0

giáo án toán lớp 5 tuần 13

20 502 0
  • giáo án toán lớp 5 tuần 13

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2017, 09:33

giáo án toán lớp 5 tuần 13.giáo án toán lớp 5 tuần 13.giáo án toán lớp 5 tuần 13.giáo án toán lớp 5 tuần 13.giáo án toán lớp 5 tuần 13.giáo án toán lớp 5 tuần 13.giáo án toán lớp 5 tuần 13.giáo án toán lớp 5 tuần 13.giáo án toán lớp 5 tuần 13.giáo án toán lớp 5 tuần 13.giáo án toán lớp 5 tuần 13 Lớp: 5D Năm học: 2016 – 2017 TUẦN 13 Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2016 Ngày soạn:26/11/2016 Ngày giảng: 29/11/2016 Chiều LUYỆN TẬP CHUNG Tiết 1-Toán: I Mục tiêu: - Củng cố phép cộng, phép trừ phép nhân số thập phân - Biết vận dụng tính chất nhân số thập với tổng, hiệu hai số thập phân thực hành tính - Củng cố giải toán có lời văn liên quan đến đại lượng tỉ lệ II Chuẩn bị: - VBT III Các hoạt động dạy học : Kiểm tra cũ: Bài mới: * Giới thiệu bài: Luyện tập chung Bài 1: Tính.Học sinh nêu yêu cầu tập - Học sinh làm vào vở, hs lên bảng Giáo viên chữa a) 654,72 + 306,5 – 541,02 = (654,72 + 306,5 ) - 541,02 = 961,22 – 541,02 = 420,20 b) 78,5 x 13,2 + 0,53 = (78,5 x 13,2 ) + 0,53 = 1036,20 + 0,53 = 1036,73 c) 37,57 – 25,7 x 0,1 = 37,57 – (25,7 x 0,1 ) = 37,57 – 2,57 = 35 Bài 2: Tính hai cách Học sinh nêu yêu cầu toán - Gv hướng dẫn hs áp dụng tính chất phân phối phép nhân với phép cộng để làm Chẳng hạn: (22,6 + 7,4) x 30,5 = 30 x 30,5 = 915 Cách 2: (22,6 + 7,4) x 30,5 = (22,6 x 30,5 ) + (7,4x 30,5 ) = 689,3 + 225,7 = 915 - HS lên bảng làm Lớp làm BT - HS nhận xét chữa bạn, gv nhận xét chốt kết Bài 3: Tính cách thuận tiện Học sinh nêu yêu cầu tập - HD học sinh áp dụng tính chất giao hoán phép nhân để đưa số có tích tròn chục, trăm với tính Lớp làm BT Lớp: 5D Năm học: 2016 – 2017 - HS nhận xét chữa bạn, gv nhận xét chốt kết Củng cố, dặn dò: - Giáo viên nhấn mạnh nội dung học - Về nhà học xem Tiết 2- Mĩ thuật: TẬP NẶN TẠO DÁNG NGƯỜI I Mục tiêu : - HS nhận biết hình dáng, đặc điểm người - HS biết cách nặn nặn hình người theo ý II Chuẩn bị : - Tranh ảnh dáng người khác - Đất nặn, nặn HS lớp trước III Hoạt động dạy học: 1.Giới thiệu bài: 2.Các hoạt động: Hoạt động :Quan sát, nhận xét - GV cho HS quan sát tranh hình dáng người, gợi ý HS trả lời : + Người tranh có dáng ntn ? + Có phần ? - GV gợi ý HS chọn dáng người nặn : + Em thích dáng người ? Vì sao? Hoạt động 2: Cách nặn - GV gợi ý cách nặn + Nhớ lại hình dáng, đặc điểm người nặn + Chọn màu đất nặn + Nhào đất kĩ cho mềm, dẻo trước nặn Có thể nặn theo cách : *Nặn phận chi tiết ghép lại *Nhào đất thành thỏi vuốt,kéo tạo thành hình dáng người - GV nặn làm mẫu người Hoạt động 3: Thực hành - HS làm ,GV theo dõi,hướng dẫn Hoạt động 4: Nhận xét,đánh giá - HS trưng bày sản phẩm GV nêu tiêu chí đánh giá - HS đánh giá làm bạn Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét học Dặn HS tìm quan sát số họa tiết trang trí Lớp: 5D Năm học: 2016 – 2017 Tiết 3- LTVC: LUYỆN: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I Mục tiêu: - Hiểu “Khu bảo tồn đa dạng sinh học”, biết xếp từ ngữ hành động môi trường vào nhóm thích hợp - Viết đoạn văn có đề tài gắn với nội dung bảo vệ môi trường II Chuẩn bị: - Bảng phụ trình bày nội dung tập III Phương pháp kỹ thuật dạy học: Phương pháp: thảo luận nhóm, hỏi đáp Kỹ thuật: đặt câu hỏi IV Các hoạt động dạy học : Kiểm tra cũ: - HS lê bảng trả lời câu hỏi sau: + Đặt câu có quan hệ từ cho biết từ nối với từ ngữ câu? Bài mới: *Giới thiệu bài: Mở rộng vốn từ: bảo vệ môi trường Bài tập 1: Học sinh đọc nội dung tập - Học sinh đọc lại đoạn văn, trao đổi bạn để trả lời câu hỏi: + Khu bảo tồn đa dạng sinh học gì? - Học sinh phát biểu ý kiến - Giáo viên chốt lại lời giải Bài tập 2: Học sinh nêu yêu cầu tập - Giáo viên phát bút giấy khổ to cho 2-3 nhóm học sinh làm vào phiếu - Đại diện nhóm tiếp nối trình bày kết - Giáo viên chốt lại lời giải + Hành động bảo vệ môi trường: Trồng cây, trồng rừng + Hành động phá hoại môi trường: Phá rừng, đánh cá mìn Bài tập 3: Học sinh đọc tập - Giáo viên giải thích yêu cầu tập - Học sinh nói tên đề tài chọn viết - Học sinh viết - Giáo viên giúp đỡ học sinh yếu Học sinh đọc viết - Cả lớp giáo viên nhận xét, giáo viên khen ngợi em viết hay Củng cố, dặn dò: - Giáo viên nhấn mạnh nội dung - Về nhà học xem Lớp: 5D Năm học: 2016 – 2017 Thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2016 Ngày soạn:27/11/2016 Ngày giảng: 30/11/2016 Sáng TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN Tiết 1-Tập đọc: I Mục tiêu: - Biết đọc với giọng thông báo rỏ ràng, rành mạch phù hợp với nội dung văn khoa học - Hiểu ý bài: Nguyên nhân khiến rừng ngập mặn bị tàn phá; thành tích khôi phục rừng ngập mặn ;tác dụng rừng ngập mặn phục hồi II Chuẩn bị: - Tranh minh họa đọc SGK - Một số ảnh chụp rừng ngập mặn - Bản đồ Việt Nam III Phương pháp kỹ thuật dạy học: Phương pháp: thảo luận nhóm, hỏi đáp Kỹ thuật: khăn trải bàn IV Các hoạt động dạy học : Kiểm tra cũ: - Gọi hai học sinh đọc bài: Người gác rừng tí hon - HS đọc đoạn 1,2 trả lời: Bạn nhỏ người nào? Chi tiết cho em biết điều đó? - HS đọc đoạn 2,3 nêu nội dung Bài mới: *Giới thiệu bài: - GV: giới thiệu ảnh: Ảnh chụp cảnh gì? - HS: chụp cảnh rừng ngập mặn - GV: Ở vùng ven biển thường có gió to, bão lớn Để bảo vệ đê biển chống xói lở đê có gió to bão lớn đồng bào sống ven biển biết cách tạo nên lớp chắn trồng rừng ngập mặn Tác dụng trồng rừng ngập mặn lớn nào? Bài học hôm cô trò tìm hiểu * Giới thiệu từ mới: quai đê lấn biển, phục hồi, rừng ngập mặn + GV cho HS đặt câu với từ phục hồi a, Luyện đọc: - Một học sinh giỏi đọc GV: Bài chia làm đoạn? HS: ( Chia làm đoạn) Lớp: 5D Năm học: 2016 – 2017 - Học sinh đọc nối tiếp đoạn (2 lượt) GV theo dõi rút từ khó phát âm cho HS luyện đọc :, xói lở, bão, tuyên truyền, phấn khởi - Học sinh đọc theo cặp - Đại diện cặp đọc - Giáo viên đọc toàn hướng dẫn học sinh cách đọc: Đọc giọng thông báo rõ ràng rành mạch nhấn giọng từ ngữ nói tác dụng trồng rừng ngập mặn: không bị xói lở, lượng cua con, phát triển, hàng nghìn hàng trăm, lượng hải sản, tăng nhiều, phong phú, phấn khởi, tăng thêm, vững b, Tìm hiểu bài: - Một HS đọc đoạn 1- Cả lớp đọc - HS thảo luận theo nhóm đôi trả lời câu hỏi: + Nêu nguyên nhân hậu việc phá rừng ngập mặn? - HS: ( Do chiến tranh, trình quai đê lấn biển…Hậu quả: Lá chắn bảo vệ đê biển không còn, đê điều dễ bị xói lở, bị vỡ có gió bão, sóng lớn.) - GV giới thiệu số hình ảnh nguyên nhân hậu việc phá rừng ngập mặn - GV: Hậu qủa việc phá rừng ngập mặn lớn, đồng bào ven biển làm để khắc phục hậu qủa đó, nhờ đâu họ làm việc tìm hiểu đoạn - Một HS đọc đoạn – Cả lớp đọc thầm trả lời câu hỏi - GV: Vì tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn? - HS: (Vì tỉnh làm tốt công tác thông tin tuyên truyền…) - GV: Em nêu tên tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn? - HS: ( Cà Mau, Bạc Liêu, Minh Hải, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng……) - GV đồ Việt Nam tỉnh có phong trào trồng rừng ngập mặn - GV: Nội dung đoạn gì? Công tác khôi phục rừng ngập măn - GV: Việc trồng rừng ngập mặn phục hồi có tác dụng nào? đem lại lợi ích cho người dân ? Chúng ta tìm hiểu qua đoạn - Một HS đọc đoạn – Cả lớp đọc thầm trả lời câu hỏi - GV: Em nêu tác dụng rừng ngập mặn phục hồi? - HS: ( Rừng ngập mặn phục hồi phát huy tác dụng bảo vệ vững đê biển, tăng thu nhập cho người dân nhờ lượng hải sản nhiền,các loài chim nước trở nên phong phú) - GV giới thiệu số hình ảnh sau rừng ngập mặn khôi phục - GV: Nội dung đoạn gì? - Tác dụng rừng ngập mặn phục hồi - GV: Qua đọc tác giả muốn truyền tải đến nội dung gì? Lớp: 5D Năm học: 2016 – 2017 - HS: (Nguyên nhân khiến rừng ngập mặn bị tàn phá, thành tích khôi phục rừng ngập mặn tác dụng rừng ngập mặn phục hồi ) - Hai – ba HS đọc lại nội dung - GV Chúng ta vừa tìm hiểu nắm nội dung đọc Bây luyện đọc cho hay c, Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm: - Học sinh đọc nối tiếp bài.(3 HS) - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc ( Đoạn 3-SGK ) - Học sinh luyện đọc diễn cảm theo nhóm - Thi đọc diễn cảm - Cả lớp GV nhận xét bình chọn bạn đọc tốt Củng cố, dặn dò: - GV: Việc trồng rừng chống xói lở không xảy với vùng ven biển Hiện việc khai thác tài nguyên rừng bừa bãi vùng miền núi gây hậu qủa lớn xói mòn, sạt lở đất lũ quet…gây thiệt hai người Vì chủ trương nhà nước trồng gây rừng phủ xanh đồi trọc chống xói mòn sạt lở đất đem lại lợi ích kinh tế cho người dân - Giáo viên nhấn mạnh nội dung - Nhận xét học - Về nhà học xem mới: Chuỗi ngọc lam Tiết 2-Toán: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN I Mục tiêu: - Biết cách thực phép chia số thập phân cho số tự nhiên - Biết vận dụng thực hành tính II Chuẩn bị: - Phiếu học tập làm tập III Phương pháp kỹ thuật dạy học: Phương pháp: phân tích mẫu, thực hành, hỏi đáp Kỹ thuật: đặt câu hỏi IV Các hoạt động dạy học : Kiểm tra cũ: - Gọi hai học sinh lên bảng làm tập tập - Giáo viên nhận xét Bài mới: *Giới thiệu bài: Chia số thập phân cho số tự nhiên Lớp: 5D Năm học: 2016 – 2017 a, Hướng dẫn học sinh thực phép chia số thập phân cho số tự nhiên: - Giáo viên nêu phép chia: 8,4 : = ? (m) - Hướng dẫn học sinh đưa phép chia hai số tự nhiên để học sinh nhận ra: 8,4 : = 2,1 (m) - Giáo viên hướng dẫn học sinh đặt tính - Giáo viên cho học sinh nêu nhận xét cách thực phép chia: 8,4 : = ? ( m) - Giáo viên nêu ví dụ cho học sinh tự đặt tính, tính, nhận xét tương tự ví dụ - Học sinh tự nêu cách thực phép chia số thập phân cho số tự nhiên b, Thực hành: Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu tập - Giáo viên gọi học sinh làm mẫu sau học sinh tự làm vào - Giáo viên chữa bài, nhận xét Bài 2: Học sinh nêu yêu cầu tập - Học sinh tự làm vào Giáo viên chữa nhận xét Bài 3: Học sinh đọc đề toán, tóm tắt đề toán - Học sinh nêu cách giải toán - Giáo viên cho học sinh giải vào phiếu học tập - Giáo viên chữa nhận xét Bài giải Trung bình người xe máy là: 126,54 : = 42,18 (km) Đáp số: 42,18 km Củng cố, dặn dò: - Giáo viên nhấn mạnh nội dung tập - Về nhà học làm tập SGK - Giáo viên nhận xét tiết học Tiết 3-Tập làm văn: LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI I Mục tiêu: - Nêu chi tiết miêu tả ngoại hình nhân vật quan hệ chúng với tính cách nhân vật văn, đoạn văn - Biết lập dàn ý cho văn tả người thường gặp II Chuẩn bị: - Bảng phụ ghi tóm tắt chi tiết miêu tả ngoại hình người bà - Bảng phụ ghi dàn ý khái quát văn tả người Lớp: 5D Năm học: 2016 – 2017 III Phương pháp kỹ thuật dạy học: Phương pháp: thảo luận nhóm, thực hành Kỹ thuật: giao nhiệm vụ, đặt câu hỏi IV Các hoạt động dạy học : Kiểm tra cũ: - Gọi 2-3 học sinh đọc viết tả người tiết học trước - GV nhận xét Bài mới: *Giới thiệu bài: Luyện tập tả người *Thực hành: Bài tập 1: Học sinh đọc tập - Giáo viên giao nhiệm vụ nhóm làm tập 1a, nhóm làm 1b - Học sinh trao đổi theo cặp - HS thi trình bày ý kiến trước lớp Bắt đầu tập 1a, sau tập 1b - Cả lớp giáo viên nhận xét, chốt lại ý kiến Bài tập 2: Học sinh nêu yêu cầu tập - HS xem lại kết quan sát người mà em thường gặp theo lời dặn thầy cô - Giáo viên mời học sinh khá, giỏi đọc kết ghi chép - Cả lớp giáo viên nhận xét - Giáo viên mở bảng phụ ghi dàn ý khái quát văn tả người - Giáo viên nhắc học sinh ý tả ngoại hình nhân vật dựa theo kết quan sát có Củng cố, dặn dò: - Giáo viên nhấn mạnh nội dung - Về nhà học xem Tiết 4-Khoa học: ĐÁ VÔI I Mục tiêu: - Nêu số tính chất đá vôi công dụng đá vôi - Quan sát nhận biết đá vôi II Chuẩn bị: - Tranh SGK - HS sưu tầm tranh ảnh hang, động đá vôi - Một số đá, đá vôi nhỏ, a- xít đựng lọ nhỏ III Phương pháp kỹ thuật dạy học: Phương pháp: thảo luận nhóm, hỏi đáp Lớp: 5D Năm học: 2016 – 2017 Kỹ thuật: đặt câu hỏi, trình bày phút IV Các hoạt động dạy học : Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: - HS nêu tính chất nhôm? - HS cách bảo quản đồ dùng nhôm? HS nhận xét Bài mới: *Giới thiệu bài: - Ở nước ta có nhiều hang động, núi đá vôi Đó vùng nào? Đá vôi có tính chất ích lợi gì? Cô em tìm hiểu qua học hôm *Các hoạt động: Hoạt động 1: Một số vùng núi đá vôi nước ta Làm việc với thông tin tranh ảnh sưu tầm Mục tiêu: Học sinh kể tên số vùng núi đá vôi hang động chúng nêu ích lợi đá vôi Tiến hành: Bước 1: Học sinh làm việc theo nhóm Giáo viên yêu cầu học sinh viết tên dán tranh ảnh vùng núi đá vôi hang động mà em biết Bước 2: Làm việc lớp - Các nhóm treo sản phẩm lên bảng cử người trình bày GV nhận xét giới thiệu số hình ảnh núi đá vôi hang động Hoạt động 2: Tính chất đá vôi Làm việc với mẫu vật quan sát hình Mục tiêu: Học sinh biết làm thí nghiệm quan sát hình để phát tính chất đá vôi Tiến hành: Bước 1: GV chia nhóm ( HS ) giao việc nhóm trưởng thư kí Một HS đọc lại yêu cầu thực hành thí nghiệm Bước 2: Làm việc theo nhóm (5 Phút ) - Nhóm trưởng lên điều khiển nhóm thực hành thí nghiệm ghi vào phiếu Bước 3: Làm việc lớp - Đại diện nhóm trình bày kết làm việc nhóm - Các nhóm khác bổ sung - Giáo viên yêu cầu lớp thảo luận câu hỏi SGK Thí nghiệm Mô tả tượng Kết luận 1.Cọ xát đá vôi - Trên mặt đá vôi,chỗ cọ Đá vôi mềm đá cuội vào đá cuội xát với đá cuội bị mài Lớp: 5D Năm học: 2016 – 2017 mòn - Trên mặt đá cuội, chỗ cọ xát với đá vôi có màu trắng đá vôi vụn dính vào Nhỏ vài giọt a-xít lên Khi bị a-xít nhỏ vào: đá vôi - Trên đá vôi có sủi đá cuội bọt có khí bay lên - Trên đá cuội phản ứng gì, a- xít bị chảy - Đá vôi tác dụng với axit tạo thành chất khác khí các- bô- níc sủi lên - Đá cuội không phản ứng với a-xít Bước 4: GV kết luận: Đá vôi không cứng Dưới tác dụng a-xít đá vôi bị sủi bọt Hoạt động 3: Ích lợi đá vôi Trò chơi: Ai nhanh Ai Mục tiêu: Giúp học sinh biết ích lợi đá vôi Cách tiến hành: Bước 1: GV chia nhóm phổ biến cách chơi GV yêu cầu HS thảo luận nhóm ( 4HS) trả lời ? Đá vôi dùng để làm gì? GV đưa nhanh số hình ảnh ích lợi đá vôi HS nhìn ghi lại xác ích lợi đá vôi Bước 2: Tổ chức cho HS chơi - Các nhóm chơi - Kết thúc trò chơi Bước 3: GV kêt luận: Đá vôi dùng để nung vôi, lát đường, xây nhà, sản xuất xi măng, làm phấn viết, tạc tượng Cả lớp GV nhận xét khen đội chiến thắng Củng cố, dặn dò: - Giáo viên nhấn mạnh nội dung - Về nhà học xem 10 Lớp: 5D Năm học: 2016 – 2017 Chiều Tiết 1- Luyện Toán: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: - Rèn cách thực phép chia số thập phân cho số tự nhiên - Biết vận dụng thực hành tính II Chuẩn bị: - Phiếu học tập làm tập III Phương pháp kỹ thuật dạy học: Phương pháp: phân tích mẫu, thực hành, hỏi đáp Kỹ thuật: đặt câu hỏi IV Các hoạt động dạy học : Kiểm tra cũ: - Gọi hai học sinh lên bảng làm tập tập - Giáo viên nhận xét Bài mới: *Giới thiệu bài: Bài 1: Đặt tính tính.Học sinh nêu yêu cầu tập - Học sinh làm vào BT, em lêm bảng Giáo viên chữa Bài 2: Tìm x Học sinh nêu yêu cầu tập - Giúp HS nhớ lại: cách tìm số hạng; số bị trừ; số trừ - Học sinh làm vào BT, em lêm bảng Giáo viên chữa Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu tập - Học sinh tự làm Giáo viên chữa nhận xét Bài giải: Trung bình ngày cửa hàng bán là: 342,3 : = 57,05 (m) Đáp số: 57,05 mét vải Củng cố, dặn dò: - Giáo viên nhấn mạnh nội dung - Về nhà học xem Tiết 2- Tập làm văn: LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI I Mục tiêu: - Nêu chi tiết miêu tả ngoại hình nhân vật quan hệ chúng với tính cách nhân vật văn, đoạn văn - Biết lập dàn ý cho văn tả người thường gặp II Chuẩn bị: 11 Lớp: 5D Năm học: 2016 – 2017 - Bảng phụ ghi tóm tắt chi tiết miêu tả ngoại hình người bà - Bảng phụ ghi dàn ý khái quát văn tả người III Phương pháp kỹ thuật dạy học: Phương pháp: thảo luận nhóm, thực hành Kỹ thuật: giao nhiệm vụ, đặt câu hỏi IV Các hoạt động dạy học : Kiểm tra cũ: - Gọi 2-3 học sinh đọc viết tả người tiết học trước - GV nhận xét Bài mới: *Giới thiệu bài: Luyện tập tả người *Thực hành: Bài tập 1: Học sinh đọc tập - Giáo viên giao nhiệm vụ nhóm làm tập 1a, nhóm làm 1b - Học sinh trao đổi theo cặp - HS thi trình bày ý kiến trước lớp Bắt đầu tập 1a, sau tập 1b - Cả lớp giáo viên nhận xét, chốt lại ý kiến Bài tập 2: Học sinh nêu yêu cầu tập - HS xem lại kết quan sát người mà em thường gặp theo lời dặn thầy cô - Giáo viên mời học sinh khá, giỏi đọc kết ghi chép - Cả lớp giáo viên nhận xét - Giáo viên mở bảng phụ ghi dàn ý khái quát văn tả người - Giáo viên nhắc học sinh ý tả ngoại hình nhân vật dựa theo kết quan sát có Củng cố, dặn dò: - Giáo viên nhấn mạnh nội dung - Về nhà học xem 12 Lớp: 5D Năm học: 2016 – 2017 Tiết - Âm nhạc: (Ôn tập) ƯỚC MƠ I.Mục tiêu: - Hát giai điệu lời ca, biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát - Qua hát giáo dục em thêm yêu hòa bình, yêu quê hương đất nước II Chuẩn bị: - GV: Một vài nhạc cụ gõ thông dụng - HS: Sách GK âm nhạc lớp III Các hoạt động dạy học Phần mở đầu: -GV giới thiệu nội dung tiết học Phần hoạt động Nội dung: Ôn Ước mơ Hoạt động 1: Ôn lại hát HS hát ĐT,cn Hoạt động 2: Hát kết hợp hoạt động -Hat kết hợp gõ theo phách, theo nhịp -Hát kết hợp vận động chỗ Phần kết thúc -GVcho HS hát lại hát Dặn HS ôn học chuẩn bị học sau Thứ năm ngày 01 tháng 12 năm 2016 Ngày soạn:28/11/2016 Ngày giảng: 01/12/2016 Chiều Tiết 1- Luyện Toán: I Mục tiêu: - Rèn cách thực phép chia số thập phân cho số tự nhiên - Biết vận dụng thực hành tính II Chuẩn bị: - Phiếu học tập làm tập III Phương pháp kỹ thuật dạy học: Phương pháp: phân tích mẫu, thực hành, hỏi đáp Kỹ thuật: đặt câu hỏi IV Các hoạt động dạy học : Kiểm tra cũ: 13 Lớp: 5D Năm học: 2016 – 2017 - Gọi hai học sinh lên bảng làm tập tập - Giáo viên nhận xét Bài mới: *Giới thiệu bài: Bài 1: Đặt tính tính.Học sinh nêu yêu cầu tập - Học sinh làm vào BT, em lêm bảng Giáo viên chữa Bài 2: Tính Học sinh nêu yêu cầu tập - Giúp HS nhớ lại: Thứ tự thực phép tính - Học sinh làm vào BT, em lêm bảng Giáo viên chữa Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu tập - Học sinh tự làm Giáo viên chữa nhận xét Bài giải: Trung bình hộp đựng là: 13,6 : = 6,8 (kg) Lúc đầu hộp thứ đựng là: 6,8 + 1,2 = 8,0 (kg) Lúc đầu hộp thứ hai đựng là: 6,8 – 1,2 = 5,6 (kg) Đáp số: kg 5,6 kg Củng cố, dặn dò: - Giáo viên nhấn mạnh nội dung - Về nhà học xem Tiết –LTVC: LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ I Mục tiêu: - Nhận biết cặp quan hệ từ theo yêu cầu BT1 - Biết sử dụng cặp quan hệ từ phù hợp, bước đầu nhận biết tác dụng quan hệ từ qua việc so sánh hai đoạn văn II Chuẩn bị: - Một tờ giấy khổ to thể nội dung tập III Phương pháp kỹ thuật dạy học: Phương pháp: thảo luận nhóm, hỏi đáp Kỹ thuật: đặt câu hỏi, giao nhệm vụ IV Các hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: - Học sinh đọc kết tập 3, tiết LTVC trước - HS GV nhận xét Bài mới: a Giới thiệu bài: Luyện tập quan hệ từ 14 Lớp: 5D Năm học: 2016 – 2017 b Luyện tập: Bài 1: Học sinh đọc nội dung tập Tìm cặp quan hệ từ câu văn, phát biểu ý kiến lớp giáo viên nhận xét Câu a: Nhờ….mà Câu b: Không những…mà Bài 2: Học sinh đọc yêu cầu tập - Giáo viên giúp học sinh hiểu yêu cầu tập Các em có nhiệm vụ chuyển câu thành câu cách lựa chọn cặp quan hệ từ - Học sinh làm việc theo cặp - Giáo viên lớp nhận xét, chốt lại lời giải Bài 3: Học sinh nối tiếp đọc tâp - Giáo viên nhắc học sinh trả lời lần lượt, thứ tự câu hỏi - Học sinh làm việc cá nhân trao đổi bạn - Học sinh phát biểu ý kiến, giáo viên mở bảng phụ chốt lại Củng cố, dặn dò: - Giáo viên nhấn mạnh nội dung - Về nhà học xem Tiết 3-Kỹ thuật: CẮT, KHÂU, THÊU HOẶC NẤU ĂN TỰ CHỌN(T2) I MỤC TIÊU HS cần phải: - Làm số sản phẩm khâu, thêu nấu ăn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Một số sản phẩm khâu, thêu học - Tranh ảnh học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU * Giới thiệu GV nêu yêu cầu học Hoạt động Ôn tập nội dung học chương - Đặt câu hỏi yêu cầu HS nhắc lại nội dung học chương - HS nhắc lại cách đính khuy, thêu chữ V, thêu dấu nhân nội dung học phần nấu ăn 15 Lớp: 5D Năm học: 2016 – 2017 - Nhận xét tóm tắt nội dung HS vừa nêu Hoạt động HS thảo luận nhóm để chọn sản phẩm thực hành - GV nêu mục đích, yêu cầu làm sản phẩm tự chọn: + Củng cố kiến thức, kĩ khâu, thêu, nấu ăn học + Nếu chọn sản phẩm nấu ăn, nhóm hoàn thành sản phẩm Các em chế biến ăn theo nội dung học chế biến ăn mà em học gia đình, bạn bè xem hướng dẫn chương trình truyền hình, đọc sách Còn sản phẩm khâu, thêu, HS hoàn thành sản phẩm - Chia nhóm phân công vị trí làm việc nhóm - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm để chọn sản phẩm phân công nhiệm vụ chuẩn bị ( chọn nội dung nấu ăn) - GV ghi tên sản phẩm nhóm chọn kết luận hoạt động Nhận xét – dặn dò - GV nhận xét tinh thần thái độ học tập HS - Dặn dò HS nhà chuẩn bị dụng cu, vật liệu để sau thực hành “Cắt, khâu, thêu nấu ăn tự chọn” Thứ sáu ngày 02 tháng 12 năm 2016 Ngày soạn:29/11/2016 Ngày giảng: 02/12/2016 Sáng Tiết - Địa lí: CÔNG NGHIỆP (Tiết 2) I Mục tiêu: Học sinh: - Nêu tình hình phân bố số ngành công nghiệp nước ta - Sử dụng đồ, lược đồ để bước đầu nhận xét phân bố số ngành công nghiệp - Chỉ số trung tâm công nghiệp lớn đồ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẳng - Biết số điều kiện để hình thành trung tâm công nghiệp II Chuẩn bị: - Bản đồ kinh tế Việt Nam III Phương pháp kỹ thuật dạy học: Phương pháp: trực quan, hỏi đáp, thảo luận nhóm Kỹ thuật: đặt câu hỏi 16 Lớp: 5D Năm học: 2016 – 2017 IV Các hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: - HS lên bảng trả lời câu hỏi sau: + Nêu vai trò công nghiệp thủ công nghiệp? + Kể tên số sản phẩm ngành công nghiệp? - HS nhận xét, GV ghi điểm Bài mới: *Giới thiệu bài: Công nghiệp *Dạy mới: Phần 1: Phân bố ngành công nghiệp Hoạt động 1: Làm việc theo cặp Bước 1: Học sinh trả lời câu hỏi mục SGK Bước 2: Học sinh trình bày kết quả, đồ nơi phân bố số ngành công nghiệp Hoạt động 2: Làm theo nhóm đôi Bước 1: Học sinh dựa vào SGK hình 3, xếp ý cột A với cột B cho Bước 2: Học sinh trình bày kết Phần 2: Các trung tâm công nghiệp lớn nước ta Hoạt động 3: Làm việc theo nhóm Bước 1: Học sinh làm tập mục SGK Bước 2: Học sinh trình bày kết quả, đồ trung tâm công nghiệp lớn nước ta - Điều kiện để thành phố HCM trở thành trung tâm công nghiệp lớn nước ta - Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm văn hóa, khoa học… - Thành phố Hồ Chí Minh thành phố có số dân đông nước Củng cố, dặn dò: - Giáo viên nhấn mạnh nội dung - Về nhà học xem Tiết 2-Tập làm văn: LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI I Mục tiêu: - Học sinh viết đoạn văn tả ngoại hình người em thường gặp dựa vào dàn ý kết quan sát có II Chuẩn bị: - Bảng phụ viết yêu cầu tập 17 Lớp: 5D Năm học: 2016 – 2017 III Phương pháp kỹ thuật dạy học: Phương pháp: hỏi đáp, thực hành Kỹ thuật: đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ IV Các hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: - Học sinh đọc lại đoạn văn, văn nhà em viết - GV nhận xét Bài mới: a Giới thiệu bài: Luyện tập văn tả người b Dạy mới: * GV hướng dẫn học sinh làm tập: - Học sinh đọc nối tiếp yêu cầu đề gợi ý SGK - Giáo viên mời 1-2 học sinh đọc phần tả ngoại hình dàn ý - Giáo viên mở bảng phụ, mời học sinh đọc lại gợi ý - Giáo viên nhắc học sinh: Có thể viết đoạn văn tả số nét tiêu biểu ngoại hình tiêu biểu - Học sinh xem lại phần tả ngoại hình nhân vật dàn ý, kết quan sát… - GV lưu ý HS: + Đoạn văn cacnf có câu mở đoạn + Nêu đủ, đúng, sinh động nét tiêu biểu ngoại hình người em chọn tả + Cách xếp câu đoạn hợp lý - HS tự viết - Học sinh tiếp nối đọc đoạn văn viết - Lớp giáo viên nhận xét (GV nên đánh giá cao đoạn viết có ý riêng) Củng cố, dặn dò: - Giáo viên nhấn mạnh nội dung - Về nhà học xem Tiết 3-Toán: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100,… I Mục tiêu: - Giúp học sinh hiểu bước đầu thực hành quy tắc chia số thập phân cho 10, 100, 1000… - Vận dụng để giải toán có lời văn II Chuẩn bị: - Phiếu học tập làm tập III Phương pháp kỹ thuật dạy học: Phương pháp: phân tích mẫu, thực hành, hỏi đáp 18 Lớp: 5D Năm học: 2016 – 2017 Kỹ thuật: giao nhiệm vụ, đặt câu hỏi IV Các hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: - Gọi hai học sinh lên bảng làm tập tập - Giáo viên chữa nhận xét ghi điểm Bài mới: * Giới thiệu bài: Chia số thập phân cho 10, 100, 1000… * Dạy mới: a, Hướng dẫn học sinh thực phép chia số thập phân cho 10, 100: - Giáo viên nêu phép chia ví dụ Viết lên bảng cho học sinh làm - Gợi ý cho học sinh nhận xét SGK - Giáo viên viết lên bảng phép tính: 213,8 : 10 =? - Gọi học sinh lên bảng đặt tính đặt tính thực phép chia, lớp thực phép chia vào Giáo viên quan sát giúp đỡ - Giáo viên cho học sinh nhận xét số 213,8 21,38 có điểm giống khác - Từ giáo viên rút kết luận: SGK - Giáo viên nêu phép chia ví dụ 2, hướng dẫn học sinh thực tương tự ví dụ 1, từ nêu cách chia nhẩm số thập phân cho100 - Học sinh nêu quy tắc chia số thập phân với 10, 100… - Giáo viên nhấn mạnh: Không cần thực chia tìm kết phép tính b, Thực hành: Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu tập - Học sinh tự làm vào Giáo viên chữa Bài 2: Học sinh nêu yêu cầu tập - Học sinh làm vào vở, giáo viên chữa nhận xét - Hỏi học sinh cách tính nhẩm kết phép tính Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu tập - Học sinh tóm tắt đề toán, hướng dẫn học sinh giải vào phiếu - Giáo viên chữa nhận xét Củng cố, dặn dò: - Giáo viên nhấn mạnh nội dung -Về nhà học xem 19 Lớp: 5D Năm học: 2016 – 2017 Tiết - HĐTT: SINH HOẠT LỚP I Mục tiêu: - Đánh giá tình hình học tập, nề nếp học sinh tuần qua - Nêu kế hoạch tuần tới II Lên lớp: Lớp trưởng nhận xét: Học sinh có ý kiến Giáo viên đánh giá chung: *Ưu điểm: Đi học đầy đủ - Giữ gìn vệ sinh lớp học sẽ, tác phong gọn gàng - Một số học sinh có ý thức vươn lên học tập: Cam; Vai; Ngữ; Tên - Có ý thức phát biểu xây dựng bài: Cam; Vai; Đức; Nghiếu *Khuyết điểm: - Một số em chưa có ý thức học tập: Tăng - Ngồi lớp chưa có ý thức nói chuyện nhiều Kế hoạch tới: - Phát huy đạt - Tổ chức vệ sinh trường lớp - Hạn chế việc nghỉ học lí 20 ... - HS làm ,GV theo dõi,hướng dẫn Hoạt động 4: Nhận xét,đánh giá - HS trưng bày s n phẩm GV nêu tiêu chí đánh giá - HS đánh giá làm bạn Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét học Dặn HS tìm quan s t s ... sinh nêu yêu cầu tập - Giúp HS nhớ lại: cách tìm s hạng; s bị trừ; s trừ - Học sinh làm vào BT, em lêm bảng Giáo viên chữa Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu tập - Học sinh tự làm Giáo viên chữa nhận... sinh lên bảng làm tập tập - Giáo viên nhận xét Bài mới: *Giới thiệu bài: Chia s thập phân cho s tự nhiên Lớp: 5D Năm học: 2016 – 2017 a, Hướng dẫn học sinh thực phép chia s thập phân cho s
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án toán lớp 5 tuần 13, giáo án toán lớp 5 tuần 13,