SKKN Một số kinh nghiệm trong việc ôn tập hệ thống hóa kiến thức môn Hóa học chương trình THPT phù hợp với hình thức thi trắc nghiệm

27 1.3K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2015, 16:19

SỞ GD - ĐT NINH THUẬN TRUNG TÂM GDTX TỈNH lll SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC ÔN TẬP,HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH THPT PHÙ HỢP VỚI HÌNH THỨC THI TRẮC NGHIỆM ĐỂ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NGƯỜI VIẾT : ĐỖ TRUNG THU.MSc (PHÓ GĐ TRUNG TÂM GDTX NINH THUẬN - GIẢNG DẠY BỘ MÔN HÓA HỌC ) Ninh Thuận,tháng 5 năm 2010 MỤC LỤC · · · I/- Đặt vấn đề II/- Nội dung ôn tập,hệ thống hóa kiến thức bộ môn II.1- Các nội dung ôn tập,hệ thống hóa II.1.1: Phần hướng dẫn học viên tự học,tư nghiên cứu: II.1.2: Phần giáo viên ôn trên lớp: II.1.2.1- Phần đại cương II.1.2.2- Phần hệ thống các hợp chất vô cơ II.1.2.3- Phần hệ thống kim loại II.1.2.4- Phần hệ thống phi kim II.1.2.5- Phần hệ thống chất hữu cơ II.2- Một số yêu cầu về kiến thức,kỹ năng cần ôn tập cho học viên: II.2.1- Yêu cầu về lý thuyết II.2.2- Yêu cầu về thực hành II.2.3- Yêu cầu về bài toán hóa học II.3- Một số yêu cầu mà giáo viên phải lưu ý thường xuyên cho học viên để có thể tìm được nhanh,chính xác phương án trả lời các câu hỏi trắc nghiệm III/- Kết luận I/- ĐẶT VẤN ĐỀ : Để từng bước chấn chỉnh,kiểm soát chặc chẽ hơn và nhằm nâng cao chất lượng trong các kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng,Đại học hệ vừa làm vừa học(hệ tại chức cũ) ngày 25.11.2008 Bộ GD&ĐT đã ký quyết định số 62/2008/QĐ- BGDĐT thay thế quyết định số 01/2001/QĐ-BGDĐT ngày 29.01.2001 của Bộ GD&ĐT về việc thi tuyển sinh vào các trường đại học và cao đẳng theo hình thức vừa làm vừa học(hệ tại chức cũ) Theo quyết định này,từ năm 2009 : + Các kỳ thi tuyển sinh cao đẳng,đại học hệ vừa làm vừa học sẽ được tổ chức tâp trung mỗi năm 2 đợt : đợt 1 vào tháng 3,tháng 4 và đợt 2 vào tháng 10,tháng 11 + Đề thi tuyển sinh lấy từ cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT . Hình thức thi của các môn Vật lý,Hóa học,Sinh học,tiếng Anh đều theo hình thức trắc nghiệm.;các môn còn lại thi theo hình thức tự luận. Với sự thay đổi tương đối toàn diện như vập đòi hỏi người dạy và người học phải có những sự thay đổi về phương pháp,nội dung giảng dạy và học ậtp cho thật tích cực và phù hợp Đối với Trung tâm GDTX:một trong những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Trung tâm là liên kết với các trường Trung cấp,Cao đẳng và Đại học trong cả nước để tổ chức Đào tạo trình độ Trung cấp,Cao đẳng,Đại học tại địa phương theo hình thức không chính quy(tại chức,VHVL hay VLVH) nhằm đào tạo,bồi dưỡng nguồn nhân lực vừa yếu vừa thiếu tại địa phương góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương trong thời gian trước mắt và lâu dài. Với tình hình chung trong cả nước là ngành học GDTX ngày càng ổn định;nội dung chương trình ngày càng nâng cao và hiện đại hơn,chất lượng tuyển sinh đầu vào ngày càng được nâng cao,điểm tuyển sinh ngày càng cao hơn. Để góp phần cùng các trường Cao đẳng,Đại học trong việc nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào,Trung tâm GDTX Tỉnh phải tổ chức các lớp ôn thi tuyển sinh để giúp học viên (nhất là học viên lớn tuổi đã rời nhà trường phổ thông từ lâu) có điều kiện nắm bắt và hệ thống lại kiến thức phổ thông để có thể đạt những yêu cầu nhất định khi làm bài thi tuyển sinh Tôi nhận thấy khi thực hiện chương trình này có rất nhiều khó khăn : l Th ờ i gian ô n luy ệ n kh ô ng nhi ề u l Chương trình Hoá học hiện nay là chương trình cải cách,được thiết kế theo đường thẳng,kiến thức này là cơ sở để tiếp thu kiến thức kia,kiến thức sau bổ sung,hoàn chỉnh cho kiến thức trước nhưng đối tượng có những đặc điểm như trên nên việc nắm chắc kiến thức,hệ thống hóa kiến thức,vận dụng kiến thức là một vấn đề khó khăn. l Đại bộ phận học viên là những người rời ghế nhà trường phổ thông đã lâu,kiến thức phổ thông đã rơi rụng nhiều.Một số ít mới rời nhà trường phổ thông thì lại thuộc vào thành phần khi học phổ thông không phảìi là HS có trình độ phổ thông xếp loại giỏi ,khá nênđã không trúng tuyển vào các trường lớp chính quy Việc thay đổi hình thức thi tuyển sinh môn Hóa từ hình thức tự luận sang hình thức trắc nghiệm đòi hỏi người dạy phải có sự thay đổi phù hợp về phương pháp,nội dung giảng dạy và người học cũng phải có sư thay đổi thích hợp phương pháp học tập Việc tổ chức ôn tập,hệ thống hóa kiến thức cho học viên trước các kỳ thi vốn rất khó khắn nay lại cáng khó khăn hơn vì nếu làm bài theo phương pháp tự luận đôi khi còn có sự may mắn do trúng “tủ” thì nay làm bài theo phương pháp trắc nghiệm không thể con sự may mắn đó mà đòi hỏi người dạy phải hệ thống hóa đầy đủ những kiến thức chuẩn của chương trình và người học cũng phải có phương pháp thời gian để nắm được hệ thống kiến thức đóTừ những thức tế khó khăn nêu trên,bản thân thấy rằng việc ôn tập,hệ thống hóa thức cho học viên trước khi thi tuyển sinh vào các lớp Đại học tại chức(vừa làm vừa học)trong các Trung tâm GDTX là một việc phải cần phải đầu tư nhiều công sức trong việc chọn lọc kiến thức và phương pháp soạn giảng. II/- NỘI DUNG ÔN TẬP,HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC BỘ MÔN : Do đặc điểm của của việc đánh giá kiểm tra kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm khách quan nên việc Ôn tập kiến thức cơ bản có vai trò rất quan trọng trong việc giúp cho học viên hoàn chỉnh kiến thức cũ để tiếp thu kiến thức mới,giúp cho học viên năng lực giải quyết các vấn đề trong các dạng câu hỏi trắc nghiệm Để HS đạt kết quả tốt trong kiểm tra đánh giá bằng phương pháp trắc nghiệm cũng như bằng phương pháp tự luận trước đây việc ôn tập của giáo viên phải tiến hành thường xuyên,tiến hành bằng nhiều phương pháp,hình thức đa dạng để học viên không bị nhàm chán.Cũng thông qua các câu hỏi khác nhau,các bài tập căn bản,bằng các sơ đồ tổng hợp xoay quanh các kiến thức cơ bản từ đó giáo viên có những câu hỏi trắc nghiêm,những bài tập nhỏ dạng trắc nghiệm để giúp cho học viên hiểu rõ,nhớ lâu,vận dụng tốt,đồng thời có th ể giúp cho học vi ên năng l ực l àm ch ủ các t ình hu ống có vấn đề khi thay đ ổi câu hỏi.Từ đó h ình thành n ăng l ực tự giải quyết vấn đề,phát triển t ư duy cho học viên. Trên cơ sở ôn tập một dung lượng kiến thức nào đó thì nhiều nội dung có liên quan sẽ được khắc sâu,sẽ được hệ thống hóa một cách tự nhiên,học viên không những được khắc sâu kiến thức mới,củng cố kiến thức cũ mà còn thấy được mối liên quan giữa chúng,nắm được các quy luật biến đổi giữa chúng.Đồng thời qua hệ thống hóa kiến thức cũng giúp cho học viên biết cách trả lời các câu hỏi về phân loại,nhận biết,tách,điều chế các chất,các loại chất. II.1/- CÁC NỘI DUNG CẦN ÔN TẬP,HỆ THỐNG HÓA : Thông thường với thời gian ôn luyện cho mỗi lớp luyện thi từ 70 đến 80 tiết cho cả nội dung chương trình Hóa học của cả 3 năm lớp 10,11,12 là rất ngắn nên việc xác định nội dung ôn luyện là rất quan trọng.Việc các định nội dung ôn luyện nầy theo kinh nghiệm bản thân là thường căn cứ vào nội dung các đề thi tuyển sinh khối A,khối B của các trường CĐ,ĐH hệ chính quy trong các năm trước để xác định nội dung ôn tập cho phù hợp.Nội dung ôn luyện này phải chon lọc để: + vừa đảm bảo tinh hệ thống,tính căn bản của mạch kiến thức + vửa đảm bảo xác suất cao nhất phù hợp nội dung đề thi tuyển sinh Tuy nhiên việc ôn tập theo hình thức trắc nghiệm đòi hỏi phải ôn kỹ,nhất là phần lý thuyết nhưng với thời gian ôn rất ngắn nên cần phải chọn lọc nội dung để chia làm 2 phần ôn: ß Phần cho học viên tự ôn theo hệ thống câu hỏi của giáo viên ß Phần giáo viên trực tiếp ôn trên lớp II.1.1 - Phần học viên tự ôn tập tại nhà theo hướng dẫn của giáo viên: Giáo viên chọn lọc một số kiến thức đơn giản mà học viên có thể tự xem lại và hiểu được(nhớ lại) một số kiến thức về kiến thức đại cương sau: l GV hướng dẫn cho học viên tự xem lại các định nghĩa về nguyên tử,phân tử,mol,khối lượng mol,thế nào kim loại,phi kim,là oxyt kim loại,oxyt phi kim,hydroxyt,muối l GV hướng dẫn cho học viên tự ôn về các viết cấu hình electron của các nguyên tố có Z từ 1 đến 20,Fe,Cu,Cr;;khái niệm về Liên kết ION,liên kết CHT ( có cực và không cực ) , khái niệm về Độ âm điện , hóa trị l GV hướng dẫn cho học viên tự ôn về dịnh nghĩa về Dung dịch,nồng độ % và nồng độ mol. l GV hướng dẫn cho học viên tự ôn về dịnh nghĩa về khái niệm về chất khử,chất oxihóa.số oxi hóa,phản ứng oxi hóa -khử. II.1.2 - Phần giáo viên ôn trên lớp: Đây là phần quan trọng nhất II.1.2.1 - Phần đại cương : Ngoài những kiến thức hướng dẫn học viên tự ôn mà GV đã hướng dẫn,GV đi sâu vào những nội dung sau l Phân loại các loại đơn chất và hợp chất vô cơ,tính chất chung,sự liên quan giữa chúng (kẻ thành sơ đồ,bảng) l Định luật,hệ thống tuần hoàn,các quy luật biến thiên tính chất của chúng. l Dung dịch điện ly(các tính chất cơ bản của dung dịch điện ly: dẫn điện,bảo toàn khối lượng,bảo toàn điện tích)-Các tính pH của dung dịch axit mạnh,bazơ mạnh-Độ điện ly α.Cách tính pH của dung dịch axit yếu,bazơ yếu.Điều kiện để phản ứng trao đổi ion xảy ra trong dung dịch các chất điện ly l.Cân bằng phản ứng oxi hóa khử(chủ yếu là phương pháp thăng bằng electron). II.1.2.2 - Phần hệ thống các hợp chất vô cơ : · Hệ thống hóa các quy luật quan trọng của các hợp chất vô cơ: + Quy luật phản ứng trung hòa. + Quy luật phản ứng giữa axit tác dụng với dung dịch muối + Quy luật phản ứng giữa muối tác dụng với dung dịch muối + Quy luật phản ứng giữa muối tác dụng với dung dịch bazơ + Quy luật phản ứng nhiệt phân + Quy luật phản ứng điện phân Khi ôn các quy luật này cần lưu ý các điều kiện chung,riêng và ôn luyện bằng các dạng toán cơ bản. · Hệ thống hóa các loại hợp chất vô cơ cơ bản: oxyt (oxyt kim loại và oxyt bazơ) axit,bazơ,hydroxyt lưỡng tính,muối.Khi ôn luyện phần này cần lưu ý tính tan trong nước;’so sánh độ mạnh của axit,bazo. II.1.2.3 - Phần hệ thống kim loại : · Hệ thống hóa các quy luật phản ứng giữa kim loại và các chất : Oxy,Phi kim thông thường (Halogen,S ),nước,bazo,axit(axit mà H + thể hiện tính oxi hóa và axit mà gốc axit thể hiện tính oxi hóa),dung dịch muối Lưu ý : nên dùng Na,Mg,Al,Fe để làm ví dụ minh họa cho mỗi tính chất,qua đó so sánh mức độ hoạt động hóa học của chúng (dãy điện hóa).Từ đó n ắm đ ư ợc ph ương pháp đi ều chế kim loại v à các h ợp chất của chúng;biết cách nhận biết kim loại,các hợp chất quan trọng của các kim loại và tách chúng ra khỏi hổn hợp. · Một số vấn đề khác : + Điều chế kim loại + Sự ăn mòn kim loại - các phương pháp chống ăn mòn. + Nước cứng,cách làm mất tính cứng của của nước. + Hợp chất nhôm lưỡng tính. + Các trạng thái hóa trị của Fe. II.1.2.4 - Phần hệ thống phi kim : · Hệ thống hóa quy luật phi kim tác dụng với các chất : kim loại,nước,bazơ,axit,dung dịch muối Lưu ý nên dùng nhựng phi kim thông dụng như Halogen,S,P,N 2 để minh họa. ® Các dạng bài toán vô cơ : + Các bài toán tính theo công thức,phương trình.Xác định tên Kim loại,Phi kim hoặc 1hợp chất (hoặc nhiều chất của các nguyên tố cùng nhóm ) bằng cách tính theo thành phần nguyên tố ( theo công thức) và phương trình. + Bài toán tính thành phần hổn hợp theo phương trình. + Bài toán có áp dụng các loại nồng độ,áp suất,thể tích. + Bài toán sử dụng khối lượng mol trung bình trong việc lập công thức các chất của các nguyên tố cùng nhóm II.1.2.5 - Phần hệ thống chất hữu cơ : lThuyết cấu tạo hóa học,các khái niệm đồng đẳng,đồng phân,liên kết hoá học,nhóm chức. l Phương pháp gọi tên,công thức tổng quát,tính chất hóa học,phương pháp điều chế,nhận biết của các Hydrocacbon chính.Sự liên quan giữa chúng. l Phương pháp gọi tên,công thức tổng quát,tính chất hóa học,phương pháp điều chế,nhận biết của các Hợp chất hữu cơ có nhóm chức : Rượu - Anđêhyt - Axit - Etse.Sự liên quan giữa các hợp chất này. l Hệ thống hóa về mối liên quan giữa Hydrocacbon (no,không no,thơm) - Dẫn xuất Halogen - Rượu - Anđêhyt - Axit - Este (Cho các ví dụ ). Xây dựng sơ đồ điều chế từ xenlulozơ hoặc từ đá vôi,than đá,nước đến các chất hữu cơ đã học trong chương trình lớp11,12. ® Các dạng bài toán hữu cơ : + Các bài toán tính theo công th ức,ph ương tr ình.L ập công thức 1 chất,1 loại chất (các chất cùng dãy đồng đẳng hay các nguyên tố cùng nhóm ) bằng cách tính theo thành phần nguyên tố ( theo công thức) và phương trình. + Bài toán tính thành phần hổn hợp theo phương trình. + Bài toán có áp dụng các loại nồng độ,áp suất,thể tích. + Bài toán sử dụng khối lượng mol trung bình,chỉ số cacbon trung bình trong việc lập công thức các chất cùng loại. Thông thường trong hầu hết các bài toán hữu cơ đều có phần xác định CTPT hoặc CTCT các chất. II.2 /- MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC,KỸ NĂNG CẦN ÔN TẬP CHO HỌC VIÊN : II.2.1 /- Yêu cầu về lý thuyết: Lý thuyết là phần nội dung mà số lượng câu hỏi chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong đề thi trắc nghiệm. Để giúp học sinh đạt yêu cầu khi trả lời các câu hỏi về lý thuyết,giáo viên cần ôn tập cho học sinh nắm vững những vấn đế sau: l Nắm được nội dung các định luật ,các khái niệm cơ bản thuộc phần đại cương:định luật tuần hoàn,thuyết điện ly,cân bằng hóa học và nguyên lý chuyển đời cân bằng hóa học,phản ứng oxihóa-khử l Nắm rõ CTPT tổng quát của các loại hợp chất hữu cơ,cách viết nhanh các CTCT thu gọn các đồng phân,phương pháp gọi tên các chất hữu cơ l Biết và hiểu được những kiến thức chung về lý thuyết hóa học: + Tính chất vật lý chung của các chất hữu cơ có nhóm chức + Tính chất hóa học chung của các hợp chất hữu cùng loại(tính tan,trạng thái vật lý ),của các kim loại và hợp chất của chúng (tính tan,các tính chất chung và riêng . . ) l Biết và hiểu được tính chất hóa học cơ bản của từng loại chất hữu cơ và các chất vô cơ đã học trong chương trình l Biết một số ứng dụng,phương pháp điều chế một số hợp chất quan trọng và có nhiều ứng dụng trong sản xuất đời sống. l Biết được mối quan hệ giữa các chất về tính chất hóa học,về điều chế . Sau đây là một số ví dụ minh họa(phương án có chữ in đậm là phương á n đú ng ) Ví dụ 1: Trong thành phần của quặng Đolomit có chứa: A. MgCO 3 và CaCO 3 B. NaCl,KCl C. FeCuS 2 D. 1 chất khác Ví dụ 2: Phát biểu nào sau đây sai:Trong mội chu kỳ,khi đi từ trái sang phải có các quy luật biến thiên tuần hoàn là: A. Hóa trị cao nhất đối với oxi tăng dần từ 1 đến 7 B. Số electron lớp ngoài cùng tăng dần từ 1 đến 8 C. Tính kim loại giảm dần,tính phi kim tăng dần kết thúc là khí trơ D. Oxit và hydroxyt có tính axit giảm dần,tính bazơ tăng dần Ví dụ 3: Phản ứng tổng hợp NH 3 N 2 (k) + 3 H 2 (k) D 2 NH 3 (k) - ΔH Cho biết biện pháp để nâng cao hiệu suất tổng hợp NH 3 là : A. Tăng Nito và Hydro vào hệ B. Tăng áp suất của hệ C. Giữ ở nhiệt độ 450 0 C D. Cả 3 yếu tố A,B,C Ví dụ 4: Tính chất hóa học cơ bản chung của Kim loại kiềm,kiềm thổ và nhôm là : A. Tính khử yếu B. Tính oxi hóa yếu C. Tính oxi hóa mạnh D. Tính khử mạnh Ví dụ 5: Phản ứng axit-bazơ là: A. Phản ứng giữa 1 Axit va 1 bazơ B. Phản ứng trong đó có sự cho và nhận proton C. Phản ứng trong đó có sự cho và nhận electron D. Phản ứng không có sự thay đổi số oxihóa của các nguyên tố Ví dụ 6 : Thêm nước nguyên chất vào 0,5 lít dung dịch NaOH có pH=12 thành 5 lít dung dịch mới.pH của dung dịch mới là: A. 10 B. 11 C. 12 D. 13 Ví dụ 7 : Các Kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II: A. Đều tan trong nước B. Đều có tinh khử mạnh C. Được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy muối halogenua của chúng D. B và C Ví dụ 8 : Glucozơ có đầy đủ các tính chất hóa học của : A. Ancol đa chức và Anđêhyt đơn chức B. Ancol đa chức và Anđêhyt đa chức C. Ancol đơn chức và Anđêhyt đơn chức D. Ancol đơ n ch ứ c v à An đê hyt đ a ch ứ c. Ví dụ 9 : Hợp kim có những tính chất nào tương tự tính chất của các kim loại trong hổn hợp ban đầu: A. Tính chất hóa học B. Tính chất vật lý C. Tính chất cơ học D. Cả A,B,C Ví dụ 10 : Sắp xếp tính bazơ của các Hydroxyt : NaOH,KOH,Mg(OH) 2 ,Al(OH) 3 theo thứ tự tặng dần: A. NaOH < KOH < Mg(OH) 2 < Al(OH) 3 B. Mg(OH) 2 < NaOH < KOH < Al(OH) 3 C. Al(OH) 3 < Mg(OH) 2 < KOH < NaOH D. Al(OH) 3 < Mg(OH) 2 < NaOH < KOH Ví dụ 11 : Trong các khẳng định sau đây: 1/- Sắt có khả năng tan trong dung dịch FeCl 3 dư 2/- Sắt có khả năng tan trong dung dịch CuCl 2 dư 3/- Đồng có khả năng tan trong dung dịch PbCl 2 dư 4/- Đồng có khả năng tan trong dung dịch FeCl 2 dư 5/- Đồngcó khả năng tan trong dung dịch FeCl 3 dư Khẳng định nào sai: A. 1,2 B. 3,4 C. 1,,2,3 D. 3,,4,5 Ví dụ 12 : Số lượng các đồng phân Ancol ứng với CTPT C 4 H 10 O là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Ví dụ 13 : Liên kết Kim loại là : A. Tương tác giữa kim loại và các electron tự do B. Tương tác giữa Ion kim loại với Ion kim loại C. Tương tác giữa kim loại với kim loại D. Tương tác giữa Ion kim loại và các electron tự do Ví dụ 14 : Các chất nào sau đây làm mềm tính cứng tạm thời của nước A. NaOH,K 2 CO 3 ,Na 3 PO 4 B. KOH,HCl,KCl C. Na 2 SO 4 ,NaHCO 3 ,Na 2 CO 3 D. NaCl,KOH,K 3 PO 4 Ví dụ 15 : Trong những trường hợp sau đây,các ion nào có thể tồn tại đồng thời trong 1 dung dịch: A. Na + , Cu 2+ , Cl - , OH - B. K + , Fe 2+ , Cl - , SO 4 2- C. Ba 2+ , K + , Cl - , SO 4 2- D. Pb 2+ ,NO 3 - ,SO 4 2- , Mg 2+ Ví dụ 16 : [...]... mai một; một phần không nhỏ khác là những học sinh mới đỗ tốt nghiệp PTTH nhưng không thi đỗ v o các trường CĐ,ĐH chính quy .Để cho đối tượng này nắm lại được kiến thức bộ môn v v n dụng tốt được kiến thức v o việc làm được bài thi tuyển là 1 việc làm không đơn giản Trên đây là 1 số kinh nghiệm mà bản thân đã tích lũy được sau 1 thời gian dài bản thân đã trực tiếp tham gia v o việc ôn thi cho các lớp tuyển. .. sinh Đại học hệ VLVH đặc biệt là sau hơn 1 năm tham gia giảng dạy ôn thi cho các lớp tuyển sinh Đại học hệ VLVH chuyên ngành Tài chánh –Ngân hàng của trường ĐH Kinh tế TP HCM v chuyên ngành Kinh tế Phát triển của trường ĐH kinh tế Đà nẵng theo hình thức trắc nghiệm khách quan Bài viết trên chắc chắn còn nhiều thi u sót.Rất mong được sự đóng góp để bản có thêm kinh nghiệm trong công tác ôn tập bộ môn. .. lời các câu hỏi v thực hành thí nghiệm hóa học, giáo viên cần ôn tập cho học sinh nắm v ng những v n đế sau: l Biết v giải thích được các hiện tượng quan sát được của các phản ứng hóa học đặc trưng của các chất hữu cơ v v v trong bài học v các bài tập thực hành thí nghiệm hoặc bài tập thực hành lý thuyết l Biết phân biệt,nhận biết các chất hoặc tách các chất ra khỏi 1 hổn hợp bằng phương pháp hóa. .. khối lượng hoặc thể tích các chất trong 1 hổn hợp: lập hệ phương trình bặc 1 có các ẩn số là số mol các chất trong 1 hổn hợp Sau đây là một số v dụ minh họa(phương án có chữ in đậm là phương án đúng) V dụ 71 : Nguyên tố R tạo hợp chất khí v i Hydro có công thức là RH3 .Trong oxit bậc cao nhất của R có % khối lượng của Oxi là 74,07% .V y R là: A Nitơ B Photpho C Cacbon D Lưu huỳnh V dụ 72 : Cho 1 luồng... phương trình thì phải viết phương trình v cân bằng ngay,nếu chỉ tính nhẫm sẽ mất thời gian v dễ nhầm lẫn do chưa cân bằng,cân bằng sai,nhầm đơn v ,nhầm số mol II.3.4 /- Cần v n dụng kiến thức đã biết,suy đoán nhanh để chọn phương án đúng III / - KẾT LUẬN : Đối tượng ôn thi tuyển sinh v o các lớp ĐH hệ v a làm v a học phần lớn là cán bộ,nhân dân đã rời ghế nhà trường phổ thông từ lâu ,kiến thức cơ... Để nhận biết các dung dịch MgCl2,BaCl2,AlCl3 có thể dùng thuốc thử nào sau đây: A Fe2O3 B FeO C CuO v FeO D CuO v Fe2O3 V dụ 58 : Để lâu Anilin trong không khí,sẽ ngả dần sang màu đen do Anilin A Tác dụng v i oxi v hơi nước trong không khí B Tác dụng v i oxi trong không khí C Tác dụng v i khí cácbônic trong không khí D Tác dụng v i khí H2S trong không khí tạo ra muối sunfua màu đen V dụ 59 : Đố... mêtyl acrylat V dụ 24 : Vai trò của kim loại v Ion kim loại trong các phản ứng oxi hóa khử mà chúng tham gia: A đều là chất khử B đều là chất oxi hóa C v a là chất khử v a có thể là chất oxi hóa D Kim loại là chất khử,Ion kim loại có thể là chất khử hoặc chất oxi hóa V dụ 25 : Kim loại dẫn điện được là do kim loại có: A Các ion dương kim loại v electron B Cấu tạo mạng tinh thể kim loại C Các electron... Ozon v o dung dịch KI : A Nếu nhúng giấy qùy tím v o thì giấy qùy có màu xanh B Nếu nhúng giấy tẩm hồ tinh bột v o thì giấy có màu xanh C Có khí không màu không màu thoát ra D Cả 3 hiện tương trên đều đúng II.2.3/- Yêu cầu v bài tập hóa học: Để giúp học sinh đạt yêu cầu khi trả lời các câu hỏi v bài tập,giáo viên cần lưu ý cho học sinh nắm v ng những v n đế sau: · Các bài tập hóa học ra theo hình thức. .. tính v v a có tính oxi hóa v a có tính khử C H2SO4 v H2CrO4 đều là axit có tính oxihóa mạnh D BaSO4 v BaCrO4 đều là những chất không tan trong nước V du 103 : Trongqúa trình sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân Al2O3 người ta thêm criolit không nhằm mục đích nào sau đây: A Tiết kiệm năng lượng B Tăng tính dẫn điện C Tạo ra chất lỏng có tỉ khối nhỏ hơn nhôm lỏng D Tạo ra hợp kim v i nhôm lỏng sinh. .. có khối lượng là: A 28,95 gam B 22,95 gam C 9,8 gam D 6,0 gam II.3/- MỘT SỐ YÊU CẦU MÀ GIÁO VIÊN PHẢI LƯU Ý THƯỜNG XUYÊN CHO HỌC SINH ĐỂ TÌM ĐƯỢC NHANH,CHÍNH XÁC PHƯƠNG ÁN ĐÚNG KHI TRẢ LỚI CÁC CÂU TRẮC NGHIỆM: II.3.1 /- Nhớ các khái niệm,tính chất, v n dụng v o từng trường hợp cụ thể để ra quyết định chọn phương án đúng.Đọc chậm v thật kỹ,không đọc lướt,không bỏ sót phần nào của phần dẫn nhập để có thể . SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC ÔN TẬP,HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH THPT PHÙ HỢP V I HÌNH THỨC THI TRẮC NGHIỆM ĐỂ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG. thí v Kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT . Hình thức thi của các môn V t lý ,Hóa học, Sinh học, tiếng Anh đều theo hình thức trắc nghiệm. ;các môn còn lại thi theo hình thức tự luận. V i sự. để nắm được hệ thống kiến thức đóTừ những thức tế khó khăn nêu trên,bản thân thấy rằng việc ôn tập ,hệ thống hóa thức cho học viên trước khi thi tuyển sinh v o các lớp Đại học tại chức (v a làm

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan