0

SKKN Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học để nâng cao chất lượng giáo dục

30 2,414 16
  • SKKN Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học để nâng cao chất lượng giáo dục

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 06:44

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC" PHẦN THỨ NHẤT LỜI MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . Những năm qua, nhất là từ khi đất nước đổi mới, chúng ta đã xây dựng được đội ngũ nhà giáo đông đảo, có phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đội ngũ này đã: "Đáp ứng quan trọng yêu cầu nâng cao dân chí đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần vào thắng lợi sự nghiệp cách mạng của đất nước". Tuy nhiên trước những yêu cầu mới của sự phát triển giáo dục, đội ngũ giáo viên còn có những hạn chế bất cập nhất định về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt là hiệu quả giờ lên lớp chưa đáp ứng được so với yêu cầu về đổi mới giáo dục. Đây là nỗi lo, nỗi trăn trở của những người làm công tác giáo dục. Tìm hiểu nguyên nhân của tồn tại trên, không thể không nói đến công tác kiểm tra nội bộ trường học chưa được thực hiện tốt. Nhiều cán bộ quản lý chưa nhận thức đầy đủ, đúng đắn vị trí chức năng của công tác này, kiểm tra thiếu khoa học, kiểm tra để bình bầu xếp loại để tiến tới kiểm điểm. Do vậy, người quản lý chưa thu được những thông tin chính xác từ đó chưa có quyết định xử lý đúng đắn, dẫn đến chưa điều chỉnh kịp thời những thiếu sót lệch lạc trong nội bộ trường học cũng như chưa phát huy hết được thế mạnh của giáo viên và nhà trường. Chúng ta phải tạo ra được mạng lưới kiểm tra chặt chẽ hoạt động dạy và học đưa nhà trường vào kỉ cương nề nếp thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đề ra. Thực tế cho thấy: Bất kỳ một nhà trường nào để đạt được mục tiêu giáo dục cũng phải thực hiện nhiều hoạt động khác nhau. Trong các hoạt động đó thì công tác kiểm tra đánh giá có vị trí rất quan trọng có tính chất quyết định trong công tác quản lý nhà trường. Vì thông qua công tác kiểm tra giúp người quản lý nắm bắt được nhanh nhất thực trạng của các nội dung công việc, thực trạng trình độ chuyên môn của đội ngũ, của cơ sở vật chất, và tình hình hoạt động toàn diện của nhà trường, từ đó mà có kế hoạch dài hạn, hoặc ngắn hạn để khắc phục tồn tại, điều chỉnh và phát triển nhà trường theo đúng hướng phù hợp với yêu cầu thực tế trong từng năm học, trong từng giai đoạn của ngành và của xã hội . Trong công tác kiểm tra nội bộ thì Kiểm tra - đámh giá là chức năng thứ 4 trong chu trình quản lý trường học. Vai trò quan trọng của việc kiểm tra là ở chỗ nó vừa là tiền đề để đưa ra các quyết định của người quản lý, vừa là điều kiện để thực hiện các quyết định đó. Kiểm tra - đánh giá là hoạt động luôn đi song song với nhau, quản lý mà chỉ kiểm tra không đánh giá thì đó là người quản lý "buông xuôi" quản lý một chiều. Ngược lại đánh giá mà không kiểm tra thì đánh giá không có cơ sở, không có thực tiễn. Chính vì vậy, đồng chí Phạm Văn Đồng đã nói: "Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo" Vấn đề kiểm tra không phải để xem xét, soi mói, tìm ra những khuyết điểm của cấp dưới, mà kiểm tra các hoạt động sư phạm của nhà trường là để xác định kết quả giáo dục có phù hợp với mục tiêu, nội dung, quy chế đề ra hay không Căn cứ vào kết quả kiểm tra người quản lý đánh giá được hiệu quả của toàn bộ hoạt động dạy và học trong nội bộ nhà trường. Xác định những lệch lạc sơ hở đã phạm phải trong quá trình kiểm tra để tìm mọi biện pháp đưa nhà trường tiếp cận và đạt tới mục tiêu giáo dục. Nội dung của công tác kiểm tra nội bộ trường học bao gồm Kiểm tra toàn diện hay kiểm tra chuyên đề trong đó không thể không kể đến việc kiểm tra - đánh giá quá trình dạy học như là một mặt quan trọng nhất. Bởi lẽ trong nhà trường hoạt động dạy học là hoạt động chủ yếu, hoạt động trung tâm. Thực chất của quản lý nhà trường là quản lý quá trình dạy học với đơn vị cơ bản là "giờ lên lớp". Giờ lên lớp là cái "lõi" của quá trình dạy học. Chất lượng nhà trường phụ thuộc vào chất lượng giờ lên lớp. Sẽ không thể đạt được chất lượng giáo dục cao nếu những giờ lên lớp không đạt kết quả tốt. Cũng không thể có chất lượng giáo dục toàn diện nếu giờ lên lớp bị cắt xén hoặc thực hiện qua loa. Kiểm tra giờ lên lớp của giáo viên sẽ giúp cho người quản lý có những thông tin về năng lực của giáo viên - những người giúp học sinh tìm tòi lĩnh hội tri thức rèn luyện kỹ năng, củng cố và vận dụng kiến thức. Những người tạo ra sản phẩm của giáo dục - những sản phẩm không cho phép có một sai sót dù là thật nhỏ. Dạy học vừa là khoa học vừa là nghệ thuật không phải ai tiến hành bài dạy cũng đạt kết quả như nhau (chưa kể đến những giờ dạy không thu được kết quả). Vì vậy, để đảm bảo và nâng cao chất lượng nhà trường, người quản lý phải tìm mọi cách tác động vào người thầy, chuẩn bị khả năng cho họ (bồi dưỡng năng lực chuyên môn qua đào tạo, tự đào tạo) và kiểm soát lao động của họ. Kiểm tra giờ lên lớp sẽ giúp cho người quản lý xác định được thực trạng giảng dạy của nhà trường, xác định được điểm mạnh, điểm yếu của giáo viên để có kế hoạch bố trí, sử dụng hợp lý, động viên kịp thời từ đó có biện pháp khắc phục. Như vậy, kiểm tra - đánh giá giờ lên lớp vừa là để đôn đốc cũng là để người quản lý nắm được thông tin ngược từ đó thực hiện mục tiêu của công tác giáo dục. Qua thực tế, giảng dạy và quản lý ở trường Tiểu học Lê Thanh B bản thân tôi thấy rằng: Qua kiểm tra của ban giám hiệu nhà trường ý thức trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp của giáo viên được nâng lên. Người quản lý nếu có nghệ thuật kiểm tra - đánh giá, sẽ thu được sản phẩm tốt của người giáo viên và giáo viên sẽ tạo được thói quen đánh giá đúng mình. Tóm lại: Kiểm tra là một hoạt động tất yếu rất quan trọng của người quản lý. Đó là một chức năng quản lý là một khâu then chốt - một mắt xích trong guồng máy hoạt động của nhà trường. Kiểm tra toàn diện trong đó có kiểm tra - đánh giá giờ lên lớp của giáo viên. Tiến trình hoạt động này được tổ chức một cách khoa học, triệt để sẽ nâng chất lượng giáo dục trong nhà trường. Đây là mong muốn của mọi người làm công tác giáo dục, mọi cấp quản lý giáo dục của toàn xã hội và là nhiệm vụ trung tâm của quá trình dạy học trong nhà trường ở mọi thời đại lịch sử. Từ thực tế, bản thân là một cán bộ quản lý giáo dục được trang bị những kiến thức về lý luận quản lý, đặc biệt là lý luận về công tác kiểm tra nội bộ trường học. Đây là điều tôi rất tâm đắc yêu thích, chính vì lẽ đó tôi đã chọn đề tài: “Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học để nâng cao chất lượng Giáo dục”. 2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: - Đề tài này được nghiên cứu với mục đích nắm vững những cơ sở lý luận về kiểm tra nội bộ trường học công việc của người quản lý. - Kiểm tra cần có kế hoạch cho cả năm, cho từng kỳ, từng mặt công tác, kiểm tra để thúc đẩy sự phát triển của các mặt công tác, thúc đẩy sự phát triển của nhà trường . - Kiểm tra để đánh giá, nên chỉ nhằm vào công việc chứ không nhằm vào con người . 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1. Đối tượng nghiên cứu: Kiểm tra nội bộ trường Tiểu học Lê Thanh B - Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội 2. Phạm vi nghiên cứu: - Trong quá trình được giao nhiệm vụ quản lý dạy và học từ năm 1998 tới nay. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1- Phưong pháp nghiên cứu lý luận. 2- Phương pháp quan sát. 3- Phương pháp tổng hợp. 4- Phương pháp điều tra nghiên cứu. 5- Phương pháp phân tích và tổng hợp 5. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ GIẢI QUYẾT ĐỀ TÀI. *- Cơ sở lí luận : Kiểm tra là biện pháp của quản lý, chức năng của quản lý. Kiểm tra phương thức thu nhận thông tin. Đó là một hệ thống quan sát và so sánh xem lao động sư phạm thực tế có phù hợp với kế hoạch, tiêu chuẩn quy tắc đã dự kiến trước hay không. Vạch rõ kết quả tác động của chủ thể đến khách thể, vạch rõ những lệch lạc phạm phải. Kiểm tra có tầm quan trọng đối với hoạt động dạy và học cũng như tất cả các mặt hoạt động của nhà trường. Qua kiểm tra giáo viên sẽ có trách nhiệm hơn trong công việc được giao. Qua kiểm tra sẽ đánh giá đúng từng giáo viên, khen giáo viên có thành tích, tìm hiểu những nguyên nhân của sự tồn tại, hướng dẫn một số biện pháp giúp giáo viên hoàn thành tốt công việc được giao . Kiểm tra thường xuyên giúp cán bộ quản lý nắm rõ thế mạnh nào của nhà trường cần phát huy, những điểm nào cần khắc phục, nhân tố nào cần khai thác , nhân tố nào cần điều chỉnh…. * Cơ sở thực tiễn : Qua tìm hiểu kết quả các hoạt động của trường tiểu học Lê Thanh B trong nhiều năm qua, tôi thấy : Trường có một số mặt mạnh : + Chi bộ : nhiều năm đạt trong sạch vững mạmh. + Trường có nhiều năm là trường Tiên Tiến . + Trường có nhiều thành tích xuất sắc được nhiều cấp tặng giấy khen. Như : “Phụ trách Sao giỏi’, “ Giai điệu tuổi hồng” giải nhất cấp huyện, giải khuyến khích cấp Thành phố. + Trường có nhiều Cán bộ quản lý, giáo viên đạt danh hiệu Chiến Sĩ Thi Đua cấp cơ sở nhiều năm liên tục. + Tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn 100% . + Công đoàn vững mạnh - Luôn là chỗ dựa vững chắc để nhà trường triển khai nhiệm vụ năm học . + Công tác Đoàn - Đội tiên tiến cấp huyện . + Trường có nền nếp : Chuyên môn và tổ chức các hoạt động giáo dục đạt hiệu quả cao +Tập thể sư phạm đoàn kết thực hiện tốt qui chế dân chủ trong nhà trường. Một số mặt chưa mạnh cần quan tâm : + Trình độ chuyên môn chưa thật sự đồng đều . + Cơ sở vật chất phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy còn nghèo nàn . PHẦN THỨ HAI : NỘI DUNG Chương I: TỔNG QUAN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Tăng cường Kiểm tra để từng bước nâng cao chất lượng Dạy và Học : + Để thực hiện tốt mục tiêu đào tạo và giáo dục tiểu học phải đảm bảo cho học sinh nắm vững kỹ năng đọc, viết, tính toán, có hiểu biết cần thiết về thiên nhiên, xã hội, con người. + Hoạt động dạy và học là nhiệm vụ trung tâm của nhà trường. Trẻ em được trở thành con người nhờ có giáo dục, Trong phạm trù giáo dục thì giáo dục trí tuệ là khâu quan trọng nhất. + Hoạt động dạy và học tô đậm chức năng xã hội của nhà trường đặc trưng cho nhiệm vụ của nhà trường và là hoạt động trung tâm, là cơ sở khoa học của các hoạt động giáo dục khác. Nhiệm vụ của hoạt động dạy và học là làm cho học sinh nắm vững tri thức khoa học một cách cơ bản, có những kỹ năng, kỹ xảo trong học tập, lao động, trong cuộc sống. Phát triển trí tuệ học sinh trong quá trình nắm tri thức trước hết là phải phát triển tư duy, độc lập sáng tạo, hình thành năng lực nhận thức và hành động của học sinh. Nhiệm vụ của người làm công tác quản lý trường học là phải đảm bảo chất lượng nội dung giáo dục toàn diện của việc dạy và học. Quản lý việc cải tiến phương pháp dạy học, phù hợp với đặc trưng bộ môn và phù hợp với tâm lý của từng học sinh. Quản lý hoạt động của tập thể sư phạm và tập thể học sinh. Để có các biện pháp quản lý phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nhà trường, đòi hỏi người cán bộ quản lý phải có hiểu biết thực trạng của chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ, thực trạng về cơ sở vật chất, tiền lực, vật lực. Từ đó mới có thể có các biện pháp, kế hoạch phát triển nhà trường sát với điều kiện cụ thể của trường , của địa phương . Chương II: NỘI DUNG KIỂM TRA 1 . NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG. 1.1 Thực trạng Nhiều năm qua tại trường Tiểu học Lê Thanh B công tác kiểm tra vẫn được tiến hành thường xuyên ở tất cả các hoạt động, đặc biệt là ở hoạt động giảng dạy. Từ các tổ chuyên môn cho tới nhà trường, hồ sơ giáo án tổ chức các đợt thăm lớp dự giờ. Nhưng có điều việc kiểm tra đôi khi chưa có kế hoạch cụ thể, hoặc còn nương nhẹ việc đánh giá xếp loại . 1.2 Thực tế giảng dạy Mặc dù vẫn còn những tồn tại trong quá trình thực hiện kiểm tra nhưng công tác thanh kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề thường xuyên đã tạo cho giáo viên có thói quen tốt trong việc thực hiện nghĩa vụ lao động của mình. Toàn bộ giáo viên đều có ý thức chấp hành tốt luật lao động. Thực hiện đúng chương trình, không có hiện tượng bỏ bài, bỏ tiết, vì vậy mọi học sinh đều được hưởng quyền lợi học tập công bằng, nhờ đó chất lượng học tập của học sinh có xu hướng năm sau luôn cao hơn năm trước. Chương III : CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU [...]... Qua kiểm tra sẽ đánh giá đúng chất lượng của từng lớp, có nhận xét trong hội đồng sư phạm nhà trường Do tổ chức kiểm tra chất lượng thường xuyên và nghiêm túc nên chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao - Nâng cao chất lượng dạy và học ngoài việc kiểm tra giờ lên lớp, kiểm tra các lực lượng tiến hành các hoạt động giáo dục mà còn kiểm tra hoạt động tổ nhóm chuyên môn Ban giám hiệu có kế hoạch kiểm. .. và chất lượng dạy của giáo viên Sau kiểm tra có (nhận xét trong hội đồng sư phạm nhà trường Vì vậy giáo viên nào cũng có ý thức dạy tốt Qua các đợt kiểm tra của Phòng cũng như của Sở giáo dục về kiểm định chất lượng giáo dục, trường đều được đánh giá là trường có nề nếp tốt Chất lượng dạy và học của trường ngày một đi lên Qua kiểm tra, tôi đã nhanh chóng nắm được tình hình nhà trường một cách toàn diện,... THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP KIỂM TRA TOÀN DIỆN VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC Khi tiến hành thực hiện nhiệm vụ trên đây tôi đã tham khảo các tài liệu\: + Điều lệ trường tiểu học năm 2000 + Điều lệ trường tiểu học đã sửa đổi năm 2005 + Điều lệ trường tiều học đã sử đổi năm 2007 + Nghiệp vụ công tác tác thanh tra do bộ giáo dục ban hành + Thông... cán bộ quản lý cần có thái độ đúng mực Sau khi kiểm tra có nhận xét đánh giá và giúp giáo viên khắc phục những tồn tại Kết quả qua kiểm tra thường xuyên : + Trường không còn giáo viên yếu kém + Ngoài việc kiểm tra giờ lên lớp kiểm tra khảo sát theo định kỳ cũng rất quan trọng, đánh giá chất lượng dạy của giáo viên qua kết quả học tập của học sinh Khi kiểm tra khảo sát chất lượng nên tổ chức cho giáo. .. 73 33 68 30 0 0 g Nhận xét chất lượng đào tạo so với năm học trước: Năm học 2011 – 2012 nhà trường đã thực hiện đổi mới quản lý trong toàn bộ hoạt động, đặc biệt là trong việc chỉ đạo dạy và học, nên đã tạo ra sự tiến bộ, tiến bộ về chất lượng trong hoạt động dạy và học, nâng cao chất lượng đại trà, tỉ lệ học sinh giỏi, khá đạt cao * Học lực: Học sinh đạt học sinh giỏi và học sinh tiên tiến là: 70%... kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề với nhiều hình thức kiểm tra khác nhau, phân công các lực lượng kiểm tra từ tổ để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra - Kiểm tra thường xuyên sẽ giúp cán bộ ý thức được hơn nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đào sâu suy nghĩ và tăng cường đổi mới phương pháp học tập , học sinh sẽ chăm chỉ học tập và hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập Từ đó kết quả học. .. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên khen 1.5 - Kiểm tra và xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật hỗ trợ cho giáo dục toàn diện Nâng cao chất lượng giáo dục là một chủ trương của ngành giáo dục nó đòi hỏi một sự chuyển biến thực sự về cơ sở vật chất cho các trường Tiểu học Giáo dục Tiểu học và tâm lý học lứa tuổi đã chỉ ra rằng thầy giáo Tiểu học đào tạo con người không chỉ bằng tri thức, tình cảm... động học tập của học sinh ( kiến thức và kỹ năng, năng lực nhận thức, thái độ học tập) Trong mỗi năm giáo viên phải kiểm tra toàn diện hoặc kiểm tra theo chuyên đề ít nhất một lần Đối với giáo viên dạy yếu kém hoặc giáo viên mới ra trường cần kiểm tra giờ lên lớp nhiều hơn Khi kiểm tra từng người Ban giám hiệu phải nói rõ được mục đích của việc dự kiểm tra và người được kiểm tra Đồng thời khi kiểm tra. .. kết quả học tập sẽ càng cao, năm học sau cao hơn năm học trước - Phải xây dựng lịch kiểm tra đầy đủ ( Thời gian, đối tượng, nội dung , các lực lượng tham gia ) Phải sử dụng cả hai hình thức kiểm tra : Kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất Sau kiểm tra có đánh giá công khai và khách quan trong Hội đồng sư phạm - Xây dựng kế hoạch điều chỉnh các nội dung công tác để phát triển nhà trường PHẦN THỨ BA KẾT... quan trọng để phát triển nhà trường và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trường Tôi tin rằng nếu đẩy mạnh hoạt động kiểm tra trong trường học, chắc chắn chất lượng toàn diện của nhà trường sẽ được nâng lên Trường đã có vị thế và uy tín cao trong địa phương và trong toàn huyện II KIẾN NGHỊ Những năm qua, công tác thanh kiểm tra dạy và học vẫn được phòng giáo dục huyện Mỹ Đức tiến hành . quá trình kiểm tra để tìm mọi biện pháp đưa nhà trường tiếp cận và đạt tới mục tiêu giáo dục. Nội dung của công tác kiểm tra nội bộ trường học bao gồm Kiểm tra toàn diện hay kiểm tra chuyên. Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học để nâng cao chất lượng Giáo dục . 2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: - Đề tài này được nghiên cứu với mục đích nắm vững những cơ sở lý luận về kiểm tra. kiểm tra chất lượng thường xuyên và nghiêm túc nên chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. - Nâng cao chất lượng dạy và học ngoài việc kiểm tra giờ lên lớp, kiểm tra các lực lượng tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học để nâng cao chất lượng giáo dục, SKKN Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học để nâng cao chất lượng giáo dục, SKKN Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học để nâng cao chất lượng giáo dục

Từ khóa liên quan