0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4

26 638 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2016, 18:24

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: " MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN CHO HỌC SINH LỚP 4" PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ Tiểu học bậc học mở rộng cho kiến thức tương lai, móng vững cho toàn hệ thống quốc dân Trong Tiếng Việt chiếm thời lượng nhiều so với thời lượng môn học khác Nó sở hình thành nhân cách người Việt Nam sở cho môn học khác Tiếng Việt môn học công cụ, chìa khóa, phương tiện để học sinh tiếp nhận tri thức loài người Trong đó, phân môn tập đọc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng chương trình Tiểu học đảm nhiệm việc hình thành kĩ nghe- đọc- nói cho học sinh, kĩ quan trọng hàng đầu trình tiếp nhận tri thức, đọc (đặc biệt đọc hiểu) trở thành đòi hỏi bản, người học Đọc hiểu trình chuyển dạng thức chữ viết sang lời nói có âm thông hiểu Thông qua dạy đọc bồi dưỡng cho học sinh tình yêu Tiếng Việt, yêu thiện, đẹp hình thành thói quen giữ gìn sáng, giàu đẹp Tiếng Việt mà đích cuối phát triển toàn diện học sinh Nhưng kĩ đọc hiểu học sinh chưa cao, chất lượng đọc hiểu em chưa đạt yêu cầu, dẫn đến kết chưa đáp ứng yêu cầu việc hình thành kĩ đọc quan trọng không tránh khỏi việc tiếp thu kiến thức môn học khác chậm, kết học tập học sinh thấp, chất lượng giáo dục không cao Làm để nâng cao chất lượng đọc hiểu cho học sinh, giúp em đọc to, đọc rõ, đọc lưu loát, biết ngắt, nghỉ, hạ giọng, cao giọng mà em biết đọc hiểu văn bản, hiểu nội dung tác phẩm, tư tưởng, tình cảm tác giả, góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam Xã hội chủ nghĩa? Câu hỏi đặt với nhiều giáo viên, đặc biệt giáo viên giảng dạy lớp câu hỏi nung nấu, yêu cầu đọc hiểu cao bậc Tiểu học lớp để tiến tới đọc diễn cảm lớp Trong môn Tiếng Việt, Tập Đọc quan trọng nhất, thông qua phân môn giúp học sinh hình thành kĩ đọc Cái đích hướng tới kĩ đọc đồng thời phương tiện để đạt thông hiểu văn học sinh Trong năm gần việc đổi phương pháp dạy học áp dụng giảng dạy lớp kết hợp dự bạn đồng nghiệp với phân môn qua nhận xét góp ý thấy chưa có đổi đáng kể Tôi trăn trở tìm hiểu để nắm thực trạng qua trao đổi với đồng nghiệp khảo sát học sinh, thấy chất lượng phần đọc hiểu trường thấp nên định sâu vào vấn đề Vì trăn trở trên, với mong muốn đồng nghiệp trao đổi kinh nghiệm dạy đọc hiểu cho học sinh, chọn nghiên cứu giới thiệu Đề tài: “Một số biện pháp rèn kĩ đọc hiểu văn cho học sinh lớp 4” để đồng nghiệp tham khảo PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐÚNG CƠ SỞ LÝ LUẬN: Môn Tiếng Việt có nhiệm vụ hình thành ngôn ngữ cho học sinh, đọc quan trọng Vì đọc tách rời nội dung được, việc rèn luyện kĩ đọc để làm giàu kiến thức ngôn ngữ, đời sống, kiến thức văn học Phát triển tư duy, giáo dục tư tưởng, đạo đức, tình cảm, thẩm mỹ cho học sinh Cho nên đọc kĩ bản, giữ vai trò quan trọng việc giúp người học chiếm lĩnh kiến thức Tuy nhiên lúc đọc học sinh hiểu dễ dàng phải ý vào mặt chữ để đọc lưu loát Ngoài ra, nghèo nàn ngôn từ, hạn chế khả liên kết câu, ý, nên việc hiểu nội dung khó khăn THỰC TRẠNG: - Hàng ngày em thường giao tiếp ngôn ngữ (Ngôn ngữ 1: Tiếng H’re hay tiếng mẹ đẻ), nên học học sinh khó phát âm ngôn ngữ (Tiếng việt); - Thời gian sử dụng ngôn ngữ gấp lần ngôn ngữ 2; - Ở địa phương nơi em người rèn nói cho em; - Chưa có ý thức tự học, tự rèn nhà, chưa ý nghe giáo viên đọc CÁC BIỆN PHÁP 3.1 Để học sinh đọc giáo viên phân loại học sinh tổ chức cho em đọc theo nhóm đối tượng: BẢNG PHÂN LOẠI HỌC SINH THEO KHẢ NĂNG ĐỌC ĐÚNG Số em Năm học Số em Số em đọc chưa TS biết đọc đọc chậm Lớp HS Tỉ lệ SL SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % % 20122013 4C 25 05 20 32 12 48 20132014 4C 22 03 14 23 14 63 3.2 Dự tính lỗi học sinh dễ mắc, từ khó lần trước học sinh đọc chưa tốt để học sinh luyện đọc lại: - Học sinh đọc chưa tả chủ yếu em chưa đọc âm, vần, dấu thanh, chưa phân biệt cách phát âm, chưa hiểu rõ nghĩa từ; - Học sinh đọc sai tả số lỗi sau: Ví dụ: Lỗi không hiểu nghĩa từ (để dành/tranh giành, dở dang/giang sơn, ); + Lỗi vô ý, chưa cẩn thận (như thiếu dấu phụ, thiếu dấu thanh); + Lỗi vần khó (uya, uyu, uênh, oang, oeo, ươu, uyên, uyêt, …); + Lỗi phát âm sai (at/ac, et/ec, an/ang, iu/iêu, iêc/iêt, ươc/ươt, …); Đây loại lỗi phổ biến trầm trọng đọc em, tất đọc học sinh lớp có em không sai lỗi em: Nguyễn Nữ Trung Duyên (Năm học 2013-2014) 3.3 Quá trình đọc văn bản: - Khi học sinh đọc giáo viên ý phát từ học sinh đọc sai, ghi bảng để học sinh đọc lại; - Nếu học sinh yếu giáo viên cần đọc mẫu trước cho học sinh đọc lại 4 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Trong trình giảng dạy, áp dụng biện pháp nhận thấy học sinh có tiến rõ rệt Học sinh hứng thú phần đọc không “sợ” đọc trước Kết điểm đọc cụ thể qua đợt kiểm tra sau: BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỌC ĐÚNG Năm học 2012 - 2013 Điểm TS Điểm giỏi Điểm S L SL TL % SL TL % SL TL % 03 12 32 12 48 04 16 TL % 02 Điểm TB 25 KSCL đầu năm 25 KTĐK cuối kì I 05 20 07 28 09 36 25 KTĐK cuối kì 08 32 II 07 28 10 40 Điểm yếu Năm học 2013 - 2014 T S m Điể Điểm giỏi HS Các S L TL % 22 KSCL đầu năm 01 22 KTĐK cuối kì I 03 14 Điểm Điểm TB Điểm yếu SL TL % SL TL % SL TL % 02 05 23 14 63 06 27 09 41 04 18 TIỂU KẾT: Đọc kĩ tái âm cách xác, không thừa, không sót âm, vần, tiếng, ngắt nghỉ chỗ Kĩ đọc giúp học sinh hiểu nhanh hơn, tốt Vì vậy, rèn kĩ đọc việc làm thiếu dạy tập đọc Đây sở đề xuất biện pháp tối ưu nhằm giúp học sinh lớp tự chiếm lĩnh tri thức chất lượng đọc hiểu đạt kết cao CHƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐỌC HIỂU VĂN BẢN LÝ DO HỌC SINH ĐỌC HIỂU VĂN BẢN Đọc tiếng, từ văn vấn đề cần thiết chưa đủ em chưa hiểu nghĩa từ, văn việc tiếp nhận nội dung vản khó khăn Để em hiểu nội dung văn em phải biết cách đọc hiểu văn Riêng với học sinh lớp đọc hiểu vấn đề cần thiết, có hiểu nội dung văn (thơ) học sinh đọc diễn cảm Việc luyện đọc hiểu thường thể bước đọc thầm Hiệu đọc thầm đo khả tiếp nhận, thông hiểu văn đọc Khi học sinh hiểu điều đọc coi biết đọc, đọc hiểu nội dung học sinh hứng thú hơn, ham học THỰC TRẠNG VIỆC DẠY VÀ HỌC ĐỌC HIỂU Ở TIỂU HỌC 2.1 Tìm hiểu thực trạng: Là giáo viên chủ nhiệm lớp 4C, Chủ tịch Công đoàn trường vừa thành viên tổ chuyên môn nhà trường, thân thường dự đồng nghiệp trường Trong phần Tập đọc dự phần tìm hiểu đa số giáo viên trung thành với câu hỏi sách giáo khoa Phần đông câu hỏi sách giáo khoa thường câu hỏi khó khái quát nên học sinh khó trả lời Phần lớn, giáo viên chưa quan tâm sâu phần đọc hiểu cho Tập đọc, chưa vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương pháp hình thức tổ chức dạy học Đối với học sinh em đọc trả lời câu hỏi sách giáo khoa làm tính tích cực, chủ động sáng tạo nên chưa tham gia hào hứng phần tìm hiểu nội dung Hơn 99% học sinh dân tộc Hre, nhà nông nên nhà em phải phụ giúp gia đình nên có thời gian chuẩn bị * Lớp phụ trách năm học lớp học đặc biệt với 02 học sinh có vấn đề thần kinh (thiểu trí nhớ) Vì vậy, nhận thức em nhiều hạn chế, phần trả lời câu hỏi chất lượng đọc hiểu thấp 2.2 Thống kê phân loại học sinh: Trong năm học gần đây, nhà trường phân công chủ nhiệm giảng dạy lớp Năm vậy, để định hướng cho việc lập kế hoạch giảng, kế hoạch dạy đọc hiểu cho học sinh cách hiệu tiến hành phân loại học sinh theo khả đọc hiểu em, kết cụ thể sau: BẢNG PHÂN LOẠI HỌC SINH THEO KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU Số em Số em Năm học  đọc chậm TS biết đọc hiểu HS SL Tỉ % lệ Số em hiểu chưa hiểu biết SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % 20122013 25 05 20,0 28,0 13 52,0 20132014 22 02 9,1 31,8 13 59,1 đọc Nhận xét: Từ kết trên, nhận thấy số học sinh có kĩ đọc – hiểu hạn chế Các em chưa hiểu vận dụng số khái niệm đề tài, cốt truyện, nhân vật, tính cách…để hiểu ý nghĩa phát vài giá trị nghệ thuật văn, thơ 2.3 Thực trạng 2.3.1 Thực trạng việc đọc hiểu học sinh: Qua thống kê phân loại học sinh cho thấy thực trạng kĩ đọc hiểu học sinh lớp chưa đạt yêu cầu Khả đọc hiểu em vừa yếu lại vừa chậm Số em chưa biết đọc hiểu chiếm tới gần 50% tổng số học sinh lớp Chất lượng dạy Tập đọc chưa cao Có học sinh không hiểu sau học tập đọc Trong tiết học tập đọc, học sinh không hứng thú với việc tìm hiểu nội dung đọc mà ý đọc to, đọc trôi chảy văn Khi tìm hiểu nội dung đọc học sinh không nắm yêu cầu câu hỏi dẫn đến nói lan man trọng tâm câu trả lời, em tập trung trả lời câu hỏi mang tính tái lại kiến thức Với câu hỏi mang tính phân tích, tổng hợp, khái quát nội dung kiến thức em gặp nhiều khó khăn thường hay nhãng với loại câu hỏi 2.3.2 Thực trạng việc dạy đọc hiểu giáo viên: - Phần lớn giáo viên dạy học chạy theo thời gian, làm cho xong tiết dạy thời gian qui định, dành nhiều thời gian cho việc rèn đọc thành tiếng, quan tâm đến kĩ đọc thầm, đọc lướt, không dành thời gian cho học sinh suy nghĩ nội dung văn đọc Trong bước tìm hiểu giáo viên tác động đồng đến đối tượng học sinh mà loanh quanh với học sinh giỏi Nhiều giáo viên chưa quan tâm nhiều đến việc khai thác nội dung đọc giúp học sinh phát triển lực học tập, đôi lúc bỏ qua phớt lờ trường hợp học sinh không hiểu hiểu sai câu hỏi giáo viên nêu ra, thay vào giáo viên cung cấp nội dung cách áp đặt dẫn đến chất lượng dạy tâp đọc chưa cao 2.4 Nguyên nhân 2.4.1 Nguyên nhân từ học sinh: - Học sinh chưa phát huy tính tích cực học tập, kĩ đọc hiểu yếu, lúng túng trả lời câu hỏi giải nghĩa từ; - Học sinh thói quen đọc thường xuyên, em đọc tập đọc giáo viên yêu cầu, thời gian lại ngày em quan tâm nhiều đến lĩnh vực: trò chơi máy tính, phim ảnh, trò chơi khác…; - Học sinh chưa có ý thức rèn luyện kĩ đọc hiểu, đọc câu chuyện, tác phẩm văn học đọc suông ý tìm hiểu nội dung câu chuyện, nội dung văn đọc; - Học sinh không hiểu nghĩa từ, chưa biết tra cứu từ điển 2.4.2 Nguyên nhân từ giáo viên: - Giáo viên chưa xây dựng thói quen đọc thường xuyên cho học sinh; - Giáo viên chưa trọng đến việc rèn kĩ đọc hiểu cho học sinh; - Một số giáo viên xem nhẹ việc rèn đọc đọc hiểu, trọng nhiều đến việc luyện toán, luyện văn cho học sinh; - Chưa phát huy mối quan hệ dạy phân môn Tập đọc với dạy phân môn Luyện từ câu hay môn học khác; - Giáo viên nặng truyền đạt qua sử dụng phương pháp dạy học truyền thống không kích thích hứng thú học tập học sinh 2.4.3 Nguyên nhân từ phụ huynh học sinh: - Trong xu nay, nhiều phụ huynh lo kiếm tiền không quan tâm đến việc học em mà đặc biệt chưa quan tâm đến kĩ đọc hiểu em (99% học sinh dân tộc Hre); - Một số phụ huynh gặp khó khăn việc giúp đỡ em học nhà, gặp khó khăn việc giúp em đọc hiểu NHỮNG BIỆN PHÁP DẠY HỌC ĐỌC HIỂU: 3.1 Đổi phương pháp giảng dạy hình thức hoạt động học tập cho học sinh: Kĩ đọc hiểu kĩ phức tạp, đòi hỏi trình lâu dài Quá trình ngày nâng cao, học sinh cần chiếm lĩnh văn nội dung nghệ thuật nên: - Giáo viên cần hình thành cho em bước tìm hiểu văn bản; + Hiểu từ, cụm từ; + Hiểu câu; + Hiểu đoạn, tập hợp câu dùng để phát biểu ý trọn vẹn; + Hiểu thơ (bài văn); - Để học sinh hiểu tốt, giáo viên cho học sinh tự phát kiến thức cách kiểm tra bạn, kiểm tra (học sinh đọc đoạn văn thích nêu lí thích) Hoạt động diễn bước kiểm tra cũ; - Để tìm hiểu nội dung bài, giáo viên nên cho học sinh đọc đoạn văn, tự đặt câu hỏi để tìm hiểu nội dung đoạn văn Sẽ có nhiều câu hỏi nêu Rèn kĩ đọc cho học sinh: 3.2.1 Rèn kĩ đọc thầm (đọc lướt) Đây khâu then chốt - Đọc thầm hình thức đọc có nhiều lợi để hiểu văn Đây hình thức đọc không phát âm mà chuyển trực tiếp từ kí tự sang nghĩa để hiểu văn Đọc thầm nhanh đọc thành tiếng từ 1,5 đến lần Nó có lợi hẳn đọc thành tiếng việc tiếp nhận, thông hiểu nội dung văn người ta không ý đến phát âm mà tập trung để hiểu nội dung đọc; - Không phải văn gồm câu đơn giản, có độ dài vừa phải dễ hiểu với tất học sinh Một số văn có câu văn có cấu trúc phức tạp mà giáo viên thường chọn để luyện đọc thành tiếng Phần lớn câu chứa đựng ý quan trọng thể nội dung Từ cuối lớp có hình thức đọc thầm lên lớp kĩ củng cố Kết đọc thầm giúp học sinh hiểu nghĩa từ, nghĩa cụm từ, câu, đoạn, bài, tức toàn đọc Bởi dạy đọc thầm giáo viên cần: + Yêu cầu đọc thầm gắn với nhiệm vụ cụ thể như: đọc thầm trả lời câu hỏi; tìm hình ảnh, chi tiết … để học sinh vừa đọc vừa định hướng câu trả lời + Lưu ý học sinh: để hiểu nhớ đọc, em xem từ quan trọng mà cần sàn lọc để giữ laị từ “ chìa khóa” , nhóm từ mang ý nghĩa Đó từ giúp ta hiểu nội dung + Tiếp giáo viên hướng học sinh đến câu quan trọng bài, câu nêu ý chung toàn + Sau học sinh hiểu nội dung đọc, thấy vẻ đẹp ngôn từ, vẻ đẹp cách nói văn chương, giáo viên giúp em phát tín hiệu nghệ thuật đánh giá giá trị chúng việc biểu đạt nội dung • Ví dụ: Bài “Những hạt thóc giống” TV4, tập 1- có câu: “Vua lệnh phát cho người dân thúng thóc gieo trồng giao hẹn: Ai thu nhiều thóc truyền ngôi, thóc bị trừng phạt” Đây câu văn có cấu trúc phức tạp Đọc câu văn ta thấy rõ uy quyền nhà vua đinh đóng cột, không người dân dám trái lời - làm bật đức tính trung thực dũng cảm cậu bé Chôm Hoặc: Bài “Hoa học trò”, có câu: “Mỗi hoa phần tử xã hội thắm tươi; người ta quên đóa hoa, nghĩ đến cây, đến hàng, đến tán hoa lớn xòe muôn ngàn bướm thắm đậu khít nhau” Bằng nghệ thuật so sánh độc đáo hoa phượng với muôn ngàn bướm thắm, tác giả cho ta cảm nhận hoa phượng nở với số lượng nhiều, lớn đẹp Đó loài hoa gần gũi, thân thiết, gắn liền với kỉ niệm buồn vui tuổi học trò Hoặc: Bài “Khuất phục tên cướp biển”, qua cặp câu: “Một đằng đức độ, hiền từ mà nghiêm nghị Một đằng nanh ác, hăng thú nhốt chuồng” Giáo viên cần 10 Đây dạng câu dài có cấu trúc gồm nhiều cụm chủ vị tạo thành thành phần phụ đứng đầu câu Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh thấy thành phần phụ cụm chủ vị đứng trước nguyên nhân tạo nên kết cuối “người ta có cảm giác sảng khoái, thỏa mãn” Hiểu rõ nghĩa câu này, em tự trả lời lại nói “tiếng cười liều thuốc bổ” * Tiếp đến việc làm rõ nghĩa đoạn Muốn hiểu rõ nghĩa đoạn, ta cần tìm câu chủ đề, câu quan trọng đoạn - Đoạn có cấu trúc diễn dịch, câu chủ đề câu đầu đoạn • Ví dụ: Câu “Ngày xửa có vương quốc buồn chán kinh khủng cư dân cười” (Đoạn 1, Vương quốc vắng nụ cười) - Đoạn có cấu trúc quy nạp câu chủ đề câu cuối đoạn • Ví dụ: Câu “Hoàng hôn áp phiên phiên chợ thị trấn, người ngựa dập dìu chìm sương núi tím nhạt” (Đoạn 2, Đường Sa Pa) - Đoạn có cấu trúc tối giản có câu Hiểu nghĩa câu hiểu nghĩa đoạn • Ví dụ: Câu “Sa Pa quà tặng diệu kì mà thiên nhiên dành cho đất nước ta” (Đoạn cuối, Đường Sa Pa) * Trong việc làm rõ ý đoạn, học sinh tổng hợp - biết đọc nguyên văn văn mà diễn đạt theo cách khác lời Để rèn luyện cho em kĩ này, hướng dẫn học sinh cách phân tích • Ví dụ: Xác định nội dung đoạn: “Đứng ngắm sầu riêng nghĩ dáng kì lạ Thân cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu dáng cong, dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn xoài, nhãn Lá nhỏ xanh vàng, khép lại, tưởng héo Vậy mà trái chín, hương tỏa ngào ngạt, vị đến đam mê” + Đoạn văn chia làm hai nhóm Nhóm thứ gồm ba câu đầu, nhóm thứ hai có câu cuối Đọc câu một, hai, ba học sinh phải biết “dáng, thân, cành, lá” tổng hợp thành “vẻ ngoài” “cái dáng, vẻ” sầu riêng Các từ “khẳng khiu, thẳng đuột…khép lại tưởng héo” phải khái quát lên thành nghĩa chung “xấu xí” Từ rút nghĩa chung ba câu dáng vẻ xấu xí sầu riêng Nhóm hai câu ghép có hai chủ ngữ hai vị ngữ “hương - vị”, “tỏa ngào ngạtngọt đến đam mê” Học sinh phải tổng hợp thành ý nhỏ là: hương vị độc đáo sầu riêng Hai nhóm nối từ “vậy mà” thể cách lập luận đối lập tăng thêm kì lạ hương vị sầu riêng 12 + Sau học sinh nêu ý đoạn là: hình dáng xấu xí sầu riêng có hương vị độc đáo quyến rũ * Ngoài đọc diễn cảm thao tác giúp học sinh hiểu sâu sắc ý đoạn (nhất với văn nghệ thuật) Lúc nhờ âm - ý tác phẩm vang lên; học sinh hứng thú với nội dung đoạn hiểu đoạn muốn biểu đạt điều Các em cảm nhận hết tư tưởng, tình cảm tác giả gửi gắm qua tập đọc Từ học sinh nhận nội dung cách dễ dàng 3.2.2 Giải nghĩa từ (giúp học sinh hiểu nghĩa từ) * Để hướng dẫn học sinh tìm hiểu đạt kết tốt, từ ban đầu yêu cầu học sinh tiếp cận văn nhằm mục đích đọc (luyện đọc), giáo viên cần giúp em hiểu nghĩa số từ ngữ có tác dụng góp phần nâng cao kĩ đọc- hiểu (từ ngữ giải sách giáo khoa, từ ngữ phổ thông mà học sinh địa phương chưa quen, từ ngữ đóng vai trò quan trọng để hiểu nội dung đọc) Đối với từ ngữ thích sách giáo khoa: giáo viên không thiết phải yêu cầu học sinh trình bày tất từ ngữ mà sàng lọc, chọn số từ ngữ khó để giải thích cho rõ Biện pháp thực tổ chức cho học sinh đọc thầm nội dung thích sách giáo khoa trình bày lại Việc giải nghĩa từ giúp học sinh hiểu nội dung câu, đoạn cao hiểu văn Giải nghĩa từ giúp học sinh làm giàu thêm vốn từ, bồi dưỡng tâm hồn, phát triển nhân cách Đó đích giáo dục Đối với từ ngữ khác khó hiểu, từ “chìa khóa” mang ý nghĩa bản, giáo viên hướng dẫn học sinh giải thích biện pháp sau: - Có hiểu biết từ địa phương (tiếng Hre) có vốn từ địa phương dạy để chọn từ giải nghĩa cho phù hợp; - Xác định xác từ khó cần giải nghĩa phù hợp với trình độ lớp phù hợp với điạ phương không thiết phải theo sách hướng dẫn; - Giáo viên dùng tranh ảnh để giải nghĩa số từ ngữ khó Dùng từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa từ ngữ thông dụng địa phương để giải nghĩa từ đó; - Giáo viên cần đặt câu hỏi gợi ý sát với nghĩa từ, phù hợp với đối tượng học sinh, giúp em nắm nghĩa từ thông qua hệ thống câu hỏi giáo viên; - Khi giải nghĩa từ, giáo viên nên đặt từ vào văn cảnh, ngữ cảnh cụ thể, tránh tình trạng từ đem từ điển để giải nghĩa theo; - Đặt câu với từ ngữ (có nghĩa dùng từ văn cảnh cụ thể); 13 - Miêu tả vật, hoạt động, trạng thái, đặc điểm tính chất gọi tên từ ngữ • VÍ DỤ: + Bài “Chú Đất Nung”- TV4, tập 1; Với học sinh vùng miền núi (đặc biệt vùng núi huyện Ba Tơ) gia đình em chưa phải dùng đống rấm để giữ lửa, không quen sử dụng từ “cời” Vì vậy, phải giải nghĩa từ “đống rấm” dựa vào giải sách giáo khoa, song cần nói thêm tác dụng đống rấm, ông Hòn Rấm; tìm từ đồng nghĩa “khều” để giải nghĩa từ “cời” (gạt vật vụn: tro, than que) + Bài “Sầu riêng”- TV4, tập Với từ “đam mê”, hướng dẫn em tìm từ thay như: thích thú, yêu thích, khát khao…Sau cho em so sánh thấy “đam mê” ham thích mức bao gồm yêu thích, khát khao thèm muốn Vì vậy, câu văn dùng từ “đam mê” xác nhất, hay Từ “đam mê” khẳng định sức hấp dẫn, giá trị quí sầu riêng - đặc sản miền Nam nước ta Đây ý nghĩa khái quát đọc + Bài “Truyện cổ nước mình”- TV4, tập Từ “đa tình” nghĩa lòng giàu tình cảm, lo lắng quan tâm đến nhiều người, nhiều việc sống có nghĩa câu: “Anh chàng đa tình” + Bài “Hoa học trò”,TV4, tập Với từ “đỏ rực” hình ảnh “một góc trời đỏ rực”để giải nghĩa từ này, trước hết cho em quan sát tranh Từ hoạt động quan sát, em có nhận xét màu sắc, đặc điểm, tính chất hoa phượng nở rộ với số lượng nhiều Từ đó, em dễ dàng giải thích “đỏ rực” có nghĩa là: đỏ thắm, tươi tắn tỏa sáng xung quanh 14 - Khi dạy tập đọc xuất từ giải nghĩa phân môn Luyện từ câu hay môn học khác, giáo viên gợi nhớ để học sinh tự nhắc lại nghĩa từ đó, giáo viên không nên giải nghĩa nhiều lần, tránh tạo cho học sinh có thói quen biết trông đợi vào giáo viên * Tóm lại giải nghĩa từ giáo viên phải thận trọng, tránh gây rắc rối, khó hiểu cho học sinh Giáo viên cho học sinh đặt câu với từ cần giải nghĩa để kiểm tra xem học sinh có hiểu nghĩa từ hay không Nếu học sinh đặt câu đúng, hợp lí có nghĩa học sinh hiểu nghĩa từ 3.2.3 Sử dụng câu hỏi hướng dẫn học sinh đọc hiểu văn bản: Để khơi gợi kiến thức học sinh vào việc kiến tạo nghĩa cho văn bản, để đọc hiểu thực tác động đến nhận thức tình cảm học sinh, giúp em qua hành động đọc không hiểu văn mà hiểu thân, hiểu người khác, hiểu sống, dạy đọc hiểu giáo viên đưa loại câu hỏi sau: Câu hỏi rèn kĩ tổng hợp, hiểu vẻ đẹp văn mà tác giả muốn gửi gắm Để giúp em trả lời tốt câu hỏi làm tốt tập (sách giáo khoa), thân áp dụng biện pháp như: 15 * Cho học sinh đọc thầm câu hỏi (bài tập) trình bày lại - câu hỏi (bài tập) dễ Đồng thời giáo viên cần giải thích thêm cho rõ yêu cầu câu hỏi (bài tập) - học sinh chưa định hướng, chưa xác định rõ yêu cầu câu hỏi (bài tập) * Có thể thay tách câu hỏi (bài tập) khó, diễn đạt dài dòng thành số câu hỏi (bài tập) nhỏ bổ sung câu hỏi phụ để học sinh dễ thực (Mục đích làm giảm độ khó câu hỏi cần lưu ý: tránh đặt thêm câu hỏi không phù hợp với chủ điểm học tập vượt khả nhận thức em) • Ví dụ: - Bài “Người ăn xin” TV4, tập 1: Câu hỏi 1: Hình ảnh ông lão đáng thương nào? Các em thường đọc đoạn văn để trả lời không chịu phát huy lực tư thân Vì cần thay câu hỏi: Tìm từ ngữ miêu tả ông lão ăn xin? Em có nhận xét ông lão? Hoặc bài: “Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi” TV4,tập 1: Câu hỏi 2: Bạch Thái Bưởi thắng cạnh tranh không ngang sức với chủ tàu người nước nào? Có thể thay câu hỏi: Bạch Thái Bưởi làm trước cạnh tranh chủ tàu người nước ngoài? - Bài “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” TV4, tập (tiết 2): + Câu hỏi 2: Dế Mèn làm cách để bọn nhện phải sợ? giáo viên chia thành câu hỏi nhỏ:  Dế Mèn hành động thấy chúa trùm nhà nhện?  Dế Mèn dùng lời lẽ để oai?  Thái độ bọn nhện gặp Dế Mèn? + Câu hỏi 4: Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh lựa chọn danh hiệu phù hợp tặng cho Dế Mèn, giáo viên cần giải thích ngắn gọn nghĩa danh hiệu chấp nhận danh hiệu học sinh lựa chọn (vì danh hiệu ghi nhận phẩm chất đáng ca ngợi Dế Mèn) Song, muốn khẳng định danh hiệu thích hợp Dế Mèn truyện danh hiệu “HIỆP SĨ”, giáo viên cần gợi ý câu hỏi dẫn dắt cụ thể như: Với hành động mạnh mẽ, kiên hào hiệp nhằm chống lại áp bức, bất công che chở, bênh vực, giúp đỡ kẻ yếu - Dế Mèn tặng danh hiệu thích hợp nhất? (hiệp sĩ) * Giáo viên chuyển đổi câu trả lời miệng hệ thống tập trắc nghiệm cho học sinh lựa chọn 16 • Ví dụ: - Bài: “Nếu có phép lạ” Câu hỏi 1: Câu thơ lặp lại nhiều lần bài? Việc lặp lại nhiều lần câu thơ nói lên điều gì? Cần chuyển sau: Việc lặp lại câu thơ “Nếu có phép lạ” đầu khổ thơ khổ thơ cuối nói lên điều gì? Đánh dấu x vào câu em chọn đúng:  Đây ước mơ thiết tha bạn nhỏ  Nhằm để bạn nhỏ mau thuộc  Nhằm để bạn nhỏ ý đến thơ - Bài “Người tìm đường lên sao” Câu hỏi 3: Nguyên nhân giúp Xi-ôn-cốp-xki thành công gì? Hãy đánh dấu x vào ô vuông ý em cho đúng:  Do ông gặp nhiều may mắn  Do ông kiên trì không nản chí  Do ông Sa hoàng tin tưởng… * Chú ý: Khi học sinh trả lời, giáo viên cần nhắc nhở em trả lời đủ câu, đủ ý, rõ nội dung Giáo viên đọc lại câu trả lời đầy đủ để học sinh khắc sâu kiến thức 3.2.4 Giúp học sinh không lúng túng trả lời câu hỏi giải nghĩa từ: Để giúp học sinh lúng túng trả lời câu hỏi giải nghĩa từ giáo viên cần có câu hỏi gợi để dẫn dắt học sinh tới câu trả lời hoàn chỉnh cho học sinh nói trước cho học sinh yếu nhắc lại Có học sinh hiểu ý diễn đạt lời lại lúng túng Giáo viên tích cực gọi nhiều lần học sinh để khuyến khích tính bạo dạn em Với học sinh đọc chậm, giáo viên đưa yêu cầu phù hợp để em hăng hái, tích cực học tập Nếu học sinh trả lời chưa thiếu ý, giáo viên nhẹ nhàng nhắc nhở, hướng dẫn để học sinh trả lời tốt Đây vấn đề quan trọng phần hướng dẫn học sinh tìm hiểu Để đạt hiệu cao, giáo viên cần phải quan tâm tới cách tổ chức có hệ thống, lôgíc Giáo viên người nghệ sĩ phải đưa phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với dạy phù hợp với đối tượng học sinh phụ trách Đặc biệt với dài, có nhiều từ mang tính nghệ thuật cao khó hiểu Các biện pháp áp dụng là: 17 * Tổ chức học sinh làm việc cá nhân (đối với câu hỏi, tập dễ) Yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm đôi, nhóm bàn, nhóm lớn, theo dãy, theo tổ…để trả lời câu hỏi thực tập (đối với câu hỏi,bài tập khó hơn) * Tổ chức cho học sinh báo cáo kết nhiều hình thức phong phú,sinh động khác như: nêu miệng, thi đua tiếp sức, bảng con, bảng phụ, đồ dùng dạy học tự làm… * Giáo viên trao đổi sửa lỗi cho học sinh, tổ chức để học sinhgiải đáp thắc mắc cho nhau, bổ sung góp ý cho nhau, đánh giá lẫn trình thực nhiệm vụ tìm hiểu * Giáo viên sơ kết, tổng kết ý kiến học sinh ghi bảng nội dung cần thiết • Ví dụ: Bài “Trăng ơi…từ đâu đến?” TV4, tập Câu hỏi 3: Trong khổ thơ tiếp theo, vầng trăng gắn với đối tượng cụ thể gì? Những ai? + Với câu hỏi này, yêu cầu học sinh trao đổi nhóm đôi, đồng thời treo sơ đồ Mạng ý nghĩa trống lên bảng + Sau thời gian thảo luận, giáo viên yêu cầu nhóm trình bày kết trước lớp Nhóm khác nhận xét, bổ sung Đồng thời giáo viên viết (hoặc gắn thẻ từ chuẩn bị sẵn) để hoàn chỉnh sơ đồ theo ý kiến học sinh MẠNG Ý NGHĨA Mẹ Chú Cuội Sân chơi CÁC ĐỐI TƯỢNG Quả bóng Chú đội Đường hành quân 18 Qua sơ đồ, giáo viên giảng thêm: Để lý giải nơi trăng đến, tác giả đưa vật, người gần gũi, thân thương trẻ Điều cho thấy: với tác giả, trăng thân thiết người bạn lớn hơn, đẹp tình yêu quê hương đất nước tha thiết tác giả Có vậy, học sinh hiểu hơn, khắc sâu kiến thức Tương tự với câu hỏi “Nếu có phép lạ”; câu hỏi “Hơn nghìn ngày vòng quanh trái đất”… 3.2.5 Giúp học sinh tìm nội dung bài: Việc đọc hiểu xem hoàn tất học sinh nắm nội dung toàn văn Lúc học sinh phải hiểu nội dung văn chỉnh thể Để có kĩ làm rõ nội dung văn bản, phương pháp hình thức khác nhau, giáo viên yêu cầu học sinh phải làm công việc sau: * Ghi nhớ kiện chính, ý đoạn * Tổng hợp ý đoạn theo lập luận người viết thành ý chung * Phát biểu ý chung dạng vài câu mà lõi thông báo câu nội dung tổng quát toàn văn • Ví dụ: - Bài “Ăng - co Vát” TV4, tập học sinh cần dựa vào câu chủ đề để phát nội dung chính: Ăng-co Vát công trình kiến trúc điêu khắc tuyệt diệu nhân dân Cam-pu-chia Vì đọc viết theo thể diễn dịch; - Bài “Ông Trạng thả diều” TV4, tập Sau hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi, tập (SGK), để rút nội dung bài, đưa câu hỏi: Câu chuyện ca ngợi ai? Ca ngợi điều gì?; Đồng thời đính sơ đồ “Mạng nhân vật” lên bảng Học sinh suy nghĩ cá nhân, nêu ý kiến nhận xét, bổ sung Giáo viên kết hợp ghi (hoặc gắn thẻ từ chuẩn bị sẵn) để hoàn chỉnh sơ đồ 19 MẠNG NHÂN VẬT Ham học Chịu khó Thông minh TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN HIỀN Sự tâm tâm Có ý chí vượt khó Qua sơ đồ Mạng nhân vật bảng, học sinh dễ dàng nêu nội dung cách xác, đầy đủ (Câu chuyện ca ngợi Nguyễn Hiền thông minh, có ý chí, tâm vượt khó nên đỗ Trạng nguyên 13 tuổi) Tương tự với bài: Con sẻ, Văn hay chữ tốt, Người tìm đường lên sao… - Bài “Con chuồn chuồn nước” TV4, tập Bài văn có hai đoạn, viết vẻ đẹp chuồn chuồn nước vẻ đẹp thiên nhiên đất nước theo cánh bay chuồn chuồn, em phải cảm nhận tình yêu quê hương đất nước tác giả gửi gắm tập đọc Dựa vào câu hỏi, tập đọc hiểu mà em nêu Như vậy, để hiểu rõ nội dung đọc, giáo viên cần quan tâm hướng dẫn học sinh dựa vào yếu tố văn như: tên chủ đề, tên bài, tranh ảnh, từ ngữ, câu đoạn, biện pháp nghệ thuật…trong Tuy nhiên phải quan tâm đến tất vấn đề mà tùy thuộc vào bài, tùy thuộc trình độ học sinh mà tập trung đặt trọng tâm tìm hiểu cho học xong chương trình, em có kĩ đọc hiểu Các em biết sử dụng công cụ đọc thành thạo để tiến hành hoạt động đọc tập đọc mà học tập môn khác đọc để tự học suốt đời 20 3.2.6 Xây dựng thói quen đọc thường xuyên cho học sinh: Xây dựng thói quen đọc thường xuyên cho học sinh giúp ích nhiều việc dạy đọc hiểu rèn kĩ đọc hiểu cho em Muốn việc rèn kĩ đọc thường xuyên cho học sinh đạt hiệu giáo viên cần định hướng cho em: - Đọc sách theo chủ đề tháng Ví dụ: Trong tháng 10 với chủ đề Chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 + Giáo viên yêu cầu học sinh tìm đọc mẫu chuyện kể bạn nữ, chị, cô…là phụ nữ giỏi, động; thành tích đóng góp họ cho xã hội Giới thiệu mẫu chuyện em đọc trước lớp để bạn nghe Giáo viên cung cấp cho học sinh mẹo vặt thường sử dụng đọc sách để học sinh áp dụng làm tăng khả đọc hiểu em như: + Nhớ lại chủ đề đọc + Đọc từ mới, ghi từ giấy + Tự đặt câu hỏi sau đọc xong văn (thơ), đoạn văn (thơ) + Tìm hiểu chủ đề đọc * Chú ý: Giáo viên nên có tổng kết kết tìm đọc sách học sính sau chủ đề, tiết kể chuyện để kích thích hứng thú đọc học sinh làm cho việc đọc sách trở thành nhu cầu em 3.2.7 Tạo môi trường tương tác lớp học: Trong Tập đọc thường xảy tình trạng giáo viên nêu câu hỏi cho số học sinh - giỏi tích cực trả lời đúng, sai Điều không kích thích tất học sinh thuộc đối tượng tham gia vào tìm kiếm, kiến tạo kiến thức Để khắc phục nhược điểm trên, giáo viên cần tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm nhỏ, nhóm lớn, khuyến khích học sinh tham gia tìm câu trả lời, mời gọi học sinh khác nhóm phản hồi, đánh giá nhóm bạn Từ học sinh biết chia sẻ kiến thức, hợp tác lĩnh hội kiến thức, đồng thời học sinh nhận có nhiều câu trả lời khác nhau, nhiều cách khác giải vấn đề Học sinh học cách lắng nghe - Tôi tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm (học sinh đọc thầm trả lời câu hỏi) sau đại diện nhóm trả lời câu hỏi trước lớp Chỉ định em điều khiển lớp trao nội dung đọc dựa vào câu hỏi Giáo viên người cố vấn, giải thích học sinh cần, kết luận nội dung học sinh trao đổi 21 3.2.8 Phối hợp với gia đình học sinh rèn kĩ đọc hiểu cho em: Gia đình góp phần quan trọng việc rèn kĩ đọc hiểu cho học sinh, học sinh lớp 4, em cần có ý thức tự học nhà tốt, chuẩn bị sẵn sàng cho việc đến lớp Cô giáo có dạy giỏi đến đâu mà thiếu hỗ trợ gia đình học sinh không đạt kết cao học tập Giáo viên cần trao đổi với gia đình hạn chế em, định hướng cho phụ huynh nhắc nhở, giúp em đọc trôi chảy văn để giáo viên dễ dàng giúp học sinh đọc hiểu lớp có đọc trôi chảy văn mối thông hiểu văn HIỆU QUẢ Đà ĐẠT ĐƯỢC: Qua thời gian nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm, đúc kết kinh nghiệm thành biện pháp cụ thể có áp dụng biện pháp vào giảng dạy số lớp đảm nhiệm môn Đặc biệt áp dụng có hiệu sáng kiến kinh nghiệm năm học gần (năm học 2012 - 2013 năm học 2013 - 2014) với học sinh lớp điểm trung tâm giảng dạy Tôi nhận thấy học sinh có nhiều tiến Các em hứng thú với môn Tiếng Việt đặc biệt phân môn Tập đọc Trong học, học sinh trao đổi nội dung cách cởi mở, học sinh trả lời câu hỏi giáo viên nêu ra, có học sinh đưa câu hỏi nêu thắc mắc để lớp trao đổi Trong kiểm tra định kì, điểm kiểm tra môn Tiếng Việt nâng lên Điểm kiểm tra lần sau cao điểm kiểm tra lần trước Qua năm rèn luyện (năm học 2013 – 2014), kiểm tra định kì cuối học kì II, môn Tiếng Việt, với kiểm tra đọc hiểu lớp đạt trung bình trở lên Sự tiến học sinh đựợc thể qua kết kiểm tra định kì môn Tiếng Việt phần đọc hiểu học sinh lớp năm học gần đây: 22 BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỌC HIỂU Năm học 2012 - 2013 Điểm T S Điểm giỏi Điểm S L SL TL % SL TL % SL TL % TL % Điểm TB Điểm yếu 25 KSCL đầu năm 01 03 12 11 44 10 40,0 25 KTĐK cuối kì I 02 05 20 14 56 04 16 25 KTĐK cuối kì 06 24 II 10 40 09 36 Năm học 2013 - 2014 Điểm giỏi Điểm S L SL TL % SL TL % SL TL % 05 23 06 27 10 45 08 36 08 36 03 14 T S Điểm 22 KSCL đầu năm 22 KTĐK cuối kì I 03 14 TL % 01 Điểm TB Điểm yếu TIỂU KẾT: Những kết mà thu trình thực nhiều năm so với kiến thức chung dạy đọc hiểu bậc tiểu học thân Qua kết học tập học sinh lớp học sinh khối 4, đồng nghiệp khối nhận thấy cách hướng dẫn hay có hiệu PHẦN III 23 KẾT LUẬN Ý NGHĨA Giáo dục nghiệp chung toàn Đảng, toàn dân miền đất nước mà giáo dục Tiểu học tảng vững cho nghiệp phát triển toàn Ngành Để đáp ứng nhu cầu vấn đề chất lượng dạy học nói chung chất lượng dạy đọc hiểu cho học sinh Tiểu học nói riêng vấn đề quan trọng Muốn đạt kết cao người làm công tác giáo dục đặc biệt giáo viên trực tiếp đứng lớp cần phải: - Nhiệt tình say mê công tác, say mê nghiệp giáo dục, tâm huyết với nghề, coi học sinh em mình; - Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm định động, sáng tạo việc đổi phương pháp dạy học Đặc biệt thời đại bùng nổ thông tin giáo án điện tử đến với trường, thầy cô; - Với môn Tiếng Việt, giáo viên phải có hiểu biết đặc điểm riêng vùng miền, đối tượng học sinh Và phải có khả định lực cảm thụ văn học; - Giáo viên phải có kế hoạch kèm cặp, phụ đạo bồi dưỡng học sinh cách cụ thể Đồng thời cần có biện pháp động viên, khuyến khích kịp thời tiến học sinh như: lời khen dịu dàng, tràng vỗ tay lớp hay phần thưởng nho nhỏ tiết sinh hoạt cuối tuần…; - Thông tin, liên lạc chặt chẽ với phụ huynh học sinh tình hình học tập em để gia đình hợp tác, tiếp tay việc kèm cặp, bồi dưỡng, quản lý…tạo điều kiện cho học sinh học tập, rèn luyện tốt NHẬN ĐỊNH CHUNG: Gần 20 năm làm nghề dạy học với nhiều đối tượng nhiều hệ học sinh nhận thấy kĩ đọc hiểu học sinh điều mà nhiều giáo viên trăn trở Cũng nhiều giáo viên khác, tìm cách để nâng cao chất lượng dạy Tập đọc, nâng cao chất lượng đọc hiểu cho em Qua nhiều năm nghiên cứu, xây dựng áp dụng biện pháp nói trên, bước đầu đạt kết đáng khích lệ Học sinh yêu thích phân môn Tập đọc hơn, em đọc thành tiếng nhanh hơn, kĩ đọc hiểu nâng lên rõ rệt, kết học tập học sinh ngày nâng cao Đề tài “Một số biện pháp rèn kĩ đọc hiểu văn cho học sinh lớp 4” áp dụng có hiệu với giáo viên, học sinh trường Tiểu học Ba Tô 24 nhân rộng đến trường bạn Nhiều giáo viên trường bạn áp dụng biện pháp trao đổi đạt kết định Tuy nhiên, áp dụng đề tài giáo viên cần linh hoạt cho phù hợp với đối tượng học sinh, phù hợp với điều kiện trường để dạy đạt hiệu cao BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Trong giảng dạy Tiếng Việt, với phân môn Tập đọc, đặc biệt đọc hiểu việc đánh giá thực trạng dạy học phân môn, tìm hiểu nguyên nhân, từ xây dựng biện pháp khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng dạy Tập đọc, nâng cao chất lượng đọc hiểu cho em, đích mà giáo viên hướng tới Nhưng để làm điều thật không dễ dàng, đòi hỏi kiên trì, chịu khó giáo viên tiến học sinh có sớm chiều Để học sinh đọc hiểu tốt giáo viên phải tâm huyết với nghề, phải học hỏi, nghiên cứu tích lũy kinh nghiệm, đổi phương pháp giảng dạy cho phù hợp với đối tượng học sinh Song, điều thiếu giáo viên phải tận tụy với trẻ, biết quan tâm giúp đỡ em, làm cho học sinh thấy ngày đến trường niềm vui Trong giảng dạy phải có phối hợp với gia đình học sinh lực lượng giáo dục khác, tạo cho em môi trường học tập thân thiện chất lượng KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT: Đối với phụ huynh học sinh: - Nhắc nhở em tự học nhà, đọc trước Tập đọc luyện viết từ khó có Tập đọc; - Rèn cho em thói quen nói từ đúng, câu hay đặc biệt Tiếng Việt giao tiếp gia đình Đối với nhà trường: Ban giám hiệu đạo cho Cán thư viện mua sắm đầy đủ sách tham khảo, tài liệu, từ điển Tiếng Việt để giáo viên mượn sử dụng giảng dạy môn Tiếng Việt nói chung phân môn Tập đọc nói riêng Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo: Tổ chức thao giảng Tập đọc theo cụm để giáo viên dự rút kinh nghiệm Trên số biện pháp rèn kĩ đọc hiểu văn cho học sinh lớp mà xây dựng vận dụng có hiệu Trong trình nghiên cứu áp dụng chắc nhiều thiếu sót, kính mong Hội đồng Khoa học cấp bạn đồng nghiệp góp ý, bổ sung để có thêm kinh nghiệm, phục vụ công tác giảng dạy tốt hơn./ 25 Ba Tô, ngày 25 tháng 01 năm 2014 Người viết Phạm Thị Hồng Thủy 26 [...]... biện pháp nói trên, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ Học sinh yêu thích phân môn Tập đọc hơn, các em đọc thành tiếng nhanh hơn, kĩ năng đọc hiểu cũng được nâng lên rõ rệt, kết quả học tập của học sinh ngày càng được nâng cao Đề tài Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 đã được áp dụng có hiệu quả với giáo viên, học sinh trường Tiểu học Ba Tô và còn được 24. .. trọng, tránh gây rắc rối, khó hiểu cho học sinh Giáo viên có thể cho học sinh đặt câu với từ cần giải nghĩa để kiểm tra xem học sinh có hiểu nghĩa từ hay không Nếu học sinh đặt câu đúng, hợp lí thì có nghĩa là học sinh đã hiểu nghĩa của từ 3.2.3 Sử dụng câu hỏi hướng dẫn học sinh đọc hiểu văn bản: Để khơi gợi kiến thức của học sinh vào việc kiến tạo nghĩa cho văn bản, để giờ đọc hiểu thực sự tác động đến... học sinh đọc hiểu trên lớp vì có đọc trôi chảy văn bản mối thông hiểu văn bản được 4 HIỆU QUẢ Đà ĐẠT ĐƯỢC: Qua thời gian nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm, đúc kết kinh nghiệm thành các biện pháp cụ thể tôi có áp dụng những biện pháp này vào giảng dạy một số lớp do mình đảm nhiệm bộ môn Đặc biệt tôi áp dụng có hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm này trong 2 năm học gần đây (năm học 2012 - 2013 và năm học. .. cơ bản Các em biết sử dụng công cụ đọc khá thành thạo để tiến hành hoạt động đọc không những trong giờ tập đọc mà còn học tập các môn khác và đọc để tự học suốt đời 20 3.2.6 Xây dựng thói quen đọc thường xuyên cho học sinh: Xây dựng thói quen đọc thường xuyên cho học sinh giúp ích rất nhiều trong việc dạy đọc hiểu cũng như rèn kĩ năng đọc hiểu cho các em Muốn việc rèn kĩ năng đọc thường xuyên cho học. .. học sinh, giúp các em qua hành động đọc không chỉ hiểu văn bản mà còn hiểu bản thân, hiểu người khác, hiểu cuộc sống, khi dạy đọc hiểu giáo viên có thể đưa ra các loại câu hỏi sau: Câu hỏi rèn kĩ năng tổng hợp, hiểu vẻ đẹp của văn bản mà tác giả muốn gửi gắm Để giúp các em trả lời tốt các câu hỏi và làm tốt các bài tập (sách giáo khoa), bản thân tôi đã áp dụng các biện pháp như: 15 * Cho học sinh đọc. .. việc rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh, nhất là học sinh lớp 4, các em cần có ý thức tự học ở nhà tốt, chuẩn bị sẵn sàng cho việc đến lớp Cô giáo có dạy giỏi đến đâu mà thiếu sự hỗ trợ của gia đình thì học sinh cũng không đạt kết quả cao trong học tập Giáo viên cần trao đổi với gia đình hạn chế của từng em, định hướng cho phụ huynh nhắc nhở, giúp các em đọc trôi chảy văn bản để giáo viên dễ dàng giúp học. .. học sinh hiểu nghĩa từ) * Để hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài đạt kết quả tốt, ngay từ khi ban đầu yêu cầu học sinh tiếp cận văn bản nhằm mục đích đọc đúng (luyện đọc) , giáo viên cần giúp các em hiểu nghĩa của một số từ ngữ có tác dụng góp phần nâng cao kĩ năng đọc- hiểu (từ ngữ được chú giải trong sách giáo khoa, từ ngữ phổ thông mà học sinh địa phương chưa quen, từ ngữ đóng vai trò quan trọng để hiểu. .. cao hơn điểm kiểm tra lần trước Qua một năm rèn luyện (năm học 2013 – 20 14) , bài kiểm tra định kì cuối học kì II, môn Tiếng Việt, với bài kiểm tra đọc hiểu cả lớp đều đạt trung bình trở lên Sự tiến bộ của học sinh đựợc thể hiện qua kết quả kiểm tra định kì môn Tiếng Việt phần đọc hiểu của học sinh lớp 4 trong 2 năm học gần đây: 22 BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỌC HIỂU Năm học 2012 - 2013 Điểm T S Điểm giỏi... Tiếng Việt nói chung và phân môn Tập đọc nói riêng 3 Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức thao giảng Tập đọc theo cụm để giáo viên dự giờ rút kinh nghiệm Trên đây là một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 mà tôi đã xây dựng và vận dụng có hiệu quả Trong quá trình nghiên cứu và áp dụng chắc chắc còn nhiều thiếu sót, kính mong Hội đồng Khoa học các cấp và các bạn đồng nghiệp... nghe - Tôi tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm 4 (học sinh đọc thầm và trả lời câu hỏi) sau đó đại diện các nhóm trả lời câu hỏi trước lớp Chỉ định 1 em điều khiển lớp trao về nội dung bài đọc dựa vào câu hỏi Giáo viên chỉ là người cố vấn, giải thích khi học sinh cần, kết luận những nội dung học sinh trao đổi được 21 3.2.8 Phối hợp với gia đình học sinh rèn kĩ năng đọc hiểu cho các em: Gia đình góp phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 , Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4 ,

Từ khóa liên quan