0

MOBILE TV TRÊN NỀN TẢNG MẠNG 3G

83 376 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2017, 10:15

Trên cơ sở lý thuyết về truyền hình di động và sự phát triển của các công nghệ trong mạng di động tế bào cũng như số lượng ngày càng tăng của thiết bị đầu cuối (điện thoại di động). Luận văn sẽ thực hiện phân tích tổng quan về các dịch vụ truyền hình di động, các công nghệ được sử dụng trong truyền hình di động, qua đó liên hệ và đi sâu vào tìm hiểu truyền hình di động trên mạng 3G. MOBILE TV TRÊN NỀN TẢNG MẠNG 3G MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Bản cam đoan Mục lục Tóm tắt luận văn Danh mục ký hiệu, viết tắt, bảng, hình vẽ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MOBILE TV 1.1 Giới thiệu Mobile TV 1.2 Sự khác Mobile TV với hệ thống truyền hình mặt đất truyền hình vệ tinh 1.3 Các tiêu chuẩn cho Mobile TV 1.4 Các tài nguyên cung cấp cho Mobile TV 1.5 Mobile TV cộng đồng 1.6 Các vấn đề kỹ thuật Mobile TV 1.6.1 Mã hóa nguồn truyền hình di động 1.6.2 Mã hóa dòng video 11 1.6.3 Mã hóa luồng âm 12 1.6.4 Mã hóa ghép kênh truyền hình di động 13 1.6.5 Điều chế truyền dẫn 14 1.7 Các hướng phát triển cho Mobile TV 15 1.8 Kết luận chương 17 CHƯƠNG 2: CÁC CÔNG NGHỆ CHO MOBILE TV 19 2.1 Mobile TV quảng bá sử dụng công nghệ T-DMB 19 2.2 Các công nghệ Broadcast and Unicast cho Mobile TV 20 2.3 Mobile TV quảng bá tương tác 22 2.4 Mobile TV tảng mạng 3G 24 2.4.1 MobiTV 24 2.4.2 Mạng 3+ cho truyền hình di động 26 2.4.3 Truyền hình di động sử dụng 3G HSDPA 27 2.4.4 Truyền hình di động sử dụng MBMS 28 2.5 Các công nghệ quảng bá mặt đất cho Mobile TV 29 2.6 Mobile TV sử dụng công nghệ DVB 30 2.7 Dịch vụ Mobile TV MediaFLO 33 2.8 Mobile TV sử dụng dịch vụ ISDB-T 35 2.9 Kết luận chương 36 CHƯƠNG 3: MOBILE TV TRÊN NỀN TẢNG MẠNG 3G 37 3.1 Các dịch vụ mobile TV mạng tế bào 37 3.2 Khả mạng di động tế bào cho việc truyền tải Mobile TV 38 3.2.1 Các dịch vụ liệu mạng 2G 2.5G 38 3.2.2 Dung lựng liệu mạng 3G 40 3.2.3 Phân loại mạng 3G 41 3.2.4 FOMA-Dịch vụ 3D từ Nhật Bản 42 3.3 Chuẩn hóa cho truyền tải đa phương tiện qua mạng 3G 43 3.3.1 Các chuẩn 3GPP 45 3.3.2 Hệ thống đa phương tiện IP (IMS) 45 3.4 Kỹ thuật Streaming sử dụng tiêu chuẩn 3GPP 46 3.4.1 Thiết lập phiên unicast 3GPP sử dụng chuyển mạch gói trực tuyến 48 3.4.2 Tiến trình tải xuống 50 3.5 Mạng HSDPA 50 3.5.1 Các kỹ thuật sử dụng HSDPA 52 3.5.2 Dung lượng liệu mạng HSDPA cho chia sẻ luồng video 54 3.5.3 Dung lượng UE HSDPA 55 3.6 Công nghệ MBMS 56 3.6.1 Kiến trúc MBMS 61 3.6.2 Các giao thức mã 63 3.6.3 Mạng truy cập vô tuyến 64 3.6.4 Các dịch vụ MBMS 66 3.6.5 Hiệu MBMS 67 3.7 Kiến trúc hệ thống cung cấp mobile TV tảng 3G 68 3.8 Kết luận chương 70 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 Tóm tắt Tên đề tài: Mobile TV tảng mạng 3G Tóm tắt: Trên sở lý thuyết truyền hình di động phát triển công nghệ mạng di động tế bào số lượng ngày tăng thiết bị đầu cuối (điện thoại di động) Luận văn thực phân tích tổng quan dịch vụ truyền hình di động, công nghệ sử dụng truyền hình di động, qua liên hệ sâu vào tìm hiểu truyền hình di động mạng 3G DANH MỤC HÌNH VẼ Trang Hình 1: Mã hóa nguồn, đồng ghép kênh cho dịch vụ video DMB 10 Hình 2: Các kích thước block MPEG-4 AVC khác 11 Hình Chuỗi truyền dẫn DAB/DMB 14 Hình 4: Các công nghệ truyền hình di động 16 Hình 1: Truyền hình di động dựa mạng 3G 24 Hình 2: Hệ thống DVB-H 32 Hình 3: Dịch vụ ISDB-T Nhật Bản 36 Hình 1: Sự phát triển liệu di động hướng đến tốc độ liệu cao 40 Hình 2: Sự phát triển công nghệ không dây 3G 41 Hình 3: Chuẩn hóa dịch vụ 3G 44 Hình 4: Luồng cài đặt phiên 3GPP-PSS 49 Hình 5: Luồng giao thức dịch vụ gói 3GPP 49 Hình Kiến trúc HSDPA 51 Hình 7: Dung lượng mạng HSDPA cung cấp cho người dùng đồng thời [2] 54 Hình Quảng bá kết nối Unicast 57 Hình Quảng bá kết nối Multicast 57 Hình 10 Quy trình MBMS cung cấp kết nối dịch vụ chế độ broadcast multicast 60 Hình 11 Kiến trúc MBMS 62 Hình 12 Giá giao thức MBMS 63 Hình 13 So sánh MBMS với hướng truyền đa phương tiện khác 67 Hình 14 Kiến trúc hệ thống cung cấp mobile TV tảng 3G 69 DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1: Tốc độ liệu chuyển mạch mạng GSM 39 Bảng 2: Các định dạng mã hóa cho dịch vụ trực tuyến chuyển mạch gói phiên 46 Bảng 3 UE HSDPA phiên tốc độ liệu 1/RLC cực đại 55 Bảng Các kiểu dịch vụ MBMS 67 DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Tiếng Anh Tiếng Việt 3G Third Generation Thế hệ thứ 3GPP Third Generation Partnership Dự án hiệp hội hệ thứ Project 3GPP-PSS 3GPP Packet-switched Dịch vụ luồng chuyển mạch Streaming Service gói 3GPP AAC Advanced Audio Coding Mã hóa âm tiên tiến ALC Asynchronous Layered Coding Mã phân lớp bất đồng BLER Block-Error Rate Tỷ lệ lỗi khối BM-SC Broadcast-Multicast Service Trung tâm dịch vụ Center broadcast-multicast BTS Base Transceiver Station Trạm thu phát gốc CDMA Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã DMB Digital Multimedia Broadcasting Quảng bá đa phương tiện số DTM Dynamic synchronous Transfer Chế độ chuyển giao đồng Mode DVB-H DVB-T Digital Video Broadcasting for Quảng bá truyền hình số cho Handheld thiết bị cầm tay DVB-Terrestrial Quảng bá truyền hình số mặt đất EDGE Enhanced Data rates for GSM Các tốc độ liệu tiên tiến Evolution cho phát triển GSM FACH Forward Access Channel Kênh truy cập chuyển tiếp FLUTE File Delivery over Unidirecional Phân phát file phương Transport thức truyền vô hướng GGSN GPRS Gateway Support Node Nút hỗ trợ cổng GPRS GSM Global System for Mobile Hệ thống toàn cầu cho thông Communication tin di động GPRS General Packet Radio Service Dịch vụ vô tuyến gói chung HDTV High Definition Television Truyền hình phân giải cao HS-DSCH High Speed Downlink Shared Kênh chia sẻ đường xuống Channel tốc độ cao High Speed Downlink Packet Truy cập gói đường xuống Access tốc độ cao High Speed Uplink Packet Truy cập gói đường lên tốc Access độ cao Multimedia Broadcast and Các dịch vụ quảng bá Multicast Services multicast đa phương tiện MBMS point-to-multipoint Kênh điều khiển điểm – đa Control Channel điểm MBMS MBMS notification Indicator Kênh thị thông báo Channel MBMS Moving Picture Experts Group Nhóm chuyên gia ảnh HSDPA HSUPA MBMS MCCH MICH MPEG động MSCH MTCH QPSK MBMS point-to-multipoint Kênh lập lịch điểm – đa Scheduling Channel điểm MBMS MBMS point-to-multipoint Kênh lưu lượng điểm – đa Traffic Channel điểm MBMS Quadrature Phase-Shift Keying Điều chế số dịch pha cầu phương SGSN Serving GPRS Support Node Nút hỗ trợ phục vụ GPRS RF Radio Frequency Tần số cao tần RLC Radio Link Protocol Giao thức kết nối vô tuyến RNC Radio Network Controller Bộ điều khiển mạng vô tuyến TV Television Truyền hình UE User Equipment Thiết bị người dùng UMTS Universal Mobile Hệ thống viễn thông di động Telecomminications System phổ thông UTMS Terrestrial Radio Access Mạng truy cập vô tuyến Network UTMS mặt đất Wideband Code Division CDMA băng rộng UTRAN WCDMA Multiple Access 59 cho mạng để lựa chọn cell để truyền vùng dịch vụ multicast, bao gồm thành viên nhóm multicast Ngoài việc cung cấp dịch vụ stream media, nhà cung cấp nội dung dịch vụ sử dụng MBMS đẻ cung cấp dịch vụ download, truyền phân phối file tới nhóm có nhiều người dùng Hình 3.10 mô tả quy trình cung cấp dịch vụ MBMS cế độ multicast broadcast Trong đó, có quy trình giống [3]:  Thông báo dịch vụ: suốt trình này, người dùng thông báo dịch vụ kích hoạt kích hoạt thời điểm đó, thông số yêu cầu cho việc kích hoạt dịch vụ thông số dịch vụ yêu cầu khác  Bắt đầu phiên làm việc: kích hoạt để thiết lập MBMS cho truyền liệu  Thông báo MBMS: thông báo cho người dùng liệu MBMS đến hay thực thi  Truyền liệu: liệu MBMS truyền đến thiết bị người dùng  Dừng phiên làm việc: thời điểm này, BM-SC xác định có hay thêm liệu để gửi khoảng thời gian hủy bỏ tài nguyên dùng cho phiên làm việc trước 60 Hình 10 Quy trình MBMS cung cấp kết nối dịch vụ chế độ broadcast multicast [3] Nếu liệu truyền chế độ multicast có thêm ba quy trình sau yêu cầu [3]:  Đăng ký dịch vụ: việc thỏa thuận người dùng với nhà cung cấp dịch vụ để thu dịch vụ đó; thông tin đăng ký ghi lại sở liệu mạng nhà điều hành  Tham gia: mà dịch vụ thông báo, người đăng ký tham gia nhóm multicast; người dùng phải dịch vụ (chương trình) mà người muốn nhận  Rời khỏi nhóm: người dùng thực việc ngắt việc nhận liệu dịch vụ; MBMS thực vô hiệu hóa dịch vụ 61 3.6.1 Kiến trúc MBMS MBMS thực việc bổ sug thêm vài thành phần mở rộng đển mạng 3G truyền thống mở rộng thêm số chức thành phần tồn Kiến trúc MBMS đưa 3GPP biểu diễn hình 3.11 MBMS chạy UTRAN tốt GERAN Điều nghĩa MBMS dùng mạng 2G, 2.5G, 3G hay 3.5G UTRAN/GERAN chịu trách nhiệm chuyển phát liệu hiệu vùng dịch vụ MBMS Hơn nữa, phải hỗ trợ việc di chuyển máy thu MBMS, dẫn đến việc liệu Đó dịch vụ MBMS nên đương đầu với việc liệu di chuyển người dùng Thêm nữa, UTRAN/GERAN truyền thong báo dịch vụ dịch vụ khác song song đến MBMS SGSN (nút hỗ trợ phục vụ GPRS) chịu trách nhiện cho việc chuyển liệu nút nhà điề hành cho phiên điều khiển người quản lý Nó quan tâmđến chuyển động người dùng chịu trách nhiệm chuyển mạch lưu lượng liệu mạng GSM UTMS SGSN thực hiệu điều khiển dịch vụ MBMS người dùng cá nhan hỗ trợ quy trình chuyển động Nó tập hợp tất người dùng với dịch vụ MBMS vào vùng dịch vụ MBMS Hơn nữa, trì kết nối đơn với nhà cung cấp dịch vụ MBMS cung cấp việc truyền tải đến UTRAN/GERAN Nó tạ việc nhận liệu thiết bị MBMS 62 Hình 11 Kiến trúc MBMS [7] GGSN (nút hộ trợ cổng GPRS) cung cấp kết nối mạng di động mạng khác (như mạng internet) Trung tâm dịch vụ broadcast/multicast (BM-SC) thực việc cung cấp phân phát dịch vụ quảng bá di động BM-SC đóng vai trò điểm vào dịch vụ phát tán nội dung muốn sử dụng BM-SC BM-SC thiết lập điều khiển phần mạng truyền tải tới mạng lõi dùng để định trình phân phát kênh truyền dẫn MBMS BM-SC cung cấp thông báo dịch vụ tới thiết bị đầu cuối Các thông báo máy bao gồm tất thong tin cần thiết (như mô tả dịch vụ multicast, địa multicast IP, thời gian truyền dẫn, mô tả đa phương tiện,…) mà thiết bị đầu cuối cần để tham gia vào dịch vụ MBMS BM-SC dùng để tạo tin tính cước liệu đưa từ nhà cung cấp nội dung chức quản lý bảo mật đặc tả 3GPP cho chế độ multicast MBMS không yêu cầu bắt buộc chức BM-SC thực Một số nhà cung cấp cung cấp chức 63 nút riêng rẽ Các nà cung cấp khác tích hợp chức nút mạng dịch vụ mạng lõi Trong mạng lõi, MBMS bổ sung chức giao thức cần thiết để tạo quản lý phân bố liệu broadcast multicast Một tính đặc biệt MBMS cho phép nhà khai thác định nghĩa dịch vụ broadcast multicast tùy theo vùng địa lý cụ thể Các cấu hình qua vùng dịch vụ MBMS Mỗi nút mạng lõi sử dụng danh sách nút luồng đường xuống để xác định nút nên sử dụng để chuyển tiếp liệu dịch vụ MBMS Ở mức GGSN, danh sách bao gồm SGSN mà liệu chuyển tiếp 3.6.2 Các giao thức mã Các dịch vụ người dùng sử dụng giao thức mô tả hình 3.12 Có hai phương thức phân phát liệu là: phương pháp phân phát download phương pháp phân phát treaming Hình 12 Giá giao thức MBMS [7] 64 Phương pháp phân phát streaming dùng để thu play-out liên tục ứng dụng ứng dụng Mobile TV Streaming sử dụng giao thức truyền tải thời gian thực (RTP) để truyền liệu đa phương tiện RTP sử dụng giao thức UDP lớp Mã sửa lỗi hướng (FEC) Raptor dùng để tăng độ tin cậy cho truyền dẫn MBMS Phương pháp phân phát download sử dụng cho dịch vụ phân phối file, cho phép lưu trữ liệu thu thiết bị đầu cuối Phương pháp dùng để phân phát fiel từ nguồn tói nhiều máy thu cách hiệu Phương pháp phân phát download có ba sơ đồ khắc phục lỗi gói, sơ đồ quan trọng sơ đồ sử dụng mã sửa lỗi FEC, cho phép khắc phục lỗi troneg gói mã không yêu cầu phải truyền lại MBMS cung cấp hai thủ tục sửa file: thủ tục sử dụng phần mạng tương tác điểm điểm (PTP), thủ tục lại sử dụng phần mạng tương tác điểm – đa điểm (PTM) 3.6.3 Mạng truy cập vô tuyến a Cấu trúc kênh truyền Một kênh truyền vật lý ba kênh logic đưa UTMS cho MBMS:  Kênh thị thông báo MBMS (MICH): Kênh vật lý dùng để thông báo đến thiết bị thông tin MCCH  Kênh điều khiển điểm – đa điêm MBMS (MCCH): kênh logic mang thông tin phiên MBMS tồn  Kênh lưu lượng điểm – đa điểm MBMS (MTCH): kênh logic dùng cho ứng dụng liệu MBMS 65  Kênh lập lịch điểm – đa điểm MBMS (MSCH): kênh logic cung cấp thông tin liệu MTCH Tất ba kênh logic ánh xạ vào kênh truyền tải FACH (Kênh truy cập chuyển tiếp – Forward Access Channel), ánh xạ lên kênh SCCPCH (kênh vật lý điều khiển chung thứ cấp – Secondary Common Control Physical Channel) Dung lượng cao UMTS dựa vào công suất thích nghi khoảng cách người dùng trạm gốc, làm giảm nhiễu Nó trái ngược với công suất điều khiển dành riêng, kênh chung FACH không điều khiển công suất Vậy, dịch vụ MBMS tốn nhiều tài nguyên, FACH dùng cho người dùng mà không nằm ngoại vi cell gần Điều giải thích việc định cần thiết dù dịch vụ MBMS nên truyền dùng FACH hay kênh dành riêng cho người dùng b Dung lượng kênh vô tuyến Tốc độ liệu MBMS lên tới 128 kbps phần mang GPRS 256 kbps với UMTS MBMS mạng truy nhập GERAN sử dụng tới khe thời gian cho đường xuống chomotj kênh đơn Phụ thuộc vào sơ đồ điều chế việc định cỡ mạng, tốc độ kênh truyền đạt từ 32kbps tới 128 kbps Dung lượng tế bào tổng cộng phụ thuộc vào số lượng tần số hỗ trợ tế bào MBMS phiên (3GPP) giới thiệu số phương pháp để tăng dung lượng kênh MTCH, phương pháp kết hợp mềm đặc biệt ý Phương pháp kết hợp mềm định nghĩa phương pháp kết hợp thiết bị đầu cuối, tín hiệu vô tuyến thu đươc từ số máy phát té bào lân cận phát loại dịch vụ Phương pháp kết hợp mềm yêu cầu truyền dẫn tín hiệu vô tuyến cần 66 đồng tế bào Hai khoảng thời gian ghép xen (TTI) sử dụng MBMS cho kênh MTCH là: 40 ms 80 ms Việc chọn TTI cung cấp dải tăng ích phân tập lớn miền thời gian, cải thiện chất lượng tín hiệu thu tăng tốc độ truyền dẫn Sự lựa chọn kết hợp mềm đưa để tăng tế bào MBMS giảm lượng Node B Với công nghệ này, 16 kênh MBMS điểm – đa điểm tốc độ người dùng 64 kbps linh hoạt 3.6.4 Các dịch vụ MBMS [3] MBMS không cung cấp nội dung dịch vụ nào, số lượng lớn ứng dụng sử dụng dung lượng mang để tạo dịch vụ Thật vậy, MBMS quan tâm giải pháp cho dịch vụ khác Bất kỳ dịch vụ đặc biệt áp dụng, không quan tâm đến nội dung, miễn giới hạn tốc độ liệu không vấn đề lớn đến chất lượng dịch vụ Mặc dù MBMS cung cấp tương ứng với tốc độ liệu cao, làm cho chuyển tiếp nhiều liệu nữa, dịch vụ yêu cầu băng thông, giải pháp tối ưu cho việc cung cấp luồng quảng bá thời gian dài chương trình truyền hình Có ba kiểu dịch vụ người dùng MBMS:  Dịch vụ trực tuyến: cung cấp việc truyền liệu đa phương tiện liên tục luồng, audio video, dịch vụ người dùng MBMS  Dịch vụ tải file: dịch vụ truyền nhận liệu nhị phân kênh chuyển MBMS  Dịch vụ Carousel: dịch vụ mà kết hợp dịch vụ trực tuyến tải file 67 Bảng Các kiểu dịch vụ MBMS [3] Sự kiện trực tiếp Các chương trình thể thao, clip mới, kiện ca (video/audio) nhạc, cập nhật tài chính, thông tin giao thông, thông tin thời tiết, E-learning,… Khu vực Thông tin thời tiết, quảng cáo địa phương, báo động/cấp ngắm đến cứu, kênh mua sắm, tin tức địa phương, kênh sân bay/nhà ga, kiện địa phương,… Hồ sơ/ưu tiên Tin tức đăng ký, báo giá cổ phiếu, webcasting,… e-Commerce Các kênh mua sắm, dịch vụ đánh máy, thúc đẩy thông tin tiếp thị,… 3.6.5 Hiệu MBMS Hình 13 So sánh MBMS với hướng truyền đa phương tiện khác [3] 68 Trong mục trước, ta có nhìn tổng quan MBMS MBMS công nghệ multicast nâng cao lực mạng 3G tồn Nó mang nguồn tài nguyên nội dung dịch vụ với nội dung để truyền tải đến nhóm thiết bị Tuy nhiên, thực hiên việc cập nhật phần mềm thực tế bào mạng di động chọn Về phía thiết bị, cập nhật phần mềm nhỏ cần phải làm để phù hợp với công nghệ multicast MBMS có giá thành rẻ thực nhanh chóng MBMS thực mạng WCDMA dùng băng thông 5MHz cho phép tốc độ liệu xấp xỉ 2,5Mbps Với mạng DVB-H, tốc độ liệu phụ thuộc vào vài thông số Giả thiết băng thông MHz, tốc độ truyền đạt mức Mbps Bằng việc chọn tham số truyền thích hợp, tốc độ truyền tăng lên đến 31 Mbps Đương nhiên, việc thay đổi vài thông số để tăng tốc độ liệu làm giảm sút hiệu kênh truyền khác chất lượng thu hay vùng phủ Tuy nhiên, ưu điểm cho công nghệ multicast quan trọng 3.7 Kiến trúc hệ thống cung cấp mobile TV tảng 3G [5] Hình 3.9 mô tả kiến trúc điển hình hệ thống truyền truyền hình di động tảng mạng 3G Trung tâm dịch vụ broadcast/multicast (BM-SC) phần tử logic định nghĩa 3GPP Trong thực tế, chức BM-SC phân chia số thành phần vật lý TV server điểm liên kết thiết bị đầu cuối đơn vị điều khiển trung tâm dịch vụ truyền hình di động Khối ESG phiên dịch kết hợp thông tin chương trình từ nhà cung cấp nội dung chèn vào ESG 69 Hình 14 Kiến trúc hệ thống cung cấp mobile TV tảng 3G [5] Bộ điều khiển đa phương tiện phân phối dòng nội dung tới thiết bị người dùng UE theo chế độ unicast broadcast Bộ mật mã hóa thực mật mã hóa dòng broadcast giám sát chức bảo vệ truy nhập dịch vụ SAP Các dòng unicast không yêu cầu chức bảo vệ truy nhập này, chế bảo mật unicast theo chuẩn 3G áp dụng Bộ điều khiển broadcast thiết lập giải phóng phần mang MBMS qua mạng lõi mạng vô tuyến Bộ mã hóa tín hiệu trực tiếp, podcast TV máy chủ phát tín hiệu TV theo yêu cầu thực mã hóa nội dung TV theo khuôn dạng phù hợp với thiết bị di động đóng gói khuôn dạng theo giao thức ứng dụng để thực phân phối Máy chủ tương tác tạo tài liệu tương tác Bộ thu thập phản hồi xử lý phản hồi từ người dùng đầu cuối 70 3.8 Kết luận chương Truyền hình di động mang đến trải nghiệm dịch vụ truyền hình theo mô hình cho người dùng Nhất với phát triển công nghệ 3G với tốc độ đường truyền cao độ linh hoạt việc truyền liệu môi trường lý tưởng để phát triển dịch vụ truyền hình di động Nhưng việc tăng số lượng người sử dụng dịch vụ truyền hình di động tăng vấn đề thách thức nhà mạng lúc chất lượng đường truyền cung cấp cho dịch vụ khác bị ảnh hưởng Cụ thể mà số lượng người dùng dịch vụ thời điểm tăng cao dịch vụ khác bị ảnh hưởng kênh truyền lúc bị chia sẻ làm giảm chất lượng dịch vụ khác MBMS công nghệ mở rộng phát triển tảng mạng di động 3G, sử dụng lại sở hạ tầng triển khai vùng phủ sóng rộng Với ưu điểm nó, MBMS sử dụng để tăng dung lượng truyền kênh truyền hình di động phổ biến đến số lượng lớn người dùng 71 KẾT LUẬN Luận văn thực nghiên cứu truyền hình di động tảng 3G bao gồm tổng quan truyền hình di động chương 1, công nghệ sử dụng truyền hình di động chương tập trung chủ yếu vào nghiên cứu truyền hình di động tảng 3G chương công nghệ MBMS Công nghệ 3G truyền tải tín hiệu truyền hình di động hai chế độ chế độ unicast chế độ broadcast với multicast Sự đời kỹ thuật MBMS mở hướng cho việc truyền phát tín hiệu quảng bá hay multicast mạng liệu tế bào 3G Khi sử dụng công nghệ MBMS khả truyền multicast broadcast tới nhiều người dùng trở nên dễ dàng mà tài nguyên cần sử dụng cho thấp Công nghệ 3G (sau với cải tiến HSDPA) có tốc độ truyền liệu cao công nghệ trước (2G 2.5G) băng thông hạn chế, nên số lượng người sử dụng dịch vụ đồng thời không nhiều tốc độ truyền tải liệu thời điểm không cao mà kênh truyền bị chia sẻ Khi số lượng người sử dụng dịch vụ đồng thời tăng lên chất lượng dịch vụ truyền thống khác thoại bị ảnh hưởng Tuy nhiên, công nghệ 3G lại có ưu điểm trội phổ tần số không cần phải phân bổ lại cho dịch vụ truyền hình di động sở hạ tầng có sẵn vùng phủ sóng mạng 3G rộng, thiết bị đầu cuối phong phú chủng loại số lượng Vì vậy, khả triển khai dịch vụ truyền hình di động tảng 3G khả thi Một tiêu chí để thu hút người dùng dịch vụ truyền hình di động tảng 3G chất lượng dịc vụ phải đảm bảo, sở hạ tầng cần phải tối ưu thường xuyên Nội dung chương trình truyền hình di động tảng 3G cần 72 phải phong phú hơn, phù hợp với nhu cầu người dùng Một tiêu chí quan trọng khác giá cước dịch vụ cần phải hợp lý để thu hút người dùng 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Kim Sách, “Truyền hình số có nén multimedia”, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Tiểng Anh [2] Amitabh Kumar, “Mobile TV: DVB-H, DMB, 3G Systems and Rich Media Applications”, Focal Press, 2007 [3] Grzegorz Iwacz, Andrzej Jaijszczyk, Michal Zajaczkowski, “Multimedia Broadcasting and Multicasting in Mobile Netwworks”, Wiley, 2008 [4] H Benoit, “Digital television: Satellite, Cable, Terrestrial, IPTV, Mobile TV in the DVB Framework”, Forcal Press, 2008 [5] Juan-Antonio, Thorsten Lohmar, Dalibor Turina and Aurelie Zanin, “Mobile TV over 3G networks – Service and enablers evolution”, Ericsson Review No 1, 2008 [6] Harri Holma, Antti Toskala, “HSDPA/HSUPA for UTMS”, John Wiley and Sons, ltd, 2006 [7] Rainer Hoeckmann, Ralf Toenjes and Michael Knappmeyer, “Multimedia Broadcast Multicast Services in Mobile Networks”, Research Gate
- Xem thêm -

Xem thêm: MOBILE TV TRÊN NỀN TẢNG MẠNG 3G, MOBILE TV TRÊN NỀN TẢNG MẠNG 3G,

Từ khóa liên quan