SKKN Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong dạy - học môn địa lí THPT

28 2,577 12
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 08:04

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2011- 2012 Đề tài: GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG DẠY – HỌC MÔN ĐỊA LÍ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN Tác giả: Đỗ Thị Hằng Chức vụ: Giáo viên Bộ môn: Địa lí Đơn vị: Tổ Địa lí Thanh Hoá, tháng 5 năm 2012 PHẦN MỘT 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lời mở đầu Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới kéo theo nhu cầu ngày càng lớn trong việc khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên nói chung và các nguồn năng lượng nói riêng, khiến nhiều loại tài nguyên, đặc biệt là các loại khoáng sản năng lượng đứng trước nguy cơ cạn kiệt. Do đó, để đảm bảo cho sự phát triển bền vững thì việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn năng lượng là một yêu cầu thiết yếu được đặt ra trên toàn thế giới. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, chúng ta cũng không nằm ngoài xu thế đó. Vậy làm thế nào để mỗi người dân đều có ý thức cao trong việc sử dụng năng lượng? Điều đó đòi hỏi phải có sự chung tay của cả cộng đồng, trong đó ngành Giáo dục là một lực lượng nòng cốt, bởi không một đối tượng giáo dục nào có thể tốt hơn học sinh – thế hệ tương lai của đất nước. Việc giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được thực hiện dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên, do đây không phải là một môn học độc lập nên hình thức phổ biến nhất là tích hợp nội dung này thong qua các môn học trong trường phổ thông, như Địa lí, Vật lí, Hoá học, Công nghệ,…Qua gần 5 năm giảng dạy chương trình sách giáo khoa (SGK) đổi mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo và quá trình dự giờ rút kinh nghiệm các đồng nghiệp tôi cảm thấy môn Địa lí là một môn khoa học có thể dạy học tích hợp cho học sinh các kỹ năng bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng trong nhà trường, gia đình và xã hội có hiệu quả. Trong quá trình dạy học môn Địa lí tôi luôn chú trọng vào việc tích hợp kỹ năng sống bảo vệ môi trường và sử dụng tiết kiệm năng lượng có hiệu quả. Hơn nữa với học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn nơi tôi đang trực tiếp giảng dạy môn Địa lí, tôi thấy ý thức học sinh của tôi còn hạn chế về việc 2 vận dụng kiến thức khoa học vào việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng như bảo vệ môi trường. Chính vì những lí do trên và đối với đặc thù học sinh của trường, tôi đã mạnh dạn lồng ghép “Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào dạy - học môn Địa lí trường THPT chuyên Lam Sơn”, là một vấn đề rất cần thiết, mong muốn với phương pháp này, sẽ đóng góp một phần quan trọng nhằm thực hiện chủ trương sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả mà Quốc hội khoá XII đã đề ra. Để thực hiện được giải pháp dạy học kiến thức kết hợp với lồng ghép Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì yêu cầu đặt ra là mỗi giáo viên và mỗi học sinh cần phải nắm vững các kiến thức cơ bản của môn học từ đó biết vận dụng vào thực tiễn cuộc sống hàng ngày. 2. Lịch sử của đề tài Từ trước đến nay trường THPT chuyên Lam Sơn chưa có một đề tài nghiên cứu về vấn đề tích hợp “Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” thông qua các môn học nói chung và môn Địa lí nói riêng. 3. Mục đích nghiên cứu - Nhằm đổi mới phương pháp, gây hứng thú học tập, phát triển tư duy và biết vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, hình thành cho học sinh ý thức biết sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng, bảo vệ nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sống. - Góp phần vào chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo công văn số 50/2010 QH12 ngày 28/6/2010 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Chương trình được thực hiện từ năm 2006 đến năm 2015, chia làm 2 giai đoạn: Mục tiêu của chương trình là tiết kiệm từ 3% đến 5% tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn 2006-2010 và từ 5% đến 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn 3 2011-2015 so với dự báo hiện nay về phát triển năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội theo phương án phát triển bình thường. - HS có ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. - Ủng hộ các hoạt động, các chính sách của Nhà nước về sử dụng NLTK& HQ; phê phán các hoạt động, hành vi sử dụng lãng phí điện, xăng, dầu; khai thác tài nguyên không hợp lí làm ảnh hưởng xấu đến MT và lãng phí tài nguyên, cạn kiệt tự nhiên. - Tuyên truyền cho những người xung quanh mình cũng cần phải có ý thức trong việc sử dụng nguồn năng lượng. 4. Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu 4.1 Nhiệm vụ - Nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành thái độ và hành vi đúng đắn cho học sinh trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (NLTK&HQ). - Học sinh thực hành tiết kiệm tài nguyên và năng lượng. - Có khả năng tìm hiểu các phương tiện sử dụng tiết kiệm điện, xăng, dầu, - Tham gia tích cực vào các hoạt động góp phần giải quyết một số vấn đề về khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. 4.2 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu sách giáo khoa, nghiên cứu các tài liệu có liên quan. - Trao đổi kinh nghiệm, học hỏi các đồng nghiệp - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. 4 - Phương pháp thực nghiệm sư phạm. 5. Phạm vi nghiên cứu của đề tài - Đề tài được thực hiện đối với HS trường THPT chuyên Lam Sơn - Thanh Hoá. - HS thể hiện ý thức sử dụng NLTK&HQ qua các hoạt động ở nhà trường, gia đình và xã hội. 6. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu Việc kết hợp giáo dục sử dụng NLTK&HQ thông qua môn học không những giúp học sinh hiểu sâu thêm, hiểu rộng hơn kiến thức cơ bản của bài học, mà còn giúp học sinh có thêm những hiểu biết thực tế những vấn đề về nguồn năng lượng hiện nay. Như vậy việc làm của giáo viên đã đạt được 2 mục đích giáo dục: giáo dục môn học và giáo dục sử dụng NLTK&HQ. PHẦN HAI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lí luận của đề tài Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp hữu hiệu để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Nó là một quá trình lâu dài, phải được thực hiện đồng bộ trong hệ thống giáo dục quốc dân và cộng đồng. Trường học là nơi tập trung nguồn lực cơ bản cho tương lai, là môi trường giáo dục tốt nhất cho mọi nội dung trong chương trình. Trường học là nơi tạo nguồn tuyên truyền viên phong phú, hiệu quả cho cộng đồng. 5 Như vậy, giáo dục sử dụng NLTK&HQ là một nội dung hết sức cần thiết trong cuộc sống. Nhưng sẽ rất khô khan nếu đưa thành một môn học riêng lẻ; hơn nữa kiến thức về giáo dục sử dụng NLTK&HQ có liên quan đến rất nhiều môn học khác như Vật lí, Hoá học, Địa lí, Giáo dục công dân,… Do đó, chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo là lồng ghép nội dung này với các môn học khác, nhằm thực hiện chủ trương giảm tải chương trình giáo dục phổ thông, vừa tạo hứng thú cho học sinh và nâng cao hiệu quả giáo dục. Địa lí là một môn khoa học vừa mang tính tự nhiên vừa mang tính xã hội, mở ra trong các em một thế giới khoa học; hơn nữa toàn bộ chương trình Địa lí THPT nghiên cứu vào các vấn đề về tự nhiên, kinh tế - xã hội (KT- XH) rất phong phú và đa dạng gần gũi với cuộc sống thực tế của chúng ta, nên phương pháp dạy học môn Địa lí được xây dựng theo quan điểm chủ đề và đề cao các phương pháp dạy học tích cực của học sinh. Đặc biệt, trong bộ môn Địa lí có một nội dung quan trọng là nghiên cứu về các nguồn tài nguyên thiên nhiên (trong đó có tài nguyên năng lượng), các ngành công nghiệp năng lượng; có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc giáo dục kiến thức và rèn luyện kĩ năng, do đó có nhiều thuận lợi để tích hợp nội dung giáo dục sử dụng NLTK&HQ. 2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 2.1 Thực trạng học sinh Nhìn chung, đa số học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn có sự yêu thích đối với bộ môn Địa lí, có khả năng tư duy tốt, tuy nhiên việc vận dụng kiến thức Địa lí vào trong cuộc sống thực tế để tích hợp với các môn khoa học khác để sử dụng tiết kiệm năng lượng có hiệu quả đối với học sinh là không dễ dàng. Trong quá trình lên lớp thiết kế hoạt động phát triển kỹ năng vận dụng kiến thức tích hợp của học sinh của trường THPT chuyên Lam Sơn, tôi nhận định hầu hết các em học sinh còn gặp nhiều khó khăn khi rèn luyện kỹ năng này. Cụ thể: 6 - Về kĩ năng liên hệ, vận dụng kiến thức trong bài học áp dụng vào thực tế, HS ở cấp học THPT nói chung và HS trường THPT chuyên Lam Sơn nói riêng vẫn còn hạn chế, do đó để thay đổi nhận thức và hành vi của các em đòi hỏi phải có sự đầu tư công phu, có sự kết hợp giữa các môn học và cần có thời gian nhất định. - Trình độ nhận thức, khả năng tiếp thu và khả năng vận dụng kiến thức không đồng đều, một số học sinh chưa tập trung chú ý, chưa tích cực trong giờ học. Mặt khác, do đặc thù trường chuyên, ở nhiều lớp HS chưa thật sự tích cực và có sự đầu tư thời gian cho các môn chuyên chéo (ở các lớp tôi tổ chức thực nghiệm, môn Địa lí là môn chuyên chéo). - Vấn đề khó khăn về kiến thức cộng thêm ý tưởng nghèo nàn dẫn đến nhiều HS còn rụt rè thiếu tự tin khi lấy ví dụ. - Học sinh chưa thực sự bị lôi cuốn và hào hứng với phương pháp thiết kế bài dạy tích hợp của giáo viên cũng như các phương tiện dạy học mà giáo viên sử dụng trong tiết đó. - Ở một bộ phận nhỏ HS, ý thức công dân rất kém, cho rằng sự thay đổi hành vi ở một phạm vi nhỏ sẽ không có tác dụng trên tầm vĩ mô. Với những nguyên nhân trên đã dẫn đến việc dạy học theo kiểu tích hợp về vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm có hiệu quả chưa đạt được kết quả như mong muốn. Thực tế là tôi đã tiến hành khảo sát ý thức học sinh lớp 11chuyên Anh qua việc kiểm tra vấn đáp hiểu biết của em về việc bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng có hiệu quả năm học 2011 – 2012 và thu được kết quả như sau: - 25 học sinh có ý thức cao về việc “sử dụng năng lượng tiết kiệm có hiệu quả”. - 07 học sinh chưa có ý thức về việc “sử dụng năng lượng tiết kiệm có hiệu quả” 7 - 10 học sinh phát biểu rằng “có ý thức nhưng đôi khi vì lười nên chưa biến thành hành động”. Kết quả khảo sát trên cho thấy học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn ý thức về “sử dụng năng lượng tiết kiệm có hiệu quả” còn hạn chế, vì thế tôi mạnh dạn đưa ra giải pháp dạy học tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm có hiệu quả trong dạy học môn Địa lý ở một số lớp. 2.2 Thực trạng giáo viên Qua thực tế giảng dạy tại trường THPT chuyên Lam Sơn, tôi nhận thấy mình còn tồn tại những khó khăn trong việc dạy học tích hợp với vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm có hiệu quả: - Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Bản thân tôi không ngừng học hỏi nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tuy nhiên việc trao đổi học hỏi kinh nghiệm giảng dạy chưa đạt hiệu quả cao. - Bản than tôi là một giáo viên còn trẻ, cùng một số đồng nghiệp khác tuổi nghề chưa quá 5 năm, chưa có kinh nghiệm trong giảng dạy nhiều, lại ít được tham gia các lớp tập huấn về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệuquả nên chưa thể tích hợp được nhiều môn học liên quan đến vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm có hiệu quả - Do sự hạn chế về mặt thời gian của tiết học, một số giáo viên trong quá trình giảng dạy còn ít lấy các ví dụ cụ thể liên hệ vào trong cuộc sống hằng ngày, gần gũi với môi trường sống, gần gũi với các dạng năng lượng mà chúng ta đã và đang sử dụng hàng ngày. - Ở trường, tôi chưa mạnh dạn đề xuất các chương trình ngoại khóa về vấn đề bảo vệ môi trường và sử dụng tiết kiệm năng lượng. - Đồng thời, qua thực tế dự giờ, trao đổi với các đồng nghiệp ở các bộ môn khác, tôi nhận thấy việc tổ chức học sinh hoạt động nhóm vận dụng tích hợp kiến thức Địa lí vào các môn khoa học khác chưa thực hiện được và đây 8 là một trong những nguyên nhân cơ bản làm ảnh hưởng đến hiệu quả học tập theo hướng tích hợp của môn Địa lí nói riêng và các môn khoa học khác nói chung. Đứng trước thực trạng của giáo viên và học sinh đã nêu ra ở trên, làm thế nào để giúp học sinh luyện tập kỹ năng vận dụng kiến thức Địa lí vào đời sống đó là yêu cầu đặt ra cho chính bản thân tôi cũng như các giáo viên giảng dạy môn Địa lí tại trường. Là giáo viên say mê giảng dạy môn Địa lí, tôi mạnh dạn đưa ra giải pháp dạy học tích hợp “Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” với nội dung các giải pháp như sau: 3. Các giải pháp thực hiện 3.1 Xác định các địa chỉ được lồng ghép giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả qua môn Địa lí trường THPT Địa lí được coi là môn học có nhiều cơ hội giáo dục sử dụng NLTK&HQ. Vì nội dung của môn học có nhiều vấn đề liên quan chặt chẽ đến nguồn năng lượng, đến môi trường. Các kiến thức trong môn học nếu đứng góc độ Địa lí thì nó là kiến thức địa lí, nếu đứng ở góc độ môi trường, thì nó là kiến thức giáo dục môi trường, nếu đứng ở góc độ tài nguyên, nguồn năng lượng thì nó là nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội Kiến thức nguồn năng lượng ở đây rất đầy đủ: nguồn năng lượng truyền thống (than, củi, dầu mỏ, khí đốt, điện năng), nguồn năng lượng mới (năng lượng Mặt Trời, sức gió, năng lượng nguyên tử, thuỷ triều ), vì thế khi khai thác để giáo dục sử dụng NLTK&HQ rất tự nhiên, không gò bó, gượng ép. Các vấn đề về địa lí tự nhiên chúng ta có thể giáo dục các vấn đề khai thác, sử dụng, cải tạo và bảo vệ các nguồn năng lượng. Các vấn đề về địa lí kinh tế xã hội, chúng ta có thể giáo dục về mối quan hệ giữa con người và sử dụng năng lượng, hoạt động sản xuất xã hội của con người ảnh hưởng đến nguồn năng lượng, các biện pháp ngăn ngừa bảo vệ, v.v … Như vậy đối với môn Địa lí nói chung thì trong chương trình hầu như bài nào cũng có thể khai 9 thác nội dung giáo dục sử dụng NLTK&HQ ở khía cạnh khác với mức độ rộng hẹp khác nhau. Dưới đây là địa chỉ tích hợp Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào một số bài dạy môn Địa lí trường THPT. Lớp Tên bài (chương trình cơ bản) Địa chỉ tích hợp Mức độ tích hợp 10 Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính Mục II: Một số loại gió chính Liên hệ Bài 16: Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển Mục II: Thuỷ triều Liên hệ Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp (tiết 1) Mục I: Công nghiệp năng lượng Liên hệ 11 Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực *Tiết 3: Mục II: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á Liên hệ Bài 9: Nhật Bản Tiết1: MụcI : Điều kiện tự nhiên. Mục III: Tình hình phát triển kinh tế.Tiết2: Mục I: Các ngành kinh tế (phần 1 “Công nghiệp”) Liên hệ Bài 10: Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) * Tiết 1: Mục II: Điều kiện tự nhiên. Tiết 2: Mục II: Các ngành kinh tế (phần 1 “Công nghiệp”) Liên hệ 12 Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên Mục 1 : Sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật. Mục 3 : Liên hệ 10 [...]... Tuấn Phương pháp dạy học địa lý NXB Giáo dục 2 Đặng Văn Đức, Nguyễn Thị Thu Hằng Phương pháp dạy học địa lý theo hướng tích cực NXB ĐHSP 3 Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD- ĐT Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục Trung học phổ thông môn Địa lí 26 4 Các tài liệu liên quan đến vấn đề Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả qua môn Địa lí 5 Lê Thông (tổng chủ biên) Sách giáo khoa Địa lí 10, chương... thiết bị sử dụng điện vẫn hoạt động 24 - Khuôn viên trường học cũng cần có những câu khẩu hiệu, băngzon nhằm mục đích tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho học sinh toàn trường - Đưa giải pháp dạy học tích hợp Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm có hiệu quả vào áp dụng cho nhiều lớp trong trường THPT chuyên Lam Sơn LỜI KẾT Bằng những kinh nghiệm ít ỏi trong quá trình giảng dạy, ... góp vào công cuộc Đổi mới phương pháp dạy học trong trường phổ thông nói chung và môn Địa lí nói riêng, nâng cao ý thức và thay đổi hành vi của học sinh trong việc sử dụng hợp lí năng lượng, tác giả đã xây dựng đề tài Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường THPT chuyên Lam Sơn” Tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng nghiệp, đặc biệt các giáo viên trong tổ Địa. .. bạn học sinh khác, và lan tỏa đến gia đình các em và đến với các địa phương nơi các em đang sinh sống mà từ đó bạn bè các em, bố mẹ các em cũng có ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm có hiệu quả không làm ảnh hưởng đến môi trường Góp phần đóng góp vào Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm ở trường THPT không chỉ có thể áp dụng. .. kiệm ở trường THPT không chỉ có thể áp dụng với môn Địa lí mà có thể áp dụng với nhiều môn học khác Đã đến lúc "Mỗi GV phải trở thành một nhà giáo dục môi trường để giảng dạy các môn trong nhà trường" (GS.TS Vũ Ngọc Hải ) Kết quả điều tra so sánh thái độ học sinh đối với vấn đề giáo dục sử dụng 22 năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Các vấn đề về giáo dục sử dụng NLTK&HQ Lớp chưa được thực hiện Lớp đã được... Tây Nam Á và khu vực Trung Á 5 Mỗi học sinh chúng ta 68,0% cần phải sử dụng NLTK&HQ chính là bảo vệ môi trường sống của chính mình 6.HS cam kết sẽ tuyên 50,7% 23 truyền sử dụng NLTK&HQ cho những người xung quanh 2 Những dự định sẽ làm nhằm đưa việc lồng ghép giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào giảng dạy môn Địa lý ở trường THPT chuyên Lam Sơn - Giáo viên cần kiên trì sử dụng phương... kiến tạo mảng Nội dung tích hợp giáo dục sử dụng NLTK&HQ là: - Nhiệt độ, áp suất cao - Dùng năng lượng địa nhiệt thay thế năng lượng truyền thống - Biết được tiềm năng khổng lồ của nguồn năng lượng trong lòng đất Bài 12: Sự phân bố khí áp và một số loại gió chính Nội dung tích hợp giáo dục sử dụng NLTK&HQ là: - Gió được coi là một dạng tài nguyên vô tận - Hiện nay, việc sử dụng sức gió để tạo ra điện là... trì sử dụng phương pháp này - Tổ chức các buổi ngoại khoá về ý thức tiết tiệm năng lượng và BVMT - Phát tờ rơi cho các lớp tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của nguồn năng lượng từ đó cần thiết phải sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Tạo thói quen tiết kiệm điện cho học sinh với các hình dán nhắc nhở - Kết hợp với Đoàn thanh niên trong nhà trường tuyên truyền cho học sinh hiểu thêm về “Giờ trái... Nhận xét và phân tích bản đồ Công nghiệp năng lượng - Có ý thức sử dụng tiết kiệm điện, xăng, dầu, than Bài 30 : Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc 20 Nội dung tích hợp giáo dục sử dụng NLTK&HQ là: - Giao thông vận tải là ngành sử dụng rất nhiều xăng, dầu, than, đồng thời còn gây ô nhiễm môi trường - Việc sử dụng các phương tiện hiện đại tiết kiệm nhiên liệu và sử dụng các... ra được nguồn năng lượng mới; khai thác tốt nguồn năng lượng vô tận như các nước phát triển; có ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng liệu có góp phần cải thiện hoà bình ở khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á không? Giáo án 2: Bài 32: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP (Lớp 10 CB) Địa chỉ tích hợp giáo dục sử dụng NLTK&HQ: Mục 1 13 GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TÍCH HỢP Các hoạt động dạy – học Hoạt động: . GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 201 1- 2012 Đề tài: GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG DẠY – HỌC MÔN ĐỊA LÍ TRƯỜNG THPT. việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (NLTK&HQ). - Học sinh thực hành tiết kiệm tài nguyên và năng lượng. - Có khả năng tìm hiểu các phương tiện sử dụng tiết kiệm điện, xăng, dầu, -. của giáo viên đã đạt được 2 mục đích giáo dục: giáo dục môn học và giáo dục sử dụng NLTK&HQ. PHẦN HAI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lí luận của đề tài Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong dạy - học môn địa lí THPT, SKKN Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong dạy - học môn địa lí THPT, SKKN Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong dạy - học môn địa lí THPT

Từ khóa liên quan