0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện kĩ năng nghị luận về tác phẩm truyện ngắn và tiểu thuyết trong sách giáo khoa ngữ văn 11 12

16 550 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2016, 10:28

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN NGẮN VÀ TIỂU THUYẾT TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 1112" A.Đặt vấn đề I Lý chọn đề tài: Thứ nhất: Như biết, việc hình thành rèn luyện kỹ trình làm văn cho học sinh vô cần thiết Việc làm phân môn: Tiếng Việt, Đọc văn, Làm văn đảm nhận, phân môn Làm văn giữ vai trò chủ đạo Phân môn giúp học sinh hình thành hệ thống kỹ đảm bảo cho trình hoàn thiện văn có hiệu quả: từ kỹ tìm hiểu đề, tìm ý, lập ý, lập dàn ý lập luận (nêu luận điểm, tìm luận cứ, xếp luận điểm, luận ….) mở bài, chuyển ý, chuyển đoạn, kết … Trên sở kỹ đó, thể loại, giáo viên phải hình thành cho học sinh kỹ riêng phù hợp với đặc trưng thể loại (gọi mô hình chung) nghị luận tác phẩm kịch, nghị luận tác phẩm thơ, đoạn thơ … việc rèn luyện kỹ nghị luận tác phẩm truyện ngắn, tiểu thuyết không ngoại lệ Thứ 2: Nhìn vào hệ thống chương trình khối lớp, thấy số lượng tác phẩm văn xuôi (đặc biệt truyện ngắn, tiểu thuyết) chiếm tỉ lệ tương đối lớn Vì hầu hết kì thi lớn thi tốt nghiệp, thi đại học, thi học sinh giỏi….số điểm dành cho câu hỏi thuộc tác phẩm truyện, tiểu thuyết chiếm tỉ lệ cao cấu trúc đề thi (có thể 50%, chí lên đến 70%) Chính quan tâm đến giải pháp nhằm nâng cao hiệu rèn luyện kĩ viết văn nghị luận vấn đề tác phẩm văn xuôi vô cần thiết Thứ 3: Chúng ta biết, tác phẩm văn xuôi (đặc biệt tác phẩm truyện ngắn tiểu thuyết) tranh thu nhỏ đời sống thực xã hội Hiểu hết hết ý tưởng nhà văn gửi gắm qua tác phẩm điều không dễ Số lượng nhât vật đông, kiện nhiều, tình tiết đa dạng Thêm vào dung lượng thường lớn (khác với tác phẩm thơ dung luợng khoảng ½ 1,5 đến trang tác phẩm truyện đoạn trích tiểu thuyết chương trình thường dài, 5-7 trang 10 đến 15 trang) Trong việc học Văn đối học sinh có nhiều bất cập Các em theo khối C, D em có nguyện vọng theo khối thường không thực học sinh xuất sắc Vì việc học Văn nói chung, tác phẩm truyện ngăn, tiểu thuyết nói riêngcủa học sinh thường diễn theo kiểu đối phó, chiếu lệ Nếu có đọc, học sinh nắm cách sơ sài, qua loa cốt truyện Từ dẫn đến trình triển khai viết học sinh “vấp” nhiều lỗi: ý nông, sơ sài, sai dẫn chứng, lệch lạc cốt truyện so với văn gốc, chí kể lại cách ngắn câu chuyện làm Kết chất lượng làm thấp Vì lẽ đó, tăng cường rèn luyện kĩ cho học sinh việc làm thiếu Thứ 4: từ năm 2007- 2008, trực tiếp phân công dạy thêm vài lớp Đặc biệt từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2012- 2013, BGH nhà trường, tổ chuyên môn phân công dạy lớp theo khối C, D Lớp C1- khối D, lớp C2- khối C Qua trình dạy khoá, dạy bồi dưỡng ôn thi đại học, ôn thi HSG Tỉnh, nhận thức rõ tầm quan trọng việc rèn luyện kĩ nghị luận tác phẩm truyện ngắn tiểu thuyết hiệu mà mang lại Tôi tâm huyết với vấn đề Có thể khẳng định hình thành rèn luyện cho học sinh kĩ viết đặc biệt kĩ viết kiểu nghị luận vấn đề tác phẩm truyện ngắn tiểu thuyết khâu quan trọng, có tính chất định thành bại trình viết học sinh Vì trọng đến vấn đề Tôi xin bày tỏ bạn bè, đồng nghiệp số giải pháp mà gọi kinh nghiệm rút từ thực tiễn giảng dạy với đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu rèn luyện kĩ nghị luận tác phẩm truyện ngắn tiểu thuyết sách giáo khoa Ngữ Văn 11- 12 (chương trinh nâng cao) II Phạm vi, phương pháp nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu: Trong chương trình THPT khối lớp, tỉ lệ tác phẩm truyện ngắn tiểu thuyết tương đối lớn Nhưng phạm vi đề tài đề cập số tác phẩm chương trình Ngữ Văn 11- 12 (thuộc chương trình nâng cao) số phần kiến thức làm văn, lí luận văn học có liên quan Cụ thể: - Bài lí luận: Đọc truyện ngắn tiểu thuyết (SGK Ngữ Văn 11, tập trang 196, 197) - Bài: Nghị luận tác phẩm, đoạn trích văn xuôi (SGK Ngữ Văn 12, tập trang 19-> 21) - Một số tác phâm truyện ngắn, đoạn trích tiểu thuyết: + Hai đứa tre (Thạch Lam- SGK Ngữ Văn 11, tập trang 121-> 129) + Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân- SGK Ngữ Văn 11, tập trang 142-> 149) + Hạnh phúc tang gia (Trích tiểu thuyết “Số đỏ”- Vũ Trọng Phụng- SGK Ngữ Văn 11, tập trang 159-> 166 ) + Chí Phèo (Nam Cao- SGK Ngữ Văn 11, tập trang 178-> 189) + Đời thừa (Nam Cao- SGK Ngữ Văn 11, tập trang 202-> 208) + Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài- SGK Ngữ Văn 12, tập trang 3-> 15 ) + Vợ nhặt (Kim Lân - SGK Ngữ Văn 12, tập trang 22-> 32) + Những đứa gia đình (Nguyễn Thi- SGK Ngữ Văn 12, tập trang 39-> 47) + Một người Hà Nội (Nguyễn Khải- SGK Ngữ Văn 12, tập trang 39-> 47) + Chiếc thuyền xa (Nguyễn Minh Châu- SGK Ngữ Văn 12, tập trang 89-> 98) Phương pháp nghiên cứu: Trong trình nghiên cứu viết đề tài này, sử dụng số phương pháp như: so sánh, phân tích, phân loại, thống kê,… B Giải vấn đề: I.Tầm quan trọng việc rèn luyện kĩ nghị luận tác phẩm văn xuôi cho học sinh: Chúng ta biết, kết cuối trình học Văn học sinh đánh giá tập trung viết (qua kiểm tra, qua kì thi) Hơn hết, em mong muốn có kết cao qua làm văn Để đạt điều đó, em cần có kĩ năng, phương pháp làm Như vậy, kĩ làm có vai trò kim nam soi đường lối để học sinh hướng trình viết văn Trên sở hình thành viết khoa học bố cục, chặt chẽ, lô gíc lập luận II Thực trạng trường THPT: 1.Đối với giáo viên: Do dung lượng tác phẩm truyện ngắn, tiểu thuyết thường lớn, vấn đề phải khai thác lại nhiều, kiểu đề phong phú, đa dạng lượng học sinh say mê với văn học không nhiều Vì giáo viên thường có tâm lí ngại đầu tư trình soạn giảng, đặc biệt khâu hướng giải đề cho học sinh, ngoại trừ số giáo viên trực tiếp giảng dạy số lớp theo khối 2.Đối với học sinh: Như nói trên, việc tiếp nhận văn văn xuôi khâu viết học sinh sơ sài, chiếu lệ Việc học sinh thực yêu thích, say mê với câu chuyện đề cập tác phẩm nhập tâm, sống nhân vật tác phẩm trường hợp hoi Do khâu viết em chưa thực có chất lượng chí nhiều đơn vị kiến thức làm thiếu xác Đã em lại đầu tư cho công việc chuẩn bị trước đến lớp tự luyện viết Vì kĩ triển khai đề văn liên quan đến tác phẩm truyện ngắn hay đoạn trích tiểu thuyết em non yếu III.Giải pháp cách thức thực hiện: Hiểu rõ tầm quan trọng việc hình thành rèn luyện kĩ cho học sinh trình giảng dạy trăn trở để tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu vấn đề Vì trọng thực số giải pháp sau: Giúp học sinh nắm vững vận dụng linh hoạt số kiến tác giả có liên quan, hỗ trợ hữu ích cho việc đọc - hiểu văn bản: Trên thực tế, biết trước tiếp cận đề văn vấn đề tác phẩm truyện ngắn đoạn trích tiểu thuyết, học sinh thường phải trải qua trình đọc hiểu giá trị nội dung, tư tưởng nét độc đáo nghệ thuật tác phẩm viết Như khâu đọc - hiểu thật tốt văn Để đọchiểu hiệu văn bản, hướng dẫn em hiểu vận dụng số kiến thức có giá trị từ đời, phong cách số thông tin liên quan đến đời, nghiệp nhà văn Bởi lẽ tư tưởng, tình cảm phong cách nghệ thuật nhà văn chi phối trực tiếp đến trình sáng tạo văn bản, chí in đậm dấu ấn hình tượng nhân vật, qua trang viết nhà văn Chẳng hạn: Khi đọc- hiểu truyện ngắn Hai đúa trẻ (Thạch Lam), học sinh có nhìn sâu sắc tình cảm mà nhà văn dành cho người đặc biệt trẻ thơ cảnh vật quê hương nơi phố huyện nghèo em nắm vững lời tâm chị gái nhà văn Nguyễn Thị Thế kỉ niệm tuổi thơ chị em: “ Năm Thạch Lam lên tuổi, cha ông qua đời, cảnh nhà khó khăn, mẹ Thạch Lam phải tảo tần buôn bán để nuôi ăn học Các anh Thạch Lam học Hà Nội Thạch Lam chị Thế mẹ giao trông coi cửa hàng tạp hoá”.Trong Hồi kí gia đình Nguyễn Tường, chị Thế tâm sự: Tôi không ngờ em Sáu (tên lúc nhỏ nhà văn Thạc Lam) lại có trí nhớ dai đến truyện em tả chị em thức đợi chuyến tầu đêm qua ngủ Năm tuổi, em lên mà mẹ giao cho chị em coi cửa hàng, cửa hàng bán có rượu, bánh khảo, thuốc lào cốt để đưa khách quen vào nhà bà ngoại Như kỉ niệm thời thơ ấu khắc sâu tâm trí Thạch Lam in dấu trang văn đời ông Hay nói khác đi, kỉ niệm êm đềm, sáng tuổi thơ nơi phố huyện Cẩm Giàng- Hải Dương nuôi dưỡng tâm hồn lãng mạn Thạch Lam Hoặc em hiểu Tô Hoài – nhà văn sinh ra, lớn lên bên bờ sông Tô Lịch mảnh đất Hà Thành lại có trang viết chân thực, hấp dẫn cảm động đến sống sinh hoạt, phong tục tập quán thiên nhiên miền Tây (qua Vợ chồng A Phủ) em nắm vững đặc điểm bật phong cách truyện Tô Hoài thể vốn hiểu biết phong phú nhiều lĩnh vực đời sống, đặc biệt phong tục tập quán sinh hoạt đời thường Hoặc tương tự đọc truyện ngắn “ Những đứa gia đình” học sinh hết ngạc nhiên em hiểu Nguyễn Thi sinh Nam Định mệnh danh nhà văn người nông dân Nam Bộ kết năm tháng ông sống, gắn bó với người sông nước Nam Bộ Thêm nữa, học sinh hiểu rõ truyện ngắn Rừng xà nu, xà nu trở thành hình tượng xuyên suốt tác phẩm với nhiều ý nghĩa (ý nghĩa thực, ý nghĩa biểu tượng) em hiểu nắm rõ lời tâm Nguyễn Trung Thành hồi ức hình ảnh xà nu – Một yếu tố tạo nên cảm hứng gián tiếp dẫn đến đời tác phẩm này: Ông tâm sự: Tháng năm 1962, ông nhà văn Nguyễn Thi hành quân từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam Đêm chia tay, người chiến trường mình, họ sống khu rừng bát ngát phía Tây Thừa Thiên giáp Lào Đó khu rừng xà nu tít chân trời Nhà văn có ấn tượng sâu đậm yêu xà nu từ Ông thực xúc động trước xà nu, loại hùng vĩ cao thượng, man dại mà sạch, cao vút, vạm vỡ, ứ nhựa, tán vừa nhã vừa rắn rỏi mênh mông, tưởng sống tự ngàn đời, sống đến ngàn đời sau, cây, hàng vạn, hàng triệu vô tận Như cung cấp giúp học sinh hiểu kỹ kiến thức tác giả yếu tố góp phần nâng cao hiệu đọc – hiểu văn Từ hình thành học sinh khả tư duy, vận dụng, liên kết kiến thức việc viết Nắm vững kiến thức đặc trưng thể loại vận dụng có hiệu khâu đọc – hiểu văn Sẽ thật khó thành công đọc - hiểu văn mà học sinh không hiểu, không nắm kiến thức đặc trưng thể loại Vì trình dạy tiết văn xuôi, quan tâm đến việc hướng dẫn em nắm vững vận dụng kiến thức đọc truyện tiểu thuyết a Về hình tượng nhân vật: Đây yếu tố đầu tiên, quan trọng hàng đầu thể loại truyện ngắn tiểu thuyết Khi đọc văn học sinh cần phân biệt đâu nhân vật chính, đâu nhân vật phụ nhân vật trọng miêu tả theo phương diện Từ hiểu ý nghĩa phương tiện việc xây dựng nhân vật Ví dụ: Đọc truyện “Vợ chồng A phủ” (Tô Hoài), em cần thấy hình tượng nhân vật Mị, Tô Hoài không trọng miêu tả nét chân dung, ngoại hình mà ông quan tâm miêu tả tâm lý Mị Từ để khắc hoạ đời, số phận bất hạnh ngợi ca sức sống tiềm tàng, mãnh liệt người gái Tây Bắc Hoặc tương tự đọc truyện “Vợ nhặt”, học sinh cần thấy nhân vật bà cụ Tứ, Kim Lân không quan tâm nhiều việc miêu tả chân dung nhân vật mà chủ yếu khám phá giới nội tâm qua việc miêu tả diễn biến tâm trạng nội tâm bà cụ Tứ Qua nhà văn ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn người mẹ nghèo, sống nhân hậu, vị tha, đọ lượng giàu tình yêu thương … Tiếp đó, học sinh phải hiểu mối quan hệ nhân vật với nhân vật, nhân vật với hoàn cảnh xung quanh Vì yếu tố để giúp nhà văn bộc lộ địa vị, tính cách, số phận nhân vật Ví dụ: Đặt nhân vật Chí Phèo tác phẩm tên Nam Cao mối quan hệ với Bá Kiến, ta hiểu mối xung đọt giai cấp điều hoà xã hội Việt Nam trước Cách mạng tháng năm 1945 Hay đặt người đàn bà hàng chài truyện ngắn “Chiếc thuyền xa” (Nguyễn Minh Châu) quan hệ với người đàn ông vũ phu, với nghệ sĩ Phùng, với Chánh án Đậu ta thấy rõ vẻ đẹp chị tính cách nhân vật… Hiểu học sinh nhận thức rõ ý nghĩa nhân vật tác phẩm b Cốt truyện, chi tiết: Thật thiếu sót khó khăn cho học sinh em làm tác phẩm truyện đoạn trích tiểu thuyết mà không nắm vững cốt truyện tác phẩm Vì vậy, hướng dẫn đọc – hiểu văn cho học sinh, đặc biệt quan tâm đến vấn đề Cốt truyện hiểu hệ thống kiện xảy đời sống nhân vật có tác dụng bộc lộ tính cách, số phận nhân vật Trên thực tế tình trạng học sinh nắm sơ sài nội dung cốt truyện kéo theo làm kiến thức nông cạn tác phẩm điều không Do đọc - hiểu văn bản, cần hình thành cho học sinh thói quen tự tóm tắt cốt truyện Bản thân em phải tự đặt cho câu hỏi: Câu chuyện đề cập tác phầm gì? Chuyện kể ai? Kể thê nào? tự khắc em nắm vững cốt truyện Chẳng hạn đọc “Rừng xà nu” Nguyễn Trung Thành, học sinh cần phải hiểu cốt truyện tác phẩm có đan lồng câu truyện: Đó câu truyện dậy dân làng Xô Man đời bi tráng Tnú Trong câu chuyện đời Tnú câu chuyện Và học sinh phải nắm vững kiện liên quan đến đời nhân vật này: Sinh ra, lớn lên nào? đời, số phận Tnú sao? … Cùng với việc nắm cốt truyện, lưu tâm học sinh để ý đến chi tiết tác phẩm Chi tiết hiểu biểu cụ thể, nhỏ nhặt lại cho thấy tính cách nhân vật diễn biến quan hệ chúng, đồng thời thể quan sát nghệ thuật kể chuyện nhà văn Ví dụ đọc “Chiếc thuyền xa’ Nguyễn Minh Châu học sinh cần nắm vững ý nghĩa chi tiết vái lạy người đàn bà hàng chài, chi tiết đèn chị Tý tác phẩm “ Hai đứa trẻ” (Thạch Lam), chi tiết bát cháo hành thị Nở, tiếng chửi Chí Phèo truyện ngắn “Chí Phèo” – Nam Cao, Chi tiết tiếng sáo đêm tình mùa xuân (Vợ chồng A Phủ) – Tô Hoài Hoặc chi tiết khiêng bàn thờ ba má sang gửi nhà Năm chị em Chiến – Việt tác phẩm “Những đứa gia đình” – Nguyễn Thi, câu chuyện si già đền Ngọc Sơn truyện ngắn “Một người Hà Nội” – Nguyễn Khải … Những chi tiết có giá trị lớn tác phẩm Vì việc nắm vững, hiểu rõ chi tiết nhỏ để vận dụng trình làm hữu ích c Sự miêu tả hoàn cảnh: Đọc – hiểu văn cần thấy bối cảnh đời sống xã hội, lịch sử, văn hoá mà nhà văn sáng tác Đây yếu tố quan trọng để học sinh hiểu giá trị văn Vì ý thức việc cung cấp đơn vị kiến thức cho em: Chẳng hạn học sinh không hiểu hết tình đời, tình người, tinh thần lạc quan người lao động truyện ngắn Vợ nhặt, đặc biệt niềm tin mãnh liệt nhà văn vào người lao động, em hiểu biết bối cảnh lịch sử xã hội Việt Nam vào năm 1945 Đó bối cảnh nạn đói thảm khốc chưa có lịch sử – nạn đói năm Ất Dậu (1945) với triệu đồng bào chết đói, tính từ Quảng Trị đến Lạng Sơn Có làng chết gần hết, có nhà chết chẳng ai, nhiều người chết lả đường đi, chết gục bên gốc cây, chết lăn hè phố, ngõ chợ … Nhiều gia đình phải ăn cháo cám, rau má, củ chuối … cầm mà không thoát chết Gia đình nhà văn Kim Lân trải qua ngày đói Sự kiện lịch sử bi thảm làm lay động trái tim nhiều nghệ sĩ Hình ảnh nạn đói xuất hàng loạt tác phẩm: Địa ngục (Nguyên Hồng), Mười năm (Tô Hoài), Vỡ bờ (Nguyễn Đình Thi), Xuân đến Đói! Đói! (Tố Hữu) không nhắc đến Vợ nhặt Kim Lân Cũng thật thiếu sót không cung cấp cho học sinh đầy đủ kiến thức bối cảnh lịch sử dầu sôi, lửa bỏng dẫn đến đời hịch thời đánh Mỹ Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành), hiểu hết giá trị truyện ngắn “Chiếc thuyền xa” em thiếu kiến thức bối cảnh đời sống xã hội Việt Nam sau 1975 d Kết cấu: Kết cấu cách tổ chức tác phẩm Khi đọc – hiểu thường lưu ý học sinh phát trường hợp độc đáo kết cầu để từ thấy ý đồ sáng tạo nhà văn giá trị mà mang lại cho tác phẩm Ví dụ: đọc Chí Phèo, cần cho học sinh nhận kết cấu đặc biệt tác phẩm, nhà văn Nam Cao không miêu tả câu truyện theo trình tự thời gian mà theo kiểu cấu trúc vòng tròn, đầu cuối tương ứng Tương tự thế, truyện ngắn Rừng xà nu Nguyễn Trung Thành, nhà văn mở đầu kết thúc tác phẩm hình ảnh rừng xà nu Đây kiểu kết cấu đầu cuối tương ứng… Đó lưu ý thường thực bước đọc – hiểu văn Tôi thiết nghĩ chừng học sinh chưa hiểu kỹ văn việc làm tác phẩm vấn đề nan giải em Từ đọc – hiểu văn đến hình thành kỹ làm cho học sinh thông qua hướng dẫn giải đề: Chúng ta biết sách giáo khoa nâng cao 12 có tiết nghị luận tác phẩm, đoạn trích văn xuôi Mục đích tiết học chương trình hình thành mô hình chung cho học sinh giải vấn đề tác phẩm, đoạn trích văn xuôi Giáo viên triển khai tiết dạy nhiều hướng khác Có thể từ đề văn rút bước cần thiết đảm bảo làm cho em Cụ thể: Bước 1: giới thiệu tác giả đoạn trích văn xuôi cần nghị luận Bước 2: Phân tích giá trị nội dung nghệ thuật theo định hướng đề số khía cạnh đặc sắc tác phẩm, đoạn trích Bước 3: Đánh giá chung tác phẩm, đoạn trích Từ mục tiêu đó, trình hướng dẫn giải đề, giáo viên cần linh hoạt để giúp học sinh hình thành giàn ý cụ thể so với kiểu đề không mô hình trừu tượng, chung chung tư học trò Nhận thức rõ điều này, thực công việc cụ thể khâu hướng dẫn giải để từ giúp em có kỹ làm hiệu Cụ thể: a) Bước 1: bước lưu ý học sinh đối tượng (hay gọi kiểu đề) văn nghị luận tác phẩm, đoạn trích văn xuôi vô phong phú, đa dạng: giá trị nội dung nghệ thuật, phương diện, chí khía cạnh nhỏ nội dung nghệ thuật … sở theo chuyên đề giới thiệu cho học sinh dạng câu hỏi (đề văn) Chẳng hạn: sau đọc – hiểu Vợ nhặt nhà văn Kim Lân, giới thiệu hệ thống câu hỏi ôn tập cho em bao gồm: Trình bày hoàn cảnh đời, ý nghĩa nhan đề tác phẩm Vợ nhặt? Phân tích tình truyện Vợ nhặt? Vẻ đẹp nhân vật: Tràng, thị, bà cụ Tứ? Hình ảnh cờ đỏ vàng phần kết thúc truyện Vợ nhặt? Hình ảnh bữa cơm ngày đói truyện ngắn Vợ nhặt? Giá trị thực nhân đạo truyện ngắn Vợ nhặt? Hãy phân tích để chứng minh ý kiến tâm nhà văn Kim Lân viết truyện Vợ nhặt: “Trong túng đói, quay quắt, hoàn cảnh khốn khổ nào, người nông dân ngụ cư khao khát vươn lên chết thê thảm vui, hi vọng” Từ hệ thống câu hỏi đó, thân học sinh bước đầu nhận thấy kiểu đề tác phẩm đoạn trích văn xuôi phong phú đa dạng b) Bước 2: Tôi hướng dẫn học sinh giải số đề cụ thể Trước đề văn thực quy trình giải đề với số việc cụ thể sau đây: b1) Hình thành kỹ phân tích đề cho học sinh: Tôi nhận thấy, học sinh đọc đề văn cần bút viết thành mà giáo viên cần định hướng cho em kỹ cụ thể Từ xây dựng viết có chất lượng Kỹ phân tích đề việc làm quan trọng hàng đầu, phân tích đề xác định yêu cầu đề văn (luận đề) thao tác lập luận, phạm vi tư liệu…) Tôi hình thành cho học sinh thói quen tư đề trước thực công đoạn Đứng trước đề văn, học sinh cần tự đặt câu hỏi: đề văn yêu cầu bàn vấn đề (tức luận đề)? Có thể sử dụng tư liệu để viết (phạm vi tư liệu)? Những thao tác lập luận cần huy động gì? Làm chắn em không lạc đề, nói khác có định hướng xác cho trình chuyển khai làm Nghĩa học sinh biết ngăn đề lựa chọn vùng kiến thức để viết cho phù hợp b2 Hình thành kỹ lập dàn ý cho học sinh: Ở khâu này, thường định hướng cho học sinh lập dàn ý theo bố cục phần: Mở, thân, kết sở yêu cầu đề văn *) Trong phần mở bài: lưu ý học sinh yêu cầu mở hướng dẫn em phương pháp viết mở cho hiệu Căn theo mục tiêu văn nghị luận tác phẩm, đoạn trích văn xuôi, phần mỏ cần giới thiệu tác phẩm đoạn trích văn xuôi cần nghị luận (nói cách khác cần nêu vấn đề nghị luận), cụ thể hoá cho học sinh nội dung cần triển khai để có mở thu hút người đọc Cụ thể: học sinh mở trực tiếp hay gián tiếp tuỳ theo khả năng, lực riêng Thông thường em hay giới thiệu tác giả, tác phẩm nêu luận đề Nhưng thực tế học sinh biết cách giới thiệu hợp lý Ngược lại học sinh trình bày dài dòng, chí lan man tất thông tin tiểu sử nhà văn Xuất phát từ thực tế định hướng cho học trò số cách mở mà cho có hiệu 10 Thứ nhất, học sinh vận dụng nhận định đánh giá liên quan đến tác giả kết hợp với việc giới thiệu thông tin cần thiết tác giả, tác phẩm phần mở từ nêu luận đề Ví dụ: đề bài: Phân tích diễn biến tâm trạng bà cụ Tứ truyện ngắn Vợ nhặt Kim Lân? Học sinh mở: Kim Lân (1920-2007)là bút văn xuôi hàng đầu văn học đại Việt Nam Ông nhà văn lòng với đất, với người, với hậu nguyên thuỷ sống nông thôn (Nguyên Hồng) Vợ nhặt (1954) tác phẩm ưu tú Kim Lân Tác phẩm viết thực nạn đói năm 1945- Ất Dậu Sau in tập truyện chó xấu xí (1962) Trong tác phẩm Kim Lân không thành công việc xây dựng tình chuyện độc đáo mà hấp dẫn người đọc tài miêu tả tâm lý nhân vật, đặc biệt diễn biến tâm trạng bà cụ Tứ Thứ 2, học sinh trích dẫn ý kiến hay lời thơ phù hợp với đề cần triển khai Ví dụ: Hướng dẫn học sinh triển khai đề: Phân tích giá trị nhân đạo truyện ngắn Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài), hướng dẵn học sinh cách sau: lấy nhận định Nam Cao truyện ngắn Đời thừa để mở: Một tác phẩm thật giá trị, phải vượt lên bên tất bờ cõi giới hạn, phải tác phẩm chung cho loài người Nó phải chứa đựng lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, công bình Nó làm cho người gần người Đó lời khẳng định Nam Cao giá trị nhân đạo tác phẩm văn học Với ý nghĩa đó, Vợ chồng A Phủ xứng đáng tác phẩm mang giá trị nhân đạo sâu sắc Hoặc số câu nói tiếng nhà lý luận, phê bình dùng cho nhiều mở bài: - Tác phẩm nghệ thuật chân không chấm dứt trang cuối cùng, không hết khả kể chuyện (Chingiz ĂjMatov) - Tác phẩm nghệ thuật đích thực tác phẩm nghệ thuật ngôn từ phát minh hình thức khám phá nội dung (Lêônit – Lêônốp) số lời thơ có ý nghĩa tương đồng liên quan đến luận đề Ví dụ: Khi hướng dẫn giải số đề hai tác phẩm Những đứa gia đình (Nguyễn Thi) Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành), cung cấp cho học sinh số đoạn, câu thơ có liên quan để em vận dụng: 1, Yêu người tới 11 Hai cánh tay hai cánh vươn lên Ngực dám đón phong ba dội Chân đạp bùn không sợ loại sên (Tố Hữu) 2, Ôi Việt Nam xứ sở Đến em thơ hoá anh hùng Đến ong dại luyện thành chiến sĩ Và hoa trái biến thành vũ khí! (Êmêlicon – Tố Hữu) 3, Ôi tổ quốc ta yêu máu thịt Như mẹ cha ta, vợ chồng Ôi tổ quốc cần ta chết Cho nhà, núi, sông (Sao chiến thắng – Chê Lan Viên) 4, Lớp cha trước, lớp sau Đã thành đồng chí chung câu quân hành Đó lời thơ học sinh vận dụng linh hoạt vào phần mở cho đề: - Vẻ đẹp người Việt Nam kháng chiến chống Mỹ qua hai tác phẩm Những đứa gia đình (Nguyễn Thi) Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)? - Cảm nhận vẻ đẹp hình tượng nhận vật Tnú (Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành) hình tượng nhân vật Việt (Những đứa gia đình – Nguyễn Thi)? - Chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua hai tác phẩm Những đứa gia đình (Nguyễn Thi) Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)? - Nét chung riêng tính cách Chiến Việt tác phẩm Những đứa gia đình (Nguyễn Thi)? Thứ 3, học sinh vào ấn tượng, tình cảm tác phẩm, đoạn trích văn xuôi liên tưởng, tưởng tượng để mở Ví dụ: Đề bài: Cảm nhận hình ảnh đôi bàn tay Tnú tác phẩm Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành? Học sinh mở: Gấp lại trang văn Rừng xà nu Nguyễn 12 Trung Thành, thực cảm phục hình tượng xà nu anh dũng, kiên cường lửa đạn chiến tranh với sức sống bất diệt Tôi không tránh khỏi sót xa đỗi tự hào hình ảnh người Tây Nguyên anh dũng: Cụ Mết,Tnú, Mai, Dít, bé Heng … đặc biệt không quên hình ảnh đôi bàn tay Tnú – chi tiết nhỏ mang ý nghĩa lớn Đôi bàn tay – đời Hoặc triển khai đề bài: Chi tiết báo cháo hành nhân vật thị Nở truyện ngắn Chí Phèo – Nam Cao? Học sinh viết mở bài: Ta day dứt, ám ảnh hình ảnh đèn chị Tý truyện ngắn Hai đứa trẻ Thạch Lam, ta trăn trở, băn khoăn trước vái quản ngục với Huấn Cao tác phẩm Chữ người tử tù (nguyễn Tuân), hay ấn tượng đôi bàn tay Tnú thiên truyện Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) quên chi tiết bát cháo hành thị Nở truyện ngắn Chí Phèo Nam Cao – chi tiết nhỏ làm nên giá trị lớn cho tác phẩm Chung quy lại, trước đề văn học sinh vào nhiều cách khác Phương pháp không áp đặt hay gò em theo khuôn mẫu mà sở định hướng tạo cho học sinh thói quen vào hay, độc đáo, ấn tượng việc vận dụng linh hoạt học *) Ở phần thân bài: Tôi định hướng học sinh hình thành hệ thống luận điểm cho phù hợp với kiểu đề thang điểm đề bài, Ví dụ 1: Hướng dẫn học sinh triển khai kiểu câu hỏi hoàn cảnh đời, ý nghĩa nhan đề tác phẩm, giúp học sinh xây dựng hệ thống ý không giải đề cho tác phẩm mà vận dụng cho tác phẩm tương tự Cụ thể với ý sau: Ý1: Giới thiệu khái niệm nhan đề, vai trò nhan đề tác phẩm văn học nói chung Ý 2: Trình bày sở hình thành nhan đề Ý 3: ý nghĩa nhan đề: + Về phương diện nội dung + Về phương diện nghệ thuật Ý 4: Đánh giá chung vai trò giá trị nhan đề tác phẩm Ví dụ 2: Hoặc hướng dẫn học sinh triển khai kiểu đề tình truyện, giúp em hình thành kỹ chung để vận dụng cho nhiều trường hợp Chẳng hạn tác phẩm có câu hỏi tình truyện như: Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân, Hạnh phúc tang gia (Trích Số đỏ – Vũ Trọng Phụng), Vợ nhặt – Kim Lân, Chiếc thuyền 13 xa – Nguyễn Minh Châu, … Từ đề học sinh biết cách khai thác ý cho đề tương tự với hệ thống luận điểm chặt chẽ sau: Ý1: Giới thiệu khái niệm, vai trò phân loại tình truyện tác phẩm văn xuôi Ý2: Phân tích tình truyện tác phẩm đó: + Giới thiệu hoàn cảnh đời, xuất xứ, cốt truyện tác phẩm + Nội dung tình truyện + Ý nghĩ tình truyện (về nội dung, nghệ thuật) Ý3: Đánh giá chung tình truyện Trên sở hình thành hệ thống luận điểm, học sinh không bỏ sót ý, lặp ý thừa ý triển khai viết Hơn em hình thành kỹ triển khai viết cách linh hoạt, khoa học, sáng tạo *) Phần kết bài: Nếu mở phần thu hút, tạo ấn tượng, nói gọi mời người đọc đến với viết kết xem phần neo lại lòng người ấn tượng viết Vì vậy, nghĩ phần kết không phần quan trọng văn em Thông thường học sinh viết cho có, chí thiếu kết không cân đối thời gian chưa nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng khâu kết trình dạy, ý đến việc hướng dẫn học sinh viết phần kết cho hiệu Phần kết vừa gói lại vấn đề, vừa thể nhìn người viết (cách đánh giá) vấn đề Do kết thâu tóm nội dung trọng tâm triển khai viết mà thể tình cảm người viết trước vấn đề Phần kết phải vang văn thực tạo dư âm cho người đọc Ví dụ: Khi hướng dẫn học sinh giải đề: Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam qua hai tác phẩm Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành Những đứa gia đình – Nguyễn Đình Thi, hướng dẫn học sinh kết sau: Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam hiển diện nơi, khắp miền đất nước Từ nông thôn đến thành thị, từ miền ngược đến miền xuôi, từ đồng đến miền núi … tất tạo nên sức mạnh tổng hợp làm lung trời lở đất để nhấn chìm bè lũ bán nước cướp nước Đồng thời tạo Một dáng đứng Việt Nam tạc vào kỷ – Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân Cuộc đời hy sinh người Việt Nam mãi hùng ca tươi đẹp cho hệ sau noi theo Hướng dẫn học sinh vận dụng linh hoạt vốn sống, vốn hiểu biết đời sống, văn hoá, xã hội trình viết bài: 14 Chúng ta biết văn thành đơn vị kiến thức học qua sách nhà trường mà khả vận dụng vốn hiểu biết em Trong trình viết học sinh cần loại kiến thức để hoàn thiện viết có chất lượng vừa sâu, vừa rộng tư liệu Chẳng hạn, để giải tốt đề văn truyện ngắn Chữ người tử tù Nguyễn Tuân, học sinh cần có hiểu biết nét đẹp văn hoá truyền thống qua thú chơi tao nhã từ xưa người Việt: Thả thơ, chơi chữ … với truyện ngắn Vợ chồng A phủ, em cần có hiểu biết định phong tục tập quán, lối sống đồng bào Tây Bắc chợ tình mùa xuân, tục cướp dâu, trình ma … học Rừng xà nu, học sinh cần có hiểu biết văn hoá Tây Nguyên: sinh hoạt văn hoá cộng đồng nhà Rông, tiếp nhận truyện ngắn Một người Hà Nội – Nguyễn Khải em không vận dụng hiểu biết lịch sử văn hoá vùng đất ngàn năm văn hiến – Hà Nội IV Hiệu quả: Qua việc tiến hành giải pháp trên, thu kết khả quan xin chia sẻ bạn bè, đồng nghiệp Với học sinh: Tôi nhận thấy em thực nắm vững kiến thức trọng tâm tác phẩm truyện ngắn đoạn trích tiểu thuyết Không tượng học sinh hiểu sơ sài, hiểu nông cạn vấn đề đặt tác phẩm, đặc biệt em thực có kỹ để vững tin triển khai cách có hiệu văn nghị luận vấn đề tác phẩm truyện ngắn đoạn trích tiểu thuyết Tôi thực cảm thấy phần khởi không tình trạng học sinh lạc đề triển khai viết thiếu ý, lặp ý, xếp ý lộn xộn hay kiến thức viến nông cạn Với giáo viên: Tiến hành hướng giải pháp giúp học sinh hình thành rèn luyện kỹ nghị luận tác phẩm truyện ngắn đoạn trích tiểu thuyết, thực thấy việc giảng dạy trở nên nhẹ nhàng, suôn sẻ nhiều Qua năm trực tiếp giảng dạy theo khối C, D, thu kết đáng mừng kỳ thi: *) Thi học sinh giỏi trường: Năm học 2011 – 2012, có 25 giải học sinh giỏi môn Văn (trong giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, 12 giải Khuyến Khích) Năm học 2012 – 2013, có 26 giải: (trong đó: giải Nhất, giải Nhì, 16 giải Ba, giải Khuyến Khích) *)Thi học kỳ: Đa phần học sinh nắm vững kỹ làm bài, triển khai viết khoa học, rõ ràng, có sức thuyết phục Kiến thức chắc, sâu, rộng dung lượng làm tương đối 15 tốt Nhiều học sinh có khả viết 2,5 tờ giấy thi vơí thời gian làm 90 phút đạt điểm 8; 8,5 chí điểm *) Thi thử đại học: Qua lần thi thử đại học trường tổ chức học sinh lớp theo khối C, D có sức viết tốt, nắm vững kỹ làm bài, hệ thống luận điểm khoa học chặt chẽ, viết có khả thuyết phục cao Nhiều em khối D đạt điểm từ 24 trở lên, chí 25,75 điểm, môn Văn đạt 8,5 điểm Nhiều em khối C đạt từ 23,5 điểm trở lên, điểm Văn đạt 7,75 điểm, điểm, 8,25 điểm … *) Trong kỳ thi học sinh giỏi Tỉnh: Những năm gần đay trường có thành tích cao, đặc biệt với riêng môn Văn: + Năm học 2009 – 2010 đạt giải + Năm học 2010 – 2011 đạt giải + Năm học 2011 – 2012 đạt 10 giải + Đặc biệt năm học 2012 – 2013, đội tuyển Văn trực tiêp phụ trách đạt giải (6 giải Ba, giải Khuyến Khích), xếp thứ toàn tỉnh C Kết luận đề xuất: Tôi nhận thấy cần tiếp tục trọng việc hình thành rèn luyện kỹ văn nghị luận cho học sinh, đặc biệt kỹ nghị luận vấn đề tác phẩm truyện ngắn trích tiểu thuyết không riêng với học sinh theo khối C, D mà tất đối tượng Tôi thiết nghĩ, thân giáo viên cần đầu tư thích đáng trình giảng dạy, đặc biệt hướng dẫn học sinh đọc hiểu văn tiết dạy hình thành rèn luyện kỹ làm văn cho học trò Có thể nói công việc thường xuyên, liên tục mà giáo viên cần nhận thức rõ thực tốt để không ngừng nâng cao hiệu cảm thụ tác phẩm văn học, đặc biệt trình hoàn chỉnh văn đạt đảm bảo chất lượng cao Trên số kinh nghiệm mà tiến hành trình hình thành rèn luyện kỹ nghị luận vấn đề tác phẩm truyện ngắn đoạn trích tiểu thuyết Những giải pháp chưa phải tối ưu Vì lẽ mong tất bạn bè, đồng nghiệp góp ý xây dựng để SKKN có hiệu thiết thực nữa, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Ngữ Văn nhà trường nói riêng địa bàn toàn tỉnh nói chung Tôi xin chân thành cảm ơn! 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện kĩ năng nghị luận về tác phẩm truyện ngắn và tiểu thuyết trong sách giáo khoa ngữ văn 11 12 , Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện kĩ năng nghị luận về tác phẩm truyện ngắn và tiểu thuyết trong sách giáo khoa ngữ văn 11 12 ,

Từ khóa liên quan