skkn rèn kỹ năng giải bài toán biện luận xác định công thức hoá học các chất vô cơ trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học lớp 9

17 2.7K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 10:04

PHẦN MỞ ĐẦU THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: Rèn kỹ giải tập biện luận xác định công thức hóa học bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học lớp Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giảng dạy Tác giả: Họ tên: Đoàn Văn Bình Nam (nữ): Nam Ngày/tháng/năm sinh: 05/11/1983 Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hoá học Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường THCS Gia Khánh Điện thoại: 0972 098 890 Đồng tác giả (nếu có) Họ tên: Ngày tháng/năm sinh: Trình độ chuyên môn: Chức vụ, đơn vị công tác: Điện thoại: Chủ đầu tư tạo sáng kiến: Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): Trường THCS Gia Khánh Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Bồi dưỡng học sinh giỏi Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Từ tháng năm học 2013-2014 HỌ TÊN TÁC GIẢ (KÝ TÊN) XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Đoàn Văn Bình TÓM TẮT SÁNG KIẾN Giải toán biện luận xác định công thức hoá học trường trung học sở nội dung tập khó Đặc biệt tới năm lớp 8, học sinh bắt đầu làm quen với Hoá học Là môn khoa học thực nghiệm, có nhiều ứng dụng thực tiễn đời sống sản xuất, thời gian học ngắn (2 năm), mà lượng kiến thức tương đối nhiều nên Hoá học môn học học sinh coi khó Với tâm lí học hoá học khó nên nhiều học sinh ngại học, đặc biệt tập định lượng Hoá học Học sinh cách xác định toán hoá, chất lượng môn học thường không cao Trong cấu trúc tất loại đề thi, tập biện luận chiếm phần không nhỏ Tuy nhiên phần mà học sinh gặp nhiều khó khăn việc định dạng xác định cách giải, điều có ảnh hưởng lớn đến chất lượng học sinh giỏi Vì vậy, tổng hợp nhiều tập biện luận chương trình hoá học lớp thành dạng kèm theo cách giải, giúp học sinh nhận biết cách dễ dàng để làm tập Trong đề tài đề cập đến dạng toán biện luận thường gặp đưa cách giải tương ứng: Dạng 1: Biện luận theo ẩn số giải phương trình Dạng : Biện luận theo trường hợp Dạng 3: Biện luận so sánh Dạng 4: Biện luận theo trị số trung bình PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẶT VẤN ĐỀ Dạy học Hóa học trường đổi tích cực nhằm góp phần thực thắng lợi mục tiêu trường trung học sở Ngoài nhiệm vụ nâng cao chất lượng hiểu biết kiến thức vận dụng kỹ năng, nhà trường phải trọng đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp, coi trọng việc hình thành phát triển tiềm lực trí tuệ cho học sinh Đây nhiệm vụ trường làm tốt nhiều lý Có thể nêu số lý như: môn học bậc trung học sở nên kiến thức kỹ học sinh nhiều chỗ khuyết; phận giáo viên chưa có đủ tư liệu kinh nghiệm để đảm nhiệm công việc dạy học sinh giỏi … Là giáo viên thường xuyên tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi, có dịp tiếp xúc với số đồng nghiệp tổ, khảo sát từ thực tế thấy nhiều vấn đề mà đội tuyển nhiều học sinh lúng túng, giải toán biện luận Trong loại tập năm có đề thi Từ khó khăn vướng mắc tìm tòi nghiên cứu tìm nguyên nhân (nắm kỹ chưa chắc; thiếu khả tư hóa học,…) tìm biện pháp để giúp học sinh giải tốt toán biện luận Với lý tìm tòi nghiên cứu, tham khảo tư liệu áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: “Rèn kỹ giải tập biện luận xác định công thức hóa học bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9” Vì thời gian có hạn nên đề tài đề cập đến dạng toán biện luận để nhằm giúp cho em học sinh giỏi có kinh nghiệm việc giải toán biện luận nói chung biện luận tìm công thức hoá học nói riêng Qua nhiều năm vận dụng sáng kiến kinh nghiệm hệ học sinh giỏi tự tin giải có hiệu gặp tập loại 1.1 Cơ sở lý luận Trong hệ thống tập hoá học, loại toán tìm công thức hóa học phong phú đa dạng Về nguyên tắc để xác định nguyên tố hóa học nguyên tố phải tìm nguyên tử khối nguyên tố Từ xác định công thức phân tử hợp chất Tôi nghĩ, giáo viên làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt mục đích không chọn lọc, nhóm tập biện luận theo dạng, nêu đặc điểm dạng xây dựng hướng giải cho dạng Đây khâu có ý nghĩa định công tác bồi dưỡng cẩm nang giúp học sinh tìm hướng giải cách dễ dàng, hạn chế tối đa sai lầm trình giải tập, đồng thời phát triển tìm lực trí tuệ cho học sinh (thông qua tập tương tự mẫu tập vượt mẫu ) Trong phạm đề tài xin trình bày kinh nghiệm bồi dưỡng số dạng tập biện luận tìm công thức hóa học Nội dung đề tài xếp theo dạng, dạng có nêu nguyên tắc áp dụng ví dụ minh hoạ 1.2 Thực trạng vấn đề Khi chuẩn bị thực đề tài, lực giải toán biện luận nói chung biện luận xác định công thức hoá học học sinh yếu Đa số học sinh cho loại khó, em tỏ mệt mỏi phải làm tập loại Vì em thụ động buổi học bồi dưỡng hứng thú học tập Rất học sinh có sách tham khảo loại tập Nếu có sách “học tốt” sách “nâng cao “mà nội dung viết vấn đề ỏi Lý chủ yếu điều kiện kinh tế gia đình khó khăn tìm mua sách hay 1.3 Nhiệm vụ đề tài: - Nêu lên sở lý luận việc định hướng cho học sinh phương pháp giải dạng toán biện luận xác định công thức hoá học chất vô bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học lớp - Hệ thống toán biện luận xác định công thức hoá học theo dạng nhằm giúp học sinh có thêm nguồn tập để rèn luyện kỹ giải toán dạng biện luận xác định công thức hoá học bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học 1.4 Đối tượng thời gian nghiên cứu: 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu: - Một số dạng toán biện luận xác định công thức hoá học vô bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học lớp - Học sinh giỏi lớp 1.4.2 Thời gian nghiên cứu: từ tuần đến tuần 26 năm học 2013-2014 1.5 Mục đích đề tài - Hệ thống sở lý luận phân dạng toán biện luận xác định công thức hoá học chất vô bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học lớp - Qua đó, học sinh giỏi rèn luyện kỹ giải toán biện luận xác định công thức hoá học chất vô bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học lớp 1.6 Phương pháp nghiên cứu Trong đề tài vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học như: Phân tích lý thuyết, điều tra bản, tổng kết kinh nghiệm sư phạm sử dụng số phương pháp thống kê toán học việc phân tích kết thực nghiệm sư phạm v.v Tham khảo tài liệu biên soạn phân tích hệ thống dạng toán hoá học theo nội dung đề Trên sở trình bày dạng toán biện luận xác định công thức hoá học chất vô sưu tầm nghiên cứu để nâng cao khả năng, trí tuệ học sinh, góp phần nâng cao trì chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học lớp GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 Các biện pháp tiến hành giải vấn đề: 2.1.1 Sơ đồ định hướng giải toán biện luận tìm công thức hoá học Khi thực áp dụng đề tài vào giảng dạy, trước hết giới thiệu sơ đồ định hướng giải toán biện luận tìm công thức dùng chung cho tất dạng; gồm bước bản: B1: Đặt công thức tổng quát cho chất cần tìm, đặt ẩn số cần (số mol, M, hóa trị …) B2: Chuyển đổi kiện thành số mol ( ) B3: Viết tất phương trình phản ứng xảy B4: Thiết lập phương trình toán bất phương trình liên lạc ẩn số với kiện biết B5: Biện luận, chọn kết phù hợp Tiếp theo, tiến hành bồi dưỡng kỹ theo dạng Mức độ rèn luyện từ minh họa đến khó, nhằm bồi dưỡng học sinh phát triển kỹ từ biết làm đến đạt mềm dẻo, linh hoạt sáng tạo Để bồi dưỡng dạng thường thực theo bước sau: B1: Giới thiệu tập mẫu hướng dẫn giải B2: Rút nguyên tắc phương pháp áp dụng B3: Học sinh tự luyện nâng cao Tuỳ độ khó dạng hoán đổi thứ tự bước Sau số dạng tập biện luận, cách nhận dạng, kinh nghiệm giải thực đúc kết từ thực tế Trong giới hạn SKKN, nêu dạng thường gặp mà thử nghiệm thấy có hiệu 2.1.2 Các dạng tập tìm công thức hoá học thường gặp 2.1.2.1 Dạng 1: Biện luận theo ẩn số giải phương trình 2.1.2.1.1 Nguyên tắc áp dụng: GV cần cho học sinh nắm số nguyên tắc phương pháp giải dạng tập sau: - Khi giải toán tìm công thức hoá học phương pháp đại số, số ẩn chưa biết nhiều số phương trình toán học thiết lập phải biện luận Dạng thường gặp trường hợp nguyên tử khối hóa trị nguyên tố, tìm số nguyên tử bon phân tử hợp chất hữu … - Phương pháp biện luận: + Thường vào đầu để lập phương trình toán ẩn: y = f(x), chọn ẩn làm biến số ( thường chọn ẩn có giới hạn hẹp Ví dụ hóa trị, số … ), ẩn xem hàm số Sau lập bảng biến thiên để chọn cặp giá trị hợp lí + Nắm điều kiện số hoá trị Cần lưu ý: Khi biện luận theo hóa trị kim loại oxit cần phải quan tâm đến mức hóa trị 2.1.2.1.2 Các ví dụ : Hòa tan kim loại chưa biết hóa trị 500ml dd HCl thấy thoát 11,2 lít H2 (ĐKTC) Phải trung hòa axit dư 100ml dung dịch Ca(OH)2 1M Sau cô cạn dung dịch thu thấy lại 55,6 gam muối khan Tìm CM dung dịch axit dùng; xác định tên kim loại đã dùng * Gợi ý học sinh: Cặp ẩn cần biện luận nguyên tử khối R hóa trị x 55,6 gam khối lượng hỗn hợp muối RClx CaCl2 * Giải : Giả sử kim loại R có hóa trị x (1≤ x ≤ 3, x ∈ Z) nCa ( OH ) = 0,1× = 0,1 mol nH = 11,2 : 22,4 = 0,5 mol 2 Các phương trình phản ứng: 2R + 2xHCl → 2RClx + xH2 ↑ 1/x (mol) 1/x 0,5 Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O 0,1 0,2 0,1 từ phương trình phản ứng (1) (2) suy ra: nHCl = + 0,2 = 1,2 mol nồng độ M dung dịch HCl : CM = 1,2 : 0,5 = 2,4 M (1) (2) theo phương trình phản ứng ta có: mRCl = 55, − (0,1 ⋅111) = 44, gam x ta có : ⋅( R + 35,5x ) = 44,5 x ⇒ R = 9x x R 18 27 Vậy kim loại thoả mãn đầu nhôm Al ( 27, hóa trị III ) 2.1.2.2 Dạng 2: biện luận theo trường hợp 2.1.3.2.2.1 Nguyên tắc áp dụng: - Đây dạng tập thường gặp chất ban đầu chất sản phẩm chưa xác định cụ thể tính chất hóa học (chưa biết thuộc nhóm chức nào, Kim loại hoạt động hay hoạt động, muối trung hòa hay muối axit …) chưa biết phản ứng hoàn toàn chưa Vì cần phải xét khả xảy chất tham gia trường hợp xảy sản phẩm - Phương pháp biện luận: + Chia làm loại nhỏ: biện luận khả xảy chất tham gia biện luận khả chất sản phẩm + Phải nắm trường hợp xảy trình phản ứng Giải toán theo nhiều trường hợp chọn kết phù hợp 2.1.2.2.2 Các ví dụ: Ví dụ 1: Hỗn hợp A gồm CuO oxit kim loại hóa trị II (không đổi) có tỉ lệ mol 1: Cho khí H2 dư qua 2,4 gam hỗn hợp A nung nóng thu hỗn hợp rắn B Để hòa tan hết rắn B cần dùng 80 ml dung dịch HNO3 1,25M thu khí NO Xác định công thức hóa học oxit kim loại Biết phản ứng xảy hoàn toàn * Gợi ý học sinh: Đọc đề nghiên cứu đề Giáo viên: Gợi ý để học sinh thấy RO bị khử không bị khử H2 tuỳ vào độ hoạt động kim loại R Học sinh: phát R đứng trước Al RO không bị khử ⇒ rắn B gồm: Cu, RO Nếu R đứng sau Al dãy hoạt động kim loại RO bị khử ⇒ hỗn hợp rắn B gồm : Cu kim loại R * Giải: Đặt công thức tổng quát oxit kim loại RO Gọi a, 2a số mol CuO RO có 2,4 gam hỗn hợp A Vì H2 khử oxit kim loại đứng sau Al dãy BêKêTôp nên có khả xảy ra: - R kim loại đứng sau Al : t Các phương trình phản ứng xảy ra: CuO + H2 → Cu + H2O a a (mol) t RO + H2 R + H2O → 2a 2a (mol) 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO ↑ + 4H2O o o a 3R 8a + 8HNO3 (mol) → 3R(NO3)2 + 2NO ↑ + 4H2O 16a (mol)  8a 16a = 0, 08 ⋅1, 25 = 0,1 a = 0, 0125  + ⇔ Theo đề bài:   R = 40(Ca) 80a + ( R + 16)2a = 2, 2a Không nhận Ca kết trái với giả thiết R đứng sau Al - Vậy R phải kim loại đứng trước Al CuO + H2 → Cu + H2O a a (mol) 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO ↑ + 4H2O a RO 2a 8a (mol) + 2HNO3 → R(NO3)2 4a (mol) + 2H2O  8a  a = 0, 015  + 4a = 0,1 ⇔ Theo đề :   R = 24( Mg ) 80a + ( R + 16).2a = 2, Trường hợp thoả mãn với giả thiết nên oxit là: MgO Ví dụ 2: Khi cho a (mol ) kim loại R tan vừa hết dung dịch chứa a (mol ) H2SO4 thu 1,56 gam muối khí A Hấp thụ hoàn toàn khí A vào 45ml dd NaOH 0,2M thấy tạo thành 0,608 gam muối Hãy xác định kim loại dùng * Gợi ý học sinh: Giáo viên: Cho học sinh biết H 2SO4 chưa rõ nồng độ nhiệt độ nên khí A không rõ khí Kim loại không rõ hóa trị; muối tạo thành sau phản ứng với NaOH chưa rõ muối Vì cần phải biện luận theo trường hợp khí A muối Natri Học sinh: Nêu trường hợp xảy cho khí A : SO 2, H2S (không thể H2 khí A tác dụng với NaOH) viết phương trình phản ứng dạng tổng quát, chọn phản ứng để số mol axit số mol kim loại Giáo viên: Lưu ý với học sinh biện luận xác định muối tạo thành muối trung hòa hay muối axit mà tỉ số mol cặp chất tham gia ta giả sử phản ứng tạo muối Nếu muối không tạo thành có ẩn số giá trị vô lý * Giải: Gọi n hóa trị kim loại R Vì chưa rõ nồng độ H2SO4 nên xảy phản ứng: 2R + nH2SO4 → R2 (SO4 )n + nH2 ↑ (1) 2R + 2nH2SO4 → R2 (SO4 )n + nSO2 ↑ + 2nH2O (2) 2R + 5nH2SO4 → 4R2 (SO4 )n + nH2S ↑ + 4nH2O (3) Khí A tác dụng với NaOH nên H → Phản ứng (1) không phù hợp Vì số mol R = số mol H2SO4 = a , nên : Nếu xảy ( 2) : 2n = ⇒ n =1 ( hợp lý ) Nếu xảy ( 3) : 5n = ⇒ n = ( vô lý ) Vậy kim loại R hóa trị I khí A SO2 2R + 2H2SO4 → R2 SO4 + a(mol) a a SO2 a ↑ + 2H2O Giả sử SO2 tác dụng với NaOH tạo muối NaHSO3 , Na2SO3 SO2 + NaOH → NaHSO3 Đặt : x (mol) x x SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O y (mol) 2y y  x + y = 0, ⋅ 0, 045 = 0, 009 104 x + 126 y = 0, 608  x = 0, 001 Giải hệ phương trình   y = 0, 004 Theo đề ta có :  Vậy giả thiết phản ứng tạo muối Ta có: số mol R2SO4 = số mol SO2 = x+y = 0,005 (mol) Khối lượng R2SO4 : (2R+ 96)⋅0,005 = 1,56 ⇒ R = 108 Vậy kim loại dùng Ag 2.1.2.3 Dạng 3: Biện luận so sánh 2.1.2.3.1 Nguyên tắc áp dụng: - Phương pháp áp dụng toán xác định tên nguyên tố mà kiện đề cho thiếu số liệu lượng chất đề cho vượt quá, chưa đạt đến số - Phương pháp biện luận: • Lập bất đẳng thức kép có chứa ẩn số ( thường nguyên tử khối ) Từ bất đẳng thức tìm giá trị chặn chặn ẩn để xác định giá trị hợp lý • Cần lưu ý số điểm hỗ trợ việc tìm giới hạn thường gặp: + Hỗn hợp chất A, B có số mol a( mol) (0 < nA < a; < nB < a) + Trong oxit : R2Om (1 ≤ m ≤ 7, m ∈ Z) + Trong hợp chất khí phi kim với hiđro RHn ≤ n, nguyên ≤ 2.1.2.3.2 Các ví dụ : Ví dụ 1: Có hỗn hợp gồm kim loại A B có tỉ lệ khối lượng nguyên tử 8:9 Biết khối lượng nguyên tử A, B không 30 đvC Tìm kim loại * Gợi ý học sinh: Thông thường học sinh hay làm “mò mẫn” tìm Mg Al phương pháp trình bày khó mà chặt chẽ, giáo viên cần hướng dẫn em cách chuyển tỉ số thành phương trình toán : Nếu A : B = : ⇒  A = 8n   B = 9n *Giải: Theo đề tỉ số nguyên tử khối kim loại A = B  A = 8n nên ⇒  B = 9n  Vì A, B có KLNT không 30 đvC nên : 9n ≤ 30 ⇒ n ≤ Ta có bảng biện luận sau : n A 16 24 B 18 27 Suy hai kim loại Mg Al Ví dụ 2: Hòa tan 8,7 gam hỗn hợp gồm K kim loại M thuộc phân nhóm nhóm II dung dịch HCl dư thấy có 5,6 lít H2 (ĐKTC) Hòa tan riêng gam kim loại M dung dịch HCl dư thể tích khí H2 sinh chưa đến 11 lít (ĐKTC) Hãy xác định kim loại M * Gợi ý học sinh: Giáo viên yêu cầu học sinh lập phương trình tổng khối lượng hỗn hợp phương trình tổng số mol H2 Từ biến đổi thành biểu thức chứa ẩn số mol (b) nguyên tử khối M Biện luận tìm giá trị chặn M Từ phản ứng riêng M với HCl ⇒ bất đẳng thức VH ⇒ giá trị chặn M Chọn M cho phù hợp với chặn chặn 10 * Giải:Đặt a, b số mol kim loại K, M hỗn hợp Thí nghiệm 1: 2K + 2HCl → 2KCl + H2 ↑ a a/2 (mol) M + 2HCl → MCl2 + H2 ↑ b b (mol) a 5, ⇒ số mol H2 = + b = 22, = 0, 25 ⇔ a + 2b = 0, Thí nghiệm 2: M + 2HCl → MCl2 + H2 ↑ 9/M(mol) → 9/M 11 Theo đề bài: M < 22, (1) ⇒ M > 18,3 39a + b.M = 8, 39(0,5 − 2b) + bM = 8, 10,8 ⇔ ⇒ b= 78 − M  a + 2b = 0,5 a = 0,5 − 2b 10,8 Vì < b < 0,25 nên suy ta có : < 0,25 ⇒ M < 34,8(2) 78 − M Mặt khác:  Từ (1) ( 2) ta suy kim loại phù hợp Mg 2.1.2.4 Dạng 4: Biện luận theo trị số trung bình ( Phương pháp khối lượng mol trung bình) 2.1.2.4.1 Nguyên tắc áp dụng: - Khi hỗn hợp gồm hai chất có cấu tạo tính chất tương tự (2 kim loại phân nhóm chính, hợp chất vô có kiểu công thức tổng quát, hợp chất hữu đồng đẳng … ) đặt công thức đại diện cho hỗn hợp Các giá trị tìm chất đại diện giá trị hỗn hợp (m hh nhh ; M hh ) - Trường hợp chất có cấu tạo tính chất không giống (ví dụ kim loại khác hóa trị; muối gốc kim loại khác hóa trị … ) không đặt công thức đại diện tìm khối lượng mol trung bình: M= mhh n1M + n2 M + = nhh n1 + n2 + phải nằm khoảng từ M1 đến M2 - Phương pháp biện luận: Từ giá trị M hh tìm được, ta lập bất đẳng thức kép M1 < M hh < M2 để tìm giới hạn ẩn (giả sử M1< M2) 2.1.2.4.2 Ví dụ: X hỗn hợp 3,82 gam gồm A2SO4 BSO4 biết nguyên tử khối B nguyên tử khối A 1đvC Cho hỗn hợp vào dung dịch BaCl2 vừa đủ, thu 6,99 gam kết tủa dung dịch Y a Cô cạn dung dịch Y thu gam muối khan M hh 11 b Xác định kim loại A B * Gợi ý học sinh: - Do hỗn hợp muối gồm chất khác nên dùng công thức để đại diện - Nếu biết khối lượng mol trung bình hỗn hợp ta tìm giới hạn nguyên tử khối kim loại * Giải: a) A2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2ACl BSO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + BCl2 Theo phương trình phản ứng : Số mol X = số mol BaCl2 = số mol BaSO4 = 6,99 = 0, 03mol 233 Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: m( ACl + BCl ) = 3,82 + (0,03 208) – 6.99 = 3,07 gam MX = b) 3,82 ≈ 127 0, 03 Ta có M1 = 2A + 96 M2 = A+ 97  A + 96 > 127  A + 97 < 127 Vậy :  (*) Từ hệ bất đẳng thức ( *) ta tìm : 15,5 < A < 30 Kim loại hóa trị I thoả mãn điều kiện Na (23) Suy kim loại hóa trị II Mg ( 24) Trên số kinh nghiệm phân dạng phương pháp giải toán biện luận tìm công thức hóa học Đây phần nhỏ hệ thống tập hóa học nâng cao Để trở thành học sinh giỏi hóa học sinh phải rèn luyện nhiều phương pháp khác Tuy nhiên, muốn giải tập nào, học sinh phải nắm thật vững kiến thức giáo khoa hóa học Không giải toán phản ứng hóa học xảy ra, xảy tạo sản phẩm gì, điều kiện phản ứng Như vậy, nhiệm vụ giáo viên tạo hội cho HS rèn kỹ giải tập hóa học, mà xây dựng kiến thức vững chắc, hướng dẫn em biết kết hợp nhuần nhuyễn kiến thức kỹ hóa học với lực tư toán học 2.2 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Sau áp dụng số sáng kiến vào việc bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu nhận thấy em học dạng tập không sợ sệt trước học sôi hẳn lên Qua kiến thức, kỹ học sinh củng cố cách vững chắc, sâu sắc; kết học tập học sinh nâng cao Từ chỗ lúng túng gặp toán 12 biện luận, phần lớn em tự tin hơn, biết vận dụng kỹ bồi dưỡng để giải thành thạo tập biện luận mang tính phức tạp Từ dấu hiệu tốt đẹp chuyển biến ý thức, thái độ học tập học sinh với kết học tập nâng lên em sau lần khảo sát chất lượng đội tuyển học sinh giỏi, cổ vũ động viên tiếp tục thực vận dụng phương pháp môn hoá học Những kinh nghiệm nêu đề tài phát huy tốt lực tư duy, độc lập suy nghĩ cho đối tượng học sinh giỏi Các em tích cực việc tham gia hoạt động xác định hướng giải tìm kiếm hướng giải cho tập Qua học sinh này, kiến thức, kỹ học sinh củng cố cách vững chắc, sâu sắc; kết học tập học sinh nâng cao Từ chỗ lúng túng gặp toán biện luận, phần lớn em tự tin hơn, biết vận dụng kỹ bồi dưỡng để giải thành thạo tập biện luận mang tính phức tạp Kết bồi dưỡng học sinh giỏi huyện từ năm 2010 đến 2014: Số HS Số HS Năm học Tỉ lệ % Xếp thứ dự thi đạt HSG huyện 2010-2011 2 100% 2011-2012 2 100% 2012-2013 2 100% 2013-2014 2 100% Qua phân tích số liệu nhận thấy sau áp dụng đề tài chất lượng học sinh có kĩ biện luận tìm công thức Hoá học học sinh giỏi, học sinh khiếu ngày nâng cao, điều giúp chất lượng học sinh giỏi môn hoá học đứng tốp đầu huyện nhà, góp phần vào thắng lợi việc thực nhiệm vụ năm học trường,… PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 13 Kết luận Qua thời gian nghiên cứu vận dụng kinh nghiệm cụ thể là: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo lực tự học học sinh Qua thực tế đưa cách sử dụng đề tài sau: + Nghiên cứu tình hình học tập học sinh + Nghiên cứu đặc điểm tâm lí học học sinh THCS + Nghiên cứu nội dung kiến thức chương trình khối lớp + Điều tra tình hình học tập học sinh, khảo sát chất lượng, đối chiếu chất lượng sau thời gian để rút kinh nghiệm + Rút kinh nghiệm sau sử dụng kinh nghiệm để kinh nghiệm ngày sử dụng có hiệu Với thân nhận thấy cần tăng cường phối hợp với đồng nghiệp để đổi phương pháp dạy học cách đồng thường xuyên tất môn học Tham gia đầy đủ buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên đề trường, phòng giáo dục tổ chức Việc phân dạng toán tìm công thức hoá học phương pháp biện luận nêu đề tài nhằm mục đích bồi dưỡng phát triển kiến thức kỹ cho học sinh vừa bền vững, vừa sâu sắc; phát huy tối đa tham gia tích cực người học Học sinh có khả tự tìm kiến thức, tự tham gia hoạt động để củng cố vững kiến thức, rèn luyện kỹ Sáng kiến tác động lớn đến việc phát triển tìm lực trí tuệ, nâng cao lực tư độc lập khả tìm tòi sáng tạo cho học sinh giỏi Tuy nhiên cần biết vận dụng kỹ cách hợp lý biết kết hợp kiến thức hoá học, toán học cho tập cụ thể đạt kết cao Sáng kiến kinh nghiệm vận dụng tất trường làm nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu môn hoá học lớp 8, Những ý kiến đề xuất: + Đối với nhà trường tổ chuyên môn: Cần quan tâm đánh giá vai trò môn giúp đỡ hoàn thành tốt công tác giảng dạy Tổ chức buổi dạy học thao giảng, sinh hoạt tổ chuyên đề giảng dạy thực hành môn hoá Tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp trường Động viên khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích cao dạy học cách kịp thời Trong viết đề tài chắn chưa thấy hết ưu điểm tồn tiến trình áp dụng, mong muốn góp ý phê 14 bình đồng nghiệp để kinh nghiệm sử dụng rộng rãi có hiệu Tôi xin trân trọng cảm ơn! 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Các đề thi HSG, HSNK huyện tỉnh bạn Chuẩn kiến thức, kĩ hoá học lớp 8, Đổi kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Lý luận dạy học Hoá học Sách giáo khoa, sách giáo viên Hoá học 8, Bồi dưỡng hoá học – trung học sở - Vũ Anh Tuấn Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi trung học sở môn Hoá học tác giả Phạm Ngọc Ân Trương Duy Quyền Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Hoá học tác giả Phạm Thái An Nguyễn Văn Thoại 16 MỤC LỤC Trang Phần Mở đầu Thông tin chung sáng kiến Tóm tắt sáng kiến Phần 2: Mô tả sáng kiến Đặt vấn đề 1.1 Cơ sở lý luận 1.2 Thực trạng vấn đề Giải vấn đề 2.3 Các biện pháp tiến hành giải vấn đề: 2.3.1 Sơ đồ định hướng giải toán biện luận tìm công thức hoá học 2.3.2 Các dạng tập tìm công thức hoá học thường gặp 2.3.2.1 Dạng 1: Biện luận theo ẩn số giải phương trình 2.3.2.2 Dạng 2: Biện luận theo trường hợp 2.3.2.3 Dạng 3: Biện luận so sánh 10 2.3.2.4 Dạng 4: Biện luận theo trị số trung bình 12 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 14 Phần Kết luận, kiến nghị 16 Kết luận 16 Những ý kiến đề xuất 17 Tài liệu tham khảo 18 Mục lục 19 17 [...]... 2 Chuẩn kiến thức, kĩ năng hoá học lớp 8, 9 3 Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 4 Lý luận dạy học Hoá học 5 Sách giáo khoa, sách giáo viên Hoá học 8, 9 6 Bồi dưỡng hoá học – trung học cơ sở - Vũ Anh Tuấn 7 Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi trung học cơ sở môn Hoá học của tác giả Phạm Ngọc Ân và Trương Duy Quyền 8 Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Hoá học của tác giả... hướng giải cho các bài tập Qua học sinh này, kiến thức, kỹ năng của học sinh được củng cố một cách vững chắc, sâu sắc; kết quả học tập của học sinh luôn được nâng cao Từ chỗ rất lúng túng khi gặp các bài toán biện luận, thì nay phần lớn các em đã tự tin hơn, biết vận dụng những kỹ năng được bồi dưỡng để giải thành thạo các bài tập biện luận mang tính phức tạp Kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi huyện từ... Đặt vấn đề 3 1.1 Cơ sở lý luận 1.2 Thực trạng của vấn đề 2 Giải quyết vấn đề 4 2.3 Các biện pháp đã tiến hành giải quyết vấn đề: 4 2.3.1 Sơ đồ định hướng giải bài toán biện luận tìm công thức hoá học 4 2.3.2 Các dạng bài tập tìm công thức hoá học thường gặp 5 2.3.2.1 Dạng 1: Biện luận theo ẩn số trong giải phương trình 5 2.3.2.2 Dạng 2: Biện luận theo trường hợp 7 2.3.2.3 Dạng 3: Biện luận so sánh 10... kiến thức, kỹ năng của học sinh được củng cố một cách vững chắc, sâu sắc; kết quả học tập của học sinh luôn được nâng cao Từ chỗ rất lúng túng khi gặp các bài toán 12 biện luận, thì nay phần lớn các em đã tự tin hơn, biết vận dụng những kỹ năng được bồi dưỡng để giải thành thạo các bài tập biện luận mang tính phức tạp Từ những dấu hiệu tốt đẹp của sự chuyển biến trong ý thức, thái độ học tập của học sinh. .. ở tất cả các trường làm nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu môn hoá học lớp 8, 9 2 Những ý kiến đề xuất: + Đối với nhà trường và tổ chuyên môn: Cần quan tâm đánh giá đúng vai trò của bộ môn giúp đỡ tôi hoàn thành tốt công tác giảng dạy của mình Tổ chức các buổi dạy học thao giảng, sinh hoạt tổ về các chuyên đề giảng dạy bài thực hành của bộ môn hoá Tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp... HS Năm học Tỉ lệ % Xếp thứ dự thi đạt HSG huyện 2010-2011 2 2 100% 2 2011-2012 2 2 100% 3 2012-2013 2 2 100% 1 2013-2014 2 2 100% 2 Qua phân tích các số liệu trên tôi nhận thấy sau khi áp dụng đề tài này chất lượng học sinh có kĩ năng biện luận tìm công thức Hoá học trong học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ngày càng được nâng cao, điều đó giúp chất lượng học sinh giỏi môn hoá học luôn đứng trong tốp... trong tất cả các môn học Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên đề do trường, phòng giáo dục tổ chức Việc phân dạng các bài toán tìm công thức hoá học bằng phương pháp biện luận đã nêu trong đề tài nhằm mục đích bồi dưỡng và phát triển kiến thức kỹ năng cho học sinh vừa bền vững, vừa sâu sắc; phát huy tối đa sự tham gia tích cực của người học Học sinh có khả năng tự tìm ra kiến thức, tự mình... năng giải bài tập hóa học, mà còn xây dựng một nền kiến thức vững chắc, hướng dẫn các em biết kết hợp nhuần nhuyễn những kiến thức kỹ năng hóa học với năng lực tư duy toán học 2.2 Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm Sau khi áp dụng một số sáng kiến mới của mình vào việc bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu tôi nhận thấy các em khi học dạng bài tập này không còn sợ sệt như trước đây nữa giờ học. .. ra kiến thức, tự mình tham gia các hoạt động để củng cố vững chắc kiến thức, rèn luyện được kỹ năng Sáng kiến này còn tác động rất lớn đến việc phát triển tìm lực trí tuệ, nâng cao năng lực tư duy độc lập và khả năng tìm tòi sáng tạo cho học sinh giỏi Tuy nhiên cần biết vận dụng các kỹ năng một cách hợp lý và biết kết hợp các kiến thức cơ bản hoá học, toán học cho từng bài tập cụ thể thì mới đạt được... quả học tập được nâng lên của các em sau mỗi lần khảo sát chất lượng đội tuyển học sinh giỏi, là sự cổ vũ động viên tôi tiếp tục thực hiện và vận dụng phương pháp này trong môn hoá học Những kinh nghiệm nêu trong đề tài đã phát huy rất tốt năng lực tư duy, độc lập suy nghĩ cho đối tượng học sinh giỏi Các em đã tích cực hơn trong việc tham gia các hoạt động xác định hướng giải và tìm kiếm hướng giải ... dạng toán biện luận xác định công thức hoá học chất vô bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học lớp - Qua đó, học sinh giỏi rèn luyện kỹ giải toán biện luận xác định công thức hoá học chất vô bồi dưỡng. .. phương pháp giải dạng toán biện luận xác định công thức hoá học chất vô bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học lớp - Hệ thống toán biện luận xác định công thức hoá học theo dạng nhằm giúp học sinh có... rèn luyện kỹ giải toán dạng biện luận xác định công thức hoá học bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học 1.4 Đối tượng thời gian nghiên cứu: 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu: - Một số dạng toán biện luận xác

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • 1. ĐẶT VẤN ĐỀ

  • 2.1. Các biện pháp đã tiến hành giải quyết vấn đề:

  • 2.1.2.1. Dạng 1: Biện luận theo ẩn số trong giải phương trình

  • 2.1.2.2. Dạng 2: biện luận theo trường hợp

  • 2.1.2.3. Dạng 3: Biện luận so sánh

  • 2.1.2.4. Dạng 4: Biện luận theo trị số trung bình

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan