SKKN Vận dụng một số trò chơi gây hứng thu cho trẻ 5-6 tuổi học môn làm quen với chữ cái đạt kết quả cao

24 3.9K 33

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 15:38

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “VẬN DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI GÂY HỨNG THU CHO TRẺ 5-6 TUỔI HỌC MÔN LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI ĐẠT KẾT QUẢ CAO” TaiLieu.VN Page 1 PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong những năm gần đây bậc học mầm non đang tiến hành đổi mới chương trình giáo dục trẻ mầm non, trong đó đặc biệt coi trong việc tổ chức các hoạt động phù hợp với sự phát triển của từng cá nhân trẻ kích thích trẻ hoạt động một các chủ động, tích cực, hồn nhiên, vui tươi đồng thời tạo cơ hội cho giáo viên phát huy khả năng sáng tạo trong việc lựa chọn và tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ một cách linh hoạt, mềm dẻo, thực hiện phương châm “học bằng chơi, chơi mà học”, đáp ứng mục tiêu phát triển trẻ một các toàn diện về mọi mặt. Một con người từ khi sinh ra cất tiếng khóc chào đời đầu tiên đến giai đoạn trưởng thành và rồi trở thành một con người hoàn thiện phải trải qua rất nhiều giai đoạn thay đổi về tâm sinh lý, phương pháp giáo dục… Giống như một ngôi nhà để hoàn thiện và sử dụng được phải trải qua rất nhiều công đoạn, bắt đầu từ đặt móng, xây tường, lợp mái rồi đến khâu trang trí, chỉnh sửa… Trẻ mầm non cũng vậy, đây là giai đoạn trẻ tiếp thu nền giáo dục đầu tiên giống như việc đặt viên gạch nền móng cho một công trình, những viên gạch đầu tiên có vững vàng, chắc chắn thì công trình đó mói bền vững, đảm bảo lâu dài. Như vậy việc giáo dục trẻ ở lứa tuổi mầm non ở các trường mầm non đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển sau này của trẻ. Là giáo viên mầm non trực tiếp chăm sóc và nuôi dạy trẻ tôi nhận thấy được tầm quan trọng trong việc chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non, thấy được vai trò và nhiệm vụ cao cả của mình, trong việc phát triển những mầm non tương lai của đất nước, góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục nói riêng và đất nước nói chung ngày càng tốt đẹp, tiến bộ xã hội, xứng đáng với lời dạy của Bác: “ Vì lợi ích mười năm phải trồng cây TaiLieu.VN Page 2 Vì lợi ích trăm năm phải trồng người” Bắt nguồn từ những tầm quan trọng trên, nên là một giáo viên mầm non tôi luôn tìm tòi đưa ra những phương pháp giảng dạy sao cho lượng kiến thức trẻ tiếp thu được đạt kết quả cao, trẻ hứng thú, sôi nổi tích hợp được nhiều nội dung vào giảng dạy để giờ học phong phú hơn, tạo sự lôi cuốn đối với trẻ và phù hợp với điều kiện trường mình đang công tác. Đối với trẻ mầm non hoạt động làm quen với chữ cái là một trong những hoạt động quan trọng trong việc phát triển toàn diện của trẻ, nó có tầm quan trọng rất lớn trong việc phát triển vốn từ, phát triển ngôn ngữ, khả năng phát âm-đọc chuẩn chữ, tiếng mẹ đẻ, để phát triển các giác quan và hoàn thiện các nhân cách cho trẻ. Vì thấy được tầm quan trọng của hoạt động, nên tôi đã chọn đề tài nghiên cứu “Vận dụng một số trò chơi gây hứng thu cho trẻ 5-:-6 tuổi học môn làm quen với chữ cái đạt kết quả cao”. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Xuất phát từ thực tiễn dạy trẻ làm quen với chữ cái trong chương trình chăm sóc giáo dục lứa tuổi 5-:-6 thực nghiệm ở trường mầm non 19-5 và các buổi tham dự chuyên đề, tiết mẫu tôi thấy việc nghiên cứu đề tài vận dụng một số trò chơi gây hứng thú cho trẻ 5-:-6 tuổi môn học làm quen chữ cái, nhằm mục đích giúp trẻ nhận biết 29 chữ cái, luyện cách phát âm chuẩn, hoàn thiện tiếng mẹ đẻ, phát triển bộ máy phát âm, phát triển nhân cách trẻ, giúp trẻ húng thú tham gia vào giờ học đạt kết quả cao. III. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Thời gian nghiên cứu: từ tháng 10/2008 đến tháng 5/2009. - Địa điểm: Lớp mẫu giáo 5-:-6 tuổi (A1) Trường mầm non 19-5 Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh. TaiLieu.VN Page 3 PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1. Cơ sở lý luận. Công tác giáo dục là một chủ chương lớn, quan trọng của toàn đảng, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước trong đó giáo dục mầm non là một ngành học cần thiết, một tác nhân quan trọng tác động và hình thành nhân cách con người cho trẻ. Chính vì vậy bước sang kỷ nguyên mới ngành giáo dục nói chung và bậc học mầm non nói riêng tiếp tục đẩy mạnh và không những đổi mới, nâng cao công tác giảng dạy để tiến dần đến việc hoàn thiện một giáo trình cơ bản mang tính giáo dục cao, có hiệu quả nhất, để giúp trẻ hình thành và phát triển toàn diện nhân cách con người mới. Đối với trẻ mẫu giáo có rất nhiều các hoạt động như học tập, vui chơi, lao động…. Thông qua đó để giáo dục trẻ. Song một trong những hoạt động không thể thiếu được với trẻ đó là phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Vì ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất. Nhờ có ngôn ngữ mà con người hiểu được nhau, cùng nhau hành động vì mục đích chung: lao động, đấu tranh, xây dựng và phát triển xã hội. Không có ngôn ngữ, không thể giao tiếp được, thậm chí không thể tồn tại đựoc, nhất là đứa trẻ-một sinh thể yếu ớt, rất cần sự chăm sóc, bảo vệ của người lớn. Ngôn ngữ làm cho đứa trẻ trở thành một thành viên của xã hội loài người. Nếu đối với người lớn, ngôn ngữ cần như cơm ăn, áo mặc, thì đối với đứa trẻ còn hơn thế nữa. Ngôn ngữ là một công cụ hữu hiệu để trẻ có thể bầy tỏ những nguyện vọng của mình khi còn rất nhỏ để người lớn có chăm sóc, giáo dục, điều khiển trẻ. Là một điều kiện để trẻ tham gia vào mọi hoạt động hình thành nhân cách trẻ. TaiLieu.VN Page 4 Quá trình trưởng thành của đứa trẻ bên cạnh thể chất là trí thức công cụ để phát triển tư duy trí thức chính là ngôn ngữ. Ngôn ngữ là công cụ để trẻ học tập và vui chơi những hoạt động chủ yếu của trường mầm non. Ngôn ngữ được trong tất cả các loại hình giáo dục, ở mọi nơi, mọi lúc, như vậy, ngôn ngữ cần cho tất cả các hoạt động và ngược lại mọi hoạt động tạo cơ hội cho ngôn ngữ trẻ phát triển . Chính vì vậy, ngôn ngữ còn là phương tiện để giáo dục trẻ một cách toàn diện về 5 mặt giáo dục, đức, trí, lao thể mỹ. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ có rất nhiều các nội dung khác nhau như phát âm và dùng ngữ điệu đúng, thích hợp khi sử dụng tiếng mẹ đẻ, phát triển vốn từ và nói đúng ngữ pháp. Vậy bộ môn làm quen với chữ cái là một phần, một bộ phận của việc phát triển ngôn ngữ trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 5-:-6 tuổi, do đó làm quen với chữ cái nó có ý nghĩa quan trọng việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Trước hết làm quen với chữ cái là rèn luyện khả năng nghe , khả năng phát âm, khả năng hiểu ngôn ngữ tiếng việt . Thông qua việc làm quen với chữ cái cung cấp thêm vốn từ về thế giới xung quanh. Cho trẻ làm quen với chữ cái còn giúp trẻ hiểu được mối quan hệ giữa ngôn ngữ nói với ngôn ngữ viết, trẻ hiểu thế nào là đọc và viết sau này ở trường phổ thông, thông qua viêc tìm kiếm các chữ cái khác nhau ở các vị trí khác nhau của từ giúp trẻ phát triển óc quan sát, ghi nhớ có chủ định Cho trẻ làm quen với chữ cái còn góp phần kích thích phát triển tư duy và hình thành tính tích cực của trẻ, nó giúp trẻ định hướng trong không gian, giúp trẻ điều khiển những hoạt động của các giác quan. Làm quen với chữ cái còn giáo dục tình cảm, mở rộng hiểu biết cho trẻ, chuẩn bị tích cực cho trẻ vào trường tiểu học. Như TaiLieu.VN Page 5 vậy làm quen với chữ cái là không thể thiếu được trong nội dung phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-:-6 tuổi. 2. Cơ sở thực hiện. Hiện nay chúng ta đang thực hiện theo chương trình đổi mới giáo dục các cô giáo còn lúng túng trong việc tổ chức hoạt động làm quen với các chữ theo hướng đổi mới và vẫn ảnh hưởng theo lối dạy cũ, chưa thực sự linh hoạt, sáng tạo trong tiết dạy, nên chưa thu hút, phát huy được tính tích cực, hứng thú của trẻ khi tham gia hoạt động này, khả năng nghi nhớ mặt chữ cái chưa cao, trẻ nhanh quên. Như vậy để nâng cao chất lượng trong giờ học làm quen với chự cái đạt kết quả cao mà trẻ thực sự hứng thú, ham muốn và tích cực tham gia vào giờ học chữ. Bản thân tôi là một giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy lớp mẫu giáo 5-:-6 tuổi, xin muốn được góp một trong những kinh nghiệm nhỏ bé của mình vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn, “ làm quen với chữ cái” nên tôi đã lựa chọn đề tài “ Vận dụng một số trò chơi gây húng thú cho trẻ tử 5-:-6 tuổi học môn làm quen với chữ cái, nhằm giúp trẻ tham gia vào hoạt động học tập một cách say mê, thích thú, không nhàm chán mà lại khắc sâu kiên thức. Tạo cho trẻ có cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái trong tiết học nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung yêu cầu và nhiệm vụ của môn học đề ra. Cùng với nó là chuẩn bị hành trang cho trẻ bước vào lớp 1 trường tiểu học. CHƯƠNG II: NỘI DUNG I. Thực trạng 1. Khảo sát: TaiLieu.VN Page 6 Khảo sát thực tế để xác định khả năng học chữ cái của trẻ bằng cách tổ chức cho trẻ tham gia vào các hoạt động cụ thể trên tiết học. Số cháu khảo sát Trẻ hứng thú học nhận biết, phân biệt và phát âm đúng chữ cái Trẻ có tham gia vào giờ học, nhận biết chữ còn nhầm, và phát âm chưa chuẩn. Trẻ không thích tham gia vào giờ học, nhận biết, phân biệt, phát âm chữ cái còn nhầm. 30 trẻ 10/30 = 33 % 15/30 = 50 % 5/30 = 17 % 2. Đánh giá: Qua cách tổ chức cho trẻ tham gia vào các hoạt động cụ thể trên tiết học, lúc đầu tôi thấy trẻ tham gia hoạt động không hào hứng, một số trẻ thích, một số trẻ không chích và chưa có nề nếp trong học tập. Trong quá trình thực hiện tôi quan sát, ghi chép đầy đủ và đánh giá chất lượng như sau: - Trẻ có ý thức tham gia hoạt động học tập, nhận biết và phân biệt được các chữ cái theo yêu cầu của cô, biết phát âm đúng chuẩn các âm, đã tham gia vào hoạt động làm quen với các chữ cái hào hứng là: 10/30 đủ đạt 33 %. - Số trẻ có tham gia vào hoạt động học tập, nhận biết chữ cái đôi lúc còn nhầm, phát âm chưa chuẩn, khẳ năng nghi nhớ không bền và tham già hoạt động chưa thực sự chú ý là: 15/30 đạt 50 %. - Số trẻ có thái độ thờ ơ trong học tập, không thích tham gia học chữ, nhận biết, phân biệt chữ còn nhầm là: 5/30 đạt 17 %. II. Một số giải pháp thực hiện. 1. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức. TaiLieu.VN Page 7 Từ những kết quả khảo sát tôi nắm về khả năng nhận biết cũng như sự hứng thú của trẻ với hoạt động làm quen với chữ cái. Và qua thực tế chăm sóc giảng dạy trong nhiều năm và thường xuyên được trực tiếp đi thăm lớp, dự giờ đồng nghiệp tôi nhận thẩy trẻ mầm non nói chung và trẻ mẫu giáo nói riêng, các cháu còn nhỏ nhưng có nhu cầu ý thức học tập, thích khám phá những cái mới lạ, ham hiểu biết. Đặc biệt thích vui chơi, vui chơi đóng vai trò chủ đạo. Chính vì vậy các hoạt động học tập của trẻ phải đựoc tổ chức dưới dạng vui chơi mà vẫn đảm bảo kiến thức cho trẻ mới thu hút, hấp dẫn trẻ tham gia vào giờ học đạt kết quả cao. Dựa vào đặc điểm của trẻ và thực tế trên tôi đã đi sâu vào siêu tầm những tài liệu có liên quan đến môn học, học tập nghiên cứu về chương trình giảng dạy môn làm quen chữ cái cho trẻ mẫu giáo 5-:-6 tuổi. Tôi luôn suy nghĩ và đặt ra câu hỏi mình phải làm gì? Làm như thế nào? để nâng cao nghệ thuật giảng dạy, gây hứng thú, phát huy được tính tích cực của trẻ và giúp trẻ tiếp thu bài một cách nhẹ nhàng sâu sắc, đạt hiệu quả cao. Được sự quan tâm giúp đỡ của nhà trường tạo điều kiện cho tôi và các giáo viên trong trường được dự giờ học tập ở trường bạn, các tiết chuyên đề, thường xuyên thăm lớp dự giờ đồng nghiệp, các tiết mẫu của trường để học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Từ những suy nghĩ tìm tòi, học tập kinh nghiệm và quan tâm giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường, tổ chuyên môn, giảng viên trong trường tôi đã đi sâu vào tìm tòi, suy nghĩ mạnh dạn cải tiến đưa ra một số trò chơi vào các tiết làm quen chữ cái và làm một số đồ chơi đẹp, phong phú phục vụ các trẻ chơi để hấp dẫn trẻ tham gia vào trò chơi và các trò chơi đưa vào các tiết học phải phù hợp với đặc điểm nhận thức của trẻ, với chủ đề. Mỗi tiết học phải thay đổi các trò chơi khác nhau, thường xuyên TaiLieu.VN Page 8 không lặp đi lặp lại nhiều lần để trẻ không nhàm chán. Bên cạnh khi giới thiệu trò chơi tôi lại phải suy nghĩ đưa ra những thủ thuật, lời nói nhẹ nhàng hấp dẫn gây được hứng thú phát huy tính tích cực của trẻ vào hoạt động làm quen với chữ cái. 2. Một số giải pháp thực hiện. Để trẻ hứng thú, hoạt động tích cực sôi nổi tham gia vào giờ học làm quen với chữ cái đạt kết quả cao tôi vận dụng một số trò chơi vào các tiết học cụ thể như sự: VD 1: Tiết làm quen với chữ cái g, y Chủ đề: Thế giới động vật xung quanh bé Chủ đề nhánh: Côn trùng – Chim Với tiết học này tôi tổ chức dưới hình thức trò chơi “Ô cửa bí mật”. Vào bài tôi đóng vai trò người dẫn chương trình đi vào giới thiệu chương trình “Chào đón các bé đến với trò chơi Ô cửa bí mật, với chủ đề: "Côn trùng-Chim” Đến tham gia trò chơi hôm nay gồm có 02 đội thi, tôi muốn biết đội một đâu (trẻ ở đội một đứng lên giơ tay vẫy), đội hai đâu (trẻ ở đội hai đứng lên giơ tay vẫy). Bây giờ hai đội cùng tham gia vào trò chơi, hai đội sẽ lên bốc thăm để chọn cho đội mình một ô cửa ( 2 trẻ đại diện 2 đội lên bốc thăm) Cô đọc ô cửa của 2 đội và lần lượt mở 2 ô cửa và cho trẻ gọi tên 2 bức tranh ( Chim yến, con ong…) và đọc từ dưới tranh lên. Cho trẻ chơi trò ghép chữ. Cô nhận xét và thưởng cho trẻ những chiếc mũ côn trùng-chim Sau khi cô giới thiệu chữ cái mới “g,y” và cho trẻ phát âm theo cả lớp, tổ, cá nhân, so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chữ g với chữ y xong. Cho trẻ chơi các trò chơi ôn luyện để tạo hứng thú và giúp trẻ khắc sâu nhận biết và nhớ 2 chữ cái g,y TaiLieu.VN Page 9 * Trò chơi “chọn chữ theo yêu cầu” Cô phát âm, nói cấu tạo chữ hay cho chữ cái nào biến mất thì trẻ trọn chữ cái đó và phát âm. Với trò này có tác dụng luyện cho trẻ sự tinh nhanh, khả năng ghi nhớ và tư duy về cấu tạo chữ để nhặt chữ đúng và phát âm chuẩn. * Trò chơi “ Côn trùng hái lá” * Luật chơi: Trẻ hái đúng trong vòng 3 phút ,đội nào hái được nhiều chiếc lá có chữ cái g,y là đội thắng cuộc Cách chơi trẻ lên chơi chạy đến cây dùng miệng hái những chiếc lá có chữ cái g,y mang về đổ vào rổ của đội mình. *Trò chơi “Tìm chữ qua thơ” Cho trẻ lên tìm và đếm xem có bao nhiêu chữ g(y) trong bài thơ. * Trò chơi “ Sâu đi qua các chướng ngại vật” * Luật chơi: Các đội đi qua đúng chướng ngại vật có gắn chữ cái của đội mình là đội thắng cuộc, đội nào không đi qua chướng ngại vật sẽ thua cuộc Cách chơi: Cô phân đội một là đội chú sâu mang chữ g, đội hai là đội mang chữ y, đội chữ g đi qua chướng ngại vật mang chữ g, đội chữ y phải đi qua chướng ngại vật mang chữ y. Hai đội sẽ oẳn tù tì, đội nào thắng sẽ là chú sâu đi trước nếu đội nào đi qua không đúng chướng ngại vật sẽ thua cuộc. TaiLieu.VN Page 10 [...]... vẫn phải phấn đấu học tập hơn nữa để hoàn thiên chuyên môn cho mình và giúp trẻ tham gia vào giờ học đạt kết quả cao PHẦN III: KẾT LUẬN 1 Kết luận Bộ môn làm quen với chữ cái là một trong những môn học rất cần thiết và quan trọng đối với trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi Qua việc vận dụng một số trò chơi gây hứng thú cho trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với chữ cái có tác dụng rất lớn đối với trẻ • Trẻ nhận biết và phát... tế chăm sóc giảng dạy trẻ, đồng thời thông qua việc "vận dụng một số trò chơi gây ứng thú cho trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với chữ cái" tôi thấy các cháu hứng thú, tích cực tham gia vào giờ học trẻ tiếp thu bài một cách nhẹ nhàng, thoải mái, trẻ khắc sâu, ghi nhớ các chữ cái mà vẫn hứng thú hào hứng khao khát tham gia được học chữ cái Các giờ học đật kết quả cao Để các giờ học đạt kết quả trên giáo viên đã... quen chữ cái b, d, đ Tôi cho trẻ chơi trò chơi nhóm chữ cái trong phầm trò chơi Kissmart với cách chơi: trẻ chọn hình ảnh có chứa b, d, đ và đọc từ tên đồ vật có chứa chữ cái đó như: bắp chuối, quả dứa, hoa đào, quả bí đỏ, quả bơ, quả dâu - Tôi hướng dẫn trẻ chơi 2 - 3 lần - Cho trẻ thực hành chơi trên máy * Ví dụ 3: Làm quen chữ cái m, n - Với tiết học này tôi cho trẻ chơi trò chơi "ghép chữ" qua... • Trẻ nhận biết được 29 chữ cái tiếng việt theo kiểu chữ in thường và viết thường • Phát âm đúng 29 chữ • Trông chữ cái đọc được âm tương ứng và nghe âm tìm được chữ cái • Tìm đúng chữ cái trong từ • Ghép chữ cái tạo thành từ • Ghép các nét tạo thành chữ cái - Kết quả sau khi vận dụng một số trò chơi vào tiết học làm quen với chữ cái: Lớp 30 trẻ nhận biết chữ cái đúng, trẻ nhận biết chữ cái còn hứng. .. nhà trường III Kết quả Sau một thời gian nghiên cứu và thử nghiệm " Vận dụng một số trò chơi gây hứng thú cho trẻ 5 - 6 tuổi học môn làm quen với chữ cái" của mình tại trường mầm non 19-5 Bản thân tôi thấy các cháu lớp tôi ngày càng hứng thú say mê học môn làm quen với chữ cái, khả năng nhận biết và phát âm đúng, chuẩn các chữ cái là khá cao TaiLieu.VN Page 16 - Để đánh giá kết quả một cách chính xác,... Bài làm quen chữ cái i, t, c - Với tiết học này tôi đưa trò chơi làm quen chữ cái trong trò chơi Kismart, tôi hướng dẫn trẻ tìm và phát âm chữ cái vừa làm quen Cách chơi như sau: tìm và phát âm chữ cái vừa làm quen và đọc các từ có chứa các chữ cái đó: i: in hình trên giấy t: tàu kêu tu tu c: cò cắp cá - Tôi hướng dẫn trẻ chơi 2 - 3 lần sau đó cho trẻ trực tiếp lên chơi trên máy * Ví dụ 2: Làm quen chữ. .. sâu chữ cái * Bài học chưa thành công Bên cạnh trẻ tham vào giờ học sôi nổi hào hứng tích cực, nhận biết và phát âm đúng chữ cái, ghi nhớ các sâu được các chữ cái đạt kết cao hơn rất nhiều Song vẫn còn một số ít trẻ phát nâm một chữ cái chưa chính xác , nhận biết chữ cái còn nhầm cho nên kết quả giờ học đạt chưa tối đa TaiLieu.VN Page 19 Vì vậy để nâng cao chất lượng giờ học làm quen chữ cái cho trẻ. .. Sĩ số trẻ nhầm và chưa hứng thú 27/30 = 93,3% 2/30 = 6,7% Kết quả đạt được khi "vận dụng một số trò chơi gây hứng thú cho trẻ 5- 6 tuổi làm quen với chữ cái" kết quả đạt được là bước đầu ngôn ngữ của trẻ như kỹ năng nghe, nói, phát âm và nhận biết, phân biệt được các âm khó, vốn từ của trẻ được nâng cao, hình thành năng lực hoạt động tư duy, óc sáng tạo của trẻ thông qua các hoạt động làm quen chữ cái, ... dụng công nghệ thông tin vào tiết dạy tạo được hứng thú say mê vào giờ học của trẻ Trên đây là một số kinhn nghiệm của bản thân thân tôi qua việc “ vận dụng một số trò chơi gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi làm quen với chữ cái ” đã gây được hứng thú, tham gia tích cực vào giờ học, nhận biết và phát âm chính xác 24 chữ cái Giúp giờ học đạt kết quả cao Vậy kính mong được sự góp ý của các cấp lãnh... tạo áp dụng trong công tác chăm sóc và giảng dạy được tốt * Bài học thành công Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân qua việc: "vận dụng một số trò chơi gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi làm quen với chữ cái" áp dụng trong giảng dạy đã đạt được những thành công nhất định, đã tạo được hứng thú cho trẻ tham gia tích cực vào giờ học, trẻ nhận biết và phát âm chính xác 29 chữ cái, trẻ ghi . SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “VẬN DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI GÂY HỨNG THU CHO TRẺ 5-6 TUỔI HỌC MÔN LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI ĐẠT KẾT QUẢ CAO TaiLieu.VN Page 1 PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG I hiện. Để trẻ hứng thú, hoạt động tích cực sôi nổi tham gia vào giờ học làm quen với chữ cái đạt kết quả cao tôi vận dụng một số trò chơi vào các tiết học cụ thể như sự: VD 1: Tiết làm quen với chữ cái. từ. • Ghép chữ cái tạo thành từ. • Ghép các nét tạo thành chữ cái. - Kết quả sau khi vận dụng một số trò chơi vào tiết học làm quen với chữ cái: Lớp Sĩ số trẻ trẻ nhận biết chữ cái đúng, hứng thú,

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan