SKKN Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Lịch sử lớp 8, 9 thông qua tổ chức trò chơi tại trường THPT Hà Huy Tập

37 2.1K 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 15:02

1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ****************** Đề tài TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC LỊCH SỬ LỚP 8, 9 THÔNG QUA TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TẠI TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP Người thực hiện: LÊ THỊ PHƯƠNG TÂM Giáo viên trường THPT Hà Huy Tập Nha Trang, tháng 04 năm 2014 2 3 MỤC LỤC A . ĐẶT VẤN ĐỀ Tr.1 I. Lí do chọn đề tài Tr.1 II. Nhiệm vụ nghiên cứu Tr.2 III. Phương pháp nghiên cứu và Mục đích nghiên cứu Tr.2 1. Phương pháp Tr.2 2. Mục đích Tr.2 IV. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Tr.2 1. Đối tượng. Tr.2 2. Phạm vi nghiên cứu. Tr.2 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Tr.3 I. Cơ sở lí luận và các khái niệm Tr.3 1. Cơ sở lí luận Tr.3 2. Khái niệm Tr.3 II. Thực trạng Tr. 5 III. Nội dung và biện pháp tiến hành Tr.9 1. Nội dung. Tr.9 2. Biến pháp tiến hành Tr.10 IV. Kết quả Tr.11 C. KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Tr.14 I. Kết luận Tr.14 II. Bài học kinh nghiệm Tr.14 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tr.16 4 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Giáo viên: GV Học sinh: HS Kỹ năng : KN Phương pháp dạy học: PPDH Sách giáo khoa : SGK Trung học cơ sở: THCS Trung học phổ thông: THPT 5 A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Những năm gần đây, định hướng đổi mới phương pháp dạy học đã được thống nhất theo tư tưởng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh ( HS) dưới sự tổ chức hướng dẫn của giáo viên (GV): học sinh tự học, tự giác chủ động tìm tòi, phát hiện, giải quyết nhiệm vụ nhận thức và có ý thức vận dụng linh hoạt sáng tạo các kiến thức kỹ năng đã thu nhận được. Những định hướng này được thể hiện đồng bộ trong việc đổi mới nội dung chương trình sách giáo khoa (SGK) các bộ môn, các bậc học từ tiểu học đến trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT), các phương pháp dạy học mới được các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh học sinh quan tâm. Trong các giờ học đã được trang bị những đồ dùng dạy học hiện đại: máy chiếu, tranh ảnh cho các bài học. Các thầy, cô đã áp dụng thêm nhiều phương pháp dạy học mới trong giờ học: thảo luận nhóm, dạy học theo dự án, Sử dụng đồ dùng trực quan, ứng dụng công nghệ thông tin, Powe point phong phú sinh động, Thế nhưng làm thế nào để cho học sinh có hứng thú trong học tập Lịch sử vẫn là câu hỏi trăn trở với thầy cô khi lên lớp. Trong tất cả các biện pháp đã thực hiện, trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy việc tổ chức trò chơi trong dạy học đạt được kết quả nhất định.Việc tổ chức trò chơi trong dạy học có sức hấp dẫn lớn, không đơn thuần là phương tiện giải trí bổ ích mà qua đó giúp học sinh dễ hiểu, dễ khắc sâu kiến thức, nắm được một số kĩ năng (KN) quan trọng như KN giao tiếp, KN vận động nhanh nhẹn, khéo léo, KN hợp tác, KN làm việc nhóm, KN ra quyết định, điều đặc biệt hơn cả là qua tổ chức trò chơi sẽ kích thích HS học tập, các em sẽ lĩnh hội tri thức lịch sử một cách dễ dàng, củng cố kiến thức một cách vững vàng, tạo niềm say mê, hứng thú hơn trong giờ học lịch sử. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc tổ chức trò chơi trong dạy học, từ quá trình công tác tôi rút ra được những kinh nghiệm thực tiễn và xin trình bày, chia sẻ với đồng nghiệp đề tài Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Lịch sử khối 8 -9 thông qua tổ chức trò chơi tại trường THPT Hà Huy Tập. Với đề tài này, tôi mong muốn sẽ góp phần giúp cho các thầy, cô, các đồng nghiệp tiến hành một giờ học Lịch sử có hiệu quả tốt hơn, học sinh hứng thú học tập, tích cực chủ động trong việc tiếp thu, lĩnh hội nội dung kiến thức của bài học. Đây chính là lí do tôi chọn đề tài này. II. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Điều tra, khảo sát thực trạng việc dạy, học bộ môn lịch sử ở trường THPT Hà Huy Tập. - Đưa ra những trò chơi và nguyên tắc khi thiết kế trò chơi trong dạy học môn lịch sử lớp 8,9. 6 III. PHƯƠNG PHÁP VÀ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1. Phương pháp - Phương pháp nghiên cứu lý luận. - Điều tra, quan sát. - Thực nghiệm sư phạm. - Dự giờ các đồng nghiệp. Rút kinh nghiệm qua từng tiết dạy. - Kiểm tra đánh giá kết quả học sinh học và làm bài để từ đó có những điều chỉnh và bổ sung hợp lí. 2. Mục đích - Mục đích làm cho tiết học bớt khô khan, nặng nề mà trở nên nhẹ nhàng, sinh động, hấp dẫn, hiệu quả - Tạo cho HS hứng thú trong giờ học. Yêu thích bộ môn Lịch sử - Rèn luyện cho HS những kĩ năng cơ bản của bộ môn IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1. Đôí tượng: học sinh lớp 8,9 trường THPT Hà Huy Tập 2. Phạm vi nghiên cứu: Nội dung giảng dạy bộ môn Lịch sử khối 8,9 trên lớp thông qua một số trò chơi: trò chơi “Ai nhanh hơn”, trò chơi “ô chữ bí mật”,trò chơi “Theo dòng Lịch sử”, trò chơi “Tiếp sức”, trò chơi “Hái hoa - trả lời câu hỏi Lịch sử” 7 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ KHÁI NIỆM 1. Cơ sở lý luận Mục tiêu về nội dung, phương pháp Giáo dục phổ thông được thể hiện tại Điều 5 của Luật Giáo dục năm 2005 như sau: “Nội dung giáo dục phải bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại và có hệ thống; coi trọng giáo dục tư tưởng và ý thức công dân; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phù hợp với sự phát triển về tâm sinh lý lứa tuổi của người học. Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên.” Trên tinh thần mục tiêu, tôi nhận thấy trong quá trình dạy-học nói chung và đối với môn Lịch sử nói riêng ở trường phổ thông cơ sở, việc tổ chức trò chơi cho HS đóng vai trò quan trọng được sử dụng để củng cố bài học, áp dụng để dạy các dạng bài ôn tập, sơ kết, tổng kết, bài tập Lịch sử hay tổ chức ngoại khoá và có tác dụng thiết thực đối với sự nhận thức của học sinh. Tổ chức trò chơi trong giờ học Lịch sử cho học sinh không nhằm mục đích cung cấp kiến thức mới cho học sinh mà nhằm củng cố kiến thức cũ, hệ thống hóa, khái quát hóa kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng tư duy, phân tích, tổng hợp… Việc tổ chức trò chơi cho HS đóng vai trò quan trọng, kích thích HS học tập, lĩnh hội tri thức Lịch sử một cách dễ dàng, củng cố kiến thức một cách vững vàng, tạo niềm say mê, hứng thú hơn trong giờ học Lịch sử. 2. Khái niệm 2.1. Khái niệm về hứng thú học tập Các nhà tâm lí học cho rằng hứng thú là thái độ đặc biệt của cá nhân đối với đối tượng nào đó. Hứng thú học tập là không khí học tập sôi nổi, hấp dẫn, có nhu cầu học tập của HS. Hay nói cách khác đó là khả năng ham học hỏi, tìm tòi, yêu thích bộ môn nào đó. Theo các nhà giáo dục trên thế giới, hứng thú học tập là mức độ tích cực, chủ động của người học. Nếu mức độ hứng thú càng cao thì sự thành công của GV trong việc sử dụng các phương pháp dạy học (PPDH) đạt kết quả càng lớn. Các PPDH đề cao tính tích cực chủ động của người học ngày nay là PPDH lấy HS làm trung tâm, có như vậy mới gây hứng thú học tập cho HS. Vấn đề này đã được Desterweg chủ trương tiến hành vào thế kỉ XIX. Desterweg sử dụng các phương pháp làm cho HS tự hoạt động và tạo điều kiện cho HS hứng thú học tập. 2.2. Vai trò của việc tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học Lịch sử a) Đối với giáo viên + Truyền đạt kiến thức dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả. Kích thích được sự say mê của HS, giúp HS tập trung hơn. 8 + Tạo được không khí tích cực học tập sẽ tạo được thành công 50% trong mục tiêu dạy học đặt ra. b) Đối với HS - Có cảm giác thoải mái học tập, làm nảy sinh khát vọng học tập và bộc lộ sự sáng tạo, giúp việc lĩnh hội tri thức sẽ dễ dàng hơn. - Tăng khả năng tìm tòi nghiên cứu lịch sử nước nhà, từ đó nâng cao, bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng tự hào ý thức dân tộc. 2.3. Vì sao phải sử dụng trò chơi khi dạy môn Lịch sử? - Đặc điểm của học sinh THCS là rất năng động nên sử dụng trò chơi học tập sẽ làm cho học sinh ham thích học môn Lịch sử. - Tiết học nhẹ nhàng sinh động. - HS thích học hơn và nhớ bài lâu hơn. - Tạo mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh gần gũi hơn. - Giúp GV thay đổi hình thức dạy học. II. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC DẠY- HỌC LỊCH SỬ TẠI TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP 1. Đối với giáo viên a) Thực trạng - Bên cạnh có nhiều GV rất tâm huyết với nghề, luôn trăn trở tìm tòi những phương pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng của bộ môn thì vẫn còn GV chưa mạnh dạn trong việc đổi mới phương pháp dạy học, chính vì vậy giờ học thường cứng nhắc, luôn có tâm lí dạy làm sao cho hết được bài học, không hướng tới HS làm trung tâm của việc dạy học. - Chưa dám mạnh dạn tổ chức các trò chơi trong tiết dạy, các tiết làm bài tập Lịch sử. - Tâm lí GV thường thờ ơ, coi nhẹ, các tiết bài tập Lịch sử. b) Nguyên nhân của thực trạng trên Một là, trình độ giáo viên chưa đều và ý thức của GV chưa cao, không phải GV nào cũng tâm huyết với nghề nghiệp . Hai là, GV chưa giám mạnh dạn đổi mới phương pháp trong quá trình giảng dạy. Ba là, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy bộ môn ở nhà trường thiếu trầm trọng, không đủ lược đồ, bản đồ, đồ phục chế, chưa có nhiều các phương tiện dạy học hiện đại như máy chiếu, băng hình, sa bàn… 9 2. Đối với học sinh a) Thực trạng - HS ý thức học tập môn Lịch sử chưa cao, đa phần các em chưa xác định được rõ ràng mục tiêu học tập, chưa thực sự cố gắng trong các tiết học, làm bài tập ở nhà, đang còn khép kín, đối phó, chưa dám mạnh dạn khi GV yêu cầu trả lời câu hỏi, chỉ bản đồ, lược đồ… - Do quan niệm ăn sâu trong tiềm thức của phụ huynh và học sinh, bộ môn Lịch sử chỉ là một môn học phụ, nên HS học môn Lịch sử với thái độ thờ ơ, xem thường. Nội dung chương trình môn Lịch sử còn nặng, mang tính hàng lâm, thiếu phân tích sự kiện lịch sử, nặng về chi tiết thời gian lịch sử, nhất là lịch sủ Việt Nam, do đó, dẫn đến một thực trạng là HS biết lịch sử thế giới nhiều hơn lịch sử Việt Nam. b) Nguyên nhân của thực trạng trên - Môn Sử có đặc thù riêng: nhiều sự kiện, nên khó học, khó nhớ. - HS thì luôn có tâm niệm đây là môn phụ, không có sự hướng nghiệp rõ ràng khi lựa chọn ôn thi, chọn trường, chọn nghề… Phụ huynh thờ ơ với bộ môn Lịch sử, thường hướng con em học vào các môn khoa học tự nhiên. - Xuất phát từ GV, đó là chưa có phương pháp giảng dạy một cách hiệu quả nhất, cho nên không thu hút được các em trong giờ học. Để có những nhận xét đánh giá chính xác về thực trạng trên chúng tôi đã thực hiện khảo sát, điều tra đối với 172 hoc sinh của 4 lớp (lớp 8/1, 8/2, 9/1, 9/2) tại trường THPT Hà Huy Tập (nội dung phiếu khảo sát ở phần phụ lục) với kết quả như sau: Kết quả điều tra về mức độ nhận thức, thái độ hứng thú học tập môn Lịch sử của 172 HS khối 8, 9 năm học 2013-2014 trường THPT Hà Huy Tập – Nha Trang ( Xem bảng kết quả dưới đây) 10 Câu hỏi điều tra Phương án lựa chọn Số lượng Tỉ lệ (%) A. Rất quan trọng 26 15.2 B.Quan trọng 129 75.4 1. Theo em, môn Lịch sử có tầm quan trọng như thế nào? C.Không quan trọng 17 9.4 A. Do bắt buộc 22 13 B.Cần thiết cho cuộc sống 84 48.6 C. Nội dung bổ ích 49 28.3 2. Động cơ học tập môn Lịch sử của em là gì? D. Động cơ khác 17 10.1 A. Rất thích 7 4.3 B. Thích 65 37.7 C. Bình thường 95 55 3. Thái độ học tập môn Lịch sử của em như th ế nào? D. Chán học 5 3 A. Là môn phụ 0 0 B.Có nhiều sự kiện, hiện tượng khó nhớ 103 60 C.Là một môn học khô khan, là một môn học thuộc lòng. 26 15 4. Vì sao em không thích học môn Lịch sử? D. Giáo viên dạy không lôi cuốn. 43 25 A. Bổ ích 104 60.3 B. GV dạy hấp dẫn 47 27.6 5. Vì sao em thích học môn Lịch sử? C. Lí do khác 21 12.1 A. Thường xuyên 19 10.9 B. Thỉnh thoảng 124 72.5 6. Em có thường xuyên tham gia phát biểu và sửa bài tập trong giờ học Lịch sử không? C. Không 29 16.6 A. Rất thích 22 13 B. Thích 115 66.8 7. Em có thích tìm hiểu các nhân vật L ịch sử, đọc các tác phẩm Lịch sử không? C. Không thích 35 20.3 [...]... chơi Bước 4: Tổ chức trò chơi Bước 5: Tổng kết (Đánh giá) trò chơi 2 Biện pháp tiến hành thực nghiệm Chúng tôi tiến hành dạy thực nghiệm 2 lớp: 8/2 và 9/ 2 có tiến hành thiết kế tổ chức trò chơi trong giờ học và 2 lớp 8/1 và 9/ 1 không thiết kế tổ chức trò chơi, dạy bình thường (Sở dĩ tôi chọn hai lớp 8/2 và 9/ 2 để dạy thực nghiệm còn lớp 8/1 và 9/ 1 không áp dụng tổ chức trò chơi trong giờ học vì chất... viên nên cho học sinh vỗ tay để động viên tinh thần các bạn và tập học sinh tính lịch sự khi xem biểu diễn Giáo viên nên thưởng điểm cho học sinh Trên đây là một vài kinh nghiệm mà tôi rút ra được qua việc Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học lịch sử khối 8 -9 thông qua tổ chức trò chơi tại trường THPT Hà Huy Tập Tuy đã có cố gắng trong vấn đề nghiên cứu, nhưng chắc chắn đề tài có nhiều thiếu... dung bài học Bảng 2: Đối chiếu với hai bảng kết quả trên ta thấy rõ ràng có sự chênh lệch khá nhiều giữa lớp có áp dụng trò chơi vào giờ học Lịch sử và lớp không có áp dụng trò chơi vào tiết học Tỉ lệ học sinh giỏi, khá của lớp có tổ chức trò chơi (lớp 8/2: 31 ,9% , 9/ 2: 34,3%) vượt trội so với lớp không áp dụng trò chơi (8/1: 4,3% 9/ 1: 9, 1%) Trong khi đó Tỉ lệ yếu của lớp không áp dụng trò chơi cao... quát về tổ chức trò chơi trong dạy học Lịch sử 1 Nội dung 1.1 Một số nguyên tắc khi thiết kế và tổ chức trò chơi - Chọn trò chơi phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường; - Xác định phạm vi, mục đích của trò chơi; - Chọn trò chơi phù hợp với kĩ năng cần rèn luyện cho HS; - Tổ chức, biên soạn câu hỏi cho trò chơi phải bám vào “Chuẩn kiến thức kĩ năng” của bộ môn; 11 - Tổ chức trò chơi phải.. .Qua bảng kết quả về mức độ hứng thú học tập Lịch sử của HS lớp 8 ,9 cho thấy: đa số HS nhận thức được tầm quan trọng của môn Lịch sử (90 .6%) và có động cơ học tập đúng đắn; 48.6% cho rằng môn Lịch sử cần thiết cho cuộc sống; 28.3% cho rằng Lịch sử có nội dung bổ ích; có 13% học tập do bắt buộc và 10,1% là do các động cơ khác Tuy nhiên trên thực tế chỉ có 42% HS có thái độ hứng thú và thích học môn Lịch. .. thức tổ B Thích chức trò chơi hay không ? C Không thích Tại sao em thích học A Dễ hiểu và nhớ lâu Lịch sử dưới hình thức nội dung bài học trò chơi ? B Lớp học sinh động Bảng 2: Bảng so sánh chất lượng bài kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử của hai lớp 8/2, lớp 9/ 2 (lớp áp dụng trò chơi vào bài dạy) với hai lớp 8/1 và lớp 9/ 1 (lớp không áp dụng trò chơi vào bài dạy) trong năm học 2013 – 2014 Lớp Sĩ số 8/1 46 Giỏi... SL TL SL TL 2 4,3 5 10 ,9 31 67.4 8 17.4 14 9/ 1 44 4 9, 1 6 13,6 28 63,7 6 13,6 So sánh Lớp Sĩ số 8/2 9/ 2 Giỏi Khá Trung binh Yếu SL TL SL TL SL TL SL 47 15 31 ,9 28 59, 6 4 8,5 0 35 12 34,3 20 57,1 3 8,6 TL 0 Qua kết quả của hai bảng trên cho ta thấy: Bảng 1: Phần lớn các em thích học môn Lịch sử có tổ chức trò chơi ( 96 .4%) trong đó 61% các em cho rằng học Lịch sử có tổ chức trò chơi các em dễ nhớ dễ... thiết kể tổ chức trò chơi trong giờ học có hiệu quả như thế nào tôi đã tiến hành như sau: 13 + Tiến hành khảo sát HS 2 lớp: Lớp 8/2 và lớp 9/ 2 bằng phiếu khảo sát (nội dung phiếu khảo sát theo mẫu ở phần phụ lục) để đo mức độ hứng thú của HS sau khi tác động + Tiến hành tổng hợp, so sánh điểm kiểm tra 1 tiết của hai lớp 8/2, lớp 9/ 2 (lớp áp dụng trò chơi vào bài dạy) với hai lớp 8/1 và 9/ 1 (lớp không... không áp dụng trò chơi cao (8/1: 17,4%, 9/ 1: 13,6%) lớp áp dụng trò chơi thì không có.( 8/2: 0%, 9/ 2: 0%) Với số liệu kết quả khảo sát trên cho thấy việc tổ chức trò chơi trong giảng dạy bộ môn Lịch sử có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong quá trình dạy học Học sinh sẽ thích thú học môn lịch sử hơn, các em tiếp thu kiến thức dễ dàng, nhớ lâu hơn các sự kiện Lịch sử, tránh được sự nhằm lẫn giữa các sự... pháp dạy học Đặc biệt với những giáo viên dạy môn học mà quan niệm của người học và của xã hội là môn phụ như môn Lịch sử lại càng khó hơn Qua kết quả đạt được, tôi thấy muốn nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Lịch sử THCS nói chung trong đó môn Lịch sử khối 8 ,9 nói riêng, giáo viên cần tổ chức trò chơi học tâp Lịch sử cho học sinh Với phương pháp trên kết hợp với giọng giảng bài của giáo viên sinh động . nghiệp đề tài Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Lịch sử khối 8 -9 thông qua tổ chức trò chơi tại trường THPT Hà Huy Tập. Với đề tài này, tôi mong muốn sẽ góp phần giúp cho các thầy,. tôi rút ra được qua việc Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học lịch sử khối 8 -9 thông qua tổ chức trò chơi tại trường THPT Hà Huy Tập. Tuy đã có cố gắng trong vấn đề nghiên cứu,. ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ****************** Đề tài TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC LỊCH SỬ LỚP 8, 9 THÔNG QUA TỔ

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan