0

skkn những phương pháp tạo hứng thú trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 ở trường THPT đông sơn 1

14 634 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 09:05

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ Trường Trung Học Phổ Thông Đông Sơn - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài: NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TẠO HỨNG THÚ TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 Ở TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN Người thực hiện: Th.s Trần Thị Hồng Chức vụ : Giáo viên Đơn vị công tác : Tổ Sử - Địa – GDCD Trường THPT Đông sơn Thanh Hoá, Năm học 2011 - 2012 I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Bộ môn giáo dục công dân trường THPT có vai trò ý nghĩa quan trọng Đó môn học góp phần tạo nên nội dung dạy học, giáo dục toàn diện Việc hình thành giáo dục thường xuyên phương pháp luận khoa học, đạo đức pháp luật cho học sinh tất môn học, hình thức, giáo dục nhà trường thực Song, có môn giáo dục công dân giáo dục trực tiếp cho học sinh tri thức theo hệ thống xác định, toàn diện Đặc biệt, môn giáo dục công dân lớp 12 chủ yếu giúp học sinh hiểu pháp luật, sống theo pháp luật, biết quyền nghĩa vụ công dân lĩnh vực đời sống xã hội Vì vậy, kiến thức môn giáo dục công dân lớp 12 tương đối khô khan, nhiều khái niệm, khó học, khó nhớ Mặt khác, thực tế dạy học môn giáo dục công dân cho thấy, phương pháp dạy học chủ yếu lối truyền thụ chiều, chưa phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo người học Với phương pháp dạy học vậy, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ môn học làm giảm sút vị trí môn học Từ yêu cầu thực trạng thúc cần phải có thay đổi phương pháp dạy học để tạo hứng thú học tập cho học sinh, lý chọn đề tài: “Những phương pháp tạo hứng thú dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Đông Sơn 1” II NỘI DUNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHƯƠNG PHÁP TẠO HỨNG THÚ TRONG HỌC TẬP 1.1 Phương pháp tạo hứng thú học tập gì? Hứng thú học tập phải điều mà giáo viên cần đem tới cho học sinh trình dẫn dắt học sinh tìm hiểu kiến thức bổ ích Tạo hứng thú học tập tập hợp nhiều phương pháp nhằm tạo hưng phấn tư duy, nhận thức theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học 1.2 Đặc điểm phương pháp tạo hứng thú học tập - Phương pháp tạo hứng thú học tập hệ thống phương pháp giáo viên dẫn dắt, tạo hứng khởi người học, có tác dụng tích cực hóa hoạt động nhận thức người học - Phương pháp tạo hứng thú học tập có nét tạo cho người học tự tìm tòi khoa học mà tư duy, độc lập sáng tạo vừa phương tiện vừa mục đích trình dạy học - Phương pháp tạo hứng thú học tập có yêu cầu cao người dạy người học, giúp học sinh nắm kiến thức, nhớ lâu - Phương pháp tạo hứng thú học tập áp dụng rộng rãi cho nhiều môn học, nhiều dạng học mức độ khác 1.3 Một số phương pháp tạo hứng thú học tập Tạo hứng thú học tập hệ thống phương pháp nhằm tạo hưng phấn, phấn khích tư để từ phát huy tính tích cực, tự giác, độc lập sáng tạo học tập học sinh Trong khuôn khổ sáng kiến kinh nghiệm nêu lên tất phương pháp, mà nêu số phương pháp đặc trưng nhất, phù hợp với giảng dạy môn giáo dục công dân lớp 12, phương pháp sau: - Sử dụng hình ảnh trực quan sinh động - Kể câu chuyện gần gũi sống - Phương pháp xử lý tình kết hợp với tiểu phẩm 1.4 Vị trí, vai trò phương pháp tạo hứng thú học tập dạy học giáo dục công dân lớp 12 - Vị trí nhiệm vụ môn giáo dục công dân lớp 12 + Vị trí: Cùng với môn học khác, môn giáo dục công dân lớp 12 góp phần đào tạo người lao động mới, có tri thức khoa học, có đạo đức, có lực hoạt động thực tiễn, có phẩm chất trị, tư tưởng, có ý thức trách nhiệm cộng đồng, với gia đình với thân Môn giáo dục công dân lớp 12 góp phần hình thành phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh + Nhiệm vụ: Môn giáo dục công dân lớp 12 có nhiệm vụ giáo dục trực tiếp cho học sinh kiến thúc pháp luật cách tương đối có hệ thống, toàn diện, giúp học sinh hiểu rõ chất vai trò pháp luật phát triển công dân, đất nước nhân loại; hiểu rõ quyền nghĩa vụ công dân lĩnh vực đời sống xã hội - Đặc điểm nhận thức học sinh lớp 12 trường THPT Quá trình dạy học chất trình nhận thức học sinh Quá trình nhận thức học sinh diễn theo quy luật nhận thức là: “ Từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng, từ tư trừu tượng đến thực tiễn, đường biện chứng nhận thức chân lý, nhận thức thực khách quan” ( V.I Lênin, toàn tập, tập 29 trang 152 – 153) Đối với học sinh lớp 12 bậc PTTH vào lứa tuổi 17, 18 em tương đối trưởng thành mặt nhận thức Đặc điểm tâm sinh lý em thích có liên hệ thực tế, kiến thức tiếp thu phải mang đầy màu sắc có tính lung linh ước mơ Bên cạnh đó, hoạt động lại phải tạo môi trường để em tự khẳng định Đặc trưng bật em là: yếu tố niềm tin, ý thức đạo đức khối lượng kiến thức truyền đạt mà chủ yếu tính tích cực độc lập tư duy, thái độ công việc, với định hướng giá trị tình cảm, hứng thú học tập học sinh Vì vậy, học sinh lớp 12 trường THPT giáo viên cần phát huy tính tích cực nhận thức, tránh áp đặt giáo dục Bởi vì, em, không dễ em chấp nhận lời khẳng định Thầy mà em thường đặt câu hỏi: có thật hay không? Nếu điểm nào? Vì học trường ra, em có nhận thức sống thực tế xung quanh Nếu giáo viên buộc học sinh chấp nhận điều mà giáo dục qua nội dung giảng tức bắt học sinh tiếp thu cách thụ động, học tẻ nhạt, khô cứng, không gây hứng thú cho học sinh - Vai trò phương pháp tạo hứng thú việc dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 Tạo hứng thú học tập giúp người học tham gia vào hoạt động học tập mức độ cao Người học không học thụ động, nghe thầy giảng truyền đạt kiến thức mà học tập tích cực hành động Những trí thức môn giáo dục công dân lớp 12 chủ yếu nội dung pháp luật nên khô khan, khó nhớ, khó dung nạp Vì vậy, tạo hứng thú học tập giúp học sinh đỡ mệt mỏi, nhàm chán, học sinh phấn khởi tham gia vào hoạt động trình tự học, tự đào tạo Nghiên cứu cho thấy mối quan hệ mức độ lưu giữ thông tin học sinh với phương pháp dạy học sau: Bảng 1.1 Mối quan hệ mức độ lưu giữ thông tin học sinh phương pháp dạy học: Phương pháp Độ lưu trữ thông tin Nghe thuyết trình 5% Đọc 10% Nghe nhìn 20% Trình diễn 30% Nhóm thảo luận 50% Thực hành cách làm thực tế 75% Xử lý tình kết hợp với tiểu phẩm 90% Nguồn: Theo nghiên cứu tiến hành phòng đào tạo quốc gia (54-129) Như vậy: Những phương pháp thực hành cách làm thực tế, đặc biệt phương pháp để học sinh tự xử lý tình có hiệu với lưu trữ thông tin học sinh Tạo hứng thú học tập môn giáo dục công dân lớp 12 khuyến khích lòng say mê, tính tự giác, chủ động học tập người học, giúp người học phát triển kỹ tư kỹ giao tiếp bản, kỹ cần thiết để người học trở thành người lao động có hiệu quả, có khả học suốt đời hoàn cảnh THỰC TRẠNG VỀ DẠY VÀ HỌC MÔN GDCD LỚP 12 2.1 Thực trạng học tập môn giáo dục công dân lớp 12 Qua kết kiểm tra, thi cử: Kết điểm tổng kết kỳ I năm học 2011 – 2012 tổng số 247 em học sinh khối 12 đạt sau: Bảng 2.1: Xếp loại môn GDCD học kỳ I năm học 2011 – 2012 lớp 12 Xếp loại Loại giỏi Tiêu chuẩn phân loại Từ 8.0 trở lên Số lượng học sinh Tỉ lệ % 1,2 Loại Từ 6.5 đến 7.9 150 60,7 Loại trung bình Loại yếu Từ 5.0 đến 6.4 Dưới 5.0 89 36,0 2,0 Qua bảng xếp loại học tập môn giáo dục công dân lớp 12 Trường THPT Đông Sơn ta thấy: - Số học sinh đạt loại giỏi học tập môn giáo dục công dân có 1,2% - Số học sinh xếp loại trung bình môn giáo dục công dân cò tương đối nhiều, chiếm 36% - Đặc biệt số học sinh xếp loại yếu, môn giáo dục công dân còn, chiếm 2% - Mức độ hứng thú học tập môn giáo dục công dân Bảng 2.2: Điều tra mức độ hứng thú học tập môn GDCD Có thích học môn GDCD Không thích học môn GDCD Không trả 5lời Vì môn học bổ ích, cần thiết Vì thầy giảng hấp dẫn Lí khác Cộng tỉ lệ (%) Vì khó học, khó nhớ Vì thầy giảng không hấp dẫn Lí khác Cộng tỉ lệ (%) 10 15=37,5 20 25= 62,5 Lớp 12A8: 42 HS 11 16=38 21 26= 62 Lớp 12A9: 39 HS 13 16 =41 15 23 =59 Lớp12A10: 40 HS 14 18 =45 16 22 =55 Lớp12A11: 37 HS 12 14 =37,8 14 23 = 62,2 Lớp12A12: 49 HS 13 18=36,7 20 31 =63,3 Lớp 12A7: 40 HS Tổng:247 97 = 39% 150 = 60,7% Qua kết điều tra, nhận thấy: Có 39% học sinh cảm thấy thích học môn giáo dục công dân Trong số có 22% số học sinh thích học môn GDCD lí giáo viên giảng hấp dẫn Có 60,7% số học sinh không thích học môn GDCD Trong số có 22/150 = 14,6% cho giáo viên giảng khong hấp dẫn có 106/150 = 70% học sinh cho môn GDCD lớp 12 khó học, khó nhớ Như vậy: Qua kết điều tra thu qua trò chuyện, tâm với học sinh, nhận thấy: - Đa số học sinh chưa nhận thức vị trí, vai trò tầm quan trọng việc học tập môn GDCD, nhiều học sinh cho môn học phụ, học được, không học - Đa số học sinh chưa hứng thú việc học tập môn GDCD, chiếm 60,7% Thậm chí có số học sinh chán học môn - Có hai nguyên nhân dẫn đến thực trạng học sinh không thích học môn GDCD nội dung môn học khó học, khó nhớ thầy giảng không hấp dẫn Do nhận thức chưa vị trí, vai trò môn GDCD giáo viên giảng không hấp dẫn lại thêm nội dung môn học khó học, khó nhớ dẫn đến thực trạng phổ biến học sinh chưa thích học môn GDCD kết xếp loại học tập chưa cao Đa số học sinh trường THPT Đông Sơn xếp loại trung bình, chiếm 96,7% số học sinh 2.2 Thực trạng việc dạy học giáo viên Đi sâu tìm hiểu phương pháp dạy học giáo viên môn GDCD nhận thấy nhiều hạn chế sau: Thứ nhất: Giáo viên chưa ý đến việc tìm hiểu thật kỹ nội dung để từ lựa chọn phương pháp phù hợp Việc lựa chọn phương pháp tùy tiện, sở khoa học, chưa thấm nhuần tư tưởng Phương pháp hình thức vận động nội dung việc sử dụng phương pháp không theo quy trình chặt chẽ, sở khoa học Với nội dung vận dụng Phương pháp dạy học tích cực trực quan, thảo luận, xử lý tình huống, kết hợp tiểu phẩm phần lớn giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình chủ yếu Thứ hai: Giáo viên chuẩn bị lên lớp sơ sài, chưa đầu tư thời gian, công sức tâm huyết vào khâu chuẩn bị nên việc áp dụng phương pháp để tạo hứng thú cho học sinh chưa thường xuyên Thứ ba: Qua việc dự số giáo viên, nhận thấy: Về cấu trúc học, đa số giáo viên làm theo khuôn mẫu, trình tự định ( gọi bước lên lớp), ổn định tổ chức ( hỏi xem có em vắng mặt không?), kiểm tra cũ ( Từ đến em), sau thầy giảng theo trình tự nội dung sách giáo khoa, cuối củng cố, dặn dò Với phương pháp làm việc vậy, làm cho học sinh bước vào đầu học biết thầy làm Đó điều khô cứng, máy móc, làm cho học sinh thiếu hứng thú học tập, em không thấy điều lạ, mà điều lạ kích thích nhận thức, thu hút ý em Những hạn chế không tạo hứng thú học tập, ảnh hưởng đến tính tích cực nhận thức học sinh Và giảm chất lượng học tập môn Như vậy, khẳng định: Vì chất lượng giáo dục chưa tốt Đó trình độ giáo viên chưa đủ tốt để dạy tốt Ngoài ra, nhiều nguyên nhân khác nữa, phải thấy chủ yếu, có tác dụng định đội ngũ giáo viên chưa đủ trình độ mặt: Kiến thức, phương pháp, kinh nghiệm lòng nhiệt tình yêu nghê CÁCH THỰC HIỆN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẠO HỨNG THÚ TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD 3.1 Sử dụng hình ảnh trực quan sinh động Bước 1: Chuẩn bị - Giáo viên nghiên cứu kỹ nội dung dạy sách hướng dẫn giảng dạy - Giáo viên chuẩn bị hình ảnh trực quan đưa vào học cho phù hợp với nội dung Để có hình ảnh, giáo viên truy cập mạng Internet sưu tầm hình ảnh trang báo, liên hệ với tòa soạn báo tuổi trẻ, báo an ninh để xin hình ảnh tư liệu Giáo viên tự chụp hình ảnh sống đời thường Bước 2: Trình diễn hình ảnh trực quan - Giáo viên phải nắm kỹ thuật trình diễn Nếu tranh ảnh minh họa giấy đơn giản hơn, với hình ảnh sử dụng máy tính giáo viên nắm khâu kỹ thuật để trình chiếu - Khi trình diễn hình ảnh trực quan, giáo viên nên kết hợp với câu hỏi kèm theo để học sinh vừa quan sát vừa suy nghĩ tìm tòi kiến thức ẩn chứa Bước 3: Học sinh xem hình ảnh trực quan suy nghĩ trả lời: - Giáo viên phải dành khoảng thời gian định để học sinh lớp tiếp cận với hình ảnh trực quan - Khi học sinh trả lời câu hỏi, giáo viên tỏ hài lòng câu trả lời em luôn khen ngợi câu trả lời Học sinh cảm thấy tự tin giáo viên cười hay có lời khen Nếu câu trả lời bị sai, giáo viên nên nêu lý lại sai ( mà không vứt bỏ câu trả lời này), sau đặt câu hỏi khác để đưa học sinh trở lại hướng Bước 4: Kết luận Giáo viên phải biết thu hình ảnh trực quan lúc biết kết luận hình ảnh đưa ra, thống lại nội dung (chốt lại vấn đề) Đây giai đoạn cuối quan trọng để học sinh vào điều chỉnh, bổ sung thêm kiến thức mà suy nghĩ 3.2 Kể câu chuyện gần gũi sống Bước 1: Chuẩn bị - Giáo viên phải nghiên cứu kỹ nội dung dạy - Giáo viên chuẩn bị sẵn sàng câu chuyện mà kể Những câu chuyện minh họa cho giảng pháp luật nhiều Giáo viên sưu tầm mạng, sách báo, đặc biệt báo tuổi trẻ, báo an ninh Những câu chuyện mà giáo viên chứng kiến trường lớp, sống Bước 2: Giáo viên kể chuyện minh họa cho học sinh nghe - Giáo viên đọc câu chuyện báo chuẩn bị tự kể ngôn ngữ Ví dụ: - Trong 2: Thực pháp luật – SGK lớp 12 mục: Các loại vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lý Giáo viên kể câu chuyện có thật hành vi vi phạm hình hành vi xâm phạm tính mạng ( vụ án Lê Văn Luyện); vi phạm hành câu chuyện buôn bán hàng giả; điều khiển giao thông vi phạm quy định an toàn giao thông - Trong 6, 7, 8: có nhiều câu chuyện, nhiều tình đời thật giáo viên kể cho học sinh nghe Đó câu chuyện quyền bất khả xâm phạm thân thể, quyền bất khả xâm phạm chỗ Bước 3: Kết luận Qua câu chuyện kể, giáo viên phải biết học sinh nhận xét, chốt lại vấn đề nội dung học mà giáo viên cần chuyền tải đến học sinh 3.3 Phương pháp xử lý tình kết hợp với tiểu phẩm Đây phương pháp yêu cầu nhiều thời gian công sức giáo viên học sinh, chuẩn bị tốt hiệu phương pháp cao gây hứng thú cao độ cho học sinh, học sinh lớp 12 em thích trình diễn, tự khẳng định Đây phương pháp “ sân khấu” hóa học, học sinh hóa vai vào nhân vật tình cụ thể Tình kịch nhỏ giáo viên học sinh soạn sẵn Bước 1: Chuẩn bị - Giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian công sức để chuẩn bị giáo án thật tốt Phải nghiên cứu kỹ nội dung để lựa chọn tình xây dựng kịch nhỏ Kịch này, theo giáo viên nên phác thảo ý tưởng phần mở đầu, phần lại nên để học sinh tự thảo luận nhóm xây dựng tiếp, có phát huy cao độ óc sáng tạo tính tự khẳng định học sinh Ví dụ: Khi dạy học 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật mục Công dân bình đẳng trách nhiệm pháp lý - Nội dung phần giúp học sinh hiểu rõ: Công dân dù địa vị làm nghề vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định pháp luật Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất mức độ vi phạm nhau, hoàn cảnh từ người giữ vị trí quan trọng máy nhà nước người lao động bình thường phải chịu trách nhiệm pháp lí nhau, không phân biệt đối xử - Với nội dung trên, giáo viên xây dựng tiểu phẩm nhỏ sau: Nhân vật: Công an Công dân 1: người lao động bình thường Công dân cháu cán cấp tỉnh + Nội dung kịch bản: Cả công dân vượt đèn đỏ Ngã tư Phú Sơn bị công an mời bốt điều khiển để giải Công an làm nhiệm vụ yêu cầu công dân phải nộp tiền phạt vi phạm luật an toàn giao thông Tình xảy là: Công dân nộp phạt, công dân không nộp phạt, gọi điện cho cán cấp tỉnh để xin không bị phạt, người gọi điện lại cho công an + Người nói với công an? + Công an xử lý nào? - Phần nội dung lại giáo viên chia lớp thành tổ, tổ tự thảo luận, đưa phương án giải công an sau tự cử bạn lên diễn toàn tiểu phẩm Với nội dung tiểu phẩm này, giáo viên nên chuẩn bị mượn trước quần áo công an, còi để học sinh diễn - Hoặc với nội dung học giáo viên xây dựng kịch có nội dung Tòa án nhân dân xét xử vụ án Lương Cao Khải, nguyên phó vụ Thanh tra phủ đồng phạm liên quan dự án tổng công ty dầu khí Việt Nam, Lương Cao Khải bị phạt 17 năm tù giam, Bước 2: Xử lý tình diễn tiểu phẩm Giáo viên cung cấp thông tin để học sinh hiểu nội dung tình chia lớp thành nhóm để em tự diễn theo sáng tạo nhóm Ví dụ: Ở tình nêu em hào hứng tự diễn sáng tạo xử lý tình diễn xuất vai công an (ở lớp thực nghiệm, học sinh diễn vai công an nói rõ ràng dứt khoát với ông công dân là: “ Anh ạ, anh (người vi phạm – công dân 2) cháu anh tôi, làm nhiệm vụ cháu Bác Hồ!” sau cúp máy yêu cầu người vi phạm nộp phạt giống công dân 1.) Bước Kết luận 10 - Sau tổ diễn xuất để xử lý tình xong giáo viên phải tổ chức cho lớp thảo luận nhanh đánh giá cách giải tình mà học sinh thực - Cuối học sinh phải hiểu nội dung học thông qua tiểu phẩm cách rõ ràng, tường tận Các em có niềm vui tự khám phá, tự thể HIỆU QUẢ Trong năm học 2011 – 2012 nhà trường phân công giảng dạy 11 lớp, có lớp 12 với 247 học sinh Vì vậy, có nhiều điều kiện để làm thực nghiệm có lớp để đối chứng kết - Với lớp vận dụng số phương pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh, kết thu khả quan + Học sinh học tập với không khí sôi nổi, hào hứng, tình trạng chán học, thụ động không nhiều đa số em tham gia tích cực vào hoạt động mà giáo viên đưa + Kết học tập thu tốt hơn, tất nhiên giáo viên phải có phương pháp kiểm tra, đánh giá theo tình thần đổi + Bản thân giáo viên thấy vui hơn, yêu nghề yêu học sinh gần gũi, chia sẻ câu chuyện, tình học 4.1 Tiến hành thực nghiệm Đối tượng thực nghiệm: Lớp 12A9, 12A10, 12A11 Nội dung thực nghiệm: Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật Bài 6: Công dân với quyền tự Bài 7: Công dân với quyền dân chủ Lớp đối chứng: 12A7, 12A8, 12A12 4.2 Kết thực nghiệm - Kết xếp loại học kỳ I lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng Cụ thể: lớp thực nghiệm có học sinh xếp loại giỏi môn GDCD, học sinh xếp loại yếu kém, số học sinh xếp loại chiếm 70% Ở lớp đối chứng, học sinh xếp loại giỏi, em xếp loại yếu số học sinh xếp loại chiếm 50% Đặc biệt, sang học kỳ II năm học 2011 – 2012, lớp thực nghiệm, kết kiểm tra 15 phút kiểm tra tiết cao Cụ thể: Ở lớp 12A9 kiểm tra tiết có 28/39 học sinh điểm từ -> 10, học sinh bị điểm trung bình 11 Trong đó, lớp đối chứng 12A8, kiểm tra tiết, học sinh điểm trở lên, kiểm tra 15 phút 8/42 học sinh bị điểm trung bình Như vậy: Sau thực nghiệm có kiểm tra, đánh giá kết quả, so sánh với lớp đối chứng so sánh kết lớp thực nghiệm trước sau vận dụng phương pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh, kết chứng minh tính hiệu việc vận dụng số phương pháp nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh Tính hiệu kết điểm số kiểm tra cao mà thể việc người học dễ dàng nắm vững kiến thức học, khắc sâu kiến thức trí nhớ kiến thức chủ yếu người học tích cực, chủ động, sáng tạo, có hứng thú trình học tập Vận dụng số phương pháp tạo hứng thú vào giảng dạy giúp học sinh rèn luyện số kỹ sống hợp tác, làm việc theo nhóm, thể quan điểm từ người học có thái độ yêu mến, thích học môn GDCD ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG Để vận dụng số phương pháp gây hứng thú học tập vào dạy môn GDCD lớp 12 cần phải có điều kiện định Đó tất yếu tố tham gia vào trình dạy học, nêu điều kiện thật cần thiết giáo viên, học sinh, chương trình, SGK thiết bị dạy học 5.1 Đối với giáo viên Để vận dụng tốt phương pháp gây hứng thú cho người học môn GDCD, điều kiện thiếu vô quan trọng giáo viên việc chuẩn bị giáo án Nếu giáo án chuẩn bị kỹ càng, đầu tư nhiều công sức định phần lớn đến hiệu dạy học Nếu giáo án chuẩn bị sơ sài lên lớp giáo viên dạy khó hấp dẫn, không gây hứng thú học tập cho học sinh Muốn vận dụng phương pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh giáo viên soạn giáo án phải thể rõ ràng nội dung đơn vị kiến thức học tương ứng với hoạt động giáo viên hoạt động học sinh 5.2 Đối với học sinh Để vận dụng tốt phương pháp gây hứng thú học tập cho học sinh học sinh phải có ý thức học tập cách tự giác, tích cực sáng tạo Sẽ vận dụng tốt học sinh học tập cách thụ động, giáo viên bảo miễn cưỡng làm theo mà không động não, không suy nghĩ Bản chất trình dạy học biến trình đào tạo thành trình tự đào tạo, trình truyền thụ kiến thức giáo viên thành 12 trình tự học học sinh Học sinh phải chủ động tiếp thu kiến thức, phải có nhu cầu muốn tìm hiểu, tìm tòi kiến thức Xét đến cùng, học sinh chủ thể trình tiếp nhận kiến thức 5.3 Chương trình SGK Từ năm học 2011 – 2012, Bộ Giáo dục đào tạo có công văn điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm nội dung, để giáo viên học sinh dành thời gian cho nội dung khác Đây điều kiện thuận lợi để giáo viên học sinh có nhiều thời gian cho việc áp dụng số phương pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh trình bày 5.4 Thiết bị dạy học Thiết bị dạy học điều kiện thiếu vận dụng phương pháp dạy học tích cực Khi giáo viên muốn trình chiếu hình ảnh để phục vụ giảng thiết phải có máy chiếu, phương tiện trường THPT Đông Sơn có số phòng học, thường dành cho buổi thao giảng, tất phòng học bình thường không có, điều khó khăn lớn giáo viên muốn vận dụng phương pháp dạy học có sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học 13 III KẾT LUẬN Tạo hứng thú học tập cho học sinh nói chung môn GDCD, nói riêng việc làm mang lại ý nghĩa hiệu cao công tác giảng dạy Những hình ảnh thuyết phục, tiểu phẩm hay, câu chuyện pháp luật gần gũi với sống mang lại cho học sinh không khí học tập vui vẻ, sôi để lại tâm trí em nhiều đáng nhớ, độ lưu giữ thông tin cao lâu Trong thực tế dạy học mình, cố gắng để làm cho giảng sinh động hơn, hấp dẫn học sinh học tập hứng khởi hơn, kết học tập nâng cao Việc vận dụng số phương pháp dạy học nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh, khó khăn giáo viên, cần yêu nghề, yêu học sinh đầu tư thời gian, công sức vào làm Do thời gian khả nghiên cứu hạn chế nên sáng kiến kinh nghiệm thiếu sót định Tôi mong đóng góp ý kiến thầy cô bạn đọc để chất lượng dạy học trường THPT nói chung môn GDCD nói riêng ngày tốt hơn, đáp ứng nhu cầu đào tạo người thời đại ngày 14 [...]... chính giáo viên cũng thấy vui hơn, yêu nghề và yêu học sinh hơn vì được gần gũi, được cùng nhau chia sẻ trong các câu chuyện, các tình huống của bài học 4 .1 Tiến hành thực nghiệm Đối tượng thực nghiệm: Lớp 12 A9, 12 A10, 12 A 11 Nội dung thực nghiệm: Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ Lớp đối chứng: 12 A7, 12 A8, 12 A12 4.2... phải có máy chiếu, những phương tiện này hiện nay ở trường THPT Đông Sơn 1 chỉ có ở một số phòng học, thường là dành cho các buổi thao giảng, còn ở tất cả các phòng học bình thường đều không có, điều này là một khó khăn lớn khi giáo viên muốn vận dụng phương pháp dạy học có sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học 13 III KẾT LUẬN Tạo hứng thú học tập cho học sinh nói chung và trong môn GDCD, nói riêng... vận dụng được một số phương pháp gây hứng thú học tập vào dạy môn GDCD lớp 12 cần phải có những điều kiện nhất định Đó là tất cả các yếu tố tham gia vào quá trình dạy học, ở đây tôi chỉ nêu ra những điều kiện thật cần thiết đối với giáo viên, học sinh, chương trình, SGK và thiết bị dạy học 5 .1 Đối với giáo viên Để vận dụng tốt các phương pháp gây hứng thú cho người học môn GDCD, điều kiện không thể... ở các lớp thực nghiệm, kết quả bài kiểm tra 15 phút và bài kiểm tra 1 tiết đều rất cao Cụ thể: Ở lớp 12 A9 bài kiểm tra 1 tiết có 28/39 học sinh được điểm từ 8 -> 10 , không có học sinh bị điểm dưới trung bình 11 Trong khi đó, ở lớp đối chứng như 12 A8, cũng bài kiểm tra 1 tiết, không có học sinh nào được điểm 8 trở lên, ở bài kiểm tra 15 phút vẫn còn 8/42 học sinh bị điểm dưới trung bình Như vậy: Sau... cùng quan trọng đối với giáo viên đó là việc chuẩn bị giáo án Nếu giáo án được chuẩn bị kỹ càng, được đầu tư nhiều công sức thì sẽ quyết định phần lớn đến hiệu quả của giờ dạy học Nếu giáo án chuẩn bị sơ sài thì khi lên lớp giáo viên dạy sẽ khó hấp dẫn, không gây được hứng thú học tập cho học sinh Muốn vận dụng được phương pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh thì giáo viên soạn giáo án phải thể hiện... dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung, để giáo viên và học sinh dành thời gian cho các nội dung khác Đây là điều kiện rất thuận lợi để giáo viên và học sinh có nhiều thời gian hơn cho việc áp dụng một số phương pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh như đã trình bày 5.4 Thiết bị dạy học Thiết bị dạy học là điều kiện không thể thiếu được khi vận dụng những phương pháp dạy học tích cực Khi giáo. .. xếp loại học kỳ I của 3 lớp thực nghiệm cao hơn 3 lớp đối chứng Cụ thể: ở lớp thực nghiệm có 3 học sinh được xếp loại giỏi môn GDCD, không có học sinh xếp loại yếu kém, số học sinh xếp loại khá chiếm hơn 70% Ở các lớp đối chứng, không có học sinh nào xếp loại giỏi, vẫn còn 5 em xếp loại yếu kém và số học sinh xếp loại khá chỉ chiếm 50% Đặc biệt, sang học kỳ II của năm học 2 011 – 2 012 , ở các lớp thực... có lớp để đối chứng kết quả - Với những lớp đã được vận dụng một số phương pháp tạo hứng thú trong học tập cho học sinh, kết quả thu được rất khả quan + Học sinh học tập với không khí sôi nổi, hào hứng, tình trạng chán học, thụ động không còn nhiều đa số các em đều tham gia tích cực vào những hoạt động mà giáo viên đưa ra + Kết quả học tập cũng thu được tốt hơn, tất nhiên giáo viên phải có phương pháp. .. xong giáo viên phải tổ chức cho lớp thảo luận nhanh và đánh giá cách giải quyết tình huống mà học sinh đã thực hiện - Cuối cùng học sinh phải hiểu được nội dung của bài học thông qua tiểu phẩm một cách rõ ràng, tường tận Các em sẽ có niềm vui của sự tự mình khám phá, tự mình thể hiện 4 HIỆU QUẢ Trong năm học 2 011 – 2 012 tôi được nhà trường phân công giảng dạy 11 lớp, trong đó có 6 lớp 12 với 247 học. .. sánh với lớp đối chứng và so sánh kết quả của lớp thực nghiệm trước và sau khi vận dụng phương pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh, kết quả đã chứng minh được tính hiệu quả của việc vận dụng một số phương pháp nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh Tính hiệu quả không chỉ thể hiện ở kết quả điểm số các bài kiểm tra cao hơn mà còn thể hiện ở việc người học dễ dàng nắm vững kiến thức đã được học, khắc ... Những phương pháp tạo hứng thú dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Đông Sơn 1 II NỘI DUNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHƯƠNG PHÁP TẠO HỨNG THÚ TRONG HỌC TẬP 1. 1 Phương pháp tạo hứng thú học. .. pháp xử lý tình kết hợp với tiểu phẩm 1. 4 Vị trí, vai trò phương pháp tạo hứng thú học tập dạy học giáo dục công dân lớp 12 - Vị trí nhiệm vụ môn giáo dục công dân lớp 12 + Vị trí: Cùng với môn. .. gây hứng thú cho học sinh - Vai trò phương pháp tạo hứng thú việc dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 Tạo hứng thú học tập giúp người học tham gia vào hoạt động học tập mức độ cao Người học
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn những phương pháp tạo hứng thú trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 ở trường THPT đông sơn 1, skkn những phương pháp tạo hứng thú trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 ở trường THPT đông sơn 1,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan