0

skkn vận dụng một số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể

23 565 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2016, 21:23

Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể A PHẦN MỞ ĐẦU Đởi mới phương pháp dạy học, thực hiện dạy học dựa vào hoạt đợng tích cực, chủ đợng của học sinh với sự tở chức và hướng dẫn đúng mực của giáo viên nhằm phát triễn tư đợc lập, sáng tạo hình thành phương pháp và nhu cầu tự học, bời dưỡng hứng thú học tập, tạo niềm tin và niềm vui học tập Nâng cao chất lượng giáo dục phở thơng nói chung, chất lượng mơn sinh học nói riêng là nhiệm vụ cấp thiết của người thầy giáo Mợt u cầu dạy học sinh học là giáo viên phải tìm giải pháp phù hợp nhằm nâng cao tính tích cực, chủ đợng, đợc lập của học sinh, từ nâng cao hiệu của quá trình tiếp thu, lĩnh hợi kiến thức và hình thành kĩ năng, giải các vấn đề mợt cách sáng tạo và có hiệu Trong chương trình sinh học phở thơng, khối lớp 12 học sinh học về di trùn q̀n thể (Chương III – Phần Di trùn học) Đây là mợt phần khó vì khá phức tạp đòi hỏi tư cao nên khó nhớ, khó hiểu và đặc biệt khó vận dụng kiến thức học để giải các bài tập Thực tế hiện có khá nhiều tài liệu đề cập đến cách giải các dạng bài tập về di trùn q̀n thể Tuy nhiên, hiệu của việc hướng dẫn cho học sinh vận dụng phương pháp giải phù hợp với các dạng bài tập cụ thể nhiều hạn chế, đặc biệt các bài tập trắc nghiệm Học sinh chưa hiểu hết tầm quan trọng của mối liên hệ hữu các mơn học, đặc biệt toán học và sinh học Điều dẫn đến việc hiểu và vận dụng kiến thức học mợt cách máy móc rập khn, thiếu tính hệ thống theo kiểu học bài tập chứ chưa phải học và nắm phương pháp giải dạng bài tập Đại đa số học sinh chưa có kĩ giải bài tập trắc nghiệm về dạng này Bắt đầu từ năm học 2006 – 2007, bài thi mơn sinh học làm theo hình thức trắc nghiệm Đề thi trắc nghiệm cấu trúc số câu nhiều theo nhóm chủ đề, rải đều khắp các nợi dung của chương trình, học sinh cần phải học toàn bợ nợi dung mơn học Kiến thức nhiều khơng có phương pháp học tập đúng, với thói quen “học vẹt, học tủ” thiếu khả tư thì kết học tập sẽ thấp dẫn đến thiếu tự tin, thiếu tích cực hứng thú học tập Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Vì vậy việc tìm mối liên quan phép toán và dạng bài tập cụ thể, tìm cách giải phù hợp cho dạng bài tập, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, có thể giải mợt cách nhanh gọn đáp ứng với việc kiểm tra và thi theo hình thức trắc nghiệm Qua tạo sự hứng thú và niềm tin học tập, góp phần nâng cao hiệu của việc dạy và học bợ mơn sinh học nhà trường là mợt việc làm cần thiết Từ thực tiễn giảng dạy và kinh nghiệm của thân, tơi viết đề tài : “Vận dụng số phép tốn giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền q̀n thê” trao đởi các đờng nghiệp với mong muốn góp mợt phần nào nâng cao chất lượng giảng dạy sinh học nhà trường Giúp các em học sinh có thể hiểu và dễ nhớ, làm tốt các bài tập trắc nghiệm có liên quan đến di trùn q̀n thể Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể B PHẦN NỘI DUNG I THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ - Bài tập di trùn q̀n thể tương đối đa dạng, phức tạp, đòi hỏi tư cao, khá khó lại liên quan nhiều đến toán học Thực tế, phần đơng học sinh chưa nắm cách giải nên khơng giải - Di trùn q̀n thể tương đối khó theo phân phối chương trình sinh học 12, sự di trùn q̀n thể có thời lượng giảng dạy tiết cho phần lí thuyết, khơng có tiết bài tập Điều đòi hỏi người thầy giáo phải đầu tư nhiều cho việc tìm giải pháp nhằm giúp học sinh có thể nắm kiến thức và vận dụng để giải các dạng bài tập Trong hiện đa phần giáo viên lúng túng việc tìm phương pháp phù hợp để giải bài tập và chưa hệ thống hóa các cách giải bài tập di trùn q̀n thể để có thể giúp học sinh dễ dàng làm các dạng bài tập này - Hiện nay, mơn sinh học kiểm tra và thi theo hình thức trắc nghiệm Thời gian làm bài theo hình thức trắc nghiệm là mợt thách thức lớn đối với học sinh; đòi hỏi các em phải hết sức khẩn trương, tiết kiệm thời gian; phải vận dụng nhanh kiến thức, kĩ để nhanh chóng định chọn phương án trả lời đúng Trong học sinh chưa có kĩ giải bài tập trắc nghiệm liên quan đến phần di trùn q̀n thể Điều này ảnh hưởng khơng nhỏ đến kết thi của học sinh Với thực trạng nêu khơng tìm giải pháp thích hợp để khắc phục rằng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến kết giảng dạy nhà trường, ảnh hưởng đến kết thi tốt nghiệp THPT và kết thi tủn vào các trường Đại học và Cao đẳng của học sinh II CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Bài tập trắc nghiệm về di trùn của q̀n thể tự phới 1.1 Cơ sở lý thút - Q̀n thể tự phối điển hình là các q̀n thể thực vật tự thụ phấn, đợng vật lưỡng tính tự thụ tinh Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể - Quá trình tự phối làm cho q̀n thể dần dần phân thành các dòng th̀n có kiểu gen khác - Cấu trúc di trùn của q̀n thể biến đởi qua các hệ theo hướng giảm dần tỷ lệ dị hợp tử và tăng dần tỷ lệ đờng hợp tử, khơng làm thay đởi tần số tương đối của các alen - Cấu trúc di trùn của q̀n thể qua n hệ tự phối : P : dAA + hAa + raa = (với : d + h + r = 1) Qua n hệ tự phối, thành phần kiểu gen của q̀n thể Fn là : dAA → dAA raa → raa − (1/ 2) n h hAa → Aa = (1/2)nh và AA = aa = − (1/ 2) n − (1/ 2) n h h 2 Fn : (d + )AA + (1/2)nhAa + (r + )aa = 1.2 Vận dụng để giải bài tập 1.2.1 Trường hợp thế hệ x́t phát chỉ gờm cá thê có kiêu gen đờng hợp Cấu trúc di trùn của q̀n thể qua các thế hệ khơng thay đởi Ví dụ : Cấu trúc di trùn của q̀n thể ban đầu sau : 1AA : 1aa Nếu là mợt q̀n thể tự thụ phấn thì cấu trúc di trùn của q̀n thể sau hệ là : A 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa B 0,375AA : 0,25Aa : 0,375aa C 0,5AA : 0,5aa D 0,0625AA : 0,875Aa : 0,0625aa Hướng dẫn giải Q̀n thể ban đầu gờm các cá thể có kiểu gen đờng hợp nên cấu trúc di trùn của q̀n thể ln khơng đởi qua các hệ cho tự thụ phấn 1AA : 1aa = 0,5AA : 0,5aa ⇒ Chọn C 1.2.2 Trường hợp thế hệ x́t phát chỉ gờm cá thê có kiêu gen dị hợp Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Cứ sau thế hệ thì tỷ lệ kiểu gen dị hợp giảm 1/2 ⇒ sau n thế hệ tỷ lệ − (1/ 2) n thể dị hợp Aa = (1/ 2) Khi đó tỷ lệ của kiểu gen đờng hợp AA = aa = n Ví dụ : Ở cà chua, cho biết A – đỏ, a – vàng Giả sử mợt q̀n thể cà chua hệ xuất phát gờm toàn đỏ dị hợp Khi cho q̀n thể này tự thụ phấn liên tiếp, tính theo lý thuyết tỷ lệ các kiểu hình thu F3 là A 50% đỏ : 50% vàng B 56,25% đỏ : 43,75% vàng C 75% đỏ : 25% vàng D 100% đỏ Hướng dẫn giải - Cấu trúc di trùn của q̀n thể ban đầu P : 100%Aa 1 − 0,125 ( )3 - Ở F3 : Aa = = 0,125 và AA = aa = = 0,4375 - Tỷ lệ kiểu hình F3 : Cây đỏ (AA, Aa) = 0,4375 + 0,125 = 0,5625 Cây vàng (aa) = 0,4375 ⇒ Chọn B 1.2.3 Trường hợp thế hệ x́t phát có loại kiêu gen : đờng hợp dị hợp - Chủn P về cấu trúc di trùn : dAA + hAa + raa = (d + h + r = 1) - Chỉ thực hiện phép tính với kiểu gen dị hợp : hAa h−u Aa = (1/2) h = (u) ⇒ AA = aa = = (v) n - Cấu trúc di trùn của q̀n thể ở Fn là : (d + v)AA + uAa + (r + v)aa = Ví dụ : Mợt q̀n thể đậu Hà Lan hệ thứ có cấu trúc di trùn là : 0,3AA + 0,3Aa + 0,4aa = Khi cho tự thụ phấn liên tiếp thì đến hệ thứ tư, thành phần kiểu gen của q̀n thể là Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể A 0,48125AA : 0,0375Aa : 0,48125aa B 0,440625AA : 0,01875Aa : 0,540625aa C 0,1450AA : 0,3545Aa : 0,5005aa D 0,43125AA : 0,0375Aa : 0,53125aa Hướng dẫn giải - Chỉ thực hiện tính toán đối với kiểu gen dị hợp và lưu ý từ hệ thứ đến hệ thứ tư, q̀n thể trải qua hệ tự thụ liên tiếp nên ta có : ( )3 x 0,3 = 0,0375 Aa = 0,3 − 0,0375 = 0,13125 AA = aa = - Thành phần kiểu gen của q̀n thể hệ thứ tư là : (0,3 + 0,13125)AA + 0,0375Aa + (0,4 + 0,13125)aa = 0,43125AA + 0,0375Aa + 0,53125aa = ⇒ Chọn D Ví dụ : (Câu 24 - Mã đề 357 - Đề thi tủn sinh Đại học năm 2011) Từ mợt q̀n thể thực vật ban đầu (P), sau hệ tự thụ phấn thì thành phần kiểu gen của q̀n thể là 0,525AA : 0,050Aa : 0,425aa Cho rằng q̀n thể khơng chịu tác đợng của các nhân tố tiến hóa khác, tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của (P) là: A 0,400AA : 0,400Aa : 0,200aa B 0,250AA : 0,400Aa : 0,350aa C 0,350AA : 0,400Aa : 0,250aa D 0,375AA : 0,400Aa : 0,225aa Hướng dẫn giải - Ở F3 có Aa = (1/2)3h = 0,05 ⇒ P có Aa = 0,4 - Tỷ lệ đờng hợp tăng thêm : AA = aa = (0,4 – 0,05)/2 = 0,175 - Suy P có : + AA = 0,525 – 0,175 = 0,35 + aa = 0,425 – 0,175 = 0,25 Thạc só : NGUYỄN QUYẾT ⇒ Chọn C Trang Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Ví dụ : Q̀n thể ban đầu có hoa màu hờng (Aa), hoa trắng (aa) Ở mợt hệ, q̀n thể thấy có 0,3125% hoa màu hờng Q̀n thể ban đầu trãi qua hệ tự thụ phấn liên tiếp? A hệ B hệ C hệ D hệ Hướng dẫn giải - Cấu trúc di trùn của P : 0,4Aa + 0,6aa = - Tỷ lệ hoa màu hờng (Aa) q̀n thể Fn : (1/ 2) n x0, = 0,3125% ⇒ n = ⇒ Chọn A 1.2.4 Trường hợp có kiêu gen khơng có khả sinh sản (hoặc chết) - Loại bỏ kiểu gen khơng có khả sinh sản, sau đó tính tỷ lệ các kiểu gen còn lại cho tởng bằng - Thực hiện tính toán các trường hợp Ví dụ : (Câu 15 - Mã đề 980 - Đề thi tủn sinh Đại học năm 2008) Mợt q̀n thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen hệ P là: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa Cho biết các cá thể có kiểu gen aa khơng có khả sinh sản Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen thu F1 là: A 0,525AA : 0,150Aa : 0,325aa B 0,36AA : 0,24Aa : 0,40aa C 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa D 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa Hướng dẫn giải - Thành phần các kiểu gen P có khả sinh sản : 0,45AA + 0,30Aa = 0,75 ⇒ 0,6AA + 0,4Aa = - Khi cho tự thụ phấn F1 thu : Aa = (1/2)0,4 = 0,2 AA = 0,6 + (0,4 – 0,2)/2 = 0,7 và aa = (0,4 – 0,2)/2 = 0,1 ⇒ Chọn D Bài tập trắc nghiệm về di trùn của q̀n thể ngẫu phới 2.1 Cơ sở lý thút Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể - Q̀n thể ngẫu phối xem là đơn vị sinh sản của loài tự nhiên Q̀n thể ngẫu phối nởi bật đặc điểm đa hình Quá trình ngẫu phối là ngun nhân làm cho q̀n thể đa hình về kiểu gen, dẫn đến đa hình về kiểu hình - Theo định ḷt Hacđi – Vanbec, thành phần kiểu gen và tần số tương đối các alen của q̀n thể ngẫu phối trì ởn định qua các hệ điều kiện định Định ḷt Hacđi – Vanbec thể hiện bằng đẳng thức : p2AA + 2pqAa + q2aa = - Mợt q̀n thể xem là trạng thái cân bằng di trùn tỷ lệ các kiểu gen (còn gọi là thành phần kiểu gen) của q̀n thể tn theo đẳng thức - Cách tính tần số kiểu gen : Số cá thể có kiểu hình tương ứng với kiểu gen / Tởng số cá thể - Cách tính tần số tương đối của mỡi alen : P : dAA + hAa + raa = p(A) = d+ (d + h + r = 1) h h +r và q(a) = =1–p (p + q = 1) - Cách viết cấu trúc di trùn của q̀n thể ngẫu đạt trạng thái cân bằng + Tìm tần số tương đối của mỡi alen + Bình phương của tởng tần số tương đối mỡi alen (pA + qa)2 = p2(AA) + 2pq(Aa) + q2(aa) = - Cách xét xem q̀n thể cho có trạng thái cần bằng di trùn hay chưa? P : dAA + hAa + raa = (d + h + r = 1) h ( )2 Nếu d.r = ⇒ P cân bằng h ( )2 Nếu d.r ≠ ⇒ P chưa cân bằng 2.2 Vận dụng để giải bài tập Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể 2.2.1 Trường hợp gen quy định tính trạng gờm alen (gen nằm NST thường) Ví dụ : (Câu 27 - Mã đề 980 - Đề thi tủn sinh Đại học năm 2000) Ở mợt loài thực vật, gen trợi A - đỏ, alen lặn a - vàng Mợt q̀n thể của loài trạng thái cân bằng di trùn có 75% số đỏ và 25% số vàng Tần số tương đối của các alen A và a q̀n thể là A 0,2A và 0,8a B 0,4A và 0,6a C 0,5A và 0,5a D 0,6A và 0,4a Hướng dẫn giải - Khi q̀n thể trạng thái cân bằng di trùn thì tỷ lệ vàng (aa) aa = q2 ⇒ q(a) = 25% = 0,5 - Suy p(A) = – 0,5 = 0,5 ⇒ Chọn C Ví dụ : Cho P có thành phần kiểu gen là 30AA : 10Aa : 10aa Khi cho giao phối ngẫu nhiên, đến F3 cấu trúc di trùn q̀n thể là A 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa B 0,6875AA : 0,025Aa : 0,2875aa C 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa D 0,09AA : 0,42Aa : 0,49aa Hướng dẫn giải - Chủn P về cấu trúc chung : 0,6AA + 0,2Aa + 0,2aa = - Tìm tần số mỡi alen : p(A) = 0,6 + 0,2/2 = 0,7, q(a) = – 0,7 = 0,3 - Cấu trúc di trùn q̀n thể F3 : (0,7A + 0,3a)2 = 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa ⇒ Chọn A Ví dụ : Q̀n thể nào sau trạng thái cân bằng di trùn? A 0,42 AA : 0,48Aa : 0,10aa B 0,01AA : 0,18Aa : 0,81aa C 0,36 AA : 0,39Aa : 0,25aa D 0,49AA : 0,50Aa : 0,01aa Hướng dẫn giải - Tính d.r và (h/2)2 , sau so sánh chúng (đối với phương án) - Trường hợp phương án B thu kết : 0,01 x 0,81 = (0,18/2)2 = 0,081 ⇒ Chọn B Ví dụ : (Câu 37 - Mã đề 864 - Đề thi tủn sinh Đại học năm 2010) Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Mợt q̀n thể ban đầu có cấu trúc di trùn là: 0,6AA : 0,4Aa Sau mợt hệ ngẫu phối, người ta thu đời 8000 cá thể Tính theo lí thuyết, số cá thể có kiểu gen dị hợp đời là A 2560 B 320 C 7680 D 5120 Hướng dẫn giải - Tìm tần số mỡi alen : p(A) = 0, + 0, = 0,8 qa = – 0,8 = 0,2 - Tỷ lệ cá thể có kiểu gen di hợp (Aa) = 2pq = 2(0,8)(0,2) = 0,32 - Số cá thể có kiểu gen dị hợp đời là : 0,32 x 8000 = 2560 ⇒ Chọn A Ví dụ : (Câu 12 - Mã đề 980 - Đề thi tủn sinh Đại học năm 2008) Mợt q̀n thể giao phối trạng thái cân bằng di trùn, xét mợt gen có hai alen (A và a) người ta thấy số cá thể đờng hợp trợi nhiều gấp lần số cá thể đờng hợp lặn Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp q̀n thể này là A 18,75% B 56,25% C 37,5% D 3,75% Hướng dẫn giải - Từ cấu trúc di trùn q̀n thể trạng thái cân bằng : AA = p2 và aa = q2 - Ta có hệ phương trình : p2 = 9q2 và p + q = ⇒ p = 0,75 và q = 0,25 - Tỉ lệ % số cá thể dị hợp q̀n thể là : Aa = 2pq = 2(0,75)(0,25) = 0,375 ⇒ Chọn C Ví dụ : (Câu 19 - Mã đề 357 - Đề thi tủn sinh Đại học năm 2011) Trong mợt q̀n thể thực vật giao phấn, xét mợt lơcut có hai alen, alen A quy định thân cao trợi hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Q̀n thể ban đầu (P) có kiểu hình thân thấp chiếm tỉ lệ 25% Sau mợt hệ ngẫu phối và khơng chịu tác đợng của các nhân tố tiến hóa, kiểu hình thân thấp hệ chiếm tỉ lệ 16% Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của q̀n thể (P) là: A 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa B 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa C 0,30AA : 0,45Aa : 0,25aa D 0,10AA : 0,65Aa : 0,25aa Hướng dẫn giải Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 10 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể - Sau mợt hệ ngẫu phối thì q̀n thể đạt trạng thái cân bằng di trùn ⇒ Tỷ lệ kiểu hình thân thấp (aa) = q2 = 16% ⇒ q(a) = 0,4 - Tần số q(a) hệ xuất phát = (h/2) + r = (0,3/2) + 0,25 = 0,4 ⇒ Chọn A 2.2.2 Trường hợp gen quy định tính trạng gờm nhiều alen (gen nằm NST thường) ( x + 1) x - Sớ kiểu gen tạo từ mợt gen có x alen = - Tỷ lệ kiểu gen đờng hợp bằng bình phương tần sớ alen Tỷ lệ kiểu gen dị hợp bằng lần tích các tần sớ alen - Từ giả thiết đề cho thiết lập phương trình hoặc hệ phương trình để giải Ví dụ : (Câu 47 - Mã đề 980 - Đề thi tủn sinh Đại học năm 2008) Ở người, gen quy định màu mắt có alen (A và a), gen quy định dạng tóc có alen (B và b), gen quy định nhóm máu có alen (I A, IB và IO) Cho biết các gen nằm các cặp nhiễm sắc thể thường khác Số kiểu gen tối đa có thể hình thành từ gen nói q̀n thể người là A 24 B 64 C 10 D 54 Hướng dẫn giải (2 + 1)2 =3 - Số kiểu gen quy định màu mắt = (2 + 1)2 =3 - Số kiểu gen quy định dạng tóc = 3(3 + 1) =6 - Số kiểu gen quy định nhóm máu = - Số kiểu gen tối đa có thể tạo từ gen nói q̀n thể người là : x x = 54 ⇒ Chọn D Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 11 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Ví dụ : Mợt q̀n thể người, thống kê thấy có 45% số người có nhóm máu A và 4% số người có nhóm máu O Cho rằng q̀n thể trạng thái cân bằng di trùn Tỷ lệ số người có nhóm máu B q̀n thể là A 30% B 21% C 25,5% D 20%B Hướng dẫn giải - Tỷ lệ nhóm máu O (IOIO) = r2 = 0,04 ⇒ r(IO) = 0,04 = 0,2 - Tỷ lệ nhóm máu A (IAIA , IAIO) = p2 + 2pr = 0,45 Giải phương ta p(IA) = 0,5 ⇒ q(IB) = – (0,5 + 0,2) = 0,3 - Tỷ lệ nhóm máu B (IBIB , IBIO) = q2 + 2qr = (0,3)2 + 2(0,3)(0,2) = 0,21 ⇒ Chọn B Ví dụ : Ở cú mèo màu lơng chịu sự kiểm soát của mợt gen gờm alen : A (lơng nâu) > a (lơng đen) > a1 (lơng xám) Đếm ngẫu nhiên q̀n thể của loài này mợt khu rừng thấy có 57 lơng nâu, 216 lơng đen, 27 lơng xám Nếu q̀n thể trạng thái cân bằng di trùn, thì tần số tương đối của các alen A, a, a1 lần lượt là A 0,3 : 0,1 : 0,6 B 0,2 : 0,6 : 0,2 C 0,2 : 0,5 : 0,3 D 0,1 : 0,6 : 0,3 Hướng dẫn giải 27 = 0,09 - Lơng xám (a1a1) = r2 = 57 + 216 + 27 ⇒r= 0,09 = 0,3 216 = 0,72 - Lơng đen (aa, aa1) = q + 2qr = 57 + 216 = 27 - Thay r vào và giải phương trình ta q = 0,6 ⇒ p = 0,1 ⇒ Chọn D 2.2.3 Trường hợp gen quy định tính trạng gờm alen (gen nằm NST giới tính X khơng có alen tương ứng Y) Cấu trúc di trùn của q̀n thể : - Chỉ xét giới XX : (pXA + qXa)2 = p2(XAXA) + 2pq(XAXa) + q2(XaXa) = Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 12 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể - Chỉ xét giới XY : (pXA + qXa)Y = pXAY + qXaY = p q - Xét chung : (pXA + qXa)( XA + Xa + 0,5Y) = ……= Ví dụ : Ở mèo, gen quy định màu lơng nằm NST X khơng có alen tương ứng Y Gen D quy định lơng đen trợi khơng hoàn toàn so với alen d quy định lơng nên kiều gen dị hợp quy định màu lơng tam thể Mợt q̀n thể mèo trạng thái cân bằng di trùn có 10% mèo đực lơng đen và 40% mèo đực lơng hung, lại là mèo cái Tỷ lệ mèo có lơng tam thể q̀n thể là A 16% B 32% C 50% D 8% Hướng dẫn giải p q - Từ biểu thức (pXA + qXa)( XA + Xa + 0,5Y) ⇒ pXA = 0.2 và qXa = 0.8 - Mèo tam thể (XAXa) = pq = 0,2 x 0,8 = 0,16 hay 16% ⇒ Chọn A Ví dụ : Ở người, bệnh mù màu mợt alen lặn nằm NST giới tính X (khơng có alen tương ứng NST Y) quy định Xét mợt q̀n thể mợt đảo nhỏ có 100 cá thể có 50 phụ nữ và 50 đàn ơng, có hai người đàn ơng bị bệnh mù màu Nếu q̀n thể trạng thái cân bằng thì tỷ lệ người bình thường mang gen gây bệnh số phụ nữ là A 4% B 7,68% C 96% D 99,84% Hướng dẫn giải - Cấu trúc q̀n thể xét đàn ơng : pXAY + qXaY = Đàn ơng bị bệnh (XaY) chiếm 2/50 ⇒ q = 0,04 và p = – 0,04 = 0,96 - Cấu trúc q̀n thể xét phụ nữ : p2(XAXA) + 2pq(XAXa) + q2(XaXa)= - Tỷ lệ phụ nữ bình thường mang gen gây bệnh (XAXa) là : 2pq = 0,04 x 0,96 = 0,0798 hay 7,68% ⇒ Chọn B 2.2.4 Trường hợp cho tự phối vài thế hệ sau đó cho ngẫu phối Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 13 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể - Quá trình tự phới khơng làm thay đởi tần sớ tương đới của mỡi alen, tìm tần sớ mỡi alen ở q̀n thể x́t phát - Cấu trúc di trùn của q̀n thể cần tìm = (pA + qa)2 Ví dụ : Mợt q̀n thể thực vật hệ xuất phát có thành phần kiểu gen là 2Aa : 1aa Cho tự thụ phấn liên tục qua hệ, sau cho giao phấn ngẫu nhiên các hệ Biết A – hạt đỏ, a – hạt trắng Xác định tỷ lệ kiểu hình thu được? A hạt đỏ : hạt trắng B hạt đỏ : hạt trắng C hạt đỏ : hạt trắng D hạt đỏ : hạt trắng Hướng dẫn giải 2 aa + Aa = - Cấu trúc di trùn hệ xuất phát : ⇒ pA = ; qa = 4 ( A + a) = AA + Aa + aa = 9 - Cấu trúc di trùn thu giao phấn : - Tỷ lệ kiểu hình thu là 5/9 hạt đỏ : 4/9 hạt trắng ⇒ Chọn A 2.2.5 Trường hợp tần số alen ở phần đực phần khác - Cấu trúc di trùn của q̀n thể ở F1 : (pđựcA + qđựca)(pcái A + qcáia) - Cấu trúc di trùn của q̀n thể đạt trạng thái cân bằng di trùn : q + qc  pđ + pc A+ đ   2   Ví dụ : Trong mợt q̀n thể trờng hệ xuất phát người ta xác định tần số tương đối của alen a phần cái là 0,2 và tần số tương đối của alen A phần đực là 0,7 a Qua ngẫu phối cấu trúc di trùn của q̀n thể thu F1 là A 0,64 AA : 0,32Aa : 0,06aa B 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa C 0,56 AA : 0,38Aa : 0,06aa D 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 14 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể b Cấu trúc di trùn của q̀n thể đạt trạng thái cân bằng di trùn là A 0,64 AA : 0,32Aa : 0,06aa B 0,5625AA : 0,375Aa : 0,0625aa C 0,56 AA : 0,38Aa : 0,06aa D 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa Hướng dẫn giải a (0,7A + 0,3a)(0,8A + 0,2a) = 0,56 AA + 0,38Aa + 0,06aa ⇒ Chọn C 0,3 + 0,   0, + 0,8 A+   = (0,75A + 0,25a)2 b  = 0,5625AA : 0,375Aa : 0,0625aa ⇒ Chọn B III KẾT QUẢ THU ĐƯỢC Kết quả của bài tập khảo sát Các bài tập khảo sát (mỡi bài gờm 10 bài tập trắc nghiệm về di trùn q̀n thể, thời gian làm bài 15 phút) tiến hành nhóm (mỡi nhóm có số học sinh bằng và lựa chọn có lực học tương đương cứ vào điểm trung bình mơn sinh và kết xếp loại học tập của năm học trước) : - Nhóm thực nghiệm : có cung cấp tài liệu, hướng dẫn vận dụng mợt số phép toán để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm về di trùn q̀n thể - Nhóm đối chứng : giảng dạy bình thường Hai bài khảo sát tiến hành thời điểm : làm bài số vào thời điểm sau học xong chương di trùn q̀n thể và làm bài số vào cuối học kì I Kết thu thể hiện bảng và biểu đờ Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 15 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Bảng : Tỷ lệ % điểm giỏi, khá, trung bình, dưới trung bình của các bài kiểm tra khảo sát Số Điểm của bài kiểm tra khảo sát (sớ lượng - %) lượng Giỏi Khá (bài) (9 - 10) (7 – 8) Thực 30x2 10 33 13 nghiệm = 60 16,7% 55,0% Đới chứng 30x2 29 Nhóm = 60 11,7% 48,3% T.Bình Yếu Dưới Trên TB TB 4 56 21,6% 6,7% 6,7% 93,3% 18 6 54 30,0% 10,0% 10,0% 90,0% (5 – 6) (3 – 4) Tỷ lệ % Biểu đồ : So sánh tỷ lệ % điểm giỏi, điểm khá và điểm dưới trung bình của các bài kiểm tra khảo sát Kết quả học tập mơn Sinh học của học sinh khới 12 qua năm học (2008 – 2009, 2009 - 2010 và 2010 - 2011) Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 16 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Kết học tập bợ mơn Sinh học của học sinh khối 12 qua năm học (2008 – 2009, 2009 - 2010 và 2010 - 2011) thể hiện bảng và biểu đờ Bảng : Tỷ lệ % điểm từ trung bình trở lên và điểm dưới trung bình của điểm trung bình mơn qua năm học (2008 - 2009, 2009 – 2010 và 2010 - 2011) Năm học Tởng số học sinh Đạt TB trở lên Số lượng % Số lượng % 2008 - 2009 364 359 98.6 1.4 2009 - 2010 351 350 99,7 0,3 2010 - 2011 388 388 100 0 Dưới TB (< 5) Tỷ lệ % Biểu đồ : So sánh tỷ lệ % điểm từ trung bình trở lên và điểm dưới trung bình của điểm TB mơn qua năm học (2008 - 2009, 2009 – 2010 và 2010 - 2011) Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 17 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Kết quả điểm thi đại học mơn Sinh học qua năm học (2008 - 2009, 2009 – 2010 và 2010 - 2011) Kết điểm thi đại học mơn Sinh học qua năm học (2008 - 2009, 2009 – 2010 và 2010 - 2011) thể hiện bảng và biểu đờ Bảng : Tỷ lệ % điểm từ trung bình trở lên và điểm dưới trung bình của các bài thi Đại học qua năm học (2008 - 2009, 2009 – 2010 và 2010 - 2011) Năm học Tởng số bài thi Đạt TB trở lên Số lượng % Số lượng % 2008 - 2009 197 159 80.71 38 19,29 2009 - 2010 203 145 71,43 58 28,57 2010 - 2011 224 195 87,05 29 12,95 Dưới TB (< 5) Tỷ lệ % Biểu đồ : So sánh tỷ lệ % điểm từ trung bình trở lên và điểm dưới trung bình của bài thi Đại học qua năm học (2008 - 2009, 2009 – 2010 và 2010 - 2011) Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 18 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể Nhận xét : - Kết bảng và biểu đờ cho thấy : + Tỷ lệ điểm giỏi và điểm khá của học sinh nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng + Tỷ lệ điểm dưới trung bình của học sinh nhóm thực nghiệm thấp nhóm đối chứng Qua kết cho thấy việc “Vận dụng mợt sớ phép toán giúp học sinh giải nhanh các bài tập trắc nghiệm về di trùn q̀n thể” góp phần nâng cao kết học tập của học sinh - Kết học tập bợ mơn sinh học và điểm thi Đại học của học sinh 12 qua năm học : 2008 - 2009, 2009 – 2010 và 2010 - 2011 (thể hiện bảng 2, và biểu đờ 2, 3) cho thấy : + Tỷ lệ học sinh có điểm từ trung bình trở lên khá cao, tỉ lệ học sinh có điểm dưới trung bình thấp + Việc đánh giá kết học tập bợ mơn sinh học của học sinh nhà trường khá chính xác, phản ánh đúng thực chất + Chất lượng giảng dạy bợ mơn sinh học nhà trường năm học vừa qua ln trì mức cao Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 19 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể C PHẦN KẾT LUẬN Hiệu của việc dạy và học nhà trường THPT chịu sự chi phối của nhiều yếu tố Kết thu trình bày khiêm tốn Tuy nhiên, qua kết ít nhiều cho thấy tầm quan trọng, sự cần thiết và tính hiệu của việc tìm phương pháp thích hợp để giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di trùn q̀n thể Đề tài “Vận dụng mợt sớ phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di trùn q̀n thể” phần nào thể hiện hiệu thiết thực việc nâng cao chất lượng dạy và học nhà trường phở thơng Muốn nâng cao chất lượng và hiệu giảng dạy bợ mơn sinh học cần khuyến khích học sinh tận dụng các phương pháp việc giành lấy và vận dụng các kiến thức học được, tạo cho học sinh sự hứng thú và niềm u thích học tập bợ mơn Cần cho học sinh ý thức rằng các khoa học Sinh học ngày càng tăng cường dựa vào tri thức Toán học, Lí học, Hóa học…Chính nhờ Sinh học phát hiện tính quy ḷt của các cấu trúc và quá trình Sinh học, nhận tính vật chất của Sinh giới Suy nghĩ để tìm các phương pháp hữu hiệu để giảng dạy tốt phần di trùn q̀n thể, nhằm giúp các em có sự hứng thú, nắm kiến thức và biết vận dụng kiến thức học vào việc giải các vấn đề có liên quan Theo tơi, là mợt việc làm có ý nghĩa cơng tác giảng dạy Sinh học và đòi hỏi sự quan tâm nhiều của các giáo viên Vì đề tài “Vận dụng mợt sớ phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di trùn q̀n thể” mợt khía cạnh nào có thể giúp giáo viên dùng làm tài liệu tham khảo sử dụng cho giảng dạy, giúp học sinh biết và nắm phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm về di trùn q̀n thể, nâng cao kết học tập của mình Trên là suy nghĩ và mợt vài biện pháp thân vận dụng quá trình giảng dạy thời gian vừa qua Do lực có hạn nên khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận sự góp ý của các đờng nghiệp Hợi đờng xét dụt, giúp thân tơi ngày càng có thêm kinh Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 20 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể nghiệm để giảng dạy tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu của việc dạy và học bợ mơn Sinh học nhà trường trung học phở thơng Xin chân chân thành cảm ơn Rạch giá, ngày 09 tháng năm 2012 Người viết Ngũn Quyết Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 21 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỡ Lê Thăng – Đinh Đoàn Long Chú giải di trùn học, NXBGD 2007 Ngũn Minh Cơng – Vũ Đức Lưu – Lê Đình Trung Bài tập di trùn, NXBGD 2001 Phạm Thành Hở Di trùn học, NXBGD 2001 CÁC TỪ VIẾT TẮT NST : nhiễm sắc thể TB : trung bình THPT : Trung học phở thơng MỤC LỤC A Phần mở đầu Trang B Phần nội dung Trang I Thực trạng vấn đề Trang II Cơ sở khoa học và giải pháp thực hiện Trang Bài tập trắc nghiệm về di trùn của q̀n thể tự phối .Trang 1.1 Cơ sở lý thuyết Trang 1.2 Vận dụng để giải bài tập Trang 1.2.1 Trường hợp hệ xuất phát gờm các cá thể có kiểu gen đờng hợp Trang 1.2.2 Trường hợp hệ xuất phát gờm các cá thể có kiểu gen dị hợp .Trang 1.2.3 Trường hợp hệ xuất phát có lọai kiểu gen : đờng hợp và di hợp Trang 1.2.4 Trường hợp có kiểu gen khơng có khả sinh sản Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 22 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh dạng tập trắc nghiệm di truyền quần thể (hoặc có gen gây chết) Trang Bài tập trắc nghiệm về di trùn của q̀n thể ngẫu phối Trang 2.1 Cơ sở lý thuyết Trang 2.2 Vận dụng để giải bài tập Trang 2.2.1 Trường hợp gen quy định tính trạng gờm alen (gen nằm NST thường) Trang 2.2.2 Trường hợp gen quy định tính trạng gờm nhiều alen (gen nằm NST thường) Trang 10 2.2.3 Trường hợp gen quy định tính trạng gờm alen (gen nằm NST giới tính X) Trang 12 2.2.4 Trường hợp cho tự phối mợt vài hệ, sau cho ngẫu phối Trang 13 2.2.5 Trường hợp tần số alen phần đực và phần cái khác .Trang 13 III Kết thu Trang 14 Kết của các bài tập khảo sát .Trang 14 Kết học tập bợ mơn Sinh học của học sinh khối 12 qua năm học (2008 – 2009, 2009 – 2010, 2010 - 2011) Trang 16 Kết điểm thi Đại học mơn Sinh học qua năm học (2008 – 2009, 2009 – 2010, 2010 - 2011) Trang 17 C Phần kết ḷn Trang 19 Tài liệu tham khảo và các từ viết tắt Trang 21 Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 23 [...]... NGUYỄN QUYẾT Trang 11 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể Ví dụ 2 : Mợt q̀n thể người, thống kê thấy có 45% số người có nhóm máu A và 4% số người có nhóm máu O Cho rằng q̀n thể đang ở trạng thái cân bằng di trùn Tỷ lệ số người có nhóm máu B trong q̀n thể là A 30% B 21% C 25,5% D 20%B Hướng dẫn giải - Tỷ lệ nhóm máu... của các bài kiểm tra khảo sát 2 Kết quả học tập bộ mơn Sinh học của học sinh khới 12 qua 3 năm học (2008 – 2009, 2009 - 2010 và 2010 - 2011) Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 16 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể Kết quả học tập bợ mơn Sinh học của học sinh khối 12 qua 3 năm học (2008 – 2009, 2009 - 2010 và 2010 -... kiểu gen khơng có khả năng sinh sản Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 22 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể (hoặc có gen gây chết) Trang 7 2 Bài tập trắc nghiệm về di trùn của q̀n thể ngẫu phối Trang 7 2.1 Cơ sở lý thuyết Trang 7 2.2 Vận dụng để giải bài tập Trang 8 2.2.1 Trường hợp gen quy định tính... Việc đánh giá kết quả học tập bợ mơn sinh học của học sinh trong nhà trường khá chính xác, phản ánh đúng thực chất + Chất lượng giảng dạy bợ mơn sinh học trong nhà trường những năm học vừa qua ln duy trì ở mức cao Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 19 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể C PHẦN KẾT LUẬN Hiệu quả của việc... việc dạy và học bợ mơn Sinh học trong nhà trường trung học phở thơng Xin chân chân thành cảm ơn Rạch giá, ngày 09 tháng 5 năm 2012 Người viết Ngũn Quyết Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 21 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Đỡ Lê Thăng – Đinh Đoàn Long Chú giải di trùn học, NXBGD 2007 2 Ngũn Minh... 0,32Aa : 0,64aa Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 14 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể b Cấu trúc di trùn của q̀n thể khi đạt trạng thái cân bằng di trùn là A 0,64 AA : 0,32Aa : 0,06aa B 0,5625AA : 0,375Aa : 0,0625aa C 0,56 AA : 0,38Aa : 0,06aa D 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa Hướng dẫn giải a (0,7A + 0,3a)(0,8A + 0,2a) = 0,56 AA + 0,38Aa... Chọn B 2.2.4 Trường hợp cho tự phối một vài thế hệ sau đó cho ngẫu phối Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 13 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể - Quá trình tự phới khơng làm thay đởi tần sớ tương đới của mỡi alen, cho nên tìm tần sớ mỡi alen ở ngay q̀n thể x́t phát - Cấu trúc di trùn của q̀n thể cần tìm = (pA.. .Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể - Sau mợt thế hệ ngẫu phối thì q̀n thể đạt trạng thái cân bằng di trùn ⇒ Tỷ lệ kiểu hình thân thấp (aa) = q2 = 16% ⇒ q(a) = 0,4 - Tần số q(a) ở thế hệ xuất phát = (h/2) + r = (0,3/2) + 0,25 = 0,4 ⇒ Chọn A 2.2.2... 2 alen (gen nằm trên NST giới tính X khơng có alen tương ứng trên Y) Cấu trúc di trùn của q̀n thể khi : - Chỉ xét giới XX : (pXA + qXa)2 = p2(XAXA) + 2pq(XAXa) + q2(XaXa) = 1 Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 12 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể - Chỉ xét giới XY : (pXA + qXa)Y = pXAY + qXaY = 1 p q - Xét chung : (pXA +... được bản thân vận dụng trong quá trình giảng dạy thời gian vừa qua Do năng lực có hạn nên khơng sao tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận được sự góp ý của các đờng nghiệp cũng như Hợi đờng xét dụt, giúp bản thân tơi ngày càng có thêm kinh Thạc só : NGUYỄN QUYẾT Trang 20 Vận dụng môt số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể nghiệm để giảng
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn vận dụng một số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể , skkn vận dụng một số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể ,

Từ khóa liên quan