SKKN Giải pháp khắc phục thiếu sự ổn định của các phong trào mũi nhọn trong nhà trường

21 1.2K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2015, 06:53

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC THIẾU SỰ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC PHONG TRÀO MŨI NHỌN TRONG NHÀ TRƯỜNG" I. Mô tả giải pháp 1. Mục đích của giải pháp - Tìm những giải pháp khắc phục tình trạng thiếu sự ổn định và đồng bộ của các phong trào mũi nhọn trong nhà trường. - Xác định những ảnh hưởng tích cực của các phong trào HSG, GVDG, viết SKKN trong việc tạo lập uy tín và xây dựng truyền thống nhà trường. - Giúp cho cán bộ quản lý nhà trường những định hướng để xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, có nhiều tâm huyết với công tác xây dựng phong trào mũi nhọn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của nhà trường 2. Thực trạng của công tác xây dựng phong trào mũi nhọn trong nhà trường - Thành tích phong trào mũi nhọn của các trường TH,THCS trên địa bàn Hoài Ân còn thiếu sự đồng đều. Có trường có GVDG cấp tỉnh nhưng chưa có HSG cấp tỉnh, hoặc có SKKN cấp tỉnh nhưng chưa có HSG, GVDG cấp tỉnh. - Phần lớn các trường chưa duy trì được sự ổn định và bền vững của các phong trào mũi nhọn. Có một số trường đã xây dựng được phong trào, có những năm đã nổi lên như một hiện tượng với những thành tích rất đáng ghi nhận nhưng những năm sau đó lại không giữ vững được thành tích như trước. - Chưa thu hút được tất cả các lực lượng, đoàn thể trong nhà trường tích cực tham gia, đóng góp vào phong trào thi GVDG, HSG, viết SKKN, thi đấu thể thao 3. Ưu điểm của giải pháp mới Áp dụng đồng bộ những giải pháp trong quá trình xây dựng và tổ chức các phong trào thi đua đã giúp cho nhà trường: - Tạo lập được truyền thống nhà trường, một trong những điều kiện cơ bản để hình thành văn hoá trường học. - Giáo dục được cho CB-GV và HS ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trước sự phát triển của nhà trường. - Duy trì được sự ổn định, bền vững của các phong trào, đặc biệt là phong trào mũi nhọn. 4. Những giải pháp duy trì sự ổn định, bền vững các phong trào mũi nhọn trong nhà trường 4.1. Đảm bảo tính xuyên suốt, liên tục trong việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HSG, học sinh đạt giải học bổng và các phong trào thi đấu thể thao Xây dựng kế hoạch được coi là chức năng quản lí đầu tiên của một chu trình quản lí, đó là một trong những công việc khó khăn và cũng là nơi thể hiện cao nhất năng lực nhận biết tổ chức ở hiện tại và tương lai của các nhà quản lí. Xây dựng một kế hoạch đầy đủ, cụ thể với các biện pháp khả thi, phù hợp với tình hình thực tế sẽ là một trong những điều kiện đảm bảo cho hoạt động thành công. Kế hoạch bồi dưỡng HSG, học sinh đạt giải học bổng là một loại kế hoạch tác nghiệp nhằm xác định các mục tiêu ngắn hạn, tuy nhiên cần thiết phải đảm bảo tính chiến lược trong loại kế hoạch này với biểu hiện cụ thể là sự xuyên suốt,liên tục của hoạt động. Công tác đào tạo, bồi dưỡng HSG, học sinh đạt giải học bổng và các phong trào thi đấu thể thao là hoạt động thường xuyên, liên tục trong nhà trường. Nó không chỉ diễn ra trong một tháng, một học kì mà diễn ra suốt cả năm học và cấp học. Do đó, xây dựng được kế hoạch đào tạo lâu dài là một trong những biện pháp quan trọng để duy trì sự ổn định, bền vững cho phong trào. Để đảm bảo tính xuyên suốt, liên tục, kế thừa cho công tác đào tạo, bồi dưỡng HSG, học sinh đạt giải học bổng và các phong trào, Ban giám hiệu trường THCS Ân Thạnh luôn duy trì hai loại kế hoạch cho công tác này đó là kế hoạch bồi dưỡng tạo nguồn và kế hoạch bồi dưỡng trọng điểm. a/ Kế hoạch bồi dưỡng tạo nguồn áp dụng cho khối lớp 6, lớp 7 Để kịp thời phát hiện và quản lí tốt đối tượng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu từ bậc tiểu học, hàng năm sau khi có kết quả HSG ba cấp của lớp 5 và các phong trào khác thì đồng thời nhà trường đã có được danh sách những em học sinh đạt giải của hai trường tiểu học trong xã. Vào đầu năm học, sau khi hoàn thành công tác tuyển sinh, nhà trường đã sàng lọc đối tượng HSG, học sinh đạt giải phong trào và phân công cho những giáo viên có tay nghề vững vàng, có nhiều tâm huyết với công tác đào tạo, bồi dưỡng HSG phụ trách. Trong hai năm học lớp 6 và lớp 7, các em học sinh được bồi dưỡng 3 môn cơ bản là Văn – Toán – Anh văn. Trong thời gian này ngoài giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn được phân công thì tổ trưởng và hiệu phó chuyên môn cũng phải thường xuyên nắm bắt tình hình, theo dõi kết quả học tập của học sinh để kịp thời đưa ra những học sinh không đảm bảo yêu cầu và bổ sung những nhân tố mới được phát hiện. b/ Kế hoạch bồi dưỡng trọng điểm dùng cho khối lớp 8 và lớp 9 Trong kế hoạch này công tác đầu tiên phải thực hiện là việc thành lập đội tuyển của các bộ môn. Việc tuyển chọn được giao cho giáo viên bộ môn của khối lớp 8 thực hiện dựa trên 2 cơ sở: + Kết quả học tập bộ môn của học sinh. + Nguyện vọng của học sinh trong đó có sự tư vấn, định hướng của giáo viên bộ môn. Trong quá trình tuyển chọn, hiệu phó chuyên môn của trường luôn phải tham gia để đảm bảo sự điều tiết về lực lượng nhằm tránh tình trạng môn thì có quá nhiều học sinh đăng kí, môn thì lại không có hoặc môn thì lực lượng quá mạnh, môn thì quá yếu. Về nội dung bồi dưỡng do giáo viên bộ môn được phân công biên soạn, tổ trưởng chuyên môn trực tiếp theo dõi và quản lí việc thực hiện. Ban giám hiệu nắm bắt tình hình qua báo cáo trực báo của tổ chuyên môn và kiểm tra trực tiếp. Với kế hoạch bồi dưỡng trọng điểm, nhà trường thường chia làm hai giai đoạn: + Giai đoạn 1: (Từ đầu học kì 1 lớp 8 đến trước khi thi học kì 2 lớp 8). Ở giai đoạn này ưu tiên cho hình thức giao việc, giới thiệu tài liệu, lồng ghép kiến thức nâng cao trong giờ chính khoá. Thời gian bồi dưỡng 1 buổi/ tuần chủ yếu để định hướng cách tiếp cận, khai thác kiến thức và giải đáp thắc mắc cho học sinh. Một yêu cầu quan trọng ở giai đoạn này là giáo viên phải hình thành cho học sinh thói quen tự học, tự nghiên cứu. + Giai đoạn 2: (Từ sau thi học kì 2 lớp 8 đến khi thi HSG cấp huyện). Đây là giai đoạn nước rút, hình thức dạy chủ yếu là tập trung, số buổi dạy bồi dưỡng trong tuần tuỳ thuộc vào từng thời điểm và đặc thù của bộ môn, thường là 2-3 buổi/ tuần.Trong thời gian này học sinh được cung cấp bổ sung những kiến thức nâng cao của bộ môn, rèn luyện các kĩ năng giải bài tập và làm quen với các dạng đề thi. Ở giai đoạn này nhà trường thường tổ chức các cuộc thi cấp trường để chọn đội tuyển dự thi cấp huyện tuy nhiên có một mục đích nữa mà các cuộc thi cấp trường phải đạt được, đó là giúp cho học sinh không bị bỡ ngỡ khi tham gia các cuộc thi ở cấp cao hơn, kịp thời phát hiện và rèn luyện những kỹ năng còn yếu, đồng thời tạo được khí thế thi đua cho học sinh và thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh. 4.2. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kế cận Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ kịp thời bổ sung lực lượng giáo viên kế cận tham gia phong trào là một biện pháp cần thiết để duy trì sự ổn định, bền vững của các phong trào mũi nhọn trong nhà trường. Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo của nhà trường. Muốn nâng cao chất lượng đào tạo phải nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Thực tế hoạt động của nhà trường khi phong trào đã có được một số thành tích nhất định, nhiều người dễ rơi vào trạng thái bằng lòng, thoả mãn với hiện tại, tâm lí này thường có ở những giáo viên lớn tuổi, những người đã có nhiều đóng góp cho phong trào. Vì vậy các bộ phận quản lí nhà trường một mặt phải có biện pháp kích thích, nuôi dưỡng lòng nhiệt tình của những giáo viên lớn tuổi đồng thời phải có kế hoạch bồi dưỡng lớp giáo viên trẻ có năng lực để kịp thời bổ sung vào lực lượng giáo viên cốt cán của nhà trường. Xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi, chúng ta có thể thấy những giáo viên lớn tuổi thường giàu kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng, có nhiều tâm huyết, gắn bó với nghề nhưng dễ bằng lòng, muốn nghỉ ngơi. Còn những giáo viên trẻ thì nhiệt tình, năng động, sáng tạo, ham học hỏi, muốn được khẳng định mình nhưng thường thiếu kinh nghiệm và hay nóng vội. Do đó lãnh đạo nhà trường cần phải biết cách để cho hai lực lượng này bổ sung, hỗ trợ cho nhau, tạo nên một tiềm lực đủ mạnh, đủ bền và năng động để duy trì sự ổn định của phong trào. Trong kế hoạch hoạt động của các tổ chuyên môn ở trường THCS Ân Thạnh nội dung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ luôn được coi trọng. Công tác bồi dưỡng được thể hiện qua các phong trào báo cáo chuyên đề, thao giảng, thi GVDG, viết SKKN… Với sự hỗ trợ tích cực của tổ chuyên môn từ việc góp ý, xây dựng tiết dạy, làm đồ dùng dạy học, hay tạo điều kiện về mặt thời gian để các giáo viên trẻ đầu tư nghiên cứu chuyên môn. Bên cạnh đó vai trò của tổ trưởng trong công tác bồi dưỡng giáo viên còn được thể hiện qua hoạt động kiểm tra nội bộ, cùng với việc kiểm tra đánh giá các cán bộ tổ của trường đã thực hiện khá tốt chức năng tư vấn và thúc đẩy giúp giáo viên xác định được các nội dung cần được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để nâng cao tay nghề. Dựa trên kết quả đánh giá của tổ chuyên môn và kết quả những lần nhà trường kiểm tra trực tiếp Ban giám hiệu đã có nhận xét khá chính xác về năng lực hiện tại và khả năng phát triển của từng giáo viên. Với những giáo viên trẻ có triển vọng, lãnh đạo nhà trường mạnh dạn giao nhiệm vụ, tạo điều kiện cho các giáo viên trẻ được thể hiện năng lực của mình. Tuy nhiên giao nhiệm vụ không có nghĩa là khoán trắng mà phải có sự hỗ trợ tích cực của Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn và trực tiếp là những giáo viên lớn tuổi, giàu kinh nghiệm của nhà trường như khi phân công dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh thi học bổng, ôn thi chuyển cấp… ở mỗi bộ môn nhà trường luôn phân công hai giáo viên cùng dạy một lớp, một người có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và một người có triển vọng cùng thực hiện nhiệm vụ để có điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ nhau đồng thời có tính cộng đồng trách nhiệm. Với cách làm trên, nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên kế cận, kịp thời bổ sung cho lực lượng giáo viên cốt cán của trường và của huyện. Đến nay đã có gần hai phần ba số môn có giáo viên trẻ có khả năng thay thế và thay thế tốt lớp giáo viên lớn tuổi. Đây cũng là một tín hiệu vui trong công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường.Có thể thấy sự trưởng thành của lớp giáo viên kế cận qua bảng thống kê dưới đây: Hoạt động Tổng số GV tham gia Độ tuổi dưới 30 30 -39 40- 49 Trên 50 GVDG 22 7 9 6 0 SKKN 19 4 6 6 3 Dạy HSG 20 3 5 10 2 4.3 Tổ chức tốt lao động quản lí và áp dụng các hình thức quản lí hiệu quả Việc tổ chức lao động quản lí có ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất lao động quản lí. Trong một đơn vị trường học có nhiều loại cán bộ giáo viên có trình độ và chuyên môn khác nhau. Việc tổ chức lao động quản lí phải xuất phát từ các nhiệm vụ, mục tiêu quản lí và tình hình đặc điểm của đội ngũ cán bộ và các điều kiện, phương tiện cho hoạt động của cơ quan quản lí. Tổ chức lao động quản lí một cách khoa học là một hệ thống các biện pháp nhằm giải quyết có cơ sở khoa học những vấn đề của quản lí như lựa chọn và không ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, quản lí sắp xếp, sử dụng tốt cán bộ giáo viên, quản lí trên quy mô cả hệ thống và từng bộ phận. Thực chất của việc tổ chức lao động quản lí một cách khoa học là tìm ra một phương án tối ưu để cả hệ thống cùng đạt được mục tiêu đề ra. Như vậy tổ chức tốt lao động quản lí, áp dụng các hình thức quản lí chặt chẽ, linh hoạt sẽ tác động trực tiếp đến chất lượng của các hoạt động nhất là với các phong trào mũi nhọn trong nhà trường. Nhận thức được vai trò của tổ chức lao động quản lí, Ban giám hiệu trường THCS Ân Thạnh đã luôn cố gắng trong kế hoạch hoá công việc, sắp xếp, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, phân công, giao trách nhiệm cho các thành viên, khai thác và xử lí kịp thời hệ thống thông tin, xây dựng phong cách quản lí dân chủ nhưng bản lĩnh và kiên quyết. Biểu hiện trước hết của tổ chức lao động quản lý là việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm huy động sự đóng góp trí tuệ của tập thể với quan điểm tôn trọng, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp nhưng vẫn đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng bằng cách không xa rời các mục tiêu đã xác định trong nghị quyết của chi bộ trường. Lãnh đạo nhà trường luôn thể hiện sự tôn trọng và tin cậy ý kiến xây dựng của các thành viên , đặc biệt là những giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm, có nhiều trăn trở với thực trạng và thách thức của nhà trường để từ đó cân nhắc, lựa chọn những giải pháp phù hợp, hiệu quả. Trong việc bố trí và sử dụng đội ngũ, Ban giám hiệu nhà trường luôn chú ý đảm bảo tính khách quan, công bằng và hợp lí. Thực tế trong cuộc sống mỗi người đều có những sở trường, sở đoản khác nhau, điều quan trọng của người quản lí là phải nhận biết được năng lực, sở trường của từng thành viên trong tập thể để sắp xếp công việc cho phù hợp, nhằm phát huy tối đa khả năng đóng góp, cống hiến cho thành quả của nhà trường. Sự công bằng trong việc phân chia nghĩa vụ và quyền lợi cho các thành viên là rất cần thiết, thế nhưng đây lại là một khái niệm mang tính tương đối vì thế cần phải đảm bảo tính khách quan và hợp lí trong phân công nhiệm vụ. Chẳng hạn với những giáo viên được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh thi học bổng hay giáo viên thi GVDG, viết SKKN… sẽ được tạo điều kiện thuận lợi trong phân công chuyên môn, sắp xếp thời khoá biểu…trong năm học đó. Trong quá trình quản lí Ban giám hiệu luôn chú ý không để tình trạng có giáo viên luôn nhận được những công việc thuận lợi còn giáo viên khác lại thường xuyên phải nhận những nhiệm vụ khó khăn hơn, điều đó sẽ tạo tâm lí tiêu cực, có ảnh hưởng xấu đến công tác duy trì chất lượng của các phong trào mũi nhọn và các hoạt động khác trong nhà trường. Một điểm nữa cũng được nhà trường quan tâm khi sử dụng con người đó là đối với những giáo viên giỏi, có trình độ cao, có nhiều thành tích thì ý thức tự tôn và lòng tự trọng của họ cũng rất cao, một số người có đôi nét dị biệt nếu lãnh đạo không chú ý, áp dụng những biện pháp và cách ứng xử phù hợp sẽ không kích thích được sự sáng tạo và cống hiến của họ. Hoặc với những giáo viên có năng lực chuyên môn hạn chế thì thường hay có tâm lý tự ti, họ thường hay đứng ngoài cuộc và xem đó là sân chơi chỉ dành cho những giáo viên giỏi. Thực tế của nhà truờng cho thấy vẫn có thể huy động sự tham gia của những giáo viên này vào phong trào bằng cách giao cho họ những công việc phù hợp như động viên, nhắc nhở học sinh, chuyển thông tin đến phụ huynh học sinh những định hướng, yêu cầu của nhà trường trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Chính vì vậy lãnh đạo nhà trường cần phải biết lựa chọn những biện pháp tác động phù hợp với từng nhóm đối tượng giáo viên để thu hút, lôi cuốn mọi người cùng tích cực tham gia vào phong trào chung của nhà trường, tạo được sự đồng thuận trong tập thể. Có thể phân loại giáo viên theo những nhóm đối tượng sau: + Nhóm GV có nhiều kinh nghiệm, thành tích trong phong trào. + Nhóm GV trẻ, năng động, sáng tạo, mong muốn được thể hiện nhưng nóng vội. + Nhóm GV làm việc cầm chừng, thụ động, sức ỳ lớn. + Nhóm GV có năng lực chuyên môn hạn chế. Khi đã xác định công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh thi học bổng và các phong trào thể thao, công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là hoạt động thường xuyên của nhà trường thì đồng thời Ban giám hiệu cũng phải lựa chọn những hình thức quản lí phù hợp vì trong hoạt động năm học có những thời điểm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được ưu tiên hàng đầu nhưng có thời điểm nó được hoạt động có tính chất duy trì để giành ưu tiên cho những hoạt động khác. Căn cứ vào từng giai đoạn mà lãnh đạo nhà trường cùng thống nhất với tổ trưởng chuyên môn về biện pháp quản lí hoạt động. Quan điểm của Ban giám hiệu trường THCS Ân Thạnh là phát huy tính tích cực, tự giác, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với tập thể, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá năng lực vì thế mà không áp đặt, không máy móc, rập khuôn trong quản lí, tôn trọng sự sáng tạo, linh hoạt, động viên khích lệ sự phấn đấu vươn lên của mọi cá nhân trong tập thể. 4.4.Phát huy vai trò quản lí của các tổ chuyên môn Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn do Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm, họ chiếm số lượng khá đông trong tổ chức cán bộ quản lí của nhà trường và có vai trò rất cần thiết trong việc giúp Ban giám hiệu tổ chức điều hành và quản lí hoạt động giáo dục và dạy học. Ngoài việc tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hoạt động của nhà trường ở phạm vi cấp tổ, tổ trưởng chuyên môn còn tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo nhà trường mà trực tiếp là hiệu phó chuyên môn trong quá trình tổ chức hoạt động. Chính vì thế mà công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực và phát huy vai trò quản lí của các tổ chuyên môn có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt động quản lí của nhà trường. Trước hết, phải chú ý đến công tác tuyển chọn, bổ nhiệm. Tổ trưởng chuyên môn không chỉ là người có chuyên môn giỏi, nghiệp vụ sư phạm vững vàng mà còn phải là người biết quản lí và tổ chức hoạt động, phải là người có uy tín về phẩm chất đạo đức và có kĩ năng phối hợp và hợp tác với các bộ phận trong nhà trường và các thành viên trong tổ. Một thuận lợi ở trường THCS Ân Thạnh cũng giống như ở một số đơn vị khác đó là tổ chuyên môn cũng đồng thời là tổ công đoàn trong nhà trường vì thế mà hoạt động của tổ cũng mang những nét đặc thù. Tổ vừa là nơi trực tiếp thực hiện các kế hoạch, chương trình hoạt động của nhà trường đồng thời là nơi để các thành viên chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công tác cũng như trong cuộc sống. Vai trò của tổ trưởng chuyên môn vừa là một cán bộ quản lí vừa như một người anh, người chị lớn trong gia đình. Tích cực hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác đã trở thành truyền thống ở tất cả các tổ chuyên môn trong nhà trường đặc biệt là trong các phong trào thi GVDG, viết SKKN, làm đồ dùng dạy học, tổ chức chuyên đề, thao giảng, Dưới sự điều hành của tổ trưởng, tất cả các thành viên trong tổ đều có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ từ việc dự giờ góp ý, xây dựng tiết dạy, hỗ trợ làm đồ dùng dạy [...]... một cách trang trọng,nghiêm túc thể hiện được sự ghi nhận và trân trọng những cố gắng phấn đấu và đóng góp của CB-GV và học sinh 5 Khả năng áp dụng Các giải pháp duy trì sự ổn định bền vững của các phong trào mũi nhọn mà trường đã thực hiện có thể vận dụng rộng rãi trong các trường thuộc 3 cấp học trên địa bàn huyện Hoài Ân 6 Hiệu quả sử dụng Trong 10 năm qua bằng cách áp dụng đồng bộ các giải pháp. .. đã nêu trong quá trình tổ chức, xây dựng và nuôi dưỡng phong trào học sinh giỏi, học sinh đạt giải học bổng và các phong trào thể thao, thi GVDG, viết SKKN nhà trường đã duy trì được sự ổn định, bền vững về những nỗ lực phấn đấu và thành tích của thầy và trò trường THCS Ân Thạnh, góp phần quan trọng trong việc khẳng định thương hiệu và xây dựng truyền thống nhà truờng Có thể minh hoạ sự ổn định, bền... truyền được sự nhiệt tình, tâm huyết của mình đến từng CB - GV, nuôi dưỡng và khích lệ mong muốn được cống hiến và được khẳng định mình của các thành viên trong nhà trường Sự quan tâm theo sát phong trào, động viên và hỗ trợ một cách kịp thời đã có tác dụng tạo niềm tin cho CB - GV vào sự thành công của phong trào Hiệu trưởng nhà trường đã luôn thể hiện sự vui mừng mỗi khi CB - GV và học sinh của trường. .. cán bộ cấp tổ của nhà trường là những giáo viên cốt cán, thanh tra viên kiêm nhiệm, nhiều người được mời làm giám khảo trong các kì thi HSG, GVDG, viết SKKN của phòng GD-ĐT Hoài Ân đã khẳng định được sự phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ quản lí của nhà trường Đây là điều kiện thuận lợi để các cán bộ tổ hỗ trợ tích cực trong các phong trào mũi nhọn đồng thời đó cũng là cơ hội để các giáo viên... khó nhưng để giữ vững phong trào càng khó hơn Một trong những biện pháp không kém phần quan trọng để duy trì được sự ổn định và bền vững của phong trào đó là người hiệu trưởng phải luôn biết cách giữ cho tâm huyết, sự nhiệt tình của chính bản thân và của tất cả các thành viên trong nhà trường luôn ở trạng thái tích cực Một khi đã phát động, xây dựng được phong trào nếu không có sự thường xuyên kiểm... nhắc nhở, sự động viên và hỗ trợ kịp thời của người lãnh đạo cao nhất trong nhà trường thì các hoạt động sẽ bị bỏ dở giữa chừng hoặc trong tình trạng đối phó, có làm nhưng hiệu quả không cao Để có được thành tích trong các phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh đạt giải học bổng, HKPĐ, GVDG, viết SKKN của trường THCS Ân Thạnh trong 10 năm qua, thành công lớn nhất của hiệu trưởng nhà trường là... phát triển của nhà trường thông qua việc chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển Hiệu trưởng cần phải biết truyền đạt tầm nhìn và tạo lập ảnh hưởng tới toàn thể giáo viên và học sinh, tạo được sự ủng hộ tự nguyện và cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển của nhà trường, tích cực và chủ động tham gia vào các hoạt động và phong trào chung Xây dựng thành công các phong trào mũi nhọn trong nhà trường đã... cao trình độ đội ngũ giáo viên trong nhà trường có những căn cứ xác thực Việc Ban Giám Hiệu nhà trường và các tổ trưởng chuyên môn đánh giá chính xác được hoạt động của giáo viên sẽ tạo được động lực thúc đẩy sự cố gắng phấn đấu của mỗi thành viên trong nhà trường, tạo được sự yên tâm, tin tưởng của giáo viên về sự ghi nhận của Ban Giám Hiệu đối với những nỗ lực, phấn đấu của họ Để có được những kết quả... nhiệm của mỗi thành viên trong tập thể Để từng cán bộ giáo viên có nhận thức đúng, Ban giám hiệu nhà trường đặc biệt là hiệu trưởng đã luôn chú ý truyền đến tập thể tâm huyết của mình về việc xây dựng và phát huy truyền thống nhà trường thông qua các cuộc họp hội đồng sư phạm, lễ tôn vinh thành tích của giáo viên và học sinh, trong cuộc họp tổng kết các phong trào hay ngay cả trong những tâm sự của đời... cho phong trào Vai trò tổ chức, quản lý trường học của người hiệu trưởng là một trong bốn yếu tố cơ bản quyết định đến hiệu quả giáo dục đào tạo của nhà trường Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trường đòi hỏi người hiệu trưởng phải có những phẩm chất, năng lực tổ chức, quản lý nhất định, như am hiểu sâu sắc nội dung, phương pháp, nguyên tắc tổ chức giáo dục, có uy tín Trong vai trò là nhà . TÀI: "GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC THIẾU SỰ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC PHONG TRÀO MŨI NHỌN TRONG NHÀ TRƯỜNG" I. Mô tả giải pháp 1. Mục đích của giải pháp - Tìm những giải pháp khắc phục tình trạng thiếu sự ổn định. trách nhiệm của mỗi cá nhân trước sự phát triển của nhà trường. - Duy trì được sự ổn định, bền vững của các phong trào, đặc biệt là phong trào mũi nhọn. 4. Những giải pháp duy trì sự ổn định, bền. đào tạo của nhà trường 2. Thực trạng của công tác xây dựng phong trào mũi nhọn trong nhà trường - Thành tích phong trào mũi nhọn của các trường TH,THCS trên địa bàn Hoài Ân còn thiếu sự đồng

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan