SKKN Lựa chọn một số bài tập nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân của học sinh 11

17 1.8K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2015, 16:15

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG MẮC TRONG KỸ THUẬT NHẢY XA ƯỠN THÂN CỦA HỌC SINH 11" I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Hoạt động thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng không thể thiếu được trong đời sống con người, góp phần tích cực vào việc giáo dục và xây dựng con người mới. Trong những năm gần đây khi đất nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ về kinh tế - chính trị - khoa học kỹ thuật - văn hoá giáo dục , cùng với sự phát triển mạnh mẽ đó thì phong trào TDTT củng có những bước tiến đáng kể cả về qui mô lẫn chất lượng, ngoài họat động TDTT đỉnh cao thì hoạt động giáo dục thể chất trong các trường học cũng được nâng lên một bước đáng kích lệ. Hiện nay hoạt động giáo dục thể chất trong các trường học được Đảng, Nhà nước coi là một bộ phận quan trọng của giai đoạn phat trien toàn diện nằm trong hệ thống giáo dục đào tạo của đất nước. Nhằm giảng dạy cho thế hệ trẻ là những chủ nhân tương lai của đất nước có được một trình độ chuyên môn vững vàng, có đạo đức trong sạch lành mạnh mà còn phải có một thể lực cường tráng, không những đẹp về tâm hồn mà còn phải đẹp về hình thể. Đây cũng là mục tiêu chính của nền giáo dục nước ta là phát triển con người toàn diện trên tất cả các mặt đức, trí, thể, mỹ. Đứng trước sự quan tâm đó của Đảng và Nhà nước ngành giáo dục - đào tạo nước ta cũng đã có những biện pháp cấp thiết để nâng cao hoạt động giáo dục thể chất trong các trường học hơn một bước, để theo kịp với sự phát triển chung của đất nước như hàng năm Bộ Giáo dục cần tổ chức đều đặn các giải học sinh giỏi TDTT cấp quốc gia tại các tỉnh thành tổ chức các giải học sinh cấp tỉnh. Ngoài ra ngành giáo dục còn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn các hội nghị để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn TDTT. Bên cạnh đó tại các trường học hàng năm vẫn có hàng loạt các giải thể thao của trường diễn ra và những kết quả, những thành công càng được nâng lên đây cũng là những đòi hỏi khách quan của người tập. Đứng trước tình hình đó là một giáo viên giảng dạy trực tiếp môn học này tôi thấy mình cần phải tự học hỏi, sự tìm tòi và những phương pháp những bài tập sao cho phù hợp với lứa tuổi học sinh với điều kiện giảng dạy tại trường hiện nay để đem lại hiệu quả cao nhất trong quá trình giáo dục. Vậy với số lượng thời gian quá ít cho một môn học, cho một kỹ thuật động tác thì chúng ta cần phải có những đánh giá về chuyên, những bài học kinh nghiệm của năm học trước cho năm học sau để có những điều chỉnh kịp thời trong quá trình giảng dạy để người học có được sự tiếp thu các kỹ thuật động tác nhanh nhất, một kết quả học tập tốt nhất. Xuất phát từ vấn đề trên trong những năm vừa qua việc học các kỹ thuật động tác của các môn thể thao còn gặp nhiều khó khăn, khó khăn về thời gian, về điều kiện tập luyện nhưng cái cơ bản là những nguyên nhân sai lầm và các biện pháp khắc phục. Đối với môn nhảy xa ưỡn thân cũng vậy đây là một kỹ thuật động tác khó có nhiều sai lầm mà học sinh thường mắc phải. Vậy muốn khắc phục những sai lầm đó kể nâng cao khả năng tiếp thu động tác, kết quả học tập của học sinh và thông qua việc giảng dạy kỹ thuật này trong những năm học trước. Tôi đã rút ra những kinh nghiệm là phải có những bài tập và biện pháp tập cơ bản hợp lí cho những sai lầm thường mắc này. Từ đó tôi đã mạnh dạn “Lựa chọn một số bài tập nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân của học sinh 11 trường THPT Đào Duy Từ”. Việc lựa chọn này sẽ cho chúng ta những cơ sở về những sai lầm trong quá trình học tập và có những biện pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. II- NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Để đi sâu vào vấn đề trên tôi xác định ra 2 nhiệm vụ sau: 1) Xác định ra các nguyên nhân sai lầm thường mắc trong học kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân. 2) Lựa chọn một số bài tập, biện pháp nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong dạy và học kỹ thuật nhảy xa ưỡn than III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực hiện giải quyết vấn đề nghiên cứu tôi đã tiến hành sử dụng một số phương pháp sau 1) Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu có liên quan . Để thực hiện phương pháp này tôi đã tiến hành đọc và tham khảo các sách lý luận vàp hương pháp TDTT, phương pháp giảng dạy TDTT, sách Điền kinh, sách thể dục 10,11 và 12 (sách dùng cho GV) 2) Phương pháp phỏng vấn Để đảm bảo mang tính khoa học và thực tiễn tôi đã trực tiếp phỏng vấn một số ý kiến của các thầy cô giáo dạy thể dục có kinh nghiệm nhiều năm, các học sinh đã được học kỹ thụât nhảy xa ưỡn thân để có những ý kiến về những sai lầm mà học sinh thường mắc phải. 3) Phương pháp quan sát sư phạm Để tiến hành giải quyết vấn đề này tôi đã tiến hành quan sát trong quá trình giảng dạy để tìm ra những sai lầm để áp dụng những biện pháp sửa chữa đối với học sinh. 4) Phương pháp thực nghiệm sư phạm Tôi đã sử dụng phương pháp này để kiểm nghiệm đánh giá tìm hiểu tính hiệu quả trong quá trình thực hiện các bài tập vào thực tế giảng dạy. Sau khi đã lựa chọn và xác định được các bài tập tôi đã tiến hành cho tập luyện trong quá trình học kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân. IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1) Địa điểm thực hiện: Tại tổ TD-QP trường THPT Đào Duy Từ - TP Thanh Hoá 2) Đối tượng thực hiện: Lớp 11B2, 11B4 và 11B5 Trường THPT Đào Duy Từ. 3) Thời gian thực hiện: - Thời gian tổ chức quan sát và phỏng vấn : Từ tháng 12/2007 - 2/2009 - Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2009 - 02/2010. V- KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 1) Giải quyết nhiệm vụ 1: Xác định ra các nguyên nhân sai lầm thường mắc trong học kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân. Trong quá trình giảng dạy môn nhảy xã ưỡn thân để học sinh dễ hiểu và nắm bắt nhanh được kỹ thuật động tác khi phân tích kỹ thuật thường được chia làm 4 giai đoạn là: - Chạy đà - Giậm nhảy - Bay trên không - Rơi xuống cát Trong 4 giai đoạn này thì giai đoạn giậm nhảy là khâu quan trọng nhất, nó quyết định đến thành tích nhảy xa của học sinh. Song các giai đoạn khác cũng có một vị trí địa điểm, yêu cầu và mối liên quan của nó. Vậy trong quá trình giảng dạy và học tập thì mỗi giai đoạn kỹ thuật đều có những học sinh mắc phải những sai lầm trong quá trình luyện tập. Nên chúng ta cần phải tìm ra những nguyên nhân và những sai lầm thường mắc trong quá trình tập luyện học kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân. Học kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân là một kỹ thuật tương đối phức tạp, có độ khó cao đòi hỏi người tập thực hiện động tác phải đảm bảo độ chính xác. Trong quá trình học kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân thì học sinh có thể mắc phải nhiều sai lầm khác nhau do những nguyên nhân khác nhau thường là do 2 nguyên nhân chính là chủ quan và khách quan. Mỗi giai đoạn kỹ thụât khác nhau thì xuất hiện những sai lầm khác nhau. Để hiểu rõ những nguyên nhân gây nên những sai lầm trong kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân mà đa số các học sinh mắc phải. Để đạt được hiệu quả trong các giờ học, trong các giờ lên lớp giảng dạy kỹ thuật của các giai đoạn, người dạy phải dự kiến được những nhược điểm mà học sinh thường mắc phải từ đó có biện pháp ngăn ngừa và khắc phục. Dựa vào quá trình đọc phân tích và tổng hợp các tài liệu có liên quan, bằng sự trao đổi phỏng vấn một số ý kiến của các thầy cô giáo có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm và những học sinh đã học kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân để tôi có đủ các thông tin về những sai lầm thường mắc những nguyên nhân gây nên những sai lầm đó. 1.1- Kết quả của phương pháp quan sát sư phạm: Tôi đã sử dụng phương pháp quan sát sư phạm trong các giờ học cũng như trong giờ kiểm tra kết thúc môn học, kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân của học sinh khối 11 năm học 2007-2008, 2008-2009. Đây là phương pháp chủ yếu để tiến hành xét ra những sai lầm thường mắc nhất của học sinh. Quan sát đúng với ngay những học sinh kỹ thuật nhảy xa mà tôi trực tiếp giảng dạy để quan sát được toàn bộ quá trình học kỹ thuật động tác. Trong thời gian quan sát lần lượt qua các buổi học tôi đã tìm ra những sai lầm thường mắc phải là: 1) Bước đà cuối cùng quá dài đặt chân giậm bằng gót 2) Chưa duỗi hết chân giậm khi giậm nhảy 3) Chưa thực hiện được động tác bước bộ trên không. 4) Tốc độ chạy đà giậm xuống trong những bước cuối chưa có tính nhịp điệu động tác chưa thực hiện được động tác ưỡn thân trên không 5) Bụng ưỡn về trước và cẳng chân gập gót chạm mông 6) Chưa thực hiện động tác ưỡn thân trên không. 7) Chân chạm đất sớm, không tận dụng được đường bay của trọng tâm cơ thể. 8) Khi tiếp đất người bị ngã ra sau. Trên đây là những sai lầm cơ bản nhất trên cơ sở những lần thực hiện kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân. Một vấn đề được đặt ra là phải xác định những sai lầm nào là chung nhất và phổ biến nhất mà người tập thường mắc phải để có những bài tập những biện pháp khắc phục hợp lí nhất khi mà thời gian giành cho học kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân quá ít thời gian tập luyện không được nhiều. Nếu mà đưa được hết các bài tập các biện pháp để sửa chữa sai lầm thì thời gian không đủ. Vậy tôi phải phân tích những kết quả mà phương pháp quan sát sư phạm thu được Kết quả mà phương pháp quan sát sư phạm (n =100 HS) TT Sai lầm Số HS thực hiện 1 2 3 4 5 6 7 8 1 100 HS 50 20 60 20 5 60 15 10 2 Tỉ lệ % 50 20 60 20 5 60 15 10 Qua bảng trên ta thấy - ở sai lầm 1 có 50 HS trong quá trình học mắc phải chiếm 50% - ở sai lầm 2 có 20 HS trong quá trình học mắc phải chiếm 20% - ở sai lầm 3 có 60 HS trong quá trình học mắc phải chiếm 60 % - ở sai lầm 4 có 20 HS trong quá trình học mắc phải chiếm 20% - ở sai lầm 5 có 5 HS trong quá trình học mắc phải chiếm 5% - ở sai lầm 6 có 60 HS trong quá trình học mắc phải chiếm 60% - ở sai lầm 7 có 15 HS trong quá trình học mắc phải chiếm 15% - ở sai lầm 8 có 10 HS trong quá trình học mắc phải chiếm 10% Như vậy qua quan sát sư phạm tôi thấy rằng ở những sai lầm 1,2,3,4,6,7 là những sai lầm chiếm tỉ lệ nhiều hơn. Vậy có thể nói rằng đây là những sai lầm cơ bản nhất học sinh thường mắc phải trong quá trình học tập kỹ thuật nhảy ra còn các sai lầm còn lại tỉ lệ mắc là ít, không có nhiều, vậy có thể nói đây là những sai lầm không diễn ra thường xuyên và không phổ biến ở người tập. 1.2. Kết quả của phương pháp phỏng vấn Tôi đã tiến hành phương pháp này bằng cách phát phiếu hỏi trực tiếp cho những học sinh đã được học kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân trong năm học 2007-2008 và 2008-2009 sau khi các em đã kiểm tra kết thúc kỹ thuật môn học này. Dùng phiếu hỏi trong quá trình học kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân thì các em thường mắc phải những sai lầm nào trong 8 sai lầm trên (trong những sai lầm mà tôi quan sát được), các em đã đánh dấu vào ô sai lầm nào mà các mắc phải trong quá trình học kỹ thuật. Sau khi thu phiếu hỏi tôi thu được kết quả qua bảng sau: Kết quả phỏng vấn 100HS qua 2 năm học 2007-2008 và 2008-2009 TT Sai lầm Số HS được hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 100 HS 45 20 65 20 7 70 13 9 2 Tỉ lệ % 45 20 65 20 7 70 13 9 Qua từng câu hỏi thì trong 100 HS được hỏi các học sinh mắc phải những sai lầm đó thể hiện qua bảng như sau: Sai lầm 1 có 45/100 HS mắc phải chiếm 45% Sai lầm 2 có 20/100 HS mắc phải chiếm 20% Sai lầm 3 có 65/100 HS mắc phải chiếm 65% Sai lầm 4 có 20/100 HS mắc phải chiếm 20% Sai lầm 5 có 7/100 HS mắc phải chiếm 7% Sai lầm 6có 70/100 HS mắc phải chiếm 7% Sai lầm 7 có 13/100 HS mắc phải chiếm 13% Sai lầm 8 có 9/100 HS mắc phải chiếm 9% Với kết quả như vậy ta thấy các sai lầm 1,2,3,4,6 vẫn là những sai lầm mà các em học thường mắc phải và chiếm tỉ lệ cao. [...]... Ti ch bt xa n thõn - Ti ch bt lờn cao cng thõn - Thc hin ng tỏc bt cúc 30m x 2 ln Sau khi cú cỏc bi tp v bin phỏp tp nhm khc phc nhng sai lm thng mc trong hc k thut nhy xa n thõn Trong quỏ trỡnh ging dy k thut ng tỏc nhy xa n thõn cho cỏc lp 11B2, 11B4 v 11B5 t ngy 3/2/2010 n 28/2/2010 Tu tng giai on hc k thut m cú nhng ng tỏc sai thỡ tụi tin hnh a cỏc bi tp khc phc nhng ng tỏc sai ú cho hc sinh tp... bin phỏp khc phc nhng sai lm ú trong quỏ trỡnh dy mụn nhy xa n thõn cho hc sinh khi 11 trng THPT o Duy T l mt vic lm m cỏc giỏo viờn ging dy cn chỳ ý, cn quan tõm hc sinh cú th tip thu cỏc k thõt ca cỏc mụn hc c tt hn VI- KT LUN V KIN NGH 1) Kt lun Trong quỏ trỡnh ging dy k thõt ng tỏc nhy xa n thõn cho hc sinh khi 11 trng THPT o Duy T nhng nm hc trc õy ó phỏt hin ra c nhng sai lm trong quỏ trỡnh hc... phỏp sa cha cỏc sai lm tụi ó thc hin kt hp trong quỏ trỡnh ging dy k thut nhy xa n thõn ca hc sinh lp 11 Trng THPT o Duy T nm hc 2009-2010 l n gin, hc sinh d thc hin v t c kt qu tt trong quỏ trỡnh dy k thut nhy xa n thõn v cú th ỏp dng tt trong mụn hc nhy xa ny 2) Kin ngh Qua nhng nm ging dy va qua v xut phỏt t nhng suy ngh ca bn thõn l nõng cao cht lng k thut trong quỏ trỡnh dy k thut nhy xa n thõn tụi... cỏc bi tp v bin phỏp nhm khc phc nhng sai lm thng mc trong quỏ trỡnh dy v hc k thut nhy xa n thõn Sau khi ó tỡm ra nhng nguyờn nhõn ca cỏc sai lm tụi ó tin hnh la chn mt s bi tp v bin phỏp tp luyn khc phc nhng sai lm i vi cỏc hc sinh lp 11 B2, 11B4 v 11B5 nm hc 2009-2010 nh sau: * Bi tp v nhng bin phỏp tp luyn 2.1 Sai lm 1: Bc cui cựng quỏ di t chõn gim bng gút - Trong chy chỳ ý nõng cao trng tõm c... ca cỏc lp trong 2 nm hc ú t c nh sau: - Cú 20% HS trong lp t im 9 -10 - Cú 15% HS trong lp t im 8 - Cú 20% HS trong lp t im 7 - Cú 35% HS trong lp t im 5 - 6 - Cú 10% HS trong lp t im di 5 T ú tụi ó i sõu vo 5 sai lm trờn tỡm ra nhng nguyờn nhõn ca nhng sai lm ú, t ú cú cỏc bi tp v nhng bin phỏp phự hp trong qỳa trỡnh ging dy cú th khc phc nhng sai lm ú mt cỏch tt nht * Nguyờn nhõn ca 5 sai lm thng... sau: - Vic xỏc nh nhng sai lm trong quỏ trỡnh ging dy k thut nhy xa n thõn trờn õy l c bn nht cỏc ng nghip cú nhng phng ỏn khc phc - Cỏc bi tp v bin phỏp tụi a ra trong quỏ trỡnh ging dy k thut nhy xa n thõn cho hc sinh lp 11 trng THPT o Duy T nm hc 2009-2010 l t hiu qu cao Vy cỏc bn ng nghip cú th s dng c cỏc bi tp v bin phỏp ny trong ging dy k thut nhy xa n thõn i vi hc sinh khi 11 ... nhy xa n thõn ó mang li mt hiu qu rừ rt l t l hc sinh trong lp t c im 9-10 so vi 2 nm trc tng lờn 30% im 8 so vi 2 nm trc tng lờn 15% v c bit l khụng cú hc sinh t im di 5 iu ny mt ln na chng t rng vic tip thu k thut ca cỏc hc sinh ó c tt hn, khụng cũn nhiu sai lm lm nh hng n kt qu kim tra T ú qua kinh nghim ging dy trong nhng nm hc va qua, thỡ vic tỡm ra nhng nguyờn nhõn ca nhng sai lm thng mc trong. .. tỡm ra nhng sai lm c bn thng mc phi trong quỏ trỡnh dy v hc k thut nhy xa n thõn tụi ó tin hnh so sỏnh kt qu 2 phng phỏp quan sỏt v phng vn hc sinh c th hin qua bng sau: Sai lm TT S HS 1 2 3 4 5 6 7 8 50 20 60 20 5 60 15 10 phng 45 20 65 20 7 70 13 9 c hi 1 P2 quan sỏt 2 P2 vn Trờn õy qua bng so sỏnh gia 2 phng phỏp ta thy rng: cỏc sai lm 1,2,3,4 v 6 l cỏc sai lm chim t l cao nht T nhng sai lm ú v kt... t ging dy trong nhng nm va qua v qua phng phỏp quan sỏt s phm trong quỏ trỡnh ging dy tụi cú th a ra cỏc nguyờn nhõn sai lm ú l: - Sai lm 1: Bc cui cựng quỏ di t chõn gim bng gút Nguyờn nhõn l: - Chy khụng n nh - Trong quỏ trỡnh chy nhng bc mi khụng nõng c trng tõm cú th lờn - Sai lm 2: Cha dui ht chõn gim khi gim nhy Nguyờn nhõn l: - Chõn gim nhy cũn yu - Quỏ chỳ ý n ng tỏc n thõn - Sai lm 3: Cha... phn ln cỏc hc sinh hc k thõt nhy xa ó khc phc c nhng sai lm m trong nhng nm hc trc thng mc phi K thut ng tỏc c nõng lờn a s ó thc hin ỳng ng tỏc, th hin qua im kim tra k thut nhy xa n thõn vi: - 50% lp hc t im 9 -10 - 30% lp t im 8 - 15% lp hc t im 7 - 5% lp hc t im 5-6 - Khụng cú im yu kộm Vy qua thc tin chỳng ta thy vic a cỏc bi tp, cỏc bin phỏp vo tp luyn nhm khc phc nhng sai lm thng mc trong quỏ trỡnh . nguyên nhân sai lầm thường mắc trong học kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân. 2) Lựa chọn một số bài tập, biện pháp nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong dạy và học kỹ thuật nhảy xa ưỡn than III thường mắc này. Từ đó tôi đã mạnh dạn Lựa chọn một số bài tập nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân của học sinh 11 trường THPT Đào Duy Từ”. Việc lựa chọn. NGHIỆM ĐỀ TÀI: "LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG MẮC TRONG KỸ THUẬT NHẢY XA ƯỠN THÂN CỦA HỌC SINH 11& quot; I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Hoạt động thể dục thể thao là một bộ phận quan

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan