân tối thứ 7 ở cùng  phía với vân sáng trung tâm là 0,42cm. Khỏang cách từ 2 khe tới màn là:  A 1,4m.  B 1,6m.  C 1,87m.  D 1,5m.  Câu 7: Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một vật dao động điều hòa là amax và vmax. Biên độ dao  động của vật được xác định theo công thức:  a2 v2 a v A A  max   B A  max   C A  max   D A  max   v max a max v max a max  –  Câu 8: Hạt nhân X phóng xạ   và biến đổi thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm t người ta thấy trong một  mẫu khảo sát, tỉ số khối lượng của chất X và chất Y bằng a. Xem khối lượng hạt nhân theo đơn vị u gần đúng  bằng số khối của nó. Vào thời điểm t + 2T thì tỉ số này trong mẫu khảo sát nói trên là  a a A.    B a + 3.  C .  D 2a.  3a     4                                                 Trang 1/5 - Mã đề thi 132    Câu 9: Hình nào sau đây thể hiện mối liên hệ về pha giữa điện áp u ở hai đầu đoạn mạch chỉ chứa R với  dòng điện i chạy qua đoạn mạch đó    A Hình IV.  B Hình I.  C Hình III.  D Hình II.  Câu 10:  Với  dòng  điện xoay  chiều,  mối  quan  hệ  giữa  giá  trị  hiệu  dụng  với  giá  trị  cực  đại  nào  sao  đây  là  không đúng?  E U I Ro A R    B E  o   C U  o   D I  o   2 2 Câu 11: Một dây AB dài 11(cm), đầu B tự do, đầu A được gắn với cần rung để tạo ra sóng dừng. Bước sóng  trên dây là 4(cm). Số nút sóng và bụng sóng trên dây là:  A 5 bụng sóng và 5 nút sóng.  B 6 bụng sóng và 6 nút sóng.  C 5 bụng sóng và 6 nút sóng.  D 6 bụng sóng và 5 nút sóng.  Câu 12: Xét nguyên tử hidro theo mẫu nguyên tử Bo, trong các quỹ đạo dừng của electron co hai quỹ đạo có  bán ki1ng rm và rn.Biết rm- rn = 36 r0, trong đó r0 là bán kính Bo.Giá tri rm  gần nhất với giá trị nào sau đây?  A 98 r0.  B 87 r0.  C 50 r0.  D 65 r0.  Câu 13: Một đoạn mạch chứa một tụ điện có điện dung C, đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp tức thời    u = Uocos  t (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch được xác định bằng biểu thức:  A Uo   2C B UoC    C Uo C   D Uo   C Câu 14: dùng prôton bắn vào hạt nhân  49 Be  đứng yên để gây phản ứng:  p  49 Be  X  36Li  Biết động năng  của các hạt p, X,  36 Li  lần lượt là 5,45MeV, 4,0MeV và 3,575MeV. Coi khối lượng các hạt tính theo u gần  bằng số khối của nó. Góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt p và X gần đúng bằng:  A 300.  B 900.  C 450.  D 600.  Câu 15: Trong sự truyền sóng cơ, đại lượng nào được truyền đi trong môi trường vật chất?  A Các phần tử vật chất.  B Biên độ sóng.  C Pha dao động.  D Tính đàn hồi.  Câu 16: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước như hình bên,  khoảng cách giữa hai điểm AB có độ  dài là  A một phần tư bước sóng    B hai bước sóng.  C một nửa bước sóng.    D một bước sóng.  Câu 17: Trong mạch dao động LC, đại lượng biến thiên tuần hoàn với chu kì T =  LC  là  A năng lượng từ trường trong cuộn dây.  B hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm.  C điện tích q của một bản tụ.  D cường độ dòng điện trong mạch.  Câu 18: Hiện nay bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lý của khách hàng đi máy bay là:  A Tia hồng ngoại.  B Tia tử ngoại.  C Tia X.  D Tia gamma.  Câu 19: Một  hỗn  hợp  gồm  hai chất  phóng  xạ X  và Y ban đầu số  hạt phóng  xạ của hai  chất  là như nhau.      Biết chu kì phóng xạ của hai chất lần lượt là T1 và T2 với T2 = 2T1. Thời gian để hỗn hợp trên còn lại một  phần hai số hạt ban đầu là  A 2T2.  B 1,5T2.  C 3T2.  D 0,69T2.  Câu 20: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectron quanh hạt nhân là chuyển  động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo K và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo N bằng  A 2.  B 9.  C 3.  D 4.                                                  Trang 2/5 - Mã đề thi 132    Câu 21: Biết công thoát của electron khỏi nhôm là 3,45eV. Chiếu một bức xạ điện từ vào tấm kim loại nhôm  mang điện tích âm, bức xạ không làm thay đổi điện tích của tấm nhôm là  A 0,30 m   B 0,25m   C 8,00.1014 Hz   D 8,50.1014 Hz   Câu 22: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa mà lực đàn hồi và chiều dài  của lò xo có mối liên hệ được cho bởi đồ thị hình vẽ. Cho g  = 10 m/s2. Biên độ  và chu kỳ dao động của con lắc là  A A = 6 cm; T = 0,56 s.  B A = 4 cm; T = 0,28 s.    C A = 8 cm; T = 0,56 s.  D A = 6 cm; T = 0,28.  Câu 23: Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng:  A cùng bước sóng với nhau và độ lệch pha không đổi theo thời gian.  B cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian.  C cùng biên độ, cùng tốc độ như nhau.  D chuyển động ngược chiều nhau.  Câu 24: Một người quan sát sóng mặt nước lan truyền trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên  tiếp nhau bằng 2 m và có 6 ngọn sóng đi qua trước mặt mình trong 8s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước  bằng:  A 3,33 m/s.  B 1,25 m/s.  C 2,5 m/s.  D 2,67 m/s.  Câu 25: Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai  đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng  U0 U0 U A   B .  C 0.  D .  2 L L 2 L Câu 26:  Một  vật  thực  hiện  đồng  thời  hai  dao  động  điều  hòa  cùng  phươngcó  phương  trình  lần  lượt  x1  A1 cos 10t  cm  và  x1  A cos 10t    cm  Biết  400x12  225x 22  144  Tốc độ cực đại của vật là  A 50cm/s  B 5cm/s  C 10cm/s  D 1cm/s  Câu 27: Điểm giống nhau giữa phóng xạ và phân hạch  A đều là quá trinh hấp thụ nơtron chậm.  B hạt nhân tạo thành có năng lượng liên kết riêng lớn hơn hạt nhân trước phản ứng.  C đều là quá trình không điều khiển được.  D đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.  Câu 28:  Sóng  cơ  truyền  trong  một  môi  trường  dọc  theo  trục  Ox  với  phương  trình  u  cos(20t   /  4x)  (cm, s, m). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng  A 5 cm/s.  B 5 m/s.  C 80 cm/s  D 4 m/s.  Câu 29: Điện tích của một bản tụ điện trong mạch dao động lí tưởng là q = Q0cosωt. Biểu thức của cường độ  dòng điện trong mạch là i = I0cos( ωt + φ); với φ có giá trị là    A .  B    C 0.  D    2 Câu 30: Phát biểu nào sau đây đúng ?  A năng lượng phôtôn của ánh sang huỳnh quang lớn hơn năng lượng phôtôn ánh sáng kích thích  B trong chân không, tốc độ phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau  C trong chân không, tốc độ phôtôn của ánh sang đơn sắc thay đổi khi tốc độ nguồn sang thay đổi  D một ánh sang đơn sắc khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì năng  lượng phôtôn không thay đổi.  Câu 31: Cần tăng điên áp ở 2 cực của máy phát điện lên bao nhiêu lần điện áp ban đầu để công suất hao phí  trên đường dây giảm 100 lần, coi công suất truyền đến tải tiêu thu không đổi. Biết rằng cos =1 và khi chưa  tăng thi độ giảm điện  áp trên đường dây bằng 15% điện áp giữa hai cực máy phát.  A 8,225.  B 10.  C 8,515.  D 10,225.  Câu 32: Cho đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở thuần R, tụ điện có dung kháng ZC và cuộn  cảm thuần có cảm kháng ZL. M là điểm nối giữa tụ điện C và cuộn cảm L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một  U điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng của các đoạn mạch AM và MB là  U AM    và  U MB  U  Hệ thức nào sau đây đúng?  A 5R  7(ZL  ZC )     B R2 = 7.ZL.ZC.  C 8R2 = ZL (ZL – ZC).  D R  ZL  ZC                                                 Trang 3/5 - Mã đề thi 132  Câu 35: Đặt điện áp u = U cos2πft (với U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C Khi f = f1 = 25Hz f = f2 = 100Hz điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị U Khi f = f0 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Giá trị f0 gần giá trị sau đây? A 70 Hz B 100Hz C 49Hz D 67Hz Câu 36: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc  Vật nhỏ lắc có khối lượng 500 g Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân theo chiều dương Tại thời điểm t = 0,5s x vận tốc v li độ x vật nhỏ thỏa mãn v =  lần thứ Lấy 2  10 Độ cứng lò xo A 55,5 N/m B 35,5 N/m C 45,5 N/m D 65,5 N/m Câu 37: Ở mặt nước có hai nguồn sóng A,B dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có phương trình u = acost, cách 20cm với bước sóng 5cm I trung điểm AB P điểm nằm đường trung trực AB cách I đoạn 5cm Gọi (d) đường thẳng qua P song song với AB Điểm M thuộc (d ) gần P nhất, dao động với biên độ cực đại Khoảng cách MP A 3,81cm B 2,81cm C 3cm D 2,5 cm Câu 38: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, L cuộn dây cảm, tụ C có điện dung thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện áp có giá trị hiệu dụng U tần số f không đổi Điều chỉnh giá trị điện dung tụ người ta thấy, ứng với hai giá trị C1 C2 cường độ dòng điện mạch lệch pha π/3, điện áp hiệu dụng tụ có giá trị 60V Ứng với giá trị điện dung C3 điện áp hiệu dụng tụ có độ lớn cực đại, mạch tiêu thụ công suất nửa công suất cực đại Tính điện áp hiệu dụng hai đầu mạch A 60 V B 20 V C 30V D 30 V Câu 39: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 24 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = acos60πt (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng v = 45cm/s Gọi MN = 4cm đoạn thẳng mặt chất lỏng có chung đường trung trực với đoạn AB Khoảng cách xa MN với AB để có điểm dao động cực đại nằm MN? A 12,7 cm B 6,4 cm C 14,2 cm D 10,5 cm Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn cảm có cảm kháng ZL tụ điện có dung kháng ZC cường độ dòng điện qua đoạn mạch i1  I0 cos 100 t   /  A  Nếu mạch điện có R, C nối tiếp cường độ dòng điện qua đoạn mạch i2  I0 cos 100 t  3 /  A  Dung kháng tụ điện A 150 Ω B 50 Ω C 100 Ω D 200 Ω - HẾT Cán coi thi không giải thích đề thi ! A B C D Đáp Án Mã đề: 451 10 11 12 22 23 24 25 26 27 28 13 14 15 16 17 18 19 20 33 34 35 36 37 38 39 40 X X 21 29 30 31 32 A B C D Trang 4/4 - Mã đề thi 451 SỞ GD&ĐT CẦN THƠ TTLT ĐH DIỆU HIỀN Số 27 – Đường số – KDC Metro Ninh Kiều – TP.Cần Thơ ĐT: 0949.355.366 – 0964.222.333 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TUẦN 03 - THÁNG 05 - 2017 Bài Thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Họ, tên: .Số báo danh: Mã đề thi 001 NỘI DUNG ĐỀ (Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm in 04 trang giấy) Câu 1: Đồ thị biểu diễn biến thiên gia tốc theo li độ dao động điều hòa có dạng A đường parabol B đoạn thẳng C đường hypepol D đường sin Câu 2: Cho A công thoát kim loại, c tốc độ ánh sáng chân không, h số plăng Để xảy tượng quang điện phải chiếu vào kim loại ánh sáng đơn sắc có bước sóng A   B  > C   D   hcA Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5 (s) biên độ 2cm Vận tốc chất điểm vị trí cân có độ lớn A cm/s B cm/s C 0,5 cm/s D cm/s Câu 4: Ởmặt nước có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng vớiphương trình uA= uB = 4cos(ωt) (mm) Tốc độ truyền sóng v (biên độ sóng không đổi sóng truyền đi) Phần tử M mặt nước thuộc vân giao thoa cực tiểu có biên độ dao động A 2mm B C 4mm D 8mm Câu 5: Bộ phận tán sắc máy quang phổ A khe Yâng B thấu kính phân kỳ C lăng kính D thấu kính hội tụ Câu 6: Nếu ánh sáng kích thích có bước sóng 0,36 μm phôtôn ánh sáng huỳnh quang mang lượng A 3eV B 5eV C 6eV D 4eV Câu 7: Trên sợi dây đàn hồi dài 2m, hai đầu cố định, có sóng dừng với bụng sóng Bước sóng sóng truyền A 2m B 0,5m C 1m D 0,25m Câu 8: Trong mạch dao động điện từ LC lý tưởng, điện tích cực đại tụ điện q0 cường độ dòng điện cực đại mạch I0 chu kỳ dao động điện từ mạch A T = 2πq0/I0 B T = 2πq0I0 C T = 2πI0/q0 D T = 2πLC Câu 9: Tần số dao động điều hòa lắc đơn không phụthuộc vào A vĩ độ địa lý B biên độ dao động C chiều dài dây treo D gia tốc trọng trường Câu 10: Giới hạn quang điện kim loại A công nhỏ dùng để bứt electron khỏi bề mặt kim loại B bước sóng dài xạ chiếu vào kim loại mà gây tượng quang điện C bước sóng ngắn xạ chiếu vào kim loại mà gây tượng quang điện D công lớn dùng để bứt electron khỏi bề mặt kim loại Câu 11: Vật dao động tắt dần có A li độ giảm dần theo thời gian B giảm dần theo thời gian C pha dao động giảm dần theo thời gian D biên độ giảm dần theo thời gian Câu 12: Phát biểu sai nói tia hồng ngoại? A Cơ thể người phát tia hồng ngoại B Tia hồng ngoại có tần số nhỏ tần số ánh sáng đỏ C Tia hồng ngoại dùng để sấy khô, sưởi ấm D Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ 0,38  m Trang 1/4 - Mã đề thi 001 Câu 13: Trong trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng chủ yếu A tăng chiều dài đường dây B giảm tiết diện dây C giảm công suất truyền tải D tăng điện áp trước truyền tải  Câu 14: Hai dao động điều hòa phương có phương trình li độ x1 = 5cos(100πt + )(cm) x2 = 12cos100πt (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A 17 cm B 13 cm C cm D 8,5 cm Câu 15: Trong chân không, bước sóng ánh sáng màu lục A 550nm B 0,55nm C 0,55mm D 550pm Câu 16: Khi sử dụng máy thu vô tuyến điện, người ta xoay nút dò đài để A tách tín hiệu cần thu khỏi sóng mang caotần B khuếch đại tín hiệu thuđược C thay đổi tần số củasóngtới D thay đổi tần số riêng mạch chọn sóng Câu 17: Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn A số nuclôn B số nơtrôn C khối lượng D số prôtôn Câu 18: Đặt điện áp u = U0sin(100πt+π/6) vào hai đầu đoạn mạch RLC cường độ dòng điện qua mạch i = I0cos(100πt-π/3) Hệ số công suất đoạn mạch A 0,5 B C D 0,71 Câu 19: Khi đặt điện áp xoay chiều u  U sin t vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp dao động điện mạch A dao động cưỡng B dao động tự C dao động trì D dao động tắt dần Câu 20: Nguyên tắc họat động mạch chọn sóng máy thu dựa tượng vật lý nào? A Biến điệu mạch dao động B Tách sóng C Cộng hưởng điện D Giao thoa sóng điện từ Câu 21: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gọi Δt khoảng thời gian hai lần tiên tiếp có động Tại thời điểm t vật qua vị tró có tốc độ 8π cm/s với độ lớn gia tốc 96π2cm/s2, sau khoảng thời gian Δt vật qua vị trí có độ lớn vận tốc 24π cm/s Biên độ vật A cm B 8cm C cm D 2 cm Câu 22: Cho mạch điện xoay chiều gồm tụ điện C điện trở R mắc nối tiếp Khi điện áp tức thời hai đầu R 30V điện áp tức thời hai đầu C 40V Điện áp tức thời hai đầu mạch điện A 35V B 10V C 50V D 70V Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều u  175 cos(100 t)(V) vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh AB hình vẽ Điện áp điện dụng đoạn AM 25V, đoạn MN 25V đoạn NB 175V Hệ số công suất đoạn mạch bao nhiêu? A B 3/25 C D 7/25 5 Câu 24: Một hạt nhân 235 92 U bị phân hạch lò phản ứng tỏa lượng trung bình 235 200 MeV Nếu kg 92 U phân hạch hoàn toànthì lượng tỏa A 5,12.1026 MeV B 6,02.1026 MeV C 6,62.1026 MeV D 9,81.1026 MeV Câu 25: Ban đầu có N hạt nhân mẫu phóng xạ nguyên chất Biết chu kì bán rã chất phóng xạ T Sau thời gian 4T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân lại mẫu phóng xạ 1 1 A B N C N D N N0 16 Trang 2/4 - Mã đề thi 001 Câu 26: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn với lò xo nhẹ có độ cứng k Con lắc có tần số dao động riêng k k m m A f  2 B f  C f  2 D f  m 2 m k 2 k Câu 27: Chất phóng xạ Xphóng xạ  biến đổi thành Y (bền) Cho chu kì bán rã củaX 120 ngày Ban đầu (t = 0) có mẫu X nguyên chất Tại thời điểm t1, tỉ số số hạt nhân X số hạt nhân Y mẫu Tại thời điểm t2 = t1 + 240 ngày, tỉ số số hạt nhân Y số hạt nhân X mẫu 1 A B C D 15 15 Câu 28: Hai dao động điều hòa thành phần phương, tần số, có biên độ 8cm 12cm Biên độ dao động tổng hợp A 5cm B 12 cm C 21 cm D 8cm Câu 29: Tại hai điểm A, B cách 48cm mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương thẳng   đứng với phương trình u A  cos(100t  ) cm; u B  cos(100t  ) cm Tốc độ truyền sóng mặt 2 nước m/s Số điểm đoạn AB (không kể A, B) dao động với biên độ cực đại A 23 B 24 C 25 D 26 Câu 30: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cosωt(V), ω thay đổi Đồ thị phụ thuộc cường độ dòng điện hiệu dụng vào ω hình vẽ Trong ω2- ω1 = 400/π (rad/s) L = 3π/4 H Điện trở R có giá trị A 150Ω B 160Ω C 75Ω D 100Ω Câu 31: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng 0,5 μm Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc A 3,6 mm B mm C mm D 2,8 mm Câu 32: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ hai khe đến 2m Chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng   0,4m   0,7m Cho bề rộng trường giao thoa 9mm Số vị trí vân sáng trùng hai xạ A B C D Câu 33: Biết hạt nhân A phóng xạ α có chu kì bán rã 2h Ban đầu có mẫu A nguyên chất, chia thành hai phần I II Từ thời điểm ban đầu t = đến thời điểm t1 = 1h thu phần I lít khí He (điều kiện tiêu chuẩn) Từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 = 2h thu phần II 0,5 lít khí He (điều kiện tiêu chuẩn) Gọi m1, m2 khối lượng ban đầu phần I II Tỉ số m1/m2 A B 2 C D Câu 34: Một máy phát điện xoay chiều pha có điện trở không đáng kể, mạch nối với mạch RLC Biết máy phát điện quay với tốc độ n vòng/phút dòng điện hiệu dụng mạch I, máy phát điện quay với tốc độ 4n vòng/phút dòng điện hiệu dụng mạch 4I điện áp sớm pha  dòng điện Khi máy phát điện quay với tốc độ n0 vòng/phút mạch có cộng hưởng dòng điện hiệu dụng mạch A 4I B 2 I C 2I D I Trang 3/4 - Mã đề thi 001 Câu 35: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát đồng thời ba xạ đơn sắc có bước sóng 1 = 0,48m, 2 = 0,64m 3 = 0,72m Trên màn, khoảng hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, số vạch sáng mà trùng vân sáng đơn sắc khác A B C D Câu 36: Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 50cm, độ cứng k = 80N/m đầu gắn cố định, đầu gắn với vật khối lượng m1 = 100g đứng yên mặt phẳng ngang Một vật có khối lượng m2 = 100g chuyển động với vận tốc v0 = 4m/s đến va chạm xuyên tâm hoàn toàn mềm với vật m1 Bỏ qua ma sát Chiều dài cực tiểu cực đại mà lò xo đạt A 48cm 52cm B 45cm 55cm C 30cm 50cm D 40cm 60cm Câu 37: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U= 100V tần số f không đổi Điều chỉnh để R  R1  50  công suất tiêu thụ mạch P1  60 W góc lệch pha điện áp dòng điện 1 Điều chỉnh để R  R2  25  công suất tiêu thụ mạch P2 góc lệch pha điện áp dòng điện P 2 với cos 1  cos   Tỉ số bao nhiêu? P1 A B C D Câu 38: Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp O1, O2 dao động pha, biên độ Chọn hệ trục Oxy thuộc mặt nước với gốc tọa độ vị trí đặt nguồn O1, nguồn O2 đặt tia Oy Trên trục Ox có hai điểm P, Q nằm vân cực đại cho hiệu đường từ điểm đến hai nguồn có giá trị lớn nhỏ nhất, hiệu đường có giá trị tương ứng 9cm 3cm Trên trục Ox, khoảng cách hai điểm dao động với biên độ cực đại gần O 5,5cm Tung độ nguồn O2 A 9cm B 3,5cm C 12,5cm D 12cm Câu 39: Vật có khối lượng m =200g treo vào giá cố định lò xo có độ cứng k=100N/m Giữa lò xo giá có sợi dây mảnh không giản, lực căng dây 3N dây bị đứt Kéo vật xuống đến lò xo dãn đoạn l buông nhẹ cho vật dao động Lấy g = 10m/s2 Để dây không bị đứt vật dao động l có giá trị lớn bao nhiêu? A 2cm B 1cm C 3cm D 4cm Câu 40: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp (cuộn dây cảm) với CR < 2L Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U0cosωt (V) với ω thay đổi Điều chỉnh ω để điện áp hiệu dụng hai tụ đạt cực đại, điện áp hiệu dụng điện trở gấp lần điện áp hiệu dụng cuộn dây Hệ số công suất đoạn mạch bao nhiêu? 5 A B C D 29 31 19 29 - HẾT Cán coi thi không giải thích đề thi ! Đáp Án Mã đề: 001 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D A B C D Trang 4/4 - Mã đề thi 001 SỞ GD&ĐT CẦN THƠ TTLT ĐH DIỆU HIỀN Số 27 – Đường số – KDC Metro Ninh Kiều – TP.Cần Thơ ĐT: 0949.355.366 – 0964.222.333 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THÁNG 06 – 2017 Môn thi: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Họ, tên: .Số báo danh: Mã đề thi 017 NỘI DUNG ĐỀ (Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm in 04 trang giấy) Câu 1: Phản ứng nhiệt hạch A nguồn gốc lượng Mặt Trời B tách hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao C phản ứng hạt nhân thu lượng D phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành hạt nhân nặng Câu 2: Dòng điện loại sau gọi dòng điện xoay chiều? A Dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian B Dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian C Dòng điện có cường độ chiều thay đổi theo thời gian D Dòng điện có cường độ biến thiên tỉ lệ thuận với thời gian Câu 3: Cho xạ: I Ánh sáng nhìn thấy II Sóng vô tuyến III Tia hồng ngoại IV Tia tử ngoại V Tia Rơnghen Khi vật bị nung nóng 30000C, phát xạ A I, III, IV B III, IV C III, V D II, III, V Câu 4: Cho hai dao động điều hoà có phương trình x1 = A1cos(ωt + π/2)cm x2 = A2sin(ωt)cm Phát biểu sau đúng? A Dao động thứ pha với dao động thứ hai B Dao động thứ ngược pha với dao động thứ hai C Dao động thứ vuông pha với dao động thứ hai D Dao động thứ trễ pha so với dao động thứ hai Câu 5: Tại hai điểm A, B mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng kết hợp, biên độ, pha, dao động theo phương thẳng đứng Coi biên độ sóng lan truyền mặt nước không đổi trình truyền sóng Phần tử nước thuộc trung điểm đoạn AB A dao động với biên độ nhỏ biên độ dao động nguồn B không dao động C dao động với biên độ cực đại D dao động với biên độ biên độ dao động nguồn Câu 6: Theo thuyết lượng tử ánh sáng kết luận sai A Tia sáng chùm hạt phôtôn, phôtôn mang lượng xác định B Các phôtôn giống tồn chuyển động C Tốc độ phôtôn phụ thuộc vào môi trường chúng chuyển động D Các nguyên tử, phân tử xạ sóng điện từ xạ phôtôn 11 Câu 7: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo r0 = 5,3.10 m Ở trạng thái kích thích nguyên tử hiđrô, electron chuyển động quỹ đạo dừng có bán kính r = 2,12.1010 m Quỹ đạo dừng có tên A M B O C N D L Trang 1/5 - Mã đề thi 017 Câu 8: Chu kì dao động tuần hoàn khoảng thời gian ngắn để vật A từ vị trí cân vị trí biên B thực dao động C từ vị trí biên bên đến vị trí biên bên D trở vị trí ban đầu bắt đầu chuyển động Câu 9: Sóng học dọc truyền môi trường A rắn, lỏng khí B rắn, lỏng chân không C khí, rắn chân không D rắn bề mặt chất lỏng Câu 10: Khi ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác A bước sóng thay đổi tần số không đổi B bước sóng không đổi tần số thay đổi C bước sóng tần số không đổi D bước sóng tần số thay đổi Câu 11: Hiện tượng electron khỏi kim loại chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng thích hợp lên kim loại gọi A tượng xạ B tượng phóng xạ C tượng quang dẫn D tượng quang điện Câu 12: Một lắc đơn dao động điều hòa gần mặt đất Trong dao động toàn phần, số lần lắc đạt giá trị cực đại A B C D Câu 13: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, xung quanh vị trí cân O với biên độ 4cm tần số 10Hz Tại thời điểm ban đầu chất điểm có li độ 4cm Phương trình dao động chất điểm là: A x  4cos(20 t-0,5 )cm B x  4cos(20 t)cm C x  4cos(20 t+0,5 )cm D x  4cos(20 t+ )cm Câu 14: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích cực đại tụ q0 cường độ dòng điện cực đại I0 tần số dao động mạch A f  I0 q B f  I q0 C f  q I0 D f  q0 I Câu 15: Đơn vị đo cường độ âm 2 A N/m B W/m C dB D W/m Câu 16: Mạch điện xoay chiều mà cường độ dòng điện trễ pha π/3 so với điện áp hai đầu mạch mạch điện xoay chiều chứa A cuộn cảm L B tụ điện C nối tiếp với điện trở R C tụ điện C D cuộn cảm L nối tiếp với điện trở R Câu 17: Tia để chữa bệnh còi xương? A Tia sáng trắng B Tia X C Tia hồng ngoại D Tia tử ngoại Câu 18: Máy bắn tốc độ xe cộ đường cảnh sát giao thông A máy phát sóng vô tuyến B không phát sóng thu sóng vô tuyến C máy thu sóng vô tuyến D có máy phát máy thu sóng vô tuyến Câu 19: Cho phản ứng hạt nhân: X + 199 F  42 He + 168 O Hạt X A nơtron B anpha C đơteri D prôtôn Trang 2/5 - Mã đề thi 017 Câu 20: Phương pháp làm giảm hao phí điện máy biến áp A tăng cường độ dòng điện đưa vào cuộn sơ cấp máy biến áp B tăng điện áp đưa vào cuộn sơ cấp máy biến áp C làm lõi sắt máy biến áp thép mỏng ghép cách điện với D làm lõi sắt máy biến áp khối thép đặc Câu 21: Một nguồn phóng xạ có chu kỳ bán rã T thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân Sau khoảng thời gian T/2, 2T 3T số hạt nhân lại A N0 N0 N0 , , B N0 N0 N0 , , 2 C N0 N0 N0 , , D N0 N0 N0 , , 16 Câu 22: Một sóng lan truyền môi trường đàn hồi với tần số 16 Hz Người ta đo khoảng cách hai điểm gần phương truyền mà dao động ngược pha cm Tốc độ truyền sóng A 256 cm/s B 128 cm/s C 64 cm/s D 32 cm/s 4 Câu 23: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 100 , tụ điện C = 10 / F cuộn cảm L = 2/ H mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có phương trình u = 200cos100t(V) Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A 1,4 A B A C 0,5 A D A Câu 24: Một cuộn dây mắc vào hiệu điện xoay chiều 50 V – 50 Hz cường độ dòng điện qua cuộn dây 0,2 A công suất tiêu thụ cuộn dây 1,5 W Hệ số công suất cuộn dây A cosφ = 0,15 B cosφ = 0,25 C cosφ = 0,50 D cosφ = 0,75 Câu 25: Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T = s, thời gian ngắn để lắc từ vị trí cân đến vị trí có li độ cực đại A Δt = 1,0s B Δt = 0,5s C Δt = 2,0s D Δt = 1,5s Câu 26: Một máy phát điện xoay chiều pha hoạt động tạo suất điện động xoay chiều e = 311cos(120πt + π/6)(V) Nối cực máy với đoạn mạch điện xoay chiều để tạo thành mạch kín cường độ dòng điện mạch có tần số A 60 Hz B 120 Hz C 311 Hz D 120π Hz 34 J.s Năng lượng photôn tia X có bước sóng Câu 27: Biết c = 3.10 m/s, h = 6,625.10 10 0,05.10 m 15 15 15 15 A 45.10 J B 42.10 J C 39.10 J D 39,75.10 J Câu 28: Mạch dao động LC có C = 500 pF, L = 0,5 mH Tại thời điểm t = 0, điện tích tụ điện có giá trị cực đại q0 = 8.1010 C Biểu thức cường độ dòng điện mạch 10 6 A i = 8.10 cos(2.10 t) mA B i = 1,6cos(2.10 t + /2) mA 6 C i = 1,6cos(2.10 t) mA D i = 1,6cos(2.10 t + /2)A Câu 29: Một người xách xô nước đường, bước 50 cm Chu kì dao động riêng nước xô s Để nước xô sóng sánh mạnh người phải với tốc độ A 75 cm/s B 25 cm/s C 50 cm/s D 100 cm/s Câu 30: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc Khoảng vân giao thoa quan sát i Khoảng cách hai vân sáng bậc nằm hai bên vân sáng trung tâm A 5i B 3i C 4i D 6i Câu 31: Giới hạn quang dẫn Si 1,11µm Bức xạ không gây tượng quang dẫn chiếu vào Si? A 0,52µm B 1,88µm C 0,38µm D 0,76µm Câu 32: Một đèn nêon (đèn huỳnh quang) đặt hiệu điện xoay chiều 220V – 50 Hz Nó sáng lên hiệu điện tức thời hai đầu bóng đèn lớn 150 V Số lần bóng đèn sáng giây A 200 lần B 100 lần C lần D lần Trang 3/5 - Mã đề thi 017 Câu 33: Trong loại tia phóng xạ, tia có chất khác hẳn tia lại?  + A Tia  B Tia  C Tia  D Tia  Câu 34: Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp có ba điểm theo thứ tự A, M B Giữa A, M có điện trở R = 100 Ω tụ điện có điện dung C; M B có cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều uAB điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng cuộn cảm cực đại, điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM AB mô tả hình vẽ u(x102V) 1,41 uAM t(x10-2s) uAB -1,41 Hình Điện dung tụ điện A 0,1/π mF B 0,3/π mF C 0,2/π mF D 0,4/π mF Câu 35: Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến gồm tụ xoay C cuộn cảm L Tụ xoay có điện dung C tỉ lệ theo hàm số bậc góc xoay φ Ban đầu chưa xoay tụ mạch thu sóng có tần số f0 Khi xoay tụ góc φ1 mạch thu sóng có tần số f1 = 0,5f0 Khi xoay tụ góc φ2 mạch thu sóng có tần số f2 = f0/3 Tỉ số φ2/φ1 A 1/3 B 8/3 C 3/8 D Câu 36: Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, tụ điện C cuộn cảm L mắc nối tiếp, đặt vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U tần số f không đổi Khi điều chỉnh biến trở đến giá trị điện áp hiệu dụng đo biến trở, tụ điện cuộn cảm 50 V, 90 V 40 V Bây điều chỉnh để giá trị biến trở lớn gấp đôi so với lúc đầu điện áp hiệu dụng biến trở A 25 V B 100 V C 63,2 V D 50 V Câu 37: Biết phân hạch 235 U tỏa lượng trung bình 200 MeV, suất tỏa nhiệt than bùn q = 1,4.107 J/kg Khi phân hạch hoàn toàn kg 235 U lượng tỏa tương đương với việc đốt kg than bùn? 20 26 A 11,48.10 kg B 5,86.10 kg C 3,66.10 kg D 5,86.10 kg Câu 38: Con lắc lò xo treo thẳng đứng kích thích cho dao động điều hòa Thời gian cầu từ vị trí cao đến vị trí thấp 1,5s tỉ số độ lớn lực đàn hồi lò xo trọng lượng cầu gắn đầu lắc vị trí thấp 76/75 Lấy g=π2m/s2 Biên độ dao động lắc là: A 2cm B 3cm C 4cm D 5cm Câu 39: Một chất điểm dao động điều hòa, thời điểm t1 t2 li độ vận tốc tương ứng x1 = cm, v1 = 20 cm/s x2 = cm, v2 = 20 cm/s Tốc độ dao động cực đại vật A 40 cm/s B 40 cm/s C 40 cm/s D 80 cm/s Câu 40: Một ống hình trụ thẳng đứng cao 80 cm, đáy kín, miệng ống hở Đặt âm thoa sát miệng ống cho âm thoa dao động với tần số f = 850 Hz Người ta đổ nước từ từ vào ống âm miệng ống to nhất, nước ống có chiều cao 30 cm Biết tốc độ truyền âm không khí có giá trị từ 300 m/s đến 350 m/s Nếu tiếp tục đổ nước vào ống đầy có thêm lần nghe âm to nhất? A lần B lần C lần D lần - HẾT Cán coi thi không giải thích đề thi ! Trang 4/5 - Mã đề thi 017 Đáp Án Mã đề: 017 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D A B C D Trang 5/5 - Mã đề thi 017 SỞ GD&ĐT CẦN THƠ TTLT ĐH DIỆU HIỀN Số 27 – Đường số – KDC Metro Ninh Kiều – TP.Cần Thơ ĐT: 0949.355.366 – 0964.222.333 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TUẦN 01 - THÁNG 06 – 2017 Bài Thi: Khoa Học Tự Nhiên Môn thi: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Họ, tên: .Số báo danh: Mã đề thi 011 NỘI DUNG ĐỀ (Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm in 04 trang giấy) Câu 1: Các hạt nhân sau dùng làm nhiên liệu cho phản ứng nhiệt hạch? 235 A 13 H 235 B 235 C 12 H 235 D 12 H 13H 94 Pu 92 U 94 Pu 92 U Câu 2: Trong hệ thống đường dây truyền tải điện Việt Nam, điện áp hiệu dụng lớn sử dụng trình truyền tải A 220kV B 500 kV C 110 kV D 1000 kV Câu 3: Một vật dao động điều hòa với tần số f, biên độ dao động A Thời gian ngắn để vật quãng đường có độ dài A 1 1 A B C D 4f 12f 6f 3f Câu 4: Các hạt sau có độ lớn điện tích lớn nhất? A Hạt β+ B Hạt prôtôn (p) C Hạt α D Hạt β– Câu 5: Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Nếu gọi u hiệu điện A B tụ điện điện tích B biến thiên A trễ pha π/2 so với u B sớm pha π/2 so với u C ngược pha với u D pha với u Câu 6: Mức cường độ âm điểm A 100dB điểm B 60 dB Hãy so sánh cường độ âm A (IA) với cường độ âm B(IB) A IA =100IB B IA=40IB C IA =10-4IB D IA = 104IB Câu 7: Một sợi dây kim loại căng hai điểm cố định cách 1,2 m Kích thích cho dây dao động với tần số 100 Hz sợi dây quan sát sóng dừng với ba bụng sóng Tốc độ truyền sóng dây A 80 cm/s B 40 cm/s C 40 m/s D 80 m/s Câu 8: Vật M có tần số góc riêng ω0dao động cưỡng tác dụng ngoại lực F = F0cos(ωt) (F0 không đổi, ω thay đổi được) Thay đổi ω để biên độ dao động vật M đạt cực đại Khi động vật biến thiên với tần số góc A ω0 B 2ω0 C 0,5ω0 D 0,25ω0 Câu 9: Một lắc lò xo dao động điều hòa, đại lượng sau lắc không thay đổi theo thời gian? A Tần số B Pha dao động C Thế D Động Câu 10: Một máy phát điện phòng thí nghiệm gồm khung dây quay từ trường vớivectơ cảm ứng từ có độ lớn B có phương vuông góc với trục quay khung Khung dây gồm N vòng dây giống hệt nhau, vòng có diện tích S Từ thông cực đại qua vòng khung dây A BS2 B BS C NBS D NB2S2 Câu 11: Trong máy phát vô tuyến, phận dùng để biến đổi trực tiếp dao động âm thành dao động điện có tần số A micro B mạch chọn sóng C mạch tách sóng D Loa Trang 1/5 - Mã đề thi 011 Câu 12: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số, ngược pha, có biên độ A1 A2 Biên độ dao động tổng hợp vật A |A1-A2| B A1+A2 C A12  A22 D (A1-A2)2 Câu 13: Phát biểu sau sai nói dao động tắt dần? A Biên độ vật giảm dần theo thời gian B Động vật giảm dần theo thời gian C Lực cản lớn tắt dần nhanh ngược lại D Cơ vật giảm dần theo thời gian Câu 14: Khi âm truyền từ nước không khı́ A Bước sóng giảm, tần số không đổi B Bước sóng tăng, tần số tăng C Bước sóng giảm, tần số tăng D Bước sóng tăng, tần số không đổi Câu 15: Khi nói dao động trì lắc, phát biểu sau sai? A Chu kì dao động trì nhỏ chu kì dao động riêng lắc B Biên độ dao động trì không đổi theo thời gian C Dao động trì không bị tắt dần D Dao động trì bổ sung lượng sau chu kì Câu 16: Tia sau không mang điện? A Tia β+ B Tia α C Tia β– D Tia γ Câu 17: Đặt điện áp u = U0cos2ωt (ω > 0) vào hai đầu tụ điện có điện dung C Dung kháng tụ điện 1 A B C 2Ωc D ωC C 2C Câu 18: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách ngắn nút sóng vị trí cân bụng sóng A phần tư bước sóng B hai lần bước sóng C bước sóng D nửa bước sóng Câu 19: Chùm sáng hổn hợp (nhiều thành phần đơn sắc) rọi vào khe hẹp F máy quang phổ lăng kính, sau qua phận sau máy chùm đơn sắc hội tụ điểm? A Phim ảnh B Hệ tán sắc C Buồng tối D Ông chuẩn trực Câu 20: Nguyên tắc hoạt động máy biến áp dựa A tượng cảm ứng điện từ B hiệu ứng Jun-Lenxơ C tượng tự cảm D tượng cộng hưởng Câu 21: Khi thực giao thoa với ánh sáng đơn sắc không khí, điểm A ta vân sáng bậc Giả sử thực giao thoa với ánh sáng đơn sắc chất lỏng có chiết suất n = 5/3 điểm A ta thu A vân vân sáng bậc B vân tối thứ C vân tối thứ D vân sáng bậc Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều u = 200 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện Biết điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 100 V Độ lệch pha điện áp hai đầu mạch điện áp hai đầu tụ điện có độ lớn    5 A B C D 6 Câu 23: Người ta dùng prôtôn bắn phá hạt nhân 94 Be đứng yên Phản ứng cho ta hạt  hạt nhân X Biết động prôtôn KP = 5,4MeV, hạt α Kα = 4,5MeV, vận tốc prôtôn hạt α vuông góc Lấy khối lượng hạt nhân tính đơn vị u có giá trị số khối A chúng Động hạt X A 2,1MeV B 3,9MeV C 3,6MeV D 0,9MeV Câu 24: Hạt nhân Pôlôni ( 210 84 Po ) phóng xạ hạt α biến thành hạt nhân chì (Pb) bền với chu kì bán rã 138 ngày đêm Ban đầu có mẫu Pôlôni nguyên chất Hỏi sau số hạt nhân chì sinh lớn gấp lần số hạt nhân Pôlôni lại? A 138 ngày đêm B 276 ngày đêm C 69 ngày đêm D 414 ngày đêm Trang 2/5 - Mã đề thi 011 Câu 25: Hình vẽ bên đồ thị biễu diễn phụ thuộc đàn hồi Wđh lắc lò xo vào thời gian t Tần số dao động A 42 Hz B 50 Hz C 33 Hz D 25 Hz Câu 26: Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có hệ số tự cảm không đổi tụ điện có điện dung biến thiên Khi điện dung tụ điện 20nF mạch thu sóng điện từ có bước sóng 40m Nếu muốn thu sóng điện từ có bước sóng 80m phải điều chỉnh điện dung tụ điện A tăng thêm 80nF B giảm 8nF C tăng thêm 60nF D giảm 6nF Câu 27: Trong mạch LC có điện trở không đáng kể có dao động điện từ tự với điện tích cực đại hai tụ 4nC dòng điện cực đại mạch 2mA Chu kỳ dao động dòng điện mạch A T0 = .10 6 s B T0 = .10 6 s C T0 = 10 6 s D T0 = 10 6 s Câu 28: Khi cân bằng, độ dãn lò xo treo thẳng đứng cm Kích thích cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ cm Lấy g =  m/s2, chu kỳ dao động, thời gian lò xo bị giãn A s B s C s D s 15 15 5 Câu 29: Cho biết bán kính quỹ đạo dừng electron nguyên tử hiđrô trạng thái 5,3.10 11 m Nếu bán kính quỹ đạo electron nguyên tử hiđrô 2,12 A0 electron chuyển động quỹ đạo nào? A N B M C K D L Câu 30: Trong thí nghiệm Y-âng, cách hai khe đoạn D1 thu hệ vân giao thoa Dời theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe đến vị trí cách hai khe đoạn D2 Ta thấy hệ vân có vân tối thứ (tính từ vân trung tâm) trùng với vân sáng bậc hệ vân lúc đầu Tỉ số D2/D1 bao nhiêu? A 1,5 B 2,5 C D Câu 31: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 240V Nếu quấn thêm vào cuộn thứ cấp 90 vòng điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở tăng thêm 48V so với lúc đầu Số vòng dây cuộn sơ cấp A 450vòng B 900vòng C 600vòng D 500vòng Câu 32: Một mạch dao động LC thực dao động điện từ tự với điện áp cực đại hai đầu tụ điện 20V Biết mạch có điện dung 10-3F có độ tự cảm 0,05H Vào thời điểm cường độ dòng điện mạch 2A điện áp hai tụ A 15V B 10 V C 10 V D 2V  Câu 33: Nếu đặt điện áp u  120 cos(100t  ) (V ) vào hai đầu mạch điện gồm tụ điện có dung  kháng 70 cuộn dây dòng điện chạy mạch i  cos(100t  ) (A ) Tổng trở cuộn dây 12 bao nhiêu? A 40 B 100 C 50 D 30  Câu 34: Một thủy tinh hai mặt song song bề dày e = 5cm đặt nằm ngang Từ môi trường không khí (n = 1), chiếu vào mặt tia sáng hẹp gồm thành phần có bước sóng biến thiên liên tục từ 1 đến  , góc tới 600 Chiết suất thủy tinh với xạ có bước sóng 1 ,  n1 = 1,732 n2 = 1,225 Độ rộng vệt sáng mặt thủy tinh A 2,11cm B 1,34cm C 2,68cm D 4,22cm Trang 3/5 - Mã đề thi 011 Câu 35: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y- âng, khoảng cách hai khe S1S2 a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe S1, S2 đến D Nguồn phát hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,4  m  = 0,6  m Điểm M vân sáng màu với vân sáng trung tâm có vị trí 3 D 4 1D 5 D 6 1D A xM = B xM = C xM = D xM = a a a a Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều u  U0cost (U0và  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều R, L(thuần cảm), C nối thứ tự Khi điện áp hiệu dụng phần tử theo thứ tự 40V, 60V, 100V Khi thay R điện trở khác có giá trị 2R cường độ hiệu dụng dòng điện mạch A Cảm kháng cuộn dây A  B  C  D  Câu 37: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều u  U cos t (V ) vào đoạn mạch có điện trở R cuộn dây cảm L cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị 1A Nếu đặt điện áp vào đoạn mạch gồm R L mắc nối tiếp biểu thức cường độ dòng điện qua mạch  A i  cos(t  ) ( A ) B i  cos t ( A )   C i  cos(t  ) (A ) D i  cos(t  ) ( A ) 4 Câu 38: Cho phản ứng nhiệt hạch 21 D  31T  n   Biết khối lượng hạt nhân mD = 2,0136 u; mT = 3,0160 u; mn = 1,0087 u; m  = 4,0015 u; u = 931,5 MeV/c2 NA = 6,02.1023 mol-1 Nước tự nhiên chứa 0,015% nước nặng D2O Nếu dùng toàn đơteri có 100kg nước tự nhiên để làm nhiên liệu cho phản ứng lượng tỏa A 1,3.1011 J B 1,3.1012 J C 2,61.1012 J D 2.61.1011 J Câu 39: Một mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u  U0cost (U0và  không đổi) Thay đổi C đồ thị biểu diễn điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện phụ thuộc vào dung kháng ZC hình vẽ Coi 72,11  20 13 Điện trở mạch A 40Ω B 30Ω C 20Ω D 60Ω Câu 40: Một sợi dây đàn hồi, mảnh, dài, có đầu O dao động điều hòa với tần số f theo phương vuông góc với sợi dây Sóng tạo thành lan truyền dây với tốc độ không đổi v = 5m/s Để điểm M cách O đoạn 20cm dao động pha với O tần số dao động nhận giá trị giá trị sau? A 40Hz B 60Hz C 30Hz D 50Hz - HẾT Cán coi thi không giải thích đề thi ! Đáp Án Mã Đề 011 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D A B C D Trang 4/5 - Mã đề thi 011 Trang 5/5 - Mã đề thi 011 ...TUYỂN TẬP ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA VẬT LÍ -NGB+ hưa quý đọc giả, biết, kì thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 đổi sang thi trắc nghiệm tất môn (trừ môn Ngữ Văn) đề thi lấy từ... làm đề thi năm trước chắn vào phòng thi, bạn tự tin đối diện vói đề mà lên rằng: “Ôi dào! Tưởng khoai” Và để bạn dễ dàng việc tìm kiếm tài liệu môn Vật Lí, biên soạn nên sách sở đề thi Bộ từ môn. .. 0949.355.366 – 0964.222.333 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THÁNG 03 - 2017 Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút   Họ, tên: .Số báo danh:   Mã đề thi 512 NỘI DUNG ĐỀ (Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 100 đề thi ôn luyện THPT quốc gia môn vật lí đầy đủ kiến thức 11 và 12 có đáp án, Tuyển tập 100 đề thi ôn luyện THPT quốc gia môn vật lí đầy đủ kiến thức 11 và 12 có đáp án,

Từ khóa liên quan