0

SKKN Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT

56 3,941 16
  • SKKN Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2015, 08:02

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD LỚP 12 Ở TRƯỜNG THPT" DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Diễn giải Ghi chú 1 SKKN Sáng kiến kinh nghiệm. 2 THPT Trung học phổ thông. 3 GD & ĐT Giáo dục và Đào tạo 4 ĐH Đại học 5 HS Học sinh 6 GV Giáo viên 7 CNTT Công nghệ thông tin 8 BĐTD Bản đồ tư duy 9 PT Phổ thông MỤC LỤC PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 3 I. Lý do chọn đề tài 3 II. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn 7 III. Số liệu và thực trạng 9 1. Số liệu 9 2. Thực trạng 12 IV. Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của SKKN 15 1. Mục đích 15 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 15 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 15 4. Phương pháp nghiên cứu 15 5. Đóng góp của SKKN 15 PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 17 I. Cơ sở khoa học 17 1, Cơ sở khoa học 17 2. Nguyên tắc sử dụng 18 3.Ưu điểm sử dụng phương pháp học bằng bản đồ tư duy 18 4. Ưu điểm của bản đồ tư duy 18 5. Các bước dạy học bằng sơ đồ tư duy 20 II. Giới thiệu về sơ đồ tư duy 21 1. Tác giả 21 2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng 22 3. Xuất bản đồ ra dạng hình ảnh, PDF, PPT 30 III. Sử dụng bản đồ tư duy vào dạy GDCD 12 32 1. Chú ý 32 2. Hoạt động dạy trên lớp 32 3. Một số ví dụ 33 PHẦN III. KẾT KUẬN 42 1. Kết quả 42 2. Bài học kinh nghiệm 43 3. Kết luận 44 4. Kiến nghị 45 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Luật Giáo dục năm 2005 đã xác định: "Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân " (Điều 23 - Luật Giáo dục năm 2005). Để thực hiện được điều đó, các môn học, hoạt động giáo dục trong nhà trường đều có ý nghĩa, vai trò nhất định. Trong đó, môn Giáo dục công dân có vai trò quan trọng và trực tiếp trong việc giáo dục cho học sinh ý thức, hành vi người công dân, phát triển tâm lực và nhân cách con người toàn diện. Với vai trò quan trọng như vậy cho nên môn giáo dục công dân đã bắt nhịp với xu hướng dạy học hiện đại kết hợp với những thành tựu công nghệ thông tin hỗ trợ cho việc dạy học để chứng tỏ những ưu thế và hiệu quả trong quá trình giáo dục cho học sinh ý thức, hành vi người công dân, phát triển tâm lực và nhân cách con người toàn diện.Chính vì vậy, việc giúp học sinh phát triển tư duy của bộ não để vận dụng vào học tập là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của những người làm công tác giáo dục. Vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào thực tế là mục tiêu của môn học. Thực tế cho thấy, chương trình học GDCD là sau khi học xong học sinh có được kĩ năng cơ bản nhất để vận dụng vào thực tế cuộc sống có hiệu quả cao. Tuy nhiên, phần lớn học sinh học GDCD theo quan điểm bắt buộc phải học bởi nó là một môn học để tính điểm trung bình các môn. Sau khi kiểm tra hứng thú môn học chúng tôi nhận thấy phần lớn học sinh không hứng thú học môn học này do nhiều nguyên nhân như: Nhận thức của học sinh; phụ huynh học sinh; của một số giáo viên ; do quan điểm của một số lãnh đạo nhà trường, một phần do bài giảng của giáo viên còn đơn điệu chưa thu hút được hứng thú của các em. Đặc biệt là Giáo dục công dân lớp 12. Ở năm học cuối cấp, học sinh chịu nhiều áp lực bởi chương trình học nặng hơn cũng như lo lắng nhiều cho việc thực hiện ước mơ, hoài bão bằng con đường thi cử. Các em đa số chú tâm, giành nhiều thời gian cho những môn học mà tới đây các em sẽ thi tốt nghiệp và thi Đại học. Môn Giáo dục công dân thường bị các em coi nhẹ, "học đối phó để lấy điểm mà thôi". Nhằm nâng cao hứng thú môn học, hướng các em đến phương pháp học tích cực và tự chủ, nâng cao kỹ năng trí tuệ và khả năng tư duy mạch lạc, nhất là khả năng vận dụng kiến thức bài học trên lớp vào thực tế cuộc sống trở thành kỹ năng sống.Tôi xin trình bày ứng dụng công cụ học tập-Bản Đồ Tư Duy iMinMap vào dạy môn GDCD ở trường THPT.Bản Đồ Tư Duy iMinMap đã được ứng dụng vào dạy học từ lâu, tuy nhiên ứng dụng BĐTD vào dạy môn GDCD còn chưa nhiều, nhất là vào chương trình GDCD lớp 12 [...]... giảng dạy và đã thu được hiệu quả thiết thực cao Do đó tôi đã mạnh dạn viết chuyên đề Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT IV MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA SKKN 1 Mục đích - Dạy môn GDCD lớp 12 ở trường THPT - Ứng dụng bản đồ tư duy iMindmap vào dạy GDCD lớp 12 ở trường THPT 2 Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu - Đối tư ng: + Chương trình dạy học môn GDCD lớp 12. .. + Dạy GDCD lớp 12 + Ứng dụng iMindmap vào dạy GDCD lớp 12 3 Nhiệm vụ nghiên cứu: - Khảo sát tính hiệu quả khi ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy GDCD 12 - Ứng dụng phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy iMindmap vào dạy GDCD 12 - Xác định các bước thực hiện phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy iMindmap vào dạy GDCD 12 - Rút ra kết luận sư phạm nhằm ứng dụng phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy. .. Tuy nhiên bản đồ tư duy không phải là một tác phẩm hội họa nên cần tránh rơi vào việc trang trí cầu kì, chau chuốt thay cho ghi chú (là mục đích chính khi sử dụng bản đồ tư duy) 4 Ưu điểm của bản đồ tư duy iMindMap đối với hoạt động dạy môn GDCD 4.1 Sử dụng bản đồ tư duy như một công cụ để giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức tổng hợp về bài học : Với phương pháp bản đồ tư duy trong giảng dạy từng bước... khả năng tư duy của mình khi sử dụng bản đồ tư duy Như vậy bản đồ tư duy là một công cụ hỗ trợ tư duy hiện đại, một kĩ năng sử dụng bộ não rất mới mẻ Đó là một kĩ thuật hình họa, một dạng sơ đồ kết hợp giữa từ ngữ, hình ảnh, đường nét, màu sắc phù hợp, tư ng thích với cấu trúc, hoạt động của bộ não 2 Nguyên tắc sử dụng Bản đồ tư duy đúng theo nguyên tắc liên tư ng “ý này gọi ý kia” của bộ não Ở vị trí... việc đưa cách sử dụng Đã Thỉnh (có) thoảng Chưa (không ) sơ đồ tư duy vào dạy học sinh không? 4 5 Thầy, cô có thấy rằng sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học là cần thiết không ? Thầy, cô đã từng tìm hiểu vế sơ đồ tư duy iMindMap bao giờ chưa? * Kết quả khảo sát tháng 9/2 012 + Khảo sát áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Tổng số giáo Mức độ áp dụng công nghệ thông tin vàogiảng dạy 12 Thường xuyên... vai trò của việc ứng dụng phương pháp dạy học bằng sơ đồ tư duy iMindmap đối với việc tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh và nâng cao chất lượng dạy, nâng cao hứng thú học GDCD - Hướng dẫn xây dựng giáo án điện tử môn GDCD bằng phương pháp ứng dụng sơ đồ tư duy iMindmap PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ KHOA HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY IMINDMAP 1 Cơ sở khoa học: Từ trước tới nay,... và đang áp dụng ), tôi cũng mong muốn giới thiệu đến tập thể giáo viên, học sinh trong toàn trường phương pháp : Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT 2.3.1 Kết quả khảo sát Việc khảo sát kiến thức học sinh đã lĩnh hội trong các tiết giảng trước được tôi thực hiện vào tháng 10/2013 với hai lớp (01 thực nghiệm và 01 đối chứng) Kết quả thu được như sau: Kết quả lớp thực nghiệm(mức... kế hoạch học tập hiệu quả 4.2 Sử dụng bản đồ tư duy như một công cụ gợi mở, kích thích quá trình tìm kiếm kiến thức của học sinh: Với những ưu điểm của mình, bản đồ tư duy trở thành một công cụ gợi mở, kích thích quá trình tìm tòi kiến thức của học sinh Bước quan trọng nhất là giáo viên giúp học sinh phát hiện, tìm kiếm được trung tâm bản đồ - trọng tâm bài học Sau đó theo nguyên lí bản đồ tư duy là... Học sinh không hứng thú tham gia học, tiết học không đạt được được mục tiêu đề ra 2.3 Kết quả của thực trạng Từ những hạn chế của giáo viên đến học sinh nên trong nhiều năm nay việc học GDCD ở phổ thông không quan tâm nhiều, không được coi trọng nhiều, học sinh chưa tích cực tham gia học Để khắc phục tình trạng trên, tôi mạnh dạn áp dụng sử dụng phương pháp học bằng bản đồ tư duy vào dạỵ môn GDCD lớp. .. SỐ LIỆU VÀ THỰC TRẠNG 1 Số liệu 1.1 Khảo sát hứng thú học môn GDCD của học sinh lớp 12 tại trường (Khi chưa áp dụng phương pháp dạy học bằng sơ đồ tư duy iMinMap) *Test1 : Hứng thú của học sinh với môn học: Trường: …………… …… TEST 1 Lớp: ………….……… …… PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN Họvà tên:…………… …… (Để giúp thầy cô giáo điều tra về hứng thú của các em đối với môn GDCD, các em hãytrả lời giúp thầy cô phiếu điều tra . trình bày ứng dụng công cụ học tập -Bản Đồ Tư Duy iMinMap vào dạy môn GDCD ở trường THPT .Bản Đồ Tư Duy iMinMap đã được ứng dụng vào dạy học từ lâu, tuy nhiên ứng dụng BĐTD vào dạy môn GDCD còn chưa. Cơ sở khoa học 17 1, Cơ sở khoa học 17 2. Nguyên tắc sử dụng 18 3.Ưu điểm sử dụng phương pháp học bằng bản đồ tư duy 18 4. Ưu điểm của bản đồ tư duy 18 5. Các bước dạy học bằng sơ đồ tư duy 20 II TÀI: "SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD LỚP 12 Ở TRƯỜNG THPT& quot; DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Diễn giải Ghi chú 1 SKKN Sáng kiến kinh nghiệm. 2 THPT Trung học phổ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT, SKKN Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT, SKKN Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT

Từ khóa liên quan