0

Câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử

63 765 0
  • Câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/02/2017, 19:20

Chỉ loại hình giao dịch Thương mại điện tử chưa phổ biến a B2C b B2G c B2B d G2C Chức sàn giao dịch điện tử Alibaba.com, ec21.com, vnemart.com ? a Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại b Cung cấp chế để doanh nghiệp giao dịch, mua bán c Tất chức d Kết nối người mua người bán Priceline.com ví dụ điển hình mô hình TMĐT nào: a khách hàng tự đưa mức giá mong muốn (name your own price model) b đấu giá trực tuyến (electronic auction) c mua hàng theo nhóm (group purchasing) d đấu thầu trực tuyến (electronic tendering) Một nhà bán lẻ trực tuyến bán đồ chơi trẻ em Đây ví dụ mô hình TMĐT nào? a chuyên môn hóa nhà cung cấp (vendor specialization) b cải tiến dây chuyền cung ứng (supply chain improvements) c mua sắm hiệu (efficient procurcement) d củng cố quan hệ khách hàng Một nhân viên phòng hành công ty đặt vé máy bay trực tuyến cho chuyến công tác ban giám đốc website hãng hàng không Đây ví dụ về: a B2B2C b B2B c B2E d B2C Dell Computers cho phép khách hàng thiết kế máy tính phù hợp với nhu cầu cụ thể họ Đây ví dụ mô hình TMĐT nào? Choose one answer a tìm giá tốt (find the best price) b mua hàng theo nhóm (group purchasing) c cá biệt hóa sản phẩm dịch vụ (product and service customization) d marketing liên kết (affilliate marketing) Theo Turban (2006), TMĐT trình: a tự động hóa trình bán hàng toán b sử dụng thiết bị điện tử số bước toàn quy trình kinh doanh c Mua, bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ thông qua máy tính mạng viễn thông, đặc biệt Internet d sử dụng thiết bị điện tử mạng viễn thông để marketing sản phẩm, dịch vụ Website XYZ xây dựng để cá nhân mua bán đó, mô hình gì? a B2C b C2C c P2P d B2B Hotwire.com cung cấp sản phẩm phù hợp với nhu cầu đặc biệt khách hàng với mức giá thấp Đây ví dụ mô hình: a mua hàng theo nhóm (group purchasing) b đấu thầu trực tuyến (electronic tendering/reverse auction) c tìm mức giá tốt (find-the-best-price model) d khách hàng tự đưa mức giá mong muốn (name your own price model) e đấu giá trực tuyến (electronic auction) Tại Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng (ví dụ: Kinh Đô, Hải Hà ) nên hướng tới mô hình TMĐT nào? a Xử lý đơn đặt hàng toán qua mạng b Chia xẻ thông tin với đối tác, nhà cung cấp , nhà phân phối c Giao dịch, chia xẻ thông tin phối hợp hoạt động với bên liên quan d Chấp nhận xử lý đơn đặt hàng tự động Website mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động thương mại từ quảng cáo, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tới trao đổi thông tin, ký kết hợp đồng, toán gọi a Chợ điện tử b Sàn giao dịch điện tử c Sàn giao dịch điện tử B2B d Trung tâm thương mại điện tử Chỉ yếu tố KHÔNG phải lợi ích Thương mại điện tử a Khách hàng có nhiều lựa chọn b Khách hàng riêng tư họ bảo vệ tốt c Các doanh nghiệp giao dịch dễ dàng d Doanh nghiệp tiếp cận nhiều thị trường Mô hình ứng dụng thương mại điện tử Amazon.com, Dell.com, Cisco.com coi mô hình phát triển cao thương mại điện tử a Thực giao dịch chia xẻ thông tin với đối tác, nhà cung cấp KH b Giao dịch, chia xẻ thông tin phối hợp hoạt động với bên liên quan c Xử lý đơn đặt hàng toán qua mạng d Chấp nhận xử lý đơn đặt hàng tự động Website dell.com thuộc mô hình nào? a B2G b B2C c B2B d C2C Khi chiến lược tự triển khai thương mại điện tử (click-and-mortar) ToysRUs thất bại, công ty chuyển sang sử dụng hệ thống bán hàng trực tuyến Amazon.com Đây ví dụ minh họa mô hình nào? a Loại bỏ trung gian phân phối - disintermediation b Hệ thống phân phối số hóa - a digital delivery system c Xung đột kênh phân phối - channel conflict d Liên minh chiến lược - a strategic alliance Dấu TRUSTe gắn website thương mại điện tử ví dụ của: a “Xếp hạng doanh nghiệp” - “a business rating” b “Bản quyền” - “a copy right” c “Sàn giao dịch B2B” - “a B2B exchange” d “Biểu tượng uy tín” - “a trust mark” Một marketer sử dụng e-mail để quảng cáo đến khách hàng tiềm năng, hình thức gọi gì? a “Marketer lan tỏa” - “viral marketer” b “Môi giới giao dịch” - “transaction broker” c “Người tạo thị trường” - “market maker” d “Người truyền tải nội dung” - “content disseminator” Amazon.com tận dụng nhiều loại dịch vụ để phục vụ nhóm khách hàng khác thông qua website mình, hình thức a “Siêu trung gian” - “hypermediation” b “Loại bỏ trung gian phân phối” - “disintermediation” c “Mở rộng kênh phân phối” - “unbundling” d “Trung gian số” - “cybermediation” Website dẫn đến cửa hàng trực tuyến gọi là: a “Cổng thông tin cửa hàng trực tuyến” - “shopping portals” b “Công cụ tìm kiếm thông minh” - “intelligent search engines” c “Phần mềm mua hàng tự động” - “shopbots” d “Trình duyệt cửa hàng trực tuyến” - “shopping browsers” Chỉ thành phần AIDA Marketing điện tử giải thích chưa Choose one answer a Interest - Website cung cấp sản phẩm, dịch vụ, thông tin phù hợp với nhu cầu khách hàng b Action - Website có biện pháp khuyến khích khách hàng hành động c Desire - Có biện pháp xúc tiến để tạo mong muốn mua hàng: giảm giá, quà tặng d Attention - Website phải thu hút ý người xem (đẹp, ấn tượng, thẩm mỹ cao) Mức độ phù hợp sản phẩm giới thiệu mạng phụ thuộc nhiều vào yếu tố đây? (chọn yếu tố) a Khả thông tin qua mạng b Dịch vụ c Giá d Khả cá biệt hoá e Mức độ nghiên cứu thông tin định mua f Tần suất mua Các website cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền chưa cung cấp dịch vụ sau a Hỗ trợ tìm tên miền tương tự tên miền doanh nghiệp quan tâm b Hỗ trợ tìm tên miền c Hỗ trợ tạo tên miền tốt d Hỗ trợ đăng ký tên miền Thương mại điên tử ứng dụng mạnh mẽ vào hai (02) giai đoạn quy trình kinh doanh xuất nhập ? a Giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng b Vận tải, bảo hiểm c Giới thiệu, quảng bá sản phẩm d Làm thủ tục hải quan, chứng nhận xuất xứ, kiểm tra chất lượng e Thanh toán Dịch vụ đăng ký search engines Google : a Google gold-pages b Google y-pages c Google advertisement d Google adwords Các vấn đề liên quan đến giới thiệu sản phẩm, giỏ mua hàng, toán, quản lý đơn đặt hàng, dịch vụ hỗ trợ khách hàng đề cập đến giai đoạn triển khai thương mại điện tử? (2 giai đoạn) a Xây dựng mô hình cấu trúc, chức cho website b Liên kết website với nhà cung cấp, đối tác, quan quản lý c Phân tích SWOT, lập kế hoạch, xác định mục tiêu, vốn đầu tư d Thiết kế website e Nghiệm thu, đánh giá website Các doanh nghiệp xuất nhập thường sử dụng hình thức giao dịch nào? a Email giao dịch với khách hàng b Xây dựng website để giới thiệu sản phẩm c Tham gia sàn giao dịch điện tử d Sử dụng phần mềm quản trị nhân sự, kế toán, khách hàng Chỉ đặc điểm KHÔNG phù hợp với tên miền tốt a Dễ đánh vần b Tránh sử dụng số ký tự đặc biệt c Dài có ý nghĩa d Ngắn gọn dễ nhớ hỉ thành phần AIDA Marketing điện tử giải thích chưa a Desire - Có biện pháp xúc tiến để tạo mong muốn mua hàng: giảm giá, quà tặng b Interest - Website thiết kế tốt, dễ tìm kiếm, dễ xem, truy cập nhanh, phong phú … c Attention - Website phải thu hút ý người xem (đẹp, ấn tượng, thẩm mỹ cao) d Action - Form mẫu đẹp, tiện lợi, an toàn để khách hàng thực giao dịch dễ dàng Nhiều công ty thương mại điện tử thất bại đem lại học kinh nghiệm cho công ty sau Hãy yếu tố KHÔNG phải học rút từ thất bại công ty thương mại điện tử túy (100% online) a Thương mại điện tử phải tính đến lợi nhuận b Xây dựng thương hiệu vấn đề sống công ty c Trong kinh doanh, kinh nghiệm yếu tố quan trọng để thành công d Để thành công thương mại điện tử cần thời gian Khi định vị sản phẩm, e-manager phải trả lời câu hỏi sau, NGOẠI TRỪ: a Sản phẩm đáp ứng phân đoạn thị trường nào? b Công ty phối hợp với đối tác nào? c Công ty outsource hoạt động kinh doanh nào? d Công ty cung cấp phần cứng phần mềm để triển khai bán hàng trực tuyến Một marketer sử dụng e-mail để quảng cáo đến khách hàng tiềm năng, hình thức gọi gì? a “Môi giới giao dịch” - “transaction broker” b “Người tạo thị trường” - “market maker” c “Marketer lan tỏa” - “viral marketer” d “Người truyền tải nội dung” - “content disseminator” Phần mềm có chức tìm kiếm web để phát cửa hàng bán sản phẩm với giá thấp gọi là? Choose one answer a “Phần mềm mua hàng tự động” - “shopbots” b “Trình duyệt cửa hàng trực tuyến” - “shopping browsers” c “Công cụ tìm kiếm thông minh” - “intelligent search engines” d “Cổng thông tin mua hàng trực tuyến” - “shopping portals” Một công ty xây dựng hệ thống thương mại điện tử để bán tour du lịch trực tuyến, mô hình gì? a “Môi giới giao dịch” - “transaction broker” b “Người tạo thị trường” - “market maker” c “Marketer lan tỏa” - “viral marketer” d “Người truyền tải nội dung” - “content disseminator” Chiến lược marketing Sears gọi là: a “Chia sẻ dịch vụ” - “shared service” b “Kết hợp mô hình kinh doanh truyền thống với mô hình kinh doanh điện tử” - “click-and-mortar ” c “Kinh doanh theo mô hình truyền thống” - “brick-and-mortar” d “Nhà sản xuất cung cấp hàng hóa trực tiếp” - “direct from manufacturer” Để tối đa hóa số lần kích chuột, nghiên cứu banner quảng cáo nên xuất vào vị trí nào? Choose one answer a vị trí website, vị trí không ảnh hưởng đến khả thu hút khách hàng b phí website c phần ba trang web, phía hình d góc bên phải hình, gần cuộn (scroll bar) Khó khăn lớn thực điều tra trực tuyến gì? a khách hàng không thích điều tra trực tuyến b khó lấy mẫu ngẫu nhiên c thông tin thu thập trực tuyến thường có độ tin cậy thấp d khó tiếp cận mẫu với quy mô lớn Một quảng cáo xuất bên cửa sổ trang web mở để người xem đóng cửa sổ nhìn thấy quảng cáo, hình thức quảng cáo gì? a Quảng cáo trước - pop-up ad b Quảng cáo ẩn - invisible ad c Thay đổi trang chủ - changing homepage d Quảng cáo sau - pop-under ad Quá trình chia nhỏ thị trường thành nhóm khác theo số tiêu chí để tiến hành nghiên cứu gọi gì? a Nghiên cứu thị trường - research b Xác định thị trường mục tiêu - target marketing c Cá thể hóa - personalization d Phân đoạn thị trường - market segmentation Việc tập hợp phân tích liệu khách hàng thu thập qua website để tìm thói quen mua hàng gọi a Khảo sát theo nhóm - focus group surveying b Xử lý liệu - data mining c Theo dõi đơn lẻ - cookie tracking d Khảo sát dựa web - Web-based surveying Trong thương mại điện tử, hoạt động sau ví dụ hoạt động hỗ trợ khách hàng trực tuyến, NGOẠI TRỪ: a Hỗ trợ sản phẩm hư hỏng - product failure rate b Thời gian trả lời - response time c Sự diện website - site availability d Cung cấp liệu kịp thời website - timeliness of data on the Web site Dr Tang đặt mua laptop Denn Computer qua website công ty Công ty xác nhận đơn hàng sau 10 phút hạn giao hàng ngày Mỗi ngày sau đó, Denn gửi cho Dr Tang email thông báo tình hình lắp ráp laptop theo yêu cầu Khi hàng bắt đầu giao, Dr Tang nhận email thông báo thời gian bắt đầu giao hàng Đây ví dụ a Hỗ trợ khách hàng suốt trình mua hàng - customer support during purchase b Hỗ trợ trước mua hàng - pre-purchase support c Giao hàng - purchase dispatch d Hỗ trợ sau mua - postpurchase support Chỉ hoạt động cải tiến để nâng cao hiệu giao dịch thương mại điện tử trực tuyến a Tất lựa chọn - may come from within the organization, from improved links with logistics, and through linkages with payment systems b logistics - are accomplished solely through improved links with logistics c cải tiến hệ thống toán - are accomplished solely through implementing linkages with payment systems d thay đổi cấu công ty - are accomplished solely through improvements within the organization Kế toán logistics hai ví dụ mảng hoạt động triển khai thương mại điện tử? Accounting and logistics are examples of: a Dịch vụ khách hàng - customer service b Dịch vụ vận chuyển - transportation services c Back-office operations d Thực đơn hàng - order fulfillment Khả giao hàng thời hạn vấn đề của: Choose one answer a Các dịch vụ logistics truyền thống, vấn đề thực thương mại điện tử - in traditional logistics, but the problem has been solved in e-commerce b Chỉ thương mại điện tử - unique to e-commerce c Cả thương mại truyền thống thương mại điện tử - in both off-line and online commerce d Đối với tất hoạt động giới, nhiên trở ngại hoạt động nội địa - in global operations, but it is rarely a problem in domestic operations Đối với công ty bán hàng trực tuyến, ví dụ người sản xuất hay bán lẻ, bước thứ hai trình thực đơn hàng gì? a Kiểm tra nguồn hàng kho - checking for product availability b Dự báo nhu cầu - demand forecasting c Nhận đơn đặt hàng - receiving the customer’s order d Thực đơn hàng - order fulfillment Công ty ABC nhận hình từ Đài Loan, CPU từ Malaysia lắp ráp Trung Quốc giao cho khách hàng Đây ví dụ hình thức nào? Choose one answer a merge-in-transit b Trì hoãn thực đơn hàng - order postponement c Giao hàng tập trung - leveraged shipments d Kho hàng lưu động - a rolling warehouse GS Dang lên website công ty DennVN để mua máy tính Trong trình mua hàng, GS Dang lựa chọn linh kiện cấu hình máy tính phù hợp nhận mức giá cụ thể loại máy tính bà xem xét thời hạn giao hàng loại Đây ví dụ hoạt động nào? a Hỗ trợ sau mua - postpurchase support b Giao hàng - purchase dispatch c Hỗ trợ trước mua - pre-purchase support d Hỗ trợ khách hàng suốt trình mua hàng - customer support during purchase Công cụ sử dụng phổ biến để hỗ trợ khách hàng trực tuyến gì? a Thư điện tử - e-mail b Thư rác - spam c Hệ thống thảo luận đạithe moderated discussion board d Trung tâm hỗ trợ khách hàng qua điện thoại - the call-back center Theo Luật giao dịch điện tử VN : Khi người nhận coi nhận thông điệp liệu a Khi thông điệp liệu nhập vào hệ thống thông tin người nhận b Khi người nhận download thông điệp liệu máy tính truy cập c Khi người nhận có khả đọc thông điệp liệu d Khi người nhận đọc thông điệp liệu Luật giao dịch điện tử Việt Nam đề cập vấn đề sau, ngoại trừ (2 vấn đề) a Thời gian gửi nhận thông điệp liệu b Thuế giao dịch điện tử c Giá trị pháp lý thông điệp liệu d Thanh toán điện tử e Thừa nhận chữ ký điện tử chứng thư điện tử nước Luật giao dịch điện tử Việt Nam (Đ19) Trường hợp công ty ABC người nhận thông điệp liệu định hộp thư điện tử để nhận thông điệp liệu congtyabc@hn.vnn.vn thời điểm nhận thời điểm thông điệp liệu nhập vào hệ thống …………… địa điểm nhận ……………………… a hộp thư điện tử congtyabc@hn.vnn.vn / trụ sở công ty b máy chủ thư điện tử @hn.vnn.vn / địa điểm đặt máy chủ thư điện tử c máy chủ thư điện tử @hn.vnn.vn / trụ sở công ty d hộp thư điện tử congtyabc@hn.vnn.vn / địa điểm đặt máy chủ thư điện tử Thông điệp liệu tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử phát hành nhằm xác nhận quan, tổ chức, cá nhân chứng thực người ký chữ ký điện tử gọi là: a Chứng thư điện tử b Chứng thực điện tử chứng thực chữ ký số c Chứng thư chứng thực chữ ký số d Chứng thực điện tử Nghị định số 57/2006/NĐ-CP Thương mại điện tử (Đ15): Khách hàng đặt hàng mua sách qua mạng mắc lỗi nhập số lượng hàng cần mua, thay mua 10 nhập nhầm mua 100 sách, số tiền toán thẻ tín dụng bì trừ đủ cho 100 sách Người mua thông báo email cho người bán lỗi sau Một tuần sau, nhận lô hàng, người mua trả lại 90 sách cho người bán Người bán không chấp nhận hợp đồng thực a Người mua phải chịu trách nhiệm phát lỗi muộn b Hai bên thương lượng tiếp để giải số sách chênh lệch c Người mua phải chịu trách nhiệm họ gây lỗi nhập sai liệu d Người bán hành động sai Luật giao dịch điện tử Việt Nam (Đ13) Hợp đồng bên A tạo dạng văn word, ký gửi cho bên B, bên B chấp nhận toàn nội dung, bôi đen số điều khoản để nhấn mạnh, ký gửi lại cho bên A Để chắn, bên B trước gửi chuyển hợp đồng sang định dạng pdf đặt password cấm thay đổi nội dung Hợp đồng bên A nhận lại có coi có giá trị văn gốc hay không a Có b Chỉ hợp đồng dạng word bên B tạo coi có giá trị gốc c Không d Luật chưa quy định rõ trường hợp Theo Luật giao dịch điện tử VN : Khi người gửi yêu cầu xác nhận thông điệp liệu coi : a Đã gửi người khởi tạo gửi thông báo xác nhận b Chưa gửi đến người nhận gửi thông báo xác nhận c Chưa gửi đến người khởi tạo nhận thông báo xác nhận người nhận d Đã gửi người khởi tạo nhận truy cập vào thông điệp xác nhận Luật giao dịch điện tử Việt Nam (Đ17) Thời điểm gửi thông điệp liệu thời điểm thông điệp liệu nhập vào hệ thống thông tin ……………… a nằm kiểm soát người nhận người gửi b kiểm soát người khởi tạo c nằm kiểm soát người khởi tạo d kiểm soát người nhận Hệ thống tạo lập để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị thực xử lý khác thông điệp liệu gọi gì? a Hệ thống thương mại điện tử b Hệ thống thông tin c Hệ thống thông tin thương mại thị trường d Hệ thống thông tin giao dịch điện tử Luật giao dịch điện tử Việt Nam (Đ15) Hợp đồng ký kết khách hàng cá nhân website bán hàng trực tuyến có giá trị làm chứng hay không phụ thuộc yếu tố sau (Chọn tối đa lựa chọn, chọn 0,33 điểm, chọn sai bị trừ 0,5 điểm) a Cách thức ràng buộc trách nhiệm người mua với hợp đồng ký kết b Cách thức đảm bảo, trì tính toàn vẹn nội dung hợp đồng c Độ tin cậy cách thức tạo, lưu trữ gửi hợp đồng d Cách thức xác định người khởi tạo e Cách thức ràng buộc trách nhiệm người bán thực đơn hàng ký kết 10 Trong mô hình giao dịch sau đây, bước tiến hành đúng? a Đặt hàng, toán, giao hàng, xử lý hàng trả lại b Đặt hàng, toán, liên hệ đối tác, giao hàng c Liên hệ đối tác, đặt hàng, toán, giao hàng d Đặt hàng, toán, gửi đơn hàng, giao hàng Những khách hàng mua hàng trực tuyến không thích mua sắm cửa hàng truyền thống, nhóm khách hàng nào? a “ Những người thích mới” - “leading edgers” b “Những người không thích mua sắm” - “shopping avoiders” c “Những người thích sử dụng công nghệ mới” - “new technologists” d “Những người bận rộn” - “time-starved customers” Quá trình kiểm tra để xác định xem thông tin thẻ có xác không số dư tiền thẻ đủ để toán cho giao dịch hay không gọi gì? a Thanh toán b settlement c Xác thực - authorization d Phê duyệt - approval e Mua hàngprocurement Nguyên nhân thứ hai khiến khách hàng e ngại mua hàng trực tuyến qua website bán hàng gì? a Lo ngại không trả lại hàng - the absence of a good return mechanism b Lo ngại tính an toàn mua hàng internet - concern over the potential for fraud c Không sờ thấy sản phẩm trước mua - the inability to see a product before buying it d Lo ngại sản phẩm đặt mua không giao - concern that ordered products won’t be delivered Giao dịch điện tử thực tự động phần toàn thông qua hệ thống thông tin thiết lập sẵn gọi a Giao dịch thương mại điện tử b Giao dịch điện tử tự động c Giao dịch điện tử d Giao dịch điện tử tự động người mua người bán Các Sàn giao dịch & Cổng thông tin giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn thương mại điện tử? a Thương mại điện tử giao dịch b Thương mại điện tử liên kết c Thương mại điện tử thông tin d Thương mại điện tử tương tác a “ Những người thích mới” - “leading edgers” b “Những người thích sử dụng công nghệ mới” - “new technologists” c “Những người không thích mua sắm” - “shopping avoiders” d “Những người bận rộn” - “time-starved customers” 49 Số lần người xem mở trang web có chứa quảng cáo gọi a Tỷ lệ nhấp chuột - click ratio b Tiếp cận quảng cáo - ad reach c Số lượt người xem - ad views d Chiến lược kéo - pull Một câu lạc sách trực tuyến đăng quảng cáo cho Amazon.com câu lạc nhận môt khoản phí lần khách hàng kích chuột vào banner quảng cáo Đây hình thức gì? a B2B b Xác định thị trường mục tiêu - target marketing c Nhóm khách hàng mục tiêu - focus group d marketing liên kết - affiliate marketing Một loại thẻ toán cho phép chủ thẻ sử dụng khoản tiền để toán với giới hạn định công ty cấp thẻ đưa thường yêu cầu tỷ suất lợi nhuận cao khoản toán không trả hạn Đây loại thẻ nào? a Thẻ tín dụng - credit card b Thẻ mua hàng - charge card c Thẻ ghi nợ - debit card d Thẻ toán điện tử - e-payment card Trong giao dịch thương mại quốc tế, với hợp đồng có giá trị lớn, ví dụ 50.000 USD, doanh nghiệp thường sử dụng hình thức toán nào? Choose one answer a Thanh toán sử dụng chữ ký số - PKI payment b Thanh toán điện tử nhỏ - e-micropayment c Thanh toán thẻ - trade card payment d Thư tín dụng - letter of credit GS Tuấn sử dụng thẻ để mua số sách mạng Các khoản toán bị trừ tực tiếp từ tài khoản tiền gửi ông đặt ngân hàng Vietcombank Trong trường hợp này, ông Tuấn sử dụng loại thẻ nào? a Thẻ mua hàng - charge card b Thẻ tín dụng - credit card c Ví điện tử - e-wallet d Thẻ ghi nợ - debit card Sử dụng khách hàng không cần phải điền thông tin vào đơn đặt hàng trực tuyến mà cần chạy phần mềm máy tính a Séc điện tử: E-cheque b Tiền số hoá: Digital cash c Ví điện tử: E-wallet d Tiền điện tử: E-cash 50 Quá trình chuyển tiền từ tài khoản người mua sang tài khoản người bán gọi gì? a Mua hàng - procurement b Thanh toán - settlement c Phê duyệt - approval d Xác thực - authorization Tổ chức tài cung cấp thẻ toán cho khách hàng cá nhân gọi gì? a Ngân hàng phát hành - issuing bank b Tổ chức cung thẻ tín dụng - credit card association c Nhà cung cấp dịch vụ - processor d Ngân hàng thông báo - acquiring bank Ngược với giao dịch thương mại truyền thống theo kiểu đẩy-push, giao dịch thương mại điện tử thường theo kiểu kéo-pull có đặc điểm là: a Xây dựng kho hàng mà không cần quan tâm đến nhu cầu tiềm - builds inventory without regard for potential demand b Khởi đầu với đơn hàng - begins with an order c Có số lượng hàng thành phẩm lưu kho lớn - has a much larger finished goods inventory level d Bắt đầu với việc tiến hành sản xuất sản phẩm để lưu kho - begin with manufacturing a product which is shipped to inventory Đối với công ty bán hàng trực tuyến, ví dụ người sản xuất hay bán lẻ, bước thứ hai trình thực đơn hàng gì? a Nhận đơn đặt hàng - receiving the customer’s order b Thực đơn hàng - order fulfillment c Dự báo nhu cầu - demand forecasting d Kiểm tra nguồn hàng kho - checking for product availability Khi TS Vu vừa hoàn thành đơn đặt hàng mua hộp mực in cho máy in mình, website công ty TA đưa gợi ý hộp mực màu cho loại máy in loại giấy in phù hợp Đây ví dụ hình thức bán hàng nào? a Bán thêm sản phẩm dịch vụ gia tăng - up-selling b Bán sản phẩm liên quan - cross-selling c Thu hút khách hàng tiềm - prospecting d Chương trình xác định khách hàng trung thành - a customer loyalty program Nguyên nhân thứ hai khiến khách hàng e ngại mua hàng trực tuyến qua website bán hàng gì? a Lo ngại không trả lại hàng - the absence of a good return mechanism b Lo ngại sản phẩm đặt mua không giao - concern that ordered products won’t be delivered c Không sờ thấy sản phẩm trước mua - the inability to see a product before buying it d Lo ngại tính an toàn mua hàng internet - concern over the potential for fraud Tất dịch vụ nhằm đảm bảo khách hàng nhận sản phẩm mà họ đặt mua qua mạng thời gian cam kết gọi gì? a back-office operations b Thực đơn hàng - order fulfillment 51 c logistics d Vận tải - transport Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ điển hình mô hình TMĐT sau đây: a khách hàng tự đưa mức giá mong muốn (name your own price model) b marketing liên kết (affilliate marketing) c sàn giao dịch điện tử (e-marketplace) d mua bán theo nhóm (group purchasing) Trong mô hình giao dịch sau đây, bước doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam tập trung thực hiện? a Bước b Bước c Bước d Bước e Bước f Bước Việc doanh nghiệp chia sẻ thông tin qua mạng với để phối hợp sản xuất hiệu thực mô hình nào? a Giai đoạn thương mại điện tử tích hợp b Giai đoạn thương mại điện tử "cộng tác" c Giai đoạn thương mại điện tử giao dịch d Giai đoạn thương mại điện tử thông tin Trong công cụ sau, công cụ hỗ trợ khách hàng tốt nhất? a FAQs b Diễn đàn c Chat group d Discussion topics Nhược điểm lớn website công ty XNK gì? a Chưa quảng cáo rộng rãi đến khách hàng tiềm b Thông tin sản phẩm chưa chi tiết c Không cập nhật thường xuyên d Số lượng sản phẩm giới thiệu hạn chế 52 Chỉ điều kiện đảm bảo thành công mô hình thương mại điện tử B2C (chọn điều kiện) a Doanh nghiệp lớn b Nhu cầu khách hàng đa dạng c Lợi giá thấp đối thủ cạnh tranh : priceline, etrade d Sản phẩm tiêu chuẩn hóa : sách, game, vé máy bay e Thương hiệu mạnh : Dell, Ebay, Sony, Cisco Để sàn giao dịch hoạt động hiệu quả, cần có bên tham gia? (chọn lựa chọn) a Người mua đăng thông tin cần mua b Cơ quan quản lý nhà nước c Nhà cung cấp dịch vụ toán d Cơ quan quản lý sàn cung cấp dịch vụ hỗ trợ e Người bán đăng thông tin cần bán Hiện nay, sau có nghị định chữ ký số chứng thực điện tử, doanh nghiệp chưa thể tiến hành hoạt động trực tuyến? a Đàm phán ký kết hợp đồng điện tử b Tìm kiếm khách hàng chia xẻ thông tin c Giới thiệu hàng hoá, dịch vụ d Ký kết hợp đồng điện tử Tổ chức cung cấp tài khoản chấp nhận toán cho người bán hay Internet Merchant Accounts với mục đích chấp nhận khoản toán thẻ tín dụng gọi gì? a Ngân hàng phát hành - issuing bank b Ngân hàng thông báo - acquiring bank c Tổ chức cung thẻ tín dụng - credit card association d Nhà cung cấp dịch vụ - processor Công ty bán sản phẩm hay dịch vụ trực tuyến, sử dụng thẻ tín dụng công cụ toán gọi gì? a Ngân hàng phát hành - issuing bank b Nhà cung cấp dịch vụ - processor c Người bán - merchant d Ngân hàng thông báo - acquiring bank TS Minh thực toán hóa đơn tiền điện, điện thoại, internet cách vào website nhà cung cấp dịch vụ nhập vào thông tin tài khoản để toán, hình thức toán điện tử gì? a Thanh toán hóa đơn trực tuyến - biller direct b Thẻ tín dụng ảo - virtual credit card c Cổng toán hóa đơn trực tuyến - bill consolidator d Ngân hàng điện tử - online banking 53 Chỉ yếu tố khiến sản phẩm phù hợp bán mạng? a Khả giới thiệu chi tiết sản phẩm mạng b Mức độ mua sắm thường xuyên việc mua hàng tiêu dùng c Khách hàng có nhu cầu đa dạng sản phẩm d Giá sản phẩm cao giá hàng hóa thông thường B2Bi thuộc giai đoạn phát triển thương mại điện tử a Thương mại giao dịch (t-commerce) b Thương mại di động (m-commerce) c Thương mại công tác (c-commerce) d Thương mại thông tin (i-commerce) Trong yếu tố sau, yếu tố đánh giá nguy chiến lược (stragegic threat) đại lý du lịch? a Các website du lịch điện tử cho phép khách hàng đặt tour qua mạng b Các công ty du lịch có xu hướng xây dựng website để tiến hành giao dịch qua mạng c Các tour du lịch nhiều d Giá du lịch có xu hướng giảm Trong cách quảng bá website sau đây, cách có chi phí cao nhất? a Sử dụng chiến lược marketing lan toả (viral marketing) b Quảng bá sàn giao dịch, cổng thương mại điện tử c Liên kết quảng cáo doanh nghiệp với thông qua website d Đăng ký Search Engine phổ biến Google, Yahoo, MSN Chiến lược thực đơn hàng theo linh kiện, phận cấu thành sản phẩm tập hợp từ nhiều hai địa điểm gọi gì? a Giao hàng tập trung - leveraged shipments b merge-in-transit c Trì hoãn thực đơn hàng - order postponement d Kho hàng lưu động - a rolling warehouse Với mức thiệt hại 1.2 tỷ USD, thiệt hại lớn lịch sử công ty dot.com xảy với: a E-Toys b Webvan c Kozmo.com d Amazon.com 54 Việc tổ chức nhận hàng trả lại từ khách hàng không hài lòng đến người cung cấp gọi gì? a reverse logistics b order fulfillment c logistics d front-office operations Luật giao dịch điện tử Việt Nam (Đ4): Chương trình máy tính thiết lập để hoạt động tạo chữ ký số gọi a Chương trình ký điện tử b Chương trình chứng thực điện tử c Chương trình cấp chứng thư điện tử d Chương trình ký điện tử an toàn e Chương trình kiểm tra chữ ký điện tử Hạn chế khó khắc phục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ Internet banking VN là: a Thi trường tiềm nhỏ b Hạn chế trình độ ngành ngân hàng c Thiếu vốn đầu tư công nghệ d Khó đảm bảo vấn đề an toàn, bảo mật Quá trình kiểm tra để xác định xem thông tin thẻ có xác không số dư tiền thẻ đủ để toán cho giao dịch hay không gọi gì? a Thanh toán b settlement c Xác thực - authorization d Phê duyệt - approval e Mua hàngprocurement Nguyên nhân thứ hai khiến khách hàng e ngại mua hàng trực tuyến qua website bán hàng gì? a Lo ngại không trả lại hàng - the absence of a good return mechanism b Lo ngại tính an toàn mua hàng internet - concern over the potential for fraud c Không sờ thấy sản phẩm trước mua - the inability to see a product before buying it d Lo ngại sản phẩm đặt mua không giao - concern that ordered products won’t be delivered Giao dịch điện tử thực tự động phần toàn thông qua hệ thống thông tin thiết lập sẵn gọi a Giao dịch thương mại điện tử b Giao dịch điện tử tự động c Giao dịch điện tử 55 d Giao dịch điện tử tự động người mua người bán Các Sàn giao dịch & Cổng thông tin giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn thương mại điện tử? a Thương mại điện tử giao dịch b Thương mại điện tử liên kết c Thương mại điện tử thông tin d Thương mại điện tử tương tác Điều kiện đảm bảo thành công mô hình kinh doanh Sàn giao dịch điện tử B2B a Nhiều thành viên tham gia b Nhiều lĩnh vực kinh doanh c Cung cấp nhiều dịch vụ, tiện ích cho doanh nghiệp d Tạo nhiều lợi ích cho doanh nghiệp thành viên a Tỷ lệ nhấp chuột - click ratio b Tiếp cận quảng cáo - ad reach c Số lượt người xem - ad views d Chiến lược kéo - pull Một câu lạc sách trực tuyến đăng quảng cáo cho Amazon.com câu lạc nhận môt khoản phí lần khách hàng kích chuột vào banner quảng cáo Đây hình thức gì? a B2B b Xác định thị trường mục tiêu - target marketing c Nhóm khách hàng mục tiêu - focus group d marketing liên kết - affiliate marketing Vai trò 3PL logistics công ty thương mại điện tử có đặc điểm gì? a Tất dịch vụ logistics phục vụ cho công ty kinh doanh trực tuyến phải bên thứ ba cung cấp- all logistics services for online companies must be provided by 3PL suppliers b Các doanh nghiệp thương mại điện tử phối hợp với bên thứ ba để thực hoạt động logistics - 3PL suppliers coordinate internal and external logistics functions in e-commerce companies c Rất quan trọng lúc giai đoạn khởi đầu doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử lớn tự triển khai hệ thống logistics nội - crucial at start-up, but many large e-commerce companies are now developing internal logistical components d Các doanh nghiệp thương mại điện tử sử dụng bên thứ ba - 3PL suppliers are rarely used by e-commerce companies Bước trình thực đơn đặt hàng trực tuyến gì? a Sản xuất sẩn phẩm - producing the product b Xác nhận chắn khách hàng thực toán - making sure the customer will pay c Thu xếp dịch vụ vận chuyển - arranging for shipment d Kiểm tra nguồn hàng kho - checking to assure that the ordered item is in stock 56 Khách hàng nhập số vận đơn vào website Fed Ex để kiểm tra tình trạng thực hàng hóa đường vận chuyển Đây ví dụ về: a tạo dựng lực canh tranh chiến lược từ công nghệ thông tin (a strategic system) b liên minh chiến lược (a business alliance) c cải tiến quy trình kinh doanh (continuous improvement efforts) d xây dựng lại quy trình kinh doanh (business process reengineering) Một mô hình kinh doanh (business model) nên bao gồm yếu tố sau, ngoại trừ: a thông tin nguồn thu b thông tin nhà cung cấp đối tác doanh nghiệp c mô tả tất sản phẩm dịch vụ mà công ty cung cấp d hệ thống liệu cần thiết để quản lý quy trình kinh doanh Trong TMĐT túy (pure E-commerce) nhận xét sau đúng: a hai chiều gắn với thương mại điện tử b chiều gắn với thương mại truyền thống c tất chiều gắn với thương mại điện tử d tất chiều mô hình Dimension of E-commerce gắn với thương mại truyền thống (physical) Chỉ yếu tố khiến sản phẩm phù hợp bán mạng? a Khả giới thiệu chi tiết sản phẩm mạng b Giá sản phẩm cao giá hàng hóa thông thường c Mức độ mua sắm thường xuyên việc mua hàng tiêu dùng d Khách hàng có nhu cầu đa dạng sản phẩm Banner quảng cáo GIẢM GIÁ 20% hình trình khách hàng lựa chọn sản phẩm nhằm tác động đến giai đoạn mô hình AIDA? a Tạo nhận biết sản phẩm giảm giá b Cung cấp thêm thông tin cho khách hàng c Thuyết phục khách hàng mua hàng d Tạo quan tâm, thích thú cho khách hàng B2Bi thuộc giai đoạn phát triển thương mại điện tử a Thương mại thông tin (i-commerce) b Thương mại công tác (c-commerce) c Thương mại di động (m-commerce) d Thương mại giao dịch (t-commerce) Một câu lạc sách trực tuyến đăng quảng cáo cho Amazon.com câu lạc nhận môt khoản phí lần khách hàng kích chuột vào banner quảng cáo Đây hình thức gì? a Xác định thị trường mục tiêu - target marketing b Nhóm khách hàng mục tiêu - focus group c marketing liên kết - affiliate marketing d B2B 57 Người mua/chủ thẻ, ngân hàng người mua/ngân hàng phát hành thẻ, ngân hàng người bán, người bán/tổ chức chấp nhận toán thẻ, tổ chức cung cấp dịch vụ toán điện tử bên liên quan đến giao dịch thương mại điện tử nào? a Rút tiền mặt từ máy ATM để toán mua hàng b Mua hàng toán thẻ siêu thị c Mua hàng toán thẻ tín dụng cửa hàng d Mua hàng toán thẻ tín dụng qua Internet Dịch vụ kết nối người bán hàng, khách hàng, ngân hàng liên quan để thực giao dịch toán điện tử gọi gì? a Người bán - merchant b Dịch vụ toán trực tuyến - payment processing service c Ngân hàng thông báo - acquiring bank d Ngân hàng phát hành - issuing bank Các giao dịch toán điện tử có giá trị nhỏ 10 USD gọi gì? a Tiền điện tử - e-cash b Thanh toán điện tử thẻ thông minh - e-smart payments c Thanh toán điện tử trung bình - e-mediumpayments d Thanh toán điện tử nhỏ - e-micropayments Một loại thẻ toán cho phép chủ thẻ sử dụng khoản tiền để toán với giới hạn định công ty cấp thẻ đưa thường yêu cầu tỷ suất lợi nhuận cao khoản toán không trả hạn Đây loại thẻ nào? a Thẻ tín dụng - credit card b Thẻ mua hàng - charge card c Thẻ ghi nợ - debit card d Thẻ toán điện tử - e-payment card Trong giao dịch thương mại quốc tế, với hợp đồng có giá trị lớn, ví dụ 50.000 USD, doanh nghiệp thường sử dụng hình thức toán nào? a Thanh toán sử dụng chữ ký số - PKI payment b Thanh toán điện tử nhỏ - e-micropayment c Thanh toán thẻ - trade card payment d Thư tín dụng - letter of credit GS Tuấn sử dụng thẻ để mua số sách mạng Các khoản toán bị trừ tực tiếp từ tài khoản tiền gửi ông đặt ngân hàng Vietcombank Trong trường hợp này, ông Tuấn sử dụng loại thẻ nào? a Thẻ mua hàng - charge card b Thẻ tín dụng - credit card c Ví điện tử - e-wallet d Thẻ ghi nợ - debit card Sử dụng khách hàng không cần phải điền thông tin vào đơn đặt hàng trực tuyến mà cần chạy phần mềm máy tính a Séc điện tử: E-cheque b Tiền số hoá: Digital cash c Ví điện tử: E-wallet d Tiền điện tử: E-cash Quá trình chuyển tiền từ tài khoản người mua sang tài khoản người bán gọi gì? a Mua hàng - procurement 58 b Thanh toán - settlement c Phê duyệt - approval d Xác thực - authorization Tổ chức tài cung cấp thẻ toán cho khách hàng cá nhân gọi gì? a Ngân hàng phát hành - issuing bank b Tổ chức cung thẻ tín dụng - credit card association c Nhà cung cấp dịch vụ - processor d Ngân hàng thông báo - acquiring bank Ngược với giao dịch thương mại truyền thống theo kiểu đẩy-push, giao dịch thương mại điện tử thường theo kiểu kéo-pull có đặc điểm là: a Xây dựng kho hàng mà không cần quan tâm đến nhu cầu tiềm - builds inventory without regard for potential demand b Khởi đầu với đơn hàng - begins with an order c Có số lượng hàng thành phẩm lưu kho lớn - has a much larger finished goods inventory level d Bắt đầu với việc tiến hành sản xuất sản phẩm để lưu kho - begin with manufacturing a product which is shipped to inventory Đối với công ty bán hàng trực tuyến, ví dụ người sản xuất hay bán lẻ, bước thứ hai trình thực đơn hàng gì? a Nhận đơn đặt hàng - receiving the customer’s order b Thực đơn hàng - order fulfillment c Dự báo nhu cầu - demand forecasting d Kiểm tra nguồn hàng kho - checking for product availability Khi TS Vu vừa hoàn thành đơn đặt hàng mua hộp mực in cho máy in mình, website công ty TA đưa gợi ý hộp mực màu cho loại máy in loại giấy in phù hợp Đây ví dụ hình thức bán hàng nào? a Bán thêm sản phẩm dịch vụ gia tăng - up-selling b Bán sản phẩm liên quan - cross-selling c Thu hút khách hàng tiềm - prospecting d Chương trình xác định khách hàng trung thành - a customer loyalty program Nguyên nhân thứ hai khiến khách hàng e ngại mua hàng trực tuyến qua website bán hàng gì? a Lo ngại không trả lại hàng - the absence of a good return mechanism b Lo ngại sản phẩm đặt mua không giao - concern that ordered products won’t be delivered c Không sờ thấy sản phẩm trước mua - the inability to see a product before buying it d Lo ngại tính an toàn mua hàng internet - concern over the potential for fraud Tất dịch vụ nhằm đảm bảo khách hàng nhận sản phẩm mà họ đặt mua qua mạng thời gian cam kết gọi gì? a back-office operations b Thực đơn hàng - order fulfillment c logistics d Vận tải - transport Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ điển hình mô hình TMĐT sau đây: a khách hàng tự đưa mức giá mong muốn (name your own price model) b marketing liên kết (affilliate marketing) c sàn giao dịch điện tử (e-marketplace) d mua bán theo nhóm (group purchasing) Trong mô hình giao dịch sau đây, bước doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam tập trung thực hiện? a Bước b Bước 59 c Bước d Bước e Bước f Bước Việc doanh nghiệp chia sẻ thông tin qua mạng với để phối hợp sản xuất hiệu thực mô hình nào? a Giai đoạn thương mại điện tử tích hợp b Giai đoạn thương mại điện tử "cộng tác" c Giai đoạn thương mại điện tử giao dịch d Giai đoạn thương mại điện tử thông tin Trong bước giao dịch mua sắm website bước doanh nghiệp khó thực nhất? a Khả giới thiệu chi tiết sản phẩm sản phẩm liên quan b Khả so sánh sản phẩm với sản phẩm tương tự c Khả tùy biến giao dịch theo hành vi khách hàng d Khả xử lý thông tin tìm kiếm, xây dựng đơn hàng, chấp nhận toán Marks: Sản phẩm thực cung cấp qua website bán hoa & quà tặng trực tuyến gì? a Hình ảnh thông tin hoa, quà tặng đưa lên website b Quy trình giao dịch mua sắm website c Bản thân sản phẩm hoa quà tặng d Đáp ứng nhu cầu khách hàng mua hoa, tặng quà Trong công cụ sau, công cụ hỗ trợ khách hàng tốt nhất? a FAQs b Diễn đàn c Chat group d Discussion topics Nhược điểm lớn website công ty XNK gì? a Chưa quảng cáo rộng rãi đến khách hàng tiềm b Thông tin sản phẩm chưa chi tiết c Không cập nhật thường xuyên d Số lượng sản phẩm giới thiệu hạn chế Chỉ điều kiện đảm bảo thành công mô hình thương mại điện tử B2C (chọn điều kiện) a Doanh nghiệp lớn b Nhu cầu khách hàng đa dạng c Lợi giá thấp đối thủ cạnh tranh : priceline, etrade d Sản phẩm tiêu chuẩn hóa : sách, game, vé máy bay e Thương hiệu mạnh : Dell, Ebay, Sony, Cisco a Trụ sở người gửi b Địa điểm thông điệp khởi tạo gửi 60 c Địa điểm lưu trữ máy chủ email người gửi d Địa điểm lưu trữ máy chủ hệ thống thông tin người gửi PGS Nguyen gửi thông báo cho ngân hàng để hủy bỏ việc sử dụng thẻ tín dụng Ngân hàng trả lời email đề nghị giảm 3% lãi suất năm PGS Nguyen tiếp tục sử dụng loại thẻ Đây ví dụ hình thức nào? a Thu hút khách hàng tiềm - prospecting b Hỗ trợ giữ chân khách hàng - save or win back c Bán thêm sản phẩm dịch vụ gia tăng - up-selling d Chương trình xác định khách hàng trung thành - a customer loyalty program Tất dịch vụ nhằm đảm bảo khách hàng nhận sản phẩm mà họ đặt mua qua mạng thời gian cam kết gọi gì? a Vận tải - transport b logistics c back-office operations d Thực đơn hàng - order fulfillment FTU lập danh mục câu hỏi câu trả lời mà sinh viên vào trường hay quan tâm dựa điều tra quy mô vài năm Đây hình thức gì? a Ứng dụng chiến lược khách hàng trung tâm - a customer-centric intelligence application b Bảng câu hỏi - a FAQ page c Ứng dụng chiến lược giao tiếp với khách hàng - a customer-facing application d Hoạt động trực tuyến - online networking Khi TS Vu vừa hoàn thành đơn đặt hàng mua hộp mực in cho máy in mình, website công ty TA đưa gợi ý hộp mực màu cho loại máy in loại giấy in phù hợp Đây ví dụ hình thức bán hàng nào? a Chương trình xác định khách hàng trung thành - a customer loyalty program b Bán sản phẩm liên quan - cross-selling c Bán thêm sản phẩm dịch vụ gia tăng - up-selling d Thu hút khách hàng tiềm - prospecting Để sàn giao dịch hoạt động hiệu quả, cần có bên tham gia? (chọn lựa chọn) a Người mua đăng thông tin cần mua b Cơ quan quản lý nhà nước c Nhà cung cấp dịch vụ toán d Cơ quan quản lý sàn cung cấp dịch vụ hỗ trợ e Người bán đăng thông tin cần bán Hiện nay, sau có nghị định chữ ký số chứng thực điện tử, doanh nghiệp chưa thể tiến hành hoạt động trực tuyến? a Đàm phán ký kết hợp đồng điện tử b Tìm kiếm khách hàng chia xẻ thông tin c Giới thiệu hàng hoá, dịch vụ d Ký kết hợp đồng điện tử Tổ chức cung cấp tài khoản chấp nhận toán cho người bán hay Internet Merchant Accounts với mục đích chấp nhận khoản toán thẻ tín dụng gọi gì? a Ngân hàng phát hành - issuing bank b Ngân hàng thông báo - acquiring bank 61 c Tổ chức cung thẻ tín dụng - credit card association d Nhà cung cấp dịch vụ - processor Công ty bán sản phẩm hay dịch vụ trực tuyến, sử dụng thẻ tín dụng công cụ toán gọi gì? Choose one answer a Ngân hàng phát hành - issuing bank b Nhà cung cấp dịch vụ - processor c Người bán - merchant d Ngân hàng thông báo - acquiring bank TS Minh thực toán hóa đơn tiền điện, điện thoại, internet cách vào website nhà cung cấp dịch vụ nhập vào thông tin tài khoản để toán, hình thức toán điện tử gì? a Thanh toán hóa đơn trực tuyến - biller direct b Thẻ tín dụng ảo - virtual credit card c Cổng toán hóa đơn trực tuyến - bill consolidator d Ngân hàng điện tử - online banking Chỉ yếu tố khiến sản phẩm phù hợp bán mạng? a Khả giới thiệu chi tiết sản phẩm mạng b Mức độ mua sắm thường xuyên việc mua hàng tiêu dùng c Khách hàng có nhu cầu đa dạng sản phẩm d Giá sản phẩm cao giá hàng hóa thông thường B2Bi thuộc giai đoạn phát triển thương mại điện tử a Thương mại giao dịch (t-commerce) b Thương mại di động (m-commerce) c Thương mại công tác (c-commerce) d Thương mại thông tin (i-commerce) Trong yếu tố sau, yếu tố đánh giá nguy chiến lược (stragegic threat) đại lý du lịch? a Các website du lịch điện tử cho phép khách hàng đặt tour qua mạng b Các công ty du lịch có xu hướng xây dựng website để tiến hành giao dịch qua mạng c Các tour du lịch nhiều d Giá du lịch có xu hướng giảm Trong cách quảng bá website sau đây, cách có chi phí cao nhất? a Sử dụng chiến lược marketing lan toả (viral marketing) b Quảng bá sàn giao dịch, cổng thương mại điện tử c Liên kết quảng cáo doanh nghiệp với thông qua website d Đăng ký Search Engine phổ biến Google, Yahoo, MSN Chiến lược thực đơn hàng theo linh kiện, phận cấu thành sản phẩm tập hợp từ nhiều hai địa điểm gọi gì? a Giao hàng tập trung - leveraged shipments b merge-in-transit c Trì hoãn thực đơn hàng - order postponement d Kho hàng lưu động - a rolling warehouse 62 Với mức thiệt hại 1.2 tỷ USD, thiệt hại lớn lịch sử công ty dot.com xảy với: a E-Toys b Webvan c Kozmo.com d Amazon.com Việc tổ chức nhận hàng trả lại từ khách hàng không hài lòng đến người cung cấp gọi gì? a reverse logistics b order fulfillment c logistics d front-office operations Luật giao dịch điện tử Việt Nam (Đ4): Chương trình máy tính thiết lập để hoạt động tạo chữ ký số gọi a Chương trình ký điện tử b Chương trình chứng thực điện tử c Chương trình cấp chứng thư điện tử d Chương trình ký điện tử an toàn e Chương trình kiểm tra chữ ký điện tử Hạn chế khó khắc phục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ Internet banking VN là: a Thi trường tiềm nhỏ b Hạn chế trình độ ngành ngân hàng c Thiếu vốn đầu tư công nghệ d Khó đảm bảo vấn đề an toàn, bảo mật Quá trình kiểm tra để xác định xem thông tin thẻ có xác không số dư tiền thẻ đủ để toán cho giao dịch hay không gọi gì? a Thanh toán b settlement c Xác thực - authorization d Phê duyệt - approval e Mua hàngprocurement a Lo ngại không trả lại hàng - the absence of a good return mechanism b Lo ngại tính an toàn mua hàng internet - concern over the potential for fraud c Không sờ thấy sản phẩm trước mua - the inability to see a product before buying it d Lo ngại sản phẩm đặt mua không giao - concern that ordered products won’t be delivered Giao dịch điện tử thực tự động phần toàn thông qua hệ thống thông tin thiết lập sẵn gọi a Giao dịch thương mại điện tử b Giao dịch điện tử tự động c Giao dịch điện tử d Giao dịch điện tử tự động người mua người bán 63 [...]... sản phẩm qua website, giao dịch bằng thư điện tử với đối tác là đặc điểm nổi bật của a Giai đoạn thương mại điện tử tích hợp b Giai đoạn thương mại điện tử giao dịch c Giai đoạn thương mại điện tử thông tin d Giai đoạn thương mại điện tử "cộng tác" Trong các hoạt động sau, hoạt động nào được doanh nghiệp XNK sử dụng đầu tiên? a Tham gia các cổng thương mại điện tử b Giao dịch qua mạng; c Mua tên miền,... hình nào? a Website thương mại điện tử giao dịch b Website thương mại điện tử tương tác c Website thương mại điện tử liên kết d Website thương mại điện tử thông tin Chức năng cơ bản nhất của các sàn giao dịch điện tử như Alibaba.com, ec21.com, vnemart.com là gì ? a Kết nối người mua và người bán b Cung cấp cơ chế để doanh nghiệp giao dịch, mua bán c Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại d Tất cả các... ty thương mại điện tử đã thất bại và đem lại các bài học kinh nghiệm cho các công ty sau nay Hãy chỉ ra yếu tố KHÔNG phải bài học rút ra từ thất bại của những công ty thương mại điện tử thuần túy (100% online) a Để thành công trong thương mại điện tử cần thời gian b Thương mại điện tử cũng phải tính đến lợi nhuận c Xây dựng thương hiệu là vấn đề sống còn đối với các công ty d Trong kinh doanh, kinh nghiệm. .. gọi là 30 a Chợ điện tử b Sàn giao dịch điện tử c Sàn giao dịch điện tử B2B d Trung tâm thương mại điện tử Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải là lợi ích của Thương mại điện tử a Khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn b Khách hàng và sự riêng tư của họ được bảo vệ tốt hơn c Các doanh nghiệp có thể giao dịch dễ dàng hơn d Doanh nghiệp tiếp cận nhiều thị trường mới hơn Mô hình ứng dụng thương mại điện tử của Amazon.com,... dựng phần mềm, logistic, an toàn bảo mật Trong giai đoạn hiện nay, các website TMĐT B2C của Việt Nam hướng tới mô hình nào? a Website thương mại điện tử liên kết b Website thương mại điện tử giao dịch c Website thương mại điện tử tương tác 28 d Website thương mại điện tử thông tin Hotwire.com cung cấp sản phẩm phù hợp với các nhu cầu đặc biệt của khách hàng với mức giá thấp nhất Đây là ví dụ của mô... thư điện tử congtyabc@hn.vnn.vn / trụ sở công ty b máy chủ thư điện tử @hn.vnn.vn / địa điểm đặt máy chủ thư điện tử c máy chủ thư điện tử @hn.vnn.vn / trụ sở công ty d hộp thư điện tử congtyabc@hn.vnn.vn / địa điểm đặt máy chủ thư điện tử Thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử phát hành nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực là người ký chữ ký điện tử. .. gọi điện đến Amazon để cung cấp thông tin thẻ tín dụng và thanh toán 8 Theo Luật giao dịch điện tử Việt Nam: Giao dịch điện tử là giao dịch được thực hiện bằng a phương tiện điện tử và mạng viễn thông b máy tính và các phương tiện điện tử c máy tính và internet d phương tiện điện tử 10 Trong TMĐT thuần túy (pure E-commerce) nhận xét nào sau đây là đúng: a ít nhất hai chiều gắn với thương mại điện tử. .. hóa d Thị trường tiêu thụ sản phẩm B2Bi thuộc giai đoạn phát triển nào của thương mại điện tử a Thương mại giao dịch (t-commerce) b Thương mại di động (m-commerce) c Thương mại thông tin (i-commerce) d Thương mại công tác (c-commerce) Một nhà bán lẻ trực tuyến chỉ bán đồ chơi trẻ em Đây là ví dụ của mô hình TMĐT nào? a chuyên môn hóa nhà cung cấp (vendor specialization) b cải tiến dây chuyền cung ứng... việc ứng dụng và phát triển thương mại điện tử của DN Việt nam hiện nay a Nhân lực: đội ngũ chuyên gia kém cả về số lượng và chất lượng b Thương mại: các hoạt động thương mại truyền thống chưa phát triển c Nhận thức: nhiều doanh nghiệp còn e ngại, chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của TMĐT d Vốn: thiếu vốn đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông 6 Trong mô hình thương mại điện tử dưới góc độ quản lý nhà... vấn đề) a Thời gian gửi và nhận thông điệp dữ liệu b Thuế trong các giao dịch điện tử c Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu d Thanh toán điện tử e Thừa nhận chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước ngoài Luật giao dịch điện tử của Việt Nam (Đ19) Trường hợp công ty ABC là người nhận thông điệp dữ liệu chỉ định hộp thư điện tử để nhận thông điệp dữ liệu là congtyabc@hn.vnn.vn thì thời điểm nhận là thời ... nào? a Website thương mại điện tử giao dịch b Website thương mại điện tử tương tác c Website thương mại điện tử liên kết d Website thương mại điện tử thông tin Chức sàn giao dịch điện tử Alibaba.com,... thư điện tử với đối tác đặc điểm bật a Giai đoạn thương mại điện tử tích hợp b Giai đoạn thương mại điện tử giao dịch c Giai đoạn thương mại điện tử thông tin d Giai đoạn thương mại điện tử "cộng... hướng tới mô hình nào? a Website thương mại điện tử liên kết b Website thương mại điện tử giao dịch c Website thương mại điện tử tương tác 28 d Website thương mại điện tử thông tin Hotwire.com cung
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử, Câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử, Câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử

Từ khóa liên quan