0

SKKN Một số đổi mới trong công tác quản lý trường THPT Nguyễn Hữu Huân của Hiệu Trưởng

18 1,408 4
  • SKKN Một số đổi mới trong công tác quản lý trường THPT Nguyễn Hữu Huân của Hiệu Trưởng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2015, 14:07

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN CỦA HIỆU TRƯỞNG” I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Lý do chọn đề tài: Trong những năm gần đây giáo dục Việt Nam đang chủ trương tiến hành đổi mới quản lý giáo dục trong nhà trường. Đây là vấn đề rất cần thiết đối với nền giáo dục Việt Nam. Tạo ra một môi trường mới, một phong cách quản lý mới để hoà nhập với nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, nhưng vẫn giữ nguyên giá trị giáo dục truyền thống và mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc. Thực tế ai cũng mong muốn đổi mới quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục. Nhưng thực tế đó không hề đơn giản vì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: trình độ con người, điều kiện cơ sở vật chất, cơ chế quản lý . Bản thân tôi luôn đồng tình với phong trào phát động đúng đắn về “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” của Bộ Giáo dục-Đào tạo. Vì vậy, là một Hiệu trưởng vừa được bổ nhiệm hơn một năm qua, tôi luôn cố gắng từng bước tạo nên một sự thay đổi có hiệu quả trong công tác quản lý nhà trường. Trên cơ sở những công việc đã và đang làm, tôi chọn đề tài “Một số đổi mới trong công tác quản lý trường THPT Nguyễn Hữu Huân của hiệu trưởng” để trao đổi, học hỏi từ các đồng nghiệp nhằm tiếp tục bổ sung vào vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình hầu thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý trong nhà trường, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị. II. NỘI DUNG: 1. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ: Năm học 2013-2014 trường THPT Nguyễn Hữu Huân có 47 lớp, ban giám hiệu có một Hiệu trưởng và hai Phó Hiệu trưởng, trong đó có một Phó Hiệu trưởng vừa được đề bạt bổ nhiệm vào tháng 12 năm 2012. Ban giám hiệu đương nhiệm đã thể hiện được tinh thần vượt khó, phấn đấu học tập, tham gia các khóa bồi dưỡng để nâng cao trình độ, đến nay có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có năng lực chuyên môn từ khá trở lên, có ý thức tự rèn luyện về phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong công tác; có tinh thần đoàn kết xây dựng tập thể tiên tiến, quan tâm chăm lo đời sống giáo viên, đồng cảm và chia sẻ với đồng nghiệp, đặt quyền lợi cộng đồng lên trên quyền lợi cá nhân. Có nhiều cố gắng trong công tác xã hội hóa giáo dục, vận động các lực lượng xã hội ở địa phương huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị. Tuy nhiên việc khiếm khuyết một Phó Hiệu trưởng và một Phó Hiệu trưởng vừa được bổ nhiệm mới (nhiệt tình, năng động và đang theo học khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý) có tác động nhất định đến công tác quản lý nhà trường về tiến độ thực hiện các chức năng quản lý. Ban giám hiệu, nhất là hiệu trưởng còn ôm hầu hết các công việc sự vụ như lập kế hoạch, viết báo cáo. Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá có lúc, có nơi còn chưa sâu sát, kiên quyết, kịp thời. Công tác chuyên môn tiếp tục được chú trọng và ổn định, cơ sở vật chất ngày một xuống cấp, thu nhập tăng thêm cuối năm 2012 của CB-GV-NV có giãm so với năm học trước, ít nhiều tác động đến tâm tư tình cảm của các thành viên trong hội đồng sư phạm trong đó có sự trăn trở của bản thân tôi, một hiệu trưởng vừa được bổ nhiệm vào tháng 3 năm 2012. Với thực trạng nêu trên, tôi đã và đang tổ chức thực hiện một số giải pháp như sau: 2. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP - TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 2.1. Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, thực thi pháp luật về đường lối, chính sách, điều lệ, quy chế giáo dục. 2.1.1. Mục tiêu, ý nghĩa của giải pháp: – Tăng cường nhận thức và khả năng tuân thủ, thực thi về luật pháp, đường lối, chính sách trong đời sống, hoạt động giáo dục và các quy định, điều lệ, quy chế giáo dục cho CB-GV-NV. – Mỗi đồng chí cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên nắm vững và có nhận thức chính trị đúng đắn, vận dụng có hiệu quả cao vào quá trình quản lý nhà trường, quá trình giảng dạy và giáo dục HS. – Xây dựng một tập thể sư phạm an tâm công tác, đoàn kết. Đồng thời quan tâm đến chương trình giáo dục HS lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội hình thành động cơ và thái độ học tập đúng đắn. 2.1.2. Nội dung giải pháp: – Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đời sống, xã hội nói chung và giáo dục nói riêng. Đặc biệt là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. – Các cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung của Bộ GD&ĐT, “Mỗi thầy cô giáo là một gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” … – Điều lệ, quy chế giáo dục và các quy định về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung, chương trình, đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông … 2.1.3. Cách thức thực hiện giải pháp: – Thể hiện qua Nghị quyết Chi bộ năm 2013, Kế hoạch năm học 2013-2014 của nhà trường (lịch công tác theo tuần, tháng), Kế hoạch chính trị tư tưởng, Kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác pháp chế năm học 2013- 2014, có điều chỉnh bổ sung tùy theo tình hình thực tế. – Phối hợp các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường để tổ chức thực hiện. – Tuyên truyền, phổ biến trong các buổi họp Hội đồng sư phạm, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm. – Thể hiện qua các khẩu hiệu trong Hội trường, sãnh A … (hoàn thành trước 20/11/2013) – Photo văn bản của nhà nước và của ngành đưa về các tổ thảo luận, dán lên bản tin pháp luật tại sãnh A, phòng Hội đồng và các website của trường (nguồn: P.Pháp chế Sở GD&ĐT, Quận ủy …). – Tiếp tục củng cố, đầu tư phát triển Tủ sách Pháp luật, trang bị cho phòng làm việc của giáo viên và Thư viện có đầy đủ phương tiện nghe nhìn, máy tính truy cập Internet. – Thực hiện khen thưởng CB-GV viết bài thu hoạch chính trị hè 2013 đạt loại xuất sắc và giỏi (vào cuối năm học), CB-GV-NV và HS tích cực tham gia Hội thi “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. – Phối hợp Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên tổ chức Hội thi (16-29/9/2013, 20/11/2013, …), rà soát, bình chọn cá nhân tiêu biểu trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo quý làm cơ sở để tuyên dương khen thưởng vào cuối năm học. 2.1.4. Kết quả đạt được: – Bầu không khí tâm lý tập thể sư phạm nhà trường lành mạnh, đoàn kết, gắn bó hơn. – Có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong đội ngũ. – Chi bộ đạt danh hiệu Trong sạch Vững mạnh năm 2013, thực tốt việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 2.1.5. Kinh nghiệm rút ra: Thực tế có một số CB-GV-NV chưa chú ý quan tâm đến việc nâng cao trình độ nhận thức, lý luận mà chỉ có xu hướng làm nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đơn thuần, chưa nhận thức đầy đủ về vị trí và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, về yêu cầu giáo dục toàn diện HS. Do đó để thực hiện tốt công tác này, cần lưu ý: – Lồng ghép việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung,, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức và tự học”… trong các cuộc họp Hội đồng, họp chi bộ, họp tổ, phòng ban hàng tháng. – Thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng (tổ chức xem clip về Bác Hồ, nói về Bác, Hội thi kể chuyện về Bác Hồ, phát động các đợt sinh hoạt chủ điểm, giới thiệu gương điển hình, thực hiện các tập san về hình ảnh và những lời dạy của Bác, tổ chức viết bài cảm nhận trong toàn thể Hội đồng sư phạm, tổ chức thăm bảo tàng Hồ Chí Minh,…). Thông qua mọi hoạt động từ giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đoàn, các giờ học và công tác chủ nhiệm, tập trung giáo dục học sinh: trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với xã hội … – Xây kế hoạch thực hiện phải khả thi và kiên quyết thực hiện kế hoạch, có ban chỉ đạo, ban tổ chức được phân công nhiệm vụ cụ thể, hợp lý. 2.2. Đổi mới công tác đề bạc, bổ nhiệm tổ trưởng, tuyển chọn giáo viên, nhân viên, tiếp nhận học sinh chuyển trường. 2.2.1. Mục tiêu, ý nghĩa của giải pháp: – Từng bước củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ – Công khai, minh bạch trong công tác đề bạc, bổ nhiệm, tiếp nhận, bố trí sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên và tiếp nhận HS chuyển trường. – Hạn chế tối đa sự nhũng nhiễu, quan liêu, tiêu cực, lạm quyền của hiệu trưởng, nếu có. – Giữ vững sự ổn định, đoàn kết trong nội bộ nhà trường, niềm tin của quần chúng đối với cán bộ lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ của trường, của ngành. 2.2.2. Nội dung giải pháp: – Rà soát, dự báo nhu cầu nhân sự trong năm học 2013-2014 và những năm tiếp theo (tổ trưởng, giáo viên, nhân viên). – Xây dựng quy trình tuyển đề bạc, bổ nhiệm tổ trưởng, tuyển chọn giáo viên, nhân viên và tiếp nhận HS chuyển trường. 2.2.3. Cách thức thực hiện giải pháp: Trên cơ sở các văn bản hiện hành về đề bạt, bổ nhiệm tổ trưởng (Điều lệ trường THCS, THPT … Số: 12/2011/TT-BGD&ĐT), tuyển dụng cán bộ, viên chức và quy định việc học sinh chuyển trường của Bộ GD-ĐT và Sở GD&ĐT Tp.HCM: – Về việc đề bạc, bổ nhiệm tổ trưởng: + Rà soát, hội ý với các Phó hiệu trưởng và ra quyết định tái bổ nhiệm vào đầu năm học. + Bổ nhiệm tổ trưởng mới do hiệu trưởng quyết định có tham khảo: ý kiến của các Phó hiệu trưởng, tổ trưởng nghỉ hưu, của cấp ủy chi bộ, phiếu tín nhiệm của tất cả giáo viên trong tổ hoặc phiếu tín nhiệm trong hội đồng sư phạm. – Về việc tuyển chọn giáo viên, nhân viên mới đến trường xin việc: + Xác định nhu cầu tuyển nhân sự cho năm học mới dựa vào chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, tổng số lớp 3 khối, CB-GV-NV nghỉ hưu, thôi việc … (họp Hội đồng trường, họp BGH-kế toán). + Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng tiếp nhận hồ sơ của người đến trường xin việc nếu có nhu cầu. + BGH rà soát hồ sơ và hẹn giáo viên đến trường để cùng trao đổi với BGH, TTCM trước khi tiến hành cho dạy thử từ 2 đến 3 tiết (dự giờ: đại diện BGH, TTCM, GV trong tổ). Căn cứ ý kiến của BGH, TTCM sau dạy thử và rà soát lại nhu cầu tuyển dụng, hiệu trưởng sẽ đề nghị xin tổ chức Sở nếu GV đạt yêu cầu sát hạch tuyển chọn do Sở GD&ĐT tổ chức. Đối với nhân viên, BGH rà soát hồ sơ và hẹn nhân viên đến trường để cùng trao đổi với BGH, tổ trưởng hành chánh, học vụ trước khi tiến hành hợp đồng thử việc từ 1 đến 3 tháng. – Về tiếp nhận học sinh chuyển trường: + Hiệu trưởng tập hợp phiếu điểm, đơn xin chuyển trường và cùng các Phó hiệu trưởng xem xét. + Hiệu trưởng ký đơn tiếp nhận của trường chuyển đến và giao cho Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trực tiếp trả đơn cho phụ huynh, hướng dẫn phụ huynh về trường chuyển đi hoàn thành hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. Phòng học vụ tiếp nhận lại hồ sơ để kiểm tra và Phó hiệu trưởng chuyên môn tiến hành xếp lớp cho HS. 2.2.4. Kết quả đạt được: – Về việc đề bạc, bổ nhiệm tổ trưởng: + Bổ nhiệm mới TTCM tổ hóa vào đầu năm học 2013-2014 (có lấy phiếu tín nhiệm của giáo viên toàn tổ). + Bổ nhiệm mới TTCM tổ công nghệ vào cuối HKI năm học 2013-2014 (sau khi lấy phiếu tín nhiệm tham khảo của hội đồng sư phạm với đa số thành viên trong các tổ công nghệ, văn, sử, sinh vào chức vụ TTCM). Có sự đồng thuận, nhất trí cao và hoạt động ổn định trong tổ, trong nhà trường sau khi bổ nhiệm . – Về tuyển chọn giáo viên, nhân viên mới đến trường xin việc: + Tuyển 1/5 GV dạy môn chuyên (5 GV dạy thử đều có trình độ thạc sĩ chuyên môn toán, lý và hóa), tuyển 1/1 GV tin học kiêm nhiệm quản trị phần mềm quản lý nhà trường Smas . + Nhà trường ký hợp đồng thử việc 3 tháng với một nhân viên làm công tác thư viện (nhân viên thư viện cũ đã thôi việc), nhân viên này được phòng Tổ chức Cán bộ Sở giới thiệu, đã đạt yêu cầu sát hạch tuyển chọn do Sở GD&ĐT tổ chức. Việc tuyển chọn GV, nhân viên nói trên đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ. – Về tiếp nhận học sinh chuyển trường: + Căn cứ vào tình hình sĩ số học sinh các khối, lớp để tiếp nhận hợp lý. + Giải quyết kịp thời các trường hợp chuyển trường do thay đổi nơi ở từ các tỉnh đến. + Thông qua các Phó Hiệu trưởng để kiểm tra thêm người đến xin chuyển trường đúng là cha, mẹ học sinh góp phần công khai minh bạch, hạn chế tiêu cực, điều tiếng trong việc tiếp nhận học sinh chuyển trường. 2.2.5. Kinh nghiệm rút ra: – Trong công tác cán bộ luôn quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ trong đề bạt cán bộ (lấy ý kiến chi bộ, Hội đồng trường, Hội đồng sư phạm về nguồn quy hoạch nhân sự BGH ; lấy ý kiến chi uỷ chi bộ, GV toàn tổ về bổ nhiệm tổ trưởng). Công bố danh sách nguồn quy hoạch cán bộ trong Hội đồng sư phạm nhằm kích thích sự phấn đấu trong đội ngũ quy hoạch cũng như có được nhiều thông tin phản hồi về đội ngũ này. – Trong công tác tuyển dụng nhân sự đến trường xin việc, không những dựa vào quy định của ngành, căn cứ vào nhu cầu thực tế của nhà trường, đề xuất của tổ trưởng mà còn thành lập Hội đồng tuyển dụng nhà trường gồm Ban giám hiệu, Tổ trưởng và các bộ phân có liên quan để xem xét, đánh giá năng lực giáo viên, nhân viên qua biên bản dự giờ dạy thử, qua thời gian thử việc từ một đến ba tháng. – Cần tiếp tục hoàn thiện quy trình đề bạc, bổ nhiệm tổ trưởng, tuyển chọn giáo viên, nhân viên nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ, công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ. 2.3. Đổi mới phương thức góp ý cho nội dung các văn bản đầu năm học, công tác đối thoại với học sinh, nâng cao vai trò của Hội đồng trường, thu chi hộ quỹ Hội CMHS, dự giờ … 2.3.1. Mục tiêu, ý nghĩa của giải pháp: Từng bước thực hiện một số công việc, lĩnh vực cần thay đổi. Tập hợp và phát triển các nguồn lực để tạo ra sự thay đổi, điều chỉnh kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường, quy chế tổ chức và hoạt động nhà trường, nhằm góp phần phát triển toàn diện HS, phát triển nhà trường theo đường lối và chính sách phát triển GD&ĐT của Đảng, Nhà nước và của Ngành. 2.3.2. Nội dung giải pháp: – Rà soát, điều chỉnh Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2010-2015, Quy chế tổ chức và hoạt động cùng Danh sách Hội đồng trường năm học 2013-2014. – Đầu tư, chuẩn bị các văn bản, văn kiện của Hội nghị cán bộ công chức, Đại hội Cha mẹ học sinh năm học 2013-2014. 2.3.3. Cách thức thực hiện giải pháp: Dựa trên cơ sở các văn bản quy định, hướng dẫn của Nhà nước và của Ngành: – Về các văn bản của Hội nghị cán bộ công chức năm học 2013-2014: + 15/08/2013: Họp liên tịch mở rộng V/v Xây dựng Kế hoạch năm học 2013-2014 trên cở sở đánh giá việc thực hiện Kế hoạch năm học 2012-2013. + 28/08/2013: Hiệu trưởng hoàn thành dự thảo các văn bản (Kế hoạch năm học, nội dung thi đua, nội quy cơ quan, quy chế dân chủ, chi tiêu nội bộ, phối hợp giữa Chính quyền và Công đoàn …) và đưa về các tổ, phòng ban đóng góp ý kiến. + 05/09/2013: Họp liên tịch mở rộng thảo luận, điều chỉnh và thống nhất nội dung một số văn bản dự thảo trên cơ sở đóng góp của các tổ, phòng ban. + 01/10/2013: Họp liên tịch mở rộng thảo luận và thống nhất toàn bộ các văn bản dự thảo và tổ chức Hội nghị cán bộ công chức vào ngày thứ bảy 05/10/2013. – Về công tác đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với đại diện học sinh: Bên cạnh hộp thư góp ý; qua việc công khai qua văn bản họp phụ huynh HS, website, qua bản tin về hoạt động giảng dạy, mua sắm, thu chi tài chính … lãnh đạo còn tổ chức đối thoại trực tiếp với toàn thể HS qua tiết chào cờ đầu tuần, với đại diện HS để có điều chỉnh kịp thời trong công tác quản lý. + Chuẩn bị đối thoại: thông báo với GVCN, toàn thể học sinh, phát mẫu phiếu đối thoại (mục đích, thời gian, địa điểm, ý kiến- nguyện vọng…), thời gian chuẩn bị từ một đến hai tuần để ban cán sự lớp ghi nhận ý kiến, tâm tư nguyện vọng của tập thể lớp vào phiếu đối thoại và nộp về BGH, BGH thực hiện bảng tổng hợp ý kiến, nguyện vọng và nội dung phản hồi ý kiến, nguyện vọng . + Tổ chức đối thoại: đã thực hiện lần 1 vào ngày 20/09/2013, dự kiến lần hai vào ngày 05/01/2014 … [...]... nhà trường với CB-GV-NV, hiệu trưởng lồng ghép trong các buổi họp Hội đồng sư phạm (05/10/2013….) – Về nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường: Các năm qua Hội đồng trường hầu như chỉ thể hiện vai trò của mình trong việc cho ý kiến, biểu quyết tín nhiệm chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Nhằm nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt của. .. tác quản lý 2.4.1 Mục tiêu, ý nghĩa của giải pháp: Tích cực thực hiện chỉ đạo của ngành về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, góp phần chủ động và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, đẩy mạnh các hoạt động phong trào, tôn vinh các tập thể, cá nhân trong nhà trường 2.4.2 Nội dung giải pháp: Hiệu trưởng thực hiện đăng ký và quản trị... hướng rõ ràng, xác định được lộ trình phấn đấu trước mắt cũng như lâu dài Công tác điều hành trong nhà trường cần tiếp tục điều chỉnh, phân công rõ ràng, hợp lý, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, phát huy được sức mạnh trí tuệ của tập thể đảm bảo được qui chế dân chủ trong nhà trường Cần tiếp tục đổi mới trong công tác thi đua (theo dõi, đánh giá, xếp loại) 2.4 Tổ chức huy động xã hội hóa... dự giờ trao đổi, nhận xét, góp ý cho tiết dự Về phân công dạy lớp đầu năm học, BGH sau khi rà soát và thống nhất không phân công dạy lớp 12 hoặc phân công ít lớp 12 đối với một số giáo viên có điểm thi tốt nghiệp THPT của bộ môn thấp, có nhiều phản ánh của học sinh và phụ huynh … Ngoài ra, hiệu trưởng còn thực hiện kiểm tra tất cả các sổ chủ nhiệm... thực hiện được vai trò: – Lãnh đạo để luôn có được sự thay đổi và phát triển bền vững – Quản lý để các hoạt động có sự ổn định nhằm đạt tới mục tiêu Trong cương vị mới là người đứng đầu đơn vị, hiệu trưởng đã hoạch định một số vấn đề cần thay đổi, đổi mới và tập hợp nguồn lực tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu Kết quả đó còn rất khiêm tốn,... nghiệp để công tác lãnh đạo, quản lý nhà trường ngày một tốt hơn, cách thức thực hiện có hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, cải thiện thu nhập giáo viên, nhân viên và làm thay đổi mạnh mẽ hơn nữa CSVC của nhà trường 2 Kiến nghị đối với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh: Rà soát, tổ chức bồi dưỡng thêm về công tác quản lý tài chính cho một số hiệu trưởng vừa mới nhận... hoạt động của Hội đồng trường từng bước được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhà trường; quyết định mục tiêu, phương hướng phát triển của nhà trường – Thực hiện tốt khâu tư vấn, thúc đẩy của hoạt động dự giờ và phân công chuyên môn hợp lý góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng giảng dạy Công tác thi đua, khen thưởng được hiệu trưởng coi trọng,... công tác giáo dục và phục vụ giáo dục của Nhà trường Sau buổi đối thoại lần thứ nhất, hiệu trưởng tích cực chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện nội dung phản hồi của lãnh đạo nhà trường với các em Qua các phiếu đối thoại lần hai được gởi về cho thấy các em rất phấn khởi, đồng tình với những việc mà nhà trường đã và đang làm – Vai trò, hiệu. .. lá rách” của phụ huynh HS, các vị mạnh thường quân … – Kế hoạch hóa công tác XHHGD: Khi lập kế hoạch XHHGD hiệu trưởng luôn chú trọng một số yếu tố sau: Mục tiêu huy động là gì? Đối tượng nào? Thời gian? Phân công ai là vai trò chủ thể huy động? Cách thức công khai, minh bạch trong huy động và sử dụng? 2.4.4 Kết quả đạt được: Trong học kỳ I năm học 2013-2014 (Nguồn đóng từ Hội cha mẹ HS, cựu HS,... tiêu, ý nghĩa của giải pháp: XHHGD tạo tiền đề để mọi người trong xã hội tham gia quản lý, xây dựng nhà trường; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của nhân dân đối với thế hệ trẻ Huy động các lực lượng của cộng đồng tham gia vào công tác giáo dục, phát triển sự nghiệp giáo dục Sự tham gia của các lực lượng này sẽ làm cho giáo dục gắn bó với cộng đồng, phối hợp chặt chẽ giữa giáo dục trong nhà trường . thay đổi có hiệu quả trong công tác quản lý nhà trường. Trên cơ sở những công việc đã và đang làm, tôi chọn đề tài Một số đổi mới trong công tác quản lý trường THPT Nguyễn Hữu Huân của. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN CỦA HIỆU TRƯỞNG” I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Lý do chọn đề tài: Trong những năm gần đây giáo dục. nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị. II. NỘI DUNG: 1. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ: Năm học 2013-2014 trường THPT Nguyễn Hữu Huân có 47 lớp, ban giám hiệu có một Hiệu trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số đổi mới trong công tác quản lý trường THPT Nguyễn Hữu Huân của Hiệu Trưởng, SKKN Một số đổi mới trong công tác quản lý trường THPT Nguyễn Hữu Huân của Hiệu Trưởng, SKKN Một số đổi mới trong công tác quản lý trường THPT Nguyễn Hữu Huân của Hiệu Trưởng

Từ khóa liên quan