SKKN Phương pháp sử dụng, khai thác bản đồ, tranh ảnh nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Lịch sử lớp 9

31 1.6K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2015, 21:20

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lời mở đầu: Trong những năm gần đây, Bộ Giáo dục và đào tạo đã đề ra mục tiêu giáo dục phổ thông là “giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, chương trình giáo dục phổ thông đã nêu rõ “ phải phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, sáng tạo của học sinh phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện của từng lớp học, bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh” Để đạt được mục tiêu đó, Bộ giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông một cách đồng bộ từ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học đến cách thức đánh giá kết quả dạy học trong đó khâu đột phá là đổi mới phương pháp dạy học. Mục đích của việc đổi mới phương pháp dạy học là thay đổi lối dạy học truyền thụ một chiều sang dạy học theo phương pháp dạy học tích cực, chủ động của người học. Muốn đổi mới cách học cho học sinh phải đổi mới cách dạy. Vì vậy người giáo viên phải tự bồi dưỡng kiến thức và kiên trì cách dạy lấy người học làm trung tâm. Lịch sử là bộ môn khoa học mang đặc trưng riêng, nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng đã xảy ra trong quá khứ, không tồn tại nguyên vẹn trong hiện tại. Khác hẳn với khoa học tự nhiên, lịch sử loài người không thể trực tiếp quan sát và khôi phục lại trong phòng thí nghiệm. Do đó đặc trưng nổi bật của nhận thức lịch sử là học sinh không thể trực tiếp tri giác với những gì thuộc về quá khứ. Chính vì thế người giáo viên dạy 1 Lịch sử phải bằng các phương tiện trực quan sử dụng linh hoạt, nhuần nhuyễn các phương pháp để tái tạo lại bức tranh lịch sử quá khứ một cách chính xác, chân thực, sống động nhằm tạo biểu tượng và hình thành khái niệm cho học sinh. Trên cơ sở đó, giúp học sinh nắm vững bản chất sự kiện, rút ra quy luật và bài học lịch sử, biết vận dụng hiểu biết quá khứ vào thực tiễn hiện tại và hướng tới tương lai. Trong giảng dạy Lịch sử, bản đồ, lược đồ, tranh ảnh, bảng biểu…vừa là phương tiện trực quan, vừa là nguồn kiến thức quan trọng cần phải được khai thác triệt để nhằm khắc sâu kiến thức cơ bản và rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho học sinh.Nhận thức được điều đó, trong suốt quá trình giảng dạy Lịch sử, tôi đã cố gắng tìm tòi và vận dụng các biện pháp thích hợp để sử dụng đồ dùng trực quan đạt hiệu quả cao nhất qua đó đúc rút thành kinh nghiêm giảng day cho bản thân. Từ điều kiện thực tế của ngành và địa phương, nhà trường nơi tôi giảng dạy, tôi thấy những kinh nghiêm này hoàn toàn có thể sử dụng ở các trường với những điều kiện khác nhau. II. Mục đích nghiên cứu: - Trong thời gian tìm tòi và nghiên cứu tôi cố gắng tìm hiểu cho toàn bộ đối tượng học sinh THCS nhưng do thời gian có hạn và trong khuôn khổ của đề tài nên chỉ tập trung tìm hiểu nghiên cứu về tranh ảnh bản đồ trong sách giáo khoa lớp 9. III. Thời gian nghiên cứu: - Trong năm học 2010 - 2011 PHẦN II: NỘI DUNG I. Thực trạng: 2 Hiện nay, bộ môn Lịch sử chưa thực sự được quan tâm đúng mức trong các nhà trường phổ thông. Nhiều người còn có nhận thức sai lệch, xem nhẹ vị trí của bộ môn lịch sử trong đời sống xã hội dẫn tới chất lượng bộ môn giảm sút …Tình trạng học sinh chưa nắm vững kiến thức, nhớ sai hoặc nhầm lẫn sự kiện cơ bản còn khá phổ biến, các em không ham thích học môn lịch sử. Trong những năm gần đây, chương trình đổi mới và thay sách giáo khoa của Bộ giáo dục và Đào tạo đã tạo điều kiện cho các nhà trường nâng cao chất lượng dạy học. Trong giảng dạy Lịch sử, đồ dùng trực quan là phương tiện rất quan trọng cần được tăng cường sử dụng, được coi là phương tiện để nhận thức chứ không chỉ thuần túy là để minh họa, bởi vì nó không chỉ tái tạo sinh động sự kiện lịch sử với những nét đặc trưng nhất, điển hình nhất mà còn khắc phục được tình trạng nhầm lẫn các sự kiện lịch sử cho học sinh. Song trên thực tế, trong quá trình giảng dạy lịch sử, chúng ta chỉ mới chú ý đến kênh chữ của sách giáo khoa, coi đây là nguồn cung cấp kiến thức lịch sử duy nhất trong dạy học mà không thấy được các kênh hình và các phương tiện trực quan khác còn là nguồn kiến thức quan trọng cung cấp một lượng thông tin đáng kể, có giá trị giúp cho bài học lịch sử trở nên sinh động hơn, hấp dẫn hơn, khơi dậy lòng hứng thú say mê học tập, rèn luyện kỹ năng quan sát, trí tưởng tượng, phát triển tư duy và hình thành năng lực bộ môn cho các em. Hiện nay, còn không ít giáo viên chưa hiểu rõ xuất xứ, nội dung, ý nghĩa của một số đồ dùng trực quan và kênh hình trong sách giáo khoa. Trong các đợt bồi dưỡng thay sách giáo khoa, các giáo viên hầu như chỉ được giải thích về cấu tạo chương trình, những nội dung đổi mới về nội dung mà ít được bồi dưỡng cụ thể về sử dụng kênh hình. Nhiều giáo viên đã nhận thức đầy đủ giá trị nội dung của kênh hình và các phương tiện trực quan nhưng lại ngại sử dụng, sợ mất thời gian hoặc chỉ sử dụng mang tính hình thức, minh họa cho bài giảng. Từ thực tiễn đó, trong quá trình giảng dạy tôi đã chọn đề tài: 3 “Phương pháp sử dụng, khai thác bản đồ, tranh ảnh … nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Lịch sử lớp 9 ”. II. Các loại đồ dùng trực quan thường dùng trong giảng dạy Lịch sử lớp 9 ở trường THCS - Hệ thống các bản đồ lịch sử treo tường của Công ty bản đồ và tranh ảnh giáo khoa - Nhà xuất bản giáo dục. - Bản đồ, lược đồ trong sách giáo khoa. - Tranh ảnh lịch sử treo tường của Công ty bản đồ và tranh ảnh giáo khoa - Nhà xuất bản giáo dục. - Tranh ảnh trong sách giáo khoa. Bảng biểu III. Phương pháp sử dụng các loại đồ dùng trực quan trong giảng dạy lịch sử lớp 9 1) Bản đồ: - Trước tiên chúng ta cần hiểu cụ thể hơn thế nào là bản đồ: Đó là hình vẽ lại thể hiện các đặc điểm nhất định của một vùng lãnh thổ. Nếu xét về phương diện lịch sử thì nó vẽ lại bằng hình ảnh những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tuy nhiên cũng có nhiều dạng bản đồ khác nhau. Khi sử dụng bản đồ cần lưu ý một số kỹ năng sau: - Vẽ lược đồ. Tường thuật, miêu tả, quan sát, so sánh. - Nhận định, đánh giá, rút ra quy luật, bài học lịch sử. - Các bước tiến hành khai thác nội dung trên bản đồ: Bước 1: Cho học sinh quan sát lược đồ trong đó chú ý quan sát cả nội dung, ranh giới và các ký hiệu trên bản đồ. 4 Bước 2: Giáo viên đặt câu hỏi nêu vấn đề và gợi ý để học sinh tìm hiểu nội dung lược đồ. Bước 3: Học sinh trả lời câu hỏi bằng việc trình bày kết quả tìm hiểu nội dung lược đồ. Bước 4: Giáo viên nhận xét bổ sung ý kiến trả lời của học sinh và hoàn chỉnh nội dung lược đồ cần cung cấp cho học sinh. Cuối cùng học sinh nắm được cách khai thác lược đồ, nội dung của lược đồ gắn liền với nội dung của bài học. Có thể phân loại các bản đồ thường dùng theo 4 nhóm thuộc các dạng sử dụng khác nhau: a) Dạng bản đồ xác định vị trí quốc gia, khu vực. Ví dụ: Bản đồ treo tường như: Bản đồ các nước dân chủ nhân dân Đông Âu, Bản đồ các nước SNG, Bản đồ các nước Đông Nam Á, Bản đồ các nước Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai, Lược đồ khu vực Mỹ La Tinh sau năm 1945, Lược đồ các nước trong Liên minh Châu Âu (năm 2004)… Đối với loại bản đồ này, giáo viên cần sử dụng kiến thức về địa lí kết hợp với kiến thức lịch sử để hướng dẫn học sinh xác định vị trí các quốc gia, khu vực trên bản đồ, vai trò chiến lược của quốc gia, khu vực đó, trên cơ sở đó giúp học sinh củng cố các kiến thức về địa lý nhằm nắm vững nét nổi bật về lịch sử, tình hình chính trị của các quốc gia, khu vực, đồng thời rèn luyện cho các em kỹ năng thực hành như chỉ bản đồ chính xác, vẽ bản đồ, lược đồ … b) Dạng bản đồ xác định địa điểm, địa danh lịch sử. 5 Ví dụ: Bản đồ Phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lược đồ khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ, bản đồ Cách mạng tháng Tám, Lược đồ phong trào "Đồng Khởi"… Đối với loại bản đồ này giáo viên hướng dẫn học sinh đọc kỹ phần chú giải trên bản đồ kết hợp với kênh chữ trong SGK, xác định địa điểm, địa danh nơi nổ ra cuộc đấu tranh, nổi dậy… yêu cầu học sinh chỉ chính xác, cụ thể các địa danh, những địa danh hiện nay đã thay đổi tên thì giáo viên phải nói rõ nay thuộc tỉnh nào? Địa phương nào? … c) Dạng bản đồ trình bày trận đánh, chiến dịch… Đây là loại bản đồ phản ánh sự kiện lịch sử cơ bản về diễn biến các trận đánh, các chiến dịch. Ví dụ: Bản đồ chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947, Bản đồ chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950, Bản đồ chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), Bản đồ Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 Dạng bản đồ này dễ gây hứng thú, lôi cuốn học sinh. Nếu giáo viên có phương pháp khai thác tốt thì có thể giúp học sinh nắm bắt, hiểu sâu, nhớ kỹ các kiến thức đã được tiếp thu ngay ở trên lớp. Do đó, trước tiên giáo viên phải hướng dẫn học sinh đọc được các ký hiệu ở phần chú giải trên bản đồ để tiện theo dõi bài giảng của giáo viên, đồng thời giáo viên phải vừa tường thuật vừa hướng dẫn học sinh khai thác nội dung kiến thức trên bản đồ bằng hệ thống câu hỏi phát huy tính tích cực, khơi dậy khả năng tư duy, sáng tạo của các em. Giáo viên phải sử dụng ngôn ngữ ngắn gọn, súc tích, kết hợp tranh ảnh lịch sử để tường thuật, tái hiện lại diễn biến trận đánh, chiến dịch một cách sinh động, hấp dẫn. Cuối cùng, giáo viên hướng dẫn học sinh tường thuật kết hợp với chỉ bản đồ chính xác. Đối với học sinh lớp 9 loại bản đồ này có tác dụng khắc sâu các kiến 6 thức cơ bản, phát triển tư duy, trau dồi, rèn luyện kỹ năng: Quan sát, phân tích, so sánh, nhận xét … Vì vậy giáo viên cần phải hướng dẫn học sinh kỹ năng khai thác và vận dụng kiến thức từ bản đồ. d) Dạng bản đồ, lược đồ trống. Đây là dạng bản đồ mà trên đó không thể hiện đầy đủ các nội dung được phản ánh mà chỉ có vài kí hiệu cơ bản, vài địa danh làm nền có tác dụng định hướng cho nội dung Lịch sử mà giáo viên sẽ đưa vào quá trình khai thác trong bài giảng. Ví dụ: Bản đồ trống: Hình thái chiến trường trên các mặt trận Đông - Xuân 1953 - 1954 hay bản đồ trống Chiến dịch lịch sử Điên Biên Phủ (1954)… do Công ti Bản đồ và tranh ảnh, sách giáo khoa - Nhà xuất bản giáo dục cung cấp. Khi dùng dạng bản đồ này đòi hỏi giáo viên phải có sự chuẩn bị công phu, chuẩn bị trước bản đồ, nếu không có bản đồ in thì phải vẽ, nghiên cứu kỹ nội dung, chuẩn bị trước các kí hiệu để có thể sử dụng các kí hiệu này trong khi trình bày diễn biến lịch sử một cách hiệu quả nhất. Nếu dạy theo phương pháp trình chiếu thì cần lấy được bản đồ, tạo sẵn hiệu ứng cho các ký hiệu theo thứ tự sẽ sử dụng trong bài giảng và thử máy trước. Ngoài ra, giáo viên cần hướng dẫn học sinh vẽ sẵn bản đồ trống hoặc phôtô lược đồ trống đóng lại từng tập để thực hành trên lớp và ở nhà. Khi sử dụng loại bản đồ này, giảng bài đến đâu giáo viên gắn các kí hiệu lên bản đồ đến đó, làm cho các nội dung kiến thức, các sự kiện lịch sử được tái hiện một cách sinh động nhằm thu hút sự chú ý của học sinh, gây hứng thú học tập làm cho các em dễ nhớ, khắc sâu kiến thức. Mặt khác, bản đồ trống có tác dụng trong việc kiểm tra nhận thức, góp phần phát triển năng lực tư duy và kỹ năng thực hành cho học sinh. 7 2. Tranh ảnh lịch sử, bảng biểu: Khi thực hiện phương pháp dạy học cũ thì việc sử dụng đồ dùng trực quan trong đó có tranh ảnh lịch sử, bảng biểu chỉ mang tính minh họa. Giáo viên dựa vào đồ dùng trực quan này để trình bày kiến thức. Khi thực hiện đổi mới phương pháp dạy học thì các đồ dùng trực quan này được sử dụng như một nguồn kiến thức. Giáo viên nêu vấn đề, gợi mở, học sinh sử dụng đồ dùng trực quan (quan sát, khai thác kiến thức) và tự rút ra nhận xét. Giáo viên có thể: - Sử dụng tranh ảnh, bảng biểu… để tạo hình ảnh một sự vật, hiện tượng lịch sử cụ thể. - Sử dụng tranh ảnh để tạo biểu tượng về không gian diễn ra các sự kiện lịch sử. - Dùng tranh ảnh để minh họa khi trình bày diễn biến các sự kiện lịch sử. - Dùng bảng niên biểu để tạo biểu tượng về thời gian. - Dùng tranh ảnh, bảng biểu so sánh để tạo biểu tượng về sự phát triển … Khi hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung của tranh ảnh lịch sử, giáo viên cần chú ý rèn luyện cho học sinh những kỹ năng: - Quan sát, nhận xét. - Mô tả, tường thuật. - Phân tích, nhận định, đánh giá. 8 Để việc khai thác tranh ảnh, bảng biểu một cách hiệu quả, phát huy được tính tích cực của học sinh, giúp học sinh tự tìm hiểu nội dung tranh ảnh, bảng biểu dưới sự hướng dẫn, tổ chức của giáo viên thì cần chú ý một số bước sau: Bước 1: cho học sinh quan sát tranh ảnh, bảng biểu để xác định một cách khái quát nội dung tranh ảnh, bảng biểu cần khai thác. Bước 2: Giáo viên đưa ra câu hỏi nêu vấn đề và tổ chức, hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung tranh ảnh, bảng biểu. Bước 3: Học sinh trình bày kết quả tìm hiểu nội dung tranh ảnh, bảng biểu sau khi đã khai thác kết hợp với gợi ý của giáo viên và tìm hiểu nội dung bài học. Bước 4: Giáo viên nhận xét bổ sung ý kiến trả lời của học sinh, hoàn thiện nội dung khai thác tranh ảnh, bảng biểu cho học sinh. Cuối cùng học sinh nắm được cách khai thác tranh ảnh, bảng biểu, nội dung tranh ảnh, bảng biểu trong bài học. 3. Minh họa: 3.1: Sử dụng bản đồ kết hợp với tranh ảnh khi dạy tiết 35 bài 27 “Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)”. - Giáo viên chuẩn bị lược đồ trống treo tường “Chiến cuộc Đông Xuân 1953- 1954” và “Chiến dịch Điện Biên Phủ” cùng với các ký hiệu bằng giấy màu để dán khi khai thác bản đồ (hoặc chuẩn bị các lược đồ trống này cùng với các hiệu ứng nếu dạy bằng phương pháp trình chiếu). Các bản đồ này được dùng để dạy trong mục 1 và mục 2 Phần II - Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953- 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954. * Phương pháp sử dụng: 9 - Ở mục 1: Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954. Sau khi ghi mục bài lên bảng, giáo viên treo bản đồ trống “ Chiến cuộc Đông Xuân 1953- 1954” rồi giới thiệu khái quát bản đồ, nói rõ về các ký hiệu sẽ sử dụng, hướng dẫn học sinh quan sát bản đồ kết hợp với H53 - Hình thái chiến trường trên các mặt trận Đông - Xuân 1953 - 1954 (SGK) và gợi mở bằng một số câu hỏi cho học sinh thảo luận. Giáo viên hướng dẫn học sinh nắm được kế hoạch Na-va của địch, tình thế sa lầy, bị động và lệ thuộc chặt chẽ của thực dân Pháp vào Mỹ vì vậy chúng đề ra “Kế hoạch Na-va” nhằm chuyển bại thành thắng với mấu chốt là tăng quân số và tập trung quân xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh (Đặc biệt là ở vùng đồng bằng Bắc Bộ với 44 tiểu đoàn trong tổng số 84 tiểu đoàn trên toàn Đông Dương), để giành lại quyền chủ động trên chiến trường trên cơ sở đó sẽ thực hiện tiến công chiến lược giành thắng lợi quân sự quyết định “kết thúc chiến tranh”. Giáo viên hướng dẫn học sinh dùng bút khoanh vùng ở Đồng Bằng Bắc bộ (hoặc tạo hiệu ứng vùng này nếu dạy trình chiếu). Sau khi học sinh nắm được 10 [...]... hướng dẫn sử dụng đồ dùng trực quan nhằm nâng cao chất lượng dạy học đặc biệt là hướng dẫn soạn giáo án điện tử và ứng dụng khoa học công nghệ, trang thiết bị hiện đại vào công tác dạy học - Cung cấp đầy đủ thiết bị đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo môn lịch sử, tài liệu giảng dạy Lịch sử địa phương nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử ở trường THCS - Giáo viên và học sinh phải... lớp 9 ở trường THCS III Phương pháp sử dụng các loại đồ dùng trực quan trong giảng dạy lịch sử lớp 9 1) Bản đồ: 2 2 3 3 3 a) Dạng bản đồ xác định vị trí quốc gia, khu vực 4 b) Dạng bản đồ xác định địa điểm, địa danh lịch sử 4 c) Dạng bản đồ trình bày trận đánh, chiến dịch… 4 d) Dạng bản đồ, lược đồ trống 5 2 Tranh ảnh lịch sử, bảng biểu: 5 3 Minh họa: 6 3.1: Sử dụng bản đồ kết hợp với tranh ảnh khi dạy. .. 6.830 9- 193 0 80 13 6 87 93 65 211.400 10- 193 0 52 1 53 53 36 21 .93 0 11- 193 0 32 12 44 44 30 22.735 12- 193 0 47 16 4 59 63 35 31.757 1- 193 1 21 10 2 29 31 12 20.750 2- 193 1 18 16 34 34 6 4.550 3- 193 1 22 17 39 39 10 6.300 4- 193 1 91 24 1 114 115 48 47.350 5- 193 1 60 43 1 102 103 32 21.130 6- 193 1 20 17 37 37 7 3.100 7- 193 1 16 17 33 33 7 5.460 8- 193 1 8 16 24 24 4 360 9- 193 1 2 9 11 11 1 400 10- 193 1 1 1 1 11- 193 1... chống Thực dân Pháp xâm lược kết thúc ( 195 3 - 195 4)” 6 29 3.2: Sử dụng tranh ảnh khi dạy tiết 29 bài 24 "Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân" ( 194 5- 194 6) 3.3: Sử dụng bảng biểu khi dạy bài 19 - Phong trào cách mạng trong những năm 193 0 - 193 5 12 17 4 Bài học kinh nghiệm: 18 5 Khả năng ứng dụng: 19 Mục lục Nội dung Trang PHẦN III: KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT 19 1) Kết luận 19 2) Đề xuất... nhận thấy đồ dùng trực quan là phương tiện dạy học không thể thiếu trong dạy học Lịch sử Quá trình thể nghiệm các tiết dạy theo hướng tích cực như trên với những nỗ lực khai thác đồ dùng dạy học một cách khoa học đã đem lại hiệu quả dạy học cao Việc sử dụng tốt các đồ dùng trực quan đã giúp học sinh hiểu sâu, nhớ kỹ kiến thức và say mê, hứng thú hơn trong học tập môn Lịch sử Điều đó đã được chứng minh... Khảo sát chất lượng đại trà: Tại lớp 9A số lượng 38 em (Năm học 2010 - 2011) Loại Đầu năm 2010 - 2011 Số lượng % Cuối kỳ I: 2010 - 2011 Số lượng % Cuối kỳ II: 2010 - 2011 Số lượng % 27 Giỏi 1 2,6 2 5,3 3 7 ,9 Khá 5 13,2 8 21,1 10 26,3 22 57 ,9 20 52,5 19 50,0 10 26,3 8 21,1 6 15,8 Trung bình Yếu - Khảo sát hứng thú học tập bộ môn Lịch sử tại lớp 9A: 38 em(Năm học 2010-2011) Mức độ HS hứng thú học tập... 2010 - 2011 Số lượng % Số lượng % HS rất hứng thú học Lịch sử 15 39, 5 30 78 ,9 HS chưa hứng thú học Lịch sử 23 60,5 8 21,1 - Sử dụng phương pháp này cũng rất có hiệu quả đối với việc ôn luyện cho đội tuyển thi học sinh giỏi Khi tôi sử dụng trong việc ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi đã đạt được kết quả khả quan Năm học: 2010 - 2011 có 3 em học sinh đạt giải huyện, năm học 2011 - 2012 có 4 em học sinh đạt... phong trào đấu tranh trong cả nước 4 Bài học kinh nghiệm: Đồ dùng trực quan là phương tiện dạy học đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học đặc biệt là phương pháp day học lấy người học làm trung tâm Đồ dùng trực quan được sử dụng có hiệu quả sẽ giúp học sinh hứng thú học tập hơn đặc biệt các em có thể nhớ kỹ, hiểu sâu và vận dụng được các kiến thức đã được khai thác từ đồ dùng... kỹ nội dung 3 bức ảnh và dự kiến phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ 3 bức ảnh này - Phương pháp sử dụng: 17 + Ba bức ảnh này được sử dụng khi dạy mục II, III ở tiết 29 Bài 24 - SGK Lịch sử lớp 9 Trước khi khai thác nội dung 3 bức ảnh này yêu cầu học sinh nắm vững tình hình nước ta sau cách mạng tháng 8: khó khăn chồng chất khó khăn, phải đối mặt với 3 loại giặc là giặc đói, giặc dốt... ta 3.3: Sử dụng bảng biểu khi dạy bài 19 - Phong trào cách mạng trong những năm 193 0- 193 5 * Minh họa: Khi dạy mục II - Phong trào cách mạng 193 0 - 193 1 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ - Tĩnh Giáo viên gới thiệu bảng thống kê phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân Nghệ - Tĩnh từ 3/2/ 193 0 đến 31/12/ 193 1 và hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bảng thống kê như sau: Thống kê phong trào đấu tranh . đó, trong quá trình giảng dạy tôi đã chọn đề tài: 3 Phương pháp sử dụng, khai thác bản đồ, tranh ảnh … nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Lịch sử lớp 9 ”. II. Các loại đồ dùng. dạy học trong đó khâu đột phá là đổi mới phương pháp dạy học. Mục đích của việc đổi mới phương pháp dạy học là thay đổi lối dạy học truyền thụ một chiều sang dạy học theo phương pháp dạy học. dung khai thác tranh ảnh, bảng biểu cho học sinh. Cuối cùng học sinh nắm được cách khai thác tranh ảnh, bảng biểu, nội dung tranh ảnh, bảng biểu trong bài học. 3. Minh họa: 3.1: Sử dụng bản

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan