0

Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại Trong Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Thị Trường Chứng Khoán Ở Việt Nam

28 451 0
  • Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại Trong Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Thị Trường Chứng Khoán Ở Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2016, 16:50

Mục lục Mở đầu Nội dung I.Ngân hàng thơng mại thị trờng chứng khoán 1.Chức NHTM 2.Nghiệp vụ NHTM II.Nghiệp vụ NHTM TTCK 1.Chức thị trờng chứng khoán 1.1 TTCK đối tợng giao dịch 1.2 Chức TTCK 2.Mối quan hệ NH TTCK 10 3.Các nghiệp vụ NHTM TTCK 11 III.NHTM đời hoạt động TTCK VN 14 1.Tính tất yếu việc hình thành phát triển TTCK VN 14 2.Hoạt động NHTM VN nhằm thúc đẩy hình thành phát triển TTCK 17 3.Một số vấn đề tồn trình hoạt động TTCK VN19 4.Một số yêu cầu NHTM VN 25 kết luận 31 Tài liệu tham khảo 32 Mở đầu NHTM tổ chức tài chính, hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài tiền tệ, lĩnh vực diễn cạnh tranh mạnh mẽ không hệ thống mà tổ chức khác hệ thống Điều khiến cho NHTM phải tự cải tiến phơng thức mở rộng phạm vi hoạt động để cạnh tranh với đối thủ Ngày NHTM có khả cạnh tranh cao không việc ngân hàng đa mức lãi suất cạnh tranh hấp dẫn mà cách cung cấp thêm loại hình dịch vụ cho khách hàng Chính cạnh tranh NHTM thực chất chỗ họ cung cấp cho khàng dịch vụ có chất lợng tốt nh nào,kể dịch vụ toán thuận tiện,nhanh chóng,cơ sở vật chất kỹ thuật, kho két phục vụ cho việc lu giữ an toàn tài sản khách hàng, tự động hoá cao khâu TTCK đời tạo điều kiện cho cạnh tranh NH sôi động Đồng thời hoạt động NH thúc đẩy TTCK phát triển Vì với mong muốn đóng góp phần thúc đẩy trình hình thành phát triển TTCK Việt Nam, em chọn đề tài Hoạt động NHTM trình hình thành phát triển TTCK Việt Nam Trong trình hoàn thành đề án, hạn chế kiến thức kinh tế học, khả phân tích, đánh giá vấn đề, nên viết khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đợc nhận xét đánh giá thày cô giáo I Ngân hàng thơng mại thị trờng chứng khoán Chức NHTM Đề cập cách chung - NHTM loại hình doanh nghiệp đặc biệt hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ tín dụng nhằm tạo thu hút lợi nhuận Trong giai đoạn đầu lịch sử phát triển, NHTM thực nghiệp vụ đơn giản huy động vốn cho vay toán không dùng tiền mặt Nhng với phát triển xã hội, NHTM ngày nhập sâu ,chi phối kinh tế.NHTM trở thành mắt xích trọng yếu kinh tế có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu khác vốn,đẩy nhanh tốc độ lu thông hàng hoá tiền tệ, thúc đẩy phát triển ổn định kinh tế xã hội.Tầm quan trọng NHTM xuất phát từ chức a Chức làm trung gian toán quản lý ph ơng tiện toán Chức kế thừa phát triển chức thủ quỹ doanh nghiệp Chức làm trung gian toán gắn bó chặt chẽ hữu với chức trung gian tín dụng: ngân hàng dùng số tiền gửi ngời ngời khác vay Với chức làm thủ quỹ doanh nghiệp, ngân hàng quản lý tiền gửi họ, thực việc thu chi cách tiện lợi, nhanh chóng, khoản toán có giá trị lớn Thông qua hệ thống ngân hàng, khoản toán chủ thể kinh tế tiết kiệm đợc nhiều chi phí, quan hệ toán đợc thực thông qua tài khoản chủ thể Trong làm trung gian toán, ngân hàng tạo công cụ lu thông tín dụng độc quyền quản lý công cụ ( sec, giấy chuyển ngân, thẻ toán ) tiết kiệm cho xã hội nhiều chi phí lu thông, đẩy nhanh tốc độ luân độ luân chuyển vốn, thúc đẩy trình lu thông hàng hoá Ngày không làm trung gian toán truyền thống nh trớc, ngân hàng quản lý phơng tiện toán b Chức tạo tiền Chức đợc thực thông qua hoạt động tín dụng đầu t NHTM Quá trình tạo tiền đợc tiến hành với giả định tất Ngân hàng Thơng mại có dự trữ vợt ER=0 tiền mặt lu thông C=0 Đó khả biến mức tiền gửi ban đầu (R) ngân hàng thành khoản tiền lớn gấp nhiều lần (D) thực nghiệp vụ tín dụng toán qua nhiều ngân hàng D=1/rr*R Trong rr tỷ lệ dự trữ bắt buộc Nh NHTM có vai trò quan trọng việc đáp ứng nhu cầu vốn cho tái sản xuất tái sản xuất mở rộng, nhằm mục đích trì phát triển sản xuất xã hội c Chức trung gian tài Đây chức đặc trng Ngân hàng Thơng mại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc thúc đẩy kinh tế phát triển Trớc hết với chức NHTM trung gian tài Nó huy động tập trung nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi xã hội để hình thành nên nguồn vốn cho vay đáp ứng nhu cầu đầu t (tài gián tiếp) Nó tỏ có hiệu tài trực tiếp ngân hàng có đợc thông tin hoàn hảo doanh nghiệp, phục vụ cho việc đa định tối u NHTM giải mâu thuẫn ngời tiết kiệm nhà đầu t Ngời tiết kiệm muốn lãi suất cao tốt, thời hạn cho vay ngắn tốt Ngợc lại nhà đầu t lại muốn lãi suất thấp, thời hạn vay lâu tốt NHTM với t cách trung gian tài tập hợp biến cho vay ngắn hạn với lãi suất khác thành vay dài hạn, lãi suất thích hợp với nhà đầu t, thực việc sang bù lại đòi hỏi yêu cầu khác nhà đầu t Đồng thời, NHTM thực chuyển hoá rủi ro khoản đầu t NHTM có tay doanh mục đầu t có lợi nên họ có khả đa dạng hóa khoản đầu t, để giảm thiểu mức rủi ro Ngoài NHTM cung cấp dịch vụ tài khác: NHTM ngời môi giới có trình độ lực, uy tín hiệu TTCK Nó cung cấp thông tin đáng giá, t vấn cho khách hàng, thực chiết khấu giấy tờ có giá Nhờ nâng cao tính khoản công cụ thị trờng tài chính, gián tiếp thúc đẩy việc tạo hàng hoá làm sôi động TTCK Qua chức ta thấy rõ u vai trò NHTM TTCK Nghiệp vụ NHTM NHTM có hoạt động gần gũi với nhân dân kinh tế Nền kinh tế phát triển cao, hoạt động NHTM vào tận ngõ ngách đời sống kinh tế Để hiểu nghiệp vụ NHTM trớc hết xem toán tài sản ngân hàng - kê nguồn vốn (tài sản nợ) tín dụng vốn (tài sản có) Tài sản có Các khoản dự trữ Các khoản tiền cho vay Các khoản đầu t Các khoản tiền mặt trình thu Tiền gửi ngân hàng khác Sử dụng vốn khác Tài sản nợ 1.Tiền gửi không kỳ hạn 2.Tiền gửi tiết kiệm 3.Tiền vay +vay từ dân c + Vay NHTM khác + Vay chiết khấu NHTƯ Vốn tự có 5.Nguồn vốn khác Các ngân hàng thu nhận vốn cách phát hành (bán) tài sản vốn đợc dùng để mua tài sản có mang lại thu nhập a Nghiệp vụ nợ: Nghiệp vụ hình thành nên tài sản nợ NHTM + Tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi có khả phát hành séc) Đây đối tợng kinh doanh NHTM lãi suất thấp Nhng biến động nguồn tiền phức tạp khách hàng đợc hởng giao dịch, dịch vụ ngân hàng lúc + Tiền gửi tiết kiệm: loại chiếm tỉ trọng tơng đối lớn tổng nguồn vốn NHTM Nó có số d tơng đối ổn định ngời gửi rút phần hay toàn vào thời điểm định + Các khoản tiền vay: sau sử dụng hết vốn, nhng cha đáp ứng đợc nhu cầu vay vốn khách hàng phải đáp ứng nhu cầu toán chi khách hàng NHTM vay từ dân c thông qua phát hành trái phiếu, kỳ phiếu ngân hàng với lãi suất thấp khoản vay khác vay từ NHTM khác sau vay chiết khấu NHTƯ lãi suất chiết khấu cao Vốn vay chiếm tỉ trọng chấp nhận đợc kết cấu nguồn vốn, nhng cần thiết có vị trí quan trọng để đảm bảo cho ngân hàng hoạt động kinh doanh cách bình thờng + Vốn tự có: nguồn vốn chiếm tỷ trọng nhỏ (5%-7%) nhng có tính chất vận động ổn định +Nguồn vốn khác: nguồn vốn không thờng xuyên, không chắn có NHTM, có trờng hợp cụ thể đặc biệt ví dụ nh tiền thừa kế giữ hộ b Nghiệp vụ có: Đây nghiệp vụ mà ngân hàng sử dụng nguồn vốn để kinh doanh thu lợi nhuận + Nghiệp vụ dự trữ tiền mặt: nghiệp vụ nhằm trì khả toán ngân hàng để đáp ứng nhu cầu rút tiền toán thờng xuyên khách hàng Các khoản dự trữ tiền mặt ngân hàng không sinh lãi nhng bảo hiểm cho ngân hàng tránh thiệt hại lớn - vỡ nợ ngân hàng Các khoản tiền dự trữ bao gồm dự trữ bắt buộc dự trữ vợt Ngoài có tiền mặt trình thu, tiền gửi NHTM khác + Hoạt động cho vay: việc NHTM nhờng quyền sử dụng vốn cho ngời khác thời gian định Và kết thúc thời gian NHTM đợc hoàn trả vốn lãi Ta phân loại khoản cho vay NHTM theo tiêu thức khác - Căn vào thời gian, có: tín dụng ngắn hạn ( từ 12 tháng trở xuống ), tín dụng trung hạn ( từ đến năm ) tín dụng dài hạn ( từ năm trở lên ) - Căn vào tài sản chấp, gồm: cho vay có tài sản chấp ( cho vay cầm cố, cho vay chiết khấu cho vay chấp ) cho vay tài sản chấp ( cho vay tín chấp cho vay bảo lãnh ) - Căn vào quy mô vốn vay, gồm: cho vay hạn mức, hạn mức cho vay ngạch + Đầu t: NHTM dùng nguồn vốn tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh với t cách ngời góp vốn nhằm mục đích kiếm lợi nhuận, nâng cao khả khoản, đa dang hoá dịch vụ toán nhằm phân tán rủi ro; thâm nhập, thao túng kinh tế Thông qua NHTM nắm đợc thông tin hoàn hảo, đồng thời củng cố va nâng cao đợc uy tín + Sử dụng vốn khác: khoản tiền không thờng xuyên ổn định c Ngiệp vụ trung gian NHTM cung cấp dịch vụ cho khách hàng - Thực dịch vụ chuyển tiền cho khách hàng - Thanh toán không dùng tiền mặt cho khách hàng dới hình thức: uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, loại séc, thẻ tín dụng - Thực mua bán hộ tài sản( nh vàng bạc , đá quý) bảo quản tài sản - NHTM thực việc toán chứng khoán - NHTM tham gia tích cực vào việc định giá chứng khoán II Nghiệp vụ NHTM TTCK Chức TTCK 1.1 TTCK đối t ợng giao dịch Chứng khoán ( CK ) giấy tờ có giá mang lại cho ngời chủ sở hữu quyền đợc hởng khoản thu nhập quyền tham gia sở hữu đòi nợ bao gồm điều khoản chuyển nhợng TTCK nơi giao dịch mua bán CK nghĩa đâu có giao dịch CK có hoạt động TTCK Đây loại thị trờng có tính tự cao loại thị trờng, giá mua bán hoàn toàn quan hệ cung cầu thị trờng xác định TTCK phận thị trờng tài mà diễn việc mua bán công cụ tài trung dài hạn theo nguyên tắc thị trờng Đối tợng giao dịch TTCK CK CK gồm loại: CK vốn (cổ phiếu ), CK nợ ( trái phiếu ), chứng từ tài có nguồn gốc CK (kỳ phiếu, giấy nhận nợ, hợp đồng tơng lai ) Cổ phiếu loại chứng xác nhận việc góp vốn ngời vào công ty cổ phần Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu ngời công ty cổ phần Ngời sở hữu đợc gọi cổ đông Cổ đông có quyền hạn trách nhiệm công ty cổ phần, đợc chia lời (cổ tức) theo kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần, đợc quyền bầu cử, ứng cử vào ban quản lý, ban kiểm soát Cổ phiếu đợc phát hành vào lúc thành lập công ty, lúc công ty cần thêm vốn để mở rộng, đại hoá sản xuất kinh doanh Một đặc điểm cổ phiếu cổ đông đợc chia cổ tức theo kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Cổ đông đợc hởng lợi nhuận nhiều giá trị cổ phiếu bị trắng công ty làm ăn thua lỗ Cổ đông không đợc quyền đòi lại số vốn mà ngời đóng góp vào công ty cổ phần họ thu hồi lại tiền cách bán cổ phiếu TTCK Trái phiếu chứng xác nhận quyền làm chủ mốn nợ chủ sở hữu trái phiếu đơn vị phát hành Trái phiếu loại CK mà lãi suất vay nợ đợc xác định rõ phát hành, có lợi tức cố định đợc hoàn trả đến hạn toán ghi trái phiếu mà ngời phát hành phải thực Các chứng từ tài có nguồn gốc CK: Kỳ phiếu chứng Nhà nớc phát hành với mục đích vay vốn tổ chức kinh tế xã hội, tầng lớp dân c để bù đắp thâm hụt NSNN Trong vài năm trở lại đây, kho bạc Nhà nớc phát hành kỳ phiếu rộng rãi nớc Các hợp đồng tơng lai loại hợp đồng ngời bán cam kết giao số hàng hoá hay CK ngời mua trả tiền nhận hàng hoá hay CK với giá định, ngày định tơng lai đợc xác định trớc tại thời điểm ký kết hợp đồng Các quyền lựa chọn kiểu hợp đồng bên cho bên đợc mua bán khối lợng CK với giá xác định thời hạn định Giấy bảo đảm quyền mua cổ phiếu gồm chứng quyền chứng khế Chứng quyền quyền u đãi mà công ty cổ phần cho cổ đong đợc hởng dể mua cổ phiếu tỷ lệ với số cổ phiếu mà họ nắm giữ Chứng khế đợc phát hành với loại CK khác, cho phép ngời sở hữu đợc quyền mua cổ phiếu thờng theo giá định trớc gọi giá đặt mua thời hạn định 1.2 Chức TTCK a Huy động vốn đầu t cho kinh tế Khi nhà đầu t mua CK công ty phát hành, số tiền nhàn rỗi họ đựơc đa vào hoạt động sản xuất kinh doanh qua góp phần mở rộng sản xuất xă hội Bằng cách hỗ trợ hoạt động đầu t cho công ty, TTCK có tác động quan trọng phát triển kinh tế quốc dân Thông qua TTCK, phủ quyền địa phơng huy động đợc nguồn vốn cho mục đích sử dụng đầu t phát triển hạ tầng kinh tế, phục vụ nhu cầu chung xã hội b.Cung cấp môi trờng đầu t cho công chứng TTCK cung cấp cho công chúng môi trờng đầu t lành mạnh với hội lựa chọn phong phú Các loại CK thị trờng khác tính chất, thời hạn, độ rủi ro, cho phép nhà đầu t lựa chọn cho loại hàng hoá phù hợp với khả mục tiêu sở thích Vì TTCK góp phần đáng kể làm tăng mức tiết kiệm quốc gia c.Tạo tính khoán cho CK Nhờ có CK nhà đầu t chuyển đổi CK họ sở hữu thành tiền mặt loại CK khác họ muốn Khả khoản (khả chuyển đổi thành tiền) đặc tính hấp dẫn CK ngời đầu t TTCK hoạt động động có hiệu qủa có khả nâng cao tính khoản loại CK giao dịch thị trờng d Đánh giá hoạt động doanh nghiệp Thông qua CK hoạt động doanh nghiệp đợc phản ánh tổng hợp xác giúp cho viêc đánh giá so sánh hoạt động doanh nghiệp đợc nhanh chóng thuận tiện, từ tạo môi trờng cạnh tranh lành mạnh nhằm cao hiệu sử dụng vốn, kích thích áp dụng công nghệ mới, cải tiến sản phẩm e.Tạo môi trờng giúp phủ thực sách kinh tế vĩ mô Các bảo TTCK phản ánh động thái kinh tế cách nhạy bén xác Giá CK tăng lên cho thấy đầu t mở rộng, kinh tế tăng trởng ngợc lại giá CK giảm thấy dấu hiệu tiêu cực kinh tế Vì TTCK đợc gọi phong vũ biểu kinh tế công cụ quan trọng giúp phủ thực sách kinh tế vĩ mô Thông qua TTCK, phủ mua bán trái phiếu để tạo nguồn thu bù đắp thâm hụt ngân sách quản lý lạm phát Ngoài phủ sử dụng số sách, biện pháp tác động vào TTCK nhằm định hớng đầu t đảm bảo cho phát triển cân đối kinh tế Mối quan hệ NH với TTCK TTCK hệ thống NH có mối quan hệ chặt chẽ gắn bó hữu với Rõ ràng TTCK phát triển vững sở hệ thống NH phát triển lành mạnh ddợc kiểm soát tốt Mối quan hệ NH với TTCK đợc thể mặt sau: a) TTCK đời phát triển sở hệ thống tiền tệ ổn định Đặc biệt số lạm phát, tỷ giá vấn đề lãi suất có ảnh hởng lớn đến giá CK Kinh nghiệm Hong Kong cho thấy nhà chức trách Hong Kong nâng lãi suất lên 200-300% để trì tỉ giá ảnh hởng đén TTCK làm cho giá CK bị giảm ghê gớm vào ngày 23/10/1997 b) TTCK có quan hệ chặt chẽ với hệ thống thị trờng vốn ngắn hạn nh thị trờng vốn tín dụng, thị trờng hối đoái thị trờng tiền tệ Các thị trờng ngắn hạn địa bàn hoạt động quản lý NH Mối quan hệ TTCK thị trờng ngắn hạn mối quan hệ vốn ngắn hạn vốn dài hạn Rõ ràng thị trờng ngắn hạn hoạt động ổn định không ngừng phát triển tiền đề quan trọng cho phát triển TTCK Bởi sách tiền tệ NHTƯ tác động đến thị trờng ngắn hạn có ảnh hởng đến thi trờng vốn dài hạn c) Các NHTM tổ chức đóng vai trò tích cực hoạt động kinh doanh CK dới hình thức trực tiếp hay gián tiếp tuỳ theo nớc Bởi hệ thống NHTM hoạt động lành mạnh đợc NHTƯ kiểm soát giám sát chặt chẽ có ảnh hởng lớn đến tính lành mạnh TTCK d) Hoạt động giao dịch mua bán thị trờng tài cuối đến việc toán chuyển giao chứng khoán tiền tệ Quá trình toán thực đợc thông qua hệ thống toán NHTM NHNN Các nghiệp vụ NHTM TTCK NHTM có vai trò quan trọng việc hình thành phát triển TTCK thị trờng sơ cấp thị trờng thứ cấp Bởi vì, NHTM vốn yếu tố quan trọng thị trờng tài chính, giữ vai trò trung gian huy động cung ứng toàn vốn cho kinh tế NHTM với khả chuyên môn quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp NHTM ngời hiểu rõ thực trạng kinh tế tài chính, dự đoán xu hớng phát triển kinh tế Do đó, NHTM ngời t vấn đầu t tài tốt TTCK Bên cạnh với nguồn vốn dồi dào, NHTM đóng vai trò quan trọng việc bảo lãnh phát hành CK ngời phát hành ngời kinh doanh CK Ngoài ra, với mạng lới rộng khắp NHTM giúp cho việc giao dịch CK đợc dễ dàng, thuận tiện, tiết kiệm, tiếp cận đợc với đông đảo khách hàng Cùng với hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, NHTM đảm bảo thông tin kịp thời TTCK đảm bảo việc toán, lu giữ CK quyền lợi khác cho nhà đầu t Mặt khác, với uy tín hoạt động nhiều năm lĩnh vực đầu t tài chính, NHTM thu hút đợc tín nhiệm đông đảo khách hàng Các doanh nghiệp ngời dân đến với ngân hàng không bỡ ngỡ nghi ngại, giao dịch CK nghiệp vụ ngân hàng Với vai trò vô quan trọng việc hình thành phát triển TTCK nh trên, NHTM tham gia tích cực vào hoạt động TTCK với nghiệp vụ sau: 3.1.NHTM ngời trợ giúp đắc lực việc cung cấp hàng hoá cho TTCK Hàng hoá TTCK CK Các CK tồn dới hình thức nh trái phiếu Chính phủ, trái phiếu NHTM, cổ phiếu công ty cổ phần, cổ phiếu doanh ngiệp Nhà nớc cổ phần hoá Nh để tạo hàng hoá cho TTCK, việc ngân hàng thúc đẩy trình cổ phần hoá DNNN hình thành công ty cổ phần NHTM mua cổ phiếu với tỉ giá đáng kể trực tiếp tham gia quản lý kinh doanh, t vấn hoạt động tài công ty Đặc biệt NHTM tham gia hỗ trợ cho công ty lúc gặp khó khăn Trong trờng hợp , tín dụng đợc chuyển thành cổ phần để trì hoạt động công ty NHTM thực bảo lãnh phát hành CK thị trờng sơ cấp Các công ty gặp khó khăn tự phát hành CK hạn chế kinh nghiệm, trình độ mạng lới giao dịch Vì họ dựa vào dịch vụ bảo lãnh phát hành NHTM - ngời vốn có đủ uy tín kinh nghiệm Khi thực vai trò này, NHTM giúp cho công ty lựa chọn loại CK phát hành, t vấn vấn đề khác Trong trờng hợp đậc biệt nh số phát hành lớn, NHTM chia sẻ việc dự định số phát hành nhằm giảm thiểu rủi ro Bên cạnh đó, NHTM thực chiết khấu loại CK cho khách hành Nhờ nâng cao tính khoản hàng hoá 10 Chúng ta bớc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật: ban hành luật công ty, Luật doanh nghiệp t nhân, Luật đầu t nớc có bổ sung, hoàn thiện, bớc đầu có sức hấp dẫn thu hút đầu t nớc Từ 1988, từ hai pháp lệnh ngân hàng đời năm 1990, hệ thống ngân hàng Việt Nam có thay đổi chất, từ hệ thống ngân hàng cấp thành hệ thống ngân hàng hai cấp với mạng lới rộng khắp Các NHTM bao gồm NHTM quốc doanh, Ngân hàng t nhân, ngân hàng cổ phần, ngân hàng liên doanh Ngoài có mạng lới quỹ tín dụng đợc tổ chức cấp xã, phờng Thị trờng liên ngân hàng đời làm tăng khả huy động vốn, tăng khả cạnh tranh NHTM Các NHTM phải tự chủ tài chính, phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngày có nhiều kinh nghiệm hoạt động kinh doanh tiền tệ kinh tế thị trờng Bên cạnh NHTM phát hành số loại kỳ phiếu ngân hàng với kỳ hạn lãi suất khác tức tạo hàng hoá cho thị trờng chứng khoán Cùng với NHTM, hệ thống kho bạc nhà nớc đợc củng cố mạng lới nghiệp vụ Những năm gần đây, kho bạc nhà nớc tiến hành phát hành nhiều đợt tín phiếu kho bạc Nhờ kinh nghiệm thu đợc, kho bạc ngời phát hành khối lợng lớn công trái - phận quan trọng thị truờng trái phiếu Cũng đổi mới, kinh tế nớc ta kinh tế hàng hoá nhiều thành phần với đa dạng hoá hình thức sở hữu, loại hình kinh doanh Điều cho phép giải phóng lực sản xuất kinh doanh, huy động tối đa có hiệu nguồn lực cho công xây dựng đất nớc Nhiều công ty cổ phần liên doanh đời với việc đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá DNNN Điều cho phép tạo ngày nhiều hàng hoá cho TTCK ( cổ phiếu trái phiếu công ty ) Nh , xuất phát từ kinh nghiệm nớc có kinh tế thị trờng phát triển nhu cầu thực tiễn nớc ta, việc hình thành TTCK thúc đẩy tiết kiệm nớc, điều chỉnh cấu kinh tế, thúc đẩy cổ phần hoá DNNN mà thúc đẩy vốn đầu t nớc Dó TTCK Việt Nam đời tất yếu khách quan Hoạt động NHTM Việt Nam nhằm thúc đẩy hình thành phát triển TTCK TTCK Việt Nam đời tất yếu khách quan, đáp ứng nhu cầu đổi CNH-HĐH đất nớc điều kiện Trên sở lý thuyết kinh nghiệm thực tiễn nớc cho thấy vai trò đắc lực bậc NHTM trình hình thành phát triển TTCK, NHTM Việt Nam có đóng 14 góp việc hình thành phát triển TTCK Việt Nam? Đứng trớc yêu cầu cấp thiết NHTM Việt Nam tích cực đổi mặt NHTM sử dụng vốn huy động mua công trái quốc gia với số lợng lớn ( 2550 tỷ đồng đợt phát hành vừa qua ) tham gia đấu thầu mua trái phiếu kho bạc ( tháng đầu năm 1999 mua 2000 tỷ đồng) Qua nhận thấy NHTM tham gia tích cực vào TTCK với t cách ngời mua Bên cạnh đó, NHTM phủ, ngân hàng liên doanh phát hành cổ phiếu để gọi vốn cổ phần từ cổ đông nớc với mục đích tạo vốn điều lệ Điển hình NHTMCP A Châu, ngân hàng First Vina Bank Đặc biệt ngân hàng ban hành định 529 TC- QĐ/TCDN có hiệu lực từ 16/8/1997 cho phép phát hành loạt tờ cổ phiếu thống toàn quốc Điều làm tăng tính hấp dẫn cổ phiếu, tạo hàng hoá cho TTCK Theo mô hình TTCK mà Uỷ ban chứng khoán Nhà nớc quy định Nghị định 48/1998/CP ngày 11/7/1998 hạt nhân Trung tâm giao dịch chứng khoán công ty CK Công ty chứng khoán loại định chế tài đặc biệt gắn liền với hoạt động CK TTCK Công ty chứng khoán vừa cầu nối ngời đầu t ngời phát hành, vừa cung cấp số tất nghiệp vụ chứng khoán nh môi giới t doanh, bảo lãnh phát hành tuỳ theo khả tài Trớc yêu cầu đó, với t cách quan quản lý Nhà nớc NHTM, NHNN có vai trò quan trọng đời công ty chứng khoán, thể trớc hết việc ban hành điều kiện thành lập công ty chứng khoán NHTM Điều kiện số vốn điều lệ tính đến ngày nộp hồ sơ xin phép thành lập công ty chứng khoán NHTM, với điều kiện có nhiều NHTM tổng số >50 NHTM có đủ điều kiện Điều kiện thứ hai quan trọng tỷ lệ nợ hạn trung bình phải dới 5% tổng d nợ Điều kiện thứ ba tỷ lệ an toàn vốn đạt 5% lãi trớc thuế vốn điều lệ từ 20% trở lên Cho đến nay, UBCKNN thức cấp giấy phép cho ba công ty chứng khoán thuộc NHTM tổng số sáu công ty là: Công ty chứng khoán NHĐT&PT Việt Nam ( vốn điều lệ 55 tỷ đồng ), đợc phép thực năm nghiệp vụ: Môi giới, t doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý danh mục đầu t, t vấn đầu t Công ty chứng khoán NHTM CP A Châu ( vốn điều lệ 43 tỷ đồng), NHTM cổ phần Quân đội thành lập công ty chứng khoán TNHH Thăng Long có vốn điều lệ tỷ đồng, đợc thực loại hình: Môi giới, quản lý danh mục đầu t, t vấn đầu t Đồng thời, theo kế hoạch triển khai UBCKNN, NHTM quốc doanh khác đợc phép thành lập công ty chứng khoán trực thuộc , NHTM cổ phần thành lập công ty chứng khoán có đủ điều kiện Nh công ty chứng khoán nhất, song công ty chứng khoán NHTM thành lập ngời tiên phong TTCK non trẻ Việt Nam Điều xuất phát từ nhiều u vợt trội NHTM so với doanh nghiệp 15 khác vốn, mạng lới chị nhánh khách hàng, đội ngũ nhân viên đợc đào tạo quy củ, trình độ quản trị điều hành, sở vật chất kỹ thuật tơng đối đầy đủ, toán cập nhật Trong thời gian tới, với đổi vững nh có nhiều NHTM tham gia vào TTCK Bên cạnh đó, NHTM tích cực đào tạo đội ngũ nhân viên yêu nghề, giỏi nghiệp vụ chứng khoán, không ngừng nâng cấp mua sắm nhiều trang thiết bị đại sẵn sàng tham gia hoạt động TTCK Một số vấn đề tồn trình hoạt động TTCK Việt Nam Mặc dù thời gian để TTCK Việt Nam khẳng định đợc vai trò đời sống kinh tế, nhng dù cần phải thấy rằng, diễn biến TTGDCK TP.HCM thời gian qua bộc lộ nhiều yếu Nền kinh tế cha thực ổn định, hiệu kinh tế thấp, tỷ lệ tích luỹ đầu t nhỏ Năn 1999 tỷ lệ tăng trởng GDP đạt 4.8% Năng suất lao động thấp, chất lợng sản phẩm sức cạnh tranh, hàng hoá ứ đọng nhiều Lu thông tiền tệ cha thông suốt, quản lý yếu kém, nhiều sơ hở, cha đẩy lùi đợc tệ tham nhũng, lạc hậu Hệ thống pháp luật đợc củng cố, bổ sung nhng yếu, cha đồng hiệu lực, hoạt động TTCK đòi hỏi hệ thống pháp luật chặt chẽ ý thức chấp hành pháp luật cao nớc ta, văn qui phạm pháp luật cao nhằm điều chỉnh hoạt động TTCK đợc dự thảo pháp lệnh chứng khoán TTCK cha đợc ban hành Hoạt động TTCK liên quan trực tiếp đến luật ngân hàng tổ chức tín dụng, luật TTCK, luật dân , luật đầu t Việc soạn thảo thi hành luật ta gặp nhiều khó khăn nhà làm luật không am hiểu nghiệp vụ kinh tế nói chung nghiệp vụ TTCK nói riêng, ngợc lại nhà kinh tế lại không nắm vững luật Bên cạnh ý thức chấp hành luật thấp Ngiêm trọng việc thi hành pháp luật không nghiêm minh dẫn tới nhiều hậu tiêu cực giảm sút lòng tin TTCK nơi diễn hoạt động phức tạp , xử lý lợng thông tin khổng lồ đòi hỏi xác tốc độ cao nên phải đợc trang bị thiết bị đại, sở vật chất đầy đủ, điều kiện ta cha thể đáp ứng đợc Bên cạnh cha có hệ thống kế toán hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn quốc tế Công tác kiểm toán mẻ, số lợng công ty kiểm toán ít, việc đánh giá tài doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn Điều dẫn tới việc thiếu thông tin xác, kịp thời, nhạy cảm đáp ứng cho yêu cầu vốn khắt khe TTCK Về trình độ nhận thức ngời: hầu hết ngời dân Việt Nam hiểu biết loại chứng khoán hoạt động TTCK Các quan chức, nhà 16 kinh tế, ngời tham gia tích cực, chủ yếu vào hình thành phát triển TTCK hầu nh tiếp cận TTCK mặt lý thuyết cha có kinh nghiệm thực tiễn nên gặp nhiều khó khăn Do yêu cầu đặt phải có kế hoạch đào tạo, phổ biến kiến thức TTCK cho dân chúngvà đặc biệt nâng cao trình độ cán bộ, nhân viên tham gia trực tiếp vào hoạt động TTCK Hệ thống ngân hàng tổ chức tín dụng có bớc tiến nhng cha sẵn sàng tham gia vào TTCK Các NHTM Việt Nam hầu hết thực nghiệp vụ truyền thống (chủ yếu huy động vốn cho vay) công nghệ ngân hàng yếu kém, lạc hậu dịch vụ nghèo nàn Đội ngũ cán cha hoàn toàn thích nghi với chế thị trờng, cha có đủ lực trình độ tham gia vào TTCK Sự yếu kinh nghiệm trình độ hệ thống ngân hàng thể rõ qua đợt phát hành trái phiếu NHTM vừa qua Hầu hết dừng lại mục tiêu huy động vốn mà không tính tới khả kinh doanh ngời đầu t đợt phát hành Hơn NHTM cha có phối hợp cần thiết việc làm đại lý phát hành cho phí phát hành tốn Với thực trạng nay, NHTM cần phải đổi nhiều tham gia vào TTCK phát huy vai trò tích cực TTCK Một khó khăn đề cập hàng hoá cho TTCK Số lợng công ty cổ phần ta Thêm vào hiệu suất kinh doanh kém, hàng hoá sức cạnh tranh nên ứ đọng nhiều Tiến trình cổ phần hoá DNNN diễn chậm nhận thức công chúng, nhận thức tâm lý ngời lãnh đạo DNNN, công tác đánh giá tài sản gặp nhiều khó khăn vắng bóng TTCK thực Không số lợng công ty ỏi mà việc bán cổ phiếu công ty diễn phạm vi hẹp cha rộng rãi cho toàn dân chúng Khả lu thông bán lại cổ phiếu cha có Thêm vào đó, cha có phơng pháp xác định chất lợng công ty nên hiểu biết khả cung cấp thông tin công ty hạn chế Vì không tạo đợc sở, tin tởng không hấp dẫn công chúng mua bán cổ phiếu Nh vậy, cổ phiếu công ty - loại hàng hoá quan trọng TTCK- số lợng mà khả lu thông Những khó khăn nêu phần bất cập tồn hoạt động hệ thống NH Các NHTM năm qua đạt đợc thành tựu định nh huy động vốn phục vụ có hiệu cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân Nhng thiếu hiểu biết kinh nghiệm vận hành kinh tế thị trờng nên NHTM chứa đựng yếu tố cha lành mạnh, vững an toàn Luật ngân hàng nhà nớc luật tổ chức tín dụng có hiệu lực từ 1/10/1998 nhng việc xây dựng văn 17 pháp quy để thi hành luật chậm, thiếu đồng bộ, số sách, quy định không phù hợp cha đợc sửa đổi bổ sung kịp thời gây nhiều khó khăn hoạt động ngân hàng Cụ thể vấn đề nh xem xét lĩnh vực a Cơ cấu tổ chức , cán bộ: Sau đổi năm 1988, NHTM phát triển với mạng lới rộng khắp Đến năm 1998, NHTM có số lợng thành viên đáng kể: NHTM quốc doanh với 200 chi nhánh trực thuộc, 600 chi nhánh cấp huyện hàng ngàn phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, chi nhánh cấp 4, 61 NHTM cổ phần Ngoài có ngân hàng liên doanh 200 văn phòng đại diện, chi nhánh ngân hàng nớc Đây điều kiện tốt để đa hoạt động ngân hàng phục vụ ngày tốt nhu cầu đa dạng đông đảo quần chúng địa bàn Tuy nhiên việc thành lập ngân hàng theo địa giới hành làm giảm tính khách quan độc lập hoạt động nó, ngân hàng khu vực lại cha đợc hình thành Thêm vào quan hệ địa bàn lãnh thổ cha đợc xử lý, phối hợp có hiệu Các chi nhánh ngân hàng nớc hình thành nhanh nhiều cạnh tranh với ngân hàng nớc Năm 1999 có nhiều nỗ lực xếp lại mạng lới góp phần đẩy mạnh việc lành mạnh hoá hệ thống ngân hàng, điều thể rõ việc đóng cửa cấu lại khu vực NHTM cổ phần Đầu năm 1999, NHNN đệ trình phủ kế hoạch cấu lành mạnh hệ thông NHTM cổ phần, xác định rõ 10 ngân hàng thuậc loại yếu khả trả nợ Trên sở đó, NHNN bớc tiến hành xếp mạng lới tổ chức hệ thống Đến có ngân hàng bị rút giấy phép hoạt động, có ngân hàng đợc mua lại ngân hàng đợc sát nhập với NHTM cổ phần khác Vấn đề ngời NHTM tồn nhiều bất cập Hầu hết cán nhân viên nghiên cứu đợc đào tạo nhng cha thể đáp ứng nhu cầu phát triển ngày cao cuả hệ thống ngân hàng ngày đại cạnh tranh gay gắt Một số nguyên nhân là, công tác đào tạo, bồi dỡng bố trí cán nhiều thiếu sót nên khả thích ứng nhanh với chế thị trờng cha cao, trình độ nghiệp vụ thấp, phận cán viên chức ngân hàng thoái hoá, biến chất, chế độ sách nhà nớc Thêm vào thời gian dài, công tác tra kiểm tra, giám sát hoạt động ngân hàng không đợc coi trọng mức, chất lợng hiệu kém, thiếu nghiêm minh xử lý vụ vi phạm, điều tạo kẽ hở dẫn đến vụ vi phạm nghiêm trọng làm ảnh hởng xấu đến hoạt động NHTM nói riêng hệ thống tài nói chung 18 b Hoạt động kinh doanh tiền tệ Nhìn chung, lực điều hành kinh doanh chế thị trờng NHTM nhiều bất cập, nặng nề nghiệp vụ truyền thống, nghiệp vụ chậm đợc áp dụng nên số lợng ỏi chất lợng cha cao Thêm vào can thiệp hành nhiều vào hoạt động kinh doanh tiền tệ NHTM, mức độ độc quyền cao ( NHTM quốc doanh chiếm 75% tỷ phần hoạt động huy động vốn hoạt động cho vay Những điều dẫn tới tình trạng hiệu kinh doanh có xu hớng giảm sút Các tiêu tỷ lệ nghiệp vụ khả sinh lời phần lớn ngân hàng khu vực Vấn đề đợc đề cập hoạt động tín dụng-hoạt động chủ yếu NHTM Việt Nam Tính đến hết tháng 8/1999 tổng d nợ cho vay đầu t hệ thống kinh tế tăng 7% so với đầu năm ( mức đề cho năm 18%) Ngợc lại, tốc độ huy động vốn tăng 10% so với mức dự kiến năm 25% Đây tình trạng chung cho toàn ngành, từ NHTM quốc doanh đến công ty cổ phần, chi nhánh ngân hàng nớc ngân hàng liên doanh Mức độ tăng trởng tín dụng thấp nh NHTM tiền cho vay Liên tục năm qua tất NHTM tổ chức tín dụng liên tục giảm lãi suất tiền gửi ( bình quân lãi suát huy động vốn 0,6%-0,7%) nhng vốn huy động thờng xuyên tăng cao hầu hết NHTM, tốc độ tăng trởng vốn huy động gấp 1,8 lần đến lần tốc độ tăng trởng tín dụng tháng đầu năm Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tốc độ tăng trởng tín dụng thấp dù thực loạt giải pháp nới lỏng sách tiền tệ nh cắt giảm lãi suất, tái cấp vốn, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, giảm lãi suất cho vay, nới lỏng điều kiện cho vay( hộ nông dân vay từ 10 triệu đồng trở xuống không cần tài sản chấp ) ảnh hởng chung tình hình kinh tế khu vực nớc, kinh tế thiếu dự án đầu t có hiệu để ngân hàng cho vay, sản xuất kinh doanh đình trệ khó khăn, thực hai luật ngân hàng, tác động vụ vi phạm lớn nên buộc NHTM phải thực chặt chễ qui chế cho vay, bảo lãnh Điển hình thị trờng vốn tín dụng nông thôn đợc coi rộng lớn nhiều tiềm chiếm 205 tổng d nợ tín dung ngân hàng kinh tế Chính vốn huy động tăng nhanh, cho vay khó khăn nên NHTM sử dụng nguồn vốn mua công trái quốc gia vơí số lợng lớn (2550 tỷ đồng đợt phát hành vừa qua) tham gia đấu thầu mua trái phiếu kho bạc (trong tháng đầu năm 1999 mua 2000 tỷ đồng) để chống lỗ tiết kiệm Nhng vấn đề cộm hoạt động tín dụng vấn đề nợ hạn tăng vợt mức bình thờng NHTM Nợ hạn chiếm 10% tổng d nợ- gấp đôi thông lệ quốc tế, 40% thuộc diện nợ khó đòi Nguyên 19 nhân NHTM yếu việc thu thập thông tin , phân loại đánh giá lựa chọn khách hàng, công tác giám sát yếu kém, vi phạm nguyên tắc tín dụng Cụ thể: NHTM tập trung cho vay doanh nghiệp nhà nớc( có nhà nớc bảo đảm) Điều tởng nh an toàn nhng lại không an toàn thực tế có 60% doanh nghiệp nhà nuức làm ăn thua lỗ cầm chừng Các NHTM cho vay ạt, thiếu lựa chọn , giám sát khu vực kinh tế quốc doanh Nhiều doanh nghiệp khu vực sử dụng vốn sai mục đích nh buôn lậu trốn thuế đầu t không hiệu (chẳng hạn đầu t vào bất dộng sản ) dẫn tới thua lỗ nặng nề khả toán quỵt nợ Tỷ lệ nợ xấu ngày gia tăng nên gây nhiều khó khăn cho NHTM ( làm tính ổn định lành mạnh, hiệu hoạt động NHTM Bên cạnh tồn khoảng cách lớn vốn trung dài hạn (khoảng 20% tổng nguồn vốn) tín dụng trung - dài hạn( 40% d nợ tín dụng) Điều đòi hỏi phát triển TTCK để đáp ứng nhu cầu vốn trung - dài hạn cho kinh tế NHTM bớc đa dạng hoá nâng cao chất lợng hoạt động trung gian, dịch vụ ngân hàng Biểu hình thức bảo lãnh , chuyển tiền toán không dùng tiền mặt đợc mở rộng dần thực số dịch vụ trung gian trình giải ngân, thu nợ Bảo lãnh NHTM trở thành dịch vụ phổ biến nớc ta Doanh số NHTM tăng lên hàng năm qua loại nh bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh mở L/C trả chậm Với chất lợc ngày cao Dịch vụ bảo lãnh vừa làm tăng khả tìm kiếm đầu t cho doanh nghiệp vừa nâng cao lực giám sát thực hện hợp đồng NHTM, nâng cao uy tín NHTM Nhng số tồn tại: thủ tục bảo lãnh cha thực thuận tiện, thiếu chi tiết, hành lang pháp lý cho bảo lãnh cha đủ, quỹ bảo lãnh nhỏ bé Nghiệp vụ chuyển tiền đợc thực từ hệ thống ngân hàng cấp, nhng thời gian chuyển tiền chậm cha đợc trang bị công nghệ đại Hiện dịch vụ chuyển tiền ngày mở rộng với thời gian chuyển tiền ngày rút ngắn ( thờng ngày, cá biệt từ dến giờ) thu hút số lợng khách hàng ngày đông Đây kết việc triển khai toán chuyển tiền qua mạng máy tính, toán điện tử nối mạng toàn quốc, tổ chức toán bù trừ ngân hàng, hoàn thiện dần thể thức toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng Tuy nhiên việc thực nghiệp vụ NHTM nhiều thiếu sót nh dịch vụ với khách hàng nhiều cha có hớng dẫn nhiệt tình chu đáo, thủ tục chuyển tiền nhiều điểm cha hợp lý Trong hoạt động toán NHTM có thành tựu định Khối lợng toán không dùng tiền mặt tổng phơng tiện toán tăng: năm1997 tăng 16% so 1996 Tỷ trọng toán không dùng tiền mặt tổng 20 phơng tiện toán qua ngân hàng chiếm 60% Trong toán uỷ nhiệm chi chiếm 65%, ngân phiếu 17% séc 8% Tốc độ toán tăng nhanh, hệ thống toán qua mạng SWIFT bớc đầu có kết Nhng khối lợng toán tiền mặt nớc ta so với tổng phơng tiện toán lớn (năm 1997 30%) Điều bất lợi cho việc quản lý lu thông tiền tệ, dễ phát sinh tiêu cực, lãng phí vốn Nguyên nhân chủ yếu tợng sở hạ tầng đảm bảo cho hệ thống toán yêú kém, công cụ toán cổ truyền nh séc không đợc a chuộng phạm vi sử dụng hẹp, phức tạp, hình thức toán đại nh dùng thẻ cha đợc phổ biến thói quen toán dân chúng Bên cạnh NHTM bớc đầu tham gia kinh doanh khác giấy tờ có giá, mà ngời tiên phong NHTMCP ngân hàng liên doanh Các ngân hàng sẵn sàng chiết khấu giấy tờ có giá cho khách hàng có quan hệ thờng xuyên với ngân hàng để tạo vốn cho khách hàng tìm đầu cho nguồn vốn huy động Chẳng hạn NHTMCP A Châu nhận chiết khấu trái phiếu kho bạc nhà nớc, trái phiếu ngân hàng loại trái phiếu tổ chức quốc doanh lớn phát hành Bên cạnh chiết khấu ngân hàng tham gia đầu t vào giấy tờ có giá Ngân hàng First Vina Bank mua trái phiếu phủ, tín phiếu phủ, kỳ phiếu ngân hàng từ năm 1994 Tuy nhiên, NHTM Việt Nam cha có dịch vụ uỷ thác, dịch vụ mua bán quản lý hỗ trợ tài sản dịch vụ trung gian tài dới dạng t vấn, cung cấp thông tin cho khách hàng Tóm lại, hoạt động NHTM nói riêng hệ thống ngân hàng nói chung từ đổi có nhiều cải tiến đạt đợc thành tựu định góp phần phát triển kinh tế xã hội Song hệ thống ngân hàng cha đợc lành mạnh vững an toàn Đặc biệt hoạt động NHTM nhiều bất cập Nh cha thể đáp ứng đợc nhu cầu đòi hỏi công đổi đất nớc Nh vậy, vấn đề đặt phải bớc thay đổi hệ thống NH, cải tiến hoạt động để đáp ứng với phát triển TTCK Một số yêu cầu NHTM Việt Nam Với u TTCK, để hoạt động có hiệu quả, cần phải có số thay đổi hệ thống NHTM: Thứ nhất, cấu tổ chức 21 - Mỗi NHTM phải bớc hợp lý hoá cấu tổ chức: đảm bảo tính độc lập chức phận đồng thời đảm bảo tính phối kết hợp đồng nhịp nhàng, tập trung quản lý -Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ kỹ mặt đội ngũ cán viên chức ngân hàng, xem khâu then chốt tiến trình đổi Đặc biệt phải có đội ngũ chuyên gia chứng khoán am hiểu sâu TTCK, đội ngũ nhân viên tinh thông nghiệp vụ chứng khoán Đi đôi với nâng cao trình độ nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lòng nhiệt tình đội ngũ cán bộ, sử dụng ngời hợp lý - phân công ngời việc, thởng phạt rõ ràng -Các NHTM phải trọng công tác tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, bớc đại hoá, tin học hoá hoạt động ( trang bị mạng lới máy tính, trang thiết bị đại phục vụ cho quản lý, cho việc thực nghiệp vụ nh toán, chuyển tiền ) Những việc làm nhằm nâng cao chất lợng hoạt động mà có ý nghĩa định việc thu thập, xử lý cung cấp dòng thông tin tin cậy, kịp thời- yếu tố thiếu NHTM tham gia hoạt động TTCK Thứ hai, quản lý vốn Các NHTM phải có biện pháp tích cực để tăng vốn tự có, tăng khả huy động vốn Nguồn vốn dồi sở để NHTM mở rộng cho vay, đầu t thực tốt nghiệp vụ trung gian, đặc biệt nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán nh bảo lãnh phát hành chứng khoán - Tăng vốn tự có: Để tăng vốn tự có, việc đẩy mạnh tích luỹ, NHTM gọi vốn cổ phần hay sát nhập với NHTM khác tuỳ điêu kiện cụ thể - Tăng khả huy động vốn: Để tăng khả huy động vốn, cần có sách khách hàng mang tính cách riêng ngân hàng nhằm thu hút quan tâm tín nhiệm khách hàng, mà quan trọng phải bảo toàn giá trị tiền gửi, đảm bảo khả toán nhanh chóng đáo hạn, đảm bảo cho khách hàng ngày đợc hởng nhiều dịch vụ tiện ích ngân hàng cung cấp Đồng thời phát triển mạng lới dịch vụ đến tận nơi khách hàng cần để thu hút tiền nhàn rỗi dân c nh dịch vụ uỷ nhiệm chi, chuyển tiền, phát triển dịch vụ nhà khách hàng có thu nhập cao, ổn định NHTM có giải pháp nhận tiền gửi theo mục đích khách hàng yêu cầu, chẳng hạn nh mở tài khoản tiết kiệm cho trẻ em từ lúc sơ sinh tới lúc trởng thành Bên cạnh NHTM phải tích cực tham gia vào thị trờng tiền tệ liên ngân hàng huy động vốn thông qua việc phát hành kỳ phiếu, trái phiếu - Tăng cờng hoạt động cho vay , đầu t 22 + Trớc hết cần phải xử lý nợ hạn, nợ khó đòi nhằm lành mạnh hoá tình hình tài NHTM, tiến hành rà soát, phân loại toàn số d nợ, đồng thời phân tích tài khách hàng để có biện pháp cụ thể: với trờng hợp tiếp tục kinh doanh trì quan hệ tín dụng để thu hồi vốn dần dần, với trờng hợp tiếp tục kinh doanh tiến hành lý tài sản chấp trờng hợp trốn nợ, chây lỳ cần phối hợp với quan chức để thu hồi nợ + Tiếp tục cung ứng vốn cho kinh tế, tích cực tìm dự án khả thi, có khả thu hồi vốn vay với trợ giúp định không phân biệt thành phần kinh tế Tuy nhiên để ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp rủi ro, lệch lạc hoạt động tín dụng, NHTM cần tăng khả phân tích, đánh giá lựa chọn khách hàng, tăng khả thẩm định dự án đầu t, phân tích tài để xây dựng hạn mức tín dụng, phân bổ tín dụng hợp lý, tăng cờng công tác kiểm tra giám sát để đảm bảo an toàn vốn đầu t Việc tăng cờng thâm nhập vào kinh tế nh góp vốn liên doanh, mua cổ phiếu công ty cổ phần với tỷ lệ đủ để tham gia điều hành môt giải pháp tạo đầu cho nguồn vốn ngân hàng mà làm tăng khả phân tích tài doanh nghiệp cho NHTM Đồng thờì NHTM phải kiểm tra phát phối hợp với quan quyền, quan pháp luật xử lý có hiệu quả, kịp thời trờng hợp khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, vi phạm pháp luật - Nâng cao chất lợng đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng + Cải tiến thủ tục bảo lãnh cho đơn giản nhng đảm bảo an toàn bớc đa dạng hoá hình thức bảo lãnh: hoạt động bảo lãnh truyền thống cần triển khai hoạt động bảo lãnh liên doanh, chứng khoán + Phát triển nâng cấp mạng toán SWIFT mạng toán thẻ Trang thiết bị, xử lý công nghệ phục vụ cho toán cần đợc đồng liên hệ chặt chẽ NHTM với NHNN nhằm giúp cho việc toán, chuyển tiền nhanh Các NHTM cần đơn giản thủ tục phát hành séc, mở rộng phạm vi toán séc địa bàn tỉnh hệ thống ngân hàng cách mở tài khoản lẫn để trực tiếp toán bù trừ + Tham gia t vấn, cung cấp thông tin tài ngân hàng, đầu t, công nghệ cho khách hàng + Thực giữ hộ vàng, bạc đá quý, chứng khoán Có đợc thay đổi trên, NHTM phải tiếp tục làm để tăng cờng hoạt động TTCK? Trong điều kiện nay, NHTM mà trớc hết NHTMQD thành lập công ty hoạt động kinh doanh CK độc lập Mô hình có u điểm NH đợc kết hợp kinh doanh NH kinh doanh CK, tận 23 dụng đợc mạnh tài chính, kinh nghiệm, mạng lới khách hàng Bên cạnh , có quy định hoạt động riêng rẽ hai hoạt động hạn chế đợc rủi ro có biến động hai thị trờng Sau thành lập công ty kinh doanh CK, NHTM thành viên TTGDCK Trên sở này, NHTM: - Giúp khách hàng lựa chọn danh mục đầu t chúng khoán có lợi nhất, an toàn Với t cách ngời môi giới có uy tín thị trờng, NHTM thực lệnh mua, lệnh bán khách hàng Thông qua NHTM tham gia vào việc định giá chứng khoán - Dùng nguồn vốn mua chứng khoán thị trờng sơ cấp hay thị trờng thứ cấpnhằm thu lợi nhuận đa dạng hoá loại hình kinh doanh dể giảm thiểu rủi ro - NHTM tham gia tạo hàng hoá cho TTCK + NHTM trực tiếp phát hành giấy tờ có giá có khả chuyển nhợng nh kỳ phiếu, trái phiêu, chứng tiền gửi, phiếu nợ chuyển đổi + NHTM mở rộng chiết khấu CK, nh làm tăng tính lỏng CK, CK trở nên hấp dẫn công chúng đợc mua bán nhiều + NHTM bán chứng khoán có đợc nhờ hoạt động đầu t Hơn việc NHTM đầu t mua chứng khoán công ty cổ phần gặp khó khăn giúp công ty phát triển, chất lợng cổ phần đợc nâng lên, NHTM mua cổ phiếu DNNN cổ phần làm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá, cung cấp hàng hoá cho TTCK - Nhờ hiệu hoạt động kinh doanh tiền tệ, đặc biệt huy động vốn NHTM có đợc nguồn vốn dồi dào, có đủ uy tín kinh nghiệm để thực nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán NHTM cần phải phân tích đánh giá, lựa chọn công ty để bảo lãnh lựa chọn hình thức bảo lãnh cho phù hợp Khi , NHTM t vấn cho công ty cách thức phát hành, thời điểm phát hành, hình thức cổ phiếu, lợi suất cổ phiếu NHTM thực phân phối chứng khoán, mua lợng chứng khoán thị trờng - NHTM thực bảo quản quản lý, toán CK NHTM phải kiểm tra toàn nội dung, hình thức loại CK đợc mang tới bảo quản, lựa chọn phơng thức bảo quản phù hợp: + Bảo quản đặc biệt: tức xếp loại chứng khoán khách hàng thành tập riêng + Bảo quản tập trung: tức xếp chứng khoán tất khách hành theo loại chứng khoán Phơng thức đơn giản giảm đợc chi phí - Các NHTM quản lý chứng khoán thông qua việc thu lợi tức chứng khoán, chuyển đổi sang loại chứng khoán khác hay thay mặt khách hàng tham dự đại hội 24 cổ đông khách hàng yêu cầu NHTM đảm bảo an toàn, quyền lợi cho khách hàng Để thúc đẩy hình thành phát triển công ty chứng khoán NH, giải pháp cần thực là: Thứ nhất, ổn định môi trờng kinh tế Tăng trởng cao ổn định, lạm phát mức độ vừa phải, lãi suất phải mức để doanh nghiệp tăng cờng đầu t, mục đích để tạo điều kiện hình thành TTCK, tạo niềm tin cho ngời đầu t môi trờng thuận lợi thành lập công ty CK Thứ hai , có sách kinh tế vĩ mô tạo cung cầu cho TTCK, tạo thói quen đầu t CK không doanh nghiệp mà công chúng Đặc biệt, cần thúc đẩy doanh nghiệp danh sách cổ phần hoá, tránh tình trạng năm 1999 sô doanh nghiệp dự kiến 400 nhng thực đợc 250 doanh nghiệp Thứ ba, NHNN nên nới lỏng điều kiện cho phép ngân hàng thành lập công ty CK, đặc biệt trọng NHTMQD Xuất phát từ vị trí vai trò hệ thống NH dới góc độ vốn, chuyên môn, mạng lới cán nên thời gian đầu, hệ thống công ty CK chủ yếu phải có tham gia hệ thống NH Bên cạnh đó, số NH cổ phần lớn có tình trạng tài tốt, kinh doanh có lãi, nợ hạn thấp có quy mô vốn lớn đủ để tham gia thị trờng xem xét cho phép hoạt động kinh doanh CK Với quy định chặt chẽ nêu NHTM thoả mãn đợc đặc biệt qui định nợ hạn, hoạt động kinh doanh NH lại chủ yếu phụ thuộc chủ yếu vào tình hình làm ăn cuả doanh nghiệp, thời gian hệ thống tiêu chuẩn đợc thoả mãn nhng thời kỳ sau NH lại bị vi phạm tiêu chuẩn Chính vậy, NHNN nên quy định khung cho số tiêu chuẩn chẳng hạn nh nợ hạn Trong thời gian đầu, công ty CK nên giới hạn số lợng định, theo nh tính toán khoảng 5-7 công ty Vì số công ty CK nhiều dẫn đến khả cạnh tranh không lành mạnh, chi phí cho hoạt động ban đầu cao, dẫn đến thu không đủ bù chi Ngoài để đảm bảo nguyên tắc hiệu an toàn nên lựa chọn ngân hàng có quy mô lớn chất lợng cao, cần tách bạch rõ ràng hoạt động NH lĩnh vực CK nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro Thứ t, sách hỗ trợ khuyến khích công ty CK, UBCK cần hỗ trợ kỹ thuật, thủ tục, bớc thành lập hớng dẫn thực 25 Kết luận Ngày 20/7/2000, thị trờng giao dịch CK Việt Nam thức vào hoạt động thành phố Hồ Chí Minh Đối với Việt Nam, lĩnh vực Nó dấu ấn quan trọng kinh tế thị trờng non trẻ nớc ta Tổ chức TTCK không khó, khó làm để thị trờng có sức sống thực sự, phát huy đợc vai trò Một hệ thống NH vững giúp cho TTCK đạt đợc mục tiêu NHTM Việt Nam bên cạnh thành tựu đạt đợc nhiều hạn chế hoạt độn , tổ chức cha thể đáp ứng đợc nhu cầu đòi hỏi công đổi đất nớc giai đoạn mới, đặc biệt với đòi hỏi sớm cho đời TTCK hoạt động an toàn hiệu Nh thế, đổi hoạt động NHTM vấn đề cần thiết Đề tài đa số yêu cầu nhằm đổi hoạt động NHTM trình hình thành phát triển TTCK Những yêu cầu nhằn xây dựng hệ thống NHTM lành mạnh, hoạt động có hiệu quả, an toàn có đủ khả tham gia TTCK Đổi hoạt động NHTM vấn đề đặt cấp thiết Nhng cần nhận định rõ ràng, vấn đề phức tạp mang tính hệ thống, liên quan đến hầu hết ngành, hoạt động kinh tế quốc dân Tuy nhiên với thuận lợi thành tựu đạt đợc , nỗ lực quan chức , tin tởng NHTM đợc nâng cao chất lợng hoạt động, giữ vai trò tích cực, quan trọng trình hình thành phát triển TTCK nớc ta 26 Tài liệu tham khảo 1.Đổi sách tài tiền tệ kiểm soát lạm phát Việt Nam Tập thể tác giả - NXB Chính trị quốc gia Năm 1995 2.Đề án TTCK Việt Nam / Ngân hàng Nhà Nớc 3.Hớng tới TTCK Việt Nam Trần Du Lịch - Hà Nội: Trung tâm phát triển ngoại thơng đầu t 4.Kiến thức phổ thông để kinh doanh TTCK/ NXB Khoa học - Kỹ thuật / 1995 5.Niên giám thống kê/ 1998 6.Nghị định 48/1998/NĐ- CP 7.Sự hình thành phát triển thị trờng tài kinh tế chuyển đổi Việt Nam Nguyễn Đình Tài - Học viện trị quốc gia - NXB Chính trị quốc gia./1997 8.Tiền tệ , ngân hàng thị trờng tài Frederic S Míhkin- NXB Khoa học kỹ thuật - Năm1993 9.Toàn cảnh TTCK / NXB TP Hồ Chí Minh / 1999/ Nguyễn Ngọc Bích 10.Tạp chí - Khoa học Ngân hàng số chuyên đề : Để tiến tới hình thành TTCK Việt nam số15 Năm 1993 - Phát triển kinh tế số 49/ 1999 - Thông tin tài tiền tệ :số 1,2,7,9/ 1998 - Thị trờng chứng khoán : số 1,5/1999 - Thơng mại : số 18/1998 - Tạp chí Ngân hàng: số 10,14.16.17,18/1999 - Diễn đàn chứng khoán : số 37, 38,39 / 2000 - Tạp chí ngân hàng: số 7,8,9 /2000 -Đầu t chứng khoán : số 33, 34, 35,36., 37,38,39,40,41 /2000 - Uỷ ban chứng khoán nhà nớc / Một số vấn đề tổ chức vận hành TTCK VN / Kinh Tế - Kế hoạch / số 6- 1998 - Sử dụng công cụ tài việc thúc đẩy hình thành TTCK Việt Nam / Tạp chí ngân hàng / số 3- 1999 27 28 [...]... TTCK Việt Nam ra đời là một tất yếu khách quan 2 Hoạt động của các NHTM Việt Nam nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển TTCK TTCK Việt Nam ra đời là một tất yếu khách quan, đáp ứng nhu cầu đổi mới CNH-HĐH đất nớc trong điều kiện hiện nay Trên cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn của các nớc cho thấy vai trò đắc lực bậc nhất của các NHTM trong quá trình hình thành và phát triển TTCK, NHTM Việt Nam. .. ngân hàng liên doanh và trên 200 văn phòng đại diện, chi nhánh của các ngân hàng nớc ngoài Đây là điều kiện rất tốt để đa hoạt động ngân hàng phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu đa dạng của đông đảo quần chúng ở mọi địa bàn Tuy nhiên việc thành lập các ngân hàng theo địa giới hành chính đang làm giảm tính khách quan và độc lập trong hoạt động của nó, các ngân hàng khu vực lại cha đợc hình thành Thêm vào... ro ngân hàng có thể dùng vốn của mình để đầu t CK ở những công ty có triển vọng thu lợi nhuận cao Vì ngân hàng có đợc những thông tin chính xác về tình hình làm ăn của công ty, kết hợp với sự phân tích và tài phán đoán về triển vọng của công ty trong tơng lai sẽ giúp cho ngân hàng có đợc sự lựa chọn đúng đắn mua CK cho chính mình II NHTM với sự ra đời và hoạt động của TTCK việt nam 1 Tính tất yếu của. .. , cùng sự nỗ lực của các cơ quan chức năng , chúng ta có thể tin tởng các NHTM sẽ đợc nâng cao chất lợng hoạt động, giữ vai trò tích cực, quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển TTCK ở nớc ta hiện nay 26 Tài liệu tham khảo 1.Đổi mới chính sách tài chính tiền tệ và kiểm soát lạm phát ở Việt Nam Tập thể tác giả - NXB Chính trị quốc gia Năm 1995 2.Đề án TTCK Việt Nam / Ngân hàng Nhà Nớc 3.Hớng... Việt Nam bên cạnh những thành tựu đạt đợc còn nhiều hạn chế trong hoạt độn , tổ chức và cha thể đáp ứng đợc nhu cầu đòi hỏi của công cuộc đổi mới đất nớc trong giai đoạn mới, đặc biệt với đòi hỏi sớm cho ra đời TTCK hoạt động an toàn hiệu quả Nh thế, đổi mới hoạt động của các NHTM là một vấn đề hết sức cần thiết Đề tài đã đa ra một số yêu cầu nhằm đổi mới hoạt động NHTM trong quá trình hình thành phát. .. hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có sự thay đổi về chất, từ hệ thống ngân hàng một cấp thành hệ thống ngân hàng hai cấp với mạng lới rộng khắp Các NHTM bao gồm NHTM quốc doanh, Ngân hàng t nhân, ngân hàng cổ phần, ngân hàng liên doanh Ngoài ra còn có mạng lới các quỹ tín dụng đợc tổ chức ở cấp xã, phờng Thị trờng liên ngân hàng ra đời làm tăng khả năng huy động vốn, tăng khả năng cạnh tranh của các NHTM... tiên ở Việt Nam Trần Du Lịch - Hà Nội: Trung tâm phát triển ngoại thơng và đầu t 4.Kiến thức phổ thông để kinh doanh trong TTCK/ NXB Khoa học - Kỹ thuật / 1995 5.Niên giám thống kê/ 1998 6.Nghị định 48/1998/NĐ- CP 7.Sự hình thành và phát triển thị trờng tài chính ở nền kinh tế chuyển đổi Việt Nam Nguyễn Đình Tài - Học viện chính trị quốc gia - NXB Chính trị quốc gia./1997 8.Tiền tệ , ngân hàng và thị. .. khách hành theo từng loại chứng khoán Phơng thức này đơn giản hơn giảm đợc chi phí - Các NHTM quản lý chứng khoán thông qua việc thu lợi tức chứng khoán, chuyển đổi sang loại chứng khoán khác hay thay mặt khách hàng tham dự đại hội 24 cổ đông khi khách hàng yêu cầu NHTM đảm bảo an toàn, quyền lợi cho khách hàng Để thúc đẩy sự hình thành và phát triển công ty chứng khoán của NH, các giải pháp cần thực... phát triển TTCK, NHTM Việt Nam đã và đang có những đóng 14 góp gì trong việc hình thành và phát triển TTCK ở Việt Nam? Đứng trớc yêu cầu cấp thiết đó các NHTM Việt Nam đã và đang tích cực đổi mới về mọi mặt NHTM đã sử dụng vốn huy động của mình mua công trái quốc gia với số lợng lớn ( 2550 tỷ đồng trong đợt phát hành vừa qua ) và tham gia đấu thầu mua trái phiếu kho bạc ( trong 8 tháng đầu năm 1999 mua... theo kế hoạch triển khai của UBCKNN, các NHTM quốc doanh khác đợc phép thành lập các công ty chứng khoán trực thuộc , các NHTM cổ phần sẽ thành lập công ty chứng khoán nếu có đủ điều kiện Nh vậy tuy không phải là những công ty chứng khoán duy nhất, song các công ty chứng khoán do NHTM thành lập là ngời tiên phong trên TTCK non trẻ của Việt Nam Điều này xuất phát từ nhiều u thế vợt trội của các NHTM
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại Trong Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Thị Trường Chứng Khoán Ở Việt Nam, Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại Trong Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Thị Trường Chứng Khoán Ở Việt Nam, Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại Trong Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Thị Trường Chứng Khoán Ở Việt Nam, I. Ngân hàng thương mại và thị trường chứng khoán, Các nghiệp vụ của NHTM trên TTCK, Một số yêu cầu đối với NHTM Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan