0

SKKN Bồi dưỡng ban chỉ huy đội trong trường tiểu học

26 3,322 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 07:07

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN BAN CHỈ HUY CHI ĐỘI TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC” A. Phần mở đầu I. Lý do chọn đề tài: Đảng ta và Bác Hồ coi công tác thiếu niên nhi đồng là sự nghiệp đào tạo một lớp người mới cho đất nước. Việc giáo dục các em là một khoa học, một nghệ thuật, không nên tuỳ tiện chủ quan. Bác Hồ nói: "Ngày nay chúng là nhi đồng, ít năm sau chúng sẽ là công dân, cán bộ ". Đảng ta đặc biệt quan tâm đến lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng luôn mong muốn trong tâm hồn các em trong sáng hồn nhiên có được những ảnh hưởng tốt đẹp để tạo nên một lớp người mới phát triển toàn diện. Đảng ta từng nhấn mạnh "Tiền đồ rạng rỡ của Tổ quốc Việt Nam XHCN nằm trong tay thanh niên, thiếu niên và nhi đồng". Trong bức thư gửi cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học 1945 Bác nói: " Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không. Dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không. Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu " Trong trường tiểu học, các em được học tập những kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội, được học tập, vui chơi và đặc biệt là tham gia công tác Đội. Từ đó các em hoàn thiện dần về nhân cách, biết tự chủ, tự tin và làm chủ cuộc sống. Trong nhà trường, Đội là tổ chức nòng cốt các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục của nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và do Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách. Bác Hồ viết: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, thành công hay thất bại là do cán bộ đó tốt hay chưa tốt". Đội thiếu niên tiền phong là tổ chức của các em, do các em điều hành. Vì vậy cần có một lực lượng có năng lực tổ chức, đó là BCH Đội. BCH Đội đại diện cho số đông Đội viên, chỉ huy và trực tiếp điều hành các hoạt động của Đội, thực hiện tốt mục tiêu giáo dục Đội viên trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Chi đội TNTP là nơi biến nghị quyết của liên đội thành chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể của mình từng tuần, tháng, học kỳ Chi đội là nơi tưực tiếp giao việc và động viên từng Đội viên hoàthành tốt nhiệm vụ của mình để bình xét thi đua, kết nạp Đội viên mới và giới thiệu cho Đoàn những Đội viên ưu tú, phân công Đội viên phụ trách sao nhi đồng. Vì vậy một liên Đội được đánh giá là xuất sắc hay yếu kém phụ thuộc nhiều vào việc chỉ huy điều hành của BCH liên Đội và đặc biệt là sự điều hành của BCH chi Đội. Vì lẽ đó việc bồi dưỡng BCH chi Đội là yếu tố quan trọng và vô cùng cấp thiết. Đó chính là lý do tôi lựa chọn đề tài: "Một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên Ban chỉ huy chi Đội trong trường tiểu học". II. Mục đích nghiên cứu: Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách. Đội là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đội TNTP Hồ Chí Minh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, có sự hướng dẫn của phụ trách Đội, Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu cho đội viên, giúp đỡ đội viên phát triển mọi khả năng trong học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ Có thể nói hoạt động Đội là một trong những con đường giáo dục không thể thiếu trong quá trình giáo dục nhân cách cho trẻ, giúp các em phát triển toàn diện. Vì vậy việc bồi dưỡng BCH chi Đội là vô cùng quan trọng và cần thiết. Đề tài "Một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên Ban chỉ huy chi Đội trong trường tiểu học" giúp: - Tìm ra nội dung, phương pháp bồi dưỡng BCH chi Đội đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế xã hội ở địa phương. - Vận dụng những bài học lý luận để xây dựng được đội ngũ BCH chi Đội có đủ phẩm chất của người Đội viên, có hiểu biết về Đội, có khả năng điều hành hoạt động Đội, nhanh nhẹn, chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc được giao, giúp cho hoạt động của Đội ngày một phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. III. Đối tượng nghiên cứu: Đây là đề tài "Một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên Ban chỉ huy chi Đội trong trường tiểu học" nên tôi tập trung nghiên cứu các Ban chỉ huy chi Đội thuộc liên Đội trường tiểu học Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội. IV. Nhiệm vụ của đề tài: Đề tài này tập trung nghiên cứu về nội dung bồi dưỡng thường xuyên BCH chi Đội và đưa ra một số phương pháp, hình thức phù hợp trong việc bồi dưỡng BCH chi Đội. V. Phạm vi đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu việc bồi dưỡng BCH chi Đội, có nghĩa đối tượng nghiên cứu là BCH chi Đội của liên Đội (từ lớp 3 đến lớp 5). VI. Phương pháp nghiên cứu: 1. Phương pháp quan sát: Là phương pháp thu thập thông tin về các em thuộc BCH chi Đội từ lớp 3 đến lớp 5 bằng cách tri giác trực tiếp các nhân tố khác có liên quan. 2. Phương pháp điều tra: Là phương pháp thu thập các sự kiện trên cơ sở sự trả lời bằng văn bản của các em Đội viên về việc tham gia công tác Đội qua sự hướng dẫn của BCH chi Đội. 3. Phương pháp tổng hợp tài liệu: Là phương pháp tìm hiểu những người đi trước đã liên quan đến đề tài như thế nào? Đã giải quyết như thế nào? Liên quan đến đâu 4. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Là phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn tại trường, đem lý luận phân tích kinh nghiệm của thực tiễn rồi từ những phân tích đó rút ra kết luận những bài học thành công và thất bại, những phát hiện mới và phát triển hoàn thiện. B. Nội dung nghiên cứu I. Cơ sở lý luận: Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách. Đội là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu cho Đội viên, giúp đỡ Đội viên phát triển mọi khả năng trong học tập và trong hoạt động Đội, thực hiện quyền và bổn phận theo luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Mục đích của hoạt động Đội luôn bám sát mục tiêu đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa, con người phát triển toàn diện. Mục đích hoạt động của Đội cũng thống nhất với mục tiêu giáo dục của nhà trường tiểu học. Chính vì thế, tổ chức Đội phải cùng với nhà trường và các lực lượng giáo dục khác kết hợp một cách chặt chẽ để giáo dục các em ở cả trường học, trên địa bàn dân cư, trong giờ học và ngoài giờ học. Đội TNTP Hồ Chí Minh hoạt động có tính chất đặc trưng đáp ứng nhu cầu của lứa tuổi và đảm bảo các nguyên tắc giáo dục trẻ em. Trong điều 5 chương II điều lệ Đội ghi rõ "Đội tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản có sự hướng dẫn của phụ trách Đội". Cũng vì lẽ đó mà Đội TNTP Hồ Chí Minh có một lực lượng cán bộ Đội rất quan trọng, đó là BCH Đội - BCH liên Đội và đặc biệt là BCH chi Đội. BCH Đội là đại diện cho số đông Đội viên trực tiếp chỉ huy điều hành các hoạt động của Đội thực hiện các mục tiêu giáo dục Đội viên trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ và mục tiêu trước mắt là trở thành Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. BCH luôn là cánh tay đắc lực của Tổng phụ trách và là đơn vị trực tiếp biến nghị quyết của liên Đội trong mọi hoạt động của trường. Như vậy BCH chi Đội có giỏi, có năng lực thì công việc của Tổng phụ trách sẽ đỡ vất vả hơn, các em cũng sẽ phát huy được tính sáng tạo, tính năng động, tự chủ của mình. Vì vậy việc bồi dưỡng BCH chi Đội là việc vô cùng quan trọng và cấp thiết. Nói cách khác, bồi dưỡng BCH chi Đội là nâng cao những phẩm chất, những năng lực cần có của BCH chi Đội, phát huy được sở trường, tư chất của BCH chi Đội. Bồi dưỡng chi Đội tốt thì hoạt động Đội ở trường sẽ diễn ra sôi nổi hơn, lôi cuốn nhiều em Đội viên tham gia. Đồng thời việc bồi dưỡng này phải diễn ra thường xuyên và liên tục bởi các em còn rất nhỏ (từ 9 đến 11 tuổi) nên việc lĩnh hội có thể rất nhanh nhưng cũng sẽ rất chóng quên nếu như không được thường xuyên nhắc đến. Công tác bồi dưỡng BCH là một việc làm khoa học và sáng tạo, đòi hỏi người phụ trách phải kiên nhẫn bền bỉ. Quá trình bồi dưỡng BCH đòi hỏi phụ trách vừa làm vừa trau dồi, tích lũy kinh nghiệm đóng góp cho khoa học công tác Đội. Vậy một liên Đội có phong trào Đội phát triển mạnh là do BCH chi Đội đã luôn được bồi dưỡng thường xuyên và hoạt động có hiệu quả. II. Cơ sở thực tiễn: Trường tiểu học Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội nằm trên mặt phố Cát Linh thuộc hai phường Cát Linh và Quốc Tử Giám. Do vậy phần đông các em là con công nhân, con gia đình kinh doanh. Các em phần lớn đều dễ bảo, có phần mạnh dạn và nhiệt tình trong hoạt động Đội. Trường luôn đạt trường tiên tiến cấp quận. BGH nhà trường, Hội cha mẹ học sinh, Ban chăm sóc thiếu nhi thuộc hai phường Cát Linh và Quốc Tử Giám, các giáo viên chủ nhiệm luôn quan tâm giúp đỡ hoạt động Đội đạt kết quả. Qua 6 năm làm Tổng phụ trách tôi luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi, học hỏi các bạn đồng nghiệp cũng như tìm hiểu về tư liệu hoạt động Đội. Đặc biệt làm thế nào cho đội ngũ BCH Đội hoạt động có hiệu quả và có kinh nghiệm để luôn giữ vững danh hiệu: "liên Đội mạnh cấp thành phố". Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Đội quận, trường Đội Lê Duẩn, của các anh, chị đã từng nhiều năm làm Tổng phụ trách, tôi đã phần nào thực hiện tốt công tác Tổng phụ trách và học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu. Do vậy trong năm học vừa qua, công việc bồi dưỡng BCH chi Đội đã đạt kết quả rõ rệt. III. Các biện pháp bồi dưỡng bch chi Đội nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đội tntp hồ chí minh: Bồi dưỡng BCH là việc làm thường xuyên và quan trọng không thể thiếu được của phụ trách. Bồi dưỡng BCH là yếu tố quyết định sự thành công của phong trào Đội. Bồi dưỡng BCH là nâng cao và phát huy những mặt mạnh sẵn có của các em, đồng thời khơi dậy niềm tiềm năng còn tiềm ẩn trong các em, giúp các em vươn tới những phẩm chất năng lực cần có của người chỉ huy. 1. Nội dung bồi dưỡng: * Bồi dưỡng phương pháp công tác của BCH: - Cách ghi chép biên bản, thực hiện các sổ sách của Đội, dự thảo nghị quyết, báo cáo thi đua, báo cáo tổng kết, thành tích, đăng ký thi đua, biên bản nghị quyết Đại hội Đội, lời điều khiển của chương trình hoạt động Đội, sinh hoạt sao nhi đồng dựa vào kế hoạch của Tổng phụ trách. - Phương pháp tổ chức họp BCH Đội. - Phương pháp xây dựng kế hoạch (theo chủ đề, kế hoạch tháng, kế hoạch thi đua). - Phương pháp tổ chức và điều khiển sinh hoạt Đội, các hoạt động tập thể (sinh hoạt các cấp cán bộ Đội, đại hội Đội ). - Phương pháp chỉ đạo và tổng kết kinh nghiệm. * Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức điều hành của BCH: - Các thủ tục nghi lễ của Đội và phương pháp tổ chức: (lễ kết nạp Đội viên, lễ trưởng thành, lễ phát động chủ đề, sinh hoạt Đội ). - Sinh hoạt Đội: Bằng hình thức thi đua sôi nổi hấp dẫn giáo dục Đội viên theo mục tiêu của Đội. Sinh hoạt Đội có nhiều hình thức như: sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt bất thường, sinh hoạt vui chơi có thể bồi dưỡng các kỹ năng như: + Cách tập hợp điều khiển buổi sinh hoạt Đội. + Cách điều khiển, tổ chức và hướng dẫn sao cho đơn vị thực hiện tốt nội dung chương trình đề ra. + Cách hướng dẫn đơn vị hoạt động vui chơi, văn nghệ tập thể. + Cách nhận xét, đánh giá. - Đại hội Đội: Là cuộc sinh hoạt Đội nhằm phát huy quyền dân chủ, tự quản để lựa chọn BCH và xây dựng nghị quyết của Đội. Đại hội Đội mỗi năm một lần đối với liên Đội cũng như chi Đội. Cần bồi dưỡng về các nội dung: + Điều khiển nghi lễ thủ tục: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chào cờ, giới thiệu chủ tịch Đoàn điều khiển Đại hội. + Điều khiển Đại hội: (viết báo cáo tổng kết và phương hướng công tác Đội, hướng dẫn Đội viên thảo luận, bầu BCH Đội, thông qua nghị quyết Đại hội). + Tổ chức các hoạt động chào mừng (văn nghệ, trò chơi, thi báo tường ). - Hoạt động lớn của Đội: là những nội dung sinh hoạt mang màu sắc của Đội, được diễn ra trong thời gian dài như: Phát động chủ đề, hoạt động thi đua Mục đích: Tập hợp Đội viên, tạo phong trào thi đua cho Đội viên rèn luyện theo chủ đề: Có thể bồi dưỡng những nội dung sau: + Công tác chuẩn bị cho hoạt động: Họp BCH, định hướng nội dung và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động, phổ biến nội dung hoạt động, phân công nhiệm vụ tới từng người trong BCH. + Tổ chức hoạt động: Theo nội dung đã bàn, biết lựa chọn các hình thức cho phù hợp với nội dung, biết huy động và phối hợp các Đội viên nòng cốt để tổ chức tốt hoạt động. Trong hoạt động, có kiểm tra đánh giá. + Sơ kết, tổng kết nội dung hoạt động: Đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức điều hành các hoạt động, kết quả hoạt động * Bồi dưỡng tác phong BCH: - Bồi dưỡng theo nhiệm vụ chuyên môn được phân công: Giúp các em thạo việc, hiểu người trong hoạt động chuyên môn và hoạt động chung, có bản lĩnh trong giao tiếp và phối hợp với người khác. - Bồi dưỡng khả năng tổ chức và quản lý một cách toàn diện, khoa học. - Bồi dưỡng BCH trở thành những cán bộ Đội mẫu mực, có kỹ năng nghiệp vụ, có uy tín trong tập thể. * Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Đội: - Nghi thức và phương pháp hướng dẫn nghi thức. - Các phương pháp tổ chức trò chơi, dạy hát, dạy múa, tổ chức trại, hoạt động xã hội, tham quan - Các bài hát, điệu múa, trò chơi (nút dây, dẫn đường, mật thư ). Khi bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Đội cần chú ý các loại hình cho phù hợp như: - Tập luyện cho Đội nòng cốt. [...]... trình bồi dưỡng, người Tổng phụ trách cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý và bồi dưỡng BCH chi Đội Đồng thời cũng tìm ra được một cách khoa học nhất phương pháp bồi dưỡng cán bộ Đội, tiếp thu được những phương pháp mới, cách quản lý mới trong công tác bồi dưỡng BCH chi Đội 2 Qua thực tế của việc bồi dưỡng BCH chi Đội và kết quả của hoạt động Đội ở cơ sở, tôi đã rút ra được bài học kinh... việc nghiên cứu bồi dưỡng thường xuyên độingũ BCH chi Đội Việc bồi dưỡng thường xuyên giúp nắm được quy trình công tác của cả năm học, đồng thời nâng cao chất lượng chỉ huy Ngay từ đầu năm học, sau khi nhận được kế hoạch hoạt động Đội năm học 2003 2004 của Hội đồng Đội thành phố và Hội đồng Đội Quận, tôi bắt đầu xây dựng kế hoạch hoạt động Đội của liên Đội, đồng thời lập kế hoạch bồi dưỡng theo 5 đợt... dung bồi dưỡng chỉ huy nhằm giúp các em thạo việc, biết tổ chức hoạt động theo nhiệm vụ chuyên môn được phân công, có khả năng tổ chức quản lý hoạt động Đội một cách toàn diện, khoa học và có bản lĩnh trong giao tiếp để trở thành một cán bộ mẫu mực có năng lực, uy tín 2 Hình thức bồi dưỡng BCH: a) Bồi dưỡng định kỳ: Tổng phụ trách cần có kế hoạch định kỳ để bồi dưỡng BCH vào đầu năm học, giữa năm học. .. 15/10: - Bồi dưỡng cách ghi chép văn bản, sổ sách Đội (báo cáo, sơ kết, biên bản, nghị quyết, chương trình đại hội, sinh hoạt Đội ) - Bồi dưỡng cách xây dựng kế hoạch công tác Đội dựa vào kế hoạch của Tổng phụ trách - Bồi dưỡng cách tổ chức Đại hội chi Đội - Bồi dưỡng cách phát động, triển khai chương trình tự rèn luyện Đội viên * Đợt 2: Từ 16/10 - 20/11: - Bồi dưỡng phương pháp hoạt động Đội theo... nhận liên, chi Đội mạnh b) Bồi dưỡng thường xuyên: Tổng phụ trách cần có chương trình bồi dưỡng BCH trong kế hoạch hoạt động của liên Đội ngay từ đầu năm học, theo các nhiệm vụ liên quan tới chức năng chuyên môn của từng uỷ viên và của từng cấp Đội Xếp lịch bồi dưỡng thường xuyên theo tuần, tháng, học kỳ - BCH liên Đội: 2 đợt một học kỳ: Nội dung hoạt động, biện pháp tiến hành - BCH chi Đội: 2 tháng... viên trong chi Đội Qua đợt bồi dưỡng này BCH chi Đội đã củng cố được kỹ năng chỉ huy nghi thức của Đội phục vụ các buổi lễ diễu hành, kỷ niệm, sinh hoạt truyền thống thật trang nghiêm đúng nghi lễ và mang tính đặc thù riêng của Đội 5 Đợt 5: Bồi dưỡng phát động chủ điểm tháng "Mừng đất nước thống nhất - Mừng Đội em trưởng thành" Mục đích: Thu hút Đội viên trong chi Đội tham gia, giáo dục Đội viên về truyền... Biên” - Bồi dưỡng sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm trong năm học iv Kết quả: Sau khi đề ra kế hoạch tập trung bồi dưỡng BCH Tôi xin phép trình bày một số trọng tâm của từng đợt và kết quả hoạt động đạt được qua việc bồi dưỡng: 1 Đợt 1: Chú trọng vào việc bồi dưỡng cách tổ chức Đại hội chi Đội Sau khi bước vào năm học mới, ngày 18/9/2003 tôi tiến hành cho 1 chi Đội làm Đại hội mẫu - Chi đội Kim... chi Đội về triển khai kế hoạch, xây dựng chương trình, tổ chức tốt buổi sinh hoạt chi Đội Các em sẽ hào hứng và thích thích với mỗi buổi sinh hoạt chi Đội Bồi dưỡng về kỹ năng nghi thức Đội cho BCH, hướng dẫn cách tập trung Đội viên nhanh gọn, thực hiện tốt các thao tác chỉ huy, thành thạo nghi thức Đội, các yêu cầu về chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu để điều chỉnh các Đội viên trong. .. trào Đội ngày càng mạnh hơn và là một kế hoạch trong các kế hoạch đặt ra của nhà trường Trên đây là một số kết quả đạt được cũng như chưa đạt được của tôi trong quá trình bồi dưỡng xây dựng BCH chi Đội trong trường học Tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong việc bồi dưỡng để đạt được kết quả cao hơn Và tôi cũng mong sự đóng góp ý kiến quý báu của các thầy, các cô, các bạn đồng nghiệp để có thể làm tốt hơn nữa trong. .. nắm bắt tình hình chỉ đạo thi đua chung của liên Đội, chi Đội có ý kiến chỉ đạo và giải quyết của BCH liên Đội đối với những hoạt động lớn phải có ý kiến của Tổng phụ trách và Ban giám hiệu Tổ chức các cuộc họp BCH, hội nghị nhằm giúp chỉ huy Đội rèn luyện năng lực tự quản và người phụ trách có thể hiểu rõ trình độ nhận thức của các em để có điều kiện bồi dưỡng cụ thể hơn d) Bồi dưỡng qua công tác . nghiệm bồi dưỡng thường xuyên Ban chỉ huy chi Đội trong trường tiểu học& quot; nên tôi tập trung nghiên cứu các Ban chỉ huy chi Đội thuộc liên Đội trường tiểu học Cát Linh, quận Đống Đa, Hà. Đề tài "Một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên Ban chỉ huy chi Đội trong trường tiểu học& quot; giúp: - Tìm ra nội dung, phương pháp bồi dưỡng BCH chi Đội đạt hiệu quả cao nhất, đồng. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN BAN CHỈ HUY CHI ĐỘI TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC” A. Phần mở đầu I. Lý do chọn đề tài: Đảng ta và Bác Hồ coi
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Bồi dưỡng ban chỉ huy đội trong trường tiểu học, SKKN Bồi dưỡng ban chỉ huy đội trong trường tiểu học, , B. Nội dung nghiên cứu

Từ khóa liên quan