0

Một số biện pháp đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng mẫu giáo 5 tuổi trường Mầm non Chợ Chậu Lùng Vai Mường Khương Lào Cai

18 1,788 5
  • Một số biện pháp đổi mới công tác quản lý  để nâng cao chất lượng mẫu giáo 5 tuổi trường Mầm non Chợ Chậu Lùng Vai Mường Khương Lào Cai

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2015, 18:01

Phần IPHẦN MỞ ĐẦUI. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀILứa tuổi mầm non có vị trí rất quan trọng trong suốt quá trình phát triển cuộc đời của mỗi con người. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học dưới góc độ sinh lý, tâm vận động, tâm lý xã hội... đã khẳng định sự phát triển của trẻ từ 0 6 tuổi là giai đoạn phát triển có tính quyết định để tạo nên thể lực, nhân cách, năng lực phát triển trí tuệ trong tương lai. Những kết quả nghiên cứu về sự phát triển đặc biệt của não bộ trong những năm đầu tiên của cuộc đời, những nghiên cứu về ảnh hưởng và ích lợi của các dịch vụ GDMN có chất lượng đã khiến các Chính phủ ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam ngày càng quan tâm phát triển GDMN. Không có mô hình chung cho GDMN ở tất cả các nước. Tuy nhiên, vai trò của giáo dục ngày càng được coi trọng đối với mọi quốc gia. Đến nay có trên 160 nước và các tổ chức quốc tế đã cam kết coi GDMN là một mục tiêu quan trọng của giáo dục cho mọi người. Thụy Điển coi giai đoạn mầm non là “thời kỳ vàng của cuộc đời Ở nước ta, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng giáo dục mầm non, xác định nhiệm vụ GDMN là thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ từ ba tháng tuổi đến sáu tháng tuổi nhằm giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào học lớp một. Giáo dục mầm non có vị trí là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đề án Phát triển GDMN giai đoạn 20062015 đã thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về phát triển giáo dục mầm non thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tiếp thu các lý luận và kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới. Đề án cũng đã tổng kết, phân tích và đánh giá thực trạng giáo dục mầm non cả nước và mỗi vùng miền trong hơn 10 năm qua. Trên cơ sở đó, đặt yêu cầu phát triển giáo dục mầm non trong bối cảnh phát triển kinh tếxã hội chung của đất nước. Thực vậy, là một cán bộ quản lý trường mầm non tôi thiết nghĩ giáo dục mầm non không phải là dạy trẻ thơ đọc chữ, học kiến thức khoa học; đây là loại hình giáo dục đặc biệt, là sự chuẩn bị cho trẻ thơ những tiền đề quan trọng trước khi bước vào giáo dục nhà trường. Thông qua sự chăm sóc ân cần, đúng phương pháp khoa học, phù hợp với sự phát triển tâmsinh lý của trẻ, để nuôi dưỡng thể chất và tâm hồn cho trẻ. Các yếu tố có ảnh hưởng sâu sắc tới chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ thơ bao gồm: chủ trương, chính sách vĩ mô, sự vận dụng và thực hiện của ngành học và các cấp quản lý, kiến thức khoa học và sự nỗ lực của những người công tác quản lý, cán bộ giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non. Những yếu tố đó có mối quan hệ chặt chẽ, cùng hướng tới mục tiêu giúp cho trẻ thơ thực sự thụ hưởng những thành quả tốt nhất của xã hội. Hiện tại công tác giáo dục trẻ ở tr¬ường mầm non Chợ Chậu xã Lùng Vai huyện Mường Khương còn gặp rất nhiều khó khăn. Do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan dẫn đến chất l¬ượng giáo dục trẻ phần nào chư¬a đạt đư¬ợc yêu cầu nh¬ư mong muốn, ch¬ưa thực sự đáp ứng đ¬ược sự phát triển của đất nước trong thời đại mới. Là một người quản lí tr¬ường mầm non tôi xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của giáo dục mầm non và thấy rằng việc nâng cao chất l¬ượng giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi trong toàn ngành nói chung và với tr¬ường mầm non Chợ Chậu nói riêng là vô cùng cần thiết. Sau thời gian nghiên cứu lý luận, mặc dù kinh nghiệm của bản thân còn ít ỏi sự hiểu biết còn hạn chế nhưng tôi mạnh dạn tìm hiểu đề tài “ Một số biện pháp đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng mẫu giáo 5 tuổi trường Mầm non Chợ Chậu Lùng Vai Mường Khương Lào Cai ” với mong muốn góp một phần nhỏ vào việc tìm ra biện pháp nâng cao chất lượng mẫu giáo 5 tuổi một cách hợp lý.II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨUNghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn nhằm tìm ra những giải pháp để thực hiện “ Một số biện pháp đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng mẫu giáo 5 tuổi trường Mầm non Chợ Chậu Lùng VaiMường Khương Lào Cai” Phần I PHẦN MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Lứa tuổi mầm non có vị trí rất quan trọng trong suốt quá trình phát triển cuộc đời của mỗi con người. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học dưới góc độ sinh lý, tâm vận động, tâm lý xã hội đã khẳng định sự phát triển của trẻ từ 0 - 6 tuổi là giai đoạn phát triển có tính quyết định để tạo nên thể lực, nhân cách, năng lực phát triển trí tuệ trong tương lai. Những kết quả nghiên cứu về sự phát triển đặc biệt của não bộ trong những năm đầu tiên của cuộc đời, những nghiên cứu về ảnh hưởng và ích lợi của các dịch vụ GDMN có chất lượng đã khiến các Chính phủ ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam ngày càng quan tâm phát triển GDMN. Không có mô hình chung cho GDMN ở tất cả các nước. Tuy nhiên, vai trò của giáo dục ngày càng được coi trọng đối với mọi quốc gia. Đến nay có trên 160 nước và các tổ chức quốc tế đã cam kết coi GDMN là một mục tiêu quan trọng của giáo dục cho mọi người. Thụy Điển coi giai đoạn mầm non là “thời kỳ vàng của cuộc đời'' Ở nước ta, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng giáo dục mầm non, xác định nhiệm vụ GDMN là thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ từ ba tháng tuổi đến sáu tháng tuổi nhằm giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào học lớp một. Giáo dục mầm non có vị trí là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đề án Phát triển GDMN giai đoạn 2006-2015'' đã thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về phát triển giáo dục mầm non thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tiếp thu các lý luận và kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới. Đề án cũng đã tổng kết, phân tích và đánh giá thực trạng giáo dục mầm non cả nước và mỗi vùng miền trong hơn 10 năm qua. Trên cơ sở đó, đặt yêu cầu phát triển giáo dục mầm non trong bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước. Thực vậy, là một cán bộ quản lý trường mầm non tôi thiết nghĩ giáo dục mầm non không phải là dạy trẻ thơ đọc chữ, học kiến thức khoa học; đây là loại hình giáo dục đặc biệt, là sự chuẩn bị cho trẻ thơ những tiền đề quan trọng trước khi bước vào giáo dục nhà trường. Thông qua sự chăm sóc ân cần, đúng phương pháp khoa học, phù hợp với sự phát triển tâm-sinh lý của trẻ, để nuôi dưỡng thể chất và tâm hồn cho trẻ. Các yếu tố có ảnh hưởng sâu sắc tới chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ thơ bao gồm: chủ trương, chính sách vĩ mô, sự vận dụng và thực hiện của ngành học và các cấp quản lý, kiến thức khoa học và sự nỗ lực của những người công tác quản lý, cán bộ giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non. Những yếu tố đó có mối quan hệ chặt chẽ, cùng hướng tới mục tiêu giúp cho trẻ thơ thực sự thụ hưởng những thành quả tốt nhất của xã hội. Hiện tại công tác giáo dục trẻ ở trường mầm non Chợ Chậu - xã Lùng Vai - huyện Mường Khương còn gặp rất nhiều khó khăn. Do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan dẫn đến chất lượng giáo dục trẻ phần nào chưa đạt được yêu cầu như mong muốn, chưa thực sự đáp ứng được sự phát triển của đất nước trong thời đại mới. Là 1 một người quản lí trường mầm non tôi xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của giáo dục mầm non và thấy rằng việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi trong toàn ngành nói chung và với trường mầm non Chợ Chậu nói riêng là vô cùng cần thiết. Sau thời gian nghiên cứu lý luận, mặc dù kinh nghiệm của bản thân còn ít ỏi sự hiểu biết còn hạn chế nhưng tôi mạnh dạn tìm hiểu đề tài “ Một số biện pháp đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng mẫu giáo 5 tuổi trường Mầm non Chợ Chậu - Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai ” với mong muốn góp một phần nhỏ vào việc tìm ra biện pháp nâng cao chất lượng mẫu giáo 5 tuổi một cách hợp lý. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn nhằm tìm ra những giải pháp để thực hiện “ Một số biện pháp đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng mẫu giáo 5 tuổi trường Mầm non Chợ Chậu- Lùng Vai-Mường Khương- Lào Cai” III. ĐÓNG GÓP VỀ MẶT LÝ LUẬN, THỰC TIỄN 1. Đóng góp về mặt lý luận Xây dựng được cơ sở lý luận của một số nội dung quản lý, chất lượng biện pháp đổi mới công tác quản lý quản lý của nhà trường, chỉ đạo hoạt động chuyên môn, nâng cao năng lực sư phạm, chỉ đạo thực hiện giáo dục một cách khoa học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp ứng với yêu cầu đổi mới. 2. Đóng góp về mặt thực tiễn Đánh giá được thực trạng công tác quản lý để nâng cao chất lượng mẫu giáo 5 tuổi tại trường Mầm non Chợ Chậu. Đề xuất được một số biện pháp đổi mới công tác quản lý nâng cao chất lượng mẫu giáo 5 tuổi ở trường mầm non Chợ Chậu và thử nghiệm các biện pháp đã đề xuất. Tiếp cận đổi mới giáo dục mầm non, phương pháp giáo dục trẻ một cách toàn diện 2 Phần II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MẪU GIÁO 5 TUỔI I. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN TRƯỜNG MẦM NON Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật. Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn. Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng. Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. II. QUẢN LÝ 1. Khái niệm quản lý Quản lý là tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý trong một tổ chức nhắm làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích của tổ chức. Từ khái niệm trên có thể hiểu quản lý giáo dục như sau: Quản lý giáo dục là những tác động của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý nhằm làm cho hoạt động giáo dục đạt được mục tiêu đề ra. 2. Vai trò của quản lý Giúp các thành viên của tổ chức thấy rõ mục tiêu và hướng đi của mình, từng bước hoàn thành những kế hoạch đặt ra, hoàn thành sứ mệnh của tổ chức và đạt mục đích của tổ chức. 3 Phối hợp với các nguồn lực – nhân lực, vật lực, tài lực để tạo sức mạnh của tổ chức. Giúp tổ chức thích nghi với môi trường luôn biến đổi, nắm bắt tốt hơn và tận dụng các cơ hội, giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực và các nguy cơ liên quan đến môi trường, làm cho tổ chức có được những tác động tích cực đến môi trường, góp phần bảo vệ môi trường. 3. Các chức năng quản lý a. Kế hoạch hóa Kế hoạch hóa là chức năng cơ bản nhất trong số các chức năng quản lý, bao gồm xác định mục tiêu, mục đích đối với thành tựu tương lai của tổ chức và những biện pháp, cách thức để đạt được mục tiêu, mục đích đó. b. Tổ chức thực hiện Công việc xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức trên cơ sở kế hoạch hóa phát triển. Một cơ cấu tổ chức được coi là hợp lý khi nó tuân thủ nguyên tắc thống nhất trong mục tiêu. Mỗi cá nhân đều góp phần công sức vào các mục tiêu chung của tổ chức, đạt được mục tiêu đó với mức chi phí tối thiểu cho bộ máy và cho mọi hoạt động. c. Lãnh đạo Lãnh đạo và quản lý là hai phạm trù đi đôi với nhau. Lãnh đạo giỏi bao gồm cả quản lý giỏi và quản lý giỏi cũng phải đi đôi với lãnh đạo. d. Kiểm tra Là việc một người hoặc nhóm người có trách nhiệm theo dõi, giám sát và tiến hành những hoạt động uốn nắn, sửa chữa nếu cần hoặc điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của tổ chức. III. CHĂM SÓC SỨC KHỎE, NUÔI DƯỠNG CHO TRẺ Theo định nghĩa về sức khoẻ của Tổ Chức Y tế Thế Giới (WHO- World Health Organization): “Sức khoẻ là một trạng thái hoàn toàn thoải mái cả về thể chất, tâm thần và xã hội, chứ không phải chỉ là không có bệnh tật hay tàn phế” Sức khỏe của trẻ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như chế độ dinh dưỡng, phòng bệnh, di truyền, môi trường…Sức khỏe liên quan mật thiết với sự phát triển của trẻ Chương trình giáo dục mầm non thể hiện được mục tiêu giáo dục mầm non : cụ thể hoá các yêu cầu về công tác nuôi dưỡng chăm sóc trẻ ở từng độ tuổi; quy định việc tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, thẩm mỹ, trí tuệ; hướng dẫn cách thức đánh giá phát triển của trẻ ở lứa tuổi mầm non. Do đó cha, mẹ và những người làm công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ mầm non phải xác định được vị trí, vai trò, nội dung và nhiệm vụ của mình trong công nuôi dưỡng chăm sóc trẻ, phải làm thế nào để phát triển toàn diện về các mặt : Đức - Trí - Thể - Mỹ - Lao động, tạo điều kiện cho trẻ phát huy khả năng sang tạo của mình có những thói quen hành 4 vi tốt hình thành những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa: Khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, cơ thể phát triển hài hoà cân đối. IV. CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 1. Định nghĩa chất lượng giáo dục Chất lượng có nhiều định nghĩa khác nhau về bản chất của vấn đề. Dưới đây là một số định nghĩa về chất lượng giáo dục. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Đản (Trường đại học Sư phạm Hà Nội), chất lượng giáo dục là những lợi ích, giá trị mà kết quả học tập đem lại cho cá nhân và xã hội, trước mắt và lâu dài. Còn với góc độ giáo dục học thì chất lượng giáo dục được giới hạn trong phạm vi đánh giá sự phát triển của cá nhân sau quá trình học tập và sự phát triển xã hội khi họ tham gia vào các lĩnh vực hoạt động kinh tế sản xuất, chính trị - xã hội, văn hóa - thể thao. Nhìn từ mục tiêu giáo dục thì chất lượng giáo dục được quy về chất lượng hoạt động của người học. Chất lượng đó phải đáp ứng được các yêu cầu về mục tiêu của cá nhân và yêu cầu xã hội đặt ra cho giáo dục Theo TS Tô Bá Trượng (Viện chiến lược và Chương trình giáo dục) thì cho rằng, chất lượng giáo dục là chất lượng con người được đào tạo từ các hoạt động giáo dục. Chất lượng ở đây phải được hiểu theo hai mặt của một vấn đề: Cái phẩm chất của con người gắn liền với người đó, còn giá trị của con người thì phải gắn liền với đòi hỏi của xã hội. Theo quan niệm hiện đại, chất lượng giáo dục phải bảo đảm hai thuộc tính cơ bản: tính toàn diện và tính phát triển. Từ việc dẫn ra nhiều định nghĩa khác nhau về chất lượng giáo dục, PGS.TSKH Bùi Mạnh Nhị (Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh) cho rằng, cách hiểu phổ biến hiện nay về chất lượng giáo dục là sự đáp ứng mục tiêu đề ra của giáo dục. 2. Sự cần thiết phải đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng mẫu giáo 5 tuổi Sự lớn lên và phát triển của trẻ 5 tuổi đều phải trải qua những đặc điểm chung nhưng ta nhận thấy rằng trẻ em ngày nay phát triển sớm hơn cả về tâm sinh lý, tình cảm, trí tuệ, các khuynh hướng, nhu cầu, hứng thú, thị hiếu, thẩm mỹ của trẻ ngày càng trở nên đa dạng phong phú, trẻ phát triển sớm, hiểu biết nhiều, nói năng mạch lạc hơn. Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 tuổi là nhiệm vụ mục tiêu cơ bản nhất của trường mầm non. Thực hiện được mục tiêu này là góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non và cũng là những dấu mốc quan trọng cho sự thành công trong công tác quản lý nhà trường. Với vai trò Hiệu trưởng của nhà trường, chỉ đạo chung các hoạt động, tập trung việc chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đánh giá sự phát triển về giáo dục của trẻ, 5 phương pháp dạy của giáo viên, đánh giá, khảo sát chất lượng giáo dục, xây dựng kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng; nâng cao năng lực sư phạm, chỉ đạo thực hiện giáo dục một cách khoa học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp ứng với yêu cầu đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy, đổi mới công tác quản lý đối với mỗi người hiệu trưởng được đặc biệt quan tâm: xác định rõ vai trò nhệm vụ của mình để tìm ra những biện pháp cụ thể, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng mẫu giáo 5 tuổi, giúp trẻ được phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ. Là nền móng hình thành nhân cách trẻ, làm cơ sở vững chắc cho các bậc học tiếp theo. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG MẪU GIÁO 5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON CHỢ CHẬU, Xà LÙNG VAI, HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CAI I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG Xã Lùng Vai là một xã thuộc chương trình 135 của huyện Mường Khương. Phía Đông giáp xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, phía Tây giáp xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, phía Bắc giáp xã Thanh Bình, phía Nam giáp Xã Bản Lầu. Cách trung tâm huyện 20km Xã Lùng Vai có tổng dân số là 748 hộ gia đình với 4962 khẩu. 98% dân tộc và chiếm đa số 78% là dân tộc Dáy, Nùng, Tày đang sinh sống trên địa bàn xã. Địa bàn xã bị chia cắt bởi những núi đồi nên dân cư không tập chung mà được chia ra thành 21 thôn bản. Toàn xã có 06 trường trong đó trường MN: 02; trường TH: 02; Trường THCS: 02. II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG 1. Thuận lợi Trường Mầm non Chợ Chậu được thành lập từ tháng 9 năm 2010 đón nhận ư- ợc sự quan tâm, động viên của cấp uỷ chính quyền địa phương, sự chỉ đạo kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mường Khương, Ban giám hiệu nhà trường. Hầu hết phụ huynh nhận thức tương đối tốt về tầm quan trọng của giáo dục mầm non với con em mình. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trẻ, yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình trong công tác. Trẻ ngoan, đi học đều. 2. Khó khăn Là trường thuộc địa bàn xã thuộc chương trình 135 của huyện Mường Khương nên kinh tế - xã hội vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu. Nhận thức của một bộ 6 phận người dân còn nhiều hạn chế gây khó khăn cho công tác giáo dục, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng dạy và học… Về cơ sở vật chất trường học còn thiếu 10/10 phòng học, các phòng chức năng, phòng làm việc. Nhiều giáo viên trẻ còn thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy, đang trong độ tuổi sinh đẻ, nuôi con nhỏ…Nên đã ảnh hưởng không ít tới chất lượng chung của trường. Với tình hình trên đòi hỏi người quản lý phải chủ động tìm những biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng trẻ mẫu giáo 5 tuổi. 3. Khảo sát đầu năm Bảng 1: Đội ngũ giáo viên dạy lớp 5 tuổi T/S GV Trình độ đào tạo Định biên (cô/lớp) Giáo viên dạy giỏi Đại học Cao đẳng Trung cấp Dưới chuẩn Cấp trường Cấp huyện 7 0 3 4 0 1,75 3 Dự kiến 3 Bảng 2 : Số lượng trẻ 5 tuổi T/S nhóm lớp T/S trẻ 5 tuổi Huy động theo kế hoạch giao Tỷ lệ chuyên cần 4 40 100% 98% Bảng 3: Chất lượng chăm sóc trẻ 5 tuổi Tổng số trẻ Đánh giá Số trẻ Tỷ lệ % 40 PTBT ( cân nặng, chiều cao) 35 85,7 Thấp còi 1 2,5 SDD cân nặng 4 11,8 Bảng 4: Chất lượng giáo dục trẻ 5 tuổi Tổng số trẻ Xếp loại Số trẻ Tỷ lệ % 40 Giỏi 0 0 Khá 12 30 Đạt yêu cầu 15 37,5 7 Yếu 13 32,5 * Nhận định chung: Số liệu thống kê cho thấy đội ngũ giáo viên chuẩn và trên chuẩn có sự quan tâm và đầu tư về số lượng và chất lượng. Song số giáo viên dạy giỏi các cấp hạn chế. Điều đó cho thấy công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chỉ dừng ở một mức độ mà chưa có sự đẩy mạnh đầu tư mũi nhọn. Thực hiện công tác tuyển sinh đảm bảo số lượng trẻ 5 tuổi ra lớp đầy đủ. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn chiếm 14,3%, chủ yếu ở SDD cân nặng. Chất lượng giáo dục trẻ cho ta thấy chất lượng giáo dục trẻ còn chưa cao cụ thể: Tỷ lệ học sinh khá, giỏi còn thấp chiếm 30 % ( Không có trẻ giỏi) ; Tỷ lệ trẻ đạt yêu cầu, yếu chiếm nhiều 70 %. Do đó BGH cần động viên cũng như có những kế hoạch, giải pháp, biện pháp để tăng dần, nâng cao chất lượng dạy học, để đáp ứng yêu cầu của giáo dục trong tình hình đổi mới hiện nay. CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MẪU GIÁO 5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON CHỢ CHẬU, Xà LÙNG VAI, HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CAI I. BIỆN PHÁP 1. Nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị Thứ nhất: Thống nhất nhận thức vai trò của công tác chính trị tư tưởng trong quá trình phát triển của nhà trường. Đây là yếu tố đặc thù để giúp chúng ta xác định công tác chính trị tư tưởng quyết định phần lớn chất lượng sản phẩm đào tạo, nâng cao thương hiệu và uy tín của nhà trường. Điều này cần được quán triệt, thống nhất nhận thức cho mọi thành viên trong nhà trường. Thứ hai: Xác định rõ vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý, đảng viên đối với việc tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong nhà trường. Cán bộ quản lý nhà trường phải gương mẫu chấp hành nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng của Nhà nước nội quy, quy chế chuyên môn của ngành, nhiệm vụ năm học, nội quy của nhà trường, quy chế chuyên môn để từ đó tuyên truyền đến cán bộ giáo viên trong nhà trường nhằm xác lập ở họ bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tuân thủ pháp luật, giác ngộ lí tưởng và lòng hăng say với nhiệm vụ được phân công. Thứ ba: Triển khai sâu rộng nhiệm vụ xây dựng đạo đức, lối sống cho đảng viên, cán bộ giáo viên thông qua các chương trình hành động thực hiện các cuộc vận động chung của toàn xã hội cũng như các cuộc vận động trong ngành Giáo dục. Xây 8 dựng tập thể nhà trường trở thành một khối thống nhất, đoàn kết nhất trí và có ý thức bảo vệ tập thể, giúp đỡ lẫn nhau về chuyên môn nhằm mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Bên cạnh đó cần có cơ chế giám sát đạo đức, lối sống đối với từng đối tượng cụ thể trong nhà trường. Thứ tư: Tăng cường tuyên truyền, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Các gương điển hình tiên tiến là kết quả cụ thể của các phong trào thi đua thực hiện các cuộc vận động. Tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến sẽ khuyến khích được năng lực tự giác, sáng tạo trong đảng viên, cán bộ giáo viên toàn trường, tạo động lực cho sự phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới. Từ việc nhận thức tư tưởng, chính trị đó mà người quản lý cần đổi mới công tác quản lý trường học các vấn đề sau: Cán bộ quản lý phải đổi mới tư duy lãnh đạo, nhận thức rõ ràng, đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ năm học hiệu quả. Nghiên cứu, triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN hiện hành nhằm tạo nên hành lang pháp lý cao nhất cho công tác đổi mới. Tích cực tham mưu các cấp về chính sách, cơ chế hoạt động của trường mầm non. Tăng cường việc kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện các văn bản trong quản lí, chỉ đạo hoạt động của nhà trường. Tham mưu và thực hiện công tác bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên từng bước đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Tổ chức thực hiện và rút kinh nghiệm trong việc thực hiện “ Ba công khai”, đặc biệt chú trọng đến việc công khai hiệu quả chất lượng giáo dục. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Phát động các phong trào thi đua toàn diện, theo từng đợt tạo không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn. Nhà trường lựa chọn một nội dung đổi mới và chỉ đạo mỗi cán bộ, giáo viên đăng kí 1 nội dung đổi mới để tạo thành phong trào thi đua thực sự. Chỉ đạo xây dựng trường mầm non theo vành đai chất lượng Nâng cao chất lượng mẫu giáo 5 tuổi. Như vậy, công tác chính trị tư tưởng là một bộ phận quan trọng trong mọi hoạt động vì sự phát triển của nhà trường. Một khi vai trò của công tác chính trị tư tưởng được nhận thức đầy đủ và các giải pháp được thực hiện đồng bộ sẽ là một trong những yếu tố quyết định giúp cho nhà trường đạt được những mục tiêu giáo dục đã đề ra. 2. Xây dựng kế hoạch Trong quá trình xây dựng kế hoạch, người Hiệu trưởng và Ban chuyên trách cần phải dựa vào các căn cứ, vấn đề sau: Căn cứ vào hệ thống văn bản pháp quy, cấp trên (ngành dọc và địa phương): Chỉ thị, Điều lệ, Quy chế, Công văn hướng dẫn 9 Nắm bắt vào điều kiện nội lực (thực tế của nhà trường ) đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách, tài liệu, đồ dùng dạy học kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học trước; môi trường xã hội, tình hình học sinh Nắm bắt điều kiện ngoại lực (ảnh hưởng đến nhà trường, sự phát triển giáo dục đào tạo): môi trường xã hội, sự quan tâm của xã hội, chính quyền, sự phát triển kinh tế xã hội, trình độ dân trí, truyền thống văn hoá, ảnh hưởng tiêu cực của xã hội. * Các thành phần tham gia lập kế hoạch : + Hiệu trưởng - Chỉ đạo chung. + Ban chuyên trách kế hoạch – tập hợp thông tin, xử lí thông tin. Soạn thảo kế hoạch, và góp ý cho Hiệu trưởng. + Cán bộ giáo viên và các tổ công tác - Định hướng kế hoạch của tổ cá nhân mình, tham khảo và góp ý với Hiệu trưởng. * Sơ đồ Sơ đồ gọi là sơ đồ ‘4 xuống – 3 lên’. Lần lượt các bước thực hiện như sau: (1) Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho Ban chuyên trách kế hoạch. (2) Sau khi thu thập và xử lí các thông tin, tập hợp số liệu, Ban chuyên trách tham mưu với Hiệu trưởng và hình thành bản kế hoạch sơ bộ. (3) Khi đã hình thành bản kế hoạch sơ bộ, Hiệu trưởng tổ chức cuộc họp công bố các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm học đã được dự kiến. (4) Sau khi tham khảo, giáo viên và các tổ có ý kiến đóng góp. (1) Sau khi lấy ý kiến đóng góp và điều chỉnh các nội dung của bản kế hoạch, Hiệu trưởng cho Ban chuyên trách soạn thảo kế hoạch chính thức. (2) Ban chuyên trách trình Hiệu trưởng bản kế hoạch chính thức để Hiệu trưởng xem xét, duyệt. (3) Hiệu trưởng ra quyết định thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân trong nhà trường thực hiện. 10 HIỆU TRƯỞNG Giáo viên – Các tổ công tác Ban chuyên trách kế hoạch [...]... lý phải thực hiện những chức năng quản lý, cần nắm vững bản chất của các mối quan hệ đó để có những tác động quản lý phù hợp, hiệu quả và cần thực hiện tốt một số biện pháp sau: - Nâng cao nhận thức về tưởng, chính trị - Xây dựng kế hoạch - Nâng cao chất lượng đội ngũ - Quản lý về trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi - Quản lý việc thực hiện chương trình Đề tài Một số biện pháp đổi mới công tác quản lý. .. của giáo dục mầm non Công việc này muốn thực hiện được cần nhiều yếu tố, điều kiện, trong đó yếu tố quyết định nhất vẫn là sự quản lý chặt chẽ, có tính khoa học bằng những biện pháp quản lý của người hiệu trưởng và ban giám hiệu nhà trường 15 Phần III KẾT LUẬN I KẾT LUẬN CHUNG Qua một thời gian nghiên cứu về lí luận và thực tiễn đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng mẫu giáo 5 tuổi trường Mầm. .. 5 tuổi trường Mầm non Chợ Chậu - Lùng Vai Mường Khương - Lào Cai, tôi rút ra một số kết luận về công tác này như sau: Quản lý là một công việc vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật Tất cả mọi tổ chức đều cần có sự quản lý tốt để đạt được mục tiêu đã đề ra Quản lý giáo dục là một lĩnh vực đặc biệt vì những nét đặc trưng của hoạt động giáo dục Người cán bộ quản lý trong nhà trường là người hiệu... pháp đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng mẫu giáo 5 tuổi trường Mầm non Chợ Chậu - Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai ” góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ ở trường giúp trẻ phát triển toàn diện về các mặt Đức - Trí - Thể - Mỹ - Lao động, tạo điều kiện cho trẻ phát huy được khả năng độc lập, sáng tạo của mình và những thói quen hành vi tốt để sau này trẻ thực sự trở thành... những tri thức mới để sau này góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi hiện nay là rất cần thiết và không thể thiếu trong việc nâng cao chất lượng giáo dục mầm non nói chung và của mỗi nhà trường nói riêng Bởi vì, kết quả chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ chính là thước đo đánh giá năng lực quản lý, chỉ đạo của... nhiều vai trò trong nhà trường, quản lý nhà trường vừa như là một tổ chức xã hội, vừa là một tập thể sư phạm Người hiệu trưởng nhà trường phải quản lý nhiều hoạt động, trong đó hoạt động chăm sóc giáo dục là giữ vai trò chính, và phải thiết lập cũng như tiến hành nhiều mối quan hệ trong quá trình quản lý nhà trường Để quản lý hiệu quả hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt hiệu quả, người quản. .. cuối năm so với đầu năm cao hơn rất nhiều Điều này chứng tỏ các biện pháp đưa ra có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao chất lượng trẻ mẫu giáo 5 tuổi của trường mầm non Chợ Chậu III KẾT LUẬN CHƯƠNG III Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục tạo điều kiện cho trẻ phát trienr tốt về cả thể lực và trí tuệ sau này, là một nội dung quan trọng trong việc chuẩn bị cho trẻ bước vào lớp 1 trường tiểu học Góp phần... Do vậy người quản lý phải có những kỹ năng quản lý và những phẩm chất, năng lực nhất định để quản lý và lãnh, chỉ đạo nhà trường II KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT Thứ nhất, mỗi một cán bộ giáo viên trong nhà trường cần phải ý thức rằng: Công tác chăm sóc giáo dục trẻ là công việc chung của nhà trường, mỗi một thành viên trong trường đều phải có quyền và trách nhiệm tham gia thực hiện công tác này để góp phần đưa... nặng, chiều cao) 85, 7 100 Thấp còi 2 ,5 0 SDD cân nặng 11,8 0 Bảng 8: So sánh, đánh giá kết quả chất lượng giáo dục đầu năm và cuối năm Xếp loại Đầu năm (%) 14 Cuối năm ( % ) Giỏi 0 36 ,5 Khá 30 39 Đạt yêu cầu 37 ,5 24 ,5 Yếu 32 ,5 0 * Nhận định chung: - Số lượng trẻ tăng 1so với khảo sát đầu năm Nhìn vào 2 bảng so sánh ta thấy sự khác biệt rõ ràng chất lượng chăm sóc giáo trẻ mẫu giáo 5 tuổi giữa số liệu đầu... trong nhà trường 3 Nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà trường không ngừng bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên Để có được việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên dài hay ngắn hạn người quản lý phải lập kế hoạch sát thực tế điều kiện của nhà trường, kế hoạch từng năm học, kế hoạch theo giai đoạn tự 3 – 5 năm Nội dung cần tập chung bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên . 2006-2015'' đã thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về phát triển giáo dục mầm non thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tiếp thu các lý luận và kinh nghiệm của các nước tiên tiến. Chậu - xã Lùng Vai - huyện Mường Khương còn gặp rất nhiều khó khăn. Do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan dẫn đến chất lượng giáo dục trẻ phần nào chưa đạt được yêu cầu như mong muốn, chưa. đến nhà trường, sự phát triển giáo dục đào tạo): môi trường xã hội, sự quan tâm của xã hội, chính quyền, sự phát triển kinh tế xã hội, trình độ dân trí, truyền thống văn hoá, ảnh hưởng tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng mẫu giáo 5 tuổi trường Mầm non Chợ Chậu Lùng Vai Mường Khương Lào Cai, Một số biện pháp đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng mẫu giáo 5 tuổi trường Mầm non Chợ Chậu Lùng Vai Mường Khương Lào Cai,

Từ khóa liên quan