0

TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

167 2,397 16

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2013, 16:57

TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ------------------oao------------------ PHẠM MINH TIẾN NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHU VỰC TP.HCM CHUYÊN NGÀNH : XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ MÃ SỐ NGÀNH : 60 58 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 11 NĂM 2007 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ---------------- ---oOo--- Tp. HCM, ngày . . . . . tháng . . . . . năm 2007 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: PHẠM MINH TIẾN Giới tính : Nam þ/ Nữ Ngày, tháng, năm sinh : 16/04/1979 Nơi sinh : Hà Tây Chun ngành : Xây dựng đường ơ tơ đường thành phố (Mã số : 60 58 30) Khố (Năm trúng tuyển) : 2005 1- TÊN ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU TÍNH TỐN BIỆN PHÁP THI CƠNG HẦM GIAO THƠNG QUA ĐƠ THỊ PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHU VỰC TP.HCM” 2- NHIỆM VỤ LUẬN VĂN: “Nghiên cứu tính tốn biện pháp thi cơng hầm giao thơng qua đơ thị phù hợp với điều kiện khu vực Tp.HCM” với các nội dung chính như sau: Chương 1. T ổng quan về cơng trình ngầm giao thơng đơ thị, các biện pháp thi cơng cơng trình ngầm trên thế giới ở Việt Nam Chương 2. Phân vùng địa chất khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Chương 3. Sự làm việc của hầm trong mơi trường đất Chương 4. Các phương pháp tính tốn cơng trình hầm. Chương 5. Các phương pháp thi cơng cơng trình ngầm phù hợp với điều kiện của khu vực nghiên cứu Chương 6. M ột số vấn đề cần giải quyết khi xây dựng cơng trình hầm trong điều kiện đơ thị thành phố Hồ Chí Minh Phần kết luận kiến nghị 3- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ : 05/02/2007 4- NGÀY HỒN THÀNH NHIỆM VỤ : 05/11/2007 5- HỌ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN : PGS. TS. LÊ VĂN NAM Nội dung đề cương Luận văn thạc sĩ đã được Hội Đồng Chun Ngành thơng qua. CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHỦ NHIỆM BỘ MƠN QUẢN LÝ CHUN NGÀNH CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. LÊ VĂN NAM Cán bộ chấm nhận xét 1: Cán bộ chấm nhận xét 2: Luận văn thạc sĩ được bảo vệ tại HỘI ĐỒNG CHẤM BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ngày. . . . . . tháng . . . . .năm . . . . . . LỜI CẢM ƠN Luận văn “Nghiên cứu tính toán biện pháp thi công hầm giao thông qua đô thị phù hợp với điều kiện khu vực Tp.HCM” được thực hiện từ tháng 02/2007 đến tháng 11/2007 với mục đích nghiên cứu đưa ra phương pháp tính toán, thi công hầm giao thông bằng phương pháp phù hợp. Đề tài cũng đưa ra những lý thuyết để chọn chiều sâu đặt hầm, ảnh hưởng của công trình lân cận,… Luận văn cũng đưa ra ví dụ tính toán tham khảo cho đoạn tuyến metro tại Thành phố Hồ Chí Minh với địa chất đã được khảo sát. Tôi xin trân trọng cảm ơn Thầy PGS. TS. Lê Văn Nam đã giúp đỡ, tận tình hướng dẫn cung cấp các thông tin cần thiết để tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của TS. Phùng Mạnh Tiến, là người thầy cũng là đồng nghiệp, đã có góp ý, hướng dẫn tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt luận văn này. Tôi cũng xin cảm ơn thầy TS. Trịnh Văn Chính đã cung cấp tài liệu có những góp ý hữu ích trong quá trình thực hiện luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô giáo trong Bộ môn Cầu đường Khoa Sau Đại học của Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn trong lớp CĐ K2005, các đồng nghiệp đã giúp tôi trong suốt thời gian học tập thực hiện luận văn để có thể thực hiện tốt đề tài. Xin cảm ơn mọi người trong gia đình tôi đã giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi về thời gian để tôi hoàn thành luận văn đúng tiến độ. Vì thời gian thực hiện luận văn có hạn nên không tránh khỏi những hạn chế thiếu sót. Tôi rất mong được sự đóng góp của quý Thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Minh Tiến TĨM TẮT ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU TÍNH TỐN BIỆN PHÁP THI CƠNG HẦM GIAO THƠNG QUA ĐƠ THỊ PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHU VỰC TP.HCM” Giới thiệu chung Xác định mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu luận văn, nêu được ý nghĩa khoa học tính thực tiễn của luận văn. Chương 1. Tổng quan về cơng trình ngầm, các biện pháp thi cơng cơng trình ngầm trên thế giới ở Việt Nam Nêu tổng quan về các cơng trình ngầm theo lịch sử phát triển trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Sơ bộ các phương pháp tính tốn cũng như các phương pháp thi cơng đường hầm phổ biến trên thế giới hiện nay. Luận văn chú trọng vào khu vực có địa chất yếu qua đơ thị nên có những nhận xét tổng quan u cầu khi tính tốn, thi cơng đường hầm qua khu vực đặc trưng này. Chương 2. Đặc điểm địa chất khu vực thành phố Hồ Chí Minh Dựa trên số liệu địa chất của các dự án lớn, có đủ số liệu thí nghiệm của các dự án đang triển khai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để tổng hợp có cái nhìn tổng quan về địa chất của khu vực. Qua đó lựa chọn địa chất đặc trưng nhận xét, kiến nghị một số lưu ý khi xây dựng hầm qua khu vực địa chất này. Chương 3. Sự làm việc của hầm trong mơi trường đất Nghiên cứu các đặc tính cơ bản của đất để từ đó xác định được cơ chế tác dụng của áp lực địa tầng lên cơng trình ngầm. Từ đó cũng thấy được ứng xử của đất - kết cấu tùy theo loại đất sẽ quyết định hình dáng, kích thước hầm. Ngồi ra việc xác định các tổ hợp tải trọng cũng có ý nghĩa quan trọng đảm bảo cơng trình ổn định an tồn trong q trình thi cơng khai thác. Chương 4. Các phương pháp tính toán công trình hầm. Nghiên cứu các phương pháp tính toán công trình ngầm theo các phương pháp chính là phương pháp lực, phương pháp biến dạng, phương pháp phần tử hữu hạn, … Từ đó rút ra phương pháp tính mô hình tính toán hợp lý với điều kiện địa chất yếu để áp dụng cho phù hợp. Chương 5. Phương pháp thi công công trình ngầm phù hợp với điều kiện của khu vực nghiên cứu Với địa chất yếu, không có điều kiện đào hở thì phương pháp đào kín bằng khiên đào là phù hợp nhất. Chương này tìm hiểu kỹ về phương pháp khiên đào từ khi phát minh cho đến nay, từ đơn giản đến phức tạp. Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của các loại khiên đào hiện đại như phương pháp khiên cân bằng áp lực đất, khiên cân bằng áp lực vữa, khiên bọt khí, khiên đa mặt, khiên nhiều trục, khiên mặt cắt tự do, khiên hình cầu… cùng với đặc điểm cũng như phạm vi áp dụng thích hợp của chúng để có thể áp dụng vào từng điều kiện cụ thể hợp lý nhất. Sự đa dạng của khiên cho phép giải quyết các vấn đề thi công hầm gần như không hạn chế. Chương 6. Một số vấn đề cần giải quyết khi xây dựng công trình hầm trong điều kiện đô thị thành phố Hồ Chí Minh Do công trình ngầm đi qua khu vực địa chất yếu trong điều kiện đô thị đông đúc nên để đảm bảo thi công khai thác an toàn cho công trình ngầm cũng như các công trình lân cận thì cần phải giải quyết một số bài toán thực tế. Các bài toán cơ bản đặt ra la các bài toán tìm chiều sâu đặt hầm hợp lý, tính toán ảnh hưởng của hầm đến các công trình ngầm cũng như các công trình trên mặt đất lân cận. Từ đó xác định được phạm vi an toàn mức độ ảnh hưởng lên các công trình để có các biện pháp xử lý thích hợp. Chương 7. Kết luận kiến nghị MỤC LỤC Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH NGẦM, CÁC PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM TRÊN THẾ GIỚI Ở VIỆT NAM 3 1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH NGẦM .3 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TÍNH TOÁN ĐƯỜNG HẦM .9 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN THI CÔNG ĐƯỜNG HẦM 9 1.3.1 Phương pháp mỏ (phương pháp khoan nổ) .10 1.3.2 Phương pháp dùng máy đào các loại thích hợp với thi công đường hầm trên núi, thi công đường hầm nông trong đất mềm .11 1.3.3 Phương pháp đào lộ thiên là phương pháp thi công đường hầm nông trong đất mềm .11 1.3.4 Phương pháp tường liên tục dưới đất thi công hầm trong đất mềm yếu 11 1.3.5 Phương pháp khiên 11 1.3.6 Phương pháp hạ chìm 11 1.3.7 Đánh giá đề xuất phương án .12 1.4 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH NGẦM GIAO THÔNG ĐÔ THỊ KHU VỰC TP.HCM 13 1.4.1 Bối cảnh 13 1.4.2 Đặc điểm công trình ngầm đô thị .13 Chương 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHU VỰC TP.HCM 16 2.1 Thống kê số liệu địa chất 16 2.2 Đặc điểm địa chất .17 2.3 Lựa chọn các thông số đặc trưng dùng tính toán .24 2.4 Một số lưu ý .25 2.4.1 Cát có thể chảy lỏng 25 2.4.2 Khả năng ăn mòn bê tông của nước ngầm .25 Chương 3. SỰ LÀM VIỆC CỦA HẦM TRONG .26 MÔI TRƯỜNG ĐẤT 26 3.1 Các đặc tính cơ bản của đất 26 3.1.1 Đất đá các tính chất cơ bản của nền đất yếu .26 3.1.1.1 Biến dạng của đất đá .26 3.1.1.2 Độ bền của đất đá 27 3.1.1.3 Tính lưu biến của đất đá 29 3.1.1.4 Hệ số kiên cố .30 3.1.2 Nền đất yếu .32 3.1.2.1 Các tính chất của nền đất yếu 32 3.2 Điều kiện địa chất, thuỷ văn ảnh hưởng đến công trình ngầm .33 3.3 Áp lực địa tầng lên công trình ngầm .34 3.4 Ứng xử đất – kết cấu của đất xung quanh đường hầm .36 3.4.1 Sự phân bố ứng suất trong đất nền xung quanh hầm .36 3.4.2 Các phương pháp xác định áp lực địa tầng 41 3.4.2.1 Tính toán áp lực địa tầng theo quan điểm môi trường phân tán .42 3.4.2.2 Tính toán áp lực ngang 48 3.4.2.3 Tính toán phản lực đáy hầm .49 3.5 Tải trọng tác dụng lên đường hầm 51 Chương 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN .53 CÔNG TRÌNH NGẦM .53 4.1 Các phương pháp lực .53 4.1.1 Phương pháp SN.Naumov 53 4.1.2 Phương pháp G.G. Zurabov 53 4.1.3 Phương pháp thay thế bằng hệ thanh 54 4.1.4 Phương pháp S.A. Orlov 54 4.1.5 Phương pháp S.S. Đavưđov .54 4.1.6 Phương pháp I.A. Malikova .55 4.2 Các phương pháp biến dạng 55 4.2.1 Phương pháp Ya. Bialer 56 4.2.2 Phương pháp K.V.Ruppenneyt,V.A. Lutkin, A.N. Dranovxki 56 4.2.3 Phương pháp B.G. Galerkin 56 4.2.4 Phương pháp M.M. Protodiakonov 56 4.3 Phương pháp phần tử hữu hạn .57 4.3.1 Khái niệm chung về phương pháp PTHH 57 4.3.2 Phương pháp PTHH trong tính toán công trình ngầm .59 4.3.2.1 Các mô hình tính 59 4.3.2.2 Các dạng phần tử .59 4.3.2.3 Nguyên tắc chia lưới phần tử .67 4.3.2.4 Các dạng mô hình nền .68 4.3.3 Giới thiệu một số phần mềm tính toán sử dụng phương pháp PTHH71 4.4 Phương pháp phần tử rời rạc .71 4.5 Các phương pháp tính toán thiết kế đường hầm phù hợp đối với địa chất mềm yếu .72 4.5.1 Tính toán kết cấu hầm theo phương pháp thay thế bằng hệ thanh 73 4.5.2 Tính toán kết cấu công trình hầm dạng vòm hình yên ngựa .76 4.5.3 Tính toán kết cấu công trình hầm dạng tròn 77 Chương 5. PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM PHÙ HỢP VỚI KHU VỰC NGHIÊN CỨU .79 5.1 Các phương pháp thi công công trình ngầm phù hợp với khu vực địa chất mềm yếu .79 5.2 Biện pháp thi công hầm bằng phương pháp khiên đào 80 5.2.1 Lịch sử phát triển hầm theo phương pháp khiên (shield) .80 5.2.2 Cấu tạo, phân loại khiên đào .86 5.2.2.1 Cấu tạo của khiên 86 5.2.2.2 Phân loại khiên 90 5.2.2.3 Căn cứ chọn loại khiên 92 5.2.3 Nguyên lý cơ bản của thi công hầm bằng khiên đào 93 5.2.3.2 Máy đào phương pháp thi công khiên cân bằng áp lực đất (Earth Pressure Balanced Shield – EPB Shield) 95 5.2.3.3 Máy đào phương pháp thi công khiên dung dịch vữa (Slurry Shield) 97 5.2.4 Các phương pháp mới thi công bằng khiên đào 100 5.2.4.1 Phương pháp khiên đa mặt MF (Multi Face) .100 5.2.4.2 Phương pháp khiên nhiều trục lệch tâm DPLEX (Developing Parallel Link EXcavating shield Method) 102 5.2.4.3 Phương pháp khiên mặt cắt tự do 104 5.2.4.4 Phương pháp khiên hình cầu .106 5.2.4.5 Phương pháp khiên MSD (Mechanical Shield Docking) 109 5.2.4.6 Phương pháp khiên MMST (Multi Micro Shield Tunnel) .110 5.2.4.7 Phương pháp khiên bọt khí .111 5.2.4.8 Phương pháp khiên CPS (Chemical Plug Shield) 113 5.2.4.9 Phương pháp khiên DOT (Double O Tube) .114 5.2.4.10 Phương pháp khiên H & V .115 5.2.4.11 Phương pháp khiên mở rộng cục bộ .118 5.2.5 Ưu khuyết điểm của biện pháp thi công hầm bằng khiên đào 119 5.2.5.1 Ưu điểm của thi công đường hầm theo phương pháp khiên .119 5.2.5.2 Khuyết điểm của thi công đường hầm theo phương pháp khiên .120 Chương 6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM TRONG ĐIỀU KIỆN TP. HỒ CHÍ MINH 121 6.1 Tính toán đường hầm có xét ảnh hưởng của các công trình lân cận 121 6.1.1 Cấu tạo đường hầm trong đất yếu 121 6.1.1.1 Bố trí chung của đường hầm 121 6.1.1.2 Mặt cắt ngang đường hầm trong nền đất yếu 122 6.1.1.3 Kích thước mặt cắt ngang đường hầm trong nền đất yếu 122 6.1.2 Bài toán 1: Xác định độ sâu đặt hầm hợp lý .125 6.1.3 Bài toán 2: Ảnh hưởng của 2 đường hầm lân cận nhau 130 [...]... yếu khách quan Việc xây dựng công trình ngầm phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện địa chất địa hình của khu vực xây dựng nên việc áp dụng các biện pháp thi công cũng như tính toán mang tính khu vực Để có phương pháp tính toán biện pháp thi công phù hợp nhất với khu vực xây dựng thì cần phải có các nghiên cứu cụ thể Do đó việc nghiên cứu cách tính toán biện pháp thi công phù hợp với điều kiện địa... xác hóa các tính toán phù hợp với điều kiện thực -2- tế giảm thi u chi phí xây dựng công trình, giảm thi u nguy cơ xảy ra sự cố trong quá trình thi công khai thác là một yếu tố rất quan trọng trong việc xây dựng công trình ngầm Nghiên cứu có ý nghĩa khoa học thực tiễn cao Do đó việc “Nghiên cứu tính toán biện pháp thi công hầm giao thông qua đô thị phù hợp với điều kiện khu vực Tp.HCM cũng... thời điểm này là cần thi t cấp bách 1.4.2 Đặc điểm công trình ngầm đô thị Công trình ngầm nói chung đều là công trình phục vụ một mục đích nào đó như giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, Với công trình ngầm qua đô thị có những đặc điểm riêng so với công trình ngầm đi qua khu vực ngoài đô thị Một số vấn đề cần quan tâm khi tính toán cũng như thi công công trình ngầm qua khu vực đô thị như: - 14 - Ø... thuật thi công đường hầm chủ yếu nghiên cứu giải quyết các phương án biện pháp kĩ thuật cần thi t cho các loại phương pháp thi công đường hầm nói trên (như phương án biện pháp thi công đào, tiến sâu, che chắn, xây vỏ); biện pháp thi công khi đường hầm đi qua các vùng địa chất đặc biệt (như đất trương nở, hang động castơ, đất sụt, cát chảy, tầng đất có khí mêtan…); phương pháp các phương thức thông. .. Lựa chọn phương pháp thi công chủ yếu phải dựa vào điều kiện địa chất địa chất thủy văn, kết hợp với mặt cắt đường hầm, kiểu vỏ, công năng sử dụng trình độ kỹ thuật thi công cùng một số nhân tố khác nghiên cứu cân nhắc, tổng hợp lại để quyết định - 10 - Dựa vào tình hình tầng đất mà đường hầm xuyên qua sự phát triển phương pháp thi công hầm hiện nay, phương pháp thi công hầm có thể được... địa tầng vì chống Trong quá trình tính đưa về các sơ đồ tính toán của lý thuyết đàn hồi Phương pháp biến dạng có một số tác giả như Ya Bialer, K.V.Ruppenneyt, V.A Lutkin, A.N Dranovxki, B.G Galerkin, M.M Protodiakonov, … 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN THI CÔNG ĐƯỜNG HẦM Thi công đường hầm là thuật ngữ gọi chung phương pháp thi công xây dựng, kĩ thuật thi công quản lý thi công các đường hầm công trình... Tổng quan về công trình ngầm, các biện pháp thi công công trình ngầm trên thế giới ở Việt Nam Chương 2 Đặc điểm địa chất khu vực thành phố Hồ Chí Minh Chương 3 Sự làm việc của hầm trong môi trường đất Chương 4 Các phương pháp tính toán công trình hầm Chương 5 Các phương pháp thi công công trình ngầm phù hợp với điều kiện của khu vực nghiên cứu Chương 6 Một số vấn đề cần giải quyết khi xây dựng công. .. phương pháp khác như phương pháp đào moi, phương pháp bán khiên đào (semishield)… Trong phạm vi đề tài này tập trung vào phương pháp khiên đào theo kinh nghiệm được cho là phương pháp phù hợp với địa chất yếu ứng dụng thi công hầm qua đô thị trong điều kiện có xét đến các công trình lân cận Giải pháp ứng dụng trong thi công hầm trên tiêu chí lựa chọn các chỉ tiêu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn... PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TÍNH TOÁN ĐƯỜNG HẦM Do tính chất nằm sâu trong lòng đất nên kết cấu công trình ngầm chịu lực tương đối phức tạp Nội lực trong vỏ hầm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: tính chất của đất đá, cấu tạo địa tầng, hình dạng kích thước vỏ hầm, phương pháp thi công cũng như đặc điểm sử dụng công trình ngầm Về cơ bản có 2 phương pháp tính toán công trình ngầm là theo phương pháp lực phương pháp. .. trình bên trên truyền xuống thông qua đất nền hoặc thông qua cọc của công trình bên trên - Yêu cầu kỹ thuật về khả năng chịu lực, biến dạng cao hơn so với các khu vực khác ngoài đô thị Ø Về biện pháp thi công: - Phải có biện pháp thi công phù hợp không làm ảnh hưởng đến các công trình bên trên - Nếu thi công theo phương pháp đào mở (cut and cover) thì cũng phải có biện pháp gia cố hoặc chống đỡ mái
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM, TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM, , 2. Đặc điểm địa chất khu vực thành phố Hồ Chí Minh 3. Sự làm việc của hầm trong mơi trường đất 4. Các phương pháp tính tốn cơng trình hầm., Phương pháp mỏ phương pháp khoan nổ : Phương pháp dùng máy đào các loại thích hợp với thi cơng đường hầm, Phương pháp đào lộ thiên là phương pháp thi cơng đường hầm nơng và Phương pháp tường liên tục dưới đất thi cơng hầm trong đất mềm yếu Phương pháp khiên: Phương pháp hạ chìm, Đánh giá và đề xuất phương án Bối cảnh: Đặc điểm cơng trình ngầm đơ thị, 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHU VỰC TP.HCM, 3. SỰ LÀM VIỆC CỦA HẦM TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT, 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN CƠNG TRÌNH NGẦM, tử thanh chịu kéo-nén tử dầm chịu uốn tử chịu kéo nén và uốn ngang phẳng tử dầm trên nền đàn hồi, tử tấm vỏ, KẾT LUẬN, KẾT LUẬN, TĨM TẮT ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC Q TRÌNH ĐÀO TẠO

Hình ảnh liên quan

Hình 2.1 Bình đồ tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Hình 2.1.

Bình đồ tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 2.2 Bình đồ tuyến Đại lộ Đơn g- Tây - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Hình 2.2.

Bình đồ tuyến Đại lộ Đơn g- Tây Xem tại trang 33 của tài liệu.
Bảng 2.1 Đặc tính địa chất cơng trình của lớ pA - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Bảng 2.1.

Đặc tính địa chất cơng trình của lớ pA Xem tại trang 34 của tài liệu.
Bảng 2.2 Đặc tính địa chất cơng trình của lớ pB - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Bảng 2.2.

Đặc tính địa chất cơng trình của lớ pB Xem tại trang 35 của tài liệu.
Bảng 3.1 Phân loại đất đá theo M.M.PROTODIAKONOV [4] - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Bảng 3.1.

Phân loại đất đá theo M.M.PROTODIAKONOV [4] Xem tại trang 47 của tài liệu.
=1 thì kết quả giống như trường hợp hầm cĩ tiết diện hình trịn. - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

1.

thì kết quả giống như trường hợp hầm cĩ tiết diện hình trịn Xem tại trang 56 của tài liệu.
Hình 3.9 Sơ đồ xác định áp lực đẩy trồi - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Hình 3.9.

Sơ đồ xác định áp lực đẩy trồi Xem tại trang 66 của tài liệu.
Sơ đồ tính tốn như trên hình vẽ: yn123cbaon231cba n2 31 23yo1Onn 1 212 nn - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Sơ đồ t.

ính tốn như trên hình vẽ: yn123cbaon231cba n2 31 23yo1Onn 1 212 nn Xem tại trang 90 của tài liệu.
4.5.2 Tính tốn kết cấu cơng trình hầm dạng vịm hình yên ngựa - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

4.5.2.

Tính tốn kết cấu cơng trình hầm dạng vịm hình yên ngựa Xem tại trang 92 của tài liệu.
Bảng 5.1 Một số đường hầm xây dựng trên thế giới bằng phương pháp khiên đào - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Bảng 5.1.

Một số đường hầm xây dựng trên thế giới bằng phương pháp khiên đào Xem tại trang 101 của tài liệu.
5.2.2 Cấu tạo, phân loại khiên đào - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

5.2.2.

Cấu tạo, phân loại khiên đào Xem tại trang 102 của tài liệu.
Hình 5.6 Sơ đồ cấu tạo cơ bản của khiên - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Hình 5.6.

Sơ đồ cấu tạo cơ bản của khiên Xem tại trang 102 của tài liệu.
Bảng 5.2 Bảng phân loại khiên áp dụng trong các địa tầng thích ứng - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Bảng 5.2.

Bảng phân loại khiên áp dụng trong các địa tầng thích ứng Xem tại trang 107 của tài liệu.
Hình 5.12 Phương pháp thi cơng hầm bằng khiên đào - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Hình 5.12.

Phương pháp thi cơng hầm bằng khiên đào Xem tại trang 109 của tài liệu.
Hình 5.13 Một giếng đứng để thi cơng hầm bằng khiê nở Barcelona - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Hình 5.13.

Một giếng đứng để thi cơng hầm bằng khiê nở Barcelona Xem tại trang 110 của tài liệu.
Hình 5.15 Sơ đồ hệ thống thi cơng bằng khiên cân bằng áp lực đất - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Hình 5.15.

Sơ đồ hệ thống thi cơng bằng khiên cân bằng áp lực đất Xem tại trang 111 của tài liệu.
Hình 5.19 Sơ đồ hệ thống thi cơng bằng khiên dung dịch vữa - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Hình 5.19.

Sơ đồ hệ thống thi cơng bằng khiên dung dịch vữa Xem tại trang 115 của tài liệu.
Dùng lưỡi dao chéo hình chữ thập, lưỡi dao này cĩ cạnh gĩc trước sau như nhau, cho nên cĩ thể đào theo tất cả phương vị - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

ng.

lưỡi dao chéo hình chữ thập, lưỡi dao này cĩ cạnh gĩc trước sau như nhau, cho nên cĩ thể đào theo tất cả phương vị Xem tại trang 119 của tài liệu.
Hình 5.26 Cấu tạo chung khiên mặt cắt tự do - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Hình 5.26.

Cấu tạo chung khiên mặt cắt tự do Xem tại trang 120 của tài liệu.
Khiên hình cầu đào liên tục kiểu ngang – ngan g: - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

hi.

ên hình cầu đào liên tục kiểu ngang – ngan g: Xem tại trang 124 của tài liệu.
Hình 5.41 Khiên H&V - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Hình 5.41.

Khiên H&V Xem tại trang 133 của tài liệu.
Hình 5.43 Thi cơng đường hầm theo phương pháp khiên khơng bị ảnh hưởng bởi - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Hình 5.43.

Thi cơng đường hầm theo phương pháp khiên khơng bị ảnh hưởng bởi Xem tại trang 135 của tài liệu.
Bảng 6.3 Thơng số vật liệu vỏ hầm - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Bảng 6.3.

Thơng số vật liệu vỏ hầm Xem tại trang 141 của tài liệu.
Hình 6.2 Sơ đồ khối tính tốn kết cấu vỏ hầm - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Hình 6.2.

Sơ đồ khối tính tốn kết cấu vỏ hầm Xem tại trang 142 của tài liệu.
Hình 6.5 Biểu đồ quan hệ độ sâu chơn hầm H– moment Mmax - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Hình 6.5.

Biểu đồ quan hệ độ sâu chơn hầm H– moment Mmax Xem tại trang 144 của tài liệu.
Hình 6.8 Biểu đồ quan hệ khoảng cách tim hầm ngang B– Chuyển vị - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Hình 6.8.

Biểu đồ quan hệ khoảng cách tim hầm ngang B– Chuyển vị Xem tại trang 148 của tài liệu.
Một trong các bài tốn được mơ hình trong Plaxis như sau: - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

t.

trong các bài tốn được mơ hình trong Plaxis như sau: Xem tại trang 150 của tài liệu.
Hình 6.13 Biểu đồ quan hệ cách tim hầm đứng h– moment Mmax - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Hình 6.13.

Biểu đồ quan hệ cách tim hầm đứng h– moment Mmax Xem tại trang 152 của tài liệu.
Hình 6.16 Mơ hình bài tốn trong Plaxis với B=10m - TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÔ THỊ PHÙHỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHUVỰC TP.HCM

Hình 6.16.

Mơ hình bài tốn trong Plaxis với B=10m Xem tại trang 155 của tài liệu.

Từ khóa liên quan