0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng một số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể

27 458 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2016, 18:32

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "VẬN DỤNG MỘT SỐ PHÉP TỐN GIÚP HỌC SINH GIẢI NHANH CÁC DẠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ DI TRUYỀN QUẦN THỂ" A PHẦN MỞ ĐẦU Đởi mới phương pháp dạy học, thực hiện dạy học dựa vào hoạt đợng tích cực, chu đợng cua học sinh với sự tở chức và hướng dẫn đúng mực cua giáo viên nhằm phát triễn tư đợc lập, sáng tạo hình thành phương pháp và nhu cầu tự học, bời dưỡng hứng thú học tập, tạo niềm tin và niềm vui học tập Nâng cao chất lượng giáo dục phở thơng nói chung, chất lượng mơn sinh học nói riêng là nhiệm vụ cấp thiết cua người thầy giáo Mợt u cầu dạy học sinh học là giáo viên phải tìm giải pháp phù hợp nhằm nâng cao tính tích cực, chu đợng, đợc lập cua học sinh, từ nâng cao hiệu cua quá trình tiếp thu, lĩnh hợi kiến thức và hình thành kĩ năng, giải các vấn đề mợt cách sáng tạo và có hiệu Trong chương trình sinh học phở thơng, khối lớp 12 học sinh học về di trùn q̀n thể (Chương III – Phần Di trùn học) Đây là mợt phần khó vì khá phức tạp đòi hỏi tư cao nên khó nhớ, khó hiểu và đặc biệt khó vận dụng kiến thức học để giải các bài tập Thực tế hiện có khá nhiều tài liệu đề cập đến cách giải các dạng bài tập về di trùn q̀n thể Tuy nhiên, hiệu cua việc hướng dẫn cho học sinh vận dụng phương pháp giải phù hợp với các dạng bài tập cụ thể nhiều hạn chế, đặc biệt các bài tập trắc nghiệm Học sinh chưa hiểu hết tầm quan trọng cua mối liên hệ hữu các mơn học, đặc biệt toán học và sinh học Điều dẫn đến việc hiểu và vận dụng kiến thức học mợt cách máy móc rập khn, thiếu tính hệ thống theo kiểu học bài tập chứ chưa phải học và nắm phương pháp giải dạng bài tập Đại đa số học sinh chưa có kĩ giải bài tập trắc nghiệm về dạng này Bắt đầu từ năm học 2006 – 2007, bài thi mơn sinh học làm theo hình thức trắc nghiệm Đề thi trắc nghiệm cấu trúc số câu nhiều theo nhóm chu đề, rải đều khắp các nợi dung cua chương trình, học sinh cần phải học toàn bợ nợi dung mơn học Kiến thức nhiều khơng có phương pháp học tập đúng, với thói quen “học vẹt, học tu” thiếu khả tư thì kết học tập sẽ thấp dẫn đến thiếu tự tin, thiếu tích cực hứng thú học tập Vì vậy việc tìm mối liên quan phép toán và dạng bài tập cụ thể, tìm cách giải phù hợp cho dạng bài tập, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, có thể giải mợt cách nhanh gọn đáp ứng với việc kiểm tra và thi theo hình thức trắc nghiệm Qua tạo sự hứng thú và niềm tin học tập, góp phần nâng cao hiệu cua việc dạy và học bợ mơn sinh học nhà trường là mợt việc làm cần thiết Từ thực tiễn giảng dạy và kinh nghiệm cua thân, tơi viết đề tài : “Vận dụng số phép tốn giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền q̀n thê” trao đởi các đờng nghiệp với mong muốn góp mợt phần nào nâng cao chất lượng giảng dạy sinh học nhà trường Giúp các em học sinh có thể hiểu và dễ nhớ, làm tốt các bài tập trắc nghiệm có liên quan đến di trùn q̀n thể B PHẦN NỘI DUNG I THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ - Bài tập di trùn q̀n thể tương đối đa dạng, phức tạp, đòi hỏi tư cao, khá khó lại liên quan nhiều đến toán học Thực tế, phần đơng học sinh chưa nắm cách giải nên khơng giải - Di trùn q̀n thể tương đối khó theo phân phối chương trình sinh học 12, sự di trùn q̀n thể có thời lượng giảng dạy tiết cho phần lí thuyết, khơng có tiết bài tập Điều đòi hỏi người thầy giáo phải đầu tư nhiều cho việc tìm giải pháp nhằm giúp học sinh có thể nắm kiến thức và vận dụng để giải các dạng bài tập Trong hiện đa phần giáo viên lúng túng việc tìm phương pháp phù hợp để giải bài tập và chưa hệ thống hóa các cách giải bài tập di trùn q̀n thể để có thể giúp học sinh dễ dàng làm các dạng bài tập này - Hiện nay, mơn sinh học kiểm tra và thi theo hình thức trắc nghiệm Thời gian làm bài theo hình thức trắc nghiệm là mợt thách thức lớn đối với học sinh; đòi hỏi các em phải hết sức khẩn trương, tiết kiệm thời gian; phải vận dụng nhanh kiến thức, kĩ để nhanh chóng định chọn phương án trả lời đúng Trong học sinh chưa có kĩ giải bài tập trắc nghiệm liên quan đến phần di trùn q̀n thể Điều này ảnh hưởng khơng nhỏ đến kết thi cua học sinh Với thực trạng nêu khơng tìm giải pháp thích hợp để khắc phục rằng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến kết giảng dạy nhà trường, ảnh hưởng đến kết thi tốt nghiệp THPT và kết thi tủn vào các trường Đại học và Cao đẳng cua học sinh II CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Bài tập trắc nghiệm về di trùn của q̀n thể tự phới 1.1 Cơ sở lý thút - Q̀n thể tự phối điển hình là các q̀n thể thực vật tự thụ phấn, đợng vật lưỡng tính tự thụ tinh - Quá trình tự phối làm cho q̀n thể dần dần phân thành các dòng th̀n có kiểu gen khác - Cấu trúc di trùn cua q̀n thể biến đởi qua các hệ theo hướng giảm dần tỷ lệ dị hợp tử và tăng dần tỷ lệ đờng hợp tử, khơng làm thay đởi tần số tương đối cua các alen - Cấu trúc di trùn cua q̀n thể qua n hệ tự phối : P : dAA + hAa + raa = (với : d + h + r = 1) Qua n hệ tự phối, thành phần kiểu gen cua q̀n thể Fn là : dAA → dAA raa → raa hAa → Aa = (1/2)nh và AA = aa = Fn : (d + − (1/ 2) n h )AA − (1/ 2) n h + (1/2)nhAa + (r + − (1/ 2) n h )aa =1 1.2 Vận dụng để giải bài tập 1.2.1 Trường hợp thế hệ x́t phát chỉ gờm cá thê có kiêu gen đờng hợp Cấu trúc di trùn của q̀n thể qua các thế hệ khơng thay đởi Ví dụ : Cấu trúc di trùn cua q̀n thể ban đầu sau : 1AA : 1aa Nếu là mợt q̀n thể tự thụ phấn thì cấu trúc di trùn cua q̀n thể sau hệ là : A 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa C 0,5AA : 0,5aa B 0,375AA : 0,25Aa : 0,375aa D 0,0625AA : 0,875Aa : 0,0625aa Hướng dẫn giải Q̀n thể ban đầu gờm các cá thể có kiểu gen đờng hợp nên cấu trúc di trùn cua q̀n thể ln khơng đởi qua các hệ cho tự thụ phấn 1AA : 1aa = 0,5AA : 0,5aa ⇒ Chọn C 1.2.2 Trường hợp thế hệ x́t phát chỉ gờm cá thê có kiêu gen dị hợp Cứ sau thế hệ thì tỷ lệ kiểu gen dị hợp giảm 1/2 ⇒ sau n thế hệ tỷ lệ thể dị hợp Aa = (1/ 2) n Khi đó tỷ lệ của kiểu gen đờng hợp AA = aa = − (1/ 2) n Ví dụ : Ở cà chua, cho biết A – đỏ, a – vàng Giả sử mợt q̀n thể cà chua hệ xuất phát gờm toàn đỏ dị hợp Khi cho q̀n thể này tự thụ phấn liên tiếp, tính theo lý thuyết tỷ lệ các kiểu hình thu F3 là A 50% đỏ : 50% vàng B 56,25% đỏ : 43,75% vàng C 75% đỏ : 25% vàng D 100% đỏ Hướng dẫn giải - Cấu trúc di trùn cua q̀n thể ban đầu P : 100%Aa - Ở F3 : Aa = ( )3 = 0,125 và AA = aa = − 0,125 = 0,4375 - Tỷ lệ kiểu hình F3 : Cây đỏ (AA, Aa) = 0,4375 + 0,125 = 0,5625 Cây vàng (aa) = 0,4375 ⇒ Chọn B 1.2.3 Trường hợp thế hệ x́t phát có loại kiêu gen : đờng hợp dị hợp - Chủn P về cấu trúc di trùn : dAA + hAa + raa = (d + h + r = 1) - Chỉ thực hiện phép tính với kiểu gen dị hợp : hAa Aa = (1/2)nh = (u) ⇒ AA = aa = h−u = (v) - Cấu trúc di trùn của q̀n thể ở Fn là : (d + v)AA + uAa + (r + v)aa = Ví dụ : Mợt q̀n thể đậu Hà Lan hệ thứ có cấu trúc di trùn là : 0,3AA + 0,3Aa + 0,4aa = Khi cho tự thụ phấn liên tiếp thì đến hệ thứ tư, thành phần kiểu gen cua q̀n thể là A 0,48125AA : 0,0375Aa : 0,48125aa B 0,440625AA : 0,01875Aa : 0,540625aa C 0,1450AA : 0,3545Aa : 0,5005aa D 0,43125AA : 0,0375Aa : 0,53125aa Hướng dẫn giải - Chỉ thực hiện tính toán đối với kiểu gen dị hợp và lưu ý từ hệ thứ đến hệ thứ tư, q̀n thể trải qua hệ tự thụ liên tiếp nên ta có : Aa = ( )3 x 0,3 = 0,0375 AA = aa = 0,3 − 0,0375 = 0,13125 - Thành phần kiểu gen cua q̀n thể hệ thứ tư là : (0,3 + 0,13125)AA + 0,0375Aa + (0,4 + 0,13125)aa = 0,43125AA + 0,0375Aa + 0,53125aa = ⇒ Chọn D Ví dụ : (Câu 24 - Mã đề 357 - Đề thi tủn sinh Đại học năm 2011) Từ mợt q̀n thể thực vật ban đầu (P), sau hệ tự thụ phấn thì thành phần kiểu gen cua q̀n thể là 0,525AA : 0,050Aa : 0,425aa Cho rằng q̀n thể khơng chịu tác đợng cua các nhân tố tiến hóa khác, tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen cua (P) là: A 0,400AA : 0,400Aa : 0,200aa B 0,250AA : 0,400Aa : 0,350aa C 0,350AA : 0,400Aa : 0,250aa D 0,375AA : 0,400Aa : 0,225aa Hướng dẫn giải - Ở F3 có Aa = (1/2)3h = 0,05 ⇒ P có Aa = 0,4 - Tỷ lệ đờng hợp tăng thêm : AA = aa = (0,4 – 0,05)/2 = 0,175 - Suy P có : + AA = 0,525 – 0,175 = 0,35 + aa = 0,425 – 0,175 = 0,25 ⇒ Chọn C Ví dụ : Q̀n thể ban đầu có hoa màu hờng (Aa), hoa trắng (aa) Ở mợt hệ, q̀n thể thấy có 0,3125% hoa màu hờng Q̀n thể ban đầu trãi qua hệ tự thụ phấn liên tiếp? A hệ B hệ C hệ D hệ Hướng dẫn giải - Cấu trúc di trùn cua P : 0,4Aa + 0,6aa = - Tỷ lệ hoa màu hờng (Aa) q̀n thể Fn : (1/ 2) n x0, = 0,3125% ⇒ n = ⇒ Chọn A 1.2.4 Trường hợp có kiêu gen khơng có khả sinh sản (hoặc chết) - Loại bỏ kiểu gen khơng có khả sinh sản, sau đó tính tỷ lệ các kiểu gen còn lại cho tởng bằng - Thực hiện tính toán các trường hợp Ví dụ : (Câu 15 - Mã đề 980 - Đề thi tủn sinh Đại học năm 2008) Mợt q̀n thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen hệ P là: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa Cho biết các cá thể có kiểu gen aa khơng có khả sinh sản Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen thu F1 là: A 0,525AA : 0,150Aa : 0,325aa C 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa B 0,36AA : 0,24Aa : 0,40aa D 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa Hướng dẫn giải - Thành phần các kiểu gen P có khả sinh sản : 0,45AA + 0,30Aa = 0,75 ⇒ 0,6AA + 0,4Aa = - Khi cho tự thụ phấn F1 thu : Aa = (1/2)0,4 = 0,2 AA = 0,6 + (0,4 – 0,2)/2 = 0,7 và aa = (0,4 – 0,2)/2 = 0,1 ⇒ Chọn D Bài tập trắc nghiệm về di trùn của q̀n thể ngẫu phới 2.1 Cơ sở lý thút - Q̀n thể ngẫu phối xem là đơn vị sinh sản cua loài tự nhiên Q̀n thể ngẫu phối nởi bật đặc điểm đa hình Quá trình ngẫu phối là ngun nhân làm cho q̀n thể đa hình về kiểu gen, dẫn đến đa hình về kiểu hình - Theo định ḷt Hacđi – Vanbec, thành phần kiểu gen và tần số tương đối các alen cua q̀n thể ngẫu phối trì ởn định qua các hệ điều kiện định Định ḷt Hacđi – Vanbec thể hiện bằng đẳng thức : p2AA + 2pqAa + q2aa = - Mợt q̀n thể xem là trạng thái cân bằng di trùn tỷ lệ các kiểu gen (còn gọi là thành phần kiểu gen) cua q̀n thể tn theo đẳng thức - Cách tính tần số kiểu gen : Số cá thể có kiểu hình tương ứng với kiểu gen / Tởng số cá thể - Cách tính tần số tương đối cua mỡi alen : P : dAA + hAa + raa = p(A) = d+ h và q(a) = (d + h + r = 1) h +r= 1–p (p + q = 1) - Cách viết cấu trúc di trùn cua q̀n thể ngẫu đạt trạng thái cân bằng + Tìm tần số tương đối cua mỡi alen + Bình phương cua tởng tần số tương đối mỡi alen (pA + qa)2 = p2(AA) + 2pq(Aa) + q2(aa) = - Cách xét xem q̀n thể cho có trạng thái cần bằng di trùn hay chưa? Ví dụ : (Câu 12 - Mã đề 980 - Đề thi tủn sinh Đại học năm 2008) Mợt q̀n thể giao phối trạng thái cân bằng di trùn, xét mợt gen có hai alen (A và a) người ta thấy số cá thể đờng hợp trợi nhiều gấp lần số cá thể đờng hợp lặn Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp q̀n thể này là A 18,75% B 56,25% C 37,5% D 3,75% Hướng dẫn giải - Từ cấu trúc di trùn q̀n thể trạng thái cân bằng : AA = p2 và aa = q2 - Ta có hệ phương trình : p2 = 9q2 và p + q = ⇒ p = 0,75 và q = 0,25 - Tỉ lệ % số cá thể dị hợp q̀n thể là : Aa = 2pq = 2(0,75)(0,25) = 0,375 ⇒ Chọn C Ví dụ : (Câu 19 - Mã đề 357 - Đề thi tủn sinh Đại học năm 2011) Trong mợt q̀n thể thực vật giao phấn, xét mợt lơcut có hai alen, alen A quy định thân cao trợi hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Q̀n thể ban đầu (P) có kiểu hình thân thấp chiếm tỉ lệ 25% Sau mợt hệ ngẫu phối và khơng chịu tác đợng cua các nhân tố tiến hóa, kiểu hình thân thấp hệ chiếm tỉ lệ 16% Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen cua q̀n thể (P) là: A 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa B 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa C 0,30AA : 0,45Aa : 0,25aa D 0,10AA : 0,65Aa : 0,25aa Hướng dẫn giải - Sau mợt hệ ngẫu phối thì q̀n thể đạt trạng thái cân bằng di trùn ⇒ Tỷ lệ kiểu hình thân thấp (aa) = q2 = 16% ⇒ q(a) = 0,4 - Tần số q(a) hệ xuất phát = (h/2) + r = (0,3/2) + 0,25 = 0,4 ⇒ Chọn A 2.2.2 Trường hợp gen quy định tính trạng gờm nhiều alen (gen nằm NST thường) - Sớ kiểu gen tạo từ mợt gen có x alen = ( x + 1) x - Tỷ lệ kiểu gen đờng hợp bằng bình phương tần sớ alen Tỷ lệ kiểu gen dị hợp bằng lần tích các tần sớ alen - Từ giả thiết đề cho thiết lập phương trình hoặc hệ phương trình để giải Ví dụ : (Câu 47 - Mã đề 980 - Đề thi tủn sinh Đại học năm 2008) Ở người, gen quy định màu mắt có alen (A và a), gen quy định dạng tóc có alen (B và b), gen quy định nhóm máu có alen (I A, IB và IO) Cho biết các gen nằm các cặp nhiễm sắc thể thường khác Số kiểu gen tối đa có thể hình thành từ gen nói q̀n thể người là A 24 B 64 C 10 D 54 Hướng dẫn giải - Số kiểu gen quy định màu mắt = (2 + 1)2 =3 - Số kiểu gen quy định dạng tóc = (2 + 1)2 =3 - Số kiểu gen quy định nhóm máu = 3(3 + 1) =6 - Số kiểu gen tối đa có thể tạo từ gen nói q̀n thể người là : x x = 54 ⇒ Chọn D Ví dụ : Mợt q̀n thể người, thống kê thấy có 45% số người có nhóm máu A và 4% số người có nhóm máu O Cho rằng q̀n thể trạng thái cân bằng di trùn Tỷ lệ số người có nhóm máu B q̀n thể là A 30% B 21% C 25,5% D 20%B Hướng dẫn giải - Tỷ lệ nhóm máu O (IOIO) = r2 = 0,04 ⇒ r(IO) = 0,04 = 0,2 - Tỷ lệ nhóm máu A (IAIA , IAIO) = p2 + 2pr = 0,45 Giải phương ta p(IA) = 0,5 ⇒ q(IB) = – (0,5 + 0,2) = 0,3 - Tỷ lệ nhóm máu B (IBIB , IBIO) = q2 + 2qr = (0,3)2 + 2(0,3)(0,2) = 0,21 ⇒ Chọn B Ví dụ : Ở cú mèo màu lơng chịu sự kiểm soát cua mợt gen gờm alen : A (lơng nâu) > a (lơng đen) > a1 (lơng xám) Đếm ngẫu nhiên q̀n thể cua loài này mợt khu rừng thấy có 57 lơng nâu, 216 lơng đen, 27 lơng xám Nếu q̀n thể trạng thái cân bằng di trùn, thì tần số tương đối cua các alen A, a, a1 lần lượt là A 0,3 : 0,1 : 0,6 B 0,2 : 0,6 : 0,2 C 0,2 : 0,5 : 0,3 D 0,1 : 0,6 : 0,3 Hướng dẫn giải - Lơng xám (a1a1) = r2 = 27 = 0,09 57 + 216 + 27 - Lơng đen (aa, aa1) = q2 + 2qr = ⇒r= 0,09 = 0,3 216 = 0,72 57 + 216 = 27 - Thay r vào và giải phương trình ta q = 0,6 ⇒ p = 0,1 ⇒ Chọn D 2.2.3 Trường hợp gen quy định tính trạng gờm alen (gen nằm NST giới tính X khơng có alen tương ứng Y) Cấu trúc di trùn của q̀n thể : - Chỉ xét giới XX : (pXA + qXa)2 = p2(XAXA) + 2pq(XAXa) + q2(XaXa) = - Chỉ xét giới XY : (pXA + qXa)Y = pXAY + qXaY = p q - Xét chung : (pXA + qXa)( XA + Xa + 0,5Y) = ……= Ví dụ : Ở mèo, gen quy định màu lơng nằm NST X khơng có alen tương ứng Y Gen D quy định lơng đen trợi khơng hoàn toàn so với alen d quy định lơng nên kiều gen dị hợp quy định màu lơng tam thể Mợt q̀n thể mèo trạng thái cân bằng di trùn có 10% mèo đực lơng đen và 40% mèo đực lơng hung, lại là mèo cái Tỷ lệ mèo có lơng tam thể q̀n thể là A 16% B 32% C 50% D 8% Hướng dẫn giải p q - Từ biểu thức (pXA + qXa)( XA + Xa + 0,5Y) ⇒ pXA = 0.2 và qXa = 0.8 - Mèo tam thể (XAXa) = pq = 0,2 x 0,8 = 0,16 hay 16% ⇒ Chọn A Ví dụ : Ở người, bệnh mù màu mợt alen lặn nằm NST giới tính X (khơng có alen tương ứng NST Y) quy định Xét mợt q̀n thể mợt đảo nhỏ có 100 cá thể có 50 phụ nữ và 50 đàn ơng, có hai người đàn ơng bị bệnh mù màu Nếu q̀n thể trạng thái cân bằng thì tỷ lệ người bình thường mang gen gây bệnh số phụ nữ là A 4% B 7,68% C 96% D 99,84% Hướng dẫn giải - Cấu trúc q̀n thể xét đàn ơng : pXAY + qXaY = Đàn ơng bị bệnh (XaY) chiếm 2/50 ⇒ q = 0,04 và p = – 0,04 = 0,96 - Cấu trúc q̀n thể xét phụ nữ : p2(XAXA) + 2pq(XAXa) + q2(XaXa)= - Tỷ lệ phụ nữ bình thường mang gen gây bệnh (XAXa) là : 2pq = 0,04 x 0,96 = 0,0798 hay 7,68% ⇒ Chọn B 2.2.4 Trường hợp cho tự phối vài thế hệ sau đó cho ngẫu phối - Quá trình tự phới khơng làm thay đởi tần sớ tương đới của mỡi alen, tìm tần sớ mỡi alen ở q̀n thể x́t phát - Cấu trúc di trùn của q̀n thể cần tìm = (pA + qa)2 Ví dụ : Mợt q̀n thể thực vật hệ xuất phát có thành phần kiểu gen là 2Aa : 1aa Cho tự thụ phấn liên tục qua hệ, sau cho giao phấn ngẫu nhiên các hệ Biết A – hạt đỏ, a – hạt trắng Xác định tỷ lệ kiểu hình thu được? A hạt đỏ : hạt trắng B hạt đỏ : hạt trắng C hạt đỏ : hạt trắng D hạt đỏ : hạt trắng Hướng dẫn giải - Cấu trúc di trùn hệ xuất phát : aa + Aa = 3 ⇒ pA = ; qa = - Cấu trúc di trùn thu giao phấn : ( A + a) = AA + Aa + aa = - Tỷ lệ kiểu hình thu là 5/9 hạt đỏ : 4/9 hạt trắng ⇒ Chọn A 2.2.5 Trường hợp tần số alen ở phần đực phần khác - Cấu trúc di trùn của q̀n thể ở F1 : (pđựcA + qđựca)(pcái A + qcáia) - Cấu trúc di trùn của q̀n thể đạt trạng thái cân bằng di trùn : q + qc   pđ + pc A+ đ    Ví dụ : Trong mợt q̀n thể trờng hệ xuất phát người ta xác định tần số tương đối cua alen a phần cái là 0,2 và tần số tương đối cua alen A phần đực là 0,7 a Qua ngẫu phối cấu trúc di trùn cua q̀n thể thu F1 là A 0,64 AA : 0,32Aa : 0,06aa B 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa C 0,56 AA : 0,38Aa : 0,06aa D 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa b Cấu trúc di trùn cua q̀n thể đạt trạng thái cân bằng di trùn là A 0,64 AA : 0,32Aa : 0,06aa B 0,5625AA : 0,375Aa : 0,0625aa C 0,56 AA : 0,38Aa : 0,06aa D 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa Hướng dẫn giải a (0,7A + 0,3a)(0,8A + 0,2a) = 0,56 AA + 0,38Aa + 0,06aa ⇒ Chọn C b 0,3 + 0,   0, + 0,8 A+  2   = (0,75A + 0,25a)2 = 0,5625AA : 0,375Aa : 0,0625aa ⇒ Chọn B III KẾT QUẢ THU ĐƯỢC Kết quả của bài tập khảo sát Các bài tập khảo sát (mỡi bài gờm 10 bài tập trắc nghiệm về di trùn q̀n thể, thời gian làm bài 15 phút) tiến hành nhóm (mỡi nhóm có số học sinh bằng và lựa chọn có lực học tương đương cứ vào điểm trung bình mơn sinh và kết xếp loại học tập cua năm học trước) : - Nhóm thực nghiệm : có cung cấp tài liệu, hướng dẫn vận dụng mợt số phép toán để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm về di trùn q̀n thể - Nhóm đối chứng : giảng dạy bình thường Hai bài khảo sát tiến hành thời điểm : làm bài số vào thời điểm sau học xong chương di trùn q̀n thể và làm bài số vào cuối học kì I Kết thu thể hiện bảng và biểu đờ Bảng : Tỷ lệ % điểm giỏi, khá, trung bình, dưới trung bình cua các bài kiểm tra khảo sát Số Nhóm Điểm của bài kiểm tra khảo sát (sớ lượng - lượng %) (bài) Giỏi (9 Khá T.Bình Yếu - (7 – 8) (5 – 6) (3 10) Dưới Trên – TB TB 56 4) Thực 30x2 10 nghiệm = 60 16,7% 55,0% 21,6% 6,7% 6,7% 93,3% Đới chứng 30x2 54 = 60 11,7% 48,3% 30,0% 10,0% 10,0% Tỷ lệ % 33 29 13 18 90,0% Biểu đồ : So sánh tỷ lệ % điểm giỏi, điểm khá và điểm dưới trung bình cua các bài kiểm tra khảo sát Kết quả học tập mơn Sinh học của học sinh khới 12 qua năm học (2008 – 2009, 2009 - 2010 và 2010 - 2011) Kết học tập bợ mơn Sinh học cua học sinh khối 12 qua năm học (2008 – 2009, 2009 - 2010 và 2010 - 2011) thể hiện bảng và biểu đờ Bảng : Tỷ lệ % điểm từ trung bình trở lên và điểm dưới trung bình cua điểm trung bình mơn qua năm học (2008 - 2009, 2009 – 2010 và 2010 - 2011) Năm học Tởng Đạt TB trở lên số Số lượng % học sinh Dưới TB (< 5) 2008 - 2009 364 359 98.6 1.4 2009 - 2010 351 350 99,7 0,3 2010 - 2011 388 388 100 0 Tỷ lệ % Số lượng % Biểu đồ : So sánh tỷ lệ % điểm từ trung bình trở lên và điểm dưới trung bình cua điểm TB mơn qua năm học (2008 - 2009, 2009 – 2010 và 2010 - 2011) Kết quả điểm thi đại học mơn Sinh học qua năm học (2008 - 2009, 2009 – 2010 và 2010 - 2011) Kết điểm thi đại học mơn Sinh học qua năm học (2008 - 2009, 2009 – 2010 và 2010 - 2011) thể hiện bảng và biểu đờ Bảng : Tỷ lệ % điểm từ trung bình trở lên và điểm dưới trung bình cua các bài thi Đại học qua năm học (2008 - 2009, 2009 – 2010 và 2010 - 2011) Năm học Tởng Đạt TB trở lên số Số lượng % bài thi Dưới TB (< 5) 2008 - 2009 197 159 80.71 38 19,29 2009 - 2010 203 145 71,43 58 28,57 2010 - 2011 224 195 87,05 29 12,95 Tỷ lệ % Số lượng % Biểu đồ : So sánh tỷ lệ % điểm từ trung bình trở lên và điểm dưới trung bình cua bài thi Đại học qua năm học (2008 - 2009, 2009 – 2010 và 2010 - 2011) Nhận xét : - Kết bảng và biểu đờ cho thấy : + Tỷ lệ điểm giỏi và điểm khá cua học sinh nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng + Tỷ lệ điểm dưới trung bình cua học sinh nhóm thực nghiệm thấp nhóm đối chứng Qua kết cho thấy việc “Vận dụng mợt sớ phép toán giúp học sinh giải nhanh các bài tập trắc nghiệm về di trùn q̀n thể” góp phần nâng cao kết học tập cua học sinh - Kết học tập bợ mơn sinh học và điểm thi Đại học cua học sinh 12 qua năm học : 2008 - 2009, 2009 – 2010 và 2010 - 2011 (thể hiện bảng 2, và biểu đờ 2, 3) cho thấy : + Tỷ lệ học sinh có điểm từ trung bình trở lên khá cao, tỉ lệ học sinh có điểm dưới trung bình thấp + Việc đánh giá kết học tập bợ mơn sinh học cua học sinh nhà trường khá chính xác, phản ánh đúng thực chất + Chất lượng giảng dạy bợ mơn sinh học nhà trường năm học vừa qua ln trì mức cao C PHẦN KẾT LUẬN Hiệu cua việc dạy và học nhà trường THPT chịu sự chi phối cua nhiều yếu tố Kết thu trình bày khiêm tốn Tuy nhiên, qua kết ít nhiều cho thấy tầm quan trọng, sự cần thiết và tính hiệu cua việc tìm phương pháp thích hợp để giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di trùn q̀n thể Đề tài “Vận dụng mợt sớ phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di trùn q̀n thể” phần nào thể hiện hiệu thiết thực việc nâng cao chất lượng dạy và học nhà trường phở thơng Muốn nâng cao chất lượng và hiệu giảng dạy bợ mơn sinh học cần khuyến khích học sinh tận dụng các phương pháp việc giành lấy và vận dụng các kiến thức học được, tạo cho học sinh sự hứng thú và niềm u thích học tập bợ mơn Cần cho học sinh ý thức rằng các khoa học Sinh học ngày càng tăng cường dựa vào tri thức Toán học, Lí học, Hóa học…Chính nhờ Sinh học phát hiện tính quy ḷt cua các cấu trúc và quá trình Sinh học, nhận tính vật chất cua Sinh giới Suy nghĩ để tìm các phương pháp hữu hiệu để giảng dạy tốt phần di trùn q̀n thể, nhằm giúp các em có sự hứng thú, nắm kiến thức và biết vận dụng kiến thức học vào việc giải các vấn đề có liên quan Theo tơi, là mợt việc làm có ý nghĩa cơng tác giảng dạy Sinh học và đòi hỏi sự quan tâm nhiều cua các giáo viên Vì đề tài “Vận dụng mợt sớ phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di trùn q̀n thể” mợt khía cạnh nào có thể giúp giáo viên dùng làm tài liệu tham khảo sử dụng cho giảng dạy, giúp học sinh biết và nắm phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm về di trùn q̀n thể, nâng cao kết học tập cua mình Trên là suy nghĩ và mợt vài biện pháp thân vận dụng quá trình giảng dạy thời gian vừa qua Do lực có hạn nên khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận sự góp ý cua các đờng nghiệp Hợi đờng xét dụt, giúp thân tơi ngày càng có thêm kinh nghiệm để giảng dạy tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu cua việc dạy và học bợ mơn Sinh học nhà trường trung học phở thơng Xin chân chân thành cảm ơn Rạch giá, ngày 09 tháng năm 2012 Người viết Ngũn Quyết [...]... Ty lờ iờm gii va iờm kha cua hoc sinh nhúm thc nghiờm cao hn nhúm i chng + Ty lờ iờm di trung binh cua hoc sinh nhúm thc nghiờm thp hn nhúm i chng Qua kt ú cho thy viờc Võn dng mụt sụ phep toan giup hc sinh giai nhanh cac bai tõp trc nghiờm vờ di truyờn quõn thờ ó gúp phõn nõng cao kt qu hoc tõp cua hoc sinh - Kt qu hoc tõp bụ mụn sinh hoc va iờm thi ai hoc cua hoc sinh 12 qua 3 nm hoc : 2008 - 2009,... tim ra phng phap thich hp ờ gii nhanh cac dang bai tõp trc nghiờm vờ di truyờn quõn thờ ờ tai Võn dng mụt sụ phep toan giup hc sinh giai nhanh cac dng bai tõp trc nghiờm vờ di truyờn quõn thờ phõn nao ó thờ hiờn hiờu qu thit thc trong viờc nõng cao cht lng day va hoc trong nha trng phụ thụng Mun nõng cao cht lng va hiờu qu ging day bụ mụn sinh hoc cõn khuyn khich hoc sinh tõn dng cac phng phap trong... cac kin thc ó hoc c, tao cho hoc sinh s hng thu va niờm yờu thich hoc tõp bụ mụn Cõn cho hoc sinh y thc rng cac khoa hoc Sinh hoc ngay cang tng cng da vao tri thc Toan hoc, Li hoc, Húa hocChinh nh th Sinh hoc phat hiờn ra tinh quy luõt cua cac cu truc va qua trinh Sinh hoc, nhõn ra tinh võt cht cua Sinh gii Suy ngh ờ tim ra cac phng phap hu hiờu ờ ging day tt phõn di truyờn quõn thờ, nhm giup cac em... sanh ty lờ % iờm gii, iờm kha va iờm di trung binh cua cac bai kiờm tra kho sat 2 Kờt qua hoc tõp b mụn Sinh hoc cua hoc sinh khụi 12 qua 3 nm hoc (2008 2009, 2009 - 2010 va 2010 - 2011) Kt qu hoc tõp bụ mụn Sinh hoc cua hoc sinh khi 12 qua 3 nm hoc (2008 2009, 2009 - 2010 va 2010 - 2011) thờ hiờn bng 2 va biờu ụ 2 Bang 2 : Ty lờ % iờm t trung binh tr lờn va iờm di trung binh cua iờm trung binh mụn... 2008 - 2009, 2009 2010 va 2010 - 2011 (thờ hiờn bng 2, 3 va biờu ụ 2, 3) cho thy : + Ty lờ hoc sinh cú iờm t trung binh tr lờn kha cao, t lờ hoc sinh cú iờm di trung binh rt thp + Viờc anh gia kt qu hoc tõp bụ mụn sinh hoc cua hoc sinh trong nha trng kha chinh xac, phn anh ung thc cht + Cht lng ging day bụ mụn sinh hoc trong nha trng nhng nm hoc va qua luụn duy tri mc cao C PHN KT LUN Hiờu qu cua viờc... lam cú y ngha trong cụng tac ging day Sinh hoc va ũi hi s quan tõm nhiờu hn na cua cac giao viờn Vi th ờ tai Võn dng mụt sụ phep toan giup hc sinh giai nhanh cac dng bai tõp trc nghiờm vờ di truyờn quõn thờ mụt khia canh nao ú cú thờ giup giao viờn dựng lam tai liờu tham kho s dng cho ging day, giup hoc sinh bit va nm c phng phap gii cac dang bai tõp trc nghiờm vờ di truyờn quõn thờ, nõng cao kt qu hoc... lng % hoc sinh Di TB (< 5) 2008 - 2009 364 359 98.6 5 1.4 2009 - 2010 351 350 99,7 1 0,3 2010 - 2011 388 388 100 0 0 Tyỷ leọ % S lng % Biờu 2 : So sanh ty lờ % iờm t trung binh tr lờn va iờm di trung binh cua iờm TB mụn qua 3 nm hoc (2008 - 2009, 2009 2010 va 2010 - 2011) 3 Kờt qua iờm thi i hoc mụn Sinh hoc qua 3 nm hoc (2008 - 2009, 2009 2010 va 2010 - 2011) Kt qu iờm thi ai hoc mụn Sinh hoc qua... sat (mụi bai gụm 10 bai tõp trc nghiờm vờ di truyờn quõn thờ, thi gian lam bai 15 phut) c tin hanh 2 nhúm (mụi nhúm cú s hoc sinh bng nhau va c la chon cú lc hoc tng ng nhau cn c vao iờm trung binh mụn sinh va kt qu xp loai hoc tõp cua nm hoc trc) : - Nhom thc nghim : cú cung cp tai liờu, hng dõn võn dng mụt s phộp toan ờ gii nhanh cac bai tõp trc nghiờm vờ di truyờn quõn thờ - Nhom i chng : ging day... daón giaỷi - Cu truc di truyờn th hờ xut phat : 1 2 aa + Aa = 1 3 3 1 2 pA = 1 4 1 3 ; qa = 4 - Cu truc di truyờn thu c khi giao phn : ( 3 A + 3 a) = 9 AA + 9 Aa + 9 aa = 1 - Ty lờ kiờu hinh thu c la 5/9 cõy hat : 4/9 cõy hat trng Chon A 2.2.5 Trng hp tõn s alen phõn c v phõn cỏi khỏc nhau 2 3 - Cõu truc di truyờn cua quõn thờ F1 : (pcA + qca)(pcai A + qcaia) - Cõu truc di truyờn cua quõn thờ... Ty lờ % iờm t trung binh tr lờn va iờm di trung binh cua cac bai thi ai hoc qua 3 nm hoc (2008 - 2009, 2009 2010 va 2010 - 2011) Nm hoc Tụng t TB tr lờn s S lng % bai thi Di TB (< 5) 2008 - 2009 197 159 80.71 38 19,29 2009 - 2010 203 145 71,43 58 28,57 2010 - 2011 224 195 87,05 29 12,95 Tyỷ leọ % S lng % Biờu 3 : So sanh ty lờ % iờm t trung binh tr lờn va iờm di trung binh cua bai thi ai hoc qua 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng một số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể , Sáng kiến kinh nghiệm SKKN vận dụng một số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể ,

Từ khóa liên quan