SKKN- Cải tiến một số ký thuật để thực hiện thành công các thí nghiệm trong bảy bài thực hành bắt buộc của môn Hóa học lớp 9

24 1.5K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 10:00

Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀI NHƠN TRƯỜNG THCS HOÀI ĐỨC …––– & ———… SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: CẢI TIẾN MỘT SỐ KỸ THUẬT ĐỂ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CÁC THÍ NGHIỆM TRONG BẢY BÀI THỰC HÀNH BẮT BUỘC CỦA MÔN HÓA HỌC LỚP THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG Tác giả: Nguyễn Kim Ánh Giáo viên: Trường THCS Hoài Đức Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học Năm học: 2011 – 2012 A MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề: Thực trạng vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp để giải - Hóa học môn khoa học thực nghiệm, truyền thụ kiến thức hóa học bậc học phổ thông thường xuyên gắn liền với thí nghiệm hóa học ( dùng thí nghiệm hóa học để dẫn dắt vấn đề, tạo niềm tin khoa học cho học sinh) liên hệ với vật, tượng thực tế xảy xung quanh ta Trong bối cảnh ngành giáo dục đà phát triển để ngang tầm với giới, hàng loạt cải tiến chương trình, phương pháp, kĩ thuật dạy học nhằm để đạt đến chuẩn kiến thức, kĩ Trong cải tiến ngành giáo dục trọng cải tiến dụng cụ hóa chất nhằm mục đích phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh trình chiếm lĩnh tri thức khoa học - Thế thực địa phương việc giảng dạy giáo viên môn hóa học khó khăn, đặc biệt tiết dạy thực hành bắt buộc theo chương trình Những khó khăn thường gặp là: Nhân viên làm công tác thiết bị: Là người không đào tạo chuyên môn hóa học, nên không đáp ứng yêu cầu cho việc chuẩn bị dụng cụ hóa chất trước tiết thực hành Dụng cụ hóa chất để thực thí nghiệm: Chưa hoàn thiện, có dụng cụ không sử dụng được, hóa chất không nguyên chất thời gian để lâu Việc phân công giảng dạy nhà trường cho giáo viên môn hóa học chồng lấn, xen kẽ nhiều tiết, nhiều môn buổi dạy, dạy trùng tiết dạy - Chính khó khăn trên, nên để thực tiết dạy thực hành đòi hỏi người giáo viên phải nhiều thời gian để chuẩn bị từ dụng cụ hóa chất Từ thực trạng đòi hỏi phải có giải pháp để giải tiết dạy thực hành bắt buột Để góp phần nhỏ vào việc khắc phục khó khăn mà giáo viên môn hóa học gặp phải tiết thực hành hóa học đảm bảo dạy đủ số tiết thực hành chương Tôi mạnh dạn đưa giải pháp nhằm mục đích khắc phục thực trạng với đề tài: “Cải tiến số kỹ thuật để thực thành công thí nghiệm bảy thực hành bắt buộc môn hóa học lớp theo chuẩn kiến thức kĩ năng.” Ý nghĩa tác dụng giải pháp - Ý nghĩa giải pháp: Đề tài “Cải tiến số kỹ thuật để thực thành công thí nghiệm bảy thực hành bắt buộc môn hóa học lớp theo chuẩn kiến thức kĩ năng.” Có ý nghĩa thiết thực, xuất phát từ thực tế giảng dạy thực hành trường THCS Đề tài đúc kết từ suy nghĩ, trăn trở làm đạt yêu cầu dạy tốt tiết thực hành cho dù gặp nhiều khó khăn Chính giải pháp cải tiến tạo cách làm cách học không hoàn toàn rập khuôn theo hướng dẫn sách giáo khoa Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học Giải pháp cải tiến kỹ thuật định hướng bước đầu hình thành suy nghĩ học sinh phá lĩnh vực khoa học, kích thích đầu tư, tìm tòi lĩnh vực hóa học vào tương lai sau - Tác dụng giải pháp: + Giúp cho giáo viên học sinh hoàn thành tốt thực hành bắt buộc chương trình hóa học lớp + Khắc phục khó khăn, vướn mắc giáo viên trực tiếp giảng dạy trường THCS + Trợ giúp cho giáo viên trường thiếu kinh nghiệm chưa có điều kiện để nghiên cứu nhiều thực tế giảng dạy + Tốn thời gian để chuẩn bị cho tiết thực hành, nên giáo viên cho dù dạy nhiều tiết nhiều môn buổi thực hoàn chỉnh thực hành + Giải pháp cải tiến kỹ thuật cách tiến hành thí nghiệm ,không giúp học sinh không e ngại đến tiết học thực hành mà lôi học sinh ham thích đam mê thực hành hóa học Phạm vi nghiên cứu đề tài: - Đề tài “Cải tiến số kỹ thuật để thực thành công thí nghiệm bảy thực hành bắt buộc môn hóa học lớp theo chuẩn kiến thức kĩ năng.” Được thực bậc học trung học sở Trên trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ nhiều giáo viên trực tiếp giảng dạy môn hóa học huyện Hoài Nhơn - Đề tài tiến hành từ việc nghiên cứu kĩ thí nghiệm thực hành hóa học bắt buộc môn hóa học lớp xuất phát từ yêu cầu thực tế: + Phải tiến hành đủ thí nghiệm thực hành theo hướng đổi phương pháp dạy học thực hành sở giáo dục – đào tạo Bình Định + Thiếu giáo viên thiết bị có chuyên môn hóa học trường THCS + Thiếu dụng cụ hóa chất phòng môn + Thời gian thời khóa biểu giảng dạy giáo viên môn buổi dạy xen kẽ đảm nhận nhiều môn học khác - Đề tài triển khai thử nghiệm ban đầu lớp học, sau tổ chức thực thăm dò suy nghĩ học sinh, phụ huynh,của giáo viên môn nhà trường trường THSC khác huyện II Phương pháp tiến hành: Cơ sở lí luận thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp đề tài a) Cơ sở lí luận: - Dựa bảy thực hành bắt buộc chương trình hóa học lớp - Hướng dẫn thực thực hành thí nghiệm: Phải đảm bảo dạy đủ số tiết thực hành chương năm học, tùy theo điều kiện sở vật chất mà hiệu trưởng cho phép giáo viên tiến hành lựa theo lịch xếp, miễn đảm bảo đủ số tiết nội dung - Chỉ đạo chuyên môn thực từ năm học 2009 -2010 sở GD – ĐT Bình Định - Phân loại chung bảy thực hành môn hóa học lớp + Thí nghiệm thực hành thí nghiệm học sinh tự làm Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học + Mục đích: Minh họa hay cụ thể hóa lại kiến thức học Củng cố làm xác thêm kiến thức có Rèn luyện kỹ năng, kĩ xảo thực hành thí nghiệm Bồi dưỡng khả quan sát , khả giải thích tượng thí nghiệm, nhờ có sở để giải số vấn đề thực nghiệm + Bảy thực hành bắt buộc hóa học lớp có thuộc hợp chất vô thuộc hợp chất hữu Nhìn chung thực hành thuộc loại kiểm chứng về: Tính chất hóa học (Oxit tác dụng với nước; bazơ tác dụng với dung dịch axit, dung dịch muối; dung dịch muối tác dụng với kim loại, dung dịch muối khác với axit; nhôm tác dụng với oxi, sắt tác dụng với lưu huỳnh; cacbon khử CuO nhiệt độ cao, nhiệt phân NaHCO3; axetilen cháy tác dụng với dung dịch brom; tính chất hóa học axit axetic; phản ứng tráng gương glucozo) Nhận biết chất (Dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối; nhận biết kim loại nhôm, sắt; muối cacbonat muối clorua; nhận biết glucozo, saccarozo hồ tinh bột) Điều chế chất (Axetilen) Tính chất vật lí (C6H6 không tan nước, C6H6 hòa tan dung dịch brom) b) Thực tiễn chương trình: b Chương trình học kì I hóa học lớp có thực hành thuộc hóa học vô * Tiết 9: Bài Thực hành tính chất hóa học oxit axit - Trong thực hành có thí nghiệm: + Thí nghiệm 1: Phản ứng canxi oxit với nước + Thí nghiệm 2: Phản ứng điphotpho pentaoxit với nước + Thí nghiệm 3: Nhận biết ba dung dịch H2SO4 loãng, HCl, Na2SO4 - Yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng: Kiến thức: HS biết được: Mục đích, bước tiến hành, kĩ thuật thực thí nghiệm: + Oxit tác dụng với nước tạo dung dịch bazơ axit + Nhận biết dung dịch axit, dung dịch bazơ dung dịch muối sunfat Kĩ năng: + Sử dụng dụng cụ hóa chất để tiến hành an toàn, thành công thí nghiệm + Quan sát, mô tả, giải thích tượng viết PTHH thí nghiệm + Viết tường trình thí nghiệm * Tiết 19: Bài 14.Thực hành tính chất hóa học bazơ muối - Trong thực hành có thí nghiệm: + Thí nghiệm 1: Natri hiđroxit tác dụng với muối + Thí nghiệm 2: Đồng II hidroxit tác dụng với axit + Thí nghiệm 3: Đồng II sunfat tác dụng với kim loại + Thí nghiệm 4: Bari clorua tác dụng với muối + Thí nghiệm 5: Bari clorua tác dụng với axit - Yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng: Kiến thức: HS biết được: Mục đích, bước tiến hành, kĩ thuật thực thí nghiệm: + Bazơ tác dụng với dung dịch axit, dung dịch muối Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học + Dung dịch muối tác dụng với kim loại, với dung dịch muối khác với axit Kĩ năng: + Sử dụng cụ hóa chất để tiến hành an toàn, thành công thí nghiệm + quan sát, mô tả, giải thích tượng thí nghiệm viết PTHH + Viết tường trình thí nghiệm * Tiết 29: Bài 23.Thực hành tính chất hóa học nhôm sắt - Trong thực hành có thí nghiệm: + Thí nghiệm 1: Tác dụng nhôm với oxi + Thí nghiệm 2: Tác dụng sắt với lưu huỳnh + Thí nghiệm 3: Nhận biết kim loại Al, Fe - Yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng: Kiến thức: HS biết được: Mục đích, bước tiến hành, kĩ thuật thực thành công thí nghiệm: + Al tác dụng với oxi + Fe tác dụng với S + Nhận biết kim loại Al Fe Kĩ năng: + Sử dụng cụ hóa chất để tiến hành an toàn, thành công thí nghiệm + quan sát, mô tả, giải thích tượng thí nghiệm viết PTHH + Viết tường trình thí nghiệm b 2.Chương trình học kì II hóa học lớp có thực hành, thuộc hóa học vô cơ, thuộc hóa học hữu * Tiết 42: Bài 33.Thực hành tính chất hóa học phi kim hợp chất chúng - Trong thực hành có thí nghiệm: + Thí nghiệm 1: Cac bon khử đồng II oxit nhiệt độ cao + Thí nghiệm 2: Nhiệt phân muối NaHCO3 + Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat muối clorua - Yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng: Kiến thức: HS biết được: Mục đích, bước tiến hành, kỹ thuật thực thí nghiệm: + Cacbon khử đồng(II) oxit nhiệt độ cao + Nhiệt phân muối NaHCO3 + Nhận biết muối cacbonat muối clorua cụ thể Kĩ năng: + Sử dụng dụng cụ hóa chất để tiến hành an toàn, thành công thí nghiệm + Quan sát, mô tả, giải thích tượng thí nghiệm viết PTHH + Viết tường trình thí nghiệm * Tiết 52: Bài 43.Thực hành tính chất hiđro cacbon - Trong thực hành có thí nghiệm: + Thí nghiệm 1: Điều chế axetilen Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học + Thí nghiệm 2: Tính chất axetilen + Thí nghiệm 3: Tính chất vật lí benzen - Yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng: Kiến thức: HS biết được: + Thí nghiệm điều chế axetilen từ canxi cacbua + Thí nghiệm đốt cháy axetilen cho axetilen tác dụng với dung dịch Br2 + Thí nghiệm benzen hòa tan brom, benzen không tan nước Kĩ năng: + Lắp dụng cụ điều chế khí C2H2 từ CaC2 + Thực phản ứng cho C2H2 tác dụng với dung dịch Brom đốt cháy axetilen + Thực thí nghiệm hòa tan benzen vào nước benzen tiếp xúc với dung dịch brom + Quan sát thí nghiệm, nêu tượng giải thích tượng + Viết phương trình phản ứng điều chế axetilen, phản ứng axetilen với dung dịch Br2, phản ứng cháy axetilen * Tiết 59: Bài 49.Thực hành tính chất rượu axit - Trong thực hành có thí nghiệm: + Thí nghiệm 1: Tính axit axit axetic + Thí nghiệm 2: Phản ứng rượu etylic với axit axetic - Yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng: Kiến thức: HS biết được: + Thí nghiệm thể tính axit axit axetic + Thí nghiệm tạo este etyl axetat Kĩ năng: + Thực thí nghiệm chứng tỏ axit axetic có tính chất chung axit (Tác dụng với CuO, CaCO3, quỳ tím, Zn) + Thực thí nghiệm điều chế este etyl axetat + Quan sát thí nghiệm, nêu tượng giải thích tượng + Viết phương trình hóa học minh họa thí nghiệm thực * Tiết 67: Bài 55.Thực hành : Tính chất gluxit - Trong thực hành có thí nghiệm: + Thí nghiệm 1: Tác dụng glucozơ với bạc nitrat dung dịch amoniac + Thí nghiệm 2: Phân biệt glucozo, saccarozo, tinh bột - Yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng: Kiến thức: HS biết được: + Phản ứng tráng gương glucozo + Phân biệt glucozo, saccarozo hồ tinh bột Kĩ năng: + Thực thành thạo phản ứng tráng gương + Lập sơ đồ nhận biết dung dịch glucozo, saccarozo hồ tinh bột + Quan sát thí nghiệm, nêu tượng giải thích tượng Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học + Trình bày làm nhận biết dung dịch nêu - viết phương trình hóa học minh họa thí nghiệm thực Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo giải pháp a) Các biện pháp tiến hành: - Thực thí nghiệm theo hướng dẫn sách giáo khoa theo cải tiến kỹ thuật để so sánh kết đạt - Thực tiết dạy thực hành hai lớp học khác nhau, lớp theo trình tự hướng dẫn sách giáo khoa lớp theo giải pháp cải tiến - Trao đổi với nhóm giáo viên dạy môn, lớp để thăm dò kết đạt nhận xét giáo viên tiến hành theo giải pháp để tiếp tục hoàn thiện - Trao đổi với đồng nghiệp môn huyện Hoài Nhơn để thăm dò mức độ phù hợp vận dụng giải pháp - Thăm dò thái độ học sinh sau tiết thực hành theo cải tiến chấm kết tường trình học sinh để rút kinh nghiệm, bổ sung b) Thời gian tạo giải pháp -Từ tháng năm 2010 đến tháng năm 2012 - Địa điểm : Trường THCS Hoài Đức số trường khác huyện Hoài Nhơn B NỘI DUNG I Mục tiêu Nhiệm vụ đề tài: - Đề tài “Cải tiến số kỹ thuật để thực thành công thí nghiệm bảy thực hành bắt buộc môn hóa học lớp theo chuẩn kiến thức kĩ năng.” giúp cho giáo viên khắc phục vấn đề sau: Thiếu nhân viên thiết bị phòng môn nhân viên chuyên môn môn hóa học Thời khóa biểu xen môn nhà trường: Giáo viên phải dạy nhiều môn buổi dạy giáo viên môn dạy trùng buổi, trùng tiết thực hành Thực đạo chuyên môn: Phải dạy đủ số tiết thực hành chương năm học, phải tiến hành thí nghiệm thực hành theo phương hướng đổi phương pháp dạy học thực hành (Tài liệu đạo chuyên môn thực từ năm học 2009 – 2010 sở GD – ĐT Bình Định.) Giúp cho giáo viên môn hóa học học sinh thuận lợi tiết thực hành đảm bảo tốt mặt chuẩn kiến thức – kĩ II Mô tả giải pháp đề tài Thuyết minh tính mới: Tiết 9: Bài Thực hành: Tính chất hóa học oxit axit * Thí nghiệm1: Phản ứng canxi oxit với nước Cho mẫu nhỏ (bằng hạt ngô ) CaO vào ống nghiệm, sau thêm dần 1-2 ml nước Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học Quan sát tượng xảy Thử dung dịch giấy quì tím dung dịch phê nol, quan sát màu thuốc thử thay đổi Ú Cách tiến hành theo hướng dẫn ( hình 1) … ( Hình 1) ( Hình 2) FCải tiến mới: Giáo viên cho nhóm học sinh thực lỗ đế sứ ( hình 2) Cho mẫu nhỏ (bằng hạt ngô ) CaO vào lỗ đế sứ, dùng ống hút nhỏ giọt cho – ml H2O vào tiếp, dùng đữa thủy tinh khuấy đều, cho tiếp mẫu giấy qùi tím vào - Ưu điểm cải tiến: Dễ làm , dễ quan sát, dễ rữa dụng cụ khắc phục việc học sinh bỏ giấy quì tím vào ống nghiệm thường bị dính thành ống nghiệm dùng đũa thủy tinh đẫy xuống thời gian - Về mặt kiến thức: CaO không làm thay đổi màu chất thi, tác dụng với H2O tạo Ca(OH)2, Ca(OH)2 chất tan (1 gam 100 gam H2O), phần tan tạo dung dịch Ca(OH) làm quì tím hóa xanh, dung dịch phenolphtalein hóa đỏ CaO + H2O Ca(OH)2 * Thí nghiệm 2: Phản ứng điphotpho penta oxit với nước Đốt photpho đỏ (bằng hạt đậu xanh) bình thủy tinh miệng rộng Sau photpho cháy hết, cho 2-3 ml nước vào bình, đậy nút lắc nhẹ Quan sát tượng Thử dung dịch giấy qùi Nhận xét thay đổi màu giấy qùi Ú Cách tiến hành theo hướng dẫn ( hình 3) ( Hình 3) FCải tiến mới: Cho sẵn vào bình thủy tinh 2-3ml nước trước, hơ nóng đầu que sắt (hoặc muỗng sắt )trên lửa đèn cồn cho tiếp xúc với bột photpho đỏ Chất nóng chảy bám vào đầu que sắt Đốt photpho đỏ không khí , photpho đỏ vừa cháy Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học đưa nhanh vào bình, dùng nắp chắn hờ miệng bình đễ giữ lại nhiều khói trắng đồng thời không cho khói trắng lan tỏa phòng ảnh hưởng sức khỏe học sinh, lắc bình cho bình suốt trở lại cho quì tím vào - Ưu điểm cải tiến: Nếu thực thí nghiệm theo sách giáo khoa, học sinh lấy phot đỏ thừơng nhiều (vì thực tế lọ chứa photpho đỏ bị chảy rữa), cháy lọ thường dư lượng phot đỏ khói trắng lan tỏa nhiều phòng thí nghiệm, cho nước vào sau thời gian Nếu cho nước vào trước thực que Fe nhanh hơn, tránh lãng phí hóa chất ô nhiễm môi trường - Về mặt kiến thức: Phot cháy tạo P2O5, P2O5 tác dụng H2O tạo dung dịch axit làm quì tím hóa đỏ 4P + O2 t0 P2O5 P2O5 + H2O H3PO4 * Thí nghiệm 3: Nhận biết dung dịch Có lọ không nhãn, lọ đựng ba dung dịch H2SO4 loãng, HCl, Na2SO4 Hãy tiến hành thí nghiệm nhận biết dung dịch chất đựng lọ Ú Cách tiến hành theo hướng dẫn ( hình 4) ( hình 4) FCải tiến mới: ( Hình 5) Giáo viên cung cấp cho nhóm ống nghiệm (Hình 5) ,yêu cầu học sinh nêu cách nhận biết theo sơ đồ sách giáo khoa trang 23, sau hướng dẫn học sinh cách thực lỗ đế sứ lại ( hình 2), dán lại nhãn ống nghiệm để giáo viên kiểm tra kết thí nghiệm - Ưu điểm cải tiến: Cách làm đơn giản, giáo viên dễ kiểm tra kết để đánh giá -Về mặt kiến thức: Đảm bảo yêu cầu thí nghiệm + Dùng quì tím nhận dung dịch không làm đổi màu quì tím: Na2SO4 + Dùng dung dịch BaCl2 nhận dung dịch H2SO4 : Có kết tủa trắng H2SO4 + BaCl2 BaSO4(r) + 2HCl + Còn lại dung dịch HCl Tiết 99: Bài 14 Thực hành: Tính chất hóa học bazơ muối * Thí nghiệm 1:Natri hiđroxit tác dụng với muối Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm có chứa ml dung dịch FeCl3 Lắc nhẹ ống nghiệm Quan sát tượng giải thích * Thí nghiệm 2: Đồng II hiđroxit tác dụng với axit Cho Cu(OH)2 vào đáy ống nghiệm, nhó vài giọt dung dịch HCl Lắc nhẹ ống nghiệm Quan sát tượng giải thích * Thí nghiệm 3: Đồng II sunfat tác dụng với kim loại Ngâm đinh Fe nhỏ, ống nghiệm có chứa ml dung dịch CuSO4 Hiện tượng quan sát sau -5 phút gì? * Thí nghiệm 4: Bari clorua tác dụng với muối Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm có chứa ml dung dịch Na2SO4 quan sát tượng giải thích * Thí nghiệm 5: Bari clorua tác dụng với axit Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm có chứa ml dung dịch H2SO4 loãng Quan sat tượng giải thích Ú Cách tiến hành theo hướng dẫn ( hình 6) Dd NaOH FeCl3 Fe(OH)3 dd HCl Cu(OH)2 Đinh Fe dd CuCl2 dd BaCl2 dd BaCl2 dd CuSO4 Dd Na2SO4 dd H2SO4 ( hình 6) FCải tiến mới: Cả thi nghiệm đơn giản giáo viên cho nhóm tiến hành lỗ đế sứ : Lỗ thứ cho ml dung dịch FeCl3, lỗ thứ cho chất rắn Cu(OH)2, lỗ thứ ba cho 1-2 ml dung dịch CuSO4, lỗ thứ tư cho ml dung dịch Na2SO4, lỗ thứ năm cho ml dung dịch H2SO4 loãng Dùng ống hút nhỏ giọt lấy: Dung dịch NaOH nhỏ vào lỗ thứ 1,dung dịch HCl nhỏ vào lỗ thứ 2, dung dịch BaCl2 nhỏ vào lỗ 4, lỗ Riêng lỗ thứ dùng cột đinh Fe nhỏ( màu trắng) thả vào.( Hình vẽ 7) … ( hình 7) - Ưu điểm cải tiến: Giáo viên chuẩn bị cho tiết thực hành gọn, nhẹ, dụng cụ cho nhóm đế sứ ống hút nhỏ giọt đủ Học sinh làm nhanh, dễ quan sát cho nhóm, rữa dụng cụ đơn giản - Về mặt kiến thức: Đảm bảo yêu cầu nội dung tiết thực hành, chuẩn kiến thức + Cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 xuất kết tủa nâu đỏ Fe(OH)3 3NaOH + FeCl3 Fe(OH)3 + NaCl + Nhỏ dung dịch HCl vào Cu(OH)2 rắn Cu(OH)2 tan tạo dung dịch màu xanh CuCl2 2HCl + Cu(OH)2 CuCl2 + 2H2O + Cho đinh Fe vào dung dịch CuSO4, màu xanh dần, bề mặt đinh Fe có lớp Cu màu đỏ bám vào Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu + Nhỏ dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2SO4, xuất kết tủa trắng BaSO4 BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaCl + Nhỏ dung dịch BaCl2 vào dung dịch H2SO4, xuất kết tủa trắng BaSO4 BaCl2 + H2SO4 BaSO4 +2HCl Tiết 29: Bài 23:Thực hành tính chất hóa học nhôm sắt * Thí nghiệm 1: Tác dụng nhôm với oxi Lấy bột Al vào tờ bìa Khum tờ bìa chứa bột Al, rắt nhẹ bột Al lửa đèn cồn Quan sát tượng… Ú Cách tiến hành theo hướng dẫn ( hình 8) ( hình 8) FCải tiến mới: Giáo viên cho học sinh lấy bột Al vào tờ giấy lọc, dùng cán viết thước kẽ gạt nhẹ vào lửa đèn cồn cháy - Ưu điểm cải tiến:Tiến hành tiết kiệm bột Al đồng thời không rơi đầy đèn cồn (do học sinh lắc theo yêu cầu sách giáo khoa mạnh tay) - Về mặt kiến thức: Al cháy sáng tạo thành chất rắn màu trắng 4Al + O2 t0 2Al2O3 * Thí nghiệm 2: Tác dụng sắt với lưuhuỳnh Lấy thìa nhỏ hỗn hợp Fe S theo tỉ lệ 7: khối lượng vào ống nghiệm Đun ống nghiệm lửa đèn cồn Quan sát tượng… Ú Cách tiến hành theo hướng dẫn ( hình 9) ( hình 9) Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học FCải tiến mới: Để chuẩn bị cho nhóm thức thành công thí nghiệm này, giáo viên trộn trước hỗn hợp theo tỉ lệ : thật đều, sau cho nhóm lấy khoảng thìa nhỏ hỗn hợp đem làm thí nghiệm -Ưu điểm cải tiến: Hỗn hợp giáo viên trộn nên tỉ lệ học sinh thực thí nghiệm thành công - Về mặt kiến thức: Ở nhiệt độ cao Fe tác dụng vởi S tạo FeS màu xám PTHH: Fe + S t0 FeS * Thí nghiệm 3: Bài 23.Nhận biết kim loại nhôm sắt Lấy bột kim loại Al, Fe vào ống nghiệm, nhỏ – giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm Quan sát tượng xảy Cho biết lọ đựng kim loại nào? Giải thích Ú Cách tiến hành theo hướng dẫn ( hình 10) Sắt không phản ứng với dung dịch NaOH ( hình 10) FCải tiến mới: Giáo viên cung cấp cho nhóm đế sứ ống hút nhỏ giọt.Yêu cầu học sinh nêu cách nhận biết kim loại Al, Fe, sau hướng dẫn học sinh cách thực lỗ đế sứ báo cáo tượng xảy ra, kết luận qua tượng -Ưu điểm cải tiến: Cách tiến hành thí nghiệm đơn giản, lượng khí sinh không đẫy phần bột Al trào lỗ đế sứ thực ống nghiệm , dễ rữa dụng cụ - Về mặt kiến thức: Al tác dụng với dung dịch kiềm, Fe không tác dụng 2Al + 2NaOH + 2H2O 2NaAlO2 + 3H2 Tiết 42: Bài 33.Thực hành tính chất hóa học phi kim hợp chất chúng * Thí nghiệm 1: Cacbon khử đồng II oxit nhiệt độ cao Lấy (bằng hạt ngô ) hỗn hợp CuO C (bột than gỗ ) vào ống nghiệm, đun nóng đáy ống nghiệm lửa đèn cồn Quan sát thay đổi màu hỗn hợp phản ứng tượng xảy ống nghiệm đựng dung dịch Ca(OH)2 Ú Cách tiến hành theo hướng dẫn ( hình 11) Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học (hình 11) FCải tiến mới: Giáo viên cho nhóm dùng cặp gỗ, ống nghiệm có gắn nút cao su có ống dẫn khí cốc thủy tinh loại 50 ml Lấy hỗn hợp CuO C ( C hoạt tính sấy khô )cho vào ống nghiệm, đậy kín ống nghiệm nút cao su có ống dẫn khí nhúng vào cốc đựng dung dịch Ca(OH) Dùng cặp gỗ cặp ống nghiệm đun nóng lửa đèn cồn Quan sát màu hỗn hợp tượng cốc thủy tính -Ưu điểm cải tiến: Học sinh làm nhanh, gọn, hiệu quả, tượng rõ ràng, dụng cụ thí nghiệm - Về mặt kiến thức: Ở nhiệt độ cao C khử số oxit kim loại, tạo kim loại khí CO2, khí CO2 làm đục nước vôi C + 2CuO t0 2Cu + CO2 CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H 2O * Thí nghiệm 2: Nhiệt phân muối NaHCO3 Lấy thìa nhỏ NaHCO3 vào ống nghiệm, đun nóng ống nghiệm lửa đèn cồn Quan sát tượng xảy thành ống nghiệm thay đổi ống nghiệm đựng dung dịch Ca(OH)2 Ú Cách tiến hành theo hướng dẫn ( hình 12) ( hình 12) FCải tiến mới: Giáo viên cho nhóm dùng cặp gỗ, ống nghiệm có gắn nút cao su có ống dẫn khí cốc thủy tinh loại 50 ml Lấy thìa nhỏ NaHCO3 cho vào ống nghiệm, đậy kín ống nghiệm nút cao su có ống dẫn khí nhúng vào cốc đựng dung dịch Ca(OH)2 Dùng cặp gỗ cặp ống nghiệm đun nóng lửa đèn cồn Quan sát tượng thành ống nghiệm cốc thủy tính Giáo viên lưu ý cho học sinh cốc đựng dung dịch Ca(OH)2 có dấu hiệu ngừng đun Quan sát tượng theo yêu cầu Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học -Ưu điểm cải tiến: Học sinh làm nhanh, gọn, hiệu quả, tượng rõ ràng, dụng cụ thí nghiệm - Về mặt kiến thức: Khi quan sát thấy cốc nước vôi đục ngừng lại, tiếp tục đun nước thành ống nghiệm không còn, kết tủa trắng tan CO2 dư + Ban đầu xảy phản ứng: 2NaHCO3 t0 Na2CO3 + H2O + CO2 + Khí CO2 Phản ứng với dd Ca(OH)2: CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O + Nếu dư CO2 xảy phản ứng: CO2 + CaCO3 + H2O Ca(HCO3)2 * Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat muối clorua Có lọ đựng chất rắn dạng bột NaCl, Na2CO3 CaCO3 Hãy làm thí nghiệm nhận biết chất lọ FCải tiến mới: Giáo viên cung cấp cho nhóm ống nghiệm chứa chất rắn trắng dạng bột NaCl, Na2CO3 CaCO3, yêu cầu học sinh nêu cách nhận biết, sau hướng dẫn học sinh cách thực lỗ đế sứ : Cho vào lỗ đế sứ chất rắn trên, lấy H2O cho vào lỗ nhận xét tượng, kết luận Nhỏ dung dịch HCl vào lỗ chứa chất rắn tan nước Nhận xét, kết luận dán lại nhãn ống nghiệm để giáo viên kiểm tra kết thí nghiệm -Ưu điểm cải tiến: Rèn luyện cho học sinh biết cách nhận biết chất dán lại nhãn mát bị nhãn - Về mặt kiến thức: CaCO3 không tan nước, Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl, lại NaCl không tác dụng với dung dịch HCl Na2CO3 + HCl NaCl + H2O + CO2 Tiết 52: Bài 43.Thực hành tính chất hiđro cacbon * Thí nghiệm 1: Điều chế axetilen Cho vào ống nghiệm có nhánh (khô) (A) hai ba mẫu CaC2 Nhỏ giọt nước từ ống nhỏ giọt vào ống nghiệm Thu khí axetilen thoát vào ống nghiệm (B) cách đẫy nước Quan sát khí axetilen thu nhận xét * Thí nghiệm 2: Tính chất axetilen - Dẫn khí axetilen vào ống nghiệm đựng ml dung dịch brom Quan sát ghi chép tượng xảy - Dẫn axetilen qua ống thủy tinh vuốt nhọn châm lửa đốt khí axetilen thoát Quan sát màu lửa Ú Cách tiến hành theo hướng dẫn ( hình 13) Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học (hình 13) Nước CaC2 ( hình 14) FCải tiến mới: Ở thí nhiệm 2, giáo viên dùng ống nghiệm nhánh (Hình 14 ) cho – mẫu CaC2 vào đáy nhánh nhỏ, cho khoảng ml H2O vào nhánh lớn Đậy ống nghiệm nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua dẫn tới bình thu Nghiêng cho H2O từ nhánh lớn chảy từ từ qua nhánh nhỏ, thực thu khí, dẫn khí vào dung dịch Brom, đốt khí thoát - Ưu điểm cải tiến: Đơn giản, chuẩn bị gọn nhẹ, tiến hành đồng thời hai thí nghiệm thành công - Về mặt kiến thức: + C2H2 điều chế phòng thí nghiệm cách cho CaC2 phản ứng với nước CaC2 + 2H2O C2H2 + Ca(OH)2 + C2H2: không màu,ít tan nước, nên thu cách đẫy nước để xác định lượng khí C2H2 thoát + C2H2 có phản ứng cộng với dung dịch Br2 ( làm màu da cam dung dịch Br2) HC = CH + Br – Br Br2HC – CHBr2 + C2H2 cháy không khí với lửa sáng, tỏa nhiều nhiệt 2C2H2 + 5O2 t0 CO2 + 2H2O * Thí nghiệm 3: Tính chất vật lí benzen Cho ml C6H6 vào ống nghiệm đựng ml nước cất, lặc kĩ Sau để yên, quan sát chất lỏng ống nghiệm Cho tiếp ml dung dịch Br2 loãng vào ống nghiệm, lắc kĩ Sau để yên, quan sát màu dung dịch ml dd Br2 loãng ml C6H6 ml H2O cất Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học Tiết 59: Bài 49.Thực hành tính chất rượu axit * Thí nghiệm 1: Tính axit axit axetic Cho vào ống nghiệm: Mẫu giấy quì tím, mãnh kẽm, mẫu đá vôi, CuO Cho tiếp ml axit axetic vào ống nghiệm Quan sát ghi chép tượng xảy ống nghiệm Ú Cách tiến hành theo hướng dẫn ( hình 15) Dung dịch CH3COOH Quì tím Hạt Zn Đá vôi CuO ( hình 15) FCải tiến mới: Thí nghiệm thực lỗ đế sứ Mỗi nhóm cần đế sứ ống hút nhỏ giọt đủ Cho vào lỗ đế sứ lần lượt: Mẫu giấy quì tím, mãnh kẽm, mẫu đá vôi, CuO, nhỏ tiếp vào lỗ ml dung dịch CH3COOH Quan sát tượng … Quì tím Zn Đá vôi CuO (hình 16 ) - Ưu điểm cải tiến: Đơn giản, chuẩn bị gọn nhẹ, học sinh dễ làm, dễ quan sát cho nhóm, tượng rõ ràng - Về mặt kiến thức: Dung dịch CH3COOH: Có tính chất axit axit yếu + Tác dụng với quì tím: Quì tím hóa đỏ + Tác dụng với kim loại: Tạo muối H2 CH3COOH + Zn (CH3COO)2Zn + H2 + Tác dụng oxit Bazơ: Tạo muối nước CH3COOH + CuO (CH3COO)2Cu + H2O + Tác dụng với muối cacbonat (CaCO3): 2CH3COOH + CaCO3 (CH3COO)2Ca + H2O + CO2 * Thí nghiệm 2: Phản ứng rượu etylic với axit axetic Cho vào ống nghiệm A ml C2H5OH khan ( rượu 960), ml CH3COOH , nhỏ thêm từ từ khoảng ml H2SO4 đặc, lắc Đun nhẹ hỗn hợp cho chất lỏng bay từ từ sang ống nghiệm B, đến chất lỏng ống A khoảng 1/3 thể tích ban đầu ngừng đun Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học Lấy ống B ra, cho thêm ml dung dịch muối bão hòa, lắc để yên Nhận xét mùi chất lỏng mặt nước Ú Cách tiến hành theo hướng dẫn ( hình 17) (hình 17) FCải tiến mới: Cho vào ống nghiệm 2ml rượu etylic ml axit axetic Cho tiếp ml H2SO4 đậm đặc, vừa cho vừa lắc, đưa đầu ống dẫn vào ống nghiệm chứa sẵn ml nước ( lưu ý đầu ống dẫn khí phải để cách mặt đáy ống nghiệm thu cm) Khi đun ống nghiệm chứa hỗn hợp dung dịch lưu ý: Đun nhẹ, thấy hỗn hợp sôi lên lấy đèn cồn ra, đun nhẹ lại đến ống nghiệm A lại 1/3 ngừng thí nghiệm - Ưu điểm cải tiến: Giáo viên hướng dẫn trước cách đun, nên tránh trường hợp ban đầu hỗn hợp chất lỏng sôi tạo áp suất lớn đẫy văng nút cao su ngoài.Thí nghiệm dễ thành công, dễ quan sát cho nhóm - Về mặt kiến thức: Nếu đun tập trung mạnh hỗn hợp sôi lên tạo áp suất lớn đẫy nút cao su bay đồng thời ống nghiệm B thu Etyl axetat không nguyên chất lẫn hỗn hợp ống A trào qua PTHH: CH3COOH + HOC2H5 H2SO4đ, t0 CH3COOC2H5 + H2O Tiết 67: Thực hành : tính chất gluxit * Thí nghiệm 1: Tác dụng glucozo với bạc nitrat dung dịch amoniac Cho vài giọt dung dịch bạc nitrat vào dung dịch amoniac đựng ống nghiệm, lắc nhẹ Sau , cho tiếp ml dung dịch glucozo vào , lắc khẽ, đun nóng nhẹ lửa ( đặt vào cốc nước nóng) Quan sát ghi chép tượng xảy Ú Cách tiến hành theo hướng dẫn ( hình 18) (hình 18) Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học FCải tiến mới: Để thí nghiệm thành công giáo viên lưu ý phải dùng ống nghiệm sạch.Rữa ống nghiệm thật nước xà phòng dung dịch NaOH loãng, đun nóng rữa lại nước nóng nhiều lần Để thí nghiệm thành công giáo viên hướng dẫn học sinh thực sau: Cho - ml dung dịch AgNO3 2% vào ống nghiệm Cho tiếp dung dịch amoniac loãng 3% tan hết kết tủa xuất (vừa cho vừa lắc) Cho tiếp – giọt NaOH loãng Rót nhẹ tay khoảng ml dung dịch glucozo vào, đun nóng nhẹ có Ag bám thành ống nghiệm - Ưu điểm tiến: Thực tế thực theo hướng dẫn sách giáo khoa thường không thành công, có nhiều lí không thành công ống nghiệm chưa sạch, chưa tạo phức Ag+…Để thí nghiệm thành công giáo viên cần chuẩn bị cho nhóm ống nghiệm sơ đồ tóm tắt cách tiến hành thí nghiệm thực thí nghiệm - Về mặt kiến thức: Thực dung dịch amoniac, dung dịch AgNO3 tạo ion phức (Ag(NH3)2)+ glucozo phản ứng với ion phức C6H12O6 + Ag2O* NH3, t0 C6H12O7 + 2Ag Axit gluconic * Thí nghiệm 2: Phân biệt glucozo, saccarozo, tinh bột Có dung dịch glucozo, sáccarozo, tinh bột( loãng), đựng lọ ngẫu nhiên Lấy dung dịch – ml cho vào ống nghiệm có đánh số tương ứng Sau tiến hành thí nghiệm sau: Nhỏ 1- giọt dung dịch iot vào dung dịch ống nghiệm Quan sát, ghi chép tượng xảy Để riêng lọ đựng dung dịch nhận biết lấy ống nghiệm đánh số tương ứng với lọ dung dịch lại Cho vào ống nghiệm ml dung dịch amoniac, thêm tiếp giọt dung dịch AgNO3 vào lắc mạnh Tiếp tục cho vào ống nghiệm ml dung dịch dựng lọ tương ứng ngâm ống nghiệm cốc nước nóng Quan sát, ghi chép tượng xảy Ú Cách tiến hành theo hướng dẫn ( hình 19) ( hình 19) FCải tiến mới: Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cách nhận biết dung dịch glucozo, sasccarozo, tinh bột Sau cho học sinh nhận biết hồ tinh bột trước, hai ống nghiệm lại thực theo hướng dẫn sách giáo khoa đặt yên cốc nước đun lửa đèn cồn ( khoảng 600), đến thấy kết tủa Ag thành ống nghiệm dừng lại - Ưu điểm cải tiến: Nếu thực theo hướng dẫn thí nghiệm thành Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học công - Về mặt kiến thức: + Dung dịch iot tác dụng hồ tinh bột cho màu xanh lam đặc trưng, phản ứng xảy dễ dàng + Glucozo có phản ứng tráng gương, saccarozo phản ứng tráng gương C6H12O6 + Ag2O* dd NH3, t0 C6H12O7 + 2Ag Axit gluconic Khả áp dụng * Thời gian áp dụng thử nghiệm Năm học 2010 - 2011 sau tập huấn dạy học theo chuẩn kiến thức – kĩ năng, Tôi thực thử nghiệm bảy thực hành bắt buột chương trình hóa học lớp theo giải pháp nhận thấy có hiệu khắc phục hạn chế tồn mà giáo viên gặp phải Đến đầu năm học 2011 – 2012, Tôi mạnh dạn đưa đề tài vào sinh hoạt nhóm môn hóa học trường THCS Hoài Đức giáo viên trực tiếp giảng dạy trí cao, sau Tôi tiếp tục trao đổi với đồng nghiệp môn toàn huyện giáo viên đem thử nghiệm trí có hiệu tốt * Khả thay giải pháp có Giải pháp cải tiến cách tiến hành thí nghiệm không rập khuông theo hướng dẫn sách giáo khoa thay giải pháp có đảm bảo tốt yêu cầu chuẩn kiến thức – kĩ Đề tài giúp cho giáo viên môn hóa học khắc phục tồn hạn chế khách quan để dạy tốt tiết thực hành bắt buộc * Khả áp dụng Khả áp dụng đề tài dễ dàng, đặt biệt trường THCS miền núi, vùng sâu, vùng xa, thiếu điều kiện sở vật chất nhân viên thiết bị Cách tiến hành thí nghiệm tương đối dễ làm, tốn công sức,khắc phục nhiều khó khăn nên khả áp dụng khả quan Lợi ích kinh tế - xã hội *Thể rõ lợi ích đạt đến trình giáo dục Thực việc cải tiến cách tiến hành thí nghiệm bảy thực hành môn hóa học lớp đem lại số lợi ích thiết thực sau: - Giảm tải thời gian chuẩn bị trước dụng cụ hóa chất cho thực hành, phần lớn tận dụng dụng cụ sẵn có gọn nhẹ - Đảm bảo cho nhiều giáo viên dạy môn thực buổi dạy thực chương trình qui định - Dù có thiếu nhân viên thiết bị hay nhân viên thiết bị không đào tạo chuyên môn hóa học, giáo viên môn hóa học hoàn thành nhiệm vụ *Tính kỹ thuật , chất lượng, hiệu sử dụng Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học Đề tài cải tiến đảm bảo tốt khâu kỹ thuật , chất lượng thí nghiệm theo yêu cầu mà định hướng cho việc nghiên cứu để tạo tiền đề cho việc cải tiến dụng cụ thí nghiệm cho phù hợp Hơn tiết kiệm lượng hóa chất đáng kể, dễ làm, dễ quan sát cho học sinh học theo nhóm nên hiệu sử dụng đề tài có khả cho nhiều trường THCS *Tác động xã hội tích cực, cải thiện môi trường, điều kiện lao động - Việc cải tiến cách tiến hành thí nghiệm cho gọn nhẹ tác động đến tính tích cực học sinh, em không lo lắng cho tiết thực hành hóa học sợ tiến hành không thành công hết thời gian tiết học mà chưa thực hết thí nghiệm theo yêu cầu - Phần lớn phòng môn trường THCS vừa chứa dụng cụ vừa chứa hóa chất, nên vào phòng môn học sinh phải ngửi nhiều mùi hóa chất gây hại cho sức khỏe học sinh em e ngại Chính giáo viên môn thực theo đề tài cải thiện môi trường phòng môn, có giáo viên học sinh tiếp tục thực tiết thực hành buổi dạy - Thực theo đề tài cải tiến kĩ thuật tiến hành thí nghiệm đảm bảo tốt điều kiện lao động người giáo viên học sinh tốn thời gian chuẩn bị trước, phòng môn tạo điều kiện cho tiết học phòng môn Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học C KẾT LUẬN * Những điều kiện , kinh nghiệm áp dụng, sử dụng giải pháp Hóa học môn khoa học thực nghiệm, kiến thức môn hóa phải minh chứng qua trực quan cách rõ ràng, từ thí nghiệm nghiên cứu tính chất đến thí nghiệm mang tính chứng minh, kiểm chứng vv Đặc biệt thí nghiệm thực hành bắt buộc chương trình, người giáo viên dạy môn hóa học phải khắc phục khó khăn từ sở vật chất, phòng thiết bị, nhân viên phòng môn vv để dạy đủ tiết thực hành, có tạo niềm tin vào khoa học, lòng say mê khám phá, nghiên cứu, tìm hiểu môn hóa học học sinh Chính từ điều kiện thực tế giảng dạy nhiều năm với trăn trở thân mà Tôi đưa sáng kiến kinh nghiệm với đề tài “Cải tiến số kỹ thuật để thực thành công thí nghiệm bảy thực hành bắt buộc môn hóa học lớp theo chuẩn kiến thức kĩ năng.” Nhằm giúp cho giáo viên môn hóa học dạy trường đặc biệt trường khó khăn sở vật chất thôn quê, vùng sâu, vùng xa, bãi bồi, hải đảo…thuận lợi công tác giảng dạy Việc sử dụng giải pháp sáng kiến tùy thuộc vào điều kiện trường THCS Ở trường THCS gặp phải khó khăn việc sử dụng giải pháp cải tiến đem lại nhiều kết tốt kiểm nghiệm qua thực tế giảng dạy *Những triển vọng việc vận dụng phát triễn giải pháp - Sáng kiến kinh nghiệm giúp cho giáo viên tiết kiệm thời gian chuẩn bị cho tiết thực hành, rửa dụng cụ, xếp lại dụng cụ ,sử lí hóa chất thừa, vệ sinh phòng thực hành sau tiết dạy, từ thuận lợi cho giáo viên khác thực hành tiết học buổi học - Sáng kiến dễ làm khắc phục thời khóa biểu phân công giảng dạy nhiều giáo viên dạy môn hóa học trùng tiết thực hành buổi , đảm bảo tốt mặt Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng, đảm bảo tính khoa học môn Chính mà triển vọng vận dụng đề tài khả quan cho trường THCS - Sáng kiến trợ giúp cho giáo viên trường tham gia công tác giảng dạy, kinh nghiệm không ngại ngùng trước tiết thực hành bắt buộc môn - Về phía học sinh không áp lực nặng nề tiết thực hành, dễ làm, thí nghiệm dễ thành công, dễ quan sát cho nhóm, từ em ham thích học tiết thực hành môn hóa học - Đề tài tạo tiền đề cho giáo viên môn hóa học suy nghĩ, nghiên cứu để tiến tới cải tiến dụng cụ thí nghiệm hiệu chưa phù hợp với thí nghiệm * Đề xuất, kiến nghị: - Giáo viên môn hóa học trường tiếp tục đầu tư cải tiến dụng cụ, cách làm để phục vụ tốt cho tiết thực hành, từ lôi học sinh yêu thích học môn hóa học bước đầu trang bị cho em định hướng nghề nghiệp cho tương lai sau - Các cấp lành đạo quan tâm đầu tư nhiều sở vật chất, dụng cụ, hóa chất cho phòng môn, có đảm bảo tốt cho công tác giảng dạy thời kì công nghiệp hóa, đại hóa đất nước * Lời kết đề tài Tuy nhiều cố gắn việc viết thành đề tài từ thực tế làm không tránh khỏi thiếu sót Vì nghiệp giáo dục hệ trẻ tương lai, mong nhận góp ý chân tình người đọc để đề tài ngày hoàn thiện Tác giả Nguyễn Kim Ánh HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA PHÒNG GD VÀ ĐT: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… MỤC LỤC Đề tài bao gồm phần: - Tên đề tài, tác giả A Mở đầu I Đặt vấn đề Thực trạng vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp để giải Ý nghĩa tác dụng giải pháp Phạm vi nghiên cứu đề tài II Phương pháp tiến hành Cơ sở lí luận thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, đề tài Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo giải pháp B Nội dung I Mục tiêu II Mô tả giải pháp đề tài Thuyết minh tính Khả áp dụng - Thời gian áp dụng thử nghiệm có hiệu - Có khả thay giải pháp có - Khả áp dụng đơn vị Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Trang Trang - tìm giải pháp Trang – 19 Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Lợi ích kinh tế - xã hội - Thể rõ lợi ích đạt đến trình giáo dục, công tác - Tính kĩ thuật, chất lượng, hiệu sử dụng - Tác động xã hội tích cực; cải thiện môi trường; điều kiện lao động C Kết luận - Những điều kiện, kinh nghiệm áp dụng, sử dụng giải pháp - Những triển vọng việc vận dụng phát triển giải pháp - Đề xuất, kiến nghi Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Năm học Trang 20 [...]... kiến kinh nghiệm với đề tài Cải tiến một số kỹ thuật để thực hiện thành công các thí nghiệm trong bảy bài thực hành bắt buộc của môn hóa học lớp 9 theo chuẩn kiến thức kĩ năng.” Nhằm giúp cho giáo viên bộ môn hóa học dạy ở các trường đặc biệt là trường còn khó khăn về cơ sở vật chất ở thôn quê, vùng sâu, vùng xa, bãi bồi, hải đảo…thuận lợi trong công tác giảng dạy Việc sử dụng giải pháp trong sáng... đến quá trình giáo dục Thực hiện việc cải tiến cách tiến hành thí nghiệm trong bảy bài thực hành môn hóa học lớp 9 đem lại một số lợi ích thiết thực sau: - Giảm tải được thời gian chuẩn bị trước các dụng cụ và hóa chất cho bài thực hành, vì phần lớn tận dụng dụng cụ sẵn có và gọn nhẹ - Đảm bảo được cho nhiều giáo viên cùng dạy bộ môn thực hiện trong cùng một buổi dạy và thực hiện đúng chương trình... sẽ ham thích học những tiết thực hành của môn hóa học - Đề tài cũng tạo tiền đề cho giáo viên bộ môn hóa học suy nghĩ, nghiên cứu để tiến tới cải tiến những dụng cụ thí nghiệm không có hiệu quả hoặc chưa phù hợp với từng thí nghiệm * Đề xuất, kiến nghị: - Giáo viên bộ môn hóa học của các trường tiếp tục đầu tư cải tiến dụng cụ, cách làm để phục vụ tốt cho các tiết thực hành, từ đó lôi cuốn được học sinh... tiết thực hành hóa học vì sợ tiến hành không thành công và hết thời gian của tiết học mà vẫn chưa thực hiện được hết các thí nghiệm theo yêu cầu - Phần lớn các phòng bộ môn của các trường THCS vừa chứa dụng cụ vừa chứa hóa chất, nên khi vào phòng bộ môn thì học sinh phải ngửi nhiều mùi hóa chất gây hại cho sức khỏe của học sinh do đó các em rất e ngại Chính vì thế nếu giáo viên bộ môn thực hiện theo... chép các hiện tượng xảy ra Ú Cách tiến hành theo hướng dẫn ( hình 18) (hình 18) Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học FCải tiến mới: Để thí nghiệm thành công giáo viên lưu ý phải dùng ống nghiệm sạch.Rữa ống nghiệm thật sạch bằng nước xà phòng hoặc dung dịch NaOH loãng, đun nóng rữa lại bằng nước nóng nhiều lần Để thí nghiệm thành công giáo viên hướng dẫn học. .. sẽ cải thiện được môi trường trong phòng bộ môn, có như thế thì giáo viên và học sinh mới tiếp tục thực hiện những tiết thực hành tiếp theo trong một buổi dạy - Thực hiện theo đề tài cải tiến kĩ thuật tiến hành thí nghiệm còn đảm bảo tốt điều kiện lao động của người giáo viên và học sinh vì ít tốn thời gian chuẩn bị trước, phòng bộ môn sạch sẽ tạo điều kiện cho những tiết học kế tiếp trong phòng bộ môn. .. chuyên môn hóa học, thì giáo viên bộ môn hóa học vẫn hoàn thành được nhiệm vụ của mình *Tính năng kỹ thuật , chất lượng, hiệu quả sử dụng Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học Đề tài cải tiến này không những vẫn đảm bảo tốt khâu kỹ thuật , chất lượng của từng thí nghiệm theo yêu cầu mà còn định hướng được cho việc nghiên cứu để tạo tiền đề cho việc cải tiến. .. nghiệm của các bài thực hành bắt buộc trong chương trình, người giáo viên dạy môn hóa học phải khắc phục mọi khó khăn từ cơ sở vật chất, phòng thiết bị, nhân viên phòng bộ môn vv để dạy đủ các tiết thực hành, có như thế mới tạo được niềm tin vào khoa học, lòng say mê khám phá, nghiên cứu, tìm hiểu bộ môn hóa học của học sinh Chính từ những điều kiện thực tế giảng dạy nhiều năm cùng với trăn trở của bản... học sinh nhận biết hồ tinh bột trước, hai ống nghiệm còn lại thực hiện theo hướng dẫn sách giáo khoa rồi đặt yên trong cốc nước đang đun trên ngọn lửa đèn cồn ( khoảng 600), đến khi thấy kết tủa Ag trên thành ống nghiệm thì dừng lại - Ưu điểm của cải tiến: Nếu thực hiện đúng theo hướng dẫn thì thí nghiệm mới thành Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học công. .. viên thực hiện: Nguyễn Kim Ánh Trang Sáng kiến kinh nghiệm 2011 – 2012 Năm học C KẾT LUẬN * Những điều kiện , kinh nghiệm áp dụng, sử dụng giải pháp Hóa học là môn khoa học thực nghiệm, vì vậy những kiến thức về môn hóa phải được minh chứng qua trực quan một cách rõ ràng, từ những thí nghiệm nghiên cứu tính chất mới đến những thí nghiệm mang tính chứng minh, kiểm chứng vv Đặc biệt là những thí nghiệm của ... dạy môn hóa học huyện Hoài Nhơn - Đề tài tiến hành từ việc nghiên cứu kĩ thí nghiệm thực hành hóa học bắt buộc môn hóa học lớp xuất phát từ yêu cầu thực tế: + Phải tiến hành đủ thí nghiệm thực hành. .. kiến kinh nghiệm với đề tài Cải tiến số kỹ thuật để thực thành công thí nghiệm bảy thực hành bắt buộc môn hóa học lớp theo chuẩn kiến thức kĩ năng.” Nhằm giúp cho giáo viên môn hóa học dạy trường... thành công thí nghiệm bảy thực hành bắt buộc môn hóa học lớp theo chuẩn kiến thức kĩ năng.” Ý nghĩa tác dụng giải pháp - Ý nghĩa giải pháp: Đề tài Cải tiến số kỹ thuật để thực thành công thí nghiệm

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan