0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số phương pháp giảng dạy môn thể thao tự chọn cho học sinh lớp 6

13 522 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2016, 10:30

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: " MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN THỂ THAO TỰ CHON CHO HỌC SINH LỚP ” A PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1/ Cơ sở lý luận: Để thực tốt nghị Trung Ương II khóa VII & nghị Trung Ương II khóa VIII tháng12/1996 việc đổi phương pháp dạy học với mục đích: phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh: - Bồi dưỡng phương pháp tự học, tự sáng tạo - Rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn - Tác động đến tình cảm đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh Qua việc thực thay sách giáo khoa lớp khối THCS bước ngoặt, bước tiến công đổi giáo dục nước ta, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Muốn đòi hỏi người thầy phải đđổi phương pháp dạy học cho phù hợp với nhu cầu đổi giáo dục Để góp phần thực mục tiêu “Đào tạo học sinh thành người động, độc lập, sáng tạo tiếp thu tri thức khoa học, kĩ thuật đại, biết vận dụng tìm giải pháp hợp lí cho vấn đề sống thân & xã hội” Bộ môn thể dục môn khác THCS cố gắng đổi phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng HS 2/ Cơ sở thực tiễn Qua nhiều năm thực tế giảng dạy điều mà trăn trở làm để học sinh tiếp cận với môn thể dục đặc biệt sở thích em môn thể thao Để từ có yêu thích say mê môn học Đối với tiết dạy thể dục giáo viên áp dụng nhiều phương pháp khác Sau xem xét cân nhắc, dựa vào sở nêu trên, định phương pháp cần lựa chọn để đạt hiệu chất lượng cao dạy học thể thao tự chọn trường Trung học sở là: Nhóm phương pháp sức bền, trực quan , phương pháp thực hành theo đường tìm tòi nghiên cứu, tỏ nhiều ưu việc thực mục tiêu đào tạo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi (13-14 tuổi) Đồng thời thể phương pháp đặc thù môn, kinh nghiệm sống vốn hiểu biết nghèo nàn, biểu tượng tích luỹ hạn chế, em nặng tư hình tượng cụ thể, tư theo thực nghiệm việc xaây dựng khái niệm đòi hỏi phải lấy “thị phạm động tác” (các phương tiện trực quan) làm điểm tựa Các phương pháp phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo tổ chức vàchỉ đạo giao viên, kiến thức thu nhận trở thành tài sản riêng em Vì em hiểu sâu hơn, nắm kiến thức Trong trường hợp phương pháp góp phần triển tư rèn kĩ cho học sinh, cho em tập rượt, làm quen với phương pháp nghiên cứu nói riêng, phương pháp nhận thức nói chung, đặc biệt kết hợp với yếu tố nêu giải vấn đề Bên cạnh quan sát làm mẫu sử dụng nhóm phương pháp trực quan thực hành phương pháp đàm thoại tìm tòi nhóm phương pháp dùng lời vận dụng phổ biến dạy học Phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bong chuyền trường Trung học sở 3/ Thời gian - Địa điểm a/ Thời gian: Tôi nghiên cứu đề tài từ tháng 12 năm 2011 môn Thể dục b/ Địa điểm: Trường THCS thân trực tiếp giảng dạy c/ Giới hạn đối tượng nghiên cứu: Phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyền trường Trung học sở B PHẦN NỘI DUNG Chương 1:TỔNG QUÁT 1/ Cơ sở lí luận : Chương trình thể dục nghiên cứu động tác phức tạp đòi hỏi phải có khéo léo, uyển chuyển, nhanh nhẹn phải dứt khoát Đó thuận lợi cho giáo viên học sinh đổi cách dạy học đổi cách học Khi xem xét xong sở để tiến hành đổi phương pháp dạy học phương pháp tích cực, tiến hành tìm hiểu xác định 2/ Đối với giáo viên học sinh Giáo viên người tổ chức, hướng dẫn học sinh tự tìm tòi chiếm lĩnh tri thức môn thể dục Muốn đạt soạn không thiết kế công việc thầy mà chủ yếu thiết kế hoạt động học tập trò ( làm thị phạm động tác, quan sát động tác, tranh hình, tập ) Khi lên lớp người thầy phải huấn luyện viên, giao nhiệm vụ hướng dẫn học sinh thực hoạt động học tập Lúc người thầy uốn nắn học sinh thực gặp khó khăn & đóng vai trò làm trọng tài cho tranh luận em Còn học sinh Để học sinh chủ động tích cực tự lực chiếm lĩnh Tri thức sinh học em cần phải đạt thân Tạo nhu cầu nhận thức có mong muốn tìm hiểu động tác cần thiết cho - Tự lực tham gia vào hoạt động học tập giáo viên hướng dẫn Có điều kiện để bộc lộ khả tự nhận thức, tự bảo vệ ý thức tranh luận - Khuyến khích nêu thắc mắc nêu tình có vấn đề tham gia giải 3/ Đối với nội dung Nội dung tiết học cần tránh luyện tập sức để có đủ thời gian cho học sinh thực hoạt động học tập Ngoài tập yêu cầu học sinh tham gia trò chơi để nhằm em hút yêu thích môn có thời gian tập thêm nhà nhằm tăng cường hoạt động tự lực học tập học sinh 4/ Đối với đồ dùng học tập Trong dạy học, đồ dùng học tập có vai trò quan trọng, vừa nguồn cung cấp tri thức vừa phương tiện giúp học sinh tìm tòi tri thức Xác định rõ nên lựa chọn đồ dùng học tập đồ dùng dễ kiếm, dễ sử dụng, dễ làm để từ nhân nhanh số lượng lớn hướng dẫn học sinh tự làm Trong trình giảng dạy thấy phương pháp dạy học ý trình cải tiến để tìm lại kết cao dạy đơn vị kiến thức quan sát tìm tòi với hình thức học tập: Một hình thức học tập cá nhân: Mỗi cá nhân phải hoàn thành nhiệm vụ giao cho tập cụ thể, động tác & phải tạo sản phẩm cụ thể Hai hình thức học tập theo nhóm: Tôi chia lớp thành nhóm, nhóm thực loại nhiệm vụ thực nhiệm vụ học tập, sau nhóm cử đại diện nên thị phạm động tác bảo vệ kết đạt nhóm trước lớp Hình thức buộc thành viên nhóm hoạt động, làm việc trao đổi thảo luận với Kết luận chương Xuất phát từ sở lí luận, nghiên cứu sở thực tế gắn với việc dạy Tôi nghiên cứu chọn đề tài: “Phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyền trường trung học sở ” Chương 2: NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1/ Nhiệm vụ nghiên cứu + Nghiên cứu lý thuyết + Nghiên cứu thực trạng + Hệ thống hoá số vấn đề lí luận Phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyeàn trường trung học sở + Nâng cao chất lượng dạy học môn Thể dục trường Trung học sở + Tìm hiểu nghiên cứu khảo sát thực trạng việc sử dụng Phương pháp dạy học thể thao tự chọn Trường THCS huyện + Đề xuất biện pháp sử dụng phương pháp dạy học giáo viên 2/ Các nội dung cụ thể đề tài: a/ Nghiên cứu đặc điểm sinh lí lứa tuổi học sinh Trung học sở - Lứa tuổi học sinh Trung học sở có đặc điểm riêng Đó tính cách hồn nhiên ngây thơ, sáng mang nhiều cảm tính tiềm thức khả phát triển lứa tuổi giai đoạn hình thành nhân cách - Lứa tuổi học sinh Trung học sở hiếu động học tập làm việc theo ý thích Các em ham chơi học Bởi phương pháp truyền thụ cho em phải phù hợp với lứa tuổi em Qua nhiều năm giáo dục nghiên cứu thực nghiệm áp dụng thực tế cho việc giảng dạy phù hợp với lứa tuổi học sinh Hiện phương pháp dạy học “Lấy học sinh làm trung tâm” “Học mà chơi – Chơi mà học” làm cho học thêm sinh động Phát triển hứng thú học tập học sinh Các em học sinh Trung học sở thường hiếu động dễ hưng phấn, khó tập trung ý lâu, hay hướng tới hoạt động cụ thể, kết trực tiếp nhanh thấy kết Chính mà em thường không ý không lĩnh hội kiến thức khó trừu tượng Trí nhớ có vai trò quan trọng toàn hoạt động người Đối với hoạt động học tập Nếu trí nhớ em tiếp thu kiến thức có mối liên quan với Bước vào giai đoạn Trung học sở đặc biệt lớp đầu cấp Trí nhớ em được xác dịnh sở trình học tập bắt đầu điều khiển cách có ý thức Các em chưa quen với tổ chức việc ghi nhớ Chưa biết cách ghi nhớ có điểm tựa theo sơ đồ lôgic Vì người giáo viên cần khơi dậy nhận thức biết cách hợp lí, cho kiến thức điểm tựa khơi dậy cách dễ dàng kiến thức em Học sinh Trung học sở nói chung phát triển em theo hướng hình thành nhân cách Định hình hoàn thiện dần thân theo mục tiêu giáo dục lứa tuổi trẻ tiềm chức khả phát triển Khả phát triển lớn thời gian bắt nhịp hoà đồng phù hợp với thời đại mà em sống Mỗi giáo viên phải dựa vào mà có yêu cầu kiến thức phương pháp dạy cho không lỗi nhịp với thời đại lứa tuổi học sinh Trung học sở giai đoạn phát triển tư Vì chừng mức định, chúng dựa trực tiếp đồ vật, tượng thực mà chưa tác động lên lời nói giả thiết lời b/ Nghiên cứu nhiệm vụ môn học - Bước đầu em có số kiến thức đơn giản thiết thực thể dục, động tác Tên gọi thành phần kết tập Mối quan hệ tập môn tự chọn liên quan với - Hình thành vận dụng kĩ động tác Thực số động tác bản, biết cách Thực ném bóng, - Các em tự phát hiện, tự tìm tòi tự chiếm lĩnh kĩ thuật chăm luyện tập hứng thú với học, học c/ Nghiên cứu chương trình - Chương trình thể thao tự chọn trường Trung học sở phận chưong trình Thể dục Chương trình kế thừa phát triển thành tựu dạy học Thể thao tự chọn thực đổi cấu trúc nội dụng để tăng cường hình thành ứng dụng kiến thức quan tâm mức đến việc đổi phương pháp dạy học Từ giúp học sinh hoạt động học tập tích cực, linh hoạt sáng tạo theo lực học sinh * Thời lượng chương trình dạy Thể thao tự chọn tiết / tuần - Mỗi tiết học 90 phút - Tổng số thời lượng môn tự chọn năm học * Kiến thức: Gồm mạch kiến thức - Trò chơi phát triển thể lực - Các kĩ thuật nội dung học khoá - Các yếu tố thể lực quan trọng cho em tập môn thể thao thể thao rèn cho em thể lực dồi sung mãn, giúp cho em phát triển sức khỏe d/ Nghiên cứu sách giáo khoa - Sách giáo khoa tài liệu pháp lí để gióa viên nghiên cứu giảng dạy Giáo viên phải khai thác triệt để nội dung sách giáo khoa Trong sách giáo khoa có môn riêng biệt bao gồm động tác kĩ thuật giúp học sinh rèn phát triển thể hình - Sách giáo viên, thiết kế dạy môn thể dục nói trung phân môn tự chọn nói riêng Dựa vào sách giáo viên để tham khảo lập kế hoạch dạy tiết cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể địa phương, lớp học Tóm lại: Tài liệu phục vụ cho dạy học Thể dục Khi dạy giáo viên cần nghiên cứu kĩ để vận dụng cách linh hoạt có chất lượng phù hợp với học sinh nhằm nâng cao hiệu dạy - học môn, đồng thời giáo viên phải tham khảo thêm số tài liệu nâng cao khác e/ Nghiên cứu phương pháp dạy môn tự chọn a.1 : Phương pháp dạy học - Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng kĩ thuật chiến thuật cho phù hợp với môn nêu cách thực - Sau học sinh tìm kĩ thuật, giáo viên tổ chức cho học sinh thực kĩ thuật để từ học sinh rèn luyện thành kĩ năng, kĩ xảo - Từ giáo viên tập cho học sinh tái kiến thức cách vừa hấp dẫn vừa khích lệ học sinh thi đua học tập Các em thường xuyên thực hành luyện tập kiến thức để giải vấn đề học tập đời sống - Áp dụng phương pháp dạy học giúp học sinh biết phát chiếm lĩnh kiến thức cách giải vấn đề gần gũi đời sống - Mỗi giáo viên cần nghiên cứu kỹ nội dung chương trình nhận biết ý định phân phối trường trình có nhiều điều kiện ôn tập củng cố kiến thức học, giúp học sinh huy động chúng để phát hiện, chiếm lĩnh, vận dụng kiến thức tìm nội dung tiềm ẩn học a.2 Phương pháp dạy học nội dung luyện tập Nhiệm vụ chủ yếu củng cố kiến thức kĩ chương trình Rèn luyện lực giúp học sinh hiểu học không để biết mà học để rèn luyện vận dụng kĩ vào thực tiễn a.3 Nghiên cứu soạn - Soạn thực chất lập kế hoạch tổ chức hướng dẫn học sinh hoạt động học tập tích cực nhằm đạt mục tiêu học thể dục - Mỗi học cần có: + Mục tiêu, mức độ, kiến thức, kĩ cần đạt + Xác định phương pháp dạy học Nêu phương pháp giáo viên thực tiết, học cụ thể áp dụng học sinh + Các hoạt động dạy học chủ yếu Xác định rõ tên hoạt động - Cách tiến hành hoạt động Kết luận chương Qua nhiệm vụ nghiên cứu nội dung cụ thể đề tài nghiên cứu từ lựa chọn phương pháp nghiên cứu kết nghiên cứu cụ thể cho môn Thể dục nói chung phương pháp dạy học thể thao tự chọn trường Trung học sở Chương 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1/ Phương pháp nghiên cứu lý thuyết Nghiên cứu chương trình sách giáo viên thể dục Trung học sở để tìm hiểu nội dung chương trình em cần tiếp thu, tìm hiểu xếp số lượng tập mà em học Từ rút thuận lợi, khó khăn chương trình Nghiên cứu số tài liệu, giáo trình ’’ phương pháp dạy học thể thao tự chọn trường Trung học sở’’ 2/ Phương pháp điều tra Điều tra kĩ năng, kĩ thuật học sinh lớp, Hỏi học sinh số câu hỏi sau : ? Em có thích môn thể thao không ? ? Em thấy kĩ thuật môn thể thao ? ? Em thực tất kĩ thuật môn ? 3/ Phương pháp nghiên cứu tổng kết sư phạm Dự số đồng chí chuyên môn để có nhận xét xác thực phương pháp dạy học cho học sinh 4/ Phương pháp thực nghiệm sư phạm Tiến hành dạy hai tiết thực nghiệm làm sở thực tế cho lý luận đưa 5/ Kết nghiên cứu thực tiễn a/ Thực trạng học sinh : Để nắm rõ thực trạng dùng phương pháp vào dạy có hiệu không, tiến hành trao đổi với học sinh trường ? Em có thích môn thể thao tự chọn không ? Tại ? Một số em học sinh lớp trả lời : Em không thích học khó Một số học sinh lớp7 trả lời : Em thích học môn cho em sức khỏe khéo léo thấy thích học b/ Đánh giá thực trạng Nhìn chung việc sử dụng phương pháp dạy học cho học sinh trọng Đa số giáo viên dùng phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn trường trung học sở, đặc biệt giáo viên tìm phương pháp riêng cho để phù hợp với đặc điểm học sinh lớp Điều tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh, tạo hứng thú cho học sinh việc học Tuy nhiên, bên cạnh việc áp dụng phương pháp trường Trung học sở có bất cập, tồn Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, xin mạn phép đưa số nguyên nhân tồn nói c/ Nguyên nhân chủ quan * Đối với giáo viên Bên cạnh giáo viên nhiệt tình, tận tụy, không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng học nói chung chất lượng việc dạy học tự chọn môn Thể dục nói chung số giáo viên chưa thực nhận biết tầm quan trọng việc đưa phương pháp vào giảng dạy môn thể thao tự chọn, dẫn đến hiệu học chưa cao Ngoài ra, số giáo viên chưa sử dụng phương pháp phù hợp hiệu Có giáo viên phương pháp yếu nên học sinh thực động tác môn học chưa hiệu quả, đưa phương pháp chưa lôi học sinh, thị phạm động tác chưa dứt khoát nên học sinh học theo sai giáo viên dạy * Đối với học sinh Bên cạnh học sinh có ý thức học tập tốt, nhiều học sinh chưa thực nhận thức tầm quan trọng việc học môn thể thao tự chọn, em chây lười việc rèn luyện tập có tính ỷ lại không thực động tác, nhiều em học chưa ý vào học Do trình độ nhận thức, khả cảm thụ học sinh có khác dẫn tới thực trạng em thực động tác kĩ thuật chưa đồng chất lượng học Thể dục chưa đạt kết cao mong muốn d/ Nguyên nhân khách quan Do sở vật chất, đồ dùng thiết bị dạy học cung chưa thực đầy đủ nên có ảnh hưởng tới chất lượng học Do việc môn thể dục trường không coi trọng môn trường Trung học sở nên giáo viên chưa có quan tâm đầu tư mức tới việc nghiên cứu phương pháp vào dạy Do học sinh chưa thực nhận hướng dẫn giáo viên, chưa nhận quan tâm mực phụ huynh nên thực học sinh yếu trường trung học sở Trên số nguyên nhân tồn việc phương pháp dạy học thể thao tự chọn mà rút qua điều tra, nghiên cứu thực trạng trường trung học sở trình hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học ‘‘Phương pháp dạy học thể thao tự chọn trường Trung học sở ’’ 10 6/ Đề xuất biện pháp ‘‘phương pháp dạy học thể thao tự chọn trường Trung học sở’’ Để góp phần vào việc khắc phục mặt hạn tồn để phát huy tác dụng phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn trường Trung học sở, xin phép đưa số đề xuất phương pháp sau : * Đối với giáo viên : - Nghiên cứu kĩ phương pháp dạy học Thể dục nhằm giải nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức, hình thành kĩ năng, góp phần giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực + Nhóm phương pháp sử dụng lời nói : gồm có hình thức ; phân tích, giảng giải, kể chuyện thảo luận (đàm thoại) + Nhóm phương pháp trực quan : trực quan tiền đề cần thiết thiếu dạy học thể dục, tính trực quan dạy học thể dục biểu việc sử dụng rộng rãi cảm giác, thụ cảm nhiều giác quan, giúp học sinh nhanh chóng có khái niện, biểu tượng động tác mô tả tượng trưng + Nhóm phương pháp luyện tập : phương pháp luyện tập động tác toàn vẹn với kết cấu Luyện tập để đạt mục đích hình thành kĩ năng, kĩ xảo vận động phát triển tố chất vận động Để tích cực hóa giáo viên cần có thông tin nhận xét đánh giá kịp thời có tác dụng người tập * Đối với học sinh : - Đưa phương pháp phù hợp vận dung em để phù hợp với lứa tuổi ví dụ : lứa tuổi trung học sở em hiếu động em có ganh đua lĩnh vực Đó hình thức tổ chức cho hoạt động em đạt hiệu cao Nói chung phương pháp giáo viên đưa phải phù hợp với tiết học nội dung cụ thể, từ thu hút học sinh phát huy tính tích cực học tập, nâng cao chất lượng 7/ Khảo nghiệm tính khả thi biện pháp đề xuất Từ thực trạng trên, để đưa phương pháp dạy học thể thao tự chọn trường trung học sở Tôi tiến hành dạy thực nghiệm lớp 11 C PHẦN KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ I/ KẾT LUẬN Phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn trường Trung học sở phương pháp hữu ích cho giáo viên soạn giáo trình thể dục trường Trung học sở Khi giáo viên dạy môn tự chọn chương trình Thể dục giáo viên cần đến phương pháp dạy Tuy nhiên, giáo viên sử dụng sử dụng tốt phương pháp, đạt hiệu mong muốn Qua dạy thực nghiệm, dự thao giảng trao đổi với giáo viên học sinh, thấy vấn đề sử dụng phương pháp áp dụng cho môn bóng chuyền cho học sinh Thể dục, đặc biệt học sinh Trung học sở vấn đề quan trọng Nó góp phần lớn thành công tiết dạy giáo viên lên lớp Vì vậy, để đảm bảo việc sử dụng tốt, có chất lượng giáo viên phải có nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp giảng dạy Ngoài việc cần nắm phương pháp giảng dạy cho phù hợp, lúc, chỗ, nội dung dạy người giáo viên cần phải có chuẩn bị đồ dùng dạy học trước lên lớp cho thu hút ý học sinh Mặt khác, sử dụng phương pháp phải có kết hợp hài hòa, khéo léo phương pháp giảng dạy môn Thể dục để tạo lôgíc cho giảng Thông qua việc đưa phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyền trường Trung học sở giúp cho học sinh phải nắm bắt kiến thức giáo vên chuyền đạt II/ KIẾN NGHỊ Là giáo viên dạy Thể dục, mong muốn học sinh nói riêng tất em học sinh nói chung học tốt môn học Việc đưa phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyeàn trường trung học sở giúp em tiếp thu tốt kiến thức lớp trường Để có chất lượng giáo dục mong muốn, theo người giáo viên phải tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức, phương pháp giảng dạy, trao đổi với đồng nghiệp kinh nghiệm để giảng dạy ngày tốt Các tổ khối nhà trường, phòng giáo dục cần thường xuyên tổ chức xây dựng chuyên đề, dạy thực nghiệm tìm hướng giúp giáo viên nâng cao nghiệp vụ giảng dạy Bên cạnh kiến thức, kinh nghiệm, người giáo viên cần phải có tâm huyết, có trách nhiệm với học sinh, 12 thương yêu học sinh em mình, kiên trì không nôn nóng, nhẹ nhàng, gần gũi để động viên học sinh học tập tốt Về phía học sinh : Các em cần phải chuẩn bị đầy đủ tâm thế, ý thức, khả ngôn ngữ sẵn sàng cho việc vào học môn thể dục Về phía cha mẹ học sinh : Cần tạo cho em điều kiện tốt thời gian môi trường học tập Dành thời gian gần gũi, quan tâm, động viên em đồng thời thường xuyên gặp gỡ thầy cô giáo để nắm bắt rõ khả kết học tập em Với điều kiện thế, tin em học sinh tiếp thu tốt tất môn học Trên số công việc mà đã, tiếp tục thực trình giảng dạy với mong muốn góp phần nhỏ bé nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo lớp người mới, chủ nhân đất nước mai sau 13 [...]... trong học tập, nâng cao chất lượng 7/ Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đề xuất Từ những thực trạng trên, để đưa phương pháp dạy học thể thao tự chọn trong trường trung học cơ sở Tôi đã tiến hành dạy thực nghiệm lớp 6 11 C PHẦN KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ I/ KẾT LUẬN Phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn trong trường Trung học cơ sở là phương pháp hữu ích cho giáo viên khi soạn giáo trình thể dục... đồ dùng dạy học trước khi lên lớp sao cho thu hút được sự chú ý của học sinh Mặt khác, khi sử dụng phương pháp này phải có sự kết hợp hài hòa, khéo léo giữa các phương pháp giảng dạy môn Thể dục để tạo sự lôgíc cho bài giảng Thông qua việc đưa phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyền trong trường Trung học cơ sở giúp cho học sinh phải nắm bắt được kiến thức giáo vên chuyền đạt II/ KIẾN NGHỊ.. .6/ Đề xuất biện pháp ‘ phương pháp dạy học thể thao tự chọn trong trường Trung học cơ sở’’ Để góp phần vào việc khắc phục các mặt còn hạn tồn tại và để phát huy được tác dụng của phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn trong trường Trung học cơ sở, tôi xin phép đưa ra một số đề xuất phương pháp như sau : * Đối với giáo viên : - Nghiên cứu kĩ các phương pháp dạy học Thể dục nhằm giải... viên dạy Thể dục, tôi luôn mong muốn học sinh của mình nói riêng và tất cả các em học sinh nói chung sẽ học tốt mọi môn học Việc đưa phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyeàn trong trường trung học cơ sở giúp các em tiếp thu tốt kiến thức ở lớp cũng như ở trường Để có được chất lượng giáo dục như mong muốn, theo tôi người giáo viên phải tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức, phương pháp giảng. .. Trung học cơ sở Khi giáo viên dạy bất cứ môn tự chọn nào trong chương trình Thể dục giáo viên rất cần đến phương pháp dạy Tuy nhiên, không phải bất cứ giáo viên nào khi sử dụng cũng đều sử dụng tốt các phương pháp, đạt hiệu quả như mong muốn Qua dạy thực nghiệm, dự giờ thao giảng trao đổi với giáo viên và học sinh, tôi thấy vấn đề sử dụng phương pháp áp dụng cho môn bóng chuyền cho học sinh trong giờ Thể. .. pháp giảng dạy, trao đổi với đồng nghiệp những kinh nghiệm để giảng dạy ngày một tốt hơn Các tổ khối nhà trường, phòng giáo dục cần thường xuyên tổ chức xây dựng chuyên đề, dạy thực nghiệm tìm ra những hướng đi đúng giúp giáo viên nâng cao nghiệp vụ giảng dạy của mình Bên cạnh những kiến thức, kinh nghiệm, người giáo viên cần phải có tâm huyết, có trách nhiệm với học sinh, 12 thương yêu học sinh như... giờ Thể dục, đặc biệt là học sinh Trung học cơ sở là vấn đề hết sức quan trọng Nó góp phần rất lớn trong sự thành công của mỗi tiết dạy khi giáo viên lên lớp Vì vậy, để đảm bảo việc sử dụng tốt, có chất lượng thì giáo viên phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp giảng dạy này Ngoài việc cần nắm chắc phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp, đúng lúc, đúng chỗ, đúng nội dung bài dạy thì người giáo viên... nhằm giải quyết các nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức, hình thành kĩ năng, góp phần giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực + Nhóm phương pháp sử dụng lời nói : gồm có các hình thức ; phân tích, giảng giải, kể chuyện và thảo luận (đàm thoại) + Nhóm phương pháp trực quan : trực quan là tiền đề cần thiết và không thể thiếu được trong dạy học thể dục, tính trực quan trong dạy học thể dục biểu hiện ở việc sử dụng rộng... chính con em mình, kiên trì không nôn nóng, nhẹ nhàng, gần gũi để động viên học sinh học tập tốt hơn Về phía học sinh : Các em cần phải được chuẩn bị đầy đủ về tâm thế, ý thức, khả năng ngôn ngữ sẵn sàng cho việc vào học môn thể dục Về phía cha mẹ học sinh : Cần tạo cho con em mình những điều kiện tốt về thời gian và môi trường học tập Dành thời gian gần gũi, quan tâm, động viên con em mình đồng thời... sinh : - Đưa ra những phương pháp phù hợp vận dung đối với các em để phù hợp với lứa tuổi ví dụ như : ở lứa tuổi trung học cơ sở các em rất hiếu động các em luôn có sự ganh đua nhau trong mọi lĩnh vực Đó chính là hình thức tổ chức sao cho hoạt động các em đạt hiệu quả cao Nói chung các phương pháp giáo viên đưa ra phải phù hợp với tiết học từng nội dung cụ thể, từ đó mới thu hút học sinh mới phát huy được
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số phương pháp giảng dạy môn thể thao tự chọn cho học sinh lớp 6 , Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số phương pháp giảng dạy môn thể thao tự chọn cho học sinh lớp 6 ,

Từ khóa liên quan