0

De cuong ON TAP TOAN 7 HOC KY 1

2 386 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2016, 22:19

A PHẦN LÝ THUYẾT : Soạn lại và học thuộc : 10 câu hỏi ôn tập chương I ở trang 102 SGK 3 câu hỏi ôn tập chương II ở trang 129 SGK B PHẦN BÀI TÂP:BÀI 1: Cho tam giác nhọn ABC . Qua A vẽ AH BC (H BC) . Từ H vẽ HK AC(K AC). Qua K vẽ đường thẳng song song BC cắt AB tại E . a Hãy chỉ ra các cặp góc bằng nhau trên hình vẽ ? Giải thích ? b Chứng minh AH EK c Qua A vẽ AD AB sao cho AD = AB và vẽ AE AC sao cho AE=AC( không chứa B và C ) . Chứng minh BE = DC .BÀI 2: Cho tam giác ABC : . Phân giác trong góc B ; phân giác góc C cắt nhau tại D và phân giác ngoài góc B; phân giác ngoài góc C cắt nhau tại E . a Tính số đo góc BDC ? b Tính góc BEC ? c So sánh góc DBE và góc DCE ?BÀI 3 : Cho tam giác ABC có AB = AC gọi M trung điểm của BC và trên tia đối MA lấy điểm D sao cho MD = MA . a Chứng minh AM BC b AB DC c Tìm điều kiện ABC để ? để BD ?BÀI 4 : Cho tam giác ABC : AB
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong ON TAP TOAN 7 HOC KY 1, De cuong ON TAP TOAN 7 HOC KY 1,