0

skkn một số kinh nghiệm khi thành lập hội đồng tự quản của mô hình VNEN

18 678 1
  • skkn một số kinh nghiệm khi thành lập hội đồng tự quản của mô hình VNEN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2017, 12:51

Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản hình VNEN MỤC LỤC NỘI DUNG Mục lục I Phần mở đầu Lý chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II Phần nội dung Cơ sở lý luận Thực trạng 2.1 Thuận lợi, khó khăn 2.2 Thành công, hạn chế 2.3 Mặt mạnh, mặt yếu 2.4 Các nguyên nhân, yếu tố tác động 2.5 Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Giải pháp, biện pháp 3.1 Mục tiêu giải pháp, biện pháp 3.2 Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp 3.3 Điều kiện để thực giải pháp, biện pháp 3.4 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp 3.5 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu III Kết luận, kiến nghị Kết luận Kiến nghị Tài liệu tham khảo TRANG 2 3 3 4 6 7 8 15 16 16 16 17 18 19 I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài hình trường Tiểu học kiểu giúp học sinh rèn phương pháp tự học, tự giác, tự quản, tự trọng, tự tin, tự đánh giá, tự hợp tác, tự rèn luyện kỹ năng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm đem lại niềm vui húng thú học tập cho học sinh Mục đích xây dựng hội đồng tự quản học sinh biện pháp giáo dục nhằm thúc đẩy phát triển đạo đức, tình cảm ý thức xã hội học sinh thông qua kinh nghiệm hoạt động thực tế em Người thực hiện: Văn Thị Dung – Trường Tiểu học Hà Huy Tập Page Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản hình VNEN mối quan hệ em với người xung quanh; đảm bảo cho em tham gia cách dân chủ tích cực vào sống học đường; tạo hội cho em tham gia toàn diện vào hoạt động nhà trường phát triển tính tự chủ, tôn trọng, bình đẳng, tinh thần hợp tác đoàn kết học sinh; giúp em phát triển kĩ định, kĩ hợp tác kĩ lãnh đạo, đồng thời chuẩn bị cho em ý thức trách nhiệm thực quyền bổn phận Hội đồng tự quản hoạt động tốt có tác dụng tốt đến hiệu học tập phong trào thi đua lớp Trên số lí để chọn đề tài “ Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản hình VNEN” Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Mục tiêu: Áp dụng số kinh nghiệm để thành lập Hội đồng tự quản hình trường học VNEN Nhiệm vụ đề tài: Thành lập thành công Hội đồng tự quản Hội đồng tự quản hoạt động tốt Đối tượng nghiên cứu Các kinh nghiệm để thành lập hội đồng tự quản theo hình trường học VNEN Giới hạn phạm vi nghiên cứu Ở đề tài thân nghiên cứu khuôn khổ: Một kinh nghiệm lập Hội đồng tự quản Đối tượng khảo sát: Học sinh lớp 4C, trường Tiểu học Hà Huy Tập Thời gian: Năm học 2014 - 2015 Người thực hiện: Văn Thị Dung – Trường Tiểu học Hà Huy Tập Page Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản hình VNEN Phương pháp nghiên cứu Để thực tốt đề tài thực phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp điều tra: sử dụng phương pháp giúp phân loại đối tượng học sinh theo mức độ khác như: giỏi, khá, trung bình, yếu Bên cạnh phân chia học sinh theo mức độ diễn đạt, trình bày ngôn ngữ theo cấp độ: tốt chưa tốt - Phương pháp trải nghiệm thực tế: Đúc rút kinh nghiệm hai mà trình thân tích lũy kinh nghiệm thực tế giảng dạy - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Kiến thức thân hữu hạn nên trình giảng dạy, đòi hỏi người giáo viên phải tìm tòi, nghiên cứu kĩ kiến thức truyền thụ cho học sinh II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận Xây dựng Hội đồng tự quản học sinh biện pháp giáo dục nhằm: - Thúc đẩy phát triển đạo đức, tình cảm ý thức xã hội học sinh thông qua kinh nghiệm hoạt động thực tế em nhà trường mối quan hệ em với người xung quanh - Đảm bảo cho em tham gia cách dân chủ, tích cực vào đời sống học đường - Khuyến khích em tham gia cách toàn diện vào hoạt động nhà trường phát triển tính tự chủ, tôn trọng, bình đẳng, tinh thần hợp tác đoàn kết học sinh - Giúp em có kĩ định, kĩ hợp tác kĩ lãnh đạo, đồng thời chuẩn bị cho em ý thưc trách nhiệm thực quyền bổn phận Người thực hiện: Văn Thị Dung – Trường Tiểu học Hà Huy Tập Page Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản hình VNEN Thực trạng Bản thân ý thức thành công dạy học theo hình trường học VNEN không phụ thuộc nhiều vào giáo viên mà phần lớn khả tự chiếm lĩnh tri thức học sinh Điều phụ thuộc lớn vào điều hành lớp Hội đồng tự quản Nhưng nhận lớp 4C năm học 2014 – 2015, em học theo hình VNEN năm em rụt rè, chưa dám thể Lớp có 19 học sinh có em có hoàn cảnh khó khăn Khi yêu cầu Chủ tịnh hội đòng tự quản lên điều khiển lớp em lúng túng, nói không gãy gọn Cô giáo nói trước em lặp lại không diễn đạt Các ban bầu lên bầu cho có chưa thực vào hoạt động Tôi mời em có học lực giỏi để thử làm Chủ tịch Hội đồng tự quản hay nhóm trưởng nhận kết quản tương tự Đấy có giáo viên chủ nhiệm học sinh lớp, có giáo viên đến dự khối trưởng chuyên môn đến kiểm tra tệ Các em không dám nói nói ngắc ngứ, lí nhí Điều làm thân trăn trở nhiều Bằng cách phải thay đổi, cải thiện điều Nguyên nhân chủ quan: Do em học sinh vùng nông thôn đa số em hiền lành, nhút nhát Hoàn cảnh gia đinh khó khăn ảnh hưởng lớn đến tính cách em Bản thân em quen với cách học cũ, thụ động, chờ giáo viên hỏi trả lời Nguyên nhân khách quan: Do em học phân hiệu, việc tiếp xúc với phương tiện thông hạn chế 2.1 Thuận lợi - khó khăn a Thuận lợi: Các em tiếp cận với hình VNEN, hình thành Hội đồng tự quản Người thực hiện: Văn Thị Dung – Trường Tiểu học Hà Huy Tập Page Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản hình VNEN Học sinh lớp 100% người Kinh nên khả giao tiếp em tốt b Khó khăn: Lớp 4C năm học 2014 -2015, gồm có 19 học sinh em hoàn cảnh Học sinh nghèo: 02 em Học sinh mồ côi: 01 em Học sinh có hoàn cảnh khó khăn: 02 em Một số em bố mẹ làm ăn xa phải với ông bà, nên thiếu thốn tình cảm chăm sóc ba mẹ Điều tác động không nhỏ đến phát triển tính cách em Khiến cho em tự ti, tự tin vào lực thân không dám thể sợ bạn bè chê cười Do cha mẹ em chủ yếu làm nghề nông, thời gian để quan tâm đến Bên cạch có số phụ huynh chưa thực hiểu rõ dạy học theo hình trường học VNEN 2.2 Thành công - hạn chế - Thành công: Qua thời gian áp dụng kinh nghiệm giúp Hội đồng tự quản làm việc có hiệu hơn, điều hành lớp tốt Khả tự học, tự giải vấn đề tiến nhiều so với lúc trước Các em tự tin vào thân - Hạn chế Hội đồng tự quản tập trung vào em trội Bản thân muốn nhân rộng để em làm chưa thực 2.3 Mặt mạnh - mặt yếu - Mặt mạnh: Giáo viên nhiệt tình, chịu khó nghiên cứu tìm tòi, thường xuyên động viên khuyến khích giúp em hoàn thành tốt vao trò Học sinh tích cực hợp tác giáo viên Người thực hiện: Văn Thị Dung – Trường Tiểu học Hà Huy Tập Page Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản hình VNEN - Mặt yếu: Do học sinh rụt rè, nhút nhát nên cách điều hành em chưa tự nhiên 2.4 Các nguyên nhân, yếu tố tác động Sở dĩ chọn đề tài nhận thức học sinh tiểu học nói chung, lớp nói riêng, em đa số rụt rè, nhút nhát, chưa mạnh dạn tự tin giao tiếp nhiều nguyên nhân, là: Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, hoàn cảnh gia đình em thường thiếu tự tin vào thân, sợ nói sai bạn cười chê - Bên cạnh em thích giống bạn, thấy bạn không nói không nói Đây em tự ti, không tin tưởng vào - Yếu tố gia đình quan trọng không Phụ huynh chưa hiểu rõ hình trường học không quan tâm nhiều đến cách học theo nhóm Luôn cho đến lớp nghe cô giáo giảng hiểu 2.5 Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Giáo viên phải xây dựng Hội đồng tự quản học sinh, tìm hiểu kĩ học sinh lớp Coi trọng công tác tổ chức lớp từ đầu năm học Để xây dựng Hội đồng tự quản học sinh nhiệt tình có lực đạo lớp Bản thân áp dụng kinh nghiệm để thành lập hội đồng tự quản theo hình trường học Để thực tốt, giáo viên cần nắm vững đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, hoàn cảnh gia đình học sinh Giáo viên cần phân loại đối tượng học sinh lớp để thược tốt Trước đến em giáo viên quen với cách tổ chức lớp cũ Lớp trưởng - Lớp phó – tổ trưởng Lớp trưởng quán xuyến lớp, lớp phó tổ trưởng làm nhiệm vụ thân chưa hướng bạn họat động Ví dụ: lớp phó lao động có nhiệm vụ kiểm tra nhắc nhở bạn lao động Hoặc vai trò tổ trưởng kiểm tra bạn tổ học Người thực hiện: Văn Thị Dung – Trường Tiểu học Hà Huy Tập Page Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản hình VNEN tập hay phân công trực nhật… Nên tham gia dạy học theo hình VNEN giáo viên quen với cách tổ chức lớp cũ, chưa thực hiêu sâu VNEN nên chưa hướng dẫn cho Hội đồng tự quản làm việc Hoặc có thành lập Hội đồng tự quản thành lậm cho có hoạt động chưa hiệu Trên số thực trạng mà đề tài đặt Giải pháp, biện pháp * Chuẩn bị tâm lí cho học sinh * Xây dựng kế hoạch thành lập Hội đồng tự quản * Việc thành lập Hội đồng tự quản phải tổ chức lần/năm học * Bồi dưỡng Hội đồng tự quản cách làm việc * Thành lập ban chuyên trách * Bồi dưỡng lực điều hành nhóm trưởng 3.1 Mục tiêu giải pháp, biện pháp Các giải pháp thân lựa chọn để áp dụng vào thực tế tình hình lớp cảm thấy có hiệu Hội đồng tự quản lớp chủ nhiệm thực tốt vai trò Giúp em mạnh dạn tự tin học tập 3.2 Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp * Bước cần làm chuẩn bị tâm lí cho học sinh Đây bước quan trọng phải hình thành làm cho em ý thức tự giác tham gia vào hoạt động bầu cử lớp để em thấy mạnh thân như: học chưa giỏi bạn điều hành lớp làm Để học sinh nhận mặt mạnh thân dành nhiều thời gian để trò chuyện giúp em tự nhận thấy *Xây dựng kế hoạch thành lập Hội đồng tự quản Kế hoạch phải xây dựng từ đầu năm học Bước tiếp theo, triển khai tới HS để em nắm rõ kế hoạch thành lập Hội đồng tự quản Sau Người thực hiện: Văn Thị Dung – Trường Tiểu học Hà Huy Tập Page Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản hình VNEN hình thành cho em Hội đồng tự quản phải làm gì? Vai trò Hội đồng tự quản Kết hợp với cha mẹ học sinh, kết hợp với cha mẹ em để khích lệ em tham gia ứng cử Trước thành lập Hội đồng tự quản học sinh, thường mời giáo viên môn tham gia giảng dạy lớp phụ huynh học sinh lớp họp bàn việc thành lập Hội đồng tự quản Việc tham gia phụ huynh học sinh góp phần làm tăng thêm quan tâm họ việc học tập em giúp họ hiểu biết thêm hình trường học góp phần phối hợp chặt chẽ giáo viên cộng đồng việc giáo dục học sinh Hội đồng tự quản gồm Chủ tịch Hội đồng tự quản, Phó chủ tịch Hội đồng tự quản, Ban tự quản, trưởng ban, thư kí Cùng với đó, giáo viên nêu lợi ích, tác dụng Hội đồng tự quản tới HS với vai trò, trách nhiệm mà em chia sẻ, gánh vác * Việc thành lập Hội đồng tự quản phải tổ chức lần/năm học Thời gian thích hợp để tổ chức bầu Hội đồng tự quản đầu năm học Có nghĩa học sinh bắt đầu học chương trình năm học máy hội đồng tự quản hoàn thiện để điều hành hoạt động học tập, sinh hoạt lớp Người thực hiện: Văn Thị Dung – Trường Tiểu học Hà Huy Tập Page Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản hình VNEN Sau tổ chức tháng/1 lần nhằm mục đích phát huy cạnh tranh, ganh đua lành mạnh học sinh, thúc đẩy tiến bộ, đồng thời bồi dưỡng nhiều học sinh động, mạnh dạn, tự tin Sau tiến hành cho lớp bầu cử Hội đồng tự quản Việc bầu thành lập ban Hội đồng tự quản tổ chức Tôi thường gợi ý cho học sinh giới thiệu chức năng, nhiệm vụ ban; quyền lợi người tham gia, suy nghĩ bạn làm tốt nhất, Quy trình bầu Chủ tịch Hội đồng tự quản; Phó Hội đồng tự quản tiến hành sau: Cho học sinh nắm vai trò, nhiệm vụ quyền lợi Chủ tịch Hội đồng tự quản; Phó Hội đồng tự quản Khuyến khích học sinh ứng cử vào Hội đồng tự quản; nhóm đề cử Gợi ý cho ứng viên xây dựng kế hoạch tranh cử, viết thuyết trình (có vấn giáo viên, bạn bè, ) Thuyết trình ứng viên Bầu cử, công bố kết Hội đồng tự quản nhiệm kì mắt Thành lập Ban, bầu trưởng ban, thư kí tiến hành sau: Hội đồng tự quản lập danh sách ban yêu cầu thành viên ban họp bầu trưởng ban thư kí bầu lãnh đạo Hội đồng tự quản a/ Bầu lãnh đạo HĐTQ ( CT, PCT) - Thảo luận đưa tiêu chí lãnh đạo HĐTQ - Tổ chức cho HS tự ứng cử - Tổ chức cho HS giới thiệu ứng cử viên b/ Cho ứng viên chuẩn bị chương trình hành động để thuyết trình ứng viên vận động tranh cử Tổ chức bầu cử: Bầu ban kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu, công bố thể lệ bầu cử, phát phiếu bầu, kiểm phiếu, công bố kết - Ban lãnh đạo HĐTQ mắt Bầu ban tự quản: Người thực hiện: Văn Thị Dung – Trường Tiểu học Hà Huy Tập Page Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản hình VNEN - Lãnh đạo HĐTQ họp bàn xây dựng thể lệ, thống số lượng ban (Dưới hướng dẫn giáo viên) - Giới thiệu ban: Mục đích, quyền lợi nghĩa vụ… - HS đăng kí vào ban; - Bầu trưởng ban; - Các trưởng ban mắt Với việc chuẩn bị tâm lí tuyên truyền cụ thể đến em buổi bầu cử thành công Các em học sinh tự tin tham gia bầu cử bầu cho lớp Hội đồng tự quản Nhưng để đặt sau bầu Chủ tịch hội đồng tự quản để Hội đồng tự quản làm việc có hiệu lại trình Tôi bồi dưỡng cho em cách sau: * Bồi dưỡng Hội đồng tự quản cách làm việc Cách 1: Cho Hội đồng tự quản lớp xem băng hình bạn Hội đồng tự quản Bộ GD&ĐT phát lớp hoạt động nào? Sau cho em xem băng hình bạn học sinh độ tuổi cho em chia sẻ cảm nghĩ nhận xét cách bạn băng hình làm Yêu cầu em trả lời câu hỏi em học tập điều gì? Cách 2: Tổ chức cho Hội đồng tự quản lớp tham quan học tập Hội đồng tự quản lớp khác trường để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm Tổ chức cho em học hỏi lớp khác trường có Hội đồng tự quản thực tốt Sau động viên khích lệ em Bạn làm làm Cách 3: Giáo viên làm mẫu vai Hội đồng tự quản để học sinh học tập, sau cho em thực lại Tôi em thực hành Giáo viên làm mẫu – học sinh thực Sau em thành thói quen mạnh dạn tự tin Học sinh phát triển toàn diện nhờ hoạt động tự giáo dục Hội đồng tự quản tổ chức học sinh, học sinh học sinh thực Người thực hiện: Văn Thị Dung – Trường Tiểu học Hà Huy Tập Page 10 Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản hình VNEN Các em làm chủ hoạt động Vì thường hướng cho em tự đề xuất, bàn bạc đưa nội quy giám sát việc thực quy ước xây dựng cam kết thực Như em tự đề quy ước (dù quy ước nhỏ nhất) có trách nhiệm thực quy ước Điều đảm bảo tính dân chủ lớp học * Thành lập ban chuyên trách Sau bầu cử xong, hướng dẫn ban họp để xây dựng kế hoạch hoạt động xây dựng nhiệm vụ ban, với xây dựng kế hoạch làm công cụ phù hợp cho ban, hoạt động Sau đó, tiến hành bầu phó ban, thư kí để xây dựng kế hoạch hoạt động, động viên bạn tham gia HS đăng kí vào ban theo nguyện vọng, sở thích mình; sau đó, bàn bạc thống nhiệm vụ công cụ ban Căn vào hoạt động lớp năm học, lãnh đạo Hội đồng tự quản họp có tham gia vấn giáo viên để dự kiến thành lập ban tự quản thường phải thông qua ý kiến tập thể lớp Thông thường thường định hướng cho học sinh thành lập ban Ban học tập, Ban thư viện, Ban văn nghệ, thể dục-thể thao, Ban vệ sinh, Ban đối ngoại Các thành viên Hội đồng tự quản phát cho bạn tờ giấy nhỏ ghi tên, nguyện vọng tham gia vào ban nào, sau lựa chọn học sinh dán lên quy định cho ban mà lựa chọn cho bạn lựa chọn ban điền tên vào cột bảng Ví dụ : Ban học tập có nhiệm vụ theo dõi việc học tập chuyên cần, bạn học tốt, bạn cần giúp đỡ; tổ chức học tập, rèn luyện chuẩn bị cho giải toán, tiếng Anh mạng, luyện chữ Ban đời sống chia sẻ buồn vui bạn, động viên bạn biết chia sẻ; HS tổ chức sinh nhật cho bạn, viết thư động viên bạn, thu thập ý kiến, thư hòm thư để tìm cách giúp đỡ bạn Người thực hiện: Văn Thị Dung – Trường Tiểu học Hà Huy Tập Page 11 Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản hình VNEN Ban đối ngoại, văn nghệ có nhiệm vụ đón tiếp bạn bè, thầy cô nhân dân; quảng bá rộng rãi hình ảnh lớp trường; phụ trách văn nghệ lớp; tổ chức văn nghệ ngày chào cờ đầu tuần, dịp lễ tết năm học Ban lao động, vệ sinh phụ trách bạn lớp giữ gìn vệ sinh lớp học, trường học, nhặt cỏ vườn trường, chăm sóc vườn hoa, phân công nhóm chăm sóc khu vườn kĩ thuật lớp, tuyên truyền vứt rác nơi quy định Hàng tuần, hàng tháng, ban tổ chức họp, lên kế hoạch hoạt động cho ban * Bồi dưỡng lực điều hành nhóm trưởng Hình thức đặc trưng lớp học VNEN học sinh ngồi theo nhóm Mỗi nhóm có khoảng từ đến học sinh Có nhóm trưởng điều hành hoạt động nhóm Sự thay đổi tổ chức lớp học theo hình với Hội đồng tự quản học sinh thay đổi vai trò, nhiệm vụ học sinh tổ chức mình; thể tính tự chủ, tự giác, phát huy sáng tạo tôn trọng ý kiến em nhiều Nhóm phận gắn kết xuyên suốt trình dạy học tạo điều kiện để rèn luyện kĩ hợp tác nhóm Ưu điểm phương pháp học nhóm phát huy rõ nét, tất học sinh nhóm luân phiên làm nhóm trưởng, hướng dẫn bạn nhóm để điều hành hoạt động giáo viên yêu cầu học sinh cuộc, không học sinh ngồi chơi Ưu điểm phương pháp học nhóm phát huy rõ nét, tất học sinh nhóm luân phiên làm nhóm trưởng, hướng dẫn bạn nhóm để điều hành hoạt động giáo viên yêu cầu học sinh cuộc, không học sinh ngồi chơi Tuy nhiên, để tiết học dạy theo hình VNEN thành công hay không phụ thuộc nhiều vào nhóm trưởng Công việc nhóm trưởng là: Thay giáo viên điều hành bạn hoạt động nhóm; xác định mục tiêu Người thực hiện: Văn Thị Dung – Trường Tiểu học Hà Huy Tập Page 12 Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản hình VNEN hoạt động nhóm; phân công nhiệm vụ cho công thành viên nhóm; quan sát hướng dẫn bạn đánh giá học, báo cáo kết học tập với giáo viên Nhóm trưởng phải tự biết làm để huy động tham gia thành viên vào giải nhiệm vụ nhóm phải tạo tương tác đa chiều thành viên nhóm Đồng thời, hướng dẫn bạn biết cách tìm kiếm hỗ trợ giải số khó khăn gặp phải; biết quản lí sử dụng thời gian hiệu quả, biết sử dụng bảo quản tài liệu học tập; biết tổ chức quản lí công việc; biết giơ thẻ hoàn thành công việc biết giơ thẻ cứu trợ không tự giải công việc Để bồi dưỡng lực điều hành nhóm trưởng, thân thực theo cách sau: Cách 1: Vào cuối đầu buổi học, mời nhóm trưởng ngồi lại tạo thành nhóm hướng dẫn em cụ thể bước Ví dụ: Sau ghi xong tên học, nhóm trưởng điều khiển bạn đọc mục tiêu Nhóm trưởng nói to đủ cho nhóm nghe: Ví dụ “Mời bạn làm việc cá nhân”; “Mời cách bạn thảo luận nhóm đôi”; “ Mới bạn thảo luận nhóm lớn” “Mời bạn đọc mục tiêu Bạn đọc xong giơ tay lên” Nhóm trưởng nói: “Mời bạn Thảo đọc mục tiêu thứ nhất” Sau đó, tiếp tục tổ chức cho bạn thực tiếp hoạt động dựa vào logo Cách 2: Đối với nhóm yếu, nhóm trưởng làm việc lúng túng, phải người “làm mẫu” đóng vai trò nhóm trưởng vai trò người giáo viên Cách 3: Tôi chọn số học sinh học giỏi, nhanh nhẹn học tập xếp cho em ngồi vào nhóm để giáo viên huấn luyện học sinh biết việc biết cách điều hành nhóm chia bạn đến nhóm bạn làm nhóm trưởng nhóm Người thực hiện: Văn Thị Dung – Trường Tiểu học Hà Huy Tập Page 13 Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản hình VNEN Cách 4: Cho nhóm làm tốt làm mẫu thảo luận hoạt động nhóm lại ý để học tập theo Giáo viên không quên động viên, tuyên dương kịp thời nhóm làm tốt Cách 5: Thường xuyên cho em thay đổi nhóm trưởng để bồ dưỡng cho cỏ nhóm làm 3.3 Điều kiện thực giải pháp, biện pháp Điều kiện tiên để giải pháp, biện pháp đòi hỏi giáo viên phải nhiệt tình, có tâm huyết Bên cạnh giáo viên phải nắm vững tâm lí lứa tuổi học sinh Đặc biệt phải nắm vững đặc điểm tình hình lớp Lôi học sinh tự giác tích cực học tập Động viên khen thưởng tiến em ngày 3.4 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Áp dụng biện pháp nhắm nâng cao chất lượng Hội đồng tự quản đòi hỏi phải thường xuyên liên tục Có kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp hình thức tổ chức dạy học giúp cho tự tin, có kĩ cần thiết không đời sống học đường mà áp dụng vào thực tế sống 3.5 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Với biện pháp việc làm học sinh lớp 4C năm học vừa qua thấy đạt số kết sau Qua thời gian nghiên cứu thử nghiệm số biện pháp giải pháp nói trên, nhận thấy việc thực Hội đồng tự quản học sinh lớp phụ trách ngày tiến Các em tự tin, mạnh dạn việc thể thân trước lớp Không Chủ tịch Hội đồng tự quản vắng mặt Phó chủ tịch làm thay hoàn thành tốt Riêng nhóm trưởng đa số em thay phiên làm đạt kết cao Sự tiến em đánh giá cao qua lần kiểm tra khối trưởng, chuyên môn nhà trường Người thực hiện: Văn Thị Dung – Trường Tiểu học Hà Huy Tập Page 14 Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản hình VNEN Qua trình thực giải pháp đề cô trò tạo môi trường học tập thân thiện, học sinh tự giác hơn, tích cực học tập rèn luyện, nâng cao chất lượng giáo dục thể kết sau: Lớp 4C năm học 2014 -2015: Tổng số Hiệu Kĩ làm Kĩ giao HS hoạt động SL % việc tốt SL % tiếp tốt SL % Nội dung Trước áp dụng giải 19 11 58,0 10 52,6 47,4 19 17 89,4 15 78,9 15 78,9 pháp Sau áp dụng giải pháp Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Thông qua hoạt động thường ngày giáo viên phát mức độ, kĩ cá nhân học sinh lớp Đồng thời chứng th ành công hay thất bại giáo viên trình áp dụng biện pháp nói III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Qua thực tế giảng dạy đặc trưng dạy học theo hình trường học VNEN phát huy tối đa lực học sinh Hội đồng tự quản yếu tố quan trọng định phần lớn thành công hình dạy học Bên cạnh Hội đồng tự giúp em phát triển kĩ định, kĩ hợp tác kĩ lãnh đạo; đồng thời chuẩn bị cho em ý thức trách nhiệm thực quyên bổn phận Ngoài thành lập Hội đồng tự quản giúp em tham gia cách dân chủ Người thực hiện: Văn Thị Dung – Trường Tiểu học Hà Huy Tập Page 15 Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản hình VNEN tích cực vào đời sống học đường; phát huy tính tự chủ; bình đẳng; tinh thần hợp tác đoàn kết học sinh Hội đồng tự quản học sinh biện pháp giáo dục nhằm thúc đẩy phát triển đạo đức, tình cảm xã hội học sinh thông qua kinh nghiệm hoạt động thực tế em nhà trường mối quan hệ với người xung quanh Qua học hiện, Hội đồng tự quản lớp 4C vào nề nếp, vào khuôn khổ, em biết công, biết việc Học sinh nêu cao tinh thần tự giác, tự học, tự quản, tự trọng, tự tin tự đánh giá, tự hợp tác tự rèn luyện kỹ năng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn tốt Việc thành lập Hội đồng tự quản nhanh nhẹn, nỗ quan trọng cần thiết thay giáo viên điều hành lớp tham gia tất hoạt động nhà trường Mặt khác giúp em phát triển lòng khoan dung, tôn trọng, bình đẳng, tinh thần hợp tác đoàn kết giúp đỡ lẫn Trong trình giảng dạy, phát rút nhiều kinh nghiệm lý thú bổ ích việc hướng dẫn cho Hội đồng tự quản lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ Tôi tự thấy bồi dưỡng thêm lòng kiên trì, nhẫn nại, ham muốn, say mê với công việc Trên kết khiêm tốn đủ để chứng minh rằng: Khi học sinh có số vốn kiến thức, kỹ năng, kĩ xảo cộng với nỗ lực em hỗ trợ động viên kịp thời giáo viên kết em nâng lên mặt hoạt động tập thể học tập 2.Kiến nghị: Đối với giáo viên: Cần có đầu tư, nghiên cứu, chuẩn bị kĩ càng, nhiệt tình công việc Không nên coi nhẹ việc thành lập Hội đồng tự quản yếu tố định lớn cho thành công việc dạy học theo hình trường học Đối với nhà trường Người thực hiện: Văn Thị Dung – Trường Tiểu học Hà Huy Tập Page 16 Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản hình VNEN Nhà trường (tổ chuyên môn) thường xuyên tổ chức chuyên đề để giáo viên trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn Trên số kinh nghiệm mà thân áp dụng việc thành lập Hội đồng tự quản theo hình trường học VNEN Kết áp dụng kinh nghiệm sáng kiến đạt tương đối Mặc dù cố gắng xong không tránh khỏi thiếu sót Rất mong cấp lãnh đạo, đồng nghiệp tham khảo đóng góp ý kiến, giúp đỡ để kinh nghiệm hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn Dray Sáp, Tháng 01 năm 2016 Người viết Văn Thị Dung NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN Người thực hiện: Văn Thị Dung – Trường Tiểu học Hà Huy Tập Page 17 Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản hình VNEN TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu: Tổ chức lớp học theo hình trường học Việt Nam Người thực hiện: Văn Thị Dung – Trường Tiểu học Hà Huy Tập Page 18 ... dụng số kinh nghiệm để thành lập Hội đồng tự quản mô hình trường học VNEN Nhiệm vụ đề tài: Thành lập thành công Hội đồng tự quản Hội đồng tự quản hoạt động tốt Đối tượng nghiên cứu Các kinh nghiệm. .. với mô hình VNEN, hình thành Hội đồng tự quản Người thực hiện: Văn Thị Dung – Trường Tiểu học Hà Huy Tập Page Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản mô hình VNEN Học sinh lớp 100% người Kinh. .. Trường Tiểu học Hà Huy Tập Page Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản mô hình VNEN hình thành cho em Hội đồng tự quản phải làm gì? Vai trò Hội đồng tự quản Kết hợp với cha mẹ học sinh,
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số kinh nghiệm khi thành lập hội đồng tự quản của mô hình VNEN , skkn một số kinh nghiệm khi thành lập hội đồng tự quản của mô hình VNEN ,

Từ khóa liên quan