0

skkn vận dụng một số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể

22 635 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2016, 21:23

Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể A PHẦN MỞ ĐẦU Đổi phương pháp dạy học, thực dạy học dựa vào hoạt động tích cực, chủ động học sinh với tổ chức hướng dẫn mực giáo viên nhằm phát triễn tư độc lập, sáng tạo hình thành phương pháp nhu cầu tự học, bồi dưỡng hứng thú học tập, tạo niềm tin niềm vui học tập Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thơng nói chung, chất lượng mơn sinh học nói riêng nhiệm vụ cấp thiết người thầy giáo Một u cầu dạy học sinh học giáo viên phải tìm giải pháp phù hợp nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động, độc lập học sinh, từ nâng cao hiệu q trình tiếp thu, lĩnh hội kiến thức hình thành kĩ năng, giải vấn đề cách sáng tạo có hiệu Trong chương trình sinh học phổ thơng, khối lớp 12 học sinh học di truyền quần thể (Chương III – Phần Di truyền học) Đây phần khó phức tạp đòi hỏi tư cao nên khó nhớ, khó hiểu đặc biệt khó vận dụng kiến thức học để giải tập Thực tế có nhiều tài liệu đề cập đến cách giải dạng tập di truyền quần thể Tuy nhiên, hiệu việc hướng dẫn cho học sinh vận dụng phương pháp giải phù hợp với dạng tập cụ thể nhiều hạn chế, đặc biệt tập trắc nghiệm Học sinh chưa hiểu hết tầm quan trọng mối liên hệ hữu mơn học, đặc biệt tốn học sinh học Điều dẫn đến việc hiểu vận dụng kiến thức học cách máy móc rập khn, thiếu tính hệ thống theo kiểu học tập chưa phải học nắm phương pháp giải dạng tập Đại đa số học sinh chưa có kĩ giải tập trắc nghiệm dạng Bắt đầu từ năm học 2006 – 2007, thi mơn sinh học làm theo hình thức trắc nghiệm Đề thi trắc nghiệm cấu trúc số câu nhiều theo nhóm chủ đề, rải khắp nội dung chương trình, học sinh cần phải học tồn nội dung mơn học Kiến thức nhiều khơng có phương pháp học tập đúng, với thói quen “học vẹt, học tủ” thiếu khả tư kết học tập thấp dẫn đến thiếu tự tin, thiếu tích cực hứng thú học tập Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Vì việc tìm mối liên quan phép tốn dạng tập cụ thể, tìm cách giải phù hợp cho dạng tập, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, giải cách nhanh gọn đáp ứng với việc kiểm tra thi theo hình thức trắc nghiệm Qua tạo hứng thú niềm tin học tập, góp phần nâng cao hiệu việc dạy học mơn sinh học nhà trường việc làm cần thiết Từ thực tiễn giảng dạy kinh nghiệm thân, tơi viết đề tài : “Vận dụng số phép tốn giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể” trao đổi đồng nghiệp với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy sinh học nhà trường Giúp em học sinh hiểu dễ nhớ, làm tốt tập trắc nghiệm có liên quan đến di truyền quần thể Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể B PHẦN NỘI DUNG I THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ - Bài tập di truyền quần thể tương đối đa dạng, phức tạp, đòi hỏi tư cao, khó lại liên quan nhiều đến tốn học Thực tế, phần đơng học sinh chưa nắm cách giải nên khơng giải - Di truyền quần thể tương đối khó theo phân phối chương trình sinh học 12, di truyền quần thể có thời lượng giảng dạy tiết cho phần lí thuyết, khơng có tiết tập Điều đòi hỏi người thầy giáo phải đầu tư nhiều cho việc tìm giải pháp nhằm giúp học sinh nắm kiến thức vận dụng để giải dạng tập Trong đa phần giáo viên lúng túng việc tìm phương pháp phù hợp để giải tập chưa hệ thống hóa cách giải tập di truyền quần thể để giúp học sinh dễ dàng làm dạng tập - Hiện nay, mơn sinh học kiểm tra thi theo hình thức trắc nghiệm Thời gian làm theo hình thức trắc nghiệm thách thức lớn học sinh; đòi hỏi em phải khẩn trương, tiết kiệm thời gian; phải vận dụng nhanh kiến thức, kĩ để nhanh chóng định chọn phương án trả lời Trong học sinh chưa có kĩ giải tập trắc nghiệm liên quan đến phần di truyền quần thể Điều ảnh hưởng khơng nhỏ đến kết thi học sinh Với thực trạng nêu khơng tìm giải pháp thích hợp để khắc phục nhiều ảnh hưởng đến kết giảng dạy nhà trường, ảnh hưởng đến kết thi tốt nghiệp THPT kết thi tuyển vào trường Đại học Cao đẳng học sinh II CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Bài tập trắc nghiệm di truyền quần thể tự phối 1.1 Cơ sở lý thuyết - Quần thể tự phối điển hình quần thể thực vật tự thụ phấn, động vật lưỡng tính tự thụ tinh Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể - Q trình tự phối làm cho quần thể phân thành dòng có kiểu gen khác - Cấu trúc di truyền quần thể biến đổi qua hệ theo hướng giảm dần tỷ lệ dị hợp tử tăng dần tỷ lệ đồng hợp tử, khơng làm thay đổi tần số tương đối alen - Cấu trúc di truyền quần thể qua n hệ tự phối : P : dAA + hAa + raa = (với : d + h + r = 1) Qua n hệ tự phối, thành phần kiểu gen quần thể Fn : dAA  dAA raa  raa hAa  Aa = (1/2)nh AA = aa = Fn : (d +  (1/ 2) n h  (1/ 2) n  (1/ 2) n h )AA + (1/2)nhAa + (r + h )aa = 2 1.2 Vận dụng để giải tập 1.2.1 Trường hợp hệ xuất phát gồm cá thể có kiểu gen đồng hợp Cấu trúc di truyền quần thể qua hệ khơng thay đổi Ví dụ : Cấu trúc di truyền quần thể ban đầu sau : 1AA : 1aa Nếu quần thể tự thụ phấn cấu trúc di truyền quần thể sau hệ : A 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa B 0,375AA : 0,25Aa : 0,375aa C 0,5AA : 0,5aa D 0,0625AA : 0,875Aa : 0,0625aa Hướng dẫn giải Quần thể ban đầu gồm cá thể có kiểu gen đồng hợp nên cấu trúc di truyền quần thể ln khơng đổi qua hệ cho tự thụ phấn 1AA : 1aa = 0,5AA : 0,5aa  Chọn C 1.2.2 Trường hợp hệ xuất phát gồm cá thể có kiểu gen dị hợp Cứ sau hệ tỷ lệ kiểu gen dị hợp giảm 1/2  sau n hệ tỷ lệ thể dị hợp Aa = (1/ 2) n Khi tỷ lệ kiểu gen đồng hợp AA = aa = Thạc só: NGUYỄN QUYẾT  (1/ 2) n Trang Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Ví dụ : Ở cà chua, cho biết A – đỏ, a – vàng Giả sử quần thể cà chua hệ xuất phát gồm tồn đỏ dị hợp Khi cho quần thể tự thụ phấn liên tiếp, tính theo lý thuyết tỷ lệ kiểu hình thu F3 A 50% đỏ : 50% vàng B 56,25% đỏ : 43,75% vàng C 75% đỏ : 25% vàng D 100% đỏ Hướng dẫn giải - Cấu trúc di truyền quần thể ban đầu P : 100%Aa - Ở F3 : Aa = ( )3 = 0,125 AA = aa =  0,125 = 0,4375 - Tỷ lệ kiểu hình F3 : Cây đỏ (AA, Aa) = 0,4375 + 0,125 = 0,5625 Cây vàng (aa) = 0,4375  Chọn B 1.2.3 Trường hợp hệ xuất phát có loại kiểu gen : đồng hợp dị hợp - Chuyển P cấu trúc di truyền : dAA + hAa + raa = (d + h + r = 1) - Chỉ thực phép tính với kiểu gen dị hợp : hAa Aa = (1/2)nh = (u)  AA = aa = hu = (v) - Cấu trúc di truyền quần thể Fn : (d + v)AA + uAa + (r + v)aa = Ví dụ : Một quần thể đậu Hà Lan hệ thứ có cấu trúc di truyền : 0,3AA + 0,3Aa + 0,4aa = Khi cho tự thụ phấn liên tiếp đến hệ thứ tư, thành phần kiểu gen quần thể A 0,48125AA : 0,0375Aa : 0,48125aa B 0,440625AA : 0,01875Aa : 0,540625aa C 0,1450AA : 0,3545Aa : 0,5005aa D 0,43125AA : 0,0375Aa : 0,53125aa Hướng dẫn giải - Chỉ thực tính tốn kiểu gen dị hợp lưu ý từ hệ thứ đến hệ thứ tư, quần thể trải qua hệ tự thụ liên tiếp nên ta có : Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Aa = ( )3 x0,3  0,0375 AA = aa = 0,3  0,0375  0,13125 - Thành phần kiểu gen quần thể hệ thứ tư : (0,3 + 0,13125)AA + 0,0375Aa + (0,4 + 0,13125)aa = 0,43125AA + 0,0375Aa + 0,53125aa =  Chọn D Ví dụ : (Câu 24 - Mã đề 357 - Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2011) Từ quần thể thực vật ban đầu (P), sau hệ tự thụ phấn thành phần kiểu gen quần thể 0,525AA : 0,050Aa : 0,425aa Cho quần thể khơng chịu tác động nhân tố tiến hóa khác, tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen (P) là: A 0,400AA : 0,400Aa : 0,200aa B 0,250AA : 0,400Aa : 0,350aa C 0,350AA : 0,400Aa : 0,250aa D 0,375AA : 0,400Aa : 0,225aa Hướng dẫn giải - Ở F3 có Aa = (1/2)3h = 0,05  P có Aa = 0,4 - Tỷ lệ đồng hợp tăng thêm : AA = aa = (0,4 – 0,05)/2 = 0,175 - Suy P có : + AA = 0,525 – 0,175 = 0,35 + aa = 0,425 – 0,175 = 0,25  Chọn C Ví dụ : Quần thể ban đầu có hoa màu hồng (Aa), hoa trắng (aa) Ở hệ, quần thể thấy có 0,3125% hoa màu hồng Quần thể ban đầu trãi qua hệ tự thụ phấn liên tiếp? A hệ B hệ C hệ D hệ Hướng dẫn giải - Cấu trúc di truyền P : 0,4Aa + 0,6aa = - Tỷ lệ hoa màu hồng (Aa) quần thể Fn : (1/ 2)n x0,  0,3125%  n =  Chọn A Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể 1.2.4 Trường hợp có kiểu gen khơng có khả sinh sản (hoặc chết) - Loại bỏ kiểu gen khơng có khả sinh sản, sau tính tỷ lệ kiểu gen lại cho tổng - Thực tính tốn trường hợp Ví dụ : (Câu 15 - Mã đề 980 - Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen hệ P là: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa Cho biết cá thể có kiểu gen aa khơng có khả sinh sản Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen thu F1 là: A 0,525AA : 0,150Aa : 0,325aa B 0,36AA : 0,24Aa : 0,40aa C 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa D 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa Hướng dẫn giải - Thành phần kiểu gen P có khả sinh sản : 0,45AA + 0,30Aa = 0,75  0,6AA + 0,4Aa = - Khi cho tự thụ phấn F1 thu : Aa = (1/2)0,4 = 0,2 AA = 0,6 + (0,4 – 0,2)/2 = 0,7 aa = (0,4 – 0,2)/2 = 0,1  Chọn D Bài tập trắc nghiệm di truyền quần thể ngẫu phối 2.1 Cơ sở lý thuyết - Quần thể ngẫu phối xem đơn vị sinh sản lồi tự nhiên Quần thể ngẫu phối bật đặc điểm đa hình Q trình ngẫu phối ngun nhân làm cho quần thể đa hình kiểu gen, dẫn đến đa hình kiểu hình - Theo định luật Hacđi – Vanbec, thành phần kiểu gen tần số tương đối alen quần thể ngẫu phối trì ổn định qua hệ điều kiện định Định luật Hacđi – Vanbec thể đẳng thức : p2AA + 2pqAa + q2aa = - Một quần thể xem trạng thái cân di truyền tỷ lệ kiểu gen (còn gọi thành phần kiểu gen) quần thể tn theo đẳng thức - Cách tính tần số kiểu gen : Số cá thể có kiểu hình tương ứng với kiểu gen / Tổng số cá thể Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể - Cách tính tần số tương đối alen : P : dAA + hAa + raa = p(A) = d  (d + h + r = 1) h h q(a) =  r = – p 2 (p + q = 1) - Cách viết cấu trúc di truyền quần thể ngẫu đạt trạng thái cân + Tìm tần số tương đối alen + Bình phương tổng tần số tương đối alen (pA + qa)2 = p2(AA) + 2pq(Aa) + q2(aa) = - Cách xét xem quần thể cho có trạng thái cần di truyền hay chưa? P : dAA + hAa + raa = (d + h + r = 1) h  P cân h  P chưa cân Nếu d.r = ( )2 Nếu d.r  ( )2 2.2 Vận dụng để giải tập 2.2.1 Trường hợp gen quy định tính trạng gồm alen (gen nằm NST thường) Ví dụ : (Câu 27 - Mã đề 980 - Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2000) Ở lồi thực vật, gen trội A - đỏ, alen lặn a - vàng Một quần thể lồi trạng thái cân di truyền có 75% số đỏ 25% số vàng Tần số tương đối alen A a quần thể A 0,2A 0,8a B 0,4A 0,6a C 0,5A 0,5a D 0,6A 0,4a Hướng dẫn giải - Khi quần thể trạng thái cân di truyền tỷ lệ vàng (aa) aa = q2  q(a) = 25% = 0,5 - Suy p(A) = – 0,5 = 0,5  Chọn C Ví dụ : Cho P có thành phần kiểu gen 30AA : 10Aa : 10aa Khi cho giao phối ngẫu nhiên, đến F3 cấu trúc di truyền quần thể A 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa B 0,6875AA : 0,025Aa : 0,2875aa C 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa D 0,09AA : 0,42Aa : 0,49aa Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Hướng dẫn giải - Chuyển P cấu trúc chung : 0,6AA + 0,2Aa + 0,2aa = - Tìm tần số alen : p(A) = 0,6 + 0,2/2 = 0,7, q(a) = – 0,7 = 0,3 - Cấu trúc di truyền quần thể F3 : (0,7A + 0,3a)2 = 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa  Chọn A Ví dụ : Quần thể sau trạng thái cân di truyền? A 0,42 AA : 0,48Aa : 0,10aa B 0,01AA : 0,18Aa : 0,81aa C 0,36 AA : 0,39Aa : 0,25aa D 0,49AA : 0,50Aa : 0,01aa Hướng dẫn giải - Tính d.r (h/2)2 , sau so sánh chúng (đối với phương án) - Trường hợp phương án B thu kết : 0,01 x 0,81 = (0,18/2)2 = 0,081  Chọn B Ví dụ : (Câu 37 - Mã đề 864 - Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010) Một quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền là: 0,6AA : 0,4Aa Sau hệ ngẫu phối, người ta thu đời 8000 cá thể Tính theo lí thuyết, số cá thể có kiểu gen dị hợp đời A 2560 B 320 C 7680 D 5120 Hướng dẫn giải - Tìm tần số alen : p(A) = 0,  0,  0,8 qa = – 0,8 = 0,2 - Tỷ lệ cá thể có kiểu gen di hợp (Aa) = 2pq = 2(0,8)(0,2) = 0,32 - Số cá thể có kiểu gen dị hợp đời : 0,32 x 8000 = 2560  Chọn A Ví dụ : (Câu 12 - Mã đề 980 - Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Một quần thể giao phối trạng thái cân di truyền, xét gen có hai alen (A a) người ta thấy số cá thể đồng hợp trội nhiều gấp lần số cá thể đồng hợp lặn Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp quần thể A 18,75% B 56,25% C 37,5% D 3,75% Hướng dẫn giải - Từ cấu trúc di truyền quần thể trạng thái cân : AA = p2 aa = q2 Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể - Ta có hệ phương trình : p2 = 9q2 p + q =  p = 0,75 q = 0,25 - Tỉ lệ % số cá thể dị hợp quần thể : Aa = 2pq = 2(0,75)(0,25) = 0,375  Chọn C Ví dụ : (Câu 19 - Mã đề 357 - Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2011) Trong quần thể thực vật giao phấn, xét lơcut có hai alen, alen A quy định thân cao trội hồn tồn so với alen a quy định thân thấp Quần thể ban đầu (P) có kiểu hình thân thấp chiếm tỉ lệ 25% Sau hệ ngẫu phối khơng chịu tác động nhân tố tiến hóa, kiểu hình thân thấp hệ chiếm tỉ lệ 16% Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen quần thể (P) là: A 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa B 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa C 0,30AA : 0,45Aa : 0,25aa D 0,10AA : 0,65Aa : 0,25aa Hướng dẫn giải - Sau hệ ngẫu phối quần thể đạt trạng thái cân di truyền  Tỷ lệ kiểu hình thân thấp (aa) = q2 = 16%  q(a) = 0,4 - Tần số q(a) hệ xuất phát = (h/2) + r = (0,3/2) + 0,25 = 0,4  Chọn A 2.2.2 Trường hợp gen quy định tính trạng gồm nhiều alen (gen nằm NST thường) - Số kiểu gen tạo từ gen có x alen = ( x  1) x - Tỷ lệ kiểu gen đồng hợp bình phương tần số alen Tỷ lệ kiểu gen dị hợp lần tích tần số alen - Từ giả thiết đề cho thiết lập phương trình hệ phương trình để giải Ví dụ : (Câu 47 - Mã đề 980 - Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2008) Ở người, gen quy định màu mắt có alen (A a), gen quy định dạng tóc có alen (B b), gen quy định nhóm máu có alen (IA, IB IO) Cho biết gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khác Số kiểu gen tối đa hình thành từ gen nói quần thể người A 24 Thạc só: NGUYỄN QUYẾT B 64 C 10 D 54 Trang 10 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Hướng dẫn giải - Số kiểu gen quy định màu mắt = (2  1)2 3 - Số kiểu gen quy định dạng tóc = (2  1)2 3 - Số kiểu gen quy định nhóm máu = 3(3  1) 6 - Số kiểu gen tối đa tạo từ gen nói quần thể người : x x = 54  Chọn D Ví dụ : Một quần thể người, thống kê thấy có 45% số người có nhóm máu A 4% số người có nhóm máu O Cho quần thể trạng thái cân di truyền Tỷ lệ số người có nhóm máu B quần thể A 30% B 21% C 25,5% D 20%B Hướng dẫn giải - Tỷ lệ nhóm máu O (IOIO) = r2 = 0,04  r(IO) = 0,04 = 0,2 - Tỷ lệ nhóm máu A (IAIA , IAIO) = p2 + 2pr = 0,45 Giải phương ta p(IA) = 0,5  q(IB) = – (0,5 + 0,2) = 0,3 - Tỷ lệ nhóm máu B (IBIB , IBIO) = q2 + 2qr = (0,3)2 + 2(0,3)(0,2) = 0,21  Chọn B Ví dụ : Ở cú mèo màu lơng chịu kiểm sốt gen gồm alen : A (lơng nâu)  a (lơng đen)  a1 (lơng xám) Đếm ngẫu nhiên quần thể lồi khu rừng thấy có 57 lơng nâu, 216 lơng đen, 27 lơng xám Nếu quần thể trạng thái cân di truyền, tần số tương đối alen A, a, a1 A 0,3 : 0,1 : 0,6 B 0,2 : 0,6 : 0,2 C 0,2 : 0,5 : 0,3 D 0,1 : 0,6 : 0,3 Hướng dẫn giải - Lơng xám (a1a1) = r2 = Thạc só: NGUYỄN QUYẾT 27  0,09  r = 57  216  27 0,09 = 0,3 Trang 11 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể - Lơng đen (aa, aa1) = q2 + 2qr = 216  0,72 57  216  27 - Thay r vào giải phương trình ta q = 0,6  p = 0,1  Chọn D 2.2.3 Trường hợp gen quy định tính trạng gồm alen (gen nằm NST giới tính X khơng có alen tương ứng Y) Cấu trúc di truyền quần thể : - Chỉ xét giới XX : (pXA + qXa)2 = p2(XAXA) + 2pq(XAXa) + q2(XaXa) = - Chỉ xét giới XY : (pXA + qXa)Y = pXAY + qXaY = p q - Xét chung : (pXA + qXa)( XA + Xa + 0,5Y) = ……= Ví dụ : Ở mèo, gen quy định màu lơng nằm NST X khơng có alen tương ứng Y Gen D quy định lơng đen trội khơng hồn tồn so với alen d quy định lơng nên kiều gen dị hợp quy định màu lơng tam thể Một quần thể mèo trạng thái cân di truyền có 10% mèo đực lơng đen 40% mèo đực lơng hung, lại mèo Tỷ lệ mèo có lơng tam thể quần thể A 16% B 32% C 50% D 8% Hướng dẫn giải p q - Từ biểu thức (pXA + qXa)( XA + Xa + 0,5Y)  pXA = 0.2 qXa = 0.8 - Mèo tam thể (XAXa) = pq = 0,2 x 0,8 = 0,16 hay 16%  Chọn A Ví dụ : Ở người, bệnh mù màu alen lặn nằm NST giới tính X (khơng có alen tương ứng NST Y) quy định Xét quần thể đảo nhỏ có 100 cá thể có 50 phụ nữ 50 đàn ơng, có hai người đàn ơng bị bệnh mù màu Nếu quần thể trạng thái cân tỷ lệ người bình thường mang gen gây bệnh số phụ nữ A 4% B 7,68% C 96% D 99,84% Hướng dẫn giải - Cấu trúc quần thể xét đàn ơng : pXAY + qXaY = Đàn ơng bị bệnh (XaY) chiếm 2/50  q = 0,04 p = – 0,04 = 0,96 Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang 12 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể - Cấu trúc quần thể xét phụ nữ : p2(XAXA) + 2pq(XAXa) + q2(XaXa)= - Tỷ lệ phụ nữ bình thường mang gen gây bệnh (XAXa) : 2pq = 0,04 x 0,96 = 0,0798 hay 7,68%  Chọn B 2.2.4 Trường hợp cho tự phối vài hệ sau cho ngẫu phối - Q trình tự phối khơng làm thay đổi tần số tương đối alen, tìm tần số alen quần thể xuất phát - Cấu trúc di truyền quần thể cần tìm = (pA + qa)2 Ví dụ : Một quần thể thực vật hệ xuất phát có thành phần kiểu gen 2Aa : 1aa Cho tự thụ phấn liên tục qua hệ, sau cho giao phấn ngẫu nhiên hệ Biết A – hạt đỏ, a – hạt trắng Xác định tỷ lệ kiểu hình thu được? A hạt đỏ : hạt trắng B hạt đỏ : hạt trắng C hạt đỏ : hạt trắng D hạt đỏ : hạt trắng Hướng dẫn giải 3 ; qa = 3 - Cấu trúc di truyền hệ xuất phát : aa  Aa   pA = 3 9 - Cấu trúc di truyền thu giao phấn : ( A  a)  AA  Aa  aa  - Tỷ lệ kiểu hình thu 5/9 hạt đỏ : 4/9 hạt trắng  Chọn A 2.2.5 Trường hợp tần số alen phần đực phần khác - Cấu trúc di truyền quần thể F1 : (pđựcA + qđựca)(pcái A + qcáia) - Cấu trúc di truyền quần thể đạt trạng thái cân di truyền : q  qc  pđ  pc A đ  2   a  Ví dụ : Trong quần thể trồng hệ xuất phát người ta xác định tần số tương đối alen a phần 0,2 tần số tương đối alen A phần đực 0,7 a Qua ngẫu phối cấu trúc di truyền quần thể thu F1 Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang 13 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể A 0,64 AA : 0,32Aa : 0,06aa B 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa C 0,56 AA : 0,38Aa : 0,06aa D 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa b Cấu trúc di truyền quần thể đạt trạng thái cân di truyền A 0,64 AA : 0,32Aa : 0,06aa B 0,5625AA : 0,375Aa : 0,0625aa C 0,56 AA : 0,38Aa : 0,06aa D 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa Hướng dẫn giải a (0,7A + 0,3a)(0,8A + 0,2a) = 0,56 AA + 0,38Aa + 0,06aa  Chọn C 0,  0,8 0,  0,  b  A a  = (0,75A + 0,25a)2  2  = 0,5625AA : 0,375Aa : 0,0625aa  Chọn B III KẾT QUẢ THU ĐƯỢC Kết tập khảo sát Các tập khảo sát (mỗi gồm 10 tập trắc nghiệm di truyền quần thể, thời gian làm 15 phút) tiến hành nhóm (mỗi nhóm có số học sinh lựa chọn có lực học tương đương vào điểm trung bình mơn sinh kết xếp loại học tập năm học trước) : - Nhóm thực nghiệm : có cung cấp tài liệu, hướng dẫn vận dụng số phép tốn để giải nhanh tập trắc nghiệm di truyền quần thể - Nhóm đối chứng : giảng dạy bình thường Hai khảo sát tiến hành thời điểm : làm số vào thời điểm sau học xong chương di truyền quần thể làm số vào cuối học kì I Kết thu thể bảng biểu đồ Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang 14 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Bảng : Tỷ lệ % điểm giỏi, khá, trung bình, trung bình kiểm tra khảo sát Số Điểm kiểm tra khảo sát (số lượng - %) lượng Nhóm (bài) Giỏi Khá (9 - 10) (7 – 8) T.Bình Yếu (5 – 6) (3 – 4) Dưới Trên TB TB Thực 30x2 10 33 13 4 56 nghiệm = 60 16,7% 55,0% 21,6% 6,7% 6,7% 93,3% Đối chứng 30x2 29 18 6 54 30,0% 10,0% 10,0% 90,0% = 60 11,7% 48,3% Tỷ lệ % 60 55 48,3 50 40 Nhóm thực nghiệm 30 20 Nhóm đối chứng 16,7 11,7 6,7 10 10 Giỏi Khá Dưới TB Biểu đồ : So sánh tỷ lệ % điểm giỏi, điểm điểm trung bình kiểm tra khảo sát Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang 15 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Kết học tập mơn Sinh học học sinh khối 12 qua năm học (2008 – 2009, 2009 - 2010 2010 - 2011) Kết học tập mơn Sinh học học sinh khối 12 qua năm học (2008 – 2009, 2009 - 2010 2010 - 2011) thể bảng biểu đồ Bảng : Tỷ lệ % điểm từ trung bình trở lên điểm trung bình điểm trung bình mơn qua năm học (2008 - 2009, 2009 – 2010 2010 - 2011) Năm học Tổng số học sinh Số lượng % Số lượng % 2008 - 2009 364 359 98.6 1.4 2009 - 2010 351 350 99,7 0,3 2010 - 2011 388 388 100 0 Đạt TB trở lên Dưới TB ( 5) Tỷ lệ % 120 100 100 99,7 98,6 80 TB trở lên 60 Dưới TB 40 20 1,4 0,3 0 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 Biểu đồ : So sánh tỷ lệ % điểm từ trung bình trở lên điểm trung bình điểm TB mơn qua năm học (2008 - 2009, 2009 – 2010 2010 - 2011) Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang 16 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Kết điểm thi đại học mơn Sinh học qua năm học (2008 - 2009, 2009 – 2010 2010 - 2011) Kết điểm thi đại học mơn Sinh học qua năm học (2008 - 2009, 2009 – 2010 2010 - 2011) thể bảng biểu đồ Bảng : Tỷ lệ % điểm từ trung bình trở lên điểm trung bình thi Đại học qua năm học (2008 - 2009, 2009 – 2010 2010 - 2011) Năm học Tổng số thi Số lượng % Số lượng % 2008 - 2009 197 159 80.71 38 19,29 2009 - 2010 203 145 71,43 58 28,57 2010 - 2011 224 195 87,05 29 12,95 Đạt TB trở lên Dưới TB ( 5) Tỷ lệ % 100 90 87,05 80,71 80 71,43 70 60 TB trở lên 50 Dưới TB 40 30 20 28,57 19,29 12,95 10 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 Biểu đồ : So sánh tỷ lệ % điểm từ trung bình trở lên điểm trung bình thi Đại học qua năm học (2008 - 2009, 2009 – 2010 2010 - 2011) Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang 17 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Nhận xét : - Kết bảng biểu đồ cho thấy : + Tỷ lệ điểm giỏi điểm học sinh nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng + Tỷ lệ điểm trung bình học sinh nhóm thực nghiệm thấp nhóm đối chứng Qua kết cho thấy việc “Vận dụng số phép tốn giúp học sinh giải nhanh tập trắc nghiệm di truyền quần thể” góp phần nâng cao kết học tập học sinh - Kết học tập mơn sinh học điểm thi Đại học học sinh 12 qua năm học : 2008 - 2009, 2009 – 2010 2010 - 2011 (thể bảng 2, biểu đồ 2, 3) cho thấy : + Tỷ lệ học sinh có điểm từ trung bình trở lên cao, tỉ lệ học sinh có điểm trung bình thấp + Việc đánh giá kết học tập mơn sinh học học sinh nhà trường xác, phản ánh thực chất + Chất lượng giảng dạy mơn sinh học nhà trường năm học vừa qua ln trì mức cao Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang 18 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể C PHẦN KẾT LUẬN Hiệu việc dạy học nhà trường THPT chịu chi phối nhiều yếu tố Kết thu trình bày khiêm tốn Tuy nhiên, qua kết nhiều cho thấy tầm quan trọng, cần thiết tính hiệu việc tìm phương pháp thích hợp để giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Đề tài “Vận dụng số phép tốn giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể” phần thể hiệu thiết thực việc nâng cao chất lượng dạy học nhà trường phổ thơng Muốn nâng cao chất lượng hiệu giảng dạy mơn sinh học cần khuyến khích học sinh tận dụng phương pháp việc giành lấy vận dụng kiến thức học được, tạo cho học sinh hứng thú niềm u thích học tập mơn Cần cho học sinh ý thức khoa học Sinh học ngày tăng cường dựa vào tri thức Tốn học, Lí học, Hóa học…Chính nhờ Sinh học phát tính quy luật cấu trúc q trình Sinh học, nhận tính vật chất Sinh giới Suy nghĩ để tìm phương pháp hữu hiệu để giảng dạy tốt phần di truyền quần thể, nhằm giúp em có hứng thú, nắm kiến thức biết vận dụng kiến thức học vào việc giải vấn đề có liên quan Theo tơi, việc làm có ý nghĩa cơng tác giảng dạy Sinh học đòi hỏi quan tâm nhiều giáo viên Vì đề tài “Vận dụng số phép tốn giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể” khía cạnh giúp giáo viên dùng làm tài liệu tham khảo sử dụng cho giảng dạy, giúp học sinh biết nắm phương pháp giải dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể, nâng cao kết học tập Trên suy nghĩ vài biện pháp thân vận dụng q trình giảng dạy thời gian vừa qua Do lực có hạn nên khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý đồng nghiệp Hội đồng xét duyệt, giúp thân tơi ngày có thêm kinh Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang 19 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể nghiệm để giảng dạy tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu việc dạy học mơn Sinh học nhà trường trung học phổ thơng Xin chân chân thành cảm ơn Rạch giá, ngày 09 tháng năm 2012 Người viết Nguyễn Quyết Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang 20 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Lê Thăng – Đinh Đồn Long Chú giải di truyền học, NXBGD 2007 Nguyễn Minh Cơng – Vũ Đức Lưu – Lê Đình Trung Bài tập di truyền, NXBGD 2001 Phạm Thành Hổ Di truyền học, NXBGD 2001 CÁC TỪ VIẾT TẮT NST : nhiễm sắc thể TB : trung bình THPT : Trung học phổ thơng MỤC LỤC A Phần mở đầu Trang B Phần nội dung Trang I Thực trạng vấn đề Trang II Cơ sở khoa học giải pháp thực Trang Bài tập trắc nghiệm di truyền quần thể tự phối Trang 1.1 Cơ sở lý thuyết Trang 1.2 Vận dụng để giải tập Trang 1.2.1 Trường hợp hệ xuất phát gồm cá thể có kiểu gen đồng hợp Trang 1.2.2 Trường hợp hệ xuất phát gồm cá thể có kiểu gen dị hợp Trang 1.2.3 Trường hợp hệ xuất phát có lọai kiểu gen : đồng hợp di hợp Trang 1.2.4 Trường hợp có kiểu gen khơng có khả sinh sản Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang 21 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể (hoặc có gen gây chết) Trang Bài tập trắc nghiệm di truyền quần thể ngẫu phối Trang 2.1 Cơ sở lý thuyết Trang 2.2 Vận dụng để giải tập Trang 2.2.1 Trường hợp gen quy định tính trạng gồm alen (gen nằm NST thường) Trang 2.2.2 Trường hợp gen quy định tính trạng gồm nhiều alen (gen nằm NST thường) Trang 10 2.2.3 Trường hợp gen quy định tính trạng gồm alen (gen nằm NST giới tính X) Trang 12 2.2.4 Trường hợp cho tự phối vài hệ, sau cho ngẫu phối Trang 13 2.2.5 Trường hợp tần số alen phần đực phần khác Trang 13 III Kết thu Trang 14 Kết tập khảo sát Trang 14 Kết học tập mơn Sinh học học sinh khối 12 qua năm học (2008 – 2009, 2009 – 2010, 2010 - 2011) Trang 16 Kết điểm thi Đại học mơn Sinh học qua năm học (2008 – 2009, 2009 – 2010, 2010 - 2011) Trang 17 C Phần kết luận Trang 19 Tài liệu tham khảo từ viết tắt Trang 21 Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang 22 [...]... thích hợp để giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể Đề tài Vận dụng một số phép tốn giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể phần nào đã thể hiện hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường phổ thơng Muốn nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy bộ mơn sinh học cần khuyến khích học sinh tận dụng các phương... giải nhanh các bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể - Nhóm đối chứng : giảng dạy bình thường Hai bài khảo sát được tiến hành ở 2 thời điểm : làm bài số 1 vào thời điểm sau khi học xong chương di truyền quần thể và làm bài số 2 vào cuối học kì I Kết quả thu được thể hiện ở bảng 1 và biểu đồ 1 Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang 14 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm. .. thấy việc Vận dụng một số phép tốn giúp học sinh giải nhanh các bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể đã góp phần nâng cao kết quả học tập của học sinh - Kết quả học tập bộ mơn sinh học và điểm thi Đại học của học sinh 12 qua 3 năm học : 2008 - 2009, 2009 – 2010 và 2010 - 2011 (thể hiện bảng 2, 3 và biểu đồ 2, 3) cho thấy : + Tỷ lệ học sinh có điểm từ trung bình trở lên khá cao, tỉ lệ học sinh có... đồng hợp và di hợp Trang 5 1.2.4 Trường hợp có kiểu gen khơng có khả năng sinh sản Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang 21 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể (hoặc có gen gây chết) Trang 7 2 Bài tập trắc nghiệm về di truyền của quần thể ngẫu phối Trang 7 2.1 Cơ sở lý thuyết Trang 7 2.2 Vận dụng để giải bài tập ... QUYẾT Trang 20 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Đỗ Lê Thăng – Đinh Đồn Long Chú giải di truyền học, NXBGD 2007 2 Nguyễn Minh Cơng – Vũ Đức Lưu – Lê Đình Trung Bài tập di truyền, NXBGD 2001 3 Phạm Thành Hổ Di truyền học, NXBGD 2001 CÁC TỪ VIẾT TẮT NST : nhiễm sắc thể TB : trung bình THPT : Trung học phổ thơng MỤC... di truyền quần thể, nhằm giúp các em có được sự hứng thú, nắm được kiến thức và biết vận dụng kiến thức đã học vào việc giải quyết các vấn đề có liên quan Theo tơi, đây là một việc làm có ý nghĩa trong cơng tác giảng dạy Sinh học và đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn nữa của các giáo viên Vì thế đề tài Vận dụng một số phép tốn giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể .. .Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể Hướng dẫn giải - Số kiểu gen quy định màu mắt = (2  1)2 3 2 - Số kiểu gen quy định dạng tóc = (2  1)2 3 2 - Số kiểu gen quy định nhóm máu = 3(3  1) 6 2 - Số kiểu gen tối đa có thể được tạo ra từ 3 gen nói trên ở trong quần thể người là : 3 x 3 x 6 = 54  Chọn D Ví dụ 2 : Một quần thể người,... của các bài tập khảo sát Các bài tập khảo sát (mỗi bài gồm 10 bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể, thời gian làm bài 15 phút) được tiến hành ở 2 nhóm (mỗi nhóm có số học sinh bằng nhau và được lựa chọn có lực học tương đương nhau căn cứ vào điểm trung bình mơn sinh và kết quả xếp loại học tập của năm học trước) : - Nhóm thực nghiệm : có cung cấp tài liệu, hướng dẫn vận dụng một số phép tốn để giải. .. 48,3 50 40 Nhóm thực nghiệm 30 20 Nhóm đối chứng 16,7 11,7 6,7 10 10 0 Giỏi Khá Dưới TB Biểu đồ 1 : So sánh tỷ lệ % điểm giỏi, điểm khá và điểm dưới trung bình của các bài kiểm tra khảo sát Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang 15 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể 2 Kết quả học tập bộ mơn Sinh học của học sinh khối 12 qua 3 năm học (2008 – 2009,... đánh giá kết quả học tập bộ mơn sinh học của học sinh trong nhà trường khá chính xác, phản ánh đúng thực chất + Chất lượng giảng dạy bộ mơn sinh học trong nhà trường những năm học vừa qua ln duy trì ở mức cao Thạc só: NGUYỄN QUYẾT Trang 18 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể C PHẦN KẾT LUẬN Hiệu quả của việc dạy và học trong nhà trường
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn vận dụng một số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể , skkn vận dụng một số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể ,

Từ khóa liên quan