SKKN Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát của học sinh lớp 9

19 3.1K 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 15:45

. nhóm bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát cho học sinh trường THCS Hoàng Văn Thụ như sau: * Bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ. + Chạy đạp sau + Chạy. luận lựa chọn bài tập ảnh hưởng tới hiệu quả kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát trong chạy ngắn 1- Đặc điểm kỹ thuật xuất phát thấp. Trong chạy cự ly ngắn thường sử dụng xuất phát. tài: " Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát của học sinh lớp 9 " II- Mục tiêu – nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài: 1- Mục tiêu

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 1. Các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan