0

Chiến lược huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh cà mau.doc

99 922 4
  • Chiến lược huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh cà mau.doc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2012, 15:48

Chiến lược huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh cà mau TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTên đề tài:CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐNTẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCHI NHÁNH TỈNH MAUGiáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Ths. Nguyễn Thị Kim Phượng Huỳnh Thị Thuý Phượng Ths. Đỗ Thị Tuyết MSSV: 4031276Lớp: TC – TD 02 K29THÁNG 5 NĂM 2007LỜI CẢM TẠTrước hết em xin chân thành cảm ơn NHNo&PTNT Tỉnh mau đặc biệt là Ban lãnh đạo ngân hàng đã tạo điều kiện cho em vào thực tập nhiệt tình giúp đỡ em trong thời gian thực tập để em hoàn thành quyển luận văn tốt nghiệp này.Em xin chân thành cảm ơn sự giảng dạy qua bốn năm học của quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh. Em xin cảm ơn Cô Đỗ Thị Tuyết Cô Nguyễn Thị Kim Phượng đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em rất nhiều để em hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp.Trong quá trình thực tập, do thời gian có hạn nên nghiên cứu chưa sâu, mặt khác kiến thức còn hạn chế, chủ yếu là lý thuyết cũng như kinh nghiệm thực tế chưa có nên không tránh khỏi những sai sót. Do đó, để bài luận văn được hoàn chỉnh hơn, kính mong nhận được những ý kiến đóng góp chân tình của giáo viên hướng dẫn cũng như Ban lãnh đạo ngân hàng.Trước khi dứt lời, em xin kính chúc quý thầy cô; các chú, các anh, chị trong NHNo&PTNT Tỉnh mau dồi dào sức khỏe, thành đạt hạnh phúc. Kính chúc NHNo&PTNT Tỉnh mau ngày càng lớn mạnh phát triển bền vững.Xin chân thành cảm ơn!Sinh viên thực hiệnHuỳnh Thị Thuý PhượngiNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN–—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iiNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN–—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iiiDANH MỤC BIỂU BẢNGBảng 1: Thu nhập, chi phí, lợi nhuận . 24Bảng 2: Phân tích vốn huy động phân theo kỳ hạn 33Bảng 3: Phân tích vốn huy động phân theo thành phần kinh tế 37Bảng 4: Phân tích vốn huy động phân theo nội tệ ngoại tệ 40Bảng 5: Đánh giá vốn huy động/ tổng nguồn vốn 42Bảng 6: Đánh giá tổng dư nợ/ vốn huy động . 43Bảng 7: Cơ cấu kinh tế của tỉnh 49Bảng 8: Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 51Bảng 9: Tổng hợp yếu tố môi trường vĩ mô 54Bảng 10: Thị phần của các ngân hàng trên địa bàn năm 2006 59Bảng 11: Lãi suất ngân hàng tháng 3 năm 2007 . 64Bảng 12: Ma trận hình ảnh cạnh tranh . 65Bảng 13: Phân tích ma trận SWOT 71ixDANH MỤC HÌNHHình 1: Sơ đồ qui trình lập chiến lược . 11Hình 2: Sơ đồ mạng lưới 15Hình 3: Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức tại NHNo & PTNT Tỉnh Mau . 21Hình 4: Biểu đồ thu nhập của ngân hàng 2004 – 2006 24Hình 5: Biểu đồ chi phí qua 3 năm 2004 – 2006 . 26Hình 6: Biểu đồ lợi nhuận qua 3 năm 2004 – 2006 29Hình 7: Biểu đồ vốn huy động qua 3 năm 2004 -2006 30Hình 8: Vốn huy động phân theo kỳ hạn . 33Hình 9: Vốn huy động phân theo thành phần kinh tế 35Hình 10: Vốn huy động phân theo nội tệ ngoại tệ 40Hình 11: Thị phần vốn huy động trên địa bàn năm 2006 59xDANH MỤC VIẾT TẮTNHNo&PTNT: Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thônNH: Ngân hàngTCTD: Tổ chức tín dụng TCKT: Tổ chức kinh tế CMND: Chứng minh nhân dân TGTK: Tiền gửi tiết kiệm NHNN: Ngân hàng nhà nước DTTT: Dự trữ thanh toánNHTM: Ngân hàng thương mại KBNN: Kho bạc nhà nước BHXH: Bảo hiểm xã hộiMHB: Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL NHCT: Ngân hàng công thươngNHNT: Ngân hàng ngoại thươngxiCHƯƠNG 1GIỚI THIỆU1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Sự cần thiết nghiên cứuTrong nền kinh tế thị trường hiện nay, nhu cầu vốn là một nhu cầu hết sứcquan trọng mà bất cứ lĩnh vực kinh tế nào cũng cần. Trong lĩnh vực nông nghiệp, đó là nhu cầu vốn để trang trải cho các chi phí về cây giống, con giống, thức ăn, phân bón,… Nếu đáp ứng được nhu cầu vốn này của hộ nông dân, đồng nghĩa với việc thực hiện được chủ trương xóa đói giảm nghèo của Nhà nước, tiến lên công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Để đạt được điều đó, cần có một trung gian tài chính để điều hòa nguồn vốn tại địa phương, chuyển từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn – đó là Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn.Với vị trí địa lí nằm ở vùng nông thôn, Mau là Tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp thuỷ sản. Trong những năm gần đây nền kinh tế của Tỉnh có nhiều bước phát triển mới với GDP đầu người đạt trên 10 triệu đồng/ người, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 550 triệu USD…. tạo điều kiện cho sự phát triển của nhiều ngành nghề khác. Trong những năm vừa qua Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Tỉnh Mau đã đáp ứng phần lớn nhu cầu về vốn của phần lớn hộ nông dân hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn góp phần cùng địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế thay đổi bộ mặt nông thôn của Tỉnh. Tuy nhiên trong điều kiện nền kinh tế hội nhập như hiện nay để có thể đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng thì Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn cần phải đưa ra các biện pháp quản lí nguồn vốn.Vấn đề huy động vốn là một trong những nghiệp vụ quan trọng trong quá trình hoạt động của Ngân hàng, với chức năng làm trung gian tín dụng, Ngân hàng thương mại thực hiện tập trung huy động vốn nhàn rỗi trong xã hội sử dụng để cho vay. Tuy nhiên trong điều kiện nền kinh tế có nhiều biến động như hiện nay đặc biệt là sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, đã mở ra một thị trường mới cho ngành ngân hàng nói chung NHNo&PTNT nói riêng. Hội nhập sẽ mang lại nhiều cơ hội không ít những thách thức cho ngành Ngân hàng. Trước sự cạnh tranh gay gắt đó để tồn tại phát triển thì NHNo&PTNT Tỉnh maucần xác định được phương hướng hoạt động, chủ động tạo lập nguồn vốn, biệnSVTH: Huỳnh Thị Thuý Phượng Trang 1pháp sử dụng các điều kiện sẵn có những cơ hội trong kinh doanh, đồng thời xử lí một cách hợp lí những thách thức trong môi trường kinh doanh mới để từ đó đưa ra những chiến lược huy động vốn có hiệu quả.Đó là lí do tôi chọn đề tàiChiến lược huy động vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh Tỉnh Mau” để làm đề tài tốt nghiệp của mình.1.2. Mục tiêu nghiên cứu1.2.1. Mục tiêu chungMục tiêu chung là phân tích, đánh giá tình hình huy động vốn tại NHNo&PTNT Tỉnh Mau phân tích các yếu tố bên ngoài làm cơ sở cho việc thiết lập chiến lược huy động vốn có hiệu quả tại NHNo&PTNT Tỉnh Mau1.2.2. Mục tiêu cụ thể- Phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng qua 3 năm 2004, 2005,2006 để xác định khả năng thu hút vốn của ngân hàng ở hiện tại phân tích điểm mạnh điểm yếu của ngân hàng làm cơ sở cho việc hình thành chiến lược huy động vốn của ngân hàng từ 2007- 2010.- Phân tích môi trường bên ngoài từ đó rút ra những cơ hội thách thức mà ngân hàng sẽ gặp phải trong điều kiện kinh tế mới- Đề ra chiến lược huy động vốn biện pháp thực hiện.1.3. Phạm vi nghiên cứu1.3.1. Không gian (địa bàn nghiên cứu)Thực hiện nghiên cứu đề tài tại hội sở chi nhánh cấp 1của tỉnh, chưa đi thực tế tại các huyện do không có điều kiện. Vì vậy đề tài phân tích các yếu tố nội bộ còn nhiều hạn chế, chỉ thực tập trực tiếp tại phòng kinh doanh, phòng kế toán ngân quỹ phòng tổ chức cán bộ - đào tạo vì vậy mà đề tài chỉ đưa ra những nhận xét chung dựa trên sự đánh giá của nhân về những yếu tố phân tích.1.3.2. Thời gianĐề tài phân tích số liệu của ngân hàng qua 3 năm 2004, 2005, 2006Phân tích các yếu tố môi trường vi mô vĩ mô thông qua các báo cáo củaUỷ ban nhân dân tỉnh năm 2004, 2005, 2006 mục tiêu phát triển kinh tế củaSVTH: Huỳnh Thị Thuý Phượng Trang 2tỉnh đến 2010. Từ đó đánh giá các cơ hội thách thức mà môi trường ảnh hưởng đến công tác huy động vốn của ngân hàng.1.3.3. Đối tượng nghiên cứuVấn đề huy động vốn tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông ThônTỉnh Mau (Agribank Mau)1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu.- Dự án kinh doanh của NHNo& PTNT Tỉnh Mau giai đoạn 2006-2010Ngày 15/05/2005Mục tiêu: phân tích một số khía cạnh kinh tế của tỉnh để giúp ngân hàng chọn lựa dự án đầu tư thích hợp trong giai đoạn 2006-2010.Thông qua tài liệu này em có thể nắm được sơ bộ tình hình hoạt động chung của ngân hàng, một số những nhận định của ngân hàng về cơ hội thách thức mà môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng.- Một số giải pháp huy động vốn của ngân hàng thương mại ở nước taTác giả: Nguyễn Văn Thầy, Phòng đại diện- vụ quản lí ngoại hối- Ngân hàngNhà Nước 17 Bến Chương Dương Quận 1 TPHCM.Đạt giải nhì cuộc thi “ Ngân hàng Việt Nam với việc huy động vốn phục vụ công nghệ hoá - hiện đại hoá đất nước” Ngày 06/05/1997.Thông qua bài viết nhận biết cách thức phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác huy động vốn ở các ngân hàng thương mại Việt Nam những biện pháp khắc phục.- Đòn bẫy lãi suất của Tiến sĩ Lê Khoa, 98 Lê Quang Định, Gia Định, P14Quận Bình Thạnh TPHCMĐạt giải nhì cuộc thi “ Ngân hàng Việt Nam với việc huy động vốn phục vụcông nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước” ngày 06/05/1997.Bài viết giúp em nhận thức được tầm quan trọng của lãi suất trong công tác huy động vốn để từ đó áp dụng đưa vào phân tích trong nội dung nghiên cứu củamình.SVTH: Huỳnh Thị Thuý Phượng Trang 3[...]... NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH MAU Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi nhánh Chi nhánh nhánh nhánh nhánh nhánh nhánh nhánh TRẦN nhánh TP ĐẦM NGỌCU MINHNĂM PHÚ CÁI VĂN THỚIMAU DƠI HIỂN CĂN TÂN NƯỚC THỜI BÌNH Chi PGD PGD PGD PGD PGD Chi Chi Chi nhánh P. 6P. 7TẮC SỐ 1 VÀM nhánh nhánh nhánh TRƯNG VÂN NĂM ĐÌNH PHÚ SƠNG TRÍ PHÚNHỊ CĂN HƯNG ĐỐCHình 2: Sơ đồ mạng lưới hoạt động. .. NHNo&PTNT Tỉnh mau dồi dào sức khỏe, thành đạt hạnh phúc. Kính chúc NHNo&PTNT Tỉnh mau ngày càng lớn mạnh phát triển bền vững.Xin chân thành cảm ơn!Sinh viên thực hiệnHuỳnh Thị Thuý Phượngi TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTên đề tài: CHI N LƯỢC HUY ĐỘNG VỐNTẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH MAUGiáo... giá tình hình huy động vốn tại NHNo&PTNT Tỉnh Mau phân tích các yếu tố bên ngồi làm cơ sở cho việc thiết lập chi n lược huy động vốn có hiệu quả tại NHNo&PTNT Tỉnh Mau1.2.2. Mục tiêu cụ thể- Phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng qua 3 năm 2004, 2005,2006 để xác định khả năng thu hút vốn của ngân hàng ở hiện tại phân tích điểm mạnh điểm yếu của ngân hàng làm cơ sở... tác huy động vốn của ngân hàng đạt hiệu quả cao qua các năm chi m tỷ trọng tương đối lớn trong tổng nguồn vốn. Qua chỉ tiêu này cũng cho thấy khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên lĩnh vực huy động vốn ngày càng cao, vị thế của ngân hàng ngày dược củng cố và phát triển. Khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của ngân hàng ngày càng cao.SVTH: Huỳnh Thị Thuý Phượng Trang 41 Luận văn tốt nghiệp NGÂN HÀNG NÔNG... năm2004. Chi phí tăng cao năm 2005 là do cạnh tranh lãi suất giữa các ngân hàng diễn ra gay gắt, ngân hàng muốn huy động được vốn thì phải đưa ra mức lãi suất hợp lí, bên cạnh đó để đủ vốn cho hoạt động tín dụng thì ngân hàng NHNO & PTNT Tỉnh Mau phải vay vốn ngân hàng cấp trên với chi phí sử dụng vốn 0,77% nên làm chi phí tăng.Đồng thời khách hàng truyền thống của ngân hàng là ở khu vực nông thôn. .. dư nợ có 1 đồng vốn huy động tham gia, năm2005 tình hình huy động vốn của ngân hàng được cải thiện hơn so với 2004 bình qn 3,26 đồng dư nợ có 1 đồng vốn huy động tham gia. Sang năm 2006 tỷ lệ tham gia vốn huy động trong tổng dư nợ là 2,67.Chỉ tiêu này cho thấy khả năng chủ động trong hoạt động tín dụng của ngân hàng ngày càng cao. Ngân hàng có thể chủ động sử dụng vốn huy động đáp ứng cho... 29Hình 7: Biểu đồ vốn huy động qua 3 năm 2004 -2006 30Hình 8: Vốn huy động phân theo kỳ hạn 33Hình 9: Vốn huy động phân theo thành phần kinh tế 35Hình 10: Vốn huy động phân theo nội tệ ngoại tệ 40Hình 11: Thị phần vốn huy động trên địa bàn năm 2006 59x 3.3.2. Tổng dư nợ/ Vốn huy động. Chỉ tiêu này cho thấy khả năng sử dụng vốn huy động của ngân hàng, chỉ tiêu này lớn... thành chi n lược huy động vốn của ngân hàng từ 2007- 2010.- Phân tích mơi trường bên ngồi từ đó rút ra những cơ hội thách thức mà ngân hàng sẽ gặp phải trong điều kiện kinh tế mới- Đề ra chi n lược huy động vốn biện pháp thực hiện.1.3. Phạm vi nghiên cứu1.3.1. Không gian (địa bàn nghiên cứu)Thực hiện nghiên cứu đề tài tại hội sở chi nhánh cấp 1của tỉnh, chưa đi thực tế tại các huy n... công tác huy động vốn của ngân hàng. Ngân hàng muốn huy động được vốn thì phải đưa ra khung lãi suất huy động hợp lí, trong khi đó các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn lại đưa ra lãi suất huy động khá cao mà NHNO & PTNT Tỉnh Mau do đã kí thoả ước về thực hiện khung lãi suất với một số thành viên trong hiệp hội ngân hàng. Vì vậy làm cho cơng tác huy động vốn của ngân hàng gặp nhiều... huy động đáp ứng cho nhu cầu của hoạt động tín dụng của ngân hàng mà khơng cần phải chờ đợi sự xét duyệt xin vay vốn của ngân hàng cấp trên do thiếu vốn trong hoạt động tín dụng. Giúp cho việc sử dụng vốn huy động của ngân hàng ngày càng có hiệu quảhơn.3.4. PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU CỦA NGÂN HÀNG THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG. Vốn huy động của ngân hàng tăng về số tuyệt đối qua các năm . KINH DOANHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTên đề tài :CHI N LƯỢC HUY ĐỘNG VỐNTẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCHI NHÁNH TỈNH CÀ MAUGiáo viên hướng dẫn. huy động vốn của ngân hàng. 1.3.3. Đối tượng nghiên cứuVấn đề huy động vốn tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông ThônTỉnh Cà Mau (Agribank Cà Mau) 1.4.
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh cà mau.doc, Chiến lược huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh cà mau.doc, Chiến lược huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh cà mau.doc, ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Sự cần thiết nghiên cứu, Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu., Phân tích mơi trường vi mơ Phân tích các yếu tố nội tại của ngân hàng., Thủ tục nhận tiền gửi tại NHNovà PTNT Tỉnh Cà Mau . Tỷ trọng từng loại gửi tiền, Phương pháp phân tích số liệu, Quá trình hình thành và phát triển Cơ cấu bộ máy tổ chức của ngân hàng Chức năng và nhiệm vụ, Phân tích khoản mục thu nhập, Phân tích khoản mục chi phí., Phân tích khoản mục lợi nhuận, Tiền gửi khơng kỳ hạn Phân tích tiền gửi có kỳ hạn, Phân tích tiền gửi dân cư Phân tích tiền gửi của tổ chức kinh tế., Tiền gửi của TCTD trong nước, Phân tích vốn huy động nội tệ Phân tích vốn huy động ngoại tệ, Điểm mạnh Điểm yếu., Yếu tố tự nhiên. Yếu tố quốc tế, Phân tích đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn., Ma trận hình ảnh cạnh tranh, Một số thách thức khác, PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT Bảng 13: MA TRẬN SWOT, Cơ sở thực hiện chiến lược, Cơ sở thực hiện chiến lược Hạn chế của chiến lược., Cơ sở thực hiện chiến lược Hạn chế của chiến lược, Cơng nghệ Đa dạng hố các hình thức huy động vốn và dịch vụ., Đào tạo nguồn nhân lực, Marketing ngân hàng hay chăm sóc khách hàng.

Từ khóa liên quan