0

SKKN Sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao hiệu quả dạy học ở bài Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII_Lịch sử THPT

19 1,545 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2015, 10:38

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "SỬ DỤNG TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC Ở BÀI : PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỈ XVIII" A. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong thời gian qua, để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao, các trường Phổ Thông đã có nhiều cố gắng để nâng cao chất lượng đào tạo, qua việc dạy học tốt các bộ môn văn hóa cơ bản trong đó có bộ môn lịch sử. Tuy nhiên, thực tiễn dạy học môn lịch sử ở trường Phổ Thông hiện nay còn nhiều hạn chế. Yêu cầu đặt ra để năng cao chất lượng dạy học môn lịch sử. Tài liệu tham khảo có vị trí quan trọng trong dạy học lịch sử ở trường Phổ Thông. Đó là cơ sở để tiến hành vận dụng tài liệu tham khảo trong dạy học lịch sử, giúp học sinh huy động những kiến thức đã học để hiểu sâu sắc sự kiện, hiện tượng lịch sử, góp phần làm cho bài giảng phong phú, sinh động, gây hứng thú cho học sinh. Nghiên cứu lí luận về phương pháp sử dụng tài liệu tham khảo để rút ra kinh nghiệm và nâng cao trình độ nhận thức của bản thân Chính vì thế, tôi chọn đề tài sử dụng tài liệu tham khảo trong dạy học lịch sử nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh.Làm thay đổi quan niệm của dư luận xã hội về bộ môn lịch sử, góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về bộ môn. Qua đó thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của nhà nước là đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng đất nước giàu đep. Việc sử dụng tài liệu tham khảo trong dạy học lịch sử còn giúp học sinh có khả năng nhìn nhận đánh giá xã hội một cách toàn diện, chính xác hơn, gần gũi hơn. Xuất phát từ lí luận thực tiễn và xã hội nêu trên, từ quá trình giảng dạy và tìm tòi, tôi đã quyết định sử dụng phương pháp: “ Sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao hiệu quả dạy học ở bài : Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII” B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Cơ sở lí luận của vấn đề Tài liệu lịch sử thành văn gồm nhiều loại , nội dung và tính chất của mỗi loại không giống nhau, về đại thể có thể phân tài liệu lịch sử thành các loại sau: Bao gồm các loại văn kiện, tài liệu có liên quan trực tiếp đến sự kiện, ra đời vào thời điểm xảy ra sự kiện như các văn tự cổ, các hiệp ước, điều ước, tuyên ngôn… Loại tài liệu này để dẫn chứng, minh họa cho các sự kiện trình bày. Ví dụ khi giảng bài Cách mạng tư sản Pháp 1789 giáo viên không thể không sử dụng một số điểm trong bản Tuyên ngôn độc lập nhân quyền và dân quyền, hoặc giảng về cách mạng Tháng Tám năm 1945 cần phải sử dụng “Tuyên ngôn độc lập”. Một số tài liệu trích trong các tác phẩm của các tác giả kinh điển chủ nghĩa Mác- Lê nin, các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các đồng chí lãnh đảo Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là các văn kiện phản ánh những vấn đề quan trọng nhất của sự phát triển lịch sử lúc bấy giờ về tình hình kinh tế xã hội của đất nước, chính sách đối nội, đối ngoại, các phong trào cách mạng trong lịch sử nước ta cũng như lịch sử thế giới có thể sử dụng như tài liệu lịch sử. Các tác phẩm, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều có ý nghĩa to lớn trong dạy học lịch sử ví dụ như tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”, hay những đoạn nhận xét, nhận định về các cuộc cách mạng tư sản Pháp, Mĩ, Cách mạng Tháng Mười Nga (1917). Ngoài ra, giáo viên có thể tìm thấy trong tác phẩm “ Đường Kách Mệnh”, những quan niệm lịch sử đúng, chính xác, cách chọn lọc kiến thức cơ bản, việc liên hệ kiến thức lịch sử với thực tế đấu tranh cách mạng… Hiện nay chúng ta đã có một số sách “ tư liệu lịch sử “, dùng để tham khảo trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông. Những loại sách này rất cần thiết cho giáo viên vì nó không chỉ cung cấp thêm những tư liệu lịch sử phong phú, bổ sung thêm thiếu hụt sách giáo khoa mà còn làm sáng rõ hơn những kiến thức cơ bản của bài học. Kết quả bài học phụ thuộc vào việc tổ chức dạy học. Phải xuất phát từ mục đích, nội dung của bài học, tùy theo yêu cầu hình ảnh cụ thể của mỗi lớp mà chọn tài liệu và phương pháp sử dụng thích hợp. Trong điều kiện của chúng ta hiện nay, việc sử dụng tài liệu lịch sử được tiến hành trong những trường hợp sau. Thứ nhất, dùng để cụ thể hóa các hiện tượng, sự kiện lịch sử đang học nhằm tạo cho học sinh có biểu tượng rõ ràng, cụ thể có tính hình ảnh tăng thêm tính chất sinh động, gợi cảm của bài giảng và gây hứng thú cho việc học tập của các em. Tài liệu được sử dụng là những đoạn trích ngắn, có nội dung súc tích giàu hình ảnh, học sinh có thể tiếp thu được dễ dàng, không cần giải thích gì thêm. Ví dụ khi trình bày về chế độ chiếm nô, không gì sinh động bằng việc trích đọc một số điều trong bộ luật Hamurabi. Khi giảng về cuộc sống gian khổ của Bác Hồ không dùng những từ chung chung như “ khó khăn”, “gian lao vất vả ” mà trích một đoạn tư liệu miêu tả lao động của Nguyễn Ái Quốc trên tàu thủy” Hàng ngày Thành phải cọ rửa gian bếp lớn trên tàu, sau đó nhóm lò rồi khuân than, kéo những sọt rau quả, thịt cá, nước đá… từ dưới hầm tàu lên. Có lần trong lúc trời giông bão, Thành đang kéo một sọt nặng trên boong thì một đợt sóng lớn chồm tới, cuốn lấy thân thể mảnh dẻ của anh, và suýt lôi anh xuống biển. Thật may mắn vào khoảnh khắc cuối cùng thì anh bám được vào dây cáp và nhờ đó mà thoát chết…” Đoạn trích trên không chỉ cho các em hình ảnh cụ thể sinh động và hấp dẫn về những khó khăn mà Bác Hồ đã trải qua trên đường đi tìm đường cứu nước, mà còn có tác dụng giáo dục sâu sắc về tấm gương của Bác Hồ để các em noi theo. Thứ hai, giáo viên sử dụng tài liệu lịch sử để giải thích một sự kiện lịch sử, học sinh hiểu được bản chất của nó, thêm hứng thú. Ví như khi trình bày về ý nghĩa của việc Nguyễn Ái Quốc đọc “Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa” đăng trên báo nhân đạo (1920), giáo viên trích dẫn một đoạn “ Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong phòng tối mà tôi như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng cho chúng ta”. Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Quốc tế III và tin theo Lênin” Trên cơ sở ấy, giáo viên giải thích để học sinh hiểu rõ Luận cương của Lênin đã nâng cao những hiểu biết thực tế của Nguyễn Ái Quốc về công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, làm sáng tỏ con đường cứu nước đúng đắn. Trước khi đọc tài liệu, giáo viên cần giới thiệu qua cho học sinh hiểu xuất xứ nội dung cơ bản của tài liệu. Thứ ba, tài liệu lịch sử dùng trong bài học làm cơ sở chứng minh cho một luận điểm khoa học để hiểu đúng một sự kiện, một quá trình lịch sử. Khi dùng tài liệu lịch sử, giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh không chỉ biết cách sử dụng trên lớp mà còn biết tự học ở nhà. Cần giới thiệu tài liệu có liên quan chặt chẽ với các sự kiện cơ bản trong bài học, vừa sức để học sinh có thể tự học theo sự hướng dẫn của giáo viên. Việc hướng dẫn học sinh sử dụng tài liệu lịch sử cần phải tiến hành cụ thể từng bước. Trước hết phải chọn lưạ tài liệu và cho các em tiếp xúc với tài liệu có liên quan đến bài học. Hướng đẫn học sinh đọc và rút ra ý chính của mỗi phần hay toàn bộ nội dung tài liệu, sử dụng tài liệu để giải thích, minh họa các sự kiện đang học, trả lời các câu hỏi và bài tập…Ví dụ hướng dẫn học sinh đọc một số đoàn trong”Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” của Mác và Ănghen, giáo viên giúp các em nắm nội dung cơ bản các đoạn đó từ đó rút ra những vấn đề cốt yếu nhất, có liên quan đến nội dung các khóa trình lịch sử ở trường phổ thông. Khi sử dụng tài liệu ta chú trọng sử dụng tài liệu các tác gia kinh điển của chủ nghĩa Mac- Lênin và chủ tịch Hồ Chí Minh một cách sáng tạo có hiệu quả giáo dục, tránh các thiếu sót thường gặp trước đây, như giáo điều máy móc…mục đích của việc sử dụng nhằm giúp học sinh nhận thức đúng một số vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và quan điểm của Đảng ta về lịch sử rồi vận dụng để hiểu một số vấn đề có liên quan đến học tập. Khi sử dụng các tài liệu lịch sử trong dạy học, giáo viên cần chọn những tài liệu phù hợp với nội dung bài học và khả năng nhận thức của học sinh. Có thể sử dụng toàn bộ tác phẩm hay chỉ một số đoạn nhất định và hướng dẫn học sinh thực hiện theo các bước sau: - Giới thiệu hoàn cảnh ra đời của tài liệu, tác phẩm, nhằm giúp học sinh hiểu giá trị, tác dụng, mối liên hệ của nó với hoàn cảnh lúc bấy giờ. - Nội dung chủ yếu của tài liệu, giải thích các thuật ngữ khái niệm. - Những luận điểm được thể hiện trong tác phẩm có liên quan đến kiến thức của bài, làm sáng tỏ hơn sự kiện của bài. - Tác dụng và ý nghĩa lịch sử của tài liệu. II. THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC BỘ MÔN TRƯỚC KHI ĐƯA PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 2.1. Thực trạng chung Bộ môn lịch sử là một bộ môn khoa học xã hội giúp học sinh hình dung lại quá khứ một cách chính xác nhất, nhưng không ai sờ được nó và quan sát được lịch sử. Vì vậy để có thể hình thành cho học sinh những biểu tượng nhất định về một thời kỳ lịch sử đã qua giáo viên thường sử dụng sách giáo khoa là nguồn cung cấp kiến thức đầu tiên, chính xác nhất, bên cạnh đó giáo viên cũng còn sử dụng một số tư liệu lịch sử và tư liệu thời sự chính trị vào bài giảng. Tuy nhiên trước khi sử dụng tài liệu tham khảo lịch sử vào dạy học lịch sử bài giảng của giáo viên thường cảm thấy khô khan, các sự kiện và nhân vật lịch sử dày đặc thiếu hình ảnh khiến giáo viên cảm thấy khó truyền thụ một cách hứng thú cho học sinh. Bản thân môn sử ít được học sinh học tập một cách tích cực. Thường chỉ là đối phó. Bài học lại chỉ thiên về chính trị, kinh tế hay các cuộc chiến tranh nên khi tiếp thu bài học học sinh thường phải ghi nhớ một cách máy mọc các mốc sự kiện, hiện tượng lịch sử điều đó dẫn tới học sinh chán, ngại học môn lịch sử. Những năm gần đây tình trạng học sinh nắm về kiến thức lịch sử nhất là lịch sử dân tộc quá mơ hồ thậm chí thiên lệch đã khiến cho dư luận xã hội phải lên tiếng. Đã có những học sinh viết:" Chiến dịch Hồ Chí Minh là chiến dịch lịch sử quan trọng chính vì thế Bác nói hãy để tôi chỉ huy chiến dịch này, chiến dịch diễn ra vô cùng ác liệt trong hai ngày ba đêm cuối cùng giành thắng lợi đưa Lê Lợi lên làm vua". Về vấn đề thực trạng bộ môn hiện nay còn rất nhiều điều đáng để suy ngẫm. Nhưng một trong những nguyên nhân khiến cho học sinh nắm bắt các sự kiện lịch sử một cách sai lệch, mơ hồ là do các em không hứng thú, không tích cực trong khi học tập nên không nắm được bản chất vấn đề. 2.2. Thực trạng đối với giáo viên. Trong thực tế dạy học lịch sử ở trường phổ thông hiện nay có nhiều giáo viên đã cố gắng đổi mới phương pháp dạy học lịch sử, biết kết hợp một cách hài hòa giữa các nguyên tắc, phương pháp dạy học khác nhau để làm cho bài giảng thêm phong phú, nâng cao hiệu quả bài học lịch sử. Có nhiều giáo viên đã ý thức được vai trò của việc sử dụng các nguồn tài liệu tham khảo bên ngoài đặc biệt là tài liệu lịch sử vào trong giảng dạy để gây hứng thú cho học sinh đối với bộ môn. Khi được hỏi " Theo thầy cô có cần thiết phải sử dụng tài liệu tham khảo trong dạy học lịch sử dân tộc không?", 100% giáo viên đều cho là cần thiết. Bởi vì: Sử dụng tài liệu tham khảo đúng cách, hợp lí không chỉ góp phần làm cho bài học lịch sử thêm phần hấp dẫn mà còn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên. Vì vậy, nhều giáo viên lâu năm, có kinh nghiệm, tâm huyết với nghề đã đầu tư thời gian tìm tòi và sử dụng các nguồn tài liệu tham khảo vào trong các bài dạy lịch sử góp phần tạo hứng thú đối với học sinh và nâng cao hiệu quả bài học. Tuy nhiên thực tiễn phần lớn giáo viên đã có ý thức sưu tầm và sử dụng tài liệu tham khảo vào dạy học lịch sử nhưng không thường xuyên và chỉ mang tính chất minh họa. Một số ít giáo viên chưa biết cách khai thác và sử dụng nguồn tài liệu này trong dạy học lịch sử. Ở các trường phổ thông hiện nay tài liệu tham khảo thường được sử dụng theo các hình thức sau đây: sử dụng trong các bài giảng lịch sử, trong hoạt động ngoại khóa, trong kiểm tra Phương pháp được sử dụng đối với tài liệu tham khảo khi đưa vào các bài giảng lịch sử rất đa dạng như: Thông báo, tường thuật, miêu tả, giải thích, đàm thoại, phất vấn. Điều đó tạo nên sự phù hợp với nội dung từng bài giảng, từng sự kiện, hiện tượng lịch sử cụ thể . Đồng thời, sử dụng các phương pháp như vậy còn có tác dụng phát huy sức tính độc lập, sáng tạo trong tưu duy của học sinh, tạo điều kiện cho các em tích cực, chủ động lĩnh hội kiến thức. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều giáo viên chỉ sử dụng SGK là tài liệu để truyền đạt làm cho bài học trở nên khô khan, nhàm chán. Điều này một phần do giáo viên chưa có khả năng, thiếu tích cực trong việc thu thập, sử dụng tài liệu tham khảo trong dạy học lịch sử. Một số ít giáo viên không biết cách tích hợp các tài liệu tham khảo và sử dụng chúng cho phù hợp với nội dung bài học. Một số giáo viên lại chỉ có thể sử dụng tài liệu tham khảo trong việc minh họa bài giảng trên lớp mà chưa biết cách khai thác các nội dung lịch sử được đề cập đến trong các tác phẩm hoặc chưa chú ý đến việc học sinh làm bài tập ở nhà như sưu tầm, đọc các tài liệu. Như vậy đối với giáo viên hầu hết đều nhận thức được vai trò của việc sử dụng tài liệu tham khảo trong dạy học lịch sử song việc thu thập sử dụng như thế nào trong từng bài học để có tác dụng đối với cảngười dạy và người học thì còn có nhiều điều cần luận bàn. Vấn đề đặt ra là phải có nhận thức đúng và có phương pháp sử dụng tài liệu tham khảo hợp lí để việc dạy học sử đạt kết quả cao hơn làm cho các em yêu thích, hiểu sâu sắc lịch sử dân tộc để định hướng đúng đắn cho hành động của mình đối với lịch sử dân tộc. 2.3 Thực trạng đối với học sinh. Là giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn lịch sử ở trường trung học phổ thông hơn tám năm, qua thực tiễn giảng dạy và bản thân đã tích cực trong việc sử dụng tài liệu tham khảo trong dạy học lịch sử, tôi nhận thấy thực tiễn tâm lí, thái độ, nhận thức của học sinh đối với việc các thầy cô giáo sử dụng tài liệu tham khảo trong các tiết dạy lịch sử. Hầu hết các em đều rất hứng thú và chăm chú, tích cực xây dựng xây dựng bài trong những gìơ học lịch sử mà giáo viên sử dụng nguồn tài liệu tham khảo một cách hợp lí. Có nhiều học sinh đã phát biểu " Những giờ học lịch sử của cô làm cho em vô cùng thích thú, em thấy môn lịch sử không còn khô khan, dày đặc các sự kiện nữa mà lịch sử trở nên gần gũi, như là hơi thở của cuộc sống vậy. Đặc biệt là những tiết cô giáo đan xen giữa nội dung lịch sử và những câu chuyện những ý kiến đánh giá nhận xét làm cho chúng em thấy dễ nhớ, dễ học và hứng thú với mỗi tiết học". Thực tế giảng dạy lịch sử gần 10 năm ở trường THPT tôi đã tiến hành nhiều phương pháp trên cùng một bài học và so sánh cho thấy nhứng tiết sử dụng tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung bài học thì học sinh rất chăm chú lắng nghe, thích thú trao đổi thảo luận, hứng thú với những câu hỏi của giáo viên. Khi tiến hành điều tra ở lớp 10a5 năm học 2009-2010 với câu hỏi:"Em thấy như thế nào với những tiết giảng lịch sử mà các thầy cô giáo sử dụng tài liệu tham khảo trong bài học ? .93% học sinh cho là "hứng thú", 4% chọn "rất hứng thú" 3% cho là "bình thường" và không có học sinh nào là không hứng thú. Khi kiểm tra câu hỏi nhận thức sau tiết dạy về mức độ tiếp thu bài tại lớp 10 a1 năm học 2011- 2012 thì có 93 % đạt khá giỏi và 7% trung bình, không có yếu kém. Điều này chứng tỏ việc sử dụng tài liệu tham khảo làm cho học sinh tiếp thu bài một cách mau chóng, nhớ lâu và khắc sâu kiến thức. Bên cạnh mặt tích cực thì vẫn có những hạn chế về nhận thức của học sinh về việc sử dụng tài liệu tham khảo trong dạy học lịch sử. Khi được hỏi :'các em có hay đọc những tác phẩm có liên quan đến lịch sử không ?" . Có tới 94% học trả lời là không hoặc ít khi đọc và nguyên nhân của điều này là do các em ít có điều kiện đọc hoặc đến thư viện để tìm hiểu những nguồn tài liệu này và thời gian học trên lớp và làm bài tập đã chiếm quá nhiều thời gian của các em. Đồng thời xu hướng chung hiện nay của học sinh là yêu thích các môn học tự nhiên hơn khoa học xã hội. Học tập môn lịch sử chỉ là môn phụ nếu lựa chọn môn lịch sử thì tương lai thi vào các trường đại học rất hạn hẹp. Từ thực tế giảng dạy cũng như qua trao đổi với đồng nghiệp về tình hình sử dụng tài liệu tham khảo trong dạy học lịch sử hiện nay cho thấy việc sử dụng tài liệu tham khảo trong dạy học lịch sử là cần thiết. Phần lớn giáo viên đã ý thức được việc sưu tầm và sử dụng tài liệu tham khảo để làm phong phú thêm bài học . Một số thầy cô đã sử dụng ở một mức độ nhất định và đạt được hiệu quả bước đầu. Học sinh cũng rất hứng thú và say mê với những tiết học có sử dụng tài liệu tham khảo. Tuy nhiên việc sử dụng tài liệu tham khảo cũng còn nhiều hạn chế. Làm thế nào để sử dụng tài liệu tham khảo vào trong giảng dạy có hiệu qủa trên tất cả các mặt là không đơn giản. Nó đòi hỏi sự cố gắng, nổ lực của mỗi giáo viên giảng dạy lịch sử. Qua những vấn đề trình bày ở trên, cho thấy sự cần thiết phải sử dụng tài liệu tham khảo trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông. III. Giải pháp và tổ chức thực hiện. 3.1. Mục tiêu bài học: 3.1.1. Kiến thức Sau khi học xong bài học, yêu cầu HS cần nắm được: - Trước tình trạng khủng hoảng của chế độ phong kiến ở hai miền,nguy cơ chia cắt đất nước càng gia tăng. Phong trào Tây Sơn, trong quá trình đánh đổ các tập đoàn phong kiến đang thống trị, đã xóa bỏ tình trạng chia cắt, bước đầu thống nhất lại đất nước. - Trong quá trình đấu tranh của mình, phong trào nông dân còn hoàn thành thắng lợi 2 cuộc kháng chiến ( chống Xiêm và chống Thanh) bảo vệ nền độc lập dân tộc, góp thêm những chiến công huy hoàng vào sự nghiệp giữ nước anh hùng của dân tộc 3.1.2. Tư tưởng, tình cảm: - Giáo dục lòng yêu nước, đấu tranh cho sự nghiệp bảo vệ sự toàn vẹn của đất nước. 3.1.3. Kỹ năng: - Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng bản đồ lịch sử. - Bồi dưỡng kĩ năng phân tích, nhận định sự kiện lịch sử. 3.2. MỘT PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG DẠY HỌC BÀI “ Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII ” Sách giáo khoa là tài liệu học tập cơ bản của học sinh ở trường phổ thông, nó được biên soạn theo chương trình bộ môn, giúp học sinh nắm kiến thức cơ bản, hiện đại có khả năng phát huy khả năng tự học, tự nghiên cứu và dể ôn tập, củng cố những kiến thức đã học trả lời các câu hỏi và bài tập ở nhà. Song điều đó không có nghĩa là tất cả những gì đã trình bày trong sách giáo khoa đều rõ ràng đầy đủ và cần thiết cho học sinh nắm vững. Trong tiết học 45 phút giáo viên không thể nói hết tất cả những gì sách giáo khoa đã viết mà cần phải lựa chọn kiến thức cơ bản nhất, cần thiết nhất truyền thụ cho học sinh. Ngoài ra cần phải luôn mở rộng lượng thông tin bằng những kiến thức bổ sung tức là phải nghiên cứu, đọc thêm tài liệu tham khảo để làm cho bài giảng phong phú, sinh động khắc sâu được kiến thức cơ bản. Tài liệu tham khảo rất nhiều nhưng kết quả việc sử dụng tài liệu tham khảo vào dạy học phụ thuộc nhiều vào việc tổ chức dạy học của giáo viên. Nó phải xuất phát từ mục đích,yêu cầu của bài học, tuỳ thuộc [...]...vào tình hình cụ thể mỗi lớp mà đưa nguồn tài liệu nào cho phù hợp và đảm bảo hiệu quả giáo dục cao nhất Qua thực tiến giảng dạy ở trường phổ thông trong những năm vừa qua, tôi đã sử dụng những phương pháp sau đây dể sử dụng tài liệu tham khảo vào bài giảng góp phần nâng cao hiệu quả bài học lịch sử 3.2 1 Sử dụng tài liệu tham khảo để cụ thể hoá các sự kiện Thứ nhất khi dạy mục I: " Phong trào Tây. .. 2 Sử dụng tài liệu tham khảo để phân tích, giải thích sự kiện, hiện tượng lịch sử: Thứ nhất, khi dạy mục I "Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỉ XVIII" giáo viên có thể dùng câu hỏi sau để khích sự tìm tòi của học sinh : em biết gì về quê hương và tên gọi của Quang Trung- Nguyễn Huệ? Sau đó giáo viên sử dụng tài liêu tham khảo để giúp các em hiểu thêm về những vấn đề này Tổ. .. Việc sử dụng tài liệu tham khảo trong dạy học bài “ Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII” SGK lịch sử 10 chương trình chuẩn đã cho tôi những thành công sau mỗi tiết dạy Học sinh không còn thờ ơ với những tiết học lịch sử mà các em thực sự hứng thú và say mê từ đó tích cực học tập bộ môn II Kiến nghị đề xuất: *Kiến nghị đối với nhà trường: - Có phòng học. .. LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT I Kết luận Để đạt kết quả cao trong giảng dạy bộ môn lịch sử có nhiều phương pháp khác nhau, tuỳ thuộc vào từng bài học và đối tượng học sinh mà người giáo viên nên lựa chọn phương pháp nào cho phù hợp vừa tạo dược hứng thú cho học sinh vừa nâng cao hiệu quả chất lượng dạy học bộ mộn Sử dụng tài liệu tham khảo trong dạy học lịch sử là một trong những phương pháp thường được sử dụng để. .. I: " Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỉ XVIII " Khi nói về tình hình nước ở thế kỉ XVIII giáo viên có thể sử dụng đoạn tư liệu tham khảo sau đây: Theo một giáo sĩ phương Tây, bấy giờ “ Gạo đắt như vàng, tình trạng đói khổ bày ra lắm cảnh thương tâm khó tả, xác chết chồng chất lên nhau.”đồng thời với phát vấn :”Vậy điểm nổi bật về tình hình nước ta ở thế kỉ XVIII là gì”? Qua... cho học sinh đối với bài học Tuy nhiên để sử dụng thành công phương pháp sử dụng tài liệu tham khảo giáo viên cần nắm vững những nguyên tắc của bộ môn và đối tượng áp dụng Từ thực tế giảng dạy trong những năm vừa qua tại một trường bán công mà điều kiện dạy và học còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều trong việc đưa nhiều phương pháp khác nhau trên cùng một đối tượng dạy học Việc sử. .. năng để giáo viên có thể sử dụng kết hợp nhiều phương tiện dạy học một cách dễ dàng, hiệu quả - Có những chủ trương, biện pháp cụ thể động viên những giáo viên ứng dụng những cách dạy sáng tạo, nâng cao chất lượng giờ dạy - Có thêm nhiều đầu sách tham khảo tạo điều kiện để giáo viên sử dụng *Kiến nghị đối với Sở giáo dục và đào tạo: - Thường xuyên có những lớp bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm giảng dạy. .. tế là phong trào Tây Sơn và vương triều Quang Trung đã gạt bỏ được những cản trở lớn nhất của nền thống nhất quốc gia- đó là tình trạng chia cắt Đàng Trong, Đàng Ngoài và tình trạng phân quyền của những tập đoàn phong kiến đối nghịch” Đoạn trích trên đã đánh giá đầy đủ về sự nghiệp thống nhất đất nước của Phong trài Tây Sơn Đến thời Gia Long với việc lên ngôi hoàng đế năm 1802, đó cũng là sự chín muồi... Lê Chiêu Thống, giải phóng đất nước khỏi sự chiếm đóng của nước ngoài, giữ vững nền độc lập, tự do của tổ quốc Việc sử dụng tư liệu tham khảo để xây dựng những đoạn tường thuật như trên còn có tác dụng tích cực trong việc gây hứng thú cho học sinh, góp phần làm cho bài giảng thêm phần sinh động chánh sự nhàm chán trong khi học sử vì phải tiếp thu những con số, sự kiện khô khan thiếu hình ảnh và biểu... lính ở Bắc Hà: “ Lần này ta ra, thân hành cầm quân, phương lược tiến đánh đã tính sãn Chẳng qua 10 ngày có thể đuổi được người Thanh” 3 2 3 Sử dụng tài liệu tham khảo để làm kết luận, chứng minh cho một luận điểm khoa học Ví dụ khi chứng minh luận điểm đánh giá về công lao bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước giáo viên có thể sử dụng đoạn trích sau: “Tuy còn dang dở, nhưng thực tế là phong . đã quyết định sử dụng phương pháp: “ Sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao hiệu quả dạy học ở bài : Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII B. GIẢI. KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "SỬ DỤNG TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC Ở BÀI : PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỈ XVIII& quot; A. ĐẶT. tích, nhận định sự kiện lịch sử. 3.2. MỘT PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG DẠY HỌC BÀI “ Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII ” Sách
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao hiệu quả dạy học ở bài Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII_Lịch sử THPT, SKKN Sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao hiệu quả dạy học ở bài Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII_Lịch sử THPT,

Từ khóa liên quan