0

KINH NGHIỆM sử DỤNG đồ DÙNG TRỰC QUAN TRONG GIẢNG dạy môn SINH học 9 TRUỜNG THCS HỒNG THUỶ

11 519 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2015, 22:36

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC TRUỜNG THCS HỒNG THUỶ Phần I MỞ ĐẦU I/ Lí chọn đề tài Sinh học môn khoa học, có vị trí vô quan trọng Sinh học nghiên cứu tìm hiểu giới sinh vật trái đất Để nguồn khoa học cho hệ trẻ xác lập sở phương pháp dạy học giáo viên Trong trình giảng dạy giáo viên phải vào mục tiêu đào tạo hệ trẻ nhà trường xã hội chủ nghĩa Nội dung chương trình sinh học giúp em tiếp thu nguồn tri thức sinh học từ vận dụng vào thực tiễn đời sống Nhưng thực tế nhà trường môn Sinh học chưa quan tâm mức Số học sinh khá, giỏi thấp so với môn học khác mà phần lớn mức độ trung bình Vậy sao? Do trình độ nhận thức học sinh hay em chưa có say mê học tập .Điều chưa hoàn toàn chưa phải nguyên nhân chủ yếu mà quan trọng đội ngũ giáo viên nhiều thiếu sót kiến thức, kinh nghiệm lòng nhiệt tình say mê giảng dạy Dạy nào? Bằng phương pháp nào? Cho hợp lí với giảng cho thật cô động giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ môn Sinh học môn khoa học thực nghiệm, lứa tuổi em hiếu động ham hiểu biết, thích quan sát vật tượng cụ thể Thế thiếu sót lớn trường phổ thông bỏ qua sử dụng đồ dùng trực quan Việc sử dụng đồ dùng trực quan giảng người thầy kết hợp cho học sinh quan sát vật thật, tranh, ảnh, mô hình với nắm kiến thức học Chính vậy: “Sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy sinh học lớp 9” Nhằm nâng cao nhận thức học sinh gắn lý luận với thực tiễn góp phần giải thắc mắc tò mò cho em làm cho Sinh học trở lên sinh động dẫn tới chất lượng học tập cao II/ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU : Các đối tượng học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu l lớp trường THCS Hồng Thuỷ III/ Phạm vi thời gian nghiên cứu Việc sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy Sinh học nghiên cứu từ năm học 2009-2010 thực lớp trường THCS Hồng Thuỷ huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình, nơi công tác IV/ Cơ sở lý luận PHÂN II NỘI DUNG I/ TỔNG QUAN * Thực trạng trước thực giải pháp đề tài 1/ Thuận lợi: Cơ sở vật chất : Trường THCS Hồng Thuỷ huyện Lệ Thuỷ Trường xây dựng kiên cố hoá đảm bảo đủ sở vật chất cho học sinh học ca Trường có phòng học môn Giáo viên : Gồm có 40 giáo viên đứng lớp với trình độ cao đẳng đại học Nói chung đội ngũ giáo viên có lòng nhiệt tình tay nghề vững vàng Học sinh: Học sinh trường em nông dân với nghề nông chủ yếu, em đ ều ngoan, chăm học tập lao đ ộng 2/ Khó khăn: Các mô hình, tranh vẽ, mẫu vật ngâm tiêu bản, kính hiển vi, kính núp… Đã cũ thiếu nhiều so với nhu cầu giảng dạy học tập nhà trường Với sở vật chất thiếu đồ dùng dạy học nên giáo viên dạy môn Sinh thường sử dụng phương pháp dạy thuyết trình Kinh tế địa phương gặp nhiều khó khăn, gia đình quan tâm đến học tập em môn Sinh môn khoa học thực nghiệm học sinh cho “ Môn Sinh học không quan trọng môn chính” Vì đầu tư cho môn học với suy nghĩ đa số em không hiểu rõ chất lí thuyết dẫn đến việc nắm kiến thức gặp nhiều khó khăn vướng mắc kiến thức em bị hổng nhiều dẫn đến bỏ bê việc học môn sinh học Qua khảo sát chất lượng học tập môn sinh lớp chưa thực đề tài Loại Giỏi Khá Lớp 7A Trung Yếu Kém 7% bình 4% 25% 64% II/ NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI: Đảm bảo nguyên tắc trực quan giảng dạy Trong giảng dạy sinh học đảm bảo nguyên tắc trực quan nguyên tắc đạo trình dạy học nhằm nâng cao hiệu chất lượng giáo dục Đồ dùng trực quan cung cấp cho học sinh tối đa hình ảnh cụ thể , biểu tượng cụ thể sáng muôn hình muôn vẻ vật tượng mà em học nghiên cứu Sử dụng quan sát thí nghiệm phải xem phương pháp đặc thù, chúng góp phần đáp ứng mặt nhận thức lứa tuổi học sinh ( 14-15) lứa tuổi vốn sống ít, hiểu biết ít, biểu tượng tích luỹ hạn chế; Các em nặng tư thực nghiệm , tư hình tượng cụ thể Việc xây dựng khái niệm đòi hỏi phải lấy “Phương tiện trực quan” làm điểm tựa cho trình nhận thức Hơn phương tiện trực quan phát huy em tính tích cực, tính tự lực, chủ động sáng tạo việc dành lấy tri thức tổ chức đạo thầy, kiến thức sâu sắc Chúng gây hứng thú nhận thức cho học sinh mà hứng thú nhận thức yếu tố tâm lí ban đầu có tác dụng trình nhận thức 2.Vận dụng đồ dùng trực quan giảng dạy cách rộng rãi Đối với việc dạy học sinh học, đồ dùng trực quan có ý nghĩa quan trọng giảng dạy sinh học.Vì vận dụng cách rộng rãi, không có ý nghĩa to lớn việc nhận thức mà em có điều kiện thuận lợi để thực Ví dụ: Học sinh làm thí nghiệm, quan sát vật tượng thực tế đời sống như: Thành lập phản xạ có điều kiện gà, chó, cá ánh sáng tiếng kẻng Xung quanh em giới sinh vật đa dạng , phong phú với hoạt động sống, diễn gần gũi với em Từ người thầy hướng vào mà lựa chọn dùng làm phương tiện trực quan, nghiên cứu giảng dạy học tập Trong phương tiện trực quan mẫu tươi tỏ có nhiều ưu điểm Nó cho phép học sinh biết rõ hình dạng kích thước thực đối tượng quan sát, cho biết tính chất đặc điểm cấu tạo đối tượng nghiên cứu Nhưng lúc kiếm mẫu tươi, dùng mẫu ngâm thay Trong thực tế giảng dạy lúc vật thật đáp ứng yêu cầu sư phạm đồ dùng dạy học Có vật nhỏ, khó quan sát phải kết hợp sử dụng mô hình tranh vẽ, đặc biệt loại tranh cho phép sâu vào mức độ khác nhau, cấu trúc quan hay sâu vào chi tiết phận quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm hiểu chức Hình vẽ bảng giáo viên phương tiện trực quan có giá trị sư phạm cao (nếu giáo viên vẽ đẹp nhanh) kết hợp lúc mô tả, thuyết trình giúp em theo dõi giảng cách rõ ràng Sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy phải đảm bảo tính sư phạm khoa học Trong giảng sinh học cần sử dụng phương tiện trực quan:Vật thật (mẫu tươi, mẫu ngâm, mẫu khô, tiêu hiển vi) Vật tượng : Mô hình , tranh vẽ (đen, trắng màu) hình chụp, hình vẽ bảng sơ đồ cấu tạo, phải đảm bảo tính sư phạm khoa học : - Khi giáo viên đưa mẫu vật biểu diễn cần: lúc , cách , dùng đến đâu đưa đến tránh bày la liệt - Đối tượng quan sát phải đủ lớn vừa tầm nhìn , nhỏ phải đưa tới bàn cho học sinh quan sát - Các thí nghiệm giáo viên cần liên hệ chặt chẽ với giảng có đối chứng có sức thuyết phục - Giáo viên phải nghiên cứu, làm thử trước đem biểu diễn trước học sinh III THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM Bài giảng thực nghiệm: Kết PH ẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1/KẾT LUẬN: Sinh học ngành khoa học sát với thực tế đời sống,vì thực tế giảng dạy môn, truyền đạt kiến thức cho học sinh yếu tố quan trọng Trong giảng dạy sử dụng đồ dùng trực quan định thắng lợi 1/2 giảng, đồ dùng trực quan phát huy tính tích cực học sinh làm cho em ý nghe giảng , quan sát hăng hái xây dựng Như đồ dùng trực quan sở, xương sống cho giảng Qua quan sát đồ dùng trực quan học sinh phát triển óc sáng tạo từ hình thành biểu tượng khái niệm đắn Đồ dùng trực quan chứng minh cho quan điểm biện chứng, sử dụng đồ dùng trực quan cần phối kết hợp với nhiều phương pháp khác đem lại hiệu cao II KIẾN NGHỊ Đề tài đạt kết bước đầu, giải phần việc: “Sử dụng đồ dùng trực quan giảng sinh học ” thực lớp trường THCS Hồng Thuỷ huyện Lệ Thuỷ nhiều hạn chế Hồng Thuỷ, ngày 20 tháng5 năm 2010 Giáo viên Hoàng Thị Mùi ... sử dụng đồ dùng trực quan Việc sử dụng đồ dùng trực quan giảng người thầy kết hợp cho học sinh quan sát vật thật, tranh, ảnh, mô hình với nắm kiến thức học Chính vậy: Sử dụng đồ dùng trực quan. .. kiến thức cho học sinh yếu tố quan trọng Trong giảng dạy sử dụng đồ dùng trực quan định thắng lợi 1/2 giảng, đồ dùng trực quan phát huy tính tích cực học sinh làm cho em ý nghe giảng , quan sát hăng... nguyên tắc trực quan giảng dạy Trong giảng dạy sinh học đảm bảo nguyên tắc trực quan nguyên tắc đạo trình dạy học nhằm nâng cao hiệu chất lượng giáo dục Đồ dùng trực quan cung cấp cho học sinh tối
- Xem thêm -

Xem thêm: KINH NGHIỆM sử DỤNG đồ DÙNG TRỰC QUAN TRONG GIẢNG dạy môn SINH học 9 TRUỜNG THCS HỒNG THUỶ , KINH NGHIỆM sử DỤNG đồ DÙNG TRỰC QUAN TRONG GIẢNG dạy môn SINH học 9 TRUỜNG THCS HỒNG THUỶ ,

Từ khóa liên quan