0

Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

105 1,244 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2013, 09:10

Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Trần Lê Duy Khiêm THỰC TRẠNG QUẢN VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TẠI CẦN THƠ Chuyên ngành: Quản Giáo dục Mã số: 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGÔ ĐÌNH QUA Thành phố Hồ Chí Minh - 2010 LỜI CẢM ƠN Luận văn được thực hiện và hoàn thành nhờ sự giúp đỡ của Quý Thầy Cô giáo đồng nghiệp và bạn bè gần xa. Tác giả xin chân thành cám ơn Lãnh đạo và Quý Thầy Cô trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ; Lãnh đạo và Quý Thầy Cô giáo trường THPT Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ, đã tạo điều kiện và giúp đỡ cho tôi hoàn thành luận văn. Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến Tiến sĩ NGÔ ĐÌNH QUA - người Thầy tận tụy, đáng kính đã bỏ ra rất nhiều công sức, trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình thực hiện để hoàn thành luận văn này. Xin chân thành cảm ơn tập thể lớp Thạc sĩ Quản Giáo dục khóa 17, đã giúp đỡ tác giả trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tuy đã cố gắng nhưng chắc chắn còn nhiều thiếu sót, rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, góp ý của Quý Thầy Cô và bạn bè đồng nghiệp. Trân trọng biết ơn! Tp.Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2010 Tác giả Trần Lê Duy Khiêm DANH DỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ 1 CBQL : Cán bộ quản 2 CNTT : Công nghệ thông tin 3 CSVC : Cơ sở vật chất 4 ĐBSCL : Đồng bằng sông Cửu Long 5 GV : Giáo viên 6 HS : Học sinh 7 HT : Hiệu trưởng 8 NXB : Nhà xuất bản 9 PHT : Phó hiệu trưởng 10 PPDH : Phương pháp dạy học 11 TBDH : Thiết bị dạy học 12 THPT : Trung học phổ thông 13 TT : Tổ trưởng MỞ ĐẦU 1. do chọn đề tài Từ những năm cuối của thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, cục diện thế giới có nhiều thay đổi, cách mạng khoa học và công nghệ thế giới tiếp tục phát triển với trình độ ngày càng cao, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế thế giới, quốc tế hoá nền sản xuất và đời sống xã hội. Sự bùng nổ của công nghệ thông tin (CNTT) nói riêng và khoa học công nghệ nói chung đang tác động mạnh mẽ vào sự phát triển của tất cả các ngành trong đời sống xã hội. Việc ứng dụng CNTT trong dạy học và công tác quản đang là một xu thế tất yếu của nhiều quốc gia trong thế kỷ 21- kỷ nguyên của thông tin và tri thức. Đất nước ta đang chuyển sang thời kỳ thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Văn kiện Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ VIII đã nhấn mạnh: “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá” [17]. Trong bối cảnh đó, nếu muốn nền giáo dục phổ thông đáp ứng được đòi hỏi cấp thiết của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nếu muốn việc dạy học theo kịp cuộc sống, chúng ta nhất thiết phải cải cách phương pháp dạy học theo nhiều xu hướng khác nhau, trong đó có xu hướng ứng dụng CNTT và sử dụng các thiết bị dạy học hiện đại, phát huy mạnh mẽ tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và hứng thú học tập của học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục. Theo tài liệu “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trường phổ thông Việt Nam” của Viện khoa học giáo dục Việt Nam (NIESAC) năm 2007 thì “ứng CNTT là việc làm hết sức cần thiết Việt Nam nhưng chưa có nhiều công trình nghiên cứu tổng thể về ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học. Hiện nay có nhiều trường phổ thông Việt Nam đã được trang bị phòng máy nhưng mới sử dụng để dạy tin học như một môn học, còn việc sử dụng phòng máy cùng các phần mềm dạy học như một công cụ dạy học còn là vấn đề cần giải quyết. Các trường chưa có cơ sở khoa học lựa chọn phần mềm dạy học để dùng cho mình, ngay cả số lượng phần mềm dạy học cũng rất ít, không đáp ứng nhu cầu sử dụng. Thực tiễn này đòi hỏi cần nghiên cứu một cách hệ thống về cơ sở luận và thực tiễn quản việc ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học” [53]. Như vậy, việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy trường trung học phổ thông (THPT) có tác dụng nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần cải tiến phương pháp giảng dạy theo kịp xu thế của thời đại. Hiểu được vấn đề này, một số trường THPT tại thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn ứng dụng CNTT vào giảng dạy trong những năm qua. Tuy nhiên, đến nay công tác quản việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy vẫn chưa đạt được hiệu quả cao hầu hết các trường THPT tại thành phố Cần Thơ. Chính vì thế, tôi chọn nghiên cứu đề tài “Thực trạng quản việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của Hiệu trưởng trường THPT tại Cần Thơ” với mong muốn góp một phần nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý. 2. Mục đích nghiên cứu Xác định được thực trạng quản việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy một số trường THPT tại thành phố Cần Thơ, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể Công tác quản trường THPT của hiệu trưởng tại thành phố Cần Thơ. 3.2. Đối tượng nghiên cứu - Thực trạng quản việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT tại Cần Thơ. - Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy của Hiệu trưởng trường THPT tại thành phố Cần Thơ. 4. Giả thuyết khoa học Công tác quản việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy một số trường THPT tại thành phố Cần Thơ của các chủ thể quản có thể có nhiều ưu điểm như: các chủ thể quản đã nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT, đã xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, đã tổ chức chỉ đạo việc soạn bài giảngứng dụng CNTT, đã tổ chức kiểm tra việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy . Nhờ vậy, việc tiếp thu kiến thức và hình thành kỹ năng của học sinh được thuận lợi hơn, hiệu quả hơn việc giảng dạy không có ứng dụng CNTT. Tuy nhiên, công tác quản việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy một số trường vẫn còn một số hạn chế những công việc như: việc tổ chức thực hiện bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên; việc tổ chức các hoạt động chuyên đề, thảo luận trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin; công tác quản phương tiện, thiết bị. Có được những thành tựu trên là nhờ đội ngũ cán bộ quản (CBQL) quan tâm đến việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy, có biện pháp quản phù hợp, có đội ngũ GV tích cực. Những tồn tại hạn chế trên có thể do: - Nhận thức về những nội dung quản việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy và sự tác động qua lại của những nội dung đó CBQL của một số trường còn hạn chế. - Biện pháp quản việc ứng dụng CNTT một số trường còn thiếu tính khoa học. - Những khó khăn về đội ngũ GV (số lượng, chất lượng) và phương tiện hỗ trợ. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ cơ sở luận hoạt động quản lý, quản giáo dục, quản trường học, quản việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy. - Khảo sát thực trạng hoạt động quản việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy một số trường THPT tại thành phố Cần Thơ giải nguyên nhân của thực trạng. - Đề xuất một số biện pháp quản việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trường học các trường THPT tại thành phố Cần Thơ. 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1. Cơ sở phương pháp luận Các quan điểm phương pháp luận được vận dụng đề tài này gồm: 6.1.1. Quan điểm hệ thống - cấu trúc Quan điểm này được vận dụng trong nhóm phương pháp nghiên cứu thuyết và nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn của đề tài. Tiếp cận quan điểm hệ thống - cấu trúc, giúp người nghiên cứu tìm hiểu được mối liên hệ chặt chẽ giữa quản việc ứng dụng CNTT với quản các hoạt động khác một số trường THPT tại thành phố Cần Thơ, cũng như xem xét công tác quản nhà trường là một hệ thống, trong đó công tác quản việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy là một hệ thống con với các yếu tố hợp thành. Từ đó giúp tìm hiểu chính xác thực trạng quản việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy trường THPT. 6.1.2. Quan điểm lịch sử - logic Quan điểm này giúp người nghiên cứu xác định phạm vi không gian, thời gian và điều kiện hoàn cảnh cụ thể, để điều tra thu thập số liệu chính xác, đúng với mục đích nghiên cứu đề tài, trình bày công trình nghiên cứu theo trình tự hợp logic. 6.1.3. Quan điểm thực tiễn Quan điểm này đòi hỏi người nghiên cứu xác định rõ thực trạng công tác quản việc ứng dụng CNTT vào vào giảng dạy một số trường THPT tại thành phố Cần Thơ, nhằm tìm kiếm những biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác quản nhà trường THPT. 6.2. Phương pháp nghiên cứu 6.2.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thuyết - Phân tích và tổng hợp các vấn đề luận có liên quan đến đề tài như quản lý, quản việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. - Phân loại và hệ thống hóa các thuyết có liên quan. 6.2.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 6.2.2.1. Phương pháp điều tra viết + Mục đích điều tra: Thu thập số liệu, tư liệu về thực trạng quản việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy và các biện pháp quản trường THPT nhằm chứng minh cho giả thuyết khoa học của đề tài. + Nội dung điều tra - Thực trạng quản việc ứng dụng CNTT một số trường THPT tại thành phố Cần Thơ, những ưu điểm và hạn chế. - Nguyên nhân của thực trạng. + Mẫu nghiên cứu Trong tổng số 24 trường THPT tại thành phố Cần Thơ, chúng tôi chọn ngẫu nhiên 12 trường THPT (trong đó có 08 trường công lập; 03 trường bán công, 01 trường dân lập). mỗi trường, chúng tôi chọn ngẫu nhiên 05 CBQL, 25 GV, 30 HS. + Sử dụng hệ thống các câu hỏi và phiếu điều tra phục vụ cho đề tài. 6.2.2.2. Phương pháp quan sát Phương pháp này được sử dụng để quan sát những hoạt động quản việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy. 6.2.2.3. Phương pháp phỏng vấn + Đối tượng phỏng vấn là hiệu trưởng (HT), phó hiệu trưởng (PHT), tổ trưởng (TT) và các GV có kinh nghiệm. + Nội dung phỏng vấn là thực trạng và các biện pháp quản hoạt động giảng dạy tại trường THPT Cần Thơ. 6.2.3. Phương pháp toán thống kê Phương pháp này được sử dụng để xử các số liệu điều tra. Các phép toán thống kê được sử dụng trong đề tài là trung bình, tỉ lệ phần trăm và một số phép kiểm nghiệm thốngthông dụng của phần mềm SPSS. NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LUẬN CỦA QUẢN VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Trong xã hội hiện nay, với sự bùng nổ thông tin, con người càng phải học tập nhiều môn khoa học hơn. Vai trò của người thầy chỉ là làm nhiệm vụ hướng dẫn người học tự đi tìm và lĩnh hội tri thức. Vấn đề này lại gây khó khăn cho người dạy và học. Bởi vì quỹ thời gian của họ không nhiều. Điều đó tạo nên một mâu thuẫn mà chúng ta cần phải giải quyết để đảm bảo quá trình dạy - học có hiệu quả. Như vậy đòi hỏi người dạy và người học phải sử dụng một số phương tiện khác để hỗ trợ. Từ thập niên 90 của thế kỷ trước, vấn đề ứng dụng CNTT vào dạy học là một chủ đề lớn được UNESCO chính thức đưa ra thành chương trình hành động trước ngưỡng cửa của thế kỷ XXI. Ngoài ra, UNESCO còn dự báo: CNTT sẽ làm thay đổi nền giáo dục một cách cơ bản vào đầu thế kỷ XXI. Trước tình hình CNTT với giáo dục trên thế giới như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam trong Nghị quyết Trung Ương 2, khóa VIII đã nhấn mạnh: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện vào quá trình dạy và học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu của học sinh, nhất là sinh viên đại học” [16]. Nghị quyết Trung Ương 2, khóa VIII nêu trên đã được cụ thể hóa bằng Chỉ thị 58- CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị. Nội dung Chỉ thị có đoạn: “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác giáo dục và đào tạo các cấp học, bậc học, ngành học. Phát triển các hình thức đào tạo từ xa phục vụ nhu cầu học của toàn xã hội” [18]. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có Chỉ thị 29/CT - bộ gd&ĐT về Tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành GD - ĐT giai đoạn 2001 - 2005. Nội dung Chỉ thị có đoạn: “Những thành tựu mới của khoa học và công nghệ nửa cuối thế kỷ 20 đang làm thay đổi hình thức và nội dung các hoạt động kinh tế, văn hoá và xã hội của loài người. Một số quốc gia phát triển đã bắt đầu chuyển từ văn minh công nghiệp sang văn minh thông tin. Các Quốc gia đang phát triển tích cực áp dụng những tiến bộ mới của khoa học và công nghệ, đặc biệt là CNTT, để phát triển và hội nhập” [7]. Đối với giáo dục và đào tạo, CNTT có tác dụng mạnh mẽ, làm thay đổi nội dung, phương pháp, phương thức dạy và học. CNTT là phương tiện để tiến tới một "xã hội học tập". Mặt khác, giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng bậc nhất thúc đẩy sự phát triển của CNTT thông qua việc cung cấp nguồn nhân lực cho CNTT. Như vậy, ứng dụng CNTT vào giáo dục là một xu thế mới của nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai lâu dài. Đảng ta coi giáo dục là quốc sách hàng đầu trong chính sách phát triển đất nước trên quan điểm con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội. Chính vì thế mà kể từ Hội nghị Trung ương 4 khoá VII, Đảng ta đã ra nhiều nghị quyết, chỉ thị về phát triển giáo dục. Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII đã nêu: “Giáo dục và đào tạo hiện nay phải có một bước chuyển nhanh chóng về chất lượng và hiệu quả đào tạo, về số lượng và qui mô đào tạo, nhất là chất lượng dạy học trong các nhà trường nhằm nhanh chóng đưa giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước” [16]. Trong văn kiện Đại hội Đảng IX, Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra chủ trương “Tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện về phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với cơ cấu hợp lý; triển khai thực hiện chương trình phổ cập trung học cơ sở; ứng dụng nhanh các công nghệ tiên tiến, hiện đại” [17]. Các nhà sư phạm nước ta như Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Thanh Phong, Đặng Vũ Hoạt, Hà Thế Ngữ, Trần Kiều, Trần Kiểm, Nguyễn Phúc Châu, Phan Thế Sủng, Nguyễn Quốc Chí đã có nhiều công trình nghiên cứu về quản giáo dục. Trong đó, các tác giả đã đề cập đến các vấn đề như: vai trò của người HT trong công tác quản trường học; bản chất và mối quan hệ giữa hoạt động dạy và hoạt động học; vai trò của người dạy và người học; biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản của HT. Trong giai đoạn đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay, yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp dạy học là việc làm cần thiết và cấp bách. Các nhà nghiên cứu về giáo dục cũng cho ra đời nhiều công trình trong lĩnh vực này như: vấn đề “Dạy học lấy học sinh làm trung tâm” của tác giả Trần Viết Vượng; vấn đề “Đổi mới phương pháp dạy học trường trung học cơ sở” và “Đề xuất việc đổi mới công tác quản giáo dục” của tác giả Trần Kiểm; “Một số vấn đề đổi mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo” của tác giả Trần Hồng Quân. [...]... sở luận công tác quản của HT, để tìm hiểu thực trạng công tác quản việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy một số trường THPT tại thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số biện pháp quản hoạt động này nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong trường THPT đáp ứng được yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay 1.2 Một số khái niệm cơ bản 1.2.1 Khái niệm quản Có nhiều quan niệm khác nhau về quản. .. học Như vậy, quản dạy học về mặt tổng thể là quá trình quản gồm năm lĩnh vực chủ yếu sau: - Quản việc thực hiện luật pháp, chính sách, điều lệ và quy chế dạy học - Quản bộ máy tổ chức và nhân lực dạy học - Huy động và sử dụng nguồn tài lực và vật lực dạy học - Quản hoạt động dạy học - Quản hệ thống thông tin dạy học Tóm lại: Quản dạy học là quản hoạt động giảng dạy của giáo viên,... lớn trong việc nâng cao hiệu quả giảng dạy và giáo dục của nhà trường Để đảm bảo thành công việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy của GV, HT cần lưu ý: - Bố trí số lượng phòng học có đầy đủ trang thiết bị ứng dụng CNTT trong giảng dạy theo yêu cầu của từng bộ môn, trên cơ sở điều kiện cơ sở vật chất của trường cho phép Trong giai đoạn hiện nay, các trường THPT chưa đủ diều kiện đáp ứng việc ứng dụng CNTT... công tác dạy học Trường THPT Bán công Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ và qua việc tìm hiểu việc ứng dụng CNTT trong dạy học một số trường phổ thông chúng tôi nhận thấy: - Việc ứng dụng CNTT trong dạy học các trường phổ thông hiện nay chủ yếu chỉ hình thức thiết kế các bài giảng bằng cách sử dụng phần mềm trình chiếu PowerPoint hoặc phần mềm Violet - Các bài giảngứng dụng CNTT thông thường... chuyên ngành quản giáo dục đề cập tới vấn đề này, như đề tài: “Một số giải pháp quản hoạt động dạy học của trường THCS huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Nguyễn Tấn Khiêm; đề tài: Thực trạng quản hoạt động giảng dạy của HT các trường THPT huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” của tác giả Võ Thanh Minh; đề tài: Thực trạng quản hoạt động giảng dạy của HT các trường THPT tỉnh... thi cử; tập trung quản chất lượng giáo dục, thực hiện phân công, phân cấp quản giáo dục, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục” [5] Trong nhà trường THPT chủ thể quản Hiệu trưởng Luật Giáo dục 2005 ghi rõ: Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản các hoạt động của trường, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận Hiệu trưởng các trường thuộc hệ... hiệu quả cao trong quản việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy trường THPT, HT cần phải xây dựng kế hoạch thật cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng trường nơi mình công tác 1.4.3.2 Tổ chức, chỉ đạo việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy Theo tác giả Hồ Văn Liên thì “Chỉ đạo là thể hiện tính tích cực của người chỉ huy trong hoạt động của mình Chỉ đạo thực hiện kế hoạch là có sự theo dõi và giám sát công việc. .. chính hiệu trưởng cần phải hiểu rõ tầm quan trọng của đổi mới dạy học và vai trò của ứng dụng CNTT vào dạy học, phải giúp giáo viên hiểu được thế nào là đổi mới dạy học và muốn đổi mới dạy học giáo viên phải làm gì Đồng thời hiệu trưởng cũng phải tạo điều kiện cơ sở vật chất để việc thực hiện đổi mới dạy học của GV dễ thực hiện HT cần tổ chức các hoạt động để hỗ trợ giáo viên trong việc ứng dụng CNTT vào. .. “Năm học ứng dụng CNTT”, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện: Chuẩn bị các nguồn lực nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực về ứng dụng CNTT trong quản giảng dạy như: nâng cấp CSVC, thiết bị, mở rộng việc đưa Tin học vào giảng dạy trong các nhà trường; nâng cao kỹ năng CNTT cho CBQL, GV, nhân viên; thực hiện đồng bộ việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, giảng dạy; xây... chủ đề năm học 2008-2009 là “Năm học ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng giảng dạy và đổi mới cơ chế quản tài chính trong ngành” Năm học 2007 - 2008 Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã ra công văn số 62 “về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản giảng dạy Nội dung công văn có đoạn viết:”Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc ứng dụng và phát triển CNTT trong toàn ngành . trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của Hiệu trưởng trường THPT tại Cần Thơ với mong muốn góp một phần nhỏ trong việc. dạy của hiệu trưởng trường THPT tại Cần Thơ. - Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy của Hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ, Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ,

Hình ảnh liên quan

gồm 24 Hiệu trưởng và 47 phó Hiệu trưởng, với những đặc điểm được trình bày ở bảng 2.1. - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

g.

ồm 24 Hiệu trưởng và 47 phó Hiệu trưởng, với những đặc điểm được trình bày ở bảng 2.1 Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng 2.2. Trình độ chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ quản lý của CBQL trường THPT năm học 2008-2009 - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

Bảng 2.2..

Trình độ chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ quản lý của CBQL trường THPT năm học 2008-2009 Xem tại trang 39 của tài liệu.
Bảng 2.3: Kết quả đánh giá của CBQL, GV về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

Bảng 2.3.

Kết quả đánh giá của CBQL, GV về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy Xem tại trang 45 của tài liệu.
Tổng hợp những kết quả thu được ở bảng 2.11 chúng tôi nhận thấy rằng, dù có sự khác biệt ý kiến đánh giá ở nhóm trình độ tin học nhưng đa số CBQL và GV đều cho rằng việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy là quan trong, là cần thiết - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

ng.

hợp những kết quả thu được ở bảng 2.11 chúng tôi nhận thấy rằng, dù có sự khác biệt ý kiến đánh giá ở nhóm trình độ tin học nhưng đa số CBQL và GV đều cho rằng việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy là quan trong, là cần thiết Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 2.5: Mức độ thực hiện việc ứng dụngCNTT vào giảng dạy của GV. - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

Bảng 2.5.

Mức độ thực hiện việc ứng dụngCNTT vào giảng dạy của GV Xem tại trang 47 của tài liệu.
Qua số liệu thống kê ở bảng 2.5 và khảo sát thực tế chúng tôi nhận thấy: Mỗi trường THPT đều được trang bị ít nhất 01 phòng Tin học (25 máy), trường nhiều nhất là 04 phòng Tin học - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

ua.

số liệu thống kê ở bảng 2.5 và khảo sát thực tế chúng tôi nhận thấy: Mỗi trường THPT đều được trang bị ít nhất 01 phòng Tin học (25 máy), trường nhiều nhất là 04 phòng Tin học Xem tại trang 47 của tài liệu.
Theo kết quả thu được ở bảng 2.5 chúng ta có: y= 2.42 < 3. Điều này có nghĩa là - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

heo.

kết quả thu được ở bảng 2.5 chúng ta có: y= 2.42 < 3. Điều này có nghĩa là Xem tại trang 48 của tài liệu.
Bảng 2.8: Công tác tổ chức chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

Bảng 2.8.

Công tác tổ chức chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Xem tại trang 51 của tài liệu.
x y Sig xy Sig a. Quy định các tiêu chuẩn kiểm tra - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

x.

y Sig xy Sig a. Quy định các tiêu chuẩn kiểm tra Xem tại trang 52 của tài liệu.
Bảng 2.9: Công tác kiểm tra, đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

Bảng 2.9.

Công tác kiểm tra, đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Xem tại trang 52 của tài liệu.
Bảng 2.10: Công tác quản lý việc ứng dụngCNTT vào giảng dạy. - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

Bảng 2.10.

Công tác quản lý việc ứng dụngCNTT vào giảng dạy Xem tại trang 53 của tài liệu.
Bảng 2.11: Hiệu quả của việc có ứng dụngCNTT hay không có ứng dụngCNTT trong giảng dạy từng môn học theo sự đánh giá của HS - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

Bảng 2.11.

Hiệu quả của việc có ứng dụngCNTT hay không có ứng dụngCNTT trong giảng dạy từng môn học theo sự đánh giá của HS Xem tại trang 55 của tài liệu.
a. Rất đồng đều. b. Đồng đều. c.   Tương đối đồng đều.        d.   Không đồng đều - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

a..

Rất đồng đều. b. Đồng đều. c. Tương đối đồng đều. d. Không đồng đều Xem tại trang 86 của tài liệu.
giảng chứ không minh họa và giảng bằng bảng phấn như trong dạy học truyền thống. - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

gi.

ảng chứ không minh họa và giảng bằng bảng phấn như trong dạy học truyền thống. Xem tại trang 91 của tài liệu.
4.2 Yêu mến giáo viên 4.3 Kính trọng giáo viên - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

4.2.

Yêu mến giáo viên 4.3 Kính trọng giáo viên Xem tại trang 92 của tài liệu.
Những thái độ, phẩm chất, hành vi đạo đức của em đã được hình thành nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giảng dạy ở trường THPT nơi em đang theo học - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

h.

ững thái độ, phẩm chất, hành vi đạo đức của em đã được hình thành nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giảng dạy ở trường THPT nơi em đang theo học Xem tại trang 92 của tài liệu.
5.5 Môn Giáo dục công dân 5.6 Môn Toán - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

5.5.

Môn Giáo dục công dân 5.6 Môn Toán Xem tại trang 93 của tài liệu.
7.2 HS sưu tầm hình ảnh, phim trên internet có liên quan đến nội dung bài học để minh họa tại lớp có liên quan đến nội dung bài học để minh - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

7.2.

HS sưu tầm hình ảnh, phim trên internet có liên quan đến nội dung bài học để minh họa tại lớp có liên quan đến nội dung bài học để minh Xem tại trang 93 của tài liệu.
Bảng 2a: Ý kiến về căn cứ để ứng dụngCNTT vào giảng dạy của CBQL. (Dành riêng cho CBQL) Quy định cho điểm: - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

Bảng 2a.

Ý kiến về căn cứ để ứng dụngCNTT vào giảng dạy của CBQL. (Dành riêng cho CBQL) Quy định cho điểm: Xem tại trang 95 của tài liệu.
Bảng 3: Ý kiến về tình hình thực hiện ứng dụngCNTT ở trường THPT Quy định cho điểm: - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

Bảng 3.

Ý kiến về tình hình thực hiện ứng dụngCNTT ở trường THPT Quy định cho điểm: Xem tại trang 96 của tài liệu.
Bảng 4: Ý kiến đánh giá công tác quản lý việc ứng dụngCNTT vào giảng dạy Quy định cho điểm: - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

Bảng 4.

Ý kiến đánh giá công tác quản lý việc ứng dụngCNTT vào giảng dạy Quy định cho điểm: Xem tại trang 96 của tài liệu.
Bảng 5: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý việc ứng dụngCNTT vào giảng dạy Quy định cho điểm: - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

Bảng 5.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý việc ứng dụngCNTT vào giảng dạy Quy định cho điểm: Xem tại trang 98 của tài liệu.
Bảng 6: Mức độ thuận lợi, khó khăn trong quá trình quản lý việc ứng dụngCNTT vào giảng dạy Quy định cho điểm: - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

Bảng 6.

Mức độ thuận lợi, khó khăn trong quá trình quản lý việc ứng dụngCNTT vào giảng dạy Quy định cho điểm: Xem tại trang 99 của tài liệu.
6: Rất thuận lợi: 5: Thuận lợi 4: Tương đối thuận lợi 3: Tương đối khó khăn       2: Khó khăn       1: Rất khó khăn - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

6.

Rất thuận lợi: 5: Thuận lợi 4: Tương đối thuận lợi 3: Tương đối khó khăn 2: Khó khăn 1: Rất khó khăn Xem tại trang 99 của tài liệu.
Bảng 1: Hiệu quả của việc có ứng dụngCNTT hay không có ứng dụngCNTT trong giảng dạy Quy định cho điểm:  - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

Bảng 1.

Hiệu quả của việc có ứng dụngCNTT hay không có ứng dụngCNTT trong giảng dạy Quy định cho điểm: Xem tại trang 101 của tài liệu.
Những kỹ năng đã được hình thàn hở học sinhnhờ việc ứng dụngCNTT của GV trong dạy - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

h.

ững kỹ năng đã được hình thàn hở học sinhnhờ việc ứng dụngCNTT của GV trong dạy Xem tại trang 102 của tài liệu.
Bảng 3: Thái độ về ảnh hưởng của việc ứng dụngCNTT vào giảng dạy đến việc hình thành kỹ năng kỹ xảo của HS - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

Bảng 3.

Thái độ về ảnh hưởng của việc ứng dụngCNTT vào giảng dạy đến việc hình thành kỹ năng kỹ xảo của HS Xem tại trang 102 của tài liệu.
đã được hình thành nhờ việc ứng dụngCNTT vào giảng dạy - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

c.

hình thành nhờ việc ứng dụngCNTT vào giảng dạy Xem tại trang 103 của tài liệu.
Bảng 4: Thái độ về ảnh hưởng của việc ứng dụngCNTT vào giảng dạy đến việc hình thành thái độ, phẩm chất, hành vi của HS - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

Bảng 4.

Thái độ về ảnh hưởng của việc ứng dụngCNTT vào giảng dạy đến việc hình thành thái độ, phẩm chất, hành vi của HS Xem tại trang 103 của tài liệu.
Bảng 6: Số tiết từng môn học giáo viên dạy lớp sử dụng bài giảng có ứng dụngCNTT có CBQL dự giờ - Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của hiệu trưởng trường THPT ở Cần Thơ

Bảng 6.

Số tiết từng môn học giáo viên dạy lớp sử dụng bài giảng có ứng dụngCNTT có CBQL dự giờ Xem tại trang 105 của tài liệu.

Từ khóa liên quan