SKKN Một vài giải pháp nâng cao tay nghề giáo viên thông qua hoạt động dự giờ thăm lớp ở trường THCS Tân Thiềng

17 2.1K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2015, 20:38

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT VÀI GIẢI PHÁP NÂNG CAO TAY NGHỀ GIÁO VIÊN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG DỰ GIỜ THĂM LỚP Ở TRƯỜNG THCS TÂN THIỀNG” 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MÔ TẢ SÁNG KIẾN Mã số:……………………………………………………………………………………… 1. Tên sáng kiến: Một vài giải pháp nâng cao tay nghề giáo viên thông qua hoạt động dự giờ thăm lớp ở trường THCS Tân Thiềng 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: quản lý giáo dục 3. Mô tả bản chất của sáng kiến: 1. Tình trạng giải pháp đã biết: Hoạt động dự giờ thăm lớp là một trong những hoạt động chuyên môn ở nhà trường, nhằm giúp người cán bộ quản lý nắm được việc thực hiện nội dung chương trình, chất lượng đổi mới giảng dạy, qua đó đánh giá được năng lực, sở trường và trình độ chuyên môn của giáo viên, từ đó có kế hoạch phân công đội ngũ giáo viên một cách hiệu quả, hợp lý. Hoạt động dự giờ thăm lớp là cơ hội để giáo viên thể hiện và tự khẳng định năng lực của mình và cũng là cơ hội để giáo viên trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Trong những năm qua, do có sự điều chuyển giáo viên nên đội ngũ giáo viên nhà trường không có tính ổn định, tay nghề giáo viên chưa đồng đều. Xuất phát từ thực trạng ở đơn vị hiện nay, một số giáo viên lên lớp chỉ dạy sao cho truyền thụ hết kiến thức nội dung bài học, họ không quan tâm đến việc giáo dục nề nếp, tác phong, đạo đức cho học sinh với lý do nội dung bài dạy nhiều. Một số giáo viên trẻ tuy có kiến thức chuyên môn vững vàng, nhạy bén, có kỹ năng sử dụng tin học để hỗ trợ cho công tác soạn giảng nhưng họ còn hạn chế về kinh nghiệm giảng dạy, quản lý học sinh. Tiết dạy của những giáo viên này thường hay bị học sinh làm mất trật tự, thậm chí có khi bị học sinh vô lễ. Thực tế cho thấy giáo viên ít có nhu cầu dự giờ để học hỏi và tư vấn giúp đỡ đồng nghiệp, hoạt động dạy và dự giờ của giáo viên chỉ nhằm “mục đích” đủ số tiết chuẩn theo qui định của Thông tư 12. Phần lớn giáo viên còn chưa tự giác, tích cực dự giờ của đồng 2 nghiệp bởi tâm lý e ngại cho rằng đi dự giờ tức là đi kiểm tra tiết dạy của đồng nghiệp, họ nghĩ rằng dự giờ thăm lớp là nhiệm vụ của Ban giám hiệu, của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, trong khi lẽ ra dạy và dự giờ phải là việc làm thường xuyên đối với mỗi giáo viên. Đa số giáo viên đều không thích dự giờ vì nó tăng thêm áp lực cho họ, phải mất thời gian chuẩn bị, dạy mang tính trình diễn, đối phó, lại phải làm việc nhiều hơn; trong khi đó người dự giờ chỉ dự cho có lệ, không nhận xét đánh giá hoặc đánh giá một cách chung chung. Người dạy không nhận được lời khuyên, không thấy được điểm mạnh, điểm yếu của mình để phát huy hoặc khắc phục dẫn đến sự nhàm chán, lơ là trong giảng dạy. Sự khó khăn trong hoạt động chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh của các giáo viên đó luôn cần có sự giúp đỡ của đồng nghiệp, của người quản lý giáo dục. Vì vậy người cán bộ quản lý phải làm thế nào để tất cả giáo viên nhận ra rằng công tác dự giờ thăm lớp không chỉ mang tính kiểm tra đánh giá mà quan trọng hơn nữa là sự tư vấn giúp đỡ lẫn nhau; người có kinh nghiệm giảng dạy phải tư vấn giúp đỡ cho người chưa có kinh nghiệm giảng dạy, giáo viên trẻ phải học hỏi giáo viên giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Tóm lại việc dự giờ thăm lớp hầu hết đối với giáo viên là một áp lực, đối với cán bộ quản lý không quán xuyến hết được nên còn mang nặng tính hành chính. 2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:  Mục đích của giải pháp: Để tổ chức công tác dự giờ thăm lớp đạt được mục đích của nhà quản lý đồng thời người dạy và dự giờ xem công tác này không những là nhiệm vụ mà còn là sự quan tâm giúp đỡ của đồng nghiệp, của Ban Giám hiệu và cũng là một nhu cầu cần thiết để trao dồi năng lực chuyên môn và nâng cao tay nghề giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.  Những điểm khác biệt, tính mới của giải pháp: Xuất phát từ tình hình đội ngũ thực tế, xây dựng giải pháp khả thi trong tổ chức dạy và dự giờ mang lại hiệu quả cao để nâng cao chất lượng giáo dục ở đơn vị. Thăm dò giáo viên nắm được tâm tư nguyện vọng của họ, tạo cho đội ngũ tâm lý 3 nhẹ nhàng trong hoạt động dạy và dự giờ. Tổ chức tốt việc tư vấn của người quản lý và giáo viên nòng cốt, qua đó thúc đẩy hoạt động dạy và dự giờ, từng bước nâng cao chất lượng tiết dạy, giáo dục đạo đức và rèn kỹ năng sống cho học sinh. Mô tả chi tiết bản chất của giải pháp: 1) Công tác chuẩn bị: a) Thăm dò giáo viên Người quản lý tiếp xúc giáo viên với các câu hỏi thăm dò: - Khi có người dự giờ thầy (cô) có thấy bị căng thẳng không? - Khi có người dự giờ thầy (cô) có chuẩn bị bài kỹ hơn các tiết khác không? - Thầy (cô) có muốn có người dự giờ mình không? - Thầy (cô) có muốn dự giờ giáo viên giỏi không? - Thầy (cô) có đồng ý dự giờ để giúp đồng nghiệp mình tiến bộ không? - Thầy (cô) có đồng ý để giáo viên dạy giỏi dự giờ giúp đỡ nâng cao tay nghề mình không? Qua việc thăm dò trao đổi nắm được tâm tư nguyện vọng của giáo viên cho thấy 80% không muốn có người dự giờ mình vì thấy bị căng thẳng và phải chuẩn bị bài kỹ hơn, 50% giáo viên muốn được giáo viên dạy giỏi dự giờ mình, 100% giáo viên muốn dự giờ các giáo viên dạy giỏi. Như vậy hầu hết giáo viên đều không muốn có người dự giờ, vì đó là sức ép, đôi lúc họ thấy mình không là chính mình trong lúc dạy nữa. Ở một góc độ khác họ lại rất muốn dự giờ giáo viên giỏi để học tập kinh nghiệm và họ cũng rất muốn có được “đàn anh” chỉ dạy mình để nâng cao tay nghề. Một số giáo viên trẻ muốn dự giờ một số thầy cô có nhiều kinh nghiệm trong trường nhưng không được sự đồng ý, rõ ràng ở mỗi người đều có sự cầu thị, mong muốn bản thân mình tiến bộ hơn. b) Nêu rõ mục đích, ý nghĩa và kế hoạch dự giờ thăm lớp ngay từ đầu năm trong cuộc họp chuyên môn Người cán bộ quản lý phân tích cho giáo viên thấy nhu cầu vươn lên của mỗi người, sự cần thiết chia sẻ những kinh nghiệm và giúp đỡ nhau, tạo thành một tập thể sư phạm có trình độ tay nghề vững vàng, đoàn kết, gắn bó với nhau. Tạo tâm lý yên tâm, 4 hoạt động dạy và dự giờ công việc bình thường của hoạt động dạy học và hoạt động này góp phần nâng cao trình độ tay nghề cho giáo viên. Đây chính là lợi ích của giáo viên, giáo viên sẽ thể hiện thật khả năng của mình, mạnh dạn sáng tạo trong dạy học, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ. c) Lập danh sách đối tượng cần dự giờ và lĩnh vực muốn quan tâm Căn cứ vào kết quả phân loại giáo viên năm học 2010 - 2011, chất lượng giảng dạy bộ môn, công tác chủ nhiệm và kết quả thu được qua quan sát và thu thập thông tin, Ban Giám hiệu lập danh sách giáo viên sẽ tiến hành dự giờ thăm lớp. Danh sách giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo dự tính ở đơn vị: TT Họ và tên giáo viên Dự giờ Lĩnh vực Ghi chú 1 Nguyễn Thị Quyên Hóa Dự giờ BD quản lý nề nếp Mới chuyển đến 2 Nguyễn T Thụy Ngân Anh Dự giờ BD quản lý nề nếp Mới chuyển đến 3 Huỳnh Kim Loan Địa Dự giờ BD quản lý nề nếp GV lớn tuổi 4 Nguyễn Thanh Tuấn GDCD Dự giờ BD quản lý nề nếp Chuyên môn khá 5 Dương Thị Chính Ngữ văn Dự giờ BD chuyên môn Chuyên môn khá 6 Dương Hoàng Thanh CN 8,9 Dự giờ BD chuyên môn Chuyên môn khá 7 Ngô Tấn Phước Ngữ văn Dự giờ BD chuyên môn Dự thi GVG huyện 8 Nguyễn Hoàng Tâm Ngữ văn Dự giờ BD chuyên môn Dự thi GVG huyện 9 Đoàn Thị Thu Hương Sinh vật Dự giờ BD chuyên môn Dự thi GVG huyện 10 Phan Thế Lĩnh Mỹ thuật Dự giờ BD chuyên môn Dự thi GVG tỉnh 11 Trần Thị Nhận Lịch sử Dự giờ BD chuyên môn Dự thi GVG tỉnh 12 Đoàn Minh Đức Toán Dự giờ BD chuyên môn Dự thi GVG tỉnh 13 Đặng Huỳnh Trang Tin học Dự giờ BD chuyên môn Dự thi GVG tỉnh 14 Trần Văn Tám CN 9 1 Dự SHL-HĐGDNGLL 15 Nguyễn Duy Khương CN 8 1 Dự SHL 16 Lê Hữu Tánh CN 7 1 Dự SHL-HĐGDNGLL 17 Nguyễn Thanh Tuấn CN 7 2 Dự SHL-HĐGDNGLL 18 Võ Thị Nga CN 6 1 Dự SHL-HĐGDNGLL d) Xây dựng đội ngũ cốt cán 5 Đội ngũ nòng cốt là các giáo viên đã đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện hoặc có bề dày công tác, có uy tín đối với giáo viên và học sinh trong nhà trường. Trong quá trình giảng dạy và công tác họ luôn thể hiện được phẩm chất của mình: dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách giỏi, thẳng thắn, công tâm, biết lắng nghe người khác và tận tình giúp đỡ mọi người. TT Họ và tên Môn dự /Tiết dự Ghi chú 1 Ngô Thị Phước Toán 2 Ngô Tấn Phước Ngữ văn 3 Phan Thị Loan Sinh học 4 Trần Thị Kim Nga Tiếng Anh 5 Trang Thị Mỹ Dung Địa lý 6 Lê Hoàng Tâm HĐGDNGLL 7 Lê Minh Hòa HĐGDNGLL 8 Nguyễn Hoàng Châu Sinh hoạt lớp e) Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch Muốn xây dựng kế hoạch khả thi, người quản lý phải có sự đồng thuận cao trong tập thể giáo viên, vì vậy người cán bộ quản lý cần trao đổi với các tổ trưởng chuyên môn, những giáo viên có thâm niên giảng dạy để tranh thủ ý kiến của họ. Sau đó tiến hành xây dựng kế hoạch, hoàn chỉnh kế hoạch và triển khai việc thực hiện. 2) Tổ chức thực hiện a) Triển khai hoạt động dự giờ thăm lớp đối với công tác chủ nhiệm Bước vào đầu năm học khi chia lớp ở khối 6 mới tuyển, mặc dù nhà trường luôn chú ý phân chia số lượng các đối tượng học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu đồng đều giữa các lớp. Tuy nhiên do năng lực chủ nhiệm của mỗi giáo viên khác nhau nên sau một chặng thi đua thì nề nếp phong trào ở các lớp đã có sự khác biệt. Một số lớp có kỷ cuơng nề nếp yếu thì việc học tập cũng sa sút, giáo viên bộ môn mỗi khi có tiết dạy ở lớp này thường rất "ngán". Việc dự giờ tiết sinh hoạt lớp trước nay ít được quan tâm vì nhiều lý do. Có một số em học yếu, cha mẹ đi làm ăn xa không được quan tâm của gia đình, có gia 6 đình giao phó con em cho nhà trường, các em thường không ham học, hay vi phạm nội quy nề nếp. Một số giáo viên chủ nhiệm nói học sinh không nghe, mỗi khi cần liên hệ với phụ huynh thì rất khó.  Lập kế hoạch: Tháng 9/2011: Dự giờ sinh hoạt lớp 9 1 , 9 2 , 9 3 Tháng 11/2011: Dự giờ sinh hoạt lớp 7 1 , 7 2 Các tháng còn lại tuỳ vào tình hình thực tế để dự. Trong những lớp nêu trên thì lớp 9 1 , 7 1 , 7 2 là những lớp có nhiều học sinh cá biệt, có nhiều tiết học xếp loại yếu. Còn lớp 9 2 , 9 3 là các lớp đi đầu trong phong trào thi đua của nhà trường.  Dự giờ sinh hoạt lớp: Mặc dù nhà trường đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề về công tác chủ nhiệm (do giáo viên đi tập huấn tại Sở Giáo dục & Đào tạo báo cáo lại) và trao đổi một số kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm, nhưng khi dự giờ một nhóm lớp tốt và một nhóm lớp yếu thấy rõ về phương pháp sinh hoạt cũng như khả năng xử lý các tình huống của giáo viên ở hai nhóm này cũng có sự rất khác nhau. Cụ thể: Hai lớp 9 2 , 9 3 giáo viên chuẩn bị rất kỹ về nội dung sinh hoạt, nắm rõ số học sinh vi phạm, số học sinh tích cực, những học sinh tiến bộ hơn so với tuần trước; hướng xử lý những học sinh vi phạm trong tuần; kế hoạch cho tuần tới. Các bước sinh hoạt rất bài bản: Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập của lớp, lớp phó văn thể báo cáo tình hình thực hiện các hoạt động văn nghệ, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Lớp trưởng báo cáo tình hình thực hiện nội quy nề nếp, một số khó khăn của các bạn, đề nghị giáo viên chủ nhiệm xem xét xử lý một số bạn vi phạm nhiều lần. Giáo viên chủ nhiệm thực hiện rất tốt vai trò "đạo diễn" của mình: gợi ý dẫn dắt để học sinh vi phạm tự giác kiểm điểm lại chính bản thân mình, các học sinh trong lớp phát biểu, phân tích đấu tranh với các vi phạm; giáo viên chủ nhiệm đã giải quyết các vấn đề rất rõ ràng, mạch lạc, thấu tình, đạt lý, học sinh "tâm phục, khẩu phục". 7 Trong khi đó, ở các lớp yếu giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị nội dung sinh hoạt sơ sài. Cách thức tổ chức một buổi sinh hoạt rất thiếu khoa học, các nội dung cần sinh hoạt thì không đề cập hoặc đề cập một cách chung chung, không cụ thể. Giáo viên chủ nhiệm không biết cách để giải quyết vấn đề học sinh vi phạm, không có sự động viên, khen chê. Do vậy thời gian sinh hoạt lớp rất ngắn vì hết nội dung! Chẳng hạn nhiều buổi tiết sinh hoạt lớp của lớp 9 1 , 7 2 chỉ hết 25 phút. Sau khi dự giờ phát hiện ra các lớp yếu có chất lượng sinh hoạt chủ nhiệm cũng rất thấp, giáo viên ôm hết việc để làm, xử lý vấn đề máy móc, thiếu hẳn sự động viên và sự hoà mình với tập thể lớp; chưa phát huy được vai trò của cán bộ lớp, chưa tạo được môi trường để chính các học sinh tự chủ động sinh hoạt với nhau.  Thảo luận và góp ý Ngay đầu năm học nhà trường tổ chức thao giảng tiết sinh hoạt lớp, mời giáo viên chủ nhiệm dự, sau khi dự xong mỗi lớp đều có cuộc trao đổi góp ý nhanh những vấn đề cốt lõi. Cuối tháng 11/2011 mời tất cả các giáo viên chủ nhiệm có tiết dự giờ sinh hoạt thảo luận trao đổi một cách cởi mở trên tinh thần học hỏi. Giáo viên chủ nhiệm những lớp yếu đã học được cách thức sinh hoạt như thế nào cho hiệu quả và nhận được sự chia sẻ những khó khăn cũng như cách giải quyết cái "nếp" đã tạo ra.  Động viên ghi nhận những tiến bộ Qua quá trình quan sát theo dõi sự chuyển biến của các lớp yếu, từng đợt tuyên dương sự tiến bộ trong buổi sinh hoạt đầu tuần. Việc quan tâm đến lớp, động viên, phát hiện ra sự tiến bộ để khen ngợi lớp là một sự khích lệ tinh thần lớn cho giáo viên chủ nhiệm và học sinh của lớp đó. Như một quy luật: Từ việc tốt nhỏ sẽ nhân lên được những việc tốt lớn, cái tốt vươn lên thì cái yếu kém giảm đi. b) Triển khai hoạt động dự giờ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là giúp cho các em nhận thức, định hướng đúng đắn về công việc làm của mình; có kỹ năng giao tiếp; ứng xử một cách chủ động sáng tạo; biết hợp tác, biết yêu tập thể, ghét lối sống ít kỷ, coi lao động là nghĩa vụ vinh quang …Thông qua hoạt động hàng ngày, giúp các em giảm căng thẳng trong học tập, tạo 8 cho các em sự tự tin trong giao tiếp, đồng thời giúp các em có tâm lý thoải mái, sẵn sáng hoạt động, học tập. Từ đó kết hợp hoạt động trên lớp thúc đẩy các em học tập đạt kết quả cao. Thực tế cho thấy hoạt động ngoài giờ lên lớp còn nhiều hạn chế như: làm qua loa, chiếu lệ, nói chính xác hơn còn xem nhẹ vai trò hoạt động này, tổ chức mang tính hình thức đối phó, nội dung còn đơn điệu chưa khắc sâu vào ý thức học sinh nên dẫn đến chất lượng và hiệu quả giáo dục chưa cao. Giáo viên chưa đầu tư thời gian cho việc tìm tài liệu, phương thức và hình thức tổ chức hoạt động này, kỹ năng giáo viên chủ nhiệm yếu nên chưa thu hút học sinh vào hoạt động. Kế hoạch dạy và dự giờ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được triển khai ngay từ đầu năm học, trong đó có kế hoạch thao giảng và dự giờ thường xuyên của tổng phụ trách và Ban Giám hiệu. Tháng 9 và tháng1 tổ chức thao giảng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp , thành phần tham dự là giáo chủ nhiệm và cán bộ lớp của lớp. Sau tiết thao giảng có nhận xét rút kinh nghiệm thống nhất một số vấn đề chung để thực hiện. Ban Giám hiệu cùng tổng phụ trách đi dự giờ thăm lớp thường xuyên theo thời khóa biểu trong năm học, sau mỗi tiết dự đều rút nhận xét về các vấn đề sau: Hoạt động đó đã cung cấp cho học sinh những hiểu biết gì, những thông tin gì? Qua hoạt động đã giáo dục học sinh về mặt tình cảm, thái độ gì? (yêu, ghét, hứng thú, tích cực) Qua hoạt động sẽ hình thành cho học sinh những kỹ năng gì? (kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tự phục vụ, tự quản) Việc xây dựng chương trình thực hiện hoạt động như thế nào? Giáo viên chủ nhiệm bồi dưỡng đội ngũ cốt cán học sinh về kỹ năng tự quản, kỹ năng điều động hoạt động? Giáo viên có đôn đốc kiểm tra chuẩn bị hoạt động không? Giáo viên đánh giá kiểm tra hoạt động đó như thế nào? 9 Khi dự giờ, các lớp thực hiện chưa tốt hoạt động này thì người dự giờ rút kinh nghiệm và mời cán bộ lớp, giáo viên dạy đến dự hoạt động các có hoạt động tốt như lớp 9 2,3 , 8 1, 6 2 Trong quá trình dự cho thấy tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 1 các em chưa đạt được kỹ năng ứng xử và giao tiếp; lớp 7 1 các em chưa nắm rõ thông tin tiết hoạt động, các em thực hiện chưa tốt về nội dung tiết hoạt động; lớp 7 2 hoạt động chưa tích cực, các em bị động chờ sự mời của người khác mới tham gia; lớp 6 1 hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp các em chưa có kỹ năng tự quản, kỹ năng điều khiển hoạt động. Những hạn chế đó là do giáo viên chủ nhiệm không quan tâm đầu tư tiết hoạt động, khâu chuẩn bị hoạt động chưa tốt. Trong khi đó lớp 8 1 , 6 2 giáo viên chuẩn bị tiết hoạt động chu đáo lẫn nội dung và hình thức, giáo viên đã bồi dưỡng được học sinh dẫn chương trình thể hiện tốt các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, quản lý lớp. c) Triển khai hoạt động dự giờ dạy của giáo viên Ban Giám hiệu nhà trường xác định việc dự giờ thăm lớp là hoạt động thường xuyên trên tinh thần cởi mở trao đổi, học hỏi lẫn nhau để nâng cao trình độ tay nghề. Chú trọng kỹ năng lên lớp, khả năng giảng dạy để đạt hiệu quả cao. Vì vậy khi có tiết dự giờ người dạy không bị áp lực về soạn giáo án cũng như không phải "gồng mình" lên như một tiết hội giảng. Qua đó tạo được sự tự tin, thoải mái cho giáo viên và giáo viên cũng thể hiện một cách chân thực về năng lực của mình. Xác định mục đích chính của công tác dự giờ thăm lớp là nâng cao tay nghề, không mang nặng tính chất kiểm tra đánh giá. Khuyến khích sự sáng tạo trong thực hiện một tiết dạy theo ý tưởng của mình, không nhất thiết phải lệ thuộc vào cách tiến hành một tiết dạy như quy định. Giáo viên có thể chủ động đề xuất giáo viên nòng cốt dự giờ của mình. Đối với các giáo viên có thâm niên công tác lâu năm, trình độ tay nghề cao thì không đặt nặng vấn đề về giáo án. [...]... tạo chưa hợp lý) Những giáo viên trong danh sách dự giờ thăm lớp không cần thiết đưa vào kế hoạch kiểm tra hoạt động của giáo viên, bởi vì việc dự giờ thăm lớp được diễn ra trong một thời gian dài, bản thân họ cũng đã chủ động thực hiện các nội dung trong kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên d) Tranh thủ sự giúp đỡ của các thanh tra viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các giáo viên có nhiều kinh nghiệm... vừa qua  Đợt 2:Thực hiện dự giờ thăm lớp các giáo viên dạy giỏi có nhiều kinh nghiệm Thời gian thực hiện vào hai tuần đầu của tháng 12/2011 Nhà trường sắp xếp thời gian để các giáo viên nòng cốt, giáo viên dạy giỏi thực hiện việc dạy học Những giáo viên dạy đợt 1 và những giáo viên khác tham dự 10 Khi dự giờ giáo viên giỏi các giáo viên khác sẽ học được cách dẫn dắt học sinh vào bài dạy, kỹ năng giải. .. nghiệm giảng dạy trong cụm để xây dựng đội ngũ dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện và tỉnh Nhà trường mời các thanh tra viên của Phòng và các giáo viên có uy tín, nhiều kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ về trường dự giờ tư vấn giúp giáo viên chuẩn bị tốt việc dư thi giáo giỏi huyện và giáo viên giỏi tỉnh Danh sách các giáo viên tham gia dự giờ giúp đỡ đội ngũ giáo viên trường: TT Họ và tên Đơn vị công... Lê Văn Vân THCS Vinh Thành BDGV giỏi tỉnh Tin học 3) Hiệu quả của đề tài: 12 Qua quá trình thực hiện đề tài, sự đoàn kết gắn bó trong tập thể giáo viên được tăng lên; thông qua công tác dự giờ thăm lớp giúp nhà trường củng cố nề nếp chuyên môn, thúc đẩy quá trình tự học, tự sáng tạo của giáo viên; thông qua công tác dự giờ thăm lớp giữ vững nội qui nề nếp trong nhà trường, tạo được môi trường học tập... cụm trường  Thực hiện tốt kế hoạch thao giảng cụm trường 11 Thao giảng cụm trường là cơ hội tốt để trao đổi về chuyên môn Đầu năm học Ban Giám hiệu động viên giáo viên đăng ký thao giảng cụm trường và xây dựng kế hoạch thao giảng cụm Ban Giám hiệu tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên được dự thao giảng cụm trường bạn  Liên hệ các trường trong cụm để giáo viên được đi dự giờ Do trường qui mô trường. .. khó thông qua sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy, kinh nghiệm giảng dạy, sự sáng tạo trong việc truyền thụ kiến thức Hoạt động này là cụ thể hoá những vấn đề đã trao đổi ở đợt 1, giúp giáo viên tích lũy thêm những kinh nghiệm đã có Giáo viên có khoảng thời gian 4 tuần để áp dụng những kinh nghiệm đã có được trong các tiết của mình ở trên lớp  Đợt 3:Thực hiện dự giờ thăm lớp tiết 2 ở các giáo. .. tốt với giáo sinh không thực hiện các yêu cầu viên chủ nhiệm các phong trào thi đua, số 91 của giáo viên chủ nhiệm (ồn ào học sinh được tuyển vào lớp 10 là 80,2% giờ Hóa học) Hoạt động giáo dục Các em thực hiện được tiết hoạt động giáo ngoài giờ lên lớp chưa đạt được dục ngoài giờ lên lớp khá tốt kỹ năng ứng xử và giao tiếp Mất trật tự giờ học, (nhất là giờ Lớp học trật tự, nề nếp hơn, chuyên cần 81 Toán,... hoạt động giáo dục lên lớp các em chưa nắm rõ các ngoài giờ lên lớp khá sinh động thông tin hoạt động, các em thực hiện chưa tốt về nội dung hoạt động Học tập không đồng đều, học sinh Lớp học nề nếp tốt hơn, số học sinh vắng vắng không phép nhiều, không không phép giảm đáng kể so với đầu năm thuộc bài, thường xuyên vi phạm 72 đồng phục Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên Tích cực tham gia hoạt động giáo dục... của giải pháp: Đề tài này đã được nghiên cứu và áp dụng trong thực tiễn tại trường Trung học cơ sở Tân Thiềng, đã mang lại hiệu quả thiết thực Công tác dự giờ thăm lớp không phải là mới, nhưng để làm cho khoa học, hiệu quả, mang tính ổn định, theo một kế hoạch đã xây dựng chi tiết nhằm hướng đến việc nâng cao trình độ tay nghề và công tác chủ nhiệm thì đây là lần đầu tiên nhà trường thực hiện Mỗi trường. .. Trong quá trình thực hiện dự giờ thăm lớp cần chú ý một số điểm sau: Phải có sự đồng thuận của giáo viên, tạo được sự tự tin, thân thiện, giúp giáo viên không ngại khi được dự giờ, khuyến khích giáo viên thể hiện khả năng thực tế của mình Đội ngũ giáo viên nòng cốt phải chân thực, nhiệt tình và có kinh nghiệm tư vấn, thúc đẩy Tôn trọng và khuyến khích sự mạnh dạn sáng tạo của giáo viên (có thể đó là sáng . số:……………………………………………………………………………………… 1. Tên sáng kiến: Một vài giải pháp nâng cao tay nghề giáo viên thông qua hoạt động dự giờ thăm lớp ở trường THCS Tân Thiềng 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: quản lý giáo dục 3. Mô tả bản. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT VÀI GIẢI PHÁP NÂNG CAO TAY NGHỀ GIÁO VIÊN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG DỰ GIỜ THĂM LỚP Ở TRƯỜNG THCS TÂN THIỀNG” 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT. 4 hoạt động dạy và dự giờ công việc bình thường của hoạt động dạy học và hoạt động này góp phần nâng cao trình độ tay nghề cho giáo viên. Đây chính là lợi ích của giáo viên, giáo viên sẽ

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan