0

SKKN Kinh nghiệm phối hợp sơ đồ tư duy với hoạt động nhóm

36 1,221 3
  • SKKN Kinh nghiệm phối hợp sơ đồ tư duy với hoạt động nhóm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 14:48

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: " KINH NGHIỆM PHỐI HỢP SƠ ĐỒ TƯ DUY VỚI HOẠT ĐỘNG NHÓM" MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Bước vào giai đoạn mới của cách mạng, giai đoạn đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; và, để đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục Việt Nam cũng ngày càng phát triển. Để phát triển giáo dục trước hết phải nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó đổi mới phương pháp dạy và phương pháp học là một trong những con đường quan trọng và công cụ thiết yếu. Bên cạnh các phương pháp dạy học truyền thống được sử dụng ở các nhà trường trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT), có nhiều trường đã và đang kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học tích cực. Môn Sinh học và Công nghệ (SH & CN) là một trong những môn học quan trọng trong hệ thống kiến thức của học sinh phổ thông, và là môn học đặc thù có thể sử dụng kết hợp các phương pháp để nâng cao chất lượng dạy của giáo viên và chất lượng học của học sinh. Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, đội ngũ giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) Tây Nguyên đã từng bước áp dụng phương pháp dạy học bằng sơ đồ tư duy (mind map) vào một số môn như Sinh học, Công nghệ, Vật lý , và đã thu được những kết quả khả quan. Nhưng vấn đề đặt ra là làm sao giúp học sinh đang quen với cách dạy học theo phương pháp truyền thống, chuyển sang học theo phương pháp sử dụng bản đồ tư duy một cách hiệu quả nhất ? Giáo viên cần lựa chọn các phương pháp nào để khi phối hợp các phương pháp với nhau sẽ tạo được hiệu quả cao ? Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài Phối hợp sử dụng sơ đồ tư duy với hoạt động nhóm, thảo luận và rèn luyện kỹ năng báo cáo của cá nhân trong dạy, học môn SH & CN sẽ góp phần tham gia giải đáp các câu hỏi trên, và có ý nghĩa cấp thiết đối với Trường PTDTNT Tây Nguyên. 2. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề xuất nội dung biện pháp sử dụng sơ đồ tư duy (SĐTD) kết hợp với các hoạt động nhóm, thảo luận, rèn luyện kỹ năng báo cáo của cá nhân, góp phần chuyển tiếp từ phương pháp dạy học truyền thống sang phương pháp dạy học tích cực, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn SH & CN ở Trường PTDTNT Tây Nguyên. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng sử dụng SĐTD kết hợp hoạt động nhóm, thảo luận, rèn luyện kỹ năng báo cáo của cá nhân trong dạy, học môn SH & CN ở Trường PTDTNT Tây Nguyên. - Đề xuất và trình bày nội dung biện pháp sử dụng SĐTD kết hợp hoạt động nhóm, thảo luận, rèn luyện kỹ năng báo cáo của cá nhân trong dạy và học môn SH & CN ở Trường PTDTNT Tây Nguyên 4. Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động dạy, học môn SH & CN của Trường THCS và THPT. 5. Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động dạy học môn Sinh học khối THCS và THPT, môn Công nghệ khối lớp 10, sử dụng SĐTD kết hợp hoạt động nhóm, thảo luận và rèn luyện kỹ năng báo cáo của cá nhân ở Trường PTDTNT Tây Nguyên. 6. Phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam; sáng kiến được nghiên cứu và vận dụng các phương pháp lô-gic, phân tích-tổng hợp, thống kê, so sánh và phương pháp chuyên gia. 7. Đóng góp khoa học: Kết quả sáng kiến giúp giáo viên và học sinh chuyển từ phương pháp học truyền thống sang phương pháp dạy học bằng SĐTD kết hợp với phương pháp lấy học sinh làm trung tâm; rèn luyện cho học sinh kỹ năng thuyết trình và tự nghiên cứu một cách hiệu quả. Có thể áp dụng đối với lớp có chất lượng học sinh không đồng đều, áp dụng được cho nhiều môn học. Sáng kiến có thể được các trường THCS và THPT khác nghiên cứu và vận dụng phù hợp trong dạy học các đối tượng tương ứng. 8. Kết cấu của đề tài (sáng kiến): Gồm mở đầu, hai phần, kết luận, tài liệu tham khảo. Phần 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TRẠNG PHỐI HỢP SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY VỚI HOẠT ĐỘNG NHÓM, THẢO LUẬN, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG BÁO CÁO CỦA CÁ NHÂN TRONG DẠY, HỌC MÔN SINH HỌC-CÔNG NGHỆ Ở TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TÂY NGUYÊN 1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học ở bậc phổ thông cơ sở và phổ thông trung học Sơ đồ tư duy là hình thức ghi chép nhằm tìm tòi, đào sâu, mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề hay một mạch kiến thức… bằng cách kết hợp việc sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết với sự tư duy tích cực. Tác giả của SĐTD là Tony Buzan, ông là người đã thúc đẩy làn sóng cách mạng học tập bùng nổ tại nhiều nước trên thế giới và khu vực, trong đó có Việt Nam. Có thể nói, SĐTD là con đường dẫn học sinh đến với phương pháp “học cách học”. Ở Việt Nam, từ năm 2010, phương pháp dạy học tích cực bằng SĐTD đã được triển khai thí điểm tại 355 trường trên toàn quốc. Trong dịp hè 2011, để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tiến hành giảm tải nội dung dạy học ở các nhà trường bậc phổ thông từ năm học 2011 -2012, phương pháp dạy học bằng SĐTD là 1 trong 5 chuyên đề dạy học tích cực đã được tập huấn cho hơn 4.000 giáo viên cốt cán bậc THCS cả nước. Đây là một trong những phương án nhận được nhiều sự ủng hộ của học sinh cũng như cán bộ trong ngành giáo dục, đặc biệt là đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, việc chuyển đổi các dòng chữ dài và đơn điệu trong sách giáo khoa thành các bài học với những hình vẽ, đường cong sinh động và dễ hiểu không phải là vấn đề dễ dàng đối với giáo viên và học sinh hiện nay. Việc thay đổi cách nghĩ, cách học đối với các em học sinh là người dân tộc thiểu số, những học sinh cá biệt, hay các lớp học mà học sinh có mặt bằng nhận thức không đồng đều, lại càng khó khăn và phức tạp hơn. Bởi vì, từ lâu các em đã quen với việc chỉ cần ghi chép các nội dung mà thầy, cô truyền đạt, khi về nhà chỉ cần học thuộc lòng bài cũ, không cần hiểu sâu hay áp dụng vào thực tế, tất cả những điều đó đã ăn mòn trong cách học của các em bấy lâu nay, do vậy, việc vận dụng phương pháp SĐTD lại càng trở nên gian nan đối với giáo viên. Từ những vấn đề lý luận nêu trên, có thể khẳng định SĐTD là một công cụ hữu ích trong giảng dạy và học tập. Bằng phương pháp này, giáo viên và học sinh có thể trình bày ý tưởng và nội dung bài học một cách rõ ràng, sáng tạo, thông tin được tóm tắt cô đọng, đưa ra được nhiều ý tưởng mới… Trong đó, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn, tổ chức, nhận xét, bổ sung và đánh giá trong tiết học; học sinh không phải ghi chép nhiều, thời gian của tiết học được dùng để thảo luận nghiên cứu và báo cáo; đồng thời học sinh được rèn luyện nhiều kỹ năng, tự tin viết và báo cáo trước tập thể, qua đó giúp các em vượt qua rào cản tự ti và dám thể hiện chính bản thân mình trước thầy, cô và các bạn trong lớp… Trong thực tế, qua thực hiện việc giảng dạy bằng phương pháp SĐTD trong một thời gian, có một số tác giả đã nghiên cứu và công bố các công trình nghiên cứu của mình trên lĩnh vực áp dụng SĐTD vào việc dạy và học, nhưng vấn đề đặt ra ở đây là người giáo viên phải làm gì để giúp các em làm quen với phương pháp học bằng SĐTD ? Làm sao phát huy được khả năng sáng tạo, tư duy logic giúp các em biết cách hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân cho hiệu quả? Làm sao để học sinh thiết kế được SĐTD, biết cách báo cáo và trình bày ý tưởng của mình trước tập thể? Trong bối cảnh và thực trạng như vậy, là một giáo viên có nhiều năm thâm niên giảng dạy học sinh THCS và THPT, đã từng thử nghiệm phương pháp dạy học theo SĐTD, tôi nhận thấy việc đưa ra những giải pháp nhằm giúp thầy và trò chuyển đổi cách học từ phương pháp cũ sang phương pháp mới tích cực, phối hợp các phương pháp dạy học tích cực với nhau để tạo hiệu quả cao trong tiết học là rất cần thiết. 1.2. Thực trạng sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy với hoạt động nhóm, thảo luận, rèn luyện kỹ năng báo cáo của cá nhân ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên Được thành lập từ năm 2004, Trường PTDTNT Tây Nguyên luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo như Học viện Khoa học Quân sự - Bộ Quốc phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Nhà trường có một cơ sở dạy và học đáp ứng được nhu cầu của một trường nội trú, việc tiến hành sáng kiến kinh nghiệm này có những thuận lợi đáng kể. Học sinh của Trường có hai loại đối tượng: học sinh nội trú và học sinh bán trú. Học sinh nội trú được học 3 buổi trong ngày nên việc tìm hiểu hoàn cảnh, nắm bắt được khả năng tiếp thu bài của học sinh cũng như phát hiện ra những học sinh có năng khiếu rất thuận tiện. Các em có thời gian tự học bài vào buổi tối trên lớp nên việc chuẩn bị bài mới luôn đảm bảo. Bên cạnh đó Ban Giám hiệu luôn quan tâm, chỉ đạo kịp thời nên giáo viên có những ý tưởng mới hay những biện pháp dạy học mới mang tính sáng tạo sẽ được ủng hộ và triển khai vào thực tế. Bên cạnh những thuận lợi nói trên, khi thực hiện sáng kiến kinh nghiệm này tôi cũng gặp không ít những khó khăn ví dụ như phòng thí nghiệm và đồ dùng dạy học của môn Sinh học và môn Công nghệ còn thiếu thốn; học sinh là con em đồng bào dân tộc ít người, hay những học sinh cá biệt ở trường khác chuyển tới; mặt bằng kiến thức không đồng đều, các em quen với lối học thụ động; học sinh bán trú chỉ học hai buổi trong ngày, các em tự học ở nhà vào buổi tối nên giáo viên khó kiểm tra được việc tự học của các em; phần lớn gia đình phụ huynh học sinh ở xa Trường, có một số ít gia đình việc quan tâm tới con cái gửi học nội trú chưa được thường xuyên… Chính những khó khăn trên đã khiến tập thể giáo viên của Trường luôn mong muốn tìm ra biện pháp tốt nhất để giúp các em bù lấp những khoảng trống kiến thức ở lớp dưới, hỗ trợ để các em tiếp thu tốt chương trình đang học, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. Hiện nay trong thực tế, còn nhiều học sinh, sinh viên học tập một cách thụ động, đơn thuần là chỉ nhớ kiến thức một cách máy móc mà không rèn luyện kỹ năng tư duy hay thuyết trình. Với cách học truyền thống đã khiến tư duy của nhiều học sinh đi vào lối mòn, học sinh chỉ ghi chép thông tin bằng các ký tự, đường thẳng… với cách ghi chép này chúng ta không kích thích được sự phát triển của trí não, điều đó làm cho một số học sinh tuy học tập rất chăm chỉ nhưng sự tiếp thu vẫn hạn chế. Học sinh học bài nào biết bài đó, cô lập nội dung của các môn mà chưa nhận thấy sự liên hệ của kiến thức vì thế chưa phát triển được tư duy logic và tư duy hệ thống, việc vận dụng kiến thức vào các bài học tiếp theo và ứng dụng trong thực tiễn còn rất hạn chế. Các em không nắm bắt được kiến thức trọng tâm, mối liên kết của chúng, bài học trở nên đơn điệu, khó nhớ kiến thức, không kích thích được tính sáng tạo của cá nhân và tập thể. Bên cạnh đó học sinh luôn cảm thấy mất tự tin khi đứng trước tập thể, không biết làm thế nào để trình bày một vẫn đề cho logic và mang tính thuyết phục. Kết quả dẫn đến học sinh không tập trung trong giờ học, mất tự tin khi đến lớp, buồn chán, thất vọng và đánh mất sự đam mê học hỏi. Trăn trở trước thực tế hết sức khó khăn: Trường chúng tôi là một trường nội trú, số lớp học của các khối rất ít (khối lớp nhiều nhất chỉ có 3 lớp, khối lớp ít nhất chỉ có 1 lớp) học sinh không được phân thành các lớp chọn, mặt bằng nhận thức kém vì phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Những em là học sinh người kinh lại rơi vào các trường hợp học sinh cá biệt hay con em các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như cha mẹ li hôn, cha mẹ lo làm kinh tế nên không có thời gian chăm sóc, quản lý con cái Vì thế việc giúp các em nâng cao trình độ nhận thức, tiếp thu bài học nhanh, phát huy tính sáng tạo, khả năng tư duy và tự giác học tập là một vấn đề nan giải đối với đội ngũ giáo viên của Trường. Cũng chính từ lý do này, tôi đã nghiên cứu, áp dụng và mạnh dạn đưa ra biện pháp ban đầu, giúp học sinh biết kết hợp một số phương pháp học tập tích cực và sử dụng SĐTD trong môn Sinh học và môn Công nghệ. Từ năm 2010 trở về trước, với sự tìm tòi thử nghiệm, được sự giúp đỡ của tập thể, bản thân tôi đã chủ động từng bước triển khai tiết học bằng cách cho học sinh chuẩn bị bài mới ở nhà, trên lớp học thầy và trò cùng hoạt động nhóm, sử dụng đồ dùng học tập phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, giáo viên dẫn dắt gợi mở vấn đề, đặt câu hỏi, học sinh nghiên cứu và trả lời các câu hỏi mà giáo viên đưa ra. Thật vui mừng, trên tổng thể, với phương pháp dạy học này, chúng tôi đã thu được nhiều thành tích đáng khích lệ, tỉ lệ học sinh đạt điểm khá giỏi rất cao, không có học sinh thi lại môn Sinh học. Từ năm 2010 đến nay, tôi đã sử dụng SĐTD để dạy môn Sinh học và môn Công nghệ trong chương trình chính khóa. Tôi nhận thấy, nếu chúng ta chuyển ngay từ phương pháp học ghi chép sang sử dụng bản đồ tư duy thì học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn. Học sinh sẽ lúng túng không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết tìm từ chìa khóa, không biết thiết kế một SĐTD cho hiệu quả. Để đánh giá thực trạng học sinh khi chưa được hướng dẫn thiết kế SĐTD, chúng tôi đã làm một phép so sánh thông qua một số bài kiểm tra 15 phút. Dạng đề thứ nhất: cho học sinh trả lời câu hỏi bằng phương pháp truyền thống, học thuộc lòng và nghi chép lại. Dạng đề thứ hai: yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi bằng cách sơ đồ hóa hiểu biết của các em. Kết quả cho thấy điểm số của hai dạng bài kiểm tra là tương đương nhau. Điều này cho thấy muốn học sinh hiểu và vận dụng tốt phương pháp học mới thì phải hướng dẫn và giúp các em chuyển từ lối học cũ sang cách học mới một cách cụ thể. Biện pháp nào có thể giải quyết những tồn tại gặp phải khi thực hiện sáng kiến kinh nghiệm khi mà hầu hết học sinh không biết tìm những từ trọng tâm mà chỉ viết được các ghi chú theo kiểu truyền thống? Các em chỉ biết cách chắt lọc thông tin từ sách giáo khoa, các ghi chú này vẫn dài mà không cần thiết cho việc học của học sinh trong bài học đó, như vậy thời gian học bị tiêu hao mà không hiệu quả, các ghi chép dài dòng khó nhớ. Cuối tiết học tôi đặt câu hỏi để kiểm tra xem các em có ghi nhớ được gì không. Câu trả lời là hầu hết các em không thể nhớ được nội dung và hệ thống hóa được kiến thức của bài, học sinh phải nhìn lại sách giáo khoa mới trả lời được các câu hỏi. Đây là khó khăn của hầu hết các thầy cô và học sinh gặp phải khi chuyển từ cách học truyền thống sang sử dụng SĐTD. Tất cả chúng ta đều nhận thấy SĐTD giúp người học sáng tạo hơn, tiết kiệm thời gian hơn, giải quyết các vấn đề triệt để hơn, thấy được bức tranh tổng thể, lên được kế hoạch, truyền đạt thông tin tốt hơn; và cảm nhận bước đầu: không khí tiết học nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn Tuy nhiên, làm sao để áp dụng cho đối tượng học sinh có học lực từ trung bình trở xuống, đặc biệt với học sinh là dân tộc thiểu số ở vùng cao ? Đây lại là một vấn đề nan giải đặt ra. Và chúng tôi lai tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm, để từ đó có kinh nghiệm sẽ trình bày phần tiếp sau. Kết luận phần 1 Bên cạnh việc đổi mới mục tiêu và nội dung dạy học, thì đổi mới phương pháp dạy học với mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm chính là bước phát huy tính tự giác, tích cực, độc lập, sáng tạo của người học Đội ngũ giáo viên Trường PTDTNT Tây Nguyên đã từng bước áp dụng phương pháp dạy học bằng SĐTD trong thời gian qua, với một số môn hoc, trong đó có môn SH & CN. Từ thực tế sử dụng và kết quả mang lại, có thể khẳng định SĐTD là một công cụ hữu ích trong giảng dạy và học tập. Tuy nhiên, việc thực hiện SĐTD không đơn giản và dễ dàng, khi mà học sinh đang quen với phương pháp truyền thống từ bao nhiêu năm nay. Vậy, dạy học theo phương pháp SĐTD như thế nào cho hiệu quả nhất ? Từ những suy nghĩ trên, phần trọng tâm của đề tài sẽ trình bày các nội dung biện pháp phối hợp sử dụng SĐTD với hoạt động nhóm và thảo luận, rèn luyện kỹ năng báo cáo của cá nhân để phát huy tính tự chủ, sáng tạo cho học sinh, đồng thời để giáo viên lựa chọn phương pháp phù hợp và đạt hiệu quả cao trong quá trình truyền thụ bài giảng. Những nội dung này sẽ được trình bày kỹ trong phần 2. Phần 2 BIỆN PHÁP PHỐI HỢP SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY VỚI HOẠT ĐỘNG NHÓM, THẢO LUẬN, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG BÁO CÁO CỦA CÁ NHÂN TRONG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC-CÔNG NGHỆ [...]... đây giáo viên không bó buộc cứng nhắc ý tư ng của học sinh, cần tôn trọng các em và chỉ nhắc nhở khi có những học sinh vẽ sơ đồ bằng những hình dáng không phù hợp với lứa tuổi hay nội dung kiến thức [Hinh 7: Bài học bằng sơ đồ tư duy] 2.2.5 Tiến trình phối hợp hoạt động nhóm, thảo luận, rèn luyện kỹ năng báo cáo và sử dụng sơ đồ tư duy - Công tác chuẩn bị: Đối với giáo viên: soạn bài và thiết kế bài... và SĐTD của từng nhóm trên bảng Thời lượng tiến hành hoạt động này chiếm gần 2/3 hoạt động của tiết học Bước 5: Giáo viên nhận xét tiết học, đánh giá hoạt động từng nhóm và xếp loại cho điểm những em có thành tích tốt trong tiết học Kết quả bài học được xây dựng bởi hoạt động chuẩn bị ở nhà của học sinh, hoạt động thảo luận nhóm, báo cáo trước lớp, thiết kế sơ đồ của các nhân và hoạt động thảo luận chung... hình trong sách giáo khoa cũng như đưa ra được các ví dụ hợp lý Đây chính là bước đệm để giúp học sinh chuyển sang cách học với SĐTD một cách hiệu quả 2.2.3 Hướng dẫn học sinh hiểu khái niệm, ý nghĩa, biết cách thiết kế sơ đồ tư duy và tìm từ chìa khóa [ Hình 5: Giới thiệu sơ đồ tư duy] Sau khi học sinh đã quen với cách học chủ động trong hoạt động nhóm, giáo viên cần có tiết ngoại khóa hoặc phụ đạo để... tiêu phối hợp hoạt động nhóm, thảo luận, rèn luyện kỹ năng báo cáo của cá nhân nhằm nâng cao chất lượng dạy, học môn Sinh học - Công nghệ Việc sử dụng phương pháp SĐTD phối hợp với các phương pháp học tập hoạt động nhóm, thảo luận, rèn luyện kỹ năng báo cáo của cá nhân trong dạy học nhf đạt tới các mục tiêu sau: Giúp học sinh chuyển từ cách học truyền thống sang cách học tích cực thông qua hoạt động nhóm. .. thành 4 nhóm, trong đó có cả học sinh giỏi, khá, trung bình và yếu xem lẫn nhau Việc phân nhóm và hoạt động cùng nhau một cách cố định trong mỗi tiết học sẽ giúp các em làm quen với nhau và tinh thần hỗ trợ sẽ được nâng cao bởi vì kết quả hoạt động của mỗi nhóm sau mỗi tiết học đều được đánh giá, xếp loại Kết quả hoạt động của mỗi thành viên chính là kết quả hoạt động chung của cả nhóm Mỗi nhóm đều... của nhóm đều phải nỗ lực và hoạt động hết sức mình, nếu cá nhân nào không hiểu nội dung kiến thức, các em bắt buộc phải tìm tòi hay hỏi bạn bè để hiểu và trả lời được những vấn đề đó Việc chia nhóm ngay từ những ngày đầu rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả hoạt động và điểm số của các em sau này 2.2.2 Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm chủ động - bước đệm để chuyển sang học bằng sơ đồ tư duy. .. Việc hoạt động nhóm theo phương pháp chia nhóm cố định sẽ hỗ trợ học sinh có học lực yếu kém ở các trường dân tộc nội trú hay những trường có lượng học sinh khá giỏi còn hạn chế, giải quyết những tồn tại này [Hình 6: Học sinh tham gia tiết ngoại khóa về sơ đồ tư duy] 2.2.4 Giáo viên thiết kế mẫu sơ đồ tư duy Việc tìm hiểu lý thuyết chỉ là bước mở đầu, việc thực hành và giúp các em được tiếp cận với. .. có nhóm trưởng, qua quá trình áp dụng giảng dạy và theo dõi của cá nhân, tôi thấy rằng nếu phân công nhóm trưởng dễ dẫn đến hiện tư ng những em học sinh yếu hơn sẽ ỷ lại, đợi chờ kết quả của nhóm trưởng và các bạn khác mà không vân động suy nghĩ, đóng góp ý kiến cũng như khả năng tư duy của mình Tôi yêu cầu các nhóm hoạt động theo tiêu chí mà giáo viên đưa ra Việc cá nhân nào sẽ đại diện cho cả nhóm. .. khan Ngoài ra, với phương pháp SĐTD có thể áp dụng cho nhiều môn học, có thể sử dụng rộng rãi ở nhiều trường học, kể cả các địa phương có điều kiện khó khăn, vùng xa xôi 2.2 Nội dung và cách thức phối hợp hoạt động nhóm, thảo luận, rèn luyện kỹ năng báo cáo của cá nhân trong dạy, học môn Sinh học - Công nghệ ở Trường Dân tộc nội trú Tây Nguyên Để giúp học sinh phối hợp tốt hoạt động nhóm, thảo luận,... ý tư ng của giáo viên, việc này sẽ hạn chế tính sáng tạo của các em Kết thúc hoạt động nhóm học sinh phải nắm bắt được tổng thể kiến thức có trong bài học, giải thích được kênh hình của bài, trả lời các câu hỏi của giáo viên và câu hỏi trong sách giáo khoa, bổ sung được sơ đồ của mình theo ý tư ng thảo luận của nhóm và sẵn sàng để chuyển sang hoạt động tiếp theo của tiết học Thời lượng của việc hoạt . SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: " KINH NGHIỆM PHỐI HỢP SƠ ĐỒ TƯ DUY VỚI HOẠT ĐỘNG NHÓM" MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Bước vào. mới tích cực, phối hợp các phương pháp dạy học tích cực với nhau để tạo hiệu quả cao trong tiết học là rất cần thiết. 1.2. Thực trạng sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy với hoạt động nhóm, thảo luận,. pháp phù hợp và đạt hiệu quả cao trong quá trình truyền thụ bài giảng. Những nội dung này sẽ được trình bày kỹ trong phần 2. Phần 2 BIỆN PHÁP PHỐI HỢP SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY VỚI HOẠT ĐỘNG NHÓM,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Kinh nghiệm phối hợp sơ đồ tư duy với hoạt động nhóm, SKKN Kinh nghiệm phối hợp sơ đồ tư duy với hoạt động nhóm, SKKN Kinh nghiệm phối hợp sơ đồ tư duy với hoạt động nhóm

Từ khóa liên quan