0

SKKN làm tăng hứng thú cho học sinh qua hoạt động ngoại khóa trong bộ môn sinh học

11 1,819 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 23:36

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LÀM TĂNG HỨNG THÚ CHO HỌC SINH QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG BỘ MÔN SINH HỌC I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Ngành giáo dục Việt Nam đứng trước vấn đề nan giải: Đó việc ngày có nhiều học sinh bỏ học Các em bỏ học với nhiều lý lý em chán học, không muốn đến trường Xuất phát từ tình hình này, mô hình “ Trường học thân thiện” Bộ giáo dục đời Phải gây hứng thú, ham mê học hỏi, khám phá em học sinh yêu cầu cấp bách ngành giáo dục đặt cho Thầy, Cô giáo Làm để em thấy ngày đến trường ngày vui Qua thực tế giảng dạy môn Sinh học trường trung học phổ thông nhận thấy có thực trạng phần lớn học sinh chưa trọng đến việc tìm hiểu kiến thức môn Sinh Nguyên nhân có nhiều, song trước hết có lẽ học dạy kiến thức Sinh học công việc khó Người dạy người học trước hết phải có niềm say mê, yêu thích khoa học, thích khám phá, tìm hiểu bí ẩn thiên nhiên Đó yêu cầu khắt khe, mang tính đặc thù môn Sinh học Mặt khác, xu hướng nghề nghiệp rộng mở ngành thi khối A với môn Toán, Lí, Hóa Chính tính thực dụng học tập khiến học sinh ngày thờ với môn Sinh học Đặc biệt, việc giảng dạy kiến thức lý thuyết lớp trở nên đơn điệu, xơ cứng, không phù hợp với tâm lý người đại Điều ảnh hưởng không nhỏ đến hứng thú học tập, khả sáng tạo học sinh Giải thực trạng đây, theo chúng tôi, cần phải kết hợp đổi phương pháp giảng dạy khoá lẫn hoạt động ngoại khoá, mà trước hết phải có quan niệm tầm quan trọng, ý nghĩa hoạt động ngoại khoá Sinh học Theo dõi trình đổi phương pháp dạy học môn Sinh học nhà trường phổ thông năm gần đây, nhận thấy nội dung đổi thường tập trung vào khoá, hình thức ngoại khóa trọng triển khai Phải hoạt động học sinh không quan trọng, không đóng vai trò việc nâng cao chất lượng giảng dạy học tập môn? Đã đến lúc cần xác định lại vị trí, vai trò hoạt động ngoại khoá, phát huy cao độ tính động sáng tạo, niềm hứng thú học sinh qua hoạt động ngoại khóa Sinh học Đó lý mà chọn đề tài II THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI: 1/ Thuận lợi: - Do đặc thù môn gần gũi với thiên nhiên, với sống nên dễ gây hứng thú cho học sinh với môn học giáo viên có định hướng phương pháp tốt - Phần lớn em yêu thích muốn khám phá bí ẩn tự nhiên, điều kì diệu sống - Kiến thức sinh học đa dạng,phong phú, có nhiều nội dung để giáo viên đưa vào hoạt động ngoại khóa giúp học sinh dễ dàng tiếp cận vận dụng kiến thức vào thực tiễn - Công nghệ thông tin phát triển mạnh khiến em học sinh có điều kiện tìm hiểu thông tin để tham gia tốt hoạt động ngoại khóa - Được ủng hộ nhiệt tình từ Ban giám hiệu nhà trường, Ban chấp hành Đoàn trường, em học sinh, đặc biệt giúp đỡ giáo viên tổ 2/ Khó khăn: - Theo phát triển kính tế thị trường, nên nhiều học sinh bậc Trung học phổ thông từ lớp 10 có định hướng tương lai việc chọn khối thi, trường thi Phần lớn em chọn khối A với môn Toán - Lí – Hóa với nhiều trường thi nhiều hội việc làm trường, nhiều môn học khác có môn Sinh em quan tâm - Trong nhà trường nay, hoạt động ngoại khóa chưa thực trọng,việc tổ chức hoạt động phần lớn tùy tiện, tuỳ hứng, chưa có kế hoạch cụ thể, chưa đánh giá rút kinh nghiệm cách nghiêm túc - Trong chương trình bậc học phổ thông, không quy định cho hoạt động ngoại khoá Ban Giám Hiệu trường phần lớn tập trung cho học khoá quan niệm ngoại khoá vui chơi, giải trí nên không trọng, làm được, không làm chẳng - Chương trình khoá nặng, nhà trường giáo viên không thời gian tổ chức hoạt động ngoại khoá - Tổ chức ngoại khoá cần phải có kinh phí mà nguồn kinh phí hạn chế - Hoạt động ngoại khoá chưa có kế hoạch, chương trình hướng dẫn chung cho trường phổ thông nên định hướng cụ thể, trường tự biên tự diễn III NỘI DUNG ĐỀ TÀI: A Cơ sở lí luận: Hứng thú học tập có học sinh yêu thích môn học, ý thức tầm quan trọng việc học Muốn tạo hứng thú cho học sinh, giáo viên cần đa dạng phương pháp dạy học Giáo viên dạy học sinh cách tự học, rèn luyện kĩ tư logic sáng tạo, kĩ giải vấn đề, phải dạy học sinh cách diễn đạt lời nói, kĩ viết, thuyết trình trước đám đông Để rèn kĩ phải dành thời gian để em tự rèn luyện, phải nghĩ phương pháp tạo điều kiện cho em chủ động tham gia vào trình tìm kiếm, khám phá chiếm lĩnh kiến thức Phải để em áp dụng nguyên tắc học thông qua hành nơi, lúc Phải tạo cho học sinh hứng thú học tập thông qua sinh hoạt ngoại khóa, tham quan thực tế thiên nhiên, qua giảng sinh động, cho em thấy “ học mà chơi,chơi mà học” Hứng thú nảy sinh em làm việc nhóm, tự tìm hiểu, nghiên cứu thiết kế phần học, tự thuyết trình vấn đề nghiên cứu, em ý thức vai trò làm chủ tự tin học tập Hoạt động ngoại khoá Sinh học theo quan niệm đổi phương pháp dạy học hình thức tự học tích cực, bổ ích có hiệu quả, nối liền bục giảng với thực tiễn đời sống, mở rộng, kéo dài trường suy tưởng - thẩm định học cho học sinh, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo người học, kiểm tra lại chất lượng dạy học khoá Hoạt động ngoại khoá Sinh học, thế, vừa hoạt động giáo dục, vừa hoạt động trí tuệ Qua hoạt động ngoại khoá Sinh học học sinh phát triển cân đối trí tuệ đạo đức Hoạt động ngoại khoá Sinh học cần thiết bổ ích, thu hút nhiều học sinh tham gia áp dụng vào trình dạy học nội dung mang tính giáo dục cao như: bảo vệ môi trường, phòng chống HIV-AIDS, sức khỏe sinh sản trẻ vị thành niên lí sau: +Thứ nhất: Ngoại khoá Sinh học góp phần làm sáng tỏ vấn đề mà giáo viên học sinh khó thực khoá hạn chế điều kiện thời gian giảng dạy Ví dụ: Để làm rõ đặc điểm tuổi dậy thì, biện pháp tránh thai an toàn vấn đề tình bạn, tình yêu, tâm sinh lý tuổi dậy thì, vấn đề giới, thông tin kế hoạch hoá gia đình tránh thai, thông tin phận thân thể, bệnh lây nhiễm qua dường tình dục điều mà học sinh chưa trang bị kiến thức cách đầy đủ, khiến em tò mò mong muốn tìm hiểu Những nội dung khó thực khoá + Thứ hai: Ngoại khoá Sinh học cho phép người dạy khắc phục bất cập chương trình thời gian cho phép khối lượng kiến thức cần phải truyền đạt, mở rộng đào sâu nội dung quan trọng, bổ sung vấn đề chưa đặt chương trình khoá + Thứ ba: Ngoại khoá Sinh học tăng cường tính giáo dục, tính xã hội cho nội dung học Qua hoạt động ngoại khoá Sinh học, học sinh hiểu sâu ý thức công dân bảo vệ môi trường, chung tay việc phòng chống HIV-AIDS Thế nhưng, lâu nhà trường phổ thông, hoạt động ngoại khoá Sinh học hiểu hoạt động học, hoạt động phụ, nằm quản lý chuyên môn Việc tổ chức ngoại khoá Sinh học tuỳ thuộc vào quỹ thời gian vốn hẹp hòi, vào lực nhiệt tình người dạy nhu cầu, hứng thú người học Sở dĩ có tình trạng chương trình nội khoá lâu trọng cung cấp kiến thức mặt số lượng, coi nhẹ việc rèn luyện kĩ năng, tách rời lý thuyết với thực hành Mọi yêu cầu mục đích môn học coi giải triệt để giảng lớp chấm dứt Theo chúng tôi, quan niệm hoạt động ngoại khoá sinh học chưa thoả đáng, chưa quan tâm mức đến lợi ích hoạt động trình giảng dạy học tập môn B Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài: 1/ Tạo hứng thú cho học sinh qua hoạt động ngoại khóa: Tổ chức hoạt động ngoại khoá Sinh học công việc vừa có ý nghĩa thực tiễn vừa có ý nghĩa khoa học Tuy nhiên, để tổ chức tốt hoạt động cần phải có chuẩn bị kỹ lưỡng khâu tổ chức nghiên cứu kĩ chương trình Căn vào tình hình thực tế nhà trường phổ thông nhu cầu học tập môn, xin đề xuất số hình thức tổ chức hoạt động ngoại khoá Sinh học cho đối tượng học sinh THPT sau: Có thể tổ chức hai hình thức sau: 1.1 Tổ chức đơn giản chơi sinh hoạt cuối tuần: 1.1.1 Chuẩn bị: - Chuẩn bị Giáo viên: + Giới hạn nội dung cho học sinh nghiên cứu + Đồng hồ bấm giây + Bảng đen,phấn trắng,khăn lau bảng(để túi) + Những câu hỏi trắc nghiệm với nội dung ngắn gọn - Chuẩn bị học sinh: + Tìm hiểu kiến thức liên quan đến nội dung mà giáo viên giới hạn + Mỗi lớp cử học sinh tham gia 1.1.2 Hình thức tổ chức: Giáo viên môn Sinh kết hợp với Giáo viên môn khác để thực + Tổ chức thi theo khối lớp + Học sinh ngồi ghế nhựa sân trường mà giáo viên xếp sẳn + Mỗi câu hỏi Giáo viên đưa học sinh suy nghĩ trả lời 10 giây + Có giáo viên tham gia điều khiển: Một giáo viên đọc to nội dung câu hỏi, hai giáo viên bấm đồng hổ,kiểm tra việc trả lời học sinh Những học sinh chọn đáp án sai chậm bị loại + Qua 10 câu hỏi từ dễ đến khó ,những học sinh ngồi lại nhận phần thưởng (3 vở) + Tiếp tục thi đấu học sinh lại cuối nhận phần thưởng cao (5 vở) 1.2 Tổ chức ngoại khóa theo chuyên đề: Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa giúp em có điều kiện tìm hiểu,tiếp cận kiến thức HIV/AIDS,về sinh sản,giới tính Các em nói lên suy nghĩ lắng nghe ý kiến bạn Đây sân chơi lành mạnh cần thiết với em, đặc biệt học sinh bậc trung học phổ thông 1.2.1 Ngoại khóa HIV/ AIDS a)Chuẩn bị: - Chuẩn bị Giáo viên: + Lập kế hoạch,dự trù kinh phí gởi cho Ban giám hiệu vào đầu năm học + Tổ chuyên môn phân công giáo viên chuẩn bị câu hỏi trắc nghiệm cho chuyên đề + Giáo viên chọn số vấn đề để em thi thuyết trình + Cùng với Đoàn trường hướng dẫn em tập số tiểu phẩm liên quan đến chuyên đề + Thành lập Ban giám khảo chấm thi thuyết trình tiểu phẩm Chuẩn bị Học sinh: + Tìm hiểu kiến thức liên quan đến chuyên đề + Cử học sinh thi thuyết trình nhóm học sinh thi tiểu phẩm b) Hình thức tổ chức: Giáo viên kết hợp với đoàn trường để tổ chức - Tổ chức thi theo khối lớp theo phần riêng - Thi loại trực tiếp, chọn lớp vào bán kết sau chọn lớp vào thi chung kết c) Phần thực chương trình: Trong thời gian 90 phút + Lời khai mạc: Giới thiệu chương trình,mục đích ý nghĩa chương trình (5phút) + Phần thi thuyết trình của học sinh xen kẻ với tiểu phẩm (75 phút) + Tổng kết: (10 phút) Ban tổ chức đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, trao quà cho học sinh có thuyết trình hay tiểu phẩm xuất sắc 1.2.2 Ngoại khóa giới tính, sức khỏe vị thành niên 1.2.2.1 Tổ chức buổi báo cáo tư vấn giáo viên cho học sinh: Đây việc làm cần thiết để bổ sung thêm kiến thức giới tính sức khỏe sinh sản cho học sinh cung cấp kiến thức giáo dục cho em qua giảng chưa đủ a)Chuẩn bị: - Chuẩn bị giáo viên: + Lên kế hoạch tổ chức trước, dự trù kinh phí thông qua đồng ý Ban giám hiệu + Chuẩn bị báo cáo thật đầy đủ, dễ hiểu Tuỳ thời gian cho phép, giáo viên bố trí báo cáo tổng quát, đầy đủ buổi báo cáo theo chuyên đề vào nhiều buổi + Liên hệ trước với phận thiết bị để mượn máy chiếu, hệ thống âm thanh, - Chuẩn bị học sinh: + Vở, viết để ghi chép + Chuẩn bị trước câu hỏi có liên quan đến nội dung báo cáo thông báo trước b)Hình thức tổ chức: giáo viên kết hợp với Đoàn niên để tổ chức - Tổ chức theo khối lớp vào sáng thứ hai hội trường - Giáo viên báo cáo nội dung cách đầy đủ dễ hiểu, học sinh lắng nghe ghi chép - Khoảng thời gian cuối buổi giáo viên tư vấn, trả lời câu hỏi thắc mắc có liên quan mà học sinh nêu 1.2.2.2.Tổ chức buổi thuyết trình thi tìm hiểu sức khoẻ sinh sản cho học sinh theo khối lớp: Chuyên đề “ Tình bạn, tình yêu, hôn nhân trách nhiệm làm cha mẹ” Hoạt động tổ chức sau buổi giáo viên báo cáo tư vấn cho học sinh vấn đề sức khoẻ sinh sản Mục đích thi nhằm kiểm tra lại mức độ hiểu biết học sinh sau nghe báo cáo tư vấn a) Chuẩn bị : - Chuẩn bị Giáo viên: + Lập kế hoạch,dự trù kinh phí thông qua đồng ý Ban giám hiệu + Giáo viên chọn số vấn đề, hướng dẫn để em thi thuyết trình + Tổ chuyên môn phân công giáo viên câu hỏi để em tham gia thi đố em + Thành lập Ban giám khảo chấm thi - Chuẩn bị Học sinh: + Tìm hiểu kiến thức liên quan đến chuyên đề + Mỗi lớp cử đội dự thi gồm học sinh theo nhóm để thi đố em đội cử học sinh đại diện thi thuyết trình b) Hình thức tổ chức: Các giáo viên giảng dạy môn Sinh kết hợp với Đoàn niên để tổ chức - Tổ chức thi theo khối lớp với chuyên đề - Mỗi lớp làm thành đội với học sinh, lượt thi gồm đội - Tổ chức thành nhiều lượt thi cho tất lớp tham gia, không đủ thời gian tổ chức vào nhiều buổi - Mỗi lượt thi có phần thi thuyết trình học sinh đại diện đội trình bày phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm Ban giám khảo chấm điểm chọn đội có điểm cao vào vòng sau - Cuối tổ chức thi cho đội có số điểm cao để tranh giải nhất, nhì, ba phát thưởng 1.2.3 Ngoại khóa môi trường : Dựa vào tâm lý học sinh nay, cho cần đưa giáo dục môi trường vào trường học hình thức tiết học ngoại khóa Ở em vừa chơi trò chơi thú vị chứa thông điệp bảo vệ môi trường, vừa cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích môi trường, bảo vệ môi trường mà trường học chưa đáp ứng đủ Hoạt động ngoại khóa làm cho học sinh biết tầm quan trọng việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sống mình.Từ học sinh có ý thức thái độ đắn việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường sống a) Chuẩn bị : - Chuẩn bị giáo viên : + Giới hạn nội dung cho học sinh nghiên cứu: vấn đề liên quan đến môi trường, ô nhiễm môi trường, tài nguyên thiên nhiên, sức khỏe người … + Giáo viên chọn số vấn đề để em thi thuyết trình thi đố em + Cùng với Đoàn trường hướng dẫn em vẽ tranh cổ động liên quan đến bảo vệ môi trường + Thành lập Ban giám khảo chấm thi thuyết trình,đố em thi vẽ tranh - Chuẩn bị học sinh : +Tham khảo sách, báo, truyền hình, mạng internet để sưu tầm nội dung có liên quan đến chủ đề + Giấy, bút màu b) Hình thức tổ chức: Giáo viên kết hợp với đoàn niên để tổ chức + Tổ chức thi thuyết trình đố em loại trực khối lớp vào sáng thứ hai + Mỗi khối chọn đội c) Phần thực chương trình: Trong thời gian 100 phút + Lời khai mạc: Giới thiệu chương trình, mục đích ý nghĩa chương trình (5phút) + Phần thi thuyết trình học sinh xen kẻ với vài tiết mục văn nghệ chủ đề môi trường (50 phút) + Phần thi vẽ tranh cổ động liên quan đến chủ đề bảo vệ môi trường (20phút) + Phần thi đố em dành cho đội( 15phút) + Tổng kết: (10 phút) Ban tổ chức đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, trao quà cho học sinh có thuyết trình hay tiểu phẩm xuất sắc 2/ Đưa nội dung số thực hành vào ngoại khóa: Trong chương trình sinh lớp 10,11,12 có môt số tiết thực hành: Sinh 10: Đa dạng giới sinh vật Sinh 11: Tập tính động vật Sinh 12 – Ban bản: Quản lý sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên Qua vài năm dạy chương trình sinh 10,11,12 nhận thấy việc cho em xem đoạn phim mà giáo viên chuẩn bị sẵn chưa tạo hứng thú cao, chưa phát huy tính tích cực chủ động, tinh thần tập thể học tập Qua tìm hiểu biết với kiến thức tin học, em có khả tự sưu tập đoạn phim, tranh ảnh liên quan đến chủ đề mà giáo viên đưa ra, trình chiếu PowerPoint Tuy nhiên để em giới thiệu thành thời gian tiết lớp không đủ, mạnh dạn đưa nội dung vào tiết ngoại khóa Để thực điều trước tiết thực hành tuần hướng dẫn học sinh nhóm tìm hiểu, sưu tập nội dung liên quan hai hình thức + Sưu tập tranh ảnh liên quan đến nội dung thực hành, có thuyết trình nội dung mà em tìm hiểu + Sưu tập đoạn phim trình chiếu PowerPoint, cử đại diện nhóm thuyềt minh đoạn phim tranh ảnh sưu tập Tất phần chuẩn bị học sinh giáo viên kiểm tra, tư vấn thêm Giáo viên chọn nhóm làm tốt cho trình bày trước lớp, nhóm khác xem, nghe nhận xét rút kinh nghiệm Tiết thực hành thực theo hình thức diễn vui, sôi với vai trò làm chủ thuộc em học sinh, giáo viên người tổ chức định hướng Khi làm việc nhóm giúp em hiểu hơn,c ác em có dịp để khẳng định mình, kể em có sức học yếu Chính điều giúp em yêu mến lớp học trường học 3/ Tổ chức tham quan thực tế thiên nhiên: Được tham quan thực tế thiên nhiên mơ ước nhiều em học sinh, khó khăn mặt kinh phí nên nhiều trường học không tổ chức.Theo nên tổ chức lần vào năm học cho em có thành tích học tập cao, phần thưởng động viên em học tập tốt hơn.Việc tham quan thực tế thiên nhiên giúp em hiểu rõ đa dạng ,phong phú giới sinh vật,các em có ý thức cao việc bảo vệ môi trường Chuẩn bị: + Giáo viên lên kế hoạch tham quan trình cho Ban giám hiệu vào đầu năm học + Liên hệ với địa phương nơi em đến tham quan Hình thức tổ chức: Kết hợp với Đoàn trường giáo viên môn Địa + Mỗi lớp chọn học sinh có thành tích cao học tập + Trước tham quan tuần, giáo viên phải liên hệ trước địa điểm tham quan, chuẩn bị xe, thức ăn, nước uống nội dung tham quan + Giáo viên môn theo hướng dẫn quản lí IV KẾT QUẢ: Lợi ích trực tiếp áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào dạy học +Việc tổ chức sinh hoạt ngoại khóa vào chơi sinh hoạt cuối tuần lôi kéo nhiều học sinh đến tham gia thi cổ vũ Ngoài việc em củng cố, nâng cao kiến thức,rèn kĩ trả lời câu hỏi trắc nghiệm hình thức tạo không khí sôi trường học, em thể qua hình thức “ chơi mà học,học mà chơi” + Đưa nội dung thực hành vào hoạt động ngoại khóa kết thu khả quan Hai học sinh lớp 10 vừa trình chiếu vừa thuyết minh tranh ảnh đoạn phim liên quan đến đa dạng sinh vật với nội dung hay cách xếp khoa học ấn tượng, cuối em đưa thông điệp “ Hãy bảo vệ đa dạng sinh vật,bảo vệ môi trường sống” Ở lớp 11 em trình chiếu clip tập tính động vật phong phú đa dạng, kèm theo lời thuyết trình cho đoạn phim hấp dẫn, dí dỏm thu hút người nghe Các em cung cấp thêm vài tập tính kì lạ động vật mà nội dung sách giáo khoa chưa đề cập tới, thực chuyên đề xây dựng cho em ý thức làm việc tập thể, em có kiến thức đa dạng,phong phú tập tính nhiều loài động vật Vốn hiểu biết em tập tính nâng lên em nghe phần trình bày nhóm trước lớp + Hoạt động ngoại khóa Sinh học sở thực tế tạo hưng phấn cho học sinh khóa.Vốn sống,vốn hiểu biết Thầy trò mở rộng +Ngoại khóa Sinh học có hiệu việc nâng cao chất lượng giảng dạy –học tập Học sinh không học chay, học thụ động mà em trực tiếp tìm hiểu vấn đề mà sách viết không viết, điều mà Thầy Cô điều kiện truyền thụ cho em dạy khóa + Học sinh bồi dưỡng lòng tự hào truyền thống dân tộc, yêu thêm quê hương có tính thần tương thân tương sống tham quan thực tế thiên nhiên + Học sinh học lý thuyết lớp kết hợp với thực tiễn xã hội, tham quan Thầy Cô, bạn bè qua thắt chặt tình cảm thầy trò, bè bạn + Học sinh phát huy khả năng, khơi gợi hứng thú tự nghiên cứu trò chơi thi đố + Ngoại khóa môi trường giúp cho em học sinh hiểu thêm môi trường, ảnh hưởng ô nhiễm môi trường đời sống người Từ hình thành thái độ yêu thiên nhiên, có ý thức giữ vệ sinh trường lớp, bảo vệ môi trường sống Qua buổi sinh hoạt ngoại khóa, phần thi đố em kết có 75% học sinh trả lời câu hỏi đầu, 20% trả lời 10 câu hỏi có 8% số học sinh trả lời 15 câu hỏi Kết chứng tỏ em tích cực tìm hiểu thêm thông tin môi trường để mở rộng hiểu biết có thái độ đắn với môi trường Ý thức giữ vệ sinh trường lớp em nâng cao Cụ thể là: 100% học sinh không vứt rác bừa bãi, tham gia đầy đủ phong trào trường : “Sạch xanh”, Ngày chủ nhật xanh + Ngoại khóa “ giới tính sức khoẻ sinh sản” giúp cho học sinh có hiểu biết đắn “ giới tính sức khoẻ sinh sản” Từ xây dựng cho em thái độ kỹ sống đắn để có tương lai tốt đẹp - Sau học sinh có hiểu biết đắn vấn đề giới tính sức khoẻ sinh sản em trở thành lực lượng tuyên truyền tốt cho người xung quanh, đặc biệt bạn bè trang lứa V BÀI HỌC KINH NGHIỆM: - Để tổ chức sinh hoạt ngoại khóa có hiệu giáo viên cần phải có ủng hộ Ban giám hiệu, Ban chấp hành Đoàn trường đội ngũ giáo viên tổ Vì giáo viên cần có kế hoạch cụ thể, thiết thực ban giám hiệu duyệt vào đầu năm học, giáo viên phải có chuẩn bị thật kĩ nội dung buổi sinh hoạt ngoại khóa có hiệu cao - Để đưa nội dung thực hành vào ngoại khóa giáo viên cần có chuẩn bị chu đáo từ trước để định hướng cho em cách thức phải làm Giáo viên cần kiểm tra phần chuẩn bị nhóm trước tiết thực hành để định chọn nhóm lên báo cáo Giáo viên phải để học sinh thể vai trò làm chủ tiết thực hành - Phải có quán triệt từ cán quản lý – giáo viên – phụ huynh học sinh tầm quan trọng hoạt động ngoại khoá nhà trường phổ thông - Phải có kế hoạch chu đáo, đối tượng tham gia nhiệt tình, có rút kinh nghiệm nghiêm túc Ban hoạt động ngoại khoá, để hoạt động ngày vào nếp hiệu - Phải làm cho chương trình, nội dung ngoại khoá mang tính thiết thực, có ích, có ý nghĩa thực tiễn giáo viên học sinh; không làm công tác cách chiếu lệ, phong trào, thiếu tính giáo dục ứng dụng - Phải có chủ trường “Nhà trường phụ huynh làm” công tác đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, nhà trường không tự tổ chức tốt hỗ trợ kinh phí từ phụ huynh học sinh - Phải có thành viên có kinh nghiệm phụ trách mảng hoạt động chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng công việc giao Trong Ban Giám hiệu phải phân công, phân nhiệm rõ ràng thành viên chịu trách nhiệm trực tiếp hoạt động VI CÁC VẤN ĐỀ KIẾN NGHỊ: - Tổ chức lớp bồi dưỡng công tác ngoại khoá nhà trường phổ thông, nhân rộng điển hình trường làm tốt công tác cho đơn vị khác học tập -Tổ chức chương trình gameshow mang tính trí tuệ nhằm tạo sân chơi lành mạnh tạo điều kiện cho học sinh có hội phát huy khả cá nhân - Sở GD&ĐT nên hỗ trợ thêm kinh phí để trường THPT địa bàn tỉnh mua sắm trang thiết bị (hình ảnh, vật mẫu, phim…) để hoạt động ngoại khóa phong phú, hấp dẫn hơn, giúp em thích thú tham gia mang lại hiệu tích cực VII KẾT LUẬN: Trên sở phân tích nội dung chương trình sinh học hai lớp 10 11 đưa số giải pháp để tăng hứng thú cho học sinh môn Sinh học, môn khác có phương pháp làm tăng hứng thú cho học sinh môn học thiết nghĩ số học sinh bỏ học giảm nhiều Ngoài thông qua giải pháp mong muốn dạy cho em phương pháp tự học, tự nghiên cứu, phương pháp làm việc tập thể để sau làm việc lĩnh vực đó, phương pháp học tập hôm giúp em có nhiều sáng tạo công việc Trên số nét lớn thực trạng hiệu hoạt động ngoại khoá Sinh học trường THPT Dầu Giây năm qua Tuy chưa thật phong phú đa dạng hình thức tổ chức, hiệu chưa thực cao nỗ lực nhà trường tập thể giáo viên tổ chuyên môn Tôi xin mạn phép trình bày muốn góp tiếng nói để công tác ngoại khoá trường phổ thông thực có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy học tập Tôi mong đồng nghiệp đóng góp ý kiến đưa giải pháp có hiệu để người học tập, góp phần tăng hứng thú cho học sinh môn Sinh học nâng cao chất lượng giảng dạy môn Sinh trường trung học phổ thông ngày tốt Tôi xin chân thành cám ơn VIII TÀI LIỆU THAM KHẢO: Tài liệu bồi dưỡng giáo viên môn Sinh học – Nhà xuất giáo dục năm 2007 Tài liệu bồi dưỡng giáo viên môn Sinh học – Nhà xuất giáo dục năm 2008 Dầu Giây, ngày 20/4/2012 Người viết sáng kiến Bùi Thị Thúy Lam [...]... pháp để tăng sự hứng thú cho học sinh đối với môn Sinh học, và nếu như những bộ môn khác cũng có những phương pháp làm tăng sự hứng thú cho học sinh đối với môn học của mình thì tôi thiết nghĩ số học sinh bỏ học sẽ giảm đi nhiều Ngoài ra thông qua những giải pháp trên tôi mong muốn dạy cho các em phương pháp tự học, tự nghiên cứu, phương pháp làm việc trong tập thể để sau này khi làm việc trong một... góp một tiếng nói để công tác ngoại khoá ở trường phổ thông thực có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập Tôi mong rằng các đồng nghiệp sẽ đóng góp ý kiến và đưa ra những giải pháp mới có hiệu quả hơn để mọi người cùng nhau học tập, góp phần tăng hứng thú cho học sinh đối với bộ môn Sinh học và nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Sinh ở trường trung học phổ thông ngày càng tốt... vực nào đó, những phương pháp học tập hôm nay sẽ giúp các em có nhiều sáng tạo trong công việc Trên đây là một số nét lớn về thực trạng và hiệu quả hoạt động ngoại khoá Sinh học ở trường THPT Dầu Giây trong những năm qua Tuy chưa thật phong phú đa dạng về hình thức tổ chức, hiệu quả chưa thực cao nhưng đó là sự nỗ lực của nhà trường và tập thể giáo viên trong tổ chuyên môn Tôi xin mạn phép trình bày... lành mạnh và tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội phát huy khả năng cá nhân - Sở GD&ĐT nên hỗ trợ thêm kinh phí để các trường THPT trên địa bàn tỉnh mua sắm trang thiết bị (hình ảnh, vật mẫu, phim…) để các hoạt động ngoại khóa phong phú, hấp dẫn hơn, giúp các em thích thú tham gia và mang lại hiệu quả tích cực VII KẾT LUẬN: Trên cơ sở phân tích nội dung chương trình sinh học trong hai lớp 10 và 11 tôi... học phổ thông ngày càng tốt hơn Tôi xin chân thành cám ơn VIII TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1 Tài liệu bồi dưỡng giáo viên môn Sinh học – Nhà xuất bản giáo dục năm 2007 2 Tài liệu bồi dưỡng giáo viên môn Sinh học – Nhà xuất bản giáo dục năm 2008 Dầu Giây, ngày 20/4/2012 Người viết sáng kiến Bùi Thị Thúy Lam ... để tăng hứng thú cho học sinh môn Sinh học, môn khác có phương pháp làm tăng hứng thú cho học sinh môn học thiết nghĩ số học sinh bỏ học giảm nhiều Ngoài thông qua giải pháp mong muốn dạy cho. .. 1/ Tạo hứng thú cho học sinh qua hoạt động ngoại khóa: Tổ chức hoạt động ngoại khoá Sinh học công việc vừa có ý nghĩa thực tiễn vừa có ý nghĩa khoa học Tuy nhiên, để tổ chức tốt hoạt động cần... học cho học sinh, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo người học, kiểm tra lại chất lượng dạy học khoá Hoạt động ngoại khoá Sinh học, thế, vừa hoạt động giáo dục, vừa hoạt động trí tuệ Qua
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN làm tăng hứng thú cho học sinh qua hoạt động ngoại khóa trong bộ môn sinh học, SKKN làm tăng hứng thú cho học sinh qua hoạt động ngoại khóa trong bộ môn sinh học,

Từ khóa liên quan