0

SKKN Đổi mới cách kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn công nghệ bậc trung học phổ thông

31 1,240 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2015, 19:36

SKKN 2012-2013“Đổi mới cách KT- ĐG kết quả học tập môn Công nghệ bậc THPT” SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI CÁCH KT- ĐG KẾT QỦA HỌC TẬP MÔN CÔNG NGHỆ BẬC THPT Người thực hiện : Đinh Sỹ Hùng Chức vụ: Giáo viên SKKN môn Công nghệ THANH HOÁ, NĂM 2013 GV: Đinh Sỹ Hùng Trường THPT Hậu lộc 2 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI CÁCH KT- ĐG KẾT QỦA HỌC TẬP MÔN CÔNG NGHỆ BẬC THPT Người thực hiện : Đinh Sỹ Hùng Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác : Trường THPT Hậu lộc 2 SKKN : Môn Công nghệ THANH HOÁ NĂM 2013 SKKN 2012-2013“Đổi mới cách KT- ĐG kết quả học tập môn Công nghệ bậc THPT” LỜI NÓI ĐẦU Đổi mới phương pháp dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông nói chung và giáo dục THPT nói riêng là vấn đề được đặt ra và thực hiện từ nhiều năm nay . Để thực hiện vấn đề này, đã có nhiều những hình thức và biện pháp dạy học được triển khai như: dạy học nêu vấn đề, tổ chức các hoạt động dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học… Những biện pháp và hình thức đó, trong quá trình thực hiện, đã góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học, bên cạnh các biện pháp, hình thức dạy học như trên thì việc đổi mới KT - ĐG kết quả học tập của học sinh là vô cùng quan trọng. KT - ĐG là một khâu không thể thiếu trong quá trình dạy học. Đó là một yêu cầu khách quan đối với việc phát triển lí luận dạy học nói chung cũng như phương pháp dạy học địa lí nói riêng. Đánh giá được xem là công cụ quan trọng chủ yếu xác định năng lực nhận thức người học, điều chỉnh quá trình dạy học. Đổi mới KT - ĐG sẽ tạo động lực thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục. Vậy, thế nào là đổi mới KT - ĐG ? KT - ĐG như thế nào để nâng cao hiệu quả giảng dạy, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục? KT - ĐG trong môn Công nghệ bậc THPT như thế nào để đảm bảo mục tiêu bộ môn? Đó là những câu hỏi lớn mà cá nhân tôi cũng chưa có lời giải cụ thể. Nhưng, xuất phát từ thực tế giảng dạy, dưới đây, tôi xin trình bày những kinh nghiệm của bản thân trong việc KT - ĐG kết quả học tập của học sinh, theo cá nhân tôi, những biện pháp và hình thức kiểm tra như vậy đã có tác dụng tích cực đến các hoạt động dạy học của giáo viên chất lượng học tập của học sinh. Những kinh nghiệm mà tôi trình bày sau đây chỉ mang tính chất cá nhân, do đó sẽ khó tránh khỏi suy nghĩ chủ quan và chắc sẽ có nhiều điểm chưa phù hợp, vì vậy rất mong nhận được sự góp ý của các đồng chí. Xin chân thành cảm ơn! GV: Đinh Sỹ Hùng Trường THPT Hậu lộc 2 2 SKKN 2012-2013“Đổi mới cách KT- ĐG kết quả học tập môn Công nghệ bậc THPT” Phần I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Kiểm tra và đánh giá (KT - ĐG) là hai khâu trong một quy trình thống nhất nhằm xác định kết quả thực hiện mục tiêu dạy học. Kiểm tra là thu thập thông tin từ riêng lẻ đến hệ thống về kết quả thực hiện mục tiêu dạy học. Đánh giá là xác định mức độ đạt được về thực hiện mục tiêu dạy học. Đánh giá kết quả học tập thực chất là việc xem xét mức độ đạt được của hoạt động học của HS so với mục tiêu đề ra đối với từng môn học, từng lớp học, cấp học. Mục tiêu của mỗi môn học được cụ thể hoá thành các chuẩn kiến thức, kĩ năng. Từ các chuẩn này, khi tiến hành KT - ĐG kết quả học tập môn học, cần phải thiết kế thành những tiêu chí nhằm kiểm tra được đầy đủ cả về định tính và định lượng kết quả học tập của HS. Môn Công Nghệ là một môn học trong chương trình học bậc trung học phổ thông (THPT), nó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông, thực hiện chỉ đạo của Đảng và Nhà nước cũng như nguyện vọng của toàn xã hội trong thời đại khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ. Từ lâu Ngành Giáo dục quá chú ý đến đổi mới phương pháp dạy học (PPDH), nhưng ít chú ý đến khâu KT - ĐG, đây là vấn đề cốt lõi đã ảnh hưởng đến hiệu quả của việc cải tiến đổi mới PPDH. KT - ĐG là một thành tố của quá trình sư phạm, nó giúp quá trình sư phạm được thực hiện toàn vẹn có hiệu quả, vì thế từ lâu các nhà lý luận đã xem KT - ĐG có vai trò như nội dung. Xuất phát từ quan niệm chất lượng giáo dục phổ thông là sự phù hợp với mục tiêu giáo dục phổ thông, quá trình sư phạm là một quá trình thống nhất toàn vẹn được cấu trúc bởi các thành tố: mục tiêu giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục, người dạy, người học, KT - ĐG kết quả… Tôi cho rằng việc cải tiến đổi mới kiểm tra KT - ĐG môn Công Nghệ có vai trò hết sức quan trọng đối với việc vận dụng quan niệm dạy học mới “Dạy-học hướng tập trung vào người học”. Đổi mới PPDH nhưng KT-ĐG không đổi mới đương nhiên sẽ GV: Đinh Sỹ Hùng Trường THPT Hậu lộc 2 3 SKKN 2012-2013“Đổi mới cách KT- ĐG kết quả học tập môn Công nghệ bậc THPT” hạn chế việc đổi mới PPDH. Chính cách KT - ĐG của giáo viên làm thay đổi cách học của học sinh. Từ thực trạng trên, để việc KT - ĐG đạt hiệu quả tốt hơn và để đáp ứng được mục tiêu giáo dục, tạo nên sự công bằng trong đánh giá tôi đã mạnh dạn đưa ra đề tài: ‘‘Đổi mới cách KT - ĐG kết quả học tập môn Công nghệ bậc THPT ’’ 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. Ở bậc THPT, việc học môn Công nghệ là môn học có nhiều kiến thức mới mẻ và mang tính chất khoa học. Đặc thù của môn học công nghệ là môn học khó truyền đạt đối với giáo viên, khó làm đối với học sinh. Là môn học có rất nhiều kiến thức mới, trừu tượng mang tính công nghiệp. Chính vì lý do đó mà phân phối chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo đã dành cho khối 12 là 35 tiết, khối 11 là 52 tiết. Chính vì vậy việc đổi mới KT- ĐG là vấn đề cần thiết hiện nay. Vì nó đánh giá được học sinh có thể hiểu và nhớ được những kiến thức cơ bản của môn học, chủ yếu là nhớ ý nghĩa theo hệ thống kiến thức của chương trình. Đánh giá được việc áp dụng kiến thức để giải quyết tình huống cụ thể, sự độc lập sáng tạo của học sinh. Đánh giá được động cơ, hứng thú, thái độ học tập của học sinh. 3. KẾT QUẢ CẦN ĐẠT. Với mục tiêu giáo dục phổ thông là “Giúp học sinh phát triển toàn diện về dạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách, trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia bảo vệ tổ quốc”. Trong các trường THPT hiện nay, việc dạy học không chỉ chủ yếu là dạy cái gì mà còn dạy học như thế nào. Đổi mới phương pháp dạy học là một yêu cầu cấp bách có tính chất đột phá để nâng cao chất lượng dạy học. Đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi phải tiến hành một cách đồng bộ đổi mới từ nội dung chương trình sách giáo khoa, phương pháp dạy học cho đến KT - ĐG kết quả dạy học. GV: Đinh Sỹ Hùng Trường THPT Hậu lộc 2 4 SKKN 2012-2013“Đổi mới cách KT- ĐG kết quả học tập môn Công nghệ bậc THPT” KT - ĐG có vai trò rất to lớn đến việc nâng cao chất lượng đào tạo. Kết quả của KT - ĐG là cơ sở để điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học và quản lý giáo duc. Nếu KT - ĐG sai dẫn đến nhận định sai về chất lượng đào tạo gây tác hại to lơn trong việc sử dụng nguồn nhân lực. Vậy đổi mới KT - ĐG trở thành nhu cầu bức thiết của ngành giáo dục và toàn xã hội ngày nay. KT - ĐG đúng thực tế, chính xác và khách quan sẽ giúp người học tự tin, hăng say, nâng cao năng lực sáng tạo trong học tập. 4. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu của đề tài “Kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng môn công nghệ” trong trường THPT bao gồm cả thầy và trò. Về phía Thầy: - Có kiến thức về phương pháp dạy học, phương pháp KT - ĐG. Đặc biệt là phải nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng của môn học. - Có kiến thức sâu về chuyên ngành được đào tạo. - Biết phối hợp các phương pháp giáo dục truyền thống và hiện đại, cách KT - ĐG sao cho phù hợp với các đối tượng học sinh khác nhau để có kết quả giáo dục cao nhất. Về phía trò: - Tích cực chủ động trong việc tiếp thu kiến thức, có khả năng tư duy sáng tạo trong quá trình học tập. - Có khả năng tư duy, tổng hợp kiến thức để nắm bắt được các kiến thức đã học trong sách và kiến thức thu được ở ngoài đời sống thực tế. Phạm vi nghiên cứu của đề tài ‘‘Đổi mới cách KT - ĐG kết quả học tập môn Công nghệ bậc THPT ’’ được xây dựng và thực hiện trong các giờ lên lớp, các bài kiểm tra 15 phút, 45phút và học kỳ tại trường THPT Hậu Lộc 2 từ năm học 2012 đến nay. GV: Đinh Sỹ Hùng Trường THPT Hậu lộc 2 5 SKKN 2012-2013“Đổi mới cách KT- ĐG kết quả học tập môn Công nghệ bậc THPT” PhầnII. NỘI DUNG. I. CƠ SỞ LÝ LUẬN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ A. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 1. Khái niệm kiểm tra đánh giá: a. Khái niệm kiểm tra. Trong Đại từ điển Tiếng Việt, Nguyễn Như Ý định nghĩa kiểm tra là xem xét thực chất, thực tế. Theo Bửu Kế, kiểm tra là tra xét, xem xét, kiểm tra là soát xét lại công việc, kiểm tra là xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét. Còn theo Trần Bá Hoành, kiểm tra là cung cấp những dữ kiện, những thông tin làm cơ sở cho việc đánh giá. Như vậy, các nhà khoa học và các nhà giáo dục đều cho rằng kiểm tra với nghĩa là nhằm thu thập số liệu, chứng cứ, xem xét, soát xét lại công việc thực tế để đánh giá và nhận xét. Trong giáo dục, kiểm tra có các hình thức như kiểm tra thường xuyên (kiểm tra hàng ngày), kiểm tra định kì (kiểm tra hết chương, hết phần ) và kiểm tra tổng kết (kiểm tra cuối học kì). Kiểm tra là theo dõi, sự tác động của người kiểm tra đối với người học nhằm thu được những thông tin cần thiết cho việc đánh giá. Kiểm tra có 3 chức năng bộ phận liên kết, thống nhất, thâm nhập vào nhau và bổ sung cho nhau đó là: đánh giá, phát hiện lệch lạc và điều chỉnh. Về mặt lý luận dạy học, kiểm tra có vai trò liên hệ nghịch trong quá trình dạy học. Kiểm tra biết những thông tin, kết quả về quá trình dạy của thầy và quá trình học của trò để từ đó có những quyết định cho sự điều khiển tối ưu của cả thầy lẫn trò. Học sinh sẽ học tốt hơn nếu thường xuyên được kiểm tra và được đánh giá một cách nghiêm túc, công bằng với kỹ thuật cao và đạt kết quả tốt. b. Khái niệm đánh giá Đánh giá là quá trình hình thành những nhận định, phán đoán về kết quả công việc dựa vào sự phân tích những thông tin thu được, đối chiếu với những mục tiêu, tiêu chuẩn đề ra, nhằm đề xuất những quyết định thích hợp để cải GV: Đinh Sỹ Hùng Trường THPT Hậu lộc 2 6 SKKN 2012-2013“Đổi mới cách KT- ĐG kết quả học tập môn Công nghệ bậc THPT” thiện thực trạng, điều chỉnh nâng cao chất lượng và hiệu qủa công việc. Theo Đại từ điển Tiếng Việt của Nguyễn Như Ý, đánh giá là nhận xét bình phẩm về giá trị. Theo từ điển Tiếng Việt của Văn Tân thì đánh giá là nhận thức cho rõ giá trị của một người hoặc một vật. Đánh giá trong giáo dục, theo Dương Thiệu Tống là quá trình thu thập và xử lý kịp thời, có hệ thống thông tin về hiện trạng và hiệu quả giáo dục. Căn cứ vào mục tiêu dạy học, làm cơ sở cho những chủ trương, biện pháp và hành động trong giáo dục tiếp theo. Cũng có thể nói rằng đánh giá là quá trình thu thập phân tích và giải thích thông tin một cách hệ thống nhằm xác định mức độ đạt đến của các mục tiêu giáo dục về phía học sinh. Đánh giá có thể thực hiện bằng phương pháp định lượng hay định tính. Như vậy đánh giá là việc đưa ra những kết luận nhận định, phán xét về trình độ học sinh. Muốn đánh giá kết quả học tập của học sinh thì việc đầu tiên là phải kiểm tra, soát xét lại toàn bộ công việc học tập của học sinh, sau đó tiến hành đo lường để thu thập những thông tin cần thiết, cuối cùng là đưa ra một quyết định. Do vậy kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh là hai khâu có quan hệ mật thiết với nhau. Kiểm tra nhằm cung cấp thông tin để đánh giá và đánh giá thông qua kết quả của kiểm tra. Hai khâu đó hợp thành một quá trình thống nhất là KT - ĐG. Đánh giá kết quả học tập là quá trình đo lường mức độ đạt được của học sinh về các mục tiêu và nhiệm vụ của quá trình dạy học. Mô tả một cách định tính và định lượng: tính đầy đủ, tính đúng đắn, tính chính xác, tính vững chắc của kiến thức, mối liên hệ của kiến thức với đời sống, các khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, mức độ thông hiểu, khả năng diễn đạt bằng lời nói, bằng văn viết, bằng chính ngôn ngữ chuyên môn của học sinh… và cả thái độ của học sinh trên cơ sở phân tích các thông tin phản hồi từ việc quan sát, kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, đối chiếu với những chỉ tiêu, yêu cầu dự kiến, mong muốn đạt được của môn học. GV: Đinh Sỹ Hùng Trường THPT Hậu lộc 2 7 SKKN 2012-2013“Đổi mới cách KT- ĐG kết quả học tập môn Công nghệ bậc THPT” Đánh giá kết quả học tập của học sinh là một quá trình phức tạp và công phu. Vì vậy để việc đánh giá kết quả học tập đạt kết quả tốt thì quy trình đánh giá gồm những công đoạn sau: - Phân tích mục tiêu học tập thành các kiến thức, kỹ năng. - Đặt ra các yêu cầu về mức độ đạt được các kiến thức, kỹ năng dựa trên những dấu hiệu có thể đo lường hoặc quan sát được. - Tiến hành đo lường các dấu hiệu đó để đánh giá mức độ đạt được về các yêu cầu đặt ra, biểu thị bằng điểm số. - Phân tích, so sánh các thông tin nhận được với các yêu cầu đề ra rồi đánh giá, xem xét kết quả học tập của học sinh, mức độ thành công của phương pháp giảng dạy của giáo viên… để từ đó có thể cải tiến, khắc phục nhược điểm. - Trong đánh giá phải quán triệt nguyên tắc vừa sức, bám sát yêu cầu của chương trình. 2. Mục đích, ý nghĩa, vai trò của KT - ĐG kết quả học tập của học sinh a. Mục đích của việc KT-ĐG Công khai hóa nhận định về năng lực và kết quả học tập của mỗi học sinh và tập thể lớp, tạo cơ hội cho học sinh phát triển kỹ năng tự đánh giá, giúp học sinh nhận ra sự tiến bộ của mình, khuyến khích động viên việc học tập.Giúp cho giáo viên có cơ sở thực tế để nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu của mình, tự hoàn thiện hoạt động dạy, phân đấu không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học. Như vậy, KT - ĐG không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và định hướng, điều chỉnh hoạt động của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định ra thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy. b. Ý nghĩa của việc KT - ĐG KT - ĐG có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với học sinh, giáo viên và đặc biệt là đối với cán bộ quản lí. * Đối với học sinh: GV: Đinh Sỹ Hùng Trường THPT Hậu lộc 2 8 SKKN 2012-2013“Đổi mới cách KT- ĐG kết quả học tập môn Công nghệ bậc THPT” - Việc KT - ĐG có hệ thống và thường xuyên cung cấp kịp thời những thông tin "liên hệ ngược" giúp người học điều chỉnh hoạt động học. - Về giáo dưỡng chỉ cho học sinh thấy mình đã tiếp thu điều vừa học đến mức độ nào, còn thiếu sót nào cần bổ khuyết. - Về mặt phát triển năng lực nhận thức giúp học sinh có điều kiện tiến hành các hoạt động trí tuệ như ghi nhớ, tái hiện, chính xác hóa, khái quát hóa, hệ thống hóa kiến thức, tạo điều kiện cho học sinh phát triển tư duy sáng tạo, linh hoạt vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống thực tế. - Về mặt giáo dục học sinh có tinh thần trách nhiệm cao trong học tập, có ý chí vươn lên đạt những kết quả cao hơn, cũng cố lòng tin vào khả năng của mình, nâng cao ý thức tự giác, khắc phụ tính chủ quan tự mãn. * Đối với giáo viên: - Việc KT - ĐG học sinh cung cấp cho giáo viên những thông tin "liên hệ ngược ngoài", qua đó rút kinh nghiệm, điều chỉnh lại mục tiêu, lựa chọn phương pháp và nội dung trọng tâm trong quá trình giảng dạy. - KT - ĐG kết hợp với việc theo dõi thường xuyên giúp cho giáo viên nắm được một cách cụ thể và khá chính xác năng lực và trình độ mỗi học sinh trong lớp, từ đó có biện pháp cụ thể, thích hợp bồi dưỡng riêng cho từng nhóm học sinh, nâng cao chất lượng học tập chung cho cả lớp. * Đối với cán bộ quản lí giáo dục: Cung cấp cho cán bộ quản lí giáo dục những thông tin về thực trạng dạy và học trong một đơn vị giáo dục để có những chỉ đạo kịp thời, uốn nắn được những lệch lạc, khuyến khích, hỗ trợ những sáng kiến hay, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục. c. Vai trò của KT - ĐG trong dạy học hiện nay Trong nhà trường hiện nay, việc dạy học không chỉ chủ yếu là dạy cái gì mà còn dạy học như thế nào. Đổi mới phương pháp dạy học là một yêu cầu cấp bách có tính chất đột phá để nâng cao chất lượng dạy học. Đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi phải tiến hành một cách đồng bộ đổi mới từ nội dung chương trình sách giáo khoa, phương pháp dạy học cho đến KT - ĐG kết quả dạy học. GV: Đinh Sỹ Hùng Trường THPT Hậu lộc 2 9 SKKN 2012-2013“Đổi mới cách KT- ĐG kết quả học tập môn Công nghệ bậc THPT” KT - ĐG có vai trò rất to lớn đến việc nâng cao chất lượng đào tạo. Kết quả của KT - ĐG là cơ sở để điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học và quản lý giáo dục. Nếu KT - ĐG sai dẫn đến nhận định sai về chất lượng đào tạo gây tác hại to lơn trong việc sử dụng nguồn nhân lực. Vậy đổi mới KT - ĐG trở thành nhu cầu bức thiết của ngành giáo dục và toàn xã hội ngày nay. KT - ĐG đúng thực tế, chính xác và khách quan sẽ giúp người học tự tin, hăng say học tập, nâng cao năng lực sáng tạo của bản thân trong học tập. 3. Chức năng của KT - ĐG: Kiểm tra gồm 3 chức năng bộ phận liên kết thống nhất với nhau đó là: đánh giá, phát hiện lệch lạc và điều chỉnh. Nhờ đánh giá sẽ phát hiện ra cả những mặt tốt lẫn mặt chưa tốt trong trình độ đạt tới của học sinh, trên cơ sở đó tìm hiểu kỹ nguyên nhân của những lệch lạc, về phía dạy cũng như phía học, hoặc có thể từ khách quan. Phát hiện ra lệch lạc, tìm ra nguyên nhân của lệch lạc là rất quan trọng. Vì sự thành đạt trong kết quả là điều đã dự kiến trong mục tiêu, còn những lệch lạc thường bị bỏ qua, mà GV: Đinh Sỹ Hùng Trường THPT Hậu lộc 2 10 [...]... Sỹ Hùng Trường THPT Hậu lộc 2 28 SKKN 2012-2013 Đổi mới cách KT- ĐG kết quả học tập môn Công nghệ bậc THPT” Phần III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kiểu KT - ĐG học sinh môn Công nghệ bằng hình thức tự luận có nhiều hạn chế như nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh Để nâng cao chất lượng dạy học môn học Công nghệ cần phải thay đổi cách kiểm tra đánh giá, cần có công cụ đánh giá khách quan Qua hơn một năm... Hùng Trường THPT Hậu lộc 2 25 SKKN 2012-2013 Đổi mới cách KT- ĐG kết quả học tập môn Công nghệ bậc THPT” giá 2 lần mỗi năm, được gọi là kiểm tra học kỳ Điểm kiểm tra học kỳ được tính chung với điểm đánh giá thường xuyên trong năm để công nhận việc hoàn tất chương trình của học sinh, quyết định học sinh được lên lớp hay không Phương thức KT - ĐG phổ biến qua các kỳ thi và kiểm tra nói trên là làm bài viết... học thường xuyên, chỉ chờ đến khi có câu hỏi kiểm tra mới lo học các câu hỏi ấy, chỉ học trả lời theo câu hỏi mà không học theo hệ thống kiến thức trọng tâm Học sinh rất mau quên những điều đã thuộc GV: Đinh Sỹ Hùng Trường THPT Hậu lộc 2 26 SKKN 2012-2013 Đổi mới cách KT- ĐG kết quả học tập môn Công nghệ bậc THPT” - Với những nội dung đã thuộc, khi kiểm tra học kỳ (Trường ra đề chung) chỉ có thay đổi. .. thì phần nhiều học sinh không làm được - Học sinh vẫn học bài theo lối học thuộc máy móc, ít chú ý thay đổi phương pháp học III QUÁ TRÌNH THỬ NGHIỆM CẢI TIẾN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Ở TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2 TỪ NĂM 2012 ĐẾN NAY Từ năm học 2012 – 2013 đến nay tôi đã tiến hành thử nghiệm cách ‘ Đổi mới cách KT - ĐG kết quả học tập môn công nghệ bậc THPT” ở các lớp tôi giảng dạy và tôi nhận thấy Để học sinh nắm... dạy học - Công cụ KT - ĐG phải đảm bảo mức độ chính xác nhất định GV: Đinh Sỹ Hùng Trường THPT Hậu lộc 2 12 SKKN 2012-2013 Đổi mới cách KT- ĐG kết quả học tập môn Công nghệ bậc THPT” - KT - ĐG phải mang tính khách quan, toàn diện, có hệ thống và công khai - KT - ĐG phải đảm bảo tính thuận tiện của việc sử dụng công cụ KT ĐG b Những nguyên tắc để KT-ĐG kết quả học tập của học sinh Để KT - ĐG kết quả học. .. Một số cấp học, bậc học bắt đầu đưa hình thức trắc nghiệm khách quan vào kiểm tra và thi cử từ khi bắt đầu thực hiện đổi mới nội dung chương trình giáo dục phổ thông theo tinh thần NQ 40/2000/QH10 của Quốc hội 1 Công cụ KT - ĐG Môn Công Nghệ cũng như các môn học khác, chủ yếu dùng câu hỏi luận đề để đo kết quả học tập của học sinh Các câu hỏi thường sử dụng câu hỏi trong sách giáo khoa sách giáo viên... nội dung môn học, cho phép kiểm tra một cách có hệ thống và toàn diện kiến thức và kỹ năng ở nhiều cấp độ và đặc biệt là tránh được việc học tủ, dạy tủ Khi tiến hành thi trắc nghiệm giáo viên sẽ kiểm tra học sinh được hiều vấn đề, bên cạnh đó lại giảm áp lực cho công việc chấm bài thi GV: Đinh Sỹ Hùng Trường THPT Hậu lộc 2 23 SKKN 2012-2013 Đổi mới cách KT- ĐG kết quả học tập môn Công nghệ bậc THPT”... 17 17 17 SKKN 2012-2013 Đổi mới cách KT- ĐG kết quả học tập môn Công nghệ bậc THPT” 1 Phương pháp trắc nghiệm tự luận 2 Phương pháp trắc nghiệm khách quan 17 18 II THỰC TRẠNG KT - ĐG MÔN CÔNG NGHỆ Ở TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2 - 23 1 Công cụ KT - ĐG 25 2 Cách tổ chức kiểm tra 25 3 Kết quả học tập ... 13 SKKN 2012-2013 Đổi mới cách KT- ĐG kết quả học tập môn Công nghệ bậc THPT” - Phải dựa trên những cơ sở của phương phá dạy học mà xem xét kết quả của một câu trả lời, của một bài kiểm tra, kết hợp với chức năng chẩn đoán hoặc quyết định về mặt sư phạm - Trong các câu hỏi xác định về mặt định lượng, giáo viên thông qua các câu hỏi yêu cầu học sinh giải thích bằng lời để xác định rõ nhận thức của học. .. quyền ra đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết và học kỳ đồng thời trực tiếp chấm điểm IV KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM Qua một năm học thử nghiệm tôi đạt được kết quả khả quan, cụ thể là: - Học sinh học tập tích cực chủ động hơn trước, hạn chế được cách học thụ động, phát huy được độc lập suy nghĩ của học sinh (Qua kết quả quan sát trong tất cả các giờ học của học sinh) - Kết quả điều tra bằng phiếu hỏi toàn bộ học sinh . 2012-2013 Đổi mới cách KT- ĐG kết quả học tập môn Công nghệ bậc THPT” Đánh giá kết quả học tập của học sinh là một quá trình phức tạp và công phu. Vì vậy để việc đánh giá kết quả học tập đạt kết quả. HOÁ NĂM 2013 SKKN 2012-2013 Đổi mới cách KT- ĐG kết quả học tập môn Công nghệ bậc THPT” LỜI NÓI ĐẦU Đổi mới phương pháp dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông nói chung và giáo dục THPT. “Dạy -học hướng tập trung vào người học . Đổi mới PPDH nhưng KT-ĐG không đổi mới đương nhiên sẽ GV: Đinh Sỹ Hùng Trường THPT Hậu lộc 2 3 SKKN 2012-2013 Đổi mới cách KT- ĐG kết quả học tập môn Công
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Đổi mới cách kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn công nghệ bậc trung học phổ thông, SKKN Đổi mới cách kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn công nghệ bậc trung học phổ thông,

Từ khóa liên quan