0

SKKN Các giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học- đúng độ tuổi mức II ở trường TH Trần Qúy Cáp

24 1,634 3
  • SKKN Các giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học- đúng độ tuổi mức II ở trường TH Trần Qúy Cáp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2015, 14:27

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC - ĐÚNG ĐỘ TUỔI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUÝ CÁP” 1 I. TÊN ĐỀ TÀI CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PCGDTH ĐÚNG ĐỘ TUỔI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUÝ CÁP (XÃ TAM NGỌC – THÀNH PHỐ TAM KỲ) II. ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Tầm quan trọng của vấn đề được nghiên cứu Giáo dục tiểu học là cấp học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nơi tạo những cơ sở ban đầu cơ bản và bền vững cho trẻ em tiếp tục học lên bậc học cao hơn. Nhà trường tiểu học có vị trí, chức năng, nhiệm vụ quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho trẻ. Mục tiêu, nhiệm vụ của trường tiểu học là là đem đến cho trẻ được học tập, là làm cho trẻ em được hưởng thụ một nền giáo dục tốt đẹp. Trên cơ sở của sự phát triển hài hoà có tính toàn diện của nhân cách thì tài năng con người mới có điều kiện nảy nở, phát triển một cách cơ bản và bền vững. Trường tiểu học là nơi huy động trẻ đi học đúng độ tuổi, trẻ khuyết tật, trẻ em bỏ học trong địa bàn đến trường. Những năm qua ngành giáo dục có các cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã đem lại hiệu quả giáo dục thiết thực. Việc huy động học sinh ra lớp đảm bảo, duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (PCGDTHĐĐT) có ý nghĩa to lớn đối với trường tiểu học và đối với phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chính vì thế mà trong công tác tổ chức, quản lí nhà trường chúng tôi đã từng bước xây dựng đội ngũ giáo viên đạt trên chuẩn đào tạo có tỉ lệ cao; chất lượng giáo dục chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất trường lớp ngày 2 càng khang trang, đặc biệt là công tác xã hội hoá giáo dục được coi trọng nên nhà trường nhanh chóng vươn lên phát triển toàn diện, tạo niềm tin trong cha mẹ học sinh. 2. Tóm tắt thực trạng liên quan đến vấn đề đang nghiên cứu Tam Ngọc một xã thuộc thành phố Tam Kỳ điều kiện sống của người dân còn nhiều khó khăn. Việc chăm sóc giáo dục con em, quan tâm đầu tư việc học tập còn bất cập. Điều kiện cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu, chưa đồng bộ, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu dạy và học nên chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh còn hạn chế. Nhằm khắc phục những khó khăn trên, Ban chỉ đạo xã tập trung lĩnh vực huy động, duy trì và nâng cao kết quả PCGDTHĐĐT ở đại bàn xã nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, phù hợp tình hình kinh tế xã hội ở địa phương. Coi đây là bước đột phá nâng cao kêt quả PCGD các cấp, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước hiện nay. 3. Lý do chọn đề tài Trên địa bàn xã Tam Ngọc chỉ có một trường tiểu học Trần Quý Cáp. Trong nhiều năm qua, với trách nhiệm Hiệu trưởng nhà trường kiêm phó Ban chỉ đạo phổ cập của xã. Qua quá trình thực hiện, nhất là khi tiếp thu Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo (TT36), chúng tôi nhận thức đây là việc quan trọng, các chỉ tiêu phân rõ từng mức, yêu cầu cao hơn và toàn diện hơn. Ngoài việc đầu tư xây dựng đội ngũ, chúng tôi tích cực tham mưu với lãnh đạo các cấp và phối hợp cha mẹ học sinh huy động xã hội hoá giáo dục đầu tư CSVC, mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Và đây là vấn đề rất quan trọng, phải nhanh chóng tập trung đầu tư phát triển, là tiền đề đẩy mạnh giáo dục toàn diện, nâng cao kết quả PCGDTHĐĐT của địa phưong. 3 Chính vì thế tôi chọn đề tài: “Các giải pháp thực hiện PCGDTHĐĐT ở xã Tam Ngọc (trường tiểu học Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ) theo Thông tư 36 của BGD&ĐT” . 4. Giới hạn nghiên cứu của đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu và triển khai thực hiện ở địa bàn xã Tam Ngọc (trường tiểu học Trần Quý cáp, thành phố Tam Kỳ) về huy động, duy trì trẻ ở độ tuổi 6-11 trong địa bàn học tại trường Trần Quý Cáp và đi học các trường bạn trong và ngoài thành phố Tam Kỳ, qua đó không ngừng nâng cao kết quả PCGDTHĐĐT. Trong đó tập trung các tiêu chí trẻ em 11 tuổi được công nhận PCGDTHĐĐT, về xây dựng đội ngũ nhà giáo, xây dựng cơ sở vật chất, huy động các lực lượng xã hội, các cơ quan ban ngành trên địa bàn xã, nhân dân và cha mẹ học sinh tham gia đóng góp trí tuệ, tinh thần và vật chất giúp nhà trường nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn theo TT 36 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay. III. CƠ SỞ LÝ LUẬN Nâng cao kết quả PCGDTHĐĐT là mục tiêu của cấp học. Trong các năm qua thực hiện luật PCGDTH và Luật chăm sóc Bảo vệ trẻ em, địa phương xã Tam Ngọc triển khai thực hiện có nhiều chuyển biến khá tích cực. Các cơ quan ban ngành luôn dành cho trẻ em sự quan tâm đúng mức. Mọi trẻ em được tạo điều kiện đến trường học tập, trẻ em nghèo, gia đình khó khăn được quan tâm giúp đỡ. Chính vì thế mà kết quả PCGDTHĐĐT được cấp trên kiểm tra công nhận sớm và duy trì phát triển trong nhiều năm qua, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương luôn coi trọng công tác Giáo dục- Đào tạo. Việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, ngoài đầu tư CSVC đảm bảo theo qui định, việc xây dựng đội ngũ đóng vai trò rất quan trọng vì người thầy là 4 người tổ chức, hướng dẫn, cung cấp kiến thức cho học sinh và kỷ năng sống cho học sinh. Nguyên lý giáo dục là học phải đi đôi với hành. Trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học hiện nay, vấn đề đầu tư phương tiện thiết bị dạy học rất quan trọng. Nó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Trong điều kiện ngân sách còn khó, nhà trường đã huy động các lực lượng xã hội đầu tư góp phần thiết thực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Đảng và nhà nước ta xem đầu tư cho Giáo dục- Đào tạo là quốc sách hàng đầu. Chủ trương xã hội hoá giáo dục của Chính phủ được quán triệt đến mọi tầng lớp nhân dân, đem lại hiệu quả cao. Lãnh đạo địa phương có chủ trương, biện pháp thiết thực nâng cao kết quả PCGDTHĐĐT một cách vững chắc. IV. CƠ SỞ THỰC TIỄN Trường tiểu học Trần Quý Cáp được các cấp các ngành quan tâm đầu tư xây dựng CSVC và đạt trường chuẩn quốc gia mức 1 vào tháng 12/2004. Lãnh đạo Phòng GD - ĐT thành phố và chính quyền địa phương luôn quan tâm giúp đỡ nhiều mặt, tạo điều kiện nhà trường thi đua dạy tốt học tốt, phát huy có hiệu quả về chất lượng của trường đạt chuẩn quốc gia nhưng đến năm 2009, CSVC của nhà trường không đảm bảo cho một trường đạt chuẩn (thiếu phòng học, công trình vệ sinh đã xuống cấp, trang thiết bị không đảm bảo ). Năm 2010 được UBND thành phố Tam Kỳ đầu tư xây dựng đủ các phòng học và các phòng chức năng khác, nhà trường bằng nhiều nguồn lực từng bước đầu tư trang thiết bị đến nay cơ bản đảm bảo để phục vụ cho việc dạy học. Đội ngũ giáo viên được bổ sung hằng năm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học. Mặc dù nữ chiếm đa số nhưng đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có tinh thần đoàn kết, 5 học hỏi, cầu tiến. Các em học sinh chăm ngoan, vượt khó vươn lên trong học tập. Các tổ chức đoàn thể hoạt động tích cực, phối hợp chặt chẽ với nhà trường tổ chức tốt phong trào thi đua dạy và học. Nhà trường phát huy tinh thần tập thể, thực hiện tốt qui chế dân chủ, trân trọng từng sự đóng góp của phụ huynh và sử dụng có hiệu quả việc đóng góp đó, tạo sự yên tâm, tin tưởng vào nhà trường. Các trường trong địa bàn thành phố mà học sinh đến học đều có chất lượng dạy và học rất tốt. Cha mẹ học sinh rất quan tâm đến việc học tập của con em. Tham gia đầu tư xây dựng CSVC, phối hợp nhà trường giáo dục con em học tập đạt kết quả. Trong các năm qua, nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp các ngành, sự nỗ lực của đội ngũ và hỗ trợ của cha mẹ học sinh, trường đã có những chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất được tăng cường, thiết bị dạy học được đầu tư, đã kết nối mạng Internet, có thiết bị WIFI giúp giáo viên cập nhật thông tin phục vụ công tác quản lý và giảng dạy. Kết quả giáo dục ngày càng nâng cao, khẳng định được thương hiệu trong giáo dục cấp tiểu học thành phố Tam Kỳ. Công tác PCGDTHĐĐT đã triển khai và thực hiện nhiều năm đã đạt kết quả nhất định việc duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường đặc biệt được quan tâm. Việc nghiên cứu vấn đề này trước đây có nhiều CBQL và cán bộ chuyên trách công tác này ở các xã phường đã làm có hiệu quả. Nhưng do địa bàn xã Tam Ngọc có những đặc điểm như nói ở trên, chúng tôi quyết tâm tìm giải pháp khắc phục, vừa đưa ra phương hướng phát triển trong những năm đến đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố. Tôi và các đồng chí trong BCĐ, HĐSP nhà trường đã trăn trở tìm cách thực hiện sao thật hiệu quả. Qua các hội nghị tổng kết về công tác PCGD các cấp của thành phố Tam Kỳ, qua thực tế thực hiện PCGDTHĐĐT ở xã tôi nhận thấy có bước ổn định và phát triển tốt. Đề tài này triển khai thực hiện sẽ có những đóng góp như sau: 6 - Tìm cách phối hợp điều tra, huy động, duy trì đầy đủ trẻ trong độ tuổi 6-11 tuổi đến trường, tạo điều kiện tốt nhất cho mọi trẻ em được học tập tiến bộ. - Không ngừng nâng cao kết quả PCGDTHĐĐT đối với trẻ em ở địa bàn học tại trường tiểu học Trần Quý Cáp cũng như học các trường khác trong và ngoài thành phố, coi đây là mục tiêu nhằm góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực cho phát triển địa phương. - Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cả chuẩn đào tạo và chuẩn nghề nghiệp theo QĐ 14 của BGD-ĐT, tăng cường CSVC, phương tiện dạy học, đổi mới phương pháp dạy và học, ứng dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy giúp nhà trường nâng cao hiệu quả giáo dục. - Làm cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu đúng về công tác giáo dục đào tạo, không ngừng chăm lo đầu tư cho con em, tạo môi trường tốt nhất cho con em học tập và phát triển toàn diện. - Khơi dậy phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo, luôn tìm tòi cái mới, cái hay; thi đua dạy- học thật hiệu quả; tạo niềm tin tưởng và nâng cao uy tín của nhà trường trong nhân dân. V. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1. Xác định các nội dung trọng tâm của đề tài - Tập trung quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, của ngành đến CB-GV-NV, cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội hiểu về công tác PCGDĐĐT, Đặc biệt bám sát các chỉ tiêu theo TT 36 về công nhận đơn vị xã phường đạt chuẩn PCGDTH ĐĐT. Từ đó tạo ra nhận thức đúng và có sự quan tâm đầy trách nhiệm với công tác giáo dục của nhà trường. 7 - Tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục, vì đây là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục. Góp phần quan trọng nâng cao kết quả PCGDTH ĐĐT trên địa bàn phường. - Đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, các phương tiện dạy học, các trang thiết bị giảng dạy hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Tích cực đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực có kết quả cao. - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn của ngành như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không”; Cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đi vào đời sống nhà trường tạo ra một chuyển biến mới trong giáo dục. 2. Xác định mục tiêu đạt được khi thực hiện đề tài này - Giữ vững kết quả PCGDTHĐĐT mức 2 theo TT 36 trên địa bàn xã và phấn đấu đạt các tiêu chí mức 2 năm 2013 ở mức độ cao hơn: + Huy động 100% số trẻ em độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1; có trên 99 % trẻ em độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, 100% số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học. Có 100% trở lên số học sinh học 9-10 buổi/tuần. + Về giáo viên đạt tỷ lệ 1,5 GV /lớp đối với lớp họ, có 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo, trong đó có 95% trở lên đạt trình độ trên chuẩn đào tạo; Có đủ giáo viên chuyên trách dạy các môn: Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ. + Về cơ sở vật chất : Có số phòng học đạt qui định (1,2 phòng /lớp), trang bị đủ bàn ghế cho học sinh, giáo viên, đủ ánh sáng, thoáng mát và có các điều kiện quan tâm 8 cho học sinh khuyết tật. Trường có đầy đủ các phòng chức năng và các phương tiện phục vụ dạy và học. Có khu bán trú, có nước sạch, khu vệ sinh thuận tiện, xanh sạch đẹp an toàn thân thiện; không hàng quán, nhà ở trong khu vực trường. 3. Các bước triển khai thực hiện PCGDTHĐĐT như sau Bước 1: Xác định PCGDĐĐT là nhiệm vụ trọng tâm của BCĐ xã, cũng là nhiệm vụ cơ bản của thầy cô giáo trường tiểu học. Muốn nâng cao kết quả, BCĐ phải tập trung tuyên truyền nâng cao sự hiểu biết về giáo dục tiểu học, hiểu biết đúng đắn về PCGDTH ĐĐT theo TT 36. Bước 2: Xây dựng kế hoạch, tiến hành điều độ tuổi trên địa bàn xã. Phân công đội ngũ giáo viên phối hợp với đoàn thanh niên của xã tham gia điều tra bổ sung hằng năm để nắm chắc số lượng trẻ trong độ tuổi. Đồng thời làm tốt công tác tuyển sinh hằng năm; huy động hết trẻ trong độ tuổi ra lớp. Bước 3: Tập trung xử lý số liệu, thống kê tổng hợp theo mẫu qui định, đối chiếu xác minh để cho số liệu thật chính xác, có độ tin cậy cao. Bước 4: Tập trung huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục nhằm đạt mục tiêu đề ra, quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đó. Bước 5: Tổ chức triển khai thực hiện chu đáo, chặt chẽ kế hoạch. Tự kiểm tra việc thiết lập hồ sơ sổ sách theo qui định. Phối hợp các trường trong khu vực nắm chắc số lượng học sinh của địa bàn đến học, cùng các trường Măng non và THCS Huỳnh Thúc Kháng làm tốt công tác giáo dục. Bước 6: Đánh giá việc triển khai kế hoạch và kết quả đạt được, lập thủ tục đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận. 9 Bước 7: Xác định tính đúng đắn của đề tài cũng như các biện pháp thực hiện. Rút ra bài học kinh nghiệm và hướng tiếp tục nghiên cứu đầu tư để nâng cao hơn nữa PCGDTH ĐĐT mức 2 như TT 36 đề ra. 4. Các biện pháp triển khai thực hiện Biện pháp 1: Tiếp tục tuyên truyền tạo nhận thức đúng về PCGDTHĐĐT Công tác tuyên truyền về PCGD các cấp được BCĐ xã quan tâm trong nhiều năm qua. Khi được Lãnh đạo PGD-ĐT thành phố Tam kỳ quán triệt triển khai thực hiện TT 36 của BGD-ĐT, BCĐ xã đã có cuộc họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Tổ công tác của trường tiểu học đã đối chiếu các chỉ tiêu và xây dựng kế hoạch báo cáo với BCĐ, phấn đấu thực hiện hoàn thành kết quả PCGDTHĐĐT mức 2 năm 2013. BCĐ tổ chức hội nghị quán triệt TT 36 và phân công nhiệm vụ như sau: Trường tiểu học Trần quý Cáp quán triệt TT 36 đến CB-GV-NV, cha mẹ học sinh. Tập trung thi đua dạy tốt học tốt, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Điều tra bổ sung trẻ em trong độ tuổi thời điểm đầu năm 2013. Rà soát các điều kiện CSVC, đội ngũ, các chỉ tiêu theo TT36 và đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện trong năm 2013. Các tổ đoàn kết, tộc họ đẩy mạnh tuyên truyền trong bà con nhân dân, chăm lo công tác khuyến học khuyến tài, động viên con em vượt khó học giỏi. Các tổ chức đoàn thể như Phụ nữ, nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Công an, Y tế, Mặt trận phối hợp cùng nhà trường chăm lo giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ cấp học bỗng tiếp sức đến trường. Nhà trường rà soát danh sách học sinh trên địa bàn xã đi học các trường bạn trong và ngoài thành phố, phối hợp với các trường bạn việc duy trì và nâng cao chất lượng học tập để góp phần nâng cao kết quả PCGDTH Đ ĐT của địa phương. BCĐ tổ chức hội nghị về công tác phổ cập các cấp, hội nghị về tổng kết công tác giáo dục hằng năm của xã, qua 10 [...]... Kết quả dạy và học của nhà trường th hiện ở năng lực, tinh th n trách nhiệm của th y cô giáo Và đây là niềm tin và uy tín nhà trường thu hút phụ huynh gởi con theo học Việc này cũng là cơ sở để huy động tốt các nguồn lực xây dựng nhà trường Hiện nay, nhà trường có 100% giáo viên đạt chuẩn 12+2 Trong đó có 96,2% trên chuẩn (trình độ tương đương C TH và Đại học tiểu hoc) Nhà trường triển khai và quán... quả giáo dục nhà trường Hiện số giáo viên nhà trường đảm bảo tỷ lệ 1,5 GV/ lớp Hiện nay trường có đầy đủ giáo viên dạy các môn: Mỹ thuật, Âm nhạc, Th dục, Tin học, Ngoại ngữ Phong trào tự học được duy trì tốt, nhà trường tổ chức các lớp học tin học với các phần mềm để giảng dạy bài giảng điện tử được giáo viên tham gia tích cực Các hoạt động chuyên môn, triển khai chuyên đề được đầu tư Đây là nơi giáo. .. Projector, một bảng tương tác th ng minh Đây là điều kiện để nâng 15 cao chất lượng dạy và học, các th y cô giáo tiếp cận tin học và giảng dạy bằng bài giảng điện tử Trong hai năm qua th c hiện cuộc vận động của Bộ GD&ĐT về xây dựng trường học th n thiện học sinh tích cực nhà trường đã có nhiều họat động thiết th c Ngoài việc giáo dục các em kỹ năng sống, biết giữ vệ sinh trường lớp, cá nhân biết phòng... học sinh yếu Các phong trào như văn nghệ, th dục th thao, các hội thi như viết chữ đẹp, vẽ đẹp, kể chuyện về Bác Hồ kính yêu, thi giải Toán trên mạng, thi IOE cấp th nh phố ngoài sự quan tâm của các th y cô giáo còn có sự quan tâm đầy trách nhiệm của cha mẹ học sinh Các tổ chức đoàn th trong trường như Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn xã, các chi hội... vụ này ở đơn vị VIII ĐỀ NGHỊ - Để th c hiện công tác PCGDTHĐĐT theo TT 36 với mức 2 một cách bền vững, đề nghị lãnh đạo các cấp và ngành GD-ĐT th nh phố phải có kế hoạch đầu tư đúng mức, toàn diện và có chủ trương huy động nhiều nguồn xã hội hoá, tăng cường cơ sở vật chất cho giáo dục, trong điều kiện ngân sách đầu tư còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển chung của nhà trường - Lãnh đạo nhà trường. .. phần th c hiện đổi mới phương pháp dạy và học 1.6 Các tổ chức đoàn th , chính quyền địa phương và các ban ngành đều hỗ trợ tích cực nhà trường Công tác khuyến học khuyến tài, công tác huy động các lực lượng tham gia công tác giáo dục có kết quả Địa phương được th nh phố kiểm tra công nhận đơn vị hoàn th nh PCGDTHĐĐT và PCTHCS nhiều năm liền Năm 2012 được Tỉnh kiểm tra công nhận đơn vị hoàn th nh PCGDTHĐĐT... hiện ĐMPP dạy và học theo hướng tích cực Xác định đây là khâu quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường và góp phần nâng cao kết quả PCGDTHĐĐT ở địa phương Năm là: Th c hiện tốt các cuộc vận động của ngành đề ra, nhất là xây dựng trường học th n thiện học sinh tích cực Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học khuyến tài, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh mồ côi, khuyết tật Tạo mọi cơ hội cho các. .. thiết bị và các điều kiện khác để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, xây dựng trường học th n thiện, học sinh tích cực Với sự đầu tư của th nh phố, cộng với huy động kinh phí từ nhiều phía hỗ trợ, trong các năm qua cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư ngày càng khang trang Trường có đầy đủ các phòng chức năng như phòng Hiệu trưởng, phòng phó Hiệu trưởng, văn phòng, phòng Th viện thiết bị, phòng... chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Qua đánh giá phân loại đúng theo qui định, năm học 2011-2012 trường có 100% giáo viên đạt loại khá trở lên, không có giáo viên yếu kém Trong đó có 47% giáo viên đạt loại xuất sắc; đây là những giáo viên nòng cốt của nhà trường Việc đăng ký và khảo sát giáo viên dạy giỏi được tổ chức th c hiện th ờng xuyên, đánh giá đúng chuẩn nghề nghiệp giúp giáo viên có kế hoạch... th ởng th t tốt Đối với trường tiểu học, việc động viên khuyến khích học sinh có tác dụng rất lớn Xác định tầm quan trọng đó, nhà trường cùng với Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động xây dựng nguồn kinh phí khen th ởng Chính từ nguồn kinh phí này nhà trường đã động viên khen th ởng kịp th i các phong trào thi đua, các hội thi trong giáo viên và học sinh Nguồn quỹ khen th ởng, khuyến học hằng năm có trên . TÀI: “CÁC GIẢI PHÁP TH C HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC - ĐÚNG ĐỘ TUỔI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUÝ CÁP” 1 I. TÊN ĐỀ TÀI CÁC GIẢI PHÁP TH C HIỆN PCGDTH ĐÚNG ĐỘ TUỔI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUÝ CÁP. dựng trường học th n thiện, học sinh tích cực” đã đem lại hiệu quả giáo dục thiết th c. Việc huy động học sinh ra lớp đảm bảo, duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. triển khai th c hiện ở địa bàn xã Tam Ngọc (trường tiểu học Trần Quý cáp, th nh phố Tam Kỳ) về huy động, duy trì trẻ ở độ tuổi 6-11 trong địa bàn học tại trường Trần Quý Cáp và đi học các trường
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Các giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học- đúng độ tuổi mức II ở trường TH Trần Qúy Cáp, SKKN Các giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học- đúng độ tuổi mức II ở trường TH Trần Qúy Cáp, SKKN Các giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học- đúng độ tuổi mức II ở trường TH Trần Qúy Cáp