0

Giáo án âm nhạc lớp 3 cả năm

69 1,232 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2016, 10:05

I. MỤC TIÊU HS hiểu bài Quốc ca của nhạc sĩ Văn Cao là bài hát Nghi lễ của Nhà nước, được hát hoặc cử nhạc khi chào cờ. HS hát thuộc lời 1, hát đúng giai điệu, tiết tấu, thể hiện tính chất hùng mạnh trong bài hát. Giáo dục HS ý thức trang nghiêm khi dự lễ chào cờ và hát Quốc ca.II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN Hát chuẩn xác và thể hiện tính chất hùng mạnh của bài hát. Bảng phụ chép sẵn lời ca 1.III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU1. Ổn định lớp – nhắc HS tư thế ngồi học ngay ngắn.2. Kiểm tra bài cũ: Không tiến hành vì là tiết đầu tiên của năm học, có thể cho HS hát ôn một vài bài hát đã học ở lớp 2 nhằm tạo không khí vui vẻ cho tiết học.3. Bài mới: TUẦN Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam Nhạc lời: Văn Cao I MỤC TIÊU - HS hiểu Quốc ca nhạc só Văn Cao hát Nghi lễ Nhà nước, hát cử nhạc chào cờ - HS hát thuộc lời 1, hát giai điệu, tiết tấu, thể tính chất hùng mạnh hát - Giáo dục HS ý thức trang nghiêm dự lễ chào cờ hát Quốc ca II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Hát chuẩn xác thể tính chất hùng mạnh hát - Bảng phụ chép sẵn lời ca III CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Ổn đònh lớp – nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiểm tra cũ: Không tiến hành tiết năm học, cho HS hát ôn vài hát học lớp nhằm tạo không khí vui vẻ cho tiết học Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hatù Quốc ca (lời 1) - GV giới thiệu hát, tác giả, nội dung hát: Quốc ca trước Tiến quân ca viết vào năm 1944 nhạc só Văn Cao với nội dung kêu gọi toàn dân vùng lên cứu nước Quốc ca hát làm lễ chào cờ Khi hát cử nhạc Quốc ca phải đứng nghiêm trang đứng nhìn Quốc kỳ - Cho HS xem hình ảnh cờ Việt Nam lễ chào cờ - Cho HS nghe băng Quốc ca (hoặc GV hát mẫu thật xác) - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca: Đọc lời ca theo tiết tấu - Giải thích tư økhó để HS hiểu nội dung lời ca - Dạy hát: dạy câu nối tiếp hết - Chú ý tiếng ngân nghó đến phách để hướng dẫn HS hát - Trong có hai câu hát giai điệu giống khác hai tiếng sau, GV lưu ý để hướng dẫn kỹ em dễ nhầm lẫn chỗ Đường vinh quang xây xác quân thù Vì nhân dân chiến đấu không ngừng - Tập xong lời 1, cho HS hát lại nhiều lần để HS thuộc lời giai điệu, GV giữ nhòp cho HS ttrình luyện hát Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi - Đặt số câu hỏi để kiểm tra nhận thức HS - HS ngồi ngắn, lắng nghe - Xem tranh minh họa - Nghe hát mẫu - Đọc lời ca theo tiết tấu (lời 1) - Nghe giải thích từ khó hát - Tập hát câu theo hướng dẫn GV - Chú ý nghe hướng dẫn để hát chỗ ngân, nghó bài; phân biệt âm cao âm thấp cuối hai câu hát có giai điệu gần giống - Chú ý phát âm rõ lời, gọn tiếng - Luyện hát: Đồng thanh, dãy (tổ) Hát thể tính chất hùng mạnh Quốc ca Bài Quốc ca hát nào? Ai tác giả Quốc ca? Khi chào cờ hát Quốc ca, phải có thái độ nào? Nhận xét HS trả lời, sau nêu lại yêu cầu chào cờ hát Quốc ca để HS hiểu rõ ghi nhớ - HS trả lời - HS lắng nghe,ghi nhớ Nhận xét – Dặn dò: - GV nhận xét tiết học, khen em hát thuộc thể yêu cầu hát, thái độ mực học hát đồng thời nhắc em chưa tích cực tiết học cần cố gắng để đạt kết tốt ởû tiết sau - Dặn HS học thuộc lời Quốc ca CÁC GHI NHẬN LƯU Ý : - Tỉ trëng kiĨm tra Ban gi¸m hiƯu TUẦN Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam( lời2 ) I MỤC TIÊU - HS hát thuộc lời 2, hát giai điệu, tiết tấu, thể tính chất hùng mạnh hát - Tiếp tục giáo dục HS ý thức trang nghiêm dự lễ chào cờ hát quốc ca II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Hát chuẩn xác lời thể tính hùng mạnh hát - Bảng phụ chép sẵn lời ca - Nắm nội dung lời để giải thích cho HS ý nghó lời ca III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Ổn đònh lớp, nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiểm tra cũ: - Cho HS ôn hát lời Quốc ca (cả lớp, – dãy, tổ) - Đặt câu hỏi (trong phần hoạt động tiết 1) để xem HS nắm không? GV nhận xét Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hatù Quốc ca (lời 2) - GV tóm tắt nội dung lời ca cho HS hiểu: Trong ngày trước cách mạng tháng Tám (1945), hân dân ta sống khổ cực ách thống trò chế độ thực dân phong kiến, dành lại độc lập tự cho Tổ quốc - Cho HS nghe băng Quốc ca – lời (hoặc GV hát mẫu thật xác lời 2) - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca: Đọc lời ca theo tiết tấu - Giải thích từ khó để HS hiểu nội dung lời ca (lầm than, gông xích, căm hờn) - Dạy hát: dạy câu nối tiếp hết - Chú ý tiếng ngân nghó đến phách cao độ khác tiếng cuối hai câu (tiếng thù, ngừng) lời để hướng dẫn HS hát - Tập xong lời 2, cho HS hát lại nhiều lần để HS thuộc lời giai điệu, GV giữ nhòp cho HS ttrình luyện hát - Hướng dẫn HS hát nối hai lời Quốc ca Chú ý sửa chỗ HS hát chưa yêu cầu Hát thể tính chất hùng mạnh không hẵn há to mà hát có lực, nhấn mạnh phách câu - HS ngồi ngắn, lắng nghe - Nghe hát mẫu lời - Đọc lời ca theo tiết tấu (lời 2) - Nghe giải thích từ khó hát - Tập hát câu theo hướng dẫn GV - Cần thể chỗ ngân, nghó theo hướng dẫn - Chú ý phát âm rõ lời, gọn tiếng - Luyện hát: Đồng thanh, dãy (tổ) Hát thể tính chất hùng mạnh, nhòp bước chân mạnh mẽ đoàn quân hát khí đoàn quân tiến bước Hoạt động 2: Hát kết hợp tập tư chào cờ - Hướng dẫn HS tư đứng chào cờ hát Quốc ca: Đứng nghiêm trang, mắt hướng nhìn Quốc kì Thái độ nghiêm túc, GV mời vài HS lên thực tư mẫu - Cho HS tập đứng chào cờ hát Quốc ca - Nhận xét - HS lắng nghe, quan sát - HS luyện tập tư chào cờ hát Quốc ca Nhận xét – Dặn dò: - GV nhận xét tiết học, khen em hát thuộc Quốc ca thể yêu cầu hát, thái độ mực học hát luyện tập chào cờ, đồng thời nhắc em chưa tích cực tiết học cần cố gắng để đạt kết tốt ỏ tiết sau - Dặn HS học thuộc hai lời Quốc ca CÁC GHI NHẬN LƯU Ý : - Tỉ trëng kiĨm tra Ban gi¸m hiƯu TUẦN Học hát: Bài Bài ca học (Nhạc lời: Phan Trần Bảng) I MỤC TIÊU - HS biết hát sáng tác nhạc só Trần Bảng - HS hát thuộc lời 1, hát giai điệu, tiết tấu, thể tính chất vui tươi, sáng - Giáo dục HS tình cảm gắn bó với mái trường, kính trọng thầy cô yêu quý bạn bè II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Hát chuẩn xác thể tính chất vui tươi, sáng hát - Bảng phụ chép sẵn lời ca - Tranh ảnh minh họa cho hát III CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Ổn đònh lớp – nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiểm tra cũ: HS nhắc lại tên hát chào cờ, tác giả Cả đứng lên hát ôn Quốc ca với tư thái độ nghiêm trang Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát: Bài ca học (lời 1) - HS ngồi ngắn, lắng nghe - GV giới thiệu hát, tác giả, nội dung hát: Nhạc só Phan Trần Bảng tốt nghiệp lớp Sư phạm âm nhạc Bộ Giáo dục, viết nhiều ca khúc hay cho trẻ em như: Trường em xinh, Vườn cam Bác Hồ, Cộc cách tùng cheng, … Bài hát Bài ca học hành khúc vui tươi viết giọng Rê trưởng, mô tả cảnh HS đến trường niềm hân hoan bạn bè - Cho HS xem tranh minh họa kết hợp nghe hát mẫu (nghe băng nhạc nghe GV hát) - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca 1: đọc đồng lời - Xem tranh minh họa nghe hát theo tiết tấu mẫu - Dạy hát: Dạy câu nối tiếp hết lời - Chú ý : Bài hát có chung âm hình tiết tấu: - Đọc lời ca theo tiết tấu (lời 1) - Trong có hai câu hát giai điệu giống nhau, câu giai điệu khác phần cuối, GV nhấn mạnh cho HS nhận xét nhằm phát huy khả em môn, giúp em thuộc nhanh - Tập xong lời 1, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời giai điệu, GV giữ nhòp cho HS trình luyện hát (sửa cho HS hát chưa đúng), GV đệm đàn theo Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm - Hướng dẫn HS hát gõ đệm theo nhòp (GV làm mẫu) - Tập hát câu theo hướng dẫn GV - HS nghe lại giai điệu câu để nhận xét cho - Chú ý phát âm rõ lời, gọn tiếng - Luyện hát: đồng thanh, dãy (tổ), hát nối tiếp Hát thể tính chất vui tươi sáng Bình minh dâng lên ánh giọt sương long lanh - Hát gõ đệm theo phách: Bình minh dâng lên ánh giọt sương long lanh - Hát gõ đệm theo tiết tấu lời ca: Bình minh dâng lên ánh giọt sương long lanh - Lưu ý hướng dẫn HS hát nhấn vào phách mạnh nhòp gõ đệm yêu cầu - Luyện tập, sửa sai - Nghe xem GV thực mẫu - HS thực theo (sử dụng song loan) - Hát gõ đệm theo phách (sử dụng phách) - Hát gõ đệm theo tiết tấu lời ca (sử sụng phách) - Chú ý hát gõ đệm theo hướng dẫn GV - Dãy A hát, dãy B gõ đệm theo tiết tấu Củng cố – Dặn dò: - HS nhắc lại tên hát vừa học, tác giả; lớp hát đồng lời theo hướng dẫn GV - Giáo dục HS tình cảm gắn bó mái trường, kính trọng thầy cô yêu quý bạn bè - GV nhận xét tiết học, khen em hát thuộc lời 1, hát giai điệu, tiết tấu hát biết gõ đệm yêu cầu hát, thái độ tích cực học hát đồng thời nhắc em chưa tích cực tiết học cần cố gắng để đạt kết tốt tiết sau - Dặn HS học thuộc lời hát: Bài ca học CÁC GHI NHẬN LƯU Ý : - Tỉ trëng kiĨm tra Ban gi¸m hiƯu TUẦN Học hát: Bài Bài ca học (lời 2) (Nhạc lời: Phan Trần Bảng) I MỤC TIÊU - HS hát thuộc lời 2, hát giai điệu, tiết tấu, thể tính chất vui tươi, sáng hai lời hát - Giáo dục HS biết yêu quý trường lớp, kính trọng thầy cô yêu quý bạn bè, từ có ý thức học tập rèn luyện thân ngày tốt II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Hát chuẩn xác thể tính chất vui tươi, sáng hát - Bảng phụ chép sẵn lời ca III CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Ổn đònh lớp – nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiểm tra cũ: HS nghe giai điệu nhắc lại tên hát học tiết trước, tác giả Cả lớp đứng lên hát ôn lời hát Bài ca học, hát kết hợp vỗ tay theo nhòp, phách tiết tấu lời ca GV nhận xét Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát: Bài ca học (lời 2) - Cho HS nghe hát mẫu (nghe băng nhạc nghe GV hát) - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca 2: đọc đồng lời theo tiết tấu - Dạy hát: Dạy câu nối tiếp hết (như hướng dẫn lời 1) - Tập xong lời 2, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời giai điệu, GV giữ nhòp cho HS trình luyện hát (sửa cho HS hát chưa đúng) - Cho HS ôn hai lời hình thức: đồng thanh, nhóm, dãy, cá nhân, hát nối tiếp, … - Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo nhòp, phách, tiết tấu lời ca hai lời (sử dụng nhạc cụ gõ đệm: trống nhỏ, song loan, phách) - Luyện tập sửa sai có Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa - Hướng dẫn HS hát vận động phụ họa (GV thực động tác mẫu) Cụ thể: Lời 1: Câu 1: Nhún chân sang trái, sang phải theo nhòp Hai tay đưa lên cao chếch hình chữ V, nghiên người bên với nhòp chân Câu 2: Hai tay đưa ngang động tác vẫy cánh Chân nhún câu Câu 3: Hai tay đưa lên miệng giả động tác chim hót - HS ngồi ngắn, lắng nghe - Đọc lời ca theo tiết tấu (lời 2) - Tập hát câu theo hường dẫn GV - Luyện hát nhiều lần để thuộc lời ca - Hát nối hai lời theo hướng dẫn GV: hát đồng thanh, theo dãy – nhóm, cá nhân, … Chú ý phát âm rõ lời, gọn tiếng Hát thể tính chất vui tươi, sáng - Hát kết hợp gõ đệm theo nhòp, phách, tiết tấu lời ca theo hướng dẫn - Xem GV thực mẫu HS thực động tác theo hướng dẫn GV thật nhòp nhàng, chuẩn xác - Các em ngó thêm động tác khác để cho phong phú Câu 4: Tay trái chống hông, tay phải đưa lên cao làm động tác vẫy chào Lời 2: Câu giữ nguyên động tác lời Câu 2: Hai tay đưa ôm chéo trước ngực Câu 3: Nắm tay bạn bên cạnh, nghiên người nhẹ nhàng theo nhòp chân - GV gợi ý để HS tự nghó thêm động tác nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo em - Sau hướng dẫn động tác, GV cho HS luyện tập vài lần để nhớ thực thục - Tổ chức biểu diễn trước lớp (GV đệm đàn theo) - Luyện tập hát kết hợp vận động cho thục hơn: - Mỗi tổ cử hai bạn lên biểu diễn Củng cố – Dặn dò: - HS nhắc lại tên hát vừa học, tác giả; Qua hát giáo dục Cả lớp hát đồng theo hướng dẫn GV - GV nhận xét tiết học, khen em hát thuộc hát, thể tình cảm sắc thai vui tươi, biết thể động tác vận dộng phụ họa nhòp nhàng, thái độ tích cực học hát đồng thời nhắc nhở em chưa tực yêu cầu tiết học cần cố gắng tiết học sau - Dặn HS học thuộc hát: Bài ca học CÁC GHI NHẬN LƯU Ý : - Tỉ trëng kiĨm tra Ban gi¸m hiƯu TUẦN TIẾT Học hát: Bài Đếm (Trích) Nhạc lời: Văn Chung I MỤC TIÊU - HS biết hát nhòp ¾ với tính chất nhòp nhàng, sáng tác nhạc só Văn Chung - HS hát thuộc lời, hát giai điệu, thể tính chất nhòp nhàng, sáng - Giáo dục HS tình cảm yêu thiên nhiên II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Hát chuẩn xác hát - Máy nghe, băng nhạc, bảng phụ chép sẵn lời ca - Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm tranh ảnh minh họa cho hát III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Ổn đònh lớp – Nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiểm tra cũ: HS nhắc lại học tiết trước, tác giả Cả lớp đứng lên hát ôn hát Bài ca học, kết hợp vận động phụ họa theo hát GV nhận xét Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát Đếm - GV giới thiẹu tên hát, tác giả, nội dung hát: Nhạc só Văn Chung có nhiều ca khúc hay viết cho trẻ em như: Lì Sáo, Lượn tròn lượn khéo, Thằng Nhai thằng Nha, … Những ca khúc ông thường ngộ nghónh, dễ thương đậm nét dân tộc Bài hát Đếm viết nhòp 3/4 nhòp nhàng diễn tả cảnh em nhỏ quây quần với vào đêm trời đầy sao, ngước lên bầu trời đếm thật vui … - Cho HS xem tranh minh họa kết hợp nghe hát mẫu (nghe băng GV hát) - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca bảng phụ Chia hát thành câu Khi đọc lời ca, GV lưu ý để hướng dẫn HS sau: Mỗi tiếng lời ca phách, có tiếng ngân phách Cụ thể: Câu 1: Tiếng sáng, ông ngân phách, tiếng ngân phách Câu 2: Tiếng sáng ngân phách, tiếng vàng ngân phách Câu 3: Tiếng ngân phách, tiếng sáng ngân phách Câu 4: Tiếng ngân phách, tiếng ngân phách, tiếng cao ngân phách - Dạy hát: Dạy câu nối tiếp hết - HS ngồi ngắn, lắngnghe - Xem tranh minh họa nghe hát mẫu - Đọc lời ca, ý tiếng ngân 2, phách để hát ngân phách - Tập hát câu theo hướng dẫn GV - Chú ý phát âm rõ lời, gọn tiếng, nghe GV đếm phách để hát nhòp TUẦN 27 TIẾT 27 Học hát: Bài tiếng hát bạn bè Nhạc lời: Lê Hoàng Minh I MỤC TIÊU - HS biết hát sáng tác nhạc só Lê Hoàng Minh có tính chất vui tươi, sinh động, dùng để hát tập thể - HS hát thuộc lời ca, hát giai điệu, tiết tấu; hát đồng đều, hoà giọng ý để hát chỗ cung, đảo phách - Giáo dục HS biết yêu hoà bình lòng yêu thương người II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Hát chuẩn xác hát, thể hirnj tính chất sáng hát - Máy nghe, băng nhạc, bảng phụ chép sẵn lời ca - Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm theo hát III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Ổn đònh lớp – nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiểm tra cũ: HS nhắc tên hát, tác giả hát ôn lại hát Chò Ong nâu em bé đồng theo hướng dẫn GV để kết hợp khởi động giọng đầu tiết học Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát: Tiếng hát bạn bè - GV giới thiệu hát, tác giả, nội dung hát: Bài Tiếng hát bạn bè tác giả Lê Hoàng Minh giả thưởng thi sáng tác hát thiếu nhi năm 1993 Với nét nhạc ainh động, sáng, tác giả hát thể niềm mong ước tuổi thơ sống giới hoà bình, tràn ngập tình thương yêu tiếng hát - Cho HS ghe băng hát mẫu (hoặc GV hát) - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca đồng theo tiết tấu - Dạy hát: Dạy câu nối tiếp hết Chú ý chỗ cung: thân ái, mẹ ru con, chim tung cánh, đón mây trời hiền lành, tiếng hát bạn bè mình, tiếng đảo phách: giấc say, cành để hướng dẫn HS hát yêu cầu - Tập xong, cho HS ôn hát lại nhiều lần để thuộc lời, giai điệu, tiết tấu hát GV giữ nhòp cho HS trình luyện hát (sửa cho HS hát chưa đúng) - Nhận xét - HS ngồi ngắn, lắng nghe - Nghe băng mẫu nghe GV hát - Đọc lời ca theo tiết tấu - Tập hát câu theo hướng dẫn GV Chú ý để hát tiếng có luyến mà GV lưu ý - Luyện hát: đồng thanh, dãy (tổ), cá nhân, Hát thể tính chất sáng, phát âm rõ lời, gọn tiếng - Nghe xem GV thực mẫu Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm 54 - Hướng dẫn HS hát gõ đệm theo phách (GV - HS thực theo (sử dụng song loan thực mẫu): hoăïc phách) để hát gõ đệm theo phách Trong không gian bay bay, hành tinh thân - Hát gõ đệm theo tiết tấu lời ca (sử dụng phách) - Hát gõ đệm theo tiết tấu lời ca: Trong không gian bay bay, hành tinh thân - Lưu ý hướng dẫn HS hát nhấn mạnh vào phách mạnh nhòp gõ đệm yêu cầu - Hướng dẫn HS đứng hát kết hợp nhún chân nhòp nhàng theo nhòp - Chú ý hát gõ đệm theo hướng dẫn GV - Hát kết hợp vận động phụ họa nhòp nhàng theo nhòp Củng cố – Dặn dò - HS nhắc lại tên hát vừa học, tác giả; lớp hát đồng Tiếng hát bạn bè theo hướng dẫn GV (GV đệm đàn chco HS hát kết hợp gõ đệm) - Giáo dục HS biết yêu hoà bình lòng yêu thương người - GV nhận xét tiết học, khen em hát thuộc lời, hát giai điệu, tiết tấu hát biết gõ đệm hát, thái độ tích cực học hát đồng thời nhắc nhở em chưa thực yêu cầu tiết học cần cố gắng - Dặn HS học thuộc hát: Tiếng hát bạn bè CÁC GHI NHẬN LƯU Ý : Tỉ trëng kiĨm tra TUẦN 28 Ban gi¸m hiƯu TIẾT 28 55 - Ôn tập hát: Bài Tiếng hát bạn bè - Tập kẻ khuông nhạc viết khoá Son I MỤC TIÊU - HS hát thuộc lời ca, hát giai điệu, tiết tấu; thể tính chất sáng - HS hát kết hợp vận động phụ họa nhòp nhàng tập biểu diễn trước lớp - Biết cách kẻ khuông nhạc viết khoá Son II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Hát chuẩn xác hát, thể tính chất vui tươi nhí nhảnh, sáng hát - Máy nghe, băng nhạc, bảng phụ chép sẵn lời ca - Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm vài động tác minh họa cho hát III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Ổn đònh lớp – nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiểm tra cũ: Có thể tiến hành trình ôn hát Bài HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn tập hát Tiếng hát bạn bè - Cho HS nghe giai điệu, HS nhắc lại tên hát, tác giả - Hướng dẫn HS ôn tập hát nhiều hình thức: Hát đồng thanh, dãy, cá nhân, hát đối đáp cho hát đuổi (thực thử) - Hướng dẫn HS hát kết gợp gõ đệm theo phách theo tiết tấu lời ca (sử dụng nhạc cụ gõ đệm: song loan, phách) - GV kết hợp kiểm tra đánh giá HS trình hát ôn - Nhận xét Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa - Hướng dẫn HS hát vận động phụ họa (GV thực đông tác mẫu) Cụ thể: Câu 2: Nhún chân sang trái, sang phải theo nhòp Hai tay đưa lên chếch hình chữ V, lòng bàn tay hướng lên trời, ngón tay khép lại hướng hai bên Câu 2: Kéo tay xuống ôm chéo trước ngực, nghiên người sang trái, phải nhòp nhàng Câu 4: p hai tay vào đưa lên hai bên má trái, phải, kết hợp nghiên đầu Câu 5, 6, 6, 7, 8: Nắm bạn bên cạnh đưa lên đưa xuồng nhòp nhàng (cứ nhòp lại thay đổi nhòp nhàng (cứ nhòp lại thay đổi lần) - GV gợi ý để HS tự nghó thêm 56 - HS ngồi ngắn, lắng nghe trả lời - Ôn hát theo hướng dẫn GV - HS hát kết hợp gõ đệm theo hát - Xem GV thực mẫu - HS thực động tác theo hướng dẫn GV thật nhòp nhàng chuẩn xác - Các em nghó thêm động tác thay cho phù hợp lời ca nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo em - Sau hướng dẫn động tác, GV cho HS luyện tập vài lần để nhớ thực thục Hoạt động 3: Tập kẻ khuôn nhạc viết khoá Son - GV treo bảng phụ có kẻ sẵn không nhạc khoá Son mẫu để giới thiệu hướng dẫn HS bước: + Kẻ khuôn nhạc gồm dòng, dòng cách ô li HS nằm đường li Chú ý nét kẻ phải thẳng, dòng kẻ phải cách + Khoá Son đặt đầu khuôn nhạc, GV hướng dẫn cách vẽ khoá Son (bụng tròn, đầu thon, đuôi cong) - Yêu cầu HS thực kẻ khuôn nhạc, GV hướng dẫn cách vẽ khoá Son vào (Quy đònh: Kẻ khuôn nhạc, khuôn nhạc cách dòng, viết khoá Son đầu khuôn nhạc) - GV theo dõi HS thực hành nhắc nhở để HS kẻ khuôn nhạc viết khoá Son dúng yêu cầu động tác để thể cho phong phú - Luyện hát kết hợp vận động phụ họa vài lần cho thục - Ngồi ngắn, nghe GV hướng dẫn cách kẻ khuôn nhạc, viết khoá Son - HS thực hành vào vở, ý để kẻ khuôn nhạc viết khoá Son yêu cầu Củng cố – Dặn dò - GV nhận xét số HS thực xong phần luyện tập kẻ khuôn nhạc viết khoá Son - GV nhận xét tiết học, khen em hát thuộc hát, thể tình cảm, săc thái vui tươi, biết thể động tác vận động phụ họa nhòp nhàng, thái độ tích cực hlọc hát nghiêm túc luyện tập vở; đồng thời nhắc nhở em chưa hoàn thành yêu cầu tiết học cần cố gắng tiết học sau - Dặn HS học thuộc hát: Tiếng hát bạn bè CÁC GHI NHẬN LƯU Ý : Tỉ trëng kiĨm tra Ban gi¸m hiƯu 57 TUẦN 29 TIẾT 29 Tập viết nốt nhạc khuôn nhạc I MỤC TIÊU - HS nhớ tên nốt, hình nốt vò trí nốt nhạc khuôn nhạc - HS tập viết nốt nhạc khuông II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Bảng phụ có kẻ sẵn khuôn nhạc - Trò chơi “ Khuôn nhạc bàn tay” để giúp HS nhớ vò trí nốt nhạc khuông III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Ổn đònh lớp – Nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiểm tra cũ: HS nhắc lại tên hát, tác giả học tiết trước; lớp hát ôn hát Tiếng hát bạn bè mình, kết hợp vỗ tay đệm theo hát hát kết hợp vận động phụ họa nhòp nhàng Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn ghi nhớ tên nốt, hình nốt khuôn nhạc - GV treo bảng phụ kẻ khuôn nhạc, khoá Son nốt nhạc với hình nốt khác - Cho HS luyện nói tên nốt nhạc bảng theo thứ tự Ví dụ: GV vào nốt để HS nói: nốt Son đen, nốt Son trắng, nốt La đen, nốt Mi trắng, nốt Đô đen, - Ngược lại, GV ghi khuôn nhạc (hoặc nói) tên nốt nhạc gọi HS lên viết lại nốt nhạc khuôn nhạc vò trí hình nốt - Cho HS luyện tập nói nhớ tên nốt, hình nốt để chuẩn bò tốt cho phần tập viết nốt khuông hoạt động Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc - GV thực trò chơi “Khuông nhạc bàn tay” (HS làm quen trò chơi tiết 20 chương trình) để giúp HS nhớ vò trí nốt nhạc khuôn nhạc Ví dụ: Chỉ vào ngón (dòng khuông nhạc bàn tay) hỏi: Nốt nằm dòng thứ tên nốt gì? Hoặc vào khoảng ngón ngón (khe khuôn nhạc bàn tay) hỏi: Nốt nằm khe thứ tên nốt gì? - GV hướng dẫn HS tập vào “khuông nhạc bàn tay” nói tên nốt Sau đóp gọi số HS lên thực hành nói tên nốt “khuông nhạc bàn tay” được, dùng “khuông nhạc bàn tay” để đố bạn 58 - HS theo dõi - Luyện nói tên nốt, hình nốt khuông: đồng thnah, dãy,cá nhân , - Lên bảng viết nốt nhạc vò trí hình nốt theo yêu cầu GV - Thực theo hướng dẫn GV - Thực trò chơi theo hướng dẫn - Cố gắng để nhớ trả lời vò trí nốt nhạc khuôn nhạc bàn tay - Luyện tập nói tên nốt nhạc “khuông nhạc bàn tay” đố bạn lớp Hoạt động 3: Tập viết nốt nhạc khuông - GV hướng dẫn HS kẻ khuông nhạc, khoá Son - GV đọc tên nốt, hình nốt để HS viết vào khuông nhạc VÍ dụ: GV đọc nốt Son đen, nốt La trắng, để HS viết vào khuông nhạc Chú ý hướng dẫn HS khoảng cách nốt nhạc khuông độ cao nốt để giúp HS viết đúng, đẹp - GV theo dõi HS thực hành viết nốt nhắc nhở để HS viết nốt khuông nhạc - HS thực hành viết nốt nhạc khuôn nhạc theo hướng dẫn GV Chú ý để viết nốt đẹp Củng cố – Dặn dò - GV nhận xét số HS thực xong phần luyện tập viết nốt nhạc khuông - GV nhâïn xét, khen em hoàn thành hoàn thành tốt nội dung tiết học, thái độ tích cực hoạt động tiết học; đồng thời nhắc nhở em chưa hoàn thành yêu cầu tiết học cần cố gắng tiết học sau CÁC GHI NHẬN LƯU Ý : Tỉ trëng kiĨm tra Ban gi¸m hiƯu 59 TUẦN 30 TIẾT 30 - Kể chuyện âm nhạc: Chàng Oóc-phê đàn lia - Nghe nhạc I MỤC TIÊU - Qua câu chuyện giúp HS hiểu thêm âm nhạc gắn liền với đời sống tình cảm người - Thông qua hoạt động nghe nhạc giúp HS bước phát triển lực cảm thụ âm nhạc II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Đọc kể lại diễn cảm câu chuyện Chàng Oóc-phê đàn Lia - Máy nghe, băng nhạc có hát thiếu nhi trích đoạn nhạc không lời III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Ổn đònh lớp – Nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiểm tra cũ: HS lên bảng viết nốt nhạc theo yêu cầu GV (GV nói tên nốt, hình nốt: Mi nốt den, Son nốt trắng, Rê nốt đen, Pha nốt trắng, ) GV nhẫn xét Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Kể chuyện Chàng Oóc-phê đàn Lia - GV đọc chậm kể câu chuyện thật diễn cảm câu chuyện SGK - Cho HS xem tranh minh họa đàn Lia - Đặt vài câu hỏi xem HS có nắm nội dung câu chuyện không Ví dụ: + Tiếng đàn Oóc-phê diễn tả hay nào? + Vì chàng Oóc-phê cảm hoá ông lái đò Diêm Vương? + Vì lão lái đò không cho Oóc-phê quay lại chết với vợ? - Kết luận: Âm nhạc tác động tới tình cảm người, đem đến cho người niềm vui hạnh phúc Hoạt động 2: Nghe nhạc - GV nhắc HS tư thái độ nghiêm túc nghe hát nghe nhạc - Cho HS nghe hát thiếu nhi chọn lọc chích đoạn không lời GV cần giưói thiệu tên hát, tác giả trước cho HS nghe - Có thể đặt vài câu hỏi sau HS nghe xong để giúp HS cảm thụ đầy đủ cách đầy đủ Qua đó, bước nâng cao lực cảm thụ âm nhạc em Ví dụ: Nhòp điệu hát nhanh hay chậm, vui tươi sôi hay êm dòu, nhẹ nhàng? Nội dung hát nói điều gì? Em nghe giai điệu có hay không? 60 - HS ngồi ngắn, lắng nghe - Xem tranh minh họa - Nghe GV hỏi trả lời - Ghi nhớ - Ngồi ngắn, thái độ nghe nhạc nghiêm túc - HS nghe tác phẩm nghe GV giới thiệu tác phẩm - Trả lời câu hỏi GV - Sau đó, GV tóm lược lại nội dung, hình thức âm nhạc hát để HS nắm - Cho em nghe lại lần - Nếu thời gian, cho HS ôn hát lại bài: Tiếng hát bạn bè (kết hợp gõ đệm vận động phụ họa theo hát) - Nghe GV tóm tắt nội dung, hình thức âm nhạc tác phẩm - Nghe lại lần thứ - Ôn hát theo hướng dẫn GV Củng cố – Dặn dò - GV nhận xét tiết học, khen em hoàn thành tốt nội dung tiết học, thái độ tích cực nghiêm túc nghe kể chuyện nghe nhạc; đồng thời nhắc nhở em chưa tích cực hoạt động tiết học cần cố gắng tiết học sau - Dặn HS ôn lại nốt nhạc học để chuẩn bò cho tiết học sau CÁC GHI NHẬN LƯU Ý : Tỉ trëng kiĨm tra Ban gi¸m hiƯu 61 TUẦN 31 TIẾT 31 - Ôn tập hát: Chò Ong Nâu em bé, Tiếng hát bạn bè - Ôn tập nốt nhạc I MỤC TIÊU - Hát thuộc hát, hát giai điệu, nhòp nhàng, thể tình cảm, sắc thái hát - Biết hát kết hợp gõ đệm theo kiểu: đệm theo nhòp, đệm theo phách, đệm theo tiết tấu lời ca - HS biết vận động phụ họa nhòp nhàng theo hát - HS nhớ tên nốt, hình nốt khuôn nhạc - HS tham gia biểu diễn trước lớp thật tích cực, sôi II CHUẨN BỊ CỦA GIÁOVIÊN - Máy nghe,băng nhạc - Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm tranh ảnh minh họa cho hát - Bảng phụ có kẻ sẵn khuôn nhạc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Ổn đònh lớp – Nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiiểm tra cũ: Tiến hành trình ôn tập hát 3.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn tập hát Chò Ong Nâu em bé - Cho HS nghe giai điệu, yêu cầu HS nhắc tên hát tác giả - Cho lớp ôn hát lại hát, GV mở băng đệm đàn - Hướng dẫn Hsôn hát kết hợp gõ đệm theo nhòp - Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp vận động phụ họa nhòp nhàng theo hát (thực động tác hướng dẫn tiết 26) GV nhắc để HS nhớ lại động tác tập - Mời nhóm, dãy cá nhân lên biểu diễn hát kết hợp gõ đệm hoạc vận độngphụ họa nhòp nhàng - Nhận xét Hoạt động 2: Ôn tập hát: Tiếng hát bạn bè - Cho HS hát ôn hát hình thức: Hát đồng thanh, nhóm – dãy, cá nhân, hát nối tiếp, kết hợp vỗ tay gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa nhòp nhàng (như hướng dẫn tiết 28) 62 - HS ngồi ngắn, lắng nghe trả lời tên hát, tác giả - Hát ôn hát theo hướngdẫn GV: Hát đồng thanh, theo dãy – nhóm, cá nhân thực hát lónh xướng Chú ý phát âm rõ lời, gọn tiếng Hát thể tính chất vui tươi nhòp nhàng - Hát kết hợp gõ đệm theo nhòp (sử dụng song loan, trống nhỏ phách) - Hát két hợp vận động phụ họa theo hát - Từng nhóm, dãy cá nhân lên biểu diễn trước lớp - HS ôn hát theo hướng dẫn GV, kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ đệm theo phách tiết tấu lời ca hát - Mời vài nhóm cá nhân lên biểu diễn - Nhận xét Hoạt động 3: Ôn tập nốt nhạc khuông GV dùng Khuông nhạc bàn tay giúp HS luyện nhớ tên vò trí nốt nhạc: Đô – Rê – Mi – Pha – Son – La – Si – (Đô) Chỉ bảng phụ cho HS tập nói tên nổttên khuông nhạc khoá Son (Son đen, La trắng, Mi đen, Rê đen, Si trắng, Pha trắng, Đô đen, ) Ở khuông sử dụng hình nốt đen nốt trắng; khuông thứ sử dụng hình nốt đen nốt móc đơn; khuông thứ kết hợp sử dụng hình nốt trắng, nốt đen nốt móc đơn để giúp HS quen dần với cách nhận biết nói tên nhanh nốt nhạc khuông theo hình nốt khác Trò chơi âm nhạc: Phân biệt âm sắc - GV lấy 3, Li (hoặc đồ vật khác có âm thnah đặc trưng), dùng thước kẻ kim loại gõ nhẹ vào theo thứ tự đặt bàn GV gõ vài lần để HS nghe ghi nhớ âm - Từng nhóm (dãy) cử em lên tham gia trò chơi Em đứng quay lưng với li (đồ vật), GV gõ vào li, sau cho HS quay lại đoán xem âm vừa nghe phát từ li đồ vật nào, đoán ghi điểm cho nhóm đoán tiếp, đoán sai nhóm khác lên thay Trò chơi tiếp tục Cuối nhóm ghi nhiều điểm nhóm thắng - Thực vận động phụ họa theo hướng dẫn - HS lên biểu diễn - HS ôn nhớ tên nốt vò trí nốt Khuông nhạc bàn tay - Luyện nói tên nốt nhạc khuông nhạc khoá Son theo hình nốt - Nghe hướng dẫn tham gia trò chơi thật tích cực Cố gắng lắng nghe nhận biết thật xác âm vật dụng Củng cố – Dặn dò - HS nhắc lại tên hát vừa ôn, tác giả - GV nhận xét tiết học, khen em hát thuộc hát, thể tình cảm, sắc thái phù hợp hát học, biết gõ đệm theo hát, thể động tác vận động phụ họa nhòp nhàng, nhận biết tên nốt hình nốt khuông; thái độ tích cực học hát hoạt động trò chơi; đồng thời nhắc nhở HS chưa thật tích cực hoạt động tiết học cần cố gắng tiết học sau - Dặn HS chuẩn bò hát có tên vật để tham gia trò chơi âm nhạc tiết học sau (tìm nhiều hát tốt) CÁC GHI NHẬN LƯU Ý : Tỉ trëng kiĨm tra TUẦN 32 Ban gi¸m hiƯu TIẾT 32 63 - Học hát: Bài đòa phương tự chọn - Trò chơi âm nhạc I MỤC TIÊU - HS biết thêÿÿmột bàÿÿhát đòÿÿÿÿương - HS hát thuộc lời ca, hát giai điệu, tiết tấu, thể tình cảm hát - Giáo dục HS tình cảm quê hương phát triển lực cảm thụ âm nhạc II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Hát chuẩn xác hát tập cho HS - Máy nghe, băng nhạc, bảng phụ chép sẵn lời ca - Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm theo hát tranh ảnh minh họa cho hát - Cách thức trò chơi để hướng dẫn cho HS III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Ổn đòng lớp – Nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiểm tra cũ: Cho HS nghe giai điệu hát ôn tiết học trứơc HS nhắc tên hatù, tác giản hát ôn lại hát đồng theo hướng dẫn GV để kết hợp khởi động giọng đầu tiết học Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát đòa phương tự chọn - GV giới thiệu hát, tác giả, nội dung hát: - Cho HS nghe băng hát mẫu (hoặc GV hát) - Cho HS xem tranh minh họa hát (Nếu có) - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca đồng theo tiết tấu - Dạy hát: dạy câu nối tiếp hết - Tập xong cho HS ôn hát lại nhiều lần để thuộc lời, giai điệu, tiết tấu hát GV giữ nhòp cho HS trình luyện hát (sử cho HS hát chưa đúng) - Hướngdẫn HS hát vỗ tay gõ đệm theo nhòp, phách tiết tấu lời ca (GV thực mẫu trước hướng dẫn HS) Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc - GV hướng dẫn HS trò chơi (đã dặn dò HS chuẩn bò tiết học trước nội dung) Chia lớp thành dãy (nhóm) Từng nhóm hát hát có tên vật Nhóm hát xong bài, nhóm hát không hát lại mà nhóm trước trình bày Nhóm hát nhiều nhóm thắng trò chơi - Mỗi nhóm lựa chọn hình thức hát tập thể hay cá nhân hát 64 - HS ngồi ngắn, lắng nghe - Nghe băng mẫu nghe GV hát - Xem tranh minh họa - Đọc lời ca theo tiết tấu - Tập hát câu theo hướng dẫn GV - Luyện hát: đồng thanh, dãy (tổ), hát đối đáp nối tiếp Hát thể tình cảm hát - Nghe xem GV thực mẫu - HS thực theo (sử dụng song loan, phách đệm theo hát) - Chuẩn bò hát có tên vật mà GV dặn tiết học trước - Nghe hướng dẫn tham gia trò chơi thật tích cực để ghi đểm cho dãy - GV nhận xét Củng cố – Dặn dò - HS nhắc lại tên hát vừa học tác giả; lớp hát đồng hát theo hướng dẫn GV (GV đệm đàn cho HS hát kết hợp gõ đệm) - GV nhận xét tiết học, khen em hát thuộc lời, hát giai điệu, tiết tấu hát biết gõ đệm yêu cầu hát, thái độ tích cực học hát hoạt động trò chơi; nhắc nhở HS chưa tích cực hoạt động tiêt học cần cố gắng - Dặn HS học thuộc hát vừa học CÁC GHI NHẬN LƯU Ý : Tỉ trëng kiĨm tra Ban gi¸m hiƯu 65 TUẦN 33 TIẾT 33 - Ôn tập nốt nhạc - Tập biểu diễn hát - Nghe nhạc I MỤC TIÊU - HS nhớ tên nốt, hình nốt vò trí nốt nhạc khuông nhạc - HS tập biểu diễn hát học - Thông qua hoạt động nghe nhạc giúp HS phát triễn khả cảm thụ âm nhạc II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng nhạc - Bảng phụ có kẽ sẵn khuông nhạc - Bài hát (hoặc nhạc) cho HS nghe III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Ổn đònh lớp – Nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiêmtra cũ: HS nhắc lại tên hát, tác giả học tiết trước; lớp hát ôn hát đòa phương tự chọn, kết hợp vỗ tay đệm theo hát hát kết hợp vận động phụ họa nhòp nhàng Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Ôn tập nốt nhạc - GV treo bảng phụ kẻ khuông nhạc, khoá Son nốt nhạc với hình nốt khác - Trước hết, cho HS ôn lại tên nốt nhạc, gồm nốt: Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, si - Cho HS ôn hình nốt học: hình nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn, nốt móc kép (sử dụng hình nốt bìa cứng để HS tập nhận biết) - Cho HS luyện nói tên nốt nhạc bảng theo thứ tự Ví dụ: GV vào nốt để HS nói: nốt Son đen, nốt Son trắng, nốt La đen, nốt Mi trắng, nốt Đô đen, - Ngược lại GV ghi khuông nhạc (hoặc nói tên nốt nhạc gọi HS len viết lại nốt nhạc khuông vò trí hình nốt (như hướng dẫn tiết 29) Hoạt động 2: Tập biểu diễn hát học theo hình thức hát “liên khúc” - GV chọn đến nhóm, nhóm – em Cho nhóm tự hội ý để chuẩn bò biểu diễn 2, hát mà em học năm Cách thức biểu diễn sau: + Các em lên hát hát chọn hát nối chúng lại với thành liên khúc từ sang khác (trong phạm vi HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS theo dõi - Ôn tập nốt nhạc học - Ôn hình nốt học nhìn vào hình nốt nói tên - Luyện nói tên nốt, hình nốt khuông: đồng thanh, dãy, cá nhân, - HS lên viết tên nốt khuông theo yêu cầu GV - Nghe GV hướng dẫn - Từng nhóm lên biểu diễn trước lớp Cố gắng chuẩn bò kó để biểu diễn hát cách thục, duyên dáng 66 bài, GV thực mẫu) + Nếu kết hợp động tác vận động phụ sáng tạo thêm động tác khác tốt + Lần lượt nhóm lên biểu diễn theo thứ tự bốc thăm - GV nhậm xét Hoạt động 3: Nghe nhạc - GV nhắc HS tư thái độ nghiêm túc nghe hát nghe nhạc - Cho HS nghe hát tiếu nhi chọn lọc trích đoạn nhạc không lời GV cần giới thiệu tên hát, tác giả trước cho HS nghe - Có thể đặt vài câu hỏi sau HS nghe xong để giúp HS cảm thụ tác phẩm cách đầy đủ qua bước nâng cao lực cảm thụ âm nhạc em.Ví dụ Nhòp điệu hát nhanh hay chậm, vui tươi, sôi hay êm dòu nhẹ nhàng? Nội dung hát nói điều gì? Em nghe giai điệu có hay không? - Sau GV tóm lược lại nội dung, hình thức âm nhạc hát để HS đoán - Cho em nghe lại lần - Ngồi ngắn, thái độ nhạc nghiêm túc - HS nghe tác phẩm nghe giới thiệu tác phẩm - Trả lời câu hỏi GV - Nghe GV tóm tắt nội dung, hình thức âm nhạc cảu tác phẩm - Nghe lại lần thứ Củng cố – Dặn dò GV nhận xét, khen HS hoàn thành hoàn thành tốt nội dung tiết học, thái độ tích cực hoạt động tiết học; đồng thời nhắc nhở em chưa hoàn thành yêu cầu tiết học cần cố gắng tiết học sau CÁC GHI NHẬN LƯU Ý : Tỉ trëng kiĨm tra Ban gi¸m hiƯu 67 TUẦN 34 – 35 TIẾT 34 – 35 Kiểm tra : Tập biểu diễn hát học I MỤC TIÊU - Giúp HS ôn nhớ lại hát học năm học - HS hát giọng, cao độ, trường độ; thể tình cảm, sắc thái hát - HS biết phân biệt thực kiểu gõ đệm - HS nhận biết tên nốt, hình nốt nốt khuông nhạc khoá Son - HS có thái độ tích cực hoạt động tiết học II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Máy nghe, băng nhạc - Bảng phụ kẻ sẵn khuông nhạc - Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm (song loan, phách, trống nhỏ, ) - Tranh ảnh minh họa hát học năm III TIẾN TRÌNH KIỂM TRA Ổn dònh lớp – Nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiểm tra: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN -Tập biểu diễn hát học - GV dùng tranh ảnh minh hoạ, kết hợp cho HS nghe giai điệu để nhận biết tên hát học năm học - Mời nhóm cá nhân lên biểu diễn hát kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ đệm vận động phụ họa theo hát GV mở băng đệm đàn cho HS trình em biểu diễn Ôn tập nốt nhạc - Giúp HS ôn lại tên nốt, hình nốt vò trí nốt nhạc học khuông nhạc khoá Son thông qua hoạt động trò chơi, đố vui khuông nhạc bàn tay nhận biết tren bảng phụ, - Động viên HS mạnh dạn tự tin lên biểu diễn tích cực hoạt động tiết học HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS ngồi ngắn, lắng nghe cố gắng trả lời tên hát học (nêu tên hát, tác giả, xuất xứ hát dân ca) - Từng nhóm hay cá nhân lên biểu diễn hát hát học theo hướng dẫn GV - Ôn lại nốt nhạc khuông nhạc khoá Son theo hướng dẫn GV - HS lên biểu diễn trước lớp (từng nhóm, cá nhân) Nhận xét – Dặn dò - GV nhận xét, đánh giá lực kết học tập em Đối với trường hợp chưa hoàn thành hết yêu cầu môn, GV nên kiểm tra thêm để biết tiến hay chưa tiến HS động viên em tiếp tục hoàn thành học - Khen ngợi em hoàn thành tốt yêu cầu môn học, nhắc nhở HS chưa hoàn thành cần cố gắng để đạt kết tốt năm học tới CÁC GHI NHẬN LƯU Ý : Tỉ trëng kiĨm tra Ban gi¸m hiƯu 68
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 3 cả năm, Giáo án âm nhạc lớp 3 cả năm,