0

Hội nhập kinh tế quốc tế của VN

44 1,032 19
  • Hội nhập kinh tế quốc tế của VN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2012, 07:21

Hội nhập kinh tế quốc tế của VN Đề án KTCT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lời mở đầu Thế kỉ XX đã qua với những dấu ấn kinh tế đầy ấn tợng của quá trình toàn cầu hoá lực lợng sản xuất ,quá trình này đợc biểu hiện rõ nét ở sự sát nhập của những công ty xuyên quốc gia hàng đầu thế giới nh Boing ,Mecedess,Nissanvà dặc biệt ở sự xuất hiện của các tổ chức kinh tế và thơng mại mang tính khu vực,và toàn cầu nh WTO,APEC,ASEAN, D ới sức ép của toàn cầu hoá,nền kinh tế của mỗi quốc gia cũng có sự biến chuyển mạnh mẽ và nhanh chóng.Quá trình này mở ra những triển vọng to lớn của việc thúc đẩy tăng trởng ở mỗi quốc gia ,nhng đồng thời trên phơng diện quản lý,cũng đặt ra những thách thức to lớn đối với các chính phủ. Với tiến trình hội nhập AFTA ,APEC và WTO vào nền kinh tế thế giới hoàn toàn là quá trình cải cách thể chế toàn bộ nền kinh tế ,xuất phát từ đòi hỏi của bản thân nền kinh tế nội địa. Cuộc cải cách này sẽ giúp cho Việt Nam huy động đợc các nguồn lực nội sinh, tăng cờng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trên chính thị trờng nội địa,tạo tiền đề cho cạnh tranh quốc tế.Hội nhập vừa là cơ hội cũng vừa là thách thức ,những trở ngại nảy sinh do bản thân tiến trình cải cách,cùng với sức ép của khủng hoản kinh tế và tài chính khu vực ,đang có ảnh hởng ngày càng sâu rộng và đặt ra trách nhiệm nặng nề cho bộ máy quản Nhà Nớc cũng nh cho toàn thể chế xã hội .Do vậy,có thể nói rằng hiện nay Việt Nam thực sự đang ở trong thời điểm bớc ngoặt của việc đánh giá lại toàn bộ các nguồn lực phát triển ,và nhất là các quan điểm và định hớng phát triển dất nớc sao cho phù hợp với sự phát triển chung của thế giới ,mà trong đó hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam là yếu tố quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển .1Đề án KTCT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nội dung I. Sự cần thiết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam . 1. Những xu thế lớn trong sự vận động của nền kinh tế thế giới. 1.1 Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật tiếp tục phát triển ở trình độ cao. Nhân loại đang bớc vào giai đoạn sôi động của một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ,một cuộc cách mạng mà sự tác động của nó làm biến đổi sâu sắc trên cả các mặt lực lợng sản xuất ,quan hệ sản xuất ,chính trị và xã hội trong hầu hết các nhóm nớc trên thế giới đa tới sự đột biến trong tăng trởng kinh tế ,gây ra sự biến đổi sâu sắc về cơ cấu kinh tế của mỗi quốc gia,và đa xã hội loài ngời b-ớc sang một một nền văn minh mới nền văn minh trí tuệ.Khác với các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trớc đây,cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ngày nay đặc trng bởi những phát minh khoa học làm thay đổi về chất caqchs thức sản xuất chứ không chỉ đơn thuần về mặt công cụ sản xuất .Nền văn minh mới vừa tạo ra cơ sở mới cho phát triển ,vừa đặt ra thách thức mới cho các quốc gia chậm phát triển .Hệ quả của xu thế này là nó đặt ra con đờng phát triển mới cho mỗi quốc gia và đa tới quan niệm mới về yếu tố và nguồn lực của sự phát triển ;đó không phải là khoáng sản,đất đai hay tài nguyên rừng,biển mà là chất xám nằm trong bộ não của con ngời .Điều này quyết định sự lựa chọn chiến lợc và chính sách phát triển mới cho mỗi quốc gia. 1.2 Quá trình quốc tế hoá tiếp tục diễn ra với quy mô ngày càng lớn . Trong thời đại ngày nay,mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế đã và đang là một trong những vấn đề thời sự đối với hầu hết các nớc.Nó diễn ra với tốc độ ngày càng cao trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế thế giới nh buôn bán,tổ chức sản xuất ,văn hoá,lối sống Điều đó làm cho nền kinh tế thế giới trở trở 2Đề án KTCT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------thành một chỉnh thể thống nhất,trong đó mỗi quốc gia là một bộ phận,giữa chúng có sự phụ thuộc lẫn nhau.Quá trình quốc tế hoá nàdiễn ra ở những cấp độ khác nhau với những xu hớng toàn cầu hoá đi đôi với xu hớng khu vực hoá.Xu thế khu vực hoá thể hiện ở việc hình thành các liên kết kinh tế khu vực với các hình thức đa dạng : EU,NAFTA,APEC xu thế quốc tế hoá đặt ra một yêu cầu tất yếu: Môĩ quốc gia phải mở cửa ra thị trởng thế giới và chủ động tham gia vào phân công lao động quốc tế ,tham gia vào các tổ chức quốc tế và khu vực để có đợc các khuôn khổ phù hợp cho sự phát triển . 1.3 Thế giới chuyển tử đối đẩu sang đối thoại,từ biệt lập sang hợp tác. Các quốc gia ngày càng u tiên cho sự phát triển kinh tế với sự gia tăng các hình thức hợp tác quốc tế nh trao đổi thơng mại,hợp tác đầu t Sự dung hoà lợi ích ,sự vận dụng các biện phấp kinh tế để giả quyết các tranh chấp ,hợp tác với nhau để có lợi nhiều hơn là phơng châm phổ biến trong giải quyết các vấn đề quốc tế .Tuy nhiên sự cạnh tranh kinh tế cũng phát triển cả về chiều rộng và chiều xâu,hình thành khái niệm chiến tranh kinh tế.chiến tranh kinh tế có nhiều mục đích khác nhau,nhiều phơng thức khác nhau với sự đan xen về không gian thời gian.Các quyền lợi ở lãnh hải,các quần đảo ,thềm lục địa sẽ trở thành đối tợng tranh giành chủ yếu trong tơng lai.Mâu thuẫn giữa các cờng quốc,các trung tâm kinh tế ,các tập đoàn xuyên quốc gia ngày càng trỏ nên gay gắt.2. Vị trí và lợi thế so sánh của nền kinh tế Việt Nam .2.1 Vị trí của nền kinh tế Việt Nam .Nớc Việt Nam đã trải qua 4000 năm lịch sử,sau cuộc chiến chống Mỹ cứu nớc,Việt Nam đợc thống nhất và bớc vào thời kỳ xây dựng kinh tế theo định h-ớng xã hội chủ nghĩa.Tuy nhiên phải đến tháng 12/1986 với nghị quyết đại Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thú VI về việc thực hiện đờng lối đổi mới kinh tế và chính sách mở cửa ,nền kinh tế Việt Nam mới thực sự đợc khởi sắc và bớc đầu đạt đợc những thành tựu kinh tế quan trọng .Tuy vậy do những nguyên nhân lịch sử để lại,đến nay quy mô của nền kinh tế Việt Nam còn rất nhỏ bé cả về chỉ 3Đề án KTCT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tiêu GDP cũng nh kim ngạch xuất nhập khẩu sô với nền kinh tế thế giới .Cơ cấu kinh tế vẫn mang tính chất lạc hậu ,trình độ công nghệ thấp ,vẫn là một nền kinh tế đang ở giai đoạn khai thác tài nguyên và sức lao động là chính,hàm lợng KH-CN và vốn trong sp còn thấp ,hệ thống cơ sở hạ tần yếu kém gây khó khăn cho việc phân công lao động quốc tế và thơng mại quốc tế . Hiện nay Việt Nam đang tiếp tục thực hiện quá trình đổi mới ,nhng để đạt đợc một cơ sở phát triển lâu dài và bền vững còn phải giải quyết những vấn đề kinh tế phức tạp,thực hiện công nghiệp hoá,hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân,chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hớng năng động và có hiệu quả.Việt Nam có khả năng mở rộng quan hệ buôn bán và hợp tác kinh tế với những thị trờng lớn và những cờng quốc về kinh tế cũng nh công nghệ trên thế giới;đa phơng hoá quan hệ thị trờng và đối tợng hợp tác,phát triển lĩnh vực kinh tế đối ngoại với tốc độ cao. 2.2 Lợi thế so sánh của nền kinh tế Việt Nam . Nguồn nhân lực và con ngời Việt Nam : Đến năm 1999 dân số nớc ta có trên 76 triệu ngời với gần 40 triệu ngời trong độ tuổi lao động ,trong đó còn hàng triệu ngời cha có việc làm.Cơ cấu dân số Việt Nam tơng đối trẻ nên tỷ trọng ngời trong độ tuổi lao động cao.Ngời Việt Nam có mặt amnhj là thông minh sáng tạo,có khả năng nắm bắt nhanh chóng KHCN mới,có khả năng thích ứng đợc với những tình huống phức tạp.Ngời Việt Nam vốn có truyền thống cần cù,một nền văn hoá lâu đời và một nền phổ cập giáo dục rộng rãi.Giá nhân công thấp cũng là một lợi thế trong phân công lao động quốc tế .Nhng ngời Việt Nam cũng có những mặt hạn chế nh tác phong công nghiệp còn kém,tính tự do,thể lực,kiến thức,kinh nghiệm quản lý Xét vấn đề trên quan điểm toàn diện,nguồn nhân lực và con ngời Việt Nam là nguồn lực quan trọng nhất và lợi thế lớn nhất của nớc ta trong sự trao đổi và phân công lao động quốc tế .Nhng để khai thác hết tiểm năng đó thì phải phát 4Đề án KTCT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------huy những mặt mạnh đồng thời khắc phục những mặt yếu thì nguồn nhân lực và yếu tố con ngời mới trở thành thế mạnh trong kinh tế đối ngoại.Đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất và gia công hàng xuất khẩu,sự phát triển các sản phẩm công nghệ cao và các dịch vụ là những lĩnh vực đòi hỏi hàm lợng trí tuệ cao thì càng cần thiết phải phát triển sự hợp tác kinh tế và KHCN với nớc ngoài -Tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng. Thiên nhiên cho đát nớc ta những tài nguyên đa dạng và phong phú(đất đai,rừng,biển )tạo cho n ớc ta một lợi thế khách quan trong các mối quan hệ kinh tế thơng mại quốc tế .Đó là những tài nguyên vô giá ,có ý nghĩa quan trọng không những về kinh tế mà còn về văn hoá ,chính trị,mang lại một nguồn ngoại tệ đáng kể,đồng thời góp phần củng cố quan hệ giữa nhân dân ta với nhân dân các nớc . -Vị trí địa lý thuận lợi Việt Nam nằm ở trung tâm Đông Nam á ,trong khu vực châu á thái bình d-ơng ,một khu vực có nền kinh tế phát triển với tôc sđộ cao trong những năm vừa qua.Nằm ở ven bờ biển Thái Bình Dơng,với 3200 Km bờ biển,trải dài tren 15 vĩ tuyến với những cảng quốc tế trên những tuyến hàng hải quan trọng.Nằm chắn ngang đờng hàng không từ tây sang đông,từ nam sang bắc,với những sân bay quốc tế quan trọng đã tạo thuận lợi cho Việt Nam mở rộng quan hệ quốc tế ,thu hút đầu t nớc ngoài.Tuy nhiên bên cạnh những mặt thuận lợi còn co những khó khăn về nguồn lực để xác định rõ những điều kiện cần có khi sử dụng và khai thác . 3. Toàn cầu hoá : xu thế phát triển chủ yếu của nền kinh tế thế giới trong thời đại mới. Công cuộc đổi mới kinh tế ,công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc của Việt Nam diễn ra trong lúc toàn cầu hoá và khu vực hoá đã trỏ thành một trong những xu thế phát triển chủ yếu của quan hệ kinh tế quốc tế .Khu vực hoá và 5Đề án KTCT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------toàn cầu hoá có tác dụng hỗ trợ cho nhau,trong đó các quốc gia trêm thế giới đều đang tích cực đan xen và phối hợp các chính sách kinh tế theo hớng mở cửa và tiến tới xoá bỏ hàng rào thuế quan nhằm tạo thuận lợi và tiến tới tự do hoá th-ơng mại .Trớc đây nền kinh tế các nớc tuy có liên hệ và giao lu nhng cha hội thành một chỉnh thể toàn cầu .Trong thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX việc quốc tế hoá đời sống kinh tế đã bớc vào một giai đoạn mới.Nền kinh tế các nớc không chỉ giao lu liên hệ với nhau nó chung mà còn đan dệt vào nhau để hình thành một nền kinh tế toàn cầu trên cơ sở sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học kỹ thuật và vai trò then chốt trong các hoạt động kinh tế quốc tế của các công ty xuyên quốc gia (TNC).Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nửa cuối thế kỷ XX đã làm cho khoa học trỏ thành lực lợng sản xuất trực tiếp .Cơ sở vật chất kỹ thuật của các quốc gia ,đặc biệt là các quốc gia công nghịêp phát triển đã có sự thay đổi về chất ,nền sản xuất đẵ đạt đợc năng suất lao động cao cha từng thấy và tạo ra một khối lợng của cải khổng lồ với hàm lợng tri thức cao.Khoa học kỹ thuật đã đóng góp tới 50-60% vào tăng trởng kinh tế ,trong đó 5/5 là tăng năng suất lao động trên cơ sở những thành tựu của khoa học kỹ thuật .Nó góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế các nớc theo xu h-ớng tăng tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp.Tỷ trọng của các ngành công nghệ cao lấy công nghệ thông tin là chính trong các nền kinh tế đang tăng lên nhanh chóng,góp phần đa nền kinh tế thế giới chuyển sang nền kinh tế tri thức làm thay đổi cơ cấu ngành nghề cơ cấu việc làm tri thức hoá lực lợng lao động .Trình độ quản lý kinh tế vĩ mô và vi mô cũng dần đợc cải thiện.Hoạt động kinh tế quốc tế đơng đại về cơ bản là do các TNC tiến hành,đang là động lực chính của qúa trình phát triển kinh tế và toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới .Hiện nay,thơng mại bên trong các TNC và giũa các TNC với nhau chiếm khoản 2/3 thơng mại quốc tế ,thị truờng lao động hầu nh bị các TNC khống chế;4/5 đầu t trực tiếp ra nớc ngoài trên thế giới là do các TNC tiến hành.Đièu đó dẫ thúc đẩy nền sản xuất và thơng mại thế giới phát triển .Hiện nay kim 6Đề án KTCT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ngạch xuất khẩu chiếm khoản 1/3 tổng sản phẩm của thế giới .Cơ cấu hàng hoá thơng mại thế giới đã chuyển dẩn từ công nghiệp truyền thống,sơ chế sang những sản phẩm kỹ thuật cao,giá trị trao đổi vô hình ngày càng tăng.Để thúc dẩy sự tăng truởng của thơng mại thế giới ,hiện đã hình thành hơn 60 tổ chức kinh tế khu vực và nhiều tổ chức kinh tế toàn cầu.Trong đó phi kể đến tổ chức thơng mại thế giới WTO với 134 thành viên ,chiếm hơn 90% giá trị thơng mại thế giới ,đang là tổ chức thúc đẩy các quốc gia phối hợp các chính sách kinh tế ,thực hiện tự do hoá thơng mại ,dịch vụ,đầu t tài chính tiền tệ để tăng cờng th-ơng mại quốc tế ,tăng cờng các quan hệ kinh tế quốc tế.4.Xu huớng toàn cầu hoá và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nớc ta thời gian qua.Trong bối cảnh toàn cầu hoá đang tăng lên,các quốc gia tren thế giới ở mức độ này hay mức độ khác đều phụ thuộc lẫn nhau,có quan hệ qua lại với nhau.Vì thế nớc nào đóng cửa với thế giới là đi ngợc lại với xu thế của thời đạivà khó tránh khỏ lạc hậu.Trái lại,mở cửahội nhập kinh tế quốc tế ,tuy phải trả giá ở mức nhất định sông đó là yêu cầu tất yếu hớng tới sự phát triển của mỗi đất nớc.Nhận thức đợc điều đó,tại Đại Hội VI của Đảng (12-1986) đã quyết định tieens hành đổi mới chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nề kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa .Phải trải qua gẩn năm năm đổi mới , kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa ở nớc ta mới bắt đầu vận hành có hiệu quả và đến Đại Hội VII của Đảng(6-1991) tiến hành thực hiện chính sách mở cửahội nhập kinh tế quốc tế rộng rãi và cho đến nay đã không ngừng đợc mở rộng,bớc đầu đa lại những lợi ích đáng kể cho đát nớc.4.1 Thông qua các hiệp ớc song phơng và đa phơng,nứoc ta đã có quan hệ thơng mại với các nớc ở khắp các châu lục .Kim ngạch xuất khẩu của nớc ta đã tăng từ 677,8 RUP/USD năm 1986 lên 14,3 tỷ USD năm 2000.Trong cùng thời gian,kim ngạch nhập khẩu cũng tăng tơng ững từ 1,83 tỷ RUP/USD lên 15,2 tỷ USD.Từ chỗ nhập siêu tơng đối 7Đề án KTCT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lón vào cuối những năm 80 đến nay cán cân xuất nhập khẩu gần đặt cân bằng.Từ chỗ có rắt ít mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 100 triệu USD đén cuối những năm 90 ,nớc ta đã có những mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD nh dầu thô,hàng dệt may,giày dép Nhìn về t ơng lai,nếu chúng ta thực hiện đày đủ các cam kết của AFTA ,tức là giảm thuế nhập khẩu xuống 0-5% vào năm 2006 ,thì lúc đó hàng hoá của Việt Nam cũng có thể tiêu thụ khắp thị trờng ASEAN với dân số khoảng 500 tr ngờivà GDP trên 700 tỷ USD.Từ năm 2010,hàn rào thuế quan của các nớc phát triển thuộc APEC (hiện có 21 thành viên chiếm 60% GDP và 45% thơng mại quốc tế )sẽ bãi bỏ,nớc ta cũng có thể mở rộng thị trờng tiêu thụ hàng hoá Việt Nam tại các nớc đó.Đối với các nớc EU cũng vậy,tiềm năng mở rộng thị trờng tại các nớc đó rát lớn.Nhng chúng ta có bán đợc hàng hoá ra bên ngoài hay không còn phụ thuộc vào chát lợng,giá cả tức là sức cạnh tranh ra sao.4.2 Đi đôi với mở rộng thị trờng ra thế giới ,Việt Nam đã tăng khả năng thu hút vốn đầu t từ bên ngoài. Kể từ khi luật đầu t nớc ngoài đợc chính thức ban hành năm 1998,đén cuối năm 2000 đã có trên 700 công ty thuộc 62 nớc đã đẩu t trực tiếp vào Việt Nam với hơn 3000 dự án và tổng số vốn đăng ký trên 36 tỷ USD,trong đó vốn đã đi vào thực hiện là khoảng 17 tỷ USD.Mặc dù trong những năm gần đay,do ảnh h-ởng của cuộc khủng hoản tài chính tiền tệ và cũng do chúng ta chậm tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách,số vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài vào Việt Nam giảm mạnh so với giữa những năm 90,song sự đóng góp của khu vực kinh tế có vốn đầu t nớc ngoài vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam vẫn có xu hớng gia tăng:tỷ trọng của khu vực này trong GDP đã lần lợt tăng lên từ 6,3% năm 1995;7,4% năm 1996 ;9,1% năm 1997;9,8% năm 1998;10% năm 1999 và trên 10% năm 2000.Ngoài việc góp phần thúc đẩy tăng trởng kinh tế ,tăng thêm kim ngạch xuất khẩu ,các dự án có vốn đầu t nớc ngoài còn tạo ra trên 35 vạn việc làm trực tiếp và hàng chục vạn việc làm gián tiếp .8Đề án KTCT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cùng với các dòng vốn đầu t trực tiếp,nhiều tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ mới cũng đợc đa vào nớc ta.Trong những dự án liên doanh hoặc 100% vốn nớc ngoài ,các công nghệ đợc chuyển giao là tơng đối hiện đại.Ngoài việc thu hút vốn đầu tự trực tiếp vốn của nớc ngoài để tạo cơ hội tiếp nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới,Việt Nam vẫn có thể dùng ngoại tệ có đợc nhờ xuất khẩu để nhập công nghệ mới về phục vụ cho các nhu cầu sản xuất kinh doanh.Song vì chúng ta còn nghèo,dự trữ ngoại tệ còn hạn hẹp,kinh nghiệm tiếp cận thị trờng bên ngoài cha nhiều,trình độ thẩm định công nghệ lại kếm và khả năng quản lý sản xuất kinh doanh với công nghệ cao còn yếu,nên con đờng thích hợp hơn với nớc ta hiện nay là tiếp tục đổi mới cơ chế và chính sách,tạo ra môi trờng đầu t hấp dẫn để lấy lại nhịp độ gia tăng thu hút vốn đầu t trực tiếp nh những năm trớc,qua đó mà tiếp nhận chuyển giao và sử dụng công nghệ tiên tiến có hiệu quả hơn. 5. Những thành tựu về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nớc trong khu vực Đông Nam A. Sau khi Liên Xô và các nớc XHCN ở Đông Âu sụp đổ,Việt Nam bị Mỹ cấm vận kinh tế ,đất nớc lâm vào tình trạng khó khăn :mất nguồn viện trợ từ các nớc XHCN,mất hẳn thị trờng xuất khẩu truyền thống.Chính sách mở cửa và hợp tác với bên ngoài,tập trung vào hợp tác trong khu vực gần kề về địa lý(Đông Nam á,Bắc á) để tận dụng lợi thế địa lý kinh tế (khu vực đã tăng trởng và có tốc độ tăng trởng cao nhất và năng động nhất thế giới ) đã làm cho hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam hồi phục và nhanh chóng có những chuyển biến tích cực.5.1 Do mở rộng hợp tác kinh tế ,dòng FDI từ Đông Nam A và ASEAN đổ vào Việt Nam rất nhanh.Trên thực tế là tăng nhanh nhát và đóng vai trò là nguồn chủ đạo cùng với dồng ODA .Vốn đầu t là nhân tố quan trọng hàng đầu thúc đẩy tăng trởng kinh tế ,tăng sản lợng của các ngành công nghiệp và tăng kim ngạch xuất khẩu .Nhiều 9Đề án KTCT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nhà phân tích kinh tế cho rằng:nếu không có FDI tốc độ tăng trởng kinh tế của nớc ta khó có thể vợt qua 5% năm,ngay cả trong thời kỳ tăng trởng cao nhất là giai đoạn 1994-1997,khi tăng trởng GDP bình quân đặt 8,2% năm.Vốn đầu t và chuyển giao công nghệ giúp cho công nghiệp nớc ta nâng cao năng lực sản xuất ,nâng cao chất lợng sản phẩm ,tạo tốc độ tăng trởng cao qua các năm.Liên tục trong nhiều năm,để nhận thấy một xu hớng nổi bật trong công nghiệp là lĩnh vực đạt tốc độ tăng trởng cao nhất trong nền kinh tế ;trong đó khu vực có tốc độ tăng trởng vợt trội là khu vực có vốn đầu t nớc ngoài(khu vực FDI).Vốn FDI của Việt Nam hầu nh không chịu ảnh hởng của cuộc khủng hoản kinh tế khu vực vừa qua.Ngay tại thời điểm nền kinh tế Việt Nam chịu tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng thì sản lọng của khu vực FDI vẫn tăng thậm chí còn cao hơn năm trớc đó.Nhờ vậy,tỷ trọng của khu vực FDI trong tổng sản lợng công ngiệp cũng gia tăng nhanh.Đầu t nớc ngoài cũng góp phần quan trọng làm tăng kim ngach xuất khẩu của nớc ta.5.2 Hoạt động thơng mại và đầu t tạo đợc nhiều việc làm mới.Nhờ nguồn vốn đầu t của khu vực ,nhiều cơ sở sản xuất đợc thành lập thu hút khoảng hơn 40 vạn lao động trực tiếp vào các doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài .Đó là cha kể đến số việc làm mà sự phát triển của ngoại thơng và thu hút đầu t nớc ngoài gián tiếp đã tạo ra.Tăng trởng và phát triển thơng mại và đầu t nớc ngoài cũng góp phần đáng kể vào việc nâng cao mức thu nhập bình quân đầu ngời cũng nhu mức sống của một bộ phận không nhỏ dân c.Nó tạo ra nhiều cơ hội mới cho dân c thuộc các vùng,các địa phơng tiếp cận đến quỹ đạo phát triển kinh tế và xã hội hiện đại.FDI còn có tác động tích cực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hớng công nghiệp hoá,hiện đại hoá.Đây là điều dễ nhận thấy trong sự chuyển dịch trong bản thân cơ cấu công nghiệp hay cơ cấu phát triển kinh tế của các địa phơng.6. Mời năm hợp tác Việt Nam Liên hiệp châu Âu (EU) , th ơng mại tăng 10 lần.10[...]... toàn cầu hoá kinh tế, qua đó mà tích cực hội nhập. Xây dựng chiến lợc hội nhập kinh tế quốc tế, xác định bớc đi và kế hoạch triển khai cụ thể, rõ ràng. Trớc mắt, đến năm 2006 thực hiện các cam kết của AFTA và đẩy mạnh hội nhập với các nớc trong APEC. Chủ động tiếp cận và nghiên cứu thể chế của các tổ chức kinh tế quốc tế, xác định khả năng gia nhập 40 Đề án KTCT 2.1. Hội nhập kinh tế dựa trên... héi nhËp kinhquốc tế và chấn hng nền kinh tế dân tộc, trong đó chấn hng nền kinh tế quốc gia là mục tiêu cơ bản còn mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế là phơng tiện đẩy nhanh sự phát triĨn cđa nỊn kinh tÕ. C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vĩ mô cần phải đợc tiến hành một cách linh hoạt, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và bổ sung lẫn nhau, tạo ra một thế cân bằng tơng đối giữa các mục tiêu kinh tế vĩ mô... nghiệp có khả nănghội nhập với thế giới .Bởi lẽ,có phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nớc thì mới có khả năng hội nhập kinh tế thế giới thành công. 8. Tham gia hội nhËp kinh tÕ qc tÕ lµ xu híng tÊt u đối với sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá của ViƯt Nam . Qóa tr×nh tham gia héi nhËp kinh tế quốc tế là quá trình điều chỉnh chính sách kinh tế ,xây dựng một nền kinh tế thị trờng mạnh... học kỹ thuật của các nớc khác trên thế giới phục vụ cho mục tiêu tăng trởng nhanh nền kinh tế quôc dân của mình. Tham gia hội nhập kinh tế quốc tế là một nhân tố quan trọng buộc các doanh nghiƯp ViƯt Nam chÊn chØnh tỉ chøc qu¶n lý sản xuất ,đổi mới công nghệ,nắm bắt thông tin,tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá để đứng vững trên thị trờng trong và ngoài nớc .Hội nhập kinh tế quốc tế còn tạo điều... mại thế giới ,đang là tổ chức thúc đẩy các quốc gia phối hợp các chính sách kinh tế ,thực hiện tự do hoá thơng mại ,dịch vụ,đầu t tài chính tiền tệ để tăng cờng th-ơng mại quốc tế ,tăng cờng các quan hệ kinh tế quốc tế. 4.Xu huớng toàn cầu hoá và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nớc ta thời gian qua.Trong bối cảnh toàn cầu hoá đang tăng lên,các quốc gia tren thế giới ở mức độ này hay mức... suất nhập khẩu hiện hành đang gây trỏ ngại cho hoạt động xuất nhập khẩu.Vì vậy cần thiết phải bổ sung ,hoàn thiện chính sách thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu ở nớc ta. III. Những giải pháp hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả. 1.Giải pháp hội nhập kinh tÕ qc tÕ ë ViƯt Nam .1.1 X©y dùng một chính sách hội nhập gắn liền với cải cách nền kinh tế nội địa. Trong quá trình chuẩn bị về thời gian,vật chất... ngợc lại với xu thế của thời đạivà khó tránh khỏ lạc hậu.Trái lại,mở cửahội nhập kinh tế quốc tế ,tuy phải trả giá ở mức nhất định sông đó là yêu cầu tất yếu hớng tới sự phát triển của mỗi đất nớc.Nhận thức đợc điều đó,tại Đại Hội VI của Đảng (12-1986) đà quyết định tieens hành đổi mới chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nề kinh tế thị trờng định hớng xà hội chủ nghĩa .Phải trải... thiệt thòi về lợi ích kinh tế - xà hội mà lẽ ra phải đợc hởng mặt khác, ơhải chấp nhận chia sẻ lợi ích hợp lý với các đối tác vừa đấu tranh.Thành công của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động của tất cả các ngành, các cấp có liên quan, trong đó hoạt động của doanh nghiệp và Nhà nớc có vai trò quan trọng đặc biệt.32 Đề án KTCT nhà phân tích kinh tế cho rằng:nếu không... huy lợi thế của nền kinh tế trong phát triển và hội nhập quốc tế. Tiếp tục rà soát để kịp thời điều chỉnh cơ cấu đầu t theo hớng phát huy các nguồn vốn trong nớc để giảm sự lệ thuộc vào nợ và viện trợ của nớc ngoài. Xây dựng và phát triển các cơ sở hạ tầng đặc biệt là giao thông, thông tin liên lạc để vừa tạo điều kiện phát triển thị trờng trong nớc vừa thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. Trên cơ... tiến trình hội nhập AFTA ,APEC và WTO vµo nỊn kinh tÕ thÕ giíi hoµn toµn lµ quá trình cải cách thể chế toàn bộ nền kinh tế ,xuất phát từ đòi hỏi của bản thân nền kinh tế nội địa. Cuộc cải cách này sẽ giúp cho Việt Nam huy động đợc các nguồn lực nội sinh, tăng cờng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trên chính thị trờng nội địa,tạo tiền đề cho cạnh tranh quốc tế .Hội nhập vừa là cơ hội cũng . II. Thực trạng của sự hội nhập của kinh tế Việt Nam.1. Những thách thức của quá trình hội nhập. Mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ đem. gia hội nhập kinh tế quốc tế là xu hớng tất yếu đối với sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá của Việt Nam . Qúa trình tham gia hội nhập kinh tế quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hội nhập kinh tế quốc tế của VN, Hội nhập kinh tế quốc tế của VN, Hội nhập kinh tế quốc tế của VN, Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật tiếp tục phát triển ở trình độ cao. Quá trình quốc tế hoá tiếp tục diễn ra với quy mô ngày càng lớn ., Thế giới chuyển tử đối đẩu sang đối thoại,từ biệt lập sang hợp tác., Lợi thế so sánh của nền kinh tế Việt Nam ., Quốc tế hoá sản xuất tiếp tục phát triển . Trên cơ sở dự báo xu hớng của nền chính trị thế giới là hoà bình ổn định, Xu hớng khu vực hoá,toàn cầu hoá trên cơ sở lợi ích kinh tế Tạo ra những mối quan hệ kinh tế chính trị đa dạng ,đan xen, Vai trò ,vị trí của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Những kết quả tích cực của thuế xuất nhập khẩu ., Các cơ chế của nền kinh tế thị trờng vẫn còn ở mức sơ khai., Về tình hình sản xuất kinh doanh., Xây dựng một chính sách hội nhập gắn liền với cải cách nền kinh tế nội địa. Tạo các điều kiện cơ sở hạ tầng cho việc mở rộng các hoạt động th- ơng mại., Chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế với hình thức và bớcđi phù hợp. Thực hiện cải cách hành chính theo hớng gọn nhẹ, hiệu lực., Xây dựng và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội Thờng xuyên tổng kết và phát hiện những tiềm ẩn mất cân đối trong nền kinh tế., Thực hiện chiến lợc khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ., Vợt lên thách thức đón bắt cơ hội.

Từ khóa liên quan