0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD LỚP 12 Ở TRƯỜNG THPT

48 1,532 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2015, 18:45

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT NAM KHOÁI CHÂU  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD LỚP 12 Ở TRƯỜNG THPT Lĩnh vực : Môn GDCD Tác giả : Trần Thị Vân Anh Chức vụ : Giáo viên NĂM HỌC 2013 - 2014 Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Diễn giải Ghi chú 1 SKKN Sáng kiến kinh nghiệm. 2 THPT Trung học phổ thông. 3 GD & ĐT Giáo dục và Đào tạo 4 ĐH Đại học 5 HS Học sinh 6 GV Giáo viên 7 CNTT Công nghệ thông tin 8 BĐTD Bản đồ tư duy 9 PT Phổ thông MỤC LỤC Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -1- Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 3 I. Lý do chọn đề tài 3 II. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn 7 III. Số liệu và thực trạng 9 1. Số liệu 9 2. Thực trạng 12 IV. Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của SKKN 15 1. Mục đích 15 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 15 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 15 4. Phương pháp nghiên cứu 15 5. Đóng góp của SKKN 15 PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 17 I. Cơ sở khoa học 17 1, Cơ sở khoa học 17 2. Nguyên tắc sử dụng 18 3.Ưu điểm sử dụng phương pháp học bằng bản đồ tư duy 18 4. Ưu điểm của bản đồ tư duy 18 5. Các bước dạy học bằng sơ đồ tư duy 20 II. Giới thiệu về sơ đồ tư duy 21 1. Tác giả 21 2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng 22 3. Xuất bản đồ ra dạng hình ảnh, PDF, PPT 30 III. Sử dụng bản đồ tư duy vào dạy GDCD 12 32 1. Chú ý 32 2. Hoạt động dạy trên lớp 32 3. Một số ví dụ 33 PHẦN III. KẾT KUẬN 42 1. Kết quả 42 2. Bài học kinh nghiệm 43 3. Kết luận 44 4. Kiến nghị 45 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -2- Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Luật Giáo dục năm 2005 đã xác định: "Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân " (Điều 23 - Luật Giáo dục năm 2005). Để thực hiện được điều đó, các môn học, hoạt động giáo dục trong nhà trường đều có ý nghĩa, vai trò nhất định. Trong đó, môn Giáo dục công dân có vai trò quan trọng và trực tiếp trong việc giáo dục cho học sinh ý thức, hành vi người công dân, phát triển tâm lực và nhân cách con người toàn diện. Với vai trò quan trọng như vậy cho nên môn giáo dục công dân đã bắt nhịp với xu hướng dạy học hiện đại kết hợp với những thành tựu công nghệ thông tin hỗ trợ cho việc dạy học để chứng tỏ những ưu thế và hiệu quả trong quá trình giáo dục cho học sinh ý thức, hành vi người công dân, phát triển tâm lực và nhân cách con người toàn diện.Chính vì vậy, việc giúp học sinh phát triển tư duy của bộ não để vận dụng vào học tập là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của những người làm công tác giáo dục. Vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào thực tế là mục tiêu của môn học. Thực tế cho thấy, chương trình học GDCD là sau khi học xong học sinh có được kĩ năng cơ bản nhất để vận dụng vào thực tế cuộc sống có hiệu quả cao. Tuy nhiên, phần lớn học sinh học GDCD theo quan điểm bắt buộc phải học bởi nó là một môn học để tính điểm trung bình các môn. Sau khi kiểm tra hứng thú môn học chúng tôi nhận thấy phần lớn học sinh không hứng thú học môn học này do nhiều nguyên nhân như: Nhận thức của học sinh; phụ huynh học sinh; của một số giáo viên ; do quan điểm của một số lãnh đạo nhà trường, một phần do bài giảng của giáo viên còn đơn điệu chưa thu hút được hứng thú của các em. Đặc biệt là Giáo dục công dân lớp 12. Ở năm học cuối cấp, học sinh chịu nhiều áp lực bởi chương trình học nặng hơn cũng như lo lắng nhiều cho việc thực hiện ước mơ, hoài bão bằng con đường thi cử. Các em đa số chú tâm, giành nhiều thời gian cho những môn học mà tới đây các em sẽ thi tốt nghiệp và thi Đại học. Môn Giáo dục công dân thường bị các em coi nhẹ, "học đối phó để lấy điểm mà thôi". Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -3- Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT Nhằm nâng cao hứng thú môn học, hướng các em đến phương pháp học tích cực và tự chủ, nâng cao kỹ năng trí tuệ và khả năng tư duy mạch lạc, nhất là khả năng vận dụng kiến thức bài học trên lớp vào thực tế cuộc sống trở thành kỹ năng sống.Tôi xin trình bày ứng dụng công cụ học tập-Bản Đồ Tư Duy iMinMap vào dạy môn GDCD ở trường THPT.Bản Đồ Tư Duy iMinMap đã được ứng dụng vào dạy học từ lâu, tuy nhiên ứng dụng BĐTD vào dạy môn GDCD còn chưa nhiều, nhất là vào chương trình GDCD lớp 12 Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -4- Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -5- Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -6- Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT II. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN. Năm học 2013 - 2014 là năm học Bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường phổ thông. Một trong những phương pháp dạy học mới và hiện đại nhất được đưa vào là phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy (BĐTD) - một phương pháp dạy học mới đang được rất nhiều nước trên thế giới áp dụng. Qua việc tìm hiểu và vận dụng phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy, tôi nhận thấy phương pháp dạy học này rất có hiệu quả trong công tác giảng dạy và học tập của học sinh. Bước đầu đã khơi gợi trong học sinh hứng thú với môn học, đồng thời đem đến cho các em tư duy mới, sáng tạo về môn học. Vậy thế nào là phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy? Cần sử dụng bản đồ tư duy như thế nào để nâng cao chất lượng trong các giờ học GDCD? Đó là những vấn đề tôi muốn cùng được chia sẻ với các đồng nghiệp trong sáng kiến kinh nghiệm này. Giảng dạy GDCD cấp THPT nói chung và GDCD 12 nói riêng đều đòi hỏi HS sau khi học xong phải có được kĩ năng cơ bản để vận dụng vào thực tế có lợi cho mình và có ích cho xã hội, để làm được điều đó các em phải hiểu, nắm được mục tiêu bài học sau đó vận dụng vào thực tiễn. Một công cụ hỗ trợ giảng dạy đã được đánh giá cao và đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo khuyến khích ngành giáo dục thực hiện, ứng dụng trong giảng dạy, đó là công cụ sử dụng Bản đồ tư duy iMind Map của Tony Buzan trong dạy học. Để tăng hấp dẫn cho môn học, giúp học sinh hiểu sâu sắc các kiến thức lý thuyết đã được học mà quan trọng hơn là tạo cho học sinh tư duy sáng tạo, nhạy bén, tạo tính tích cực, hứng thú học tập. Bản đồ tư duy là hình thức ghi chép sử dụng màu sắc, hình ảnh để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. BĐTD một công cụ tổ chức tư duy nền tảng, có thể miêu tả nó là một kĩ thuật hình họa với sự kết hợp giữa từ ngữ, hình ảnh, đường nét, màu sắc phù hợp với cấu trúc, hoạt động và chức năng của bộ não, giúp con người khai thác tiềm năng vô tận của bộ não. Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -7- Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT BĐTD giúp học sinh có được phương pháp học hiệu quả hơn: Việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là mục tiêu dạy học. Thực tế cho thấy một số học sinh học rất chăm chỉ nhưng vẫn học kém, các em thường học bài nào biết bài đấy, học phần sau đã quên phần trước và không biết liên kết các kiến thức với nhau, không biết vận dụng kiến thức đã học trước đó vào những phần sau. Phần lớn số học sinh khi đọc sách hoặc nghe giảng trên lớp không biết cách tự ghi chép để lưu thông tin, lưu kiến thức trọng tâm vào trí nhớ của mình. Sử dụng thành thạo BĐTD trong dạy học sẽ gúp học sinh có được phương pháp học, tăng tính độc lập, chủ động, sáng tạo và phát triển tư duy. BĐTD - giúp học sinh học tập một cách tích cực. Một số kết quả nghiên cứu cho thấy bộ não của con người sẽ hiểu sâu, nhớ lâu và in đậm cái mà do chính mình tự suy nghĩ, tự viết, vẽ ra theo ngôn ngữ của mình vì vậy việc sử dụng BĐTD giúp học sinh học tập một cách tích cực, huy động tối đa tiềm năng của bộ não. Trong thực tế giáo viên rất muốn ứng dụng các công cụ giảng dạy, phương pháp giảng dạy mới trong quá trình truyền đạt các nội dung kiến thức, nhưng cũng có thể vì các lý do chủ quan và khách quan mà không thể áp dụng các công cụ, các phương pháp đó. Do đó giáo viên thường dạy theo phương pháp thuyết trình là chủ yếu nghĩa là giáo viên giảng học sinh nghe và ghi chép, không tạo được hứng thú cho các em, không phát huy được tính sáng tạo, huy động nhiều đến tư duy của học sinh dẫn đến chất lượng giờ học không cao. Chương trình GDCD 12 chủ yếu là giáo dục các em những kiến thức cơ bản về pháp luật - những kiến thức này hết sức cần thiết để các em tự tin bước vào cuộc sống. Với vai trò quan trọng ấy mà tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu và mạnh dạn áp dụng phương pháp sử dụng bản đồ tư duy iMinMap vào giảng dạy. Kết quả cho thấy hứng thú của học GDCD của các em đã được nâng lên rõ rệt. Trong bản sáng kiến này, tôi sẽ đưa ra những ý kiến, kinh nghiệm của cá nhân mình, cũng như tiết dạy tôi đã thử nghiệm trong năm học vừa qua để cùng các bạn đồng nghiệp thảo luận tìm ra những giải pháp tốt nhất cho những tiết dạy của mình. Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -8- Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT III. SỐ LIỆU VÀ THỰC TRẠNG. 1. Số liệu. 1.1. Khảo sát hứng thú học môn GDCD của học sinh lớp 12 tại trường (Khi chưa áp dụng phương pháp dạy học bằng sơ đồ tư duy iMinMap) *Test1 : Hứng thú của học sinh với môn học: Trường:…………… …… Lớp:………….……… …… Họvà tên:…………….…… TEST 1 PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN (Để giúp thầy cô giáo điều tra về hứng thú của các em đối với môn GDCD, các em hãytrả lời giúp thầy cô phiếu điều tra này. Em hãy trả lời đúng với suy nghĩ của mình) (Em không nhất thiết phải ghi họ tên hoặc phải kí vào phiếu này. Phiếu này không ảnh hưởng bất kỳ điều gì tới em) TT Nội dung câu hỏi Có Không Không trả lời 1 Em có hứng thú với môn học GDCD không?. 2 Em có tích cực xây dựng bài không?. 3 Em có sưu tầm thêm tài liệu về môn học không? 4 Em có vận dụng kiến thức đã học vào thực tế không? 5 Môn học này có ý nghĩa với em không? * Kết quả khảo sát tháng 9/2012.( Trên 4 lớp) Lớp Sĩ số Mức độ hứng thú học tập Có Bình thường Không SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ 12A3 45 5 11% 15 33 % 25 56% 12A6 42 12 28% 15 36 % 15 36% 12A7 38 5 13% 12 32% 21 55% 12A10 36 15 42% 10 28% 11 30% *. Nguyên nhân của kết quả. Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -9- [...]... lớp 12 ở trường THPT IV MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA SKKN 1 Mục đích - Dạy môn GDCD lớp 12 ở trường THPT - Ứng dụng bản đồ tư duy iMindmap vào dạy GDCD lớp 12 ở trường THPT 2 Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -14- Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT - Đối tư ng: + Chương trình dạy học môn GDCD lớp 12. .. đồ tư duy iMindMap trong một số bài cụ thể của môn GDCD lớp 12 Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -33- Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -34- Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -35- ... + Dạy GDCD lớp 12 + Ứng dụng iMindmap vào dạy GDCD lớp 12 3 Nhiệm vụ nghiên cứu: - Khảo sát tính hiệu quả khi ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy GDCD 12 - Ứng dụng phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy iMindmap vào dạy GDCD 12 - Xác định các bước thực hiện phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy iMindmap vào dạy GDCD 12 - Rút ra kết luận sư phạm nhằm ứng dụng phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy. .. ở trường THPT Bấm vào email rồi chọn Hed (1920x1080)) in ra mới đẹp Xuất ra PPT trình chiếu Cũng trong menu File, ta có thể thực hiện các thao tác lưu tập tin, mở tập tin có sẵn trên đĩa tư ng tự như các phần mềm khác Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -31- Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT III SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀO DẠY MÔN GDCD LỚP 12 Ở TRƯỜNG... tạo đã và đang khuyến khích sử dụng trong dạy học văn hoá, trong quản lí nhà trường Qua sáng kiến kinh nghiệm này, (tôi đã và đang áp dụng ), tôi cũng mong muốn giới thiệu đến tập thể giáo viên, học sinh trong toàn trường phương pháp : Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT 2.3.1 Kết quả khảo sát Việc khảo sát kiến thức học sinh đã lĩnh hội trong các tiết giảng trước được... việc ứng dụng phương pháp dạy học bằng sơ đồ tư duy iMindmap đối với việc tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh và nâng cao chất lượng dạy, nâng cao hứng thú học GDCD - Hướng dẫn xây dựng giáo án điện tử môn GDCD bằng phương pháp ứng dụng sơ đồ tư duy iMindmap Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -15- Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT PHẦN... chính khi sử dụng bản đồ tư duy) 4 Ưu điểm của bản đồ tư duy iMindMap đối với hoạt động dạy môn GDCD 4.1 Sử dụng bản đồ tư duy như một công cụ để giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức tổng hợp về bài học : Với phương pháp bản đồ tư duy trong giảng dạy từng bước giáo viên sẽ giúp học sinh tự mình phát hiện dần dần toàn bộ kiến thức bài học Bắt đầu bằng những kiến thức tổng quát nhất - trọng tâm bài học- trung... VẤN ĐỀ I CƠ SỞ KHOA HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY IMINDMAP 1 Cơ sở khoa học: Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -16- Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT Từ trước tới nay, chúng ta thường ghi chép thông tin bằng các ký tự, đường thẳng, con số theo trật tự tuyến tính Nghĩa là chúng ta mới chỉ sử dụng ½ bộ não- não trái mà chưa sử dụng kĩ năng... iMindMap 2.2 Sử dụng bản đồ tư duy iMindMap: Tạo bản mới 2.2.1 Tạo biểu tư ng cho “ý tư ng trung tâm” (Central Idea) : Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -22- Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT Click chuột vào nút New Click chọn 1 hình nền cho Central Idea 2.2.2 Chỉnh sửa Central Idea : a Thay đổi tiêu đề : Central Idea xuất hiện trên bản đồ Click đúp... gian Trong giảng dạy các môn học nói chung và dạy GDCD 12 nói riêng không có phương pháp, biện pháp nào là độc tôn, là vạn năng cả Người dạy cần kết hợp các phương pháp, biện pháp một cách sinh động để gây hứng thú cho học sinh và nâng cao hiệu quả giờ dạy Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -19- Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT 5 Các bước dạy học . MÔN GDCD LỚP 12 Ở TRƯỜNG THPT Lĩnh vực : Môn GDCD Tác giả : Trần Thị Vân Anh Chức vụ : Giáo viên NĂM HỌC 2013 - 2014 Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT DANH. 9/2 012. ( Trên 4 lớp) Lớp Sĩ số Mức độ hứng thú học tập Có Bình thường Không SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ 12A3 45 5 11% 15 33 % 25 56% 12A6 42 12 28% 15 36 % 15 36% 12A7 38 5 13% 12 32% 21 55% 12A10. PowerPoint - Phạm vi: + Dạy GDCD lớp 12. + Ứng dụng iMindmap vào dạy GDCD lớp 12. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Khảo sát tính hiệu quả khi ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy GDCD 12 - Ứng dụng phương
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD LỚP 12 Ở TRƯỜNG THPT, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD LỚP 12 Ở TRƯỜNG THPT,

Trích đoạn