0

SKKN Tìm hiểu năng lực văn học của học sinh từ những lời phát biểu trên lớp trong giờ học tác phẩm

15 1,372 0
  • SKKN Tìm hiểu năng lực văn học của học sinh từ những lời phát biểu trên lớp trong giờ học tác phẩm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:56

A - phần mở đầu I. Lý do chọn đề tài: Cho dù ở thời đại nào thì vấn đề cốt lõi của việc dạy tác phẩm văn chơng ở trờng phổ thông vẫn là giúp các em học sinh vơn tới những gí trị thẩm mỹ, giá trị nhân văn, hớng học sinh tới những hành động cao cả và những ớc mơ đẹp. Chính vì vậy, việc dạy tác phẩm trong nhà trờng có vai trò vô cùng quan trọng. Tuy vậy, việc cảm thụ văn chơng của học sinh phổ thông hiện nay còn rất nhiều vấn đề phải bàn. Theo khảo sát của các nhà giáo dục Việt Nam, trong những năm gần đây, chất lợng học văn của học sinh THPT ở nớc ta thể hiện qua các hoạt động nh sự t duy lôgíc, tính liên tởng và thông qua các lời phát biểu trên lớp trong giờ học tác phẩm tỏ ra ngày càng giảm sút. Điều này đã dẫn tới một yêu cầu tất yếu là phải đổi mới phơng pháp dạy học văn. Đã có nhiều cuộc hội thảo, khảo sát về đổi mới phơng pháp dạy học vn đợc tổ chức ở các cấp. Hàng loạt các phơng pháp dạy học đợc đề xuất thử nghiệm. Trong số các phơng pháp đợc đề ra và áp dụng rộng rãi gần đây, phơng pháp dạy học nêu vấn đề đang tỏ ra có hiệu quả hơn cả. Mặc dù nó không thể thay thế hoàn toàn các phơng pháp khác và quá trình sử dụng ngời dạy vẫn phải kết hợp nó với một số phơng pháp khác nh: thuyết trình, đàm thoại vv nh ng dạy học nêu vấn đề vẫn là phơng pháp tỏ rõ hiệu quả tối u trong giảng dạy văn học ở trung học phổ thông. Là một giáo viên dạy văn học, hớng tới mục tiêu dạy tốt học tốt, tôi thiết nghĩ dạy học nêu vấn đề là phơng pháp cần đợc phát huy và áp dụng phug hợp ở các tiết dạy. Xuất phát từ những suy nghĩ trên, tôi chọn đề tài Tỡm hiu nng lc vn hc ca hc sinh t nhng li phỏt biu trờn lp trong gi hc tỏc phm. II. Mục đích nghiên cứu: Với đề tài trên, tôi muốn tìm hiểu năng lực cảm thụ văn học của học sinh ra sao? Tình trạng học văn, vốn kiến thức về văn học của học sinh khi chuyển từ bậc học THCS lên THPT nh thế nào? Nhằm giải quyết những vớng mắc tồn tại, giúp học sinh hiểu rõ tầm quan trọng của bộ môn văn học, từ đó giúp các em học tốt hơn, khuyến khích, gợi mở cho các em tìm hiểu tác phẩm, tích cực tham gia phát biểu trên lớp nhằm tạo không khí học tập sôi nổi, nâng cao chất lợng giờ dạy văn. Hiện nay, trong giờ học văn, tình trạng học sinh không chịu vận động suy nghĩ, không chịu phát biểu, phát biểu sai, phát biểu thụ đọng theo tài liệu tham khảo còn rất phổ biến. Phần lớn giờ dạy học tác phẩm trên lớp do giáo viên làm việc. Vậy làm sao cho những lời phát biểu trên lớp có hiệu quả và qua đó nâng cao chất lợng giờ học văn trên lớp? Đó là mục đích nghiên cứu của đề tài này. III. Đối t ợng, phạm vi nghiên cứu: Đợc phân công giảng dạy môn văn học ở khối lớp 10 nên đối tợng nghiên cứu trong đề tài của tôi chính là các em học sinh lớp 10 trờng THPT Với yêu cầu và quy định của một đề tài nghiên cứu khoa học dành cho giáo sinh thực tập s phạm nên phạm vi khảo sát đề tài của tôi chỉ bó hẹp trong phạm vi hai bài giảng văn là: Độc Tiểu Thanh Kí (thơ chữ Hán) và Thúc Sinh từ biệt Thuý Kiều (trích Truyện Kiều) của đại thi hào Nguyễn Du. IV. Nhiệm vụ nghiên cứu: Đề tài nhằm tìm ra, thấy đợc vai trò của phơng pháp dạy học nêu vấn đề, khẳng định tính u việt của dạy học nêu vấn đề trong tình hình dạy văn học thực tế hiện nay. Huy động toàn bộ những kiến thức, năng lực của giáo viên để giúp học sinh có đợc giờ học tốt. Thấy đợc sự tiến triển của phơng pháp dạy học nêu vấn đề, làm sao cho học sinh phát huy một cách chủ động, tích cực t duy sáng tạo trong giờ học qua đó thấy đợc khó khăn và biện pháp khắc phục thông qua lời phát biểu của học sinh trên lớp. V. Các ph ơng pháp nghiên cứu: Phơng pháp nghiên cứu chủ yếu của đề tài này là khảo sát từ thực tiễn giảng dạy văn ở trên lớp nói chung và đặc biệt là qua hai tiết dạy đợc chọn để khảo sát nói riêng. Qua việc học sinh trả lời các câu hỏi của giáo viên đặt ra ở trên lớp, giáo viên sẽ thống kê số phần trăm các câu hỏi mà học sinh trả lời đợc từ đó biết đợc tầm hiểu biết, tình yêu văn chơng của các em sau đó trao đổi với các em về phơng pháp học và điều chỉnh phơng pháp dạy cho phù hợp. * * * B Phần nội dung Chơng I. Cơ sở lí luận chung Việc học và cảm thụ sâu sắc một tác phẩm văn chơng từ phía học sinh chính là vấn đề quan trọng của một giờ dạy văn. Để đạt đợc kết quả cao trong công tác giảng dạy, tôi thiết nghĩ, giáo viên cần định hớng cho học sinh hiểu tác phẩm một cách nhanh nhất (nắm đợc nội dung tác phẩm), từ đó giáo viên mới hớng cho các em tìm hiểu tác phẩm. Vậy để tiếp cận tác phẩm trớc hết ngời giáo viên phải nắm đợc mục đích, yêu cầu, nội dung, kiến thức trọng tâm của bài dạy từ đó có định hớng về vấn đề sẽ giảng dạy. Vấn đề đợc đặt ra trong bài một cách khá quan trọng thể hiện qua những câu hỏi của giáo viên qua quá trình lên lớp. Ngời thầy giáo là ngời định hớng cho học sinh đi vào thâm nhập và nghiên cứu tác phẩm. Qua những lời phát biểu và những ý kiến thắc mắc của học sinh, giáo viên có thể hiểu đợc năng lực và trình độ cảm thụ tác phẩm văn chơng của học sinh trong giờ học. Mỗi bài dạy phải có một hệ thống câu hỏi cụ thể. Vì vậy khi soạn bài, giáo viên cần đặt câu hỏi sao cho dễ hiểu và có lôgíc theo trình độ của học sinh và nội dung bài dạy. Trong giờ day văn, ngời giáo viên là ngời dẫn dắt, điều khiển quá trình dạy học. Với hệ thống câu hỏi, giáo viên có thể đa ra ý kiến gợi mở, giúp các em liên t- ởng t duy, tạo cho các em thói quen tự làm việc để học sinh dần say mê và ngày càng dầy dạn trong việc cảm thụ văn chơng. Để có đợc những điều đó, hệ thống câu hỏi của giáo viên phải phù hợp, giáo viên không nên đa ra những câu hỏi khó hiểu, đơn giản hóa cách hỏi là điều cần thiết trong khi đặt câu hỏi. Trau dồi năng lực của của học sinh là điều cần thiết và đó cũng là một điều còn nan giải. Muốn học tốt đợc văn thì thầy giáo và học sinh phải nỗ lực trong công tác dạy và học. Thầy giáo phải hớng dẫn các em cảm thụ tác phẩm, chiếm lĩnh tác phẩm, mở rộng kiến thức để các em có khả năng t duy và phát triển xa, hiểu xa, hiểu rộng vấn đề. Phơng pháp dạy học mới, lấy học sinh làm trung tâm, vì vậy những lời phát biểu của các em ở trên lớp là rất cần thiết. Nếu nh cứ áp dụng phơng pháp cũ (thuyết giảng) thì học sinh chỉlà ngời thụ đọng ghi chép, các em không có tính sáng tạo, không tự chủ phát huy đợc khả năng kiến thức của mình mà luôn luôn bị động trớc kiến thức mà giáo viên truyền đạt trong giờ. Vậy trong giờ học tác phẩm, việc đa ra những câu hỏi phù hợp rất có ích cho học sinh. Những câu hỏi mà giáo viên đa ra trong 45phút của tiết dạy cần thiết thực, phù hợp với trình độ hiểu biết và khả năng kiến thức của học sinh. Không nên đa ra những câu hỏi quá khó khiến học sinh khó tiếp nhận, khó trả lời. Có rất nhiều dạng năng lực của các em đợc phát huy khi giáo viên đặt câu hỏi cho các em trả lời, nhng chủ yếu và phổ biến hơn cả vẫn là hai dạng câu hỏi cơ bản, đó là loại câu hỏi giúp các em có sự sáng tạo và liên tởng đợc tốt và loại câu hỏi tái hiện. Tuy nhiên ,giáo viên nên đa ra những câu hỏi sáng tạo thì tốt hơn. Sự tiếp nhận kiến thức văn chơng của học sinh bao giờ cũng mang tính chủ quan. Và tác phẩm văn chơng bao giờ cũng tạo ra những tiền đề cho việc mở rộng đại lợng nghệ thuật mới trong tiếp nhận của bạn đọc. Đó là quy luật của văn chơng. Nhng trong nhà trờng phổ thông, sự vận động cảu tác phẩm văn chơng cũng có quy luật, nguyên lí riêng. Trong môi trờng s phạm, đời sống cũng nh cơ chế vận hành của tác phẩm không còn giữ nguyên cho nên không thể đồng nhất tác phẩm văn học ngoài nhà trờng với những tác phẩm văn chơng đợc giảng dạy trong nhà trờng. Không thể đồng nhất bạn đọc ngoài nhà trờng với bạn đọc là học sinh bởi bạn đọc ngoài nhà tr- ờng đọc tác phẩm với nhiều mục đích khác nhau, còn bạn đọc là học sinh đọc tác phẩm với với một mục đích duy nhất là học, tìm hiểu giá trị, t tởng của tác phẩm văn chơng ấy từ đó hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, bồi dỡng vẻ đẹp tâm hồn mình. Cũng không thể đồng nhất hiệu quả chức năng của tác phẩm văn chơng ngoài nhà trờng với hiệu quả trong nhà trờng. Tiếp nhận văn chơng trong giờ giảng văn không phải hoàn toàn nh vậy. Tác phẩm văn học lớn nào cũng là tác phẩm chứa đựng những nội dung nhân sinh, nhân văn sâu sắc, đa dạng và phong phú. Giáo viên biết nắm đợc những câu hỏi, những tình huống có vấn đề từ tác phẩm, từ tầm đón nhận của học sinh theo dự báo, theo điều tra của giáo viên để học sinh trao đổi. Qua đó, giúp học sinh có dịp bộc lộ sự cảm nhận chân thành về những vấn đề mà giáo viên đa ra. Mặt khác, qua những giờ học nh vậy, giáo viên cũng có cơ hội để nắm đợc trình độ tiếp nhận của học sinh với những mặt mạnh, mặt yếu của họ để biểu dơng, phát huy, điều chỉnh. Những giờ học nh thế, mỗi học sinh là một chủ thể nhiều mặt. Kinh nghiệm dạy học văn thành công của nhiều giáo viên cho thấy, trong giờ học phát vấn câu hỏi học sinh đợc tự do biểu thị thái độ riêng của mình trớc những vấn đề do nhà văn, tác phẩm đặt ra. Để tổ chức một giờ học đói thoại có kết quả, giáo viên phải sử lí nhiều quan hệ phức tạp trong quá trình giảng dạy. Trong giờ học theo kiểu cũ (chỉ thiên về thuyết giảng) giáo viên chỉ yêu cầu học sinh hiểu tác phẩm là đủ. Công việc chủ yếu của giáo viên ở trên lớp là trình bày sự hiểu biết của mình về tác phẩm một cách trôi chảy, sao cho hấp dẫn học sinh. Trong giờ nêu vấn đề, giáo viên không những phải nắm vững tác phẩm mà còn phải dự đoán những tình huống xảy ra sự tiếp nhận của học sinh. Giáo viên không chỉ thuyết trình mà con phải biết tổ chức cho học sinh tham gia đối thoại sao cho trật tự kiến thức trong bài diễn ra lôgíc, có định hớng mà vẫn đảm bảo giờ giấc quy định của tiết học. Có không khí cởi mở của một giờ văn chơng. Giờ học đối thoại chỉ có thể tiến hành khi giáo viên đã phát hiện và đạt đợc những vấn đề có tình huống vừa không thoát lời tác phẩm, vừa phù hợp với sự tiếp nhận của học sinh lại đảm bảo theo yêu cầu quỹ thời gian dạy học cho phép. * Bản chất dạy học nêu vấn đề: Bản chất của dạy học nêu vấn đề là chuyển những nội dung tri thức, lẽ ra thầy giáo thông báo truyền đạt thành một hệ thống câu hỏi chứa vấn đề để học sinh suy nghĩ, tự tìm giải pháp trả lời, tự tiếp nhận tri thức, giáo viên chỉ trên cơ sở kiến thức học sinh trả lời mà củng cố, đính chính, sửa lại ở những chỗ mà giáo viên thấy cha đạt yêu cầu. Nhà tâm lý học ngời Nga: Rubimstêin đã viết trong một công trình nghiên cứu của mình: T duy con ngời chỉ bắt đầu từ một vấn đề đặt ra chủ thể. Coi nh vấn đề đó không cần thiết. Muốn cho vấn đề đợc các chủ thể tiếp nhận thì ta phải tạo ra đ- ợc mối liên hệ, mối quan hệ giữa vấn đề chủ thể của học sinh Bí quyết dạy học nêu vấn đề trong giáo viên không phải tìm ra vấn đề, tạo ra khó khăn, tạo ra mâu thuẫn mà là khai thác đợc năng lực văn học cho học sinh. Đánh thức đợc nhu cầu cho học sinh, để cho mỗi học sinh đủ tự tin, hào hứng tiếp nhận suy nghĩ và giải quyết các vấn đề của tác phẩm. Chính vì thế mà nhà tâm lý học Rubimstêin nói: Vấn đề chỉ xuất hiện khi nào hình thành các điều kiện để giải quyết chúng Điều khó nhất khi vận dụng phơng pháp này là giáo viên phải lôi cuốn cả lớp tham dự vào buổi thảo luận và tìm hiểu tác phẩm thông qua hệ thống câu hỏi của mình. Giáo viên cần chú ý đến tất cả nội dung và hình thức phát biểu của học sinh. Nhất là những vấn đề quan điểm và ý kiến cơ bản trong quá trình dẫn dắt học sinh thảo luận theo câu hỏi, giáo viên luôn hớng học sinh đi vào quỹ đạo của quá trình phân tích. Tóm lại, dạy học nêu vấn đề nói một cách dễ hiểu chính là phơng pháp dạy hcọ mà giáo viên chỉ lài ngời dẫn dắt, khơi gợi để học sinh tự tìm hiểu và giải quyết vấn đề. Dạy học nêu vấn đề coi học sinh phát biểu trên lớp là mục đích chính của giờ dạy. Phơng pháp này góp phần đào tạo học sinh thành những con ngời tích cực chủ động, nó đang dần phủ định phơng pháp dạy học thầy đọc trò chép tạo cho học sinh cách học máy móc, thiếu t duy sáng tạo. Chơng II. Kết quả điều tra, khảo sát thực tiễn: Qua các tiết dạy trực tiếp, tôi thấy áp dụng phơng pháp dạy học nêu vấn đề là điều khá quan trọng. Với hệ thống câu hỏi phù hợp, tôi thấy học sinh trả lời khá chính xác. Qua các câu hỏi, đại bộ phận các em đã chứng tỏ đợc khả năng cảm thụ văn chơng của mình. Bên cạnh đó với những em có thói quen học theo phơng pháp truyền thống, khi giáo viên nêu câu hỏi, các em rất lúng tong. Có những em mặc dù đã hiểu vấn đề nhng không diễn đạt đợc. Điều này chứng tỏ phơng pháp thầy đọc trò ghi khiến các em rất thụ động trong việc học tác phẩm. Để minh chứng cho điều tôi nói ở trên, tôix in trích dẫn một hệ thống các câu hỏi cụ thể trong bài soạn của tôi mà tôi đã dạy thử nghiệm và khảo sát trong giờ dạy văn. * bài: độc tiểu thanh ký (Đọc tập thơ của Tiểu Thanh) Nguyễn Du Trớc hết tôi đa ra những câu hỏi khái quát giúp các em hình thành đợc xuất xứ, vị trí, nội dung của bài thơ. +Câu hỏi: Sauk hi đọc xong phần tiểu dẫn, em cho biết xuất xứ, vị trí, nội dung của bài thơ? - Trong phần này có khoảng 90% các em trả lời đợc bởi các nội dung trên đều có ở SGK, tôi chỉ bổ xung thêm những điều các em cha biết. - Sau đó, tôi đi vào nội dung cụ thể hơn: + Câu hỏi: Sauk hi đọc các phần của bài thơ, cho biết bài thơ làm theo thể thơ gì? bố cục của nó ra sao? - Với câu hỏi này đa số các em trả lời đợc và trả lời chính xác. + Câu hỏi: ở những câu đầu, sau khi đọc tập thơ của Tiểu Thanh, Nguyễn Du tởng tợng ra cảnh Tây Hồ nh thế nào? - Đây là câu hỏi về câu thơ thứ nhất tức là câu đề, vì vây tôi định hớng cho học sinh để triển khai ở câu tiếp. Trong câu hỏi này đa số học sinh trả lời tốt. + Câu hỏi: Từ cái đẹp tàn phai của cảnh đẹp Tây Hồ, tác giả đã viếng Tiểu Thanh bằng hành động gì? - Câu hỏi này cần sự t duy, tôi thấy khoảng 60 % các em trả lời đợc. + Câu hỏi: Nói tới son phấn và văn chơng là nói đến điều gì ở ngời con gái? - Khoảng 70% các em trả lời đợc đó là sắc và tài, còn khoảng 30% các em vẫn diễn đạt là son phấn là văn chơng của Tiểu Thanh. + Câu hỏi: Tại sao nói Son phấn có thần sắc phải xót xa vì những việc sau khi chết Việc ấy là việc gì? - Khoảng 80% các em trả lời đợc. Với nọi dung câu hỏi bám sát với nội dung bài thơ, không xa rời bài thơ, học sinh có thể dễ dàng trả lời và hiwur bài. + Câu hỏi: Nguyễn Du bàn gì qua cuộc đời Tiểu Thanh? - ở câu hỏi t duy này có khoảng 60% các em trả lời đúng, chính xác còn lại các em trả lời cha thật chính xác. + Câu hỏi: Từ những điều phi lí trong cuộc đời Tiểu Thanh nh vậy Nguyễn Du tâm sự gi? - Khoảng 50% các em trả lời đợc: Nguyễn Du coi mình là ngời cùng hội cùng thuyền với Tiểu Thanh. + Câu hỏi: Cuối cùng là câu hỏi của Nguyễn Du. Nguyễn Du đã hỏi ai? Và hỏi điều gì? - Đây là câu hỏi then chốt giúp các em hiểu rõ toàn bộ bài thơ. Vì vậy tôi đa ra sự phân tích, lập luận kĩ giúp các em toàn bài thơ. - Nhìn chung các em trả lời đợc câu hỏi này. * Nhận xét: Qua việc thống kê một số câu hỏi tôi áp dụng trong bài dạy tôi thấy: - Với loại câu hỏi trực tiếp hoặc câu hỏi cần sự sáng tạo, các em cần nắm chắc bài thơ thì mới có thể trả lời chính xác và khoa học đợc. - Với loại câu hỏi gián tiếp đòi hỏi sự t duy liên tởng, từ nội dung của bài, học sinh phải biết liên tởng đến những điều mà tác giả muốn nói đằng sau bài thơ. - Về kiểu câu hỏi, những câu hỏi, khoảng 60% các em trả lời đợc câu hỏi trực tiếp. 40% trả lời đợc câu hỏi gián tiếp. - Qua hệ thống câu hỏi, tôi thấy hứng thú học văn, thơ ở các em đợc nâng lên rõ rệt. * bài: thúc sinh từ biệt thuý kiều (Trích Truyện Kiều) Nguyễn Du Trớc hết tôi đa ra những câu hỏi khái quát giúp học sinh hình dung, định hớng vấ đề cần quan tâm trong bài thơ. + Câu hỏi: Dựa vào phần tiểu dẫn cho biết vị trí và nội dung của đoạn trích? - Khoảng 60% các em trả lời đợc trọn vẹn các ý của câu hỏi: - Vị trí: + Thuộc phần 2 Gia biến và lu lạc (sau khi Kiều về làm vợ lẽ Thúc Sinh và trớc cảnh Thúc Sinh gặp vợ cả là Hoạn Th ở Vô Tích) + Trích từ câu 1519 đến câu 1526 trong Truyện Kiều. - Nội dung: Tả cảnh Thuý Kiều tiễn đa Thúc Sinh về Vô Tích thăm vợ cả là Hoạn Th để thu xếp chuyện Vờn mới thêm hoa. Để giúp các em hiểu và hình dung ra bối cảnh của cuộc chia tay và nội dung đoạn trích tôi đua ra một số câu hỏi sau: + Câu hỏi: Theo em đoạn trích có thể chia ra làm mấy phần? Nêu nội dung từng phần? Khoảng 60% các em chia đoạn trích thành 2 phần, 10% chia thành 4 phần, một số em cho rằng không nên chia đoạn trích này. - Gồm 2 phần: + Phần 1: Cảnh ly biệt (4 câu đầu). + Phần 2: Tình lý biệt (4 câu cuối). + Câu hỏi: Em có nhận xét gì về cuộc chia tay giữa Thuý Kiều và Thúc Sinh? - Cuộc chia tay đầy lu luyến bịn rịn qua các từ lên ngựa, chia bào Khoảng 80% các em trả lời đợc câu hỏi này. + Câu hỏi: Em có nhận xét gì về nghệ thuật của câu thơ? - Nhịp thơ 3/3, câu thơ nh đợc cắt ra làm hai phần: phần kẻ ở - phần của ngời đi. Khoảng 40% các em trả lời đợc. + Câu hỏi: Cảnh đợc nhìn trong mắt của ai? Trong cảnh có gì? - Cảnh đợc nhìn dới con mắt Thuý Kiều - Cảnh có: Rừng phong mùa thu đỏ rực, núi non, cửa ải, dặm hòng, ngàn dâu xanh. Khoảng 90% các em trả lời đợc. + Câu hỏi: Màu quan san ở đây là màu gì? - Là màu chia li, cách trở, màu đợc nhìn qua tâm trạng của Thuý Kiều. + Câu hỏi: Qua 4 câu thơ đầu em có nhận xét gì? - Bằng 4 câu thơ, tác giả đã diễn tả một cách tài tình cảnh biệt ly giữa hai ngời. Cảnh tuy đẹp nhng buồn. Nỗi buồn của con ngời phủ lên cảnh vật. - Với câu hỏi đòi hỏi sự t duy tổng hợp kiểu này chỉ có khoảng 40% các em trả lời tơng đối chính xác. + Câu hỏi: Sau cuộc chia ly là sự đơn lẻ của hai ngời. Sự đơn lẻ đó ra sao? - Kiều (ngời về) thao thức mối canh thâu: chăn đơn gối chiếc. - Thúc Sinh (ngời đi) đơn đọc trên con đờng thăm thẳm. + Câu hỏi: Em có nhận xét gì về không gian ở đây? - Không gian chia cách: Kiều và Thúc Sinh ngày càng xa nhau. Khoảng 60% học sinh trả lời đợc + Câu hỏi: Em có nhận xét gì về nghệ thuật mà tác giả sử dụng trong các câu thơ? - Ngời về > < kẻ đi; chiếc bang > < năm canh; muôn dặm > < một mình Tạo sự đối lập giữa cái hữu hạn (con ngời) với cái vô hạn (không gian, thời gian) tạo cảm giác lẻ loi, đơn chiếc. Khoảng 50% các em tìm ra câu trả lời. + Câu hỏi: Vầng trăng xẻ nửa là một tứ thơ quen thuộc trong ca dao. Em hãy đa ra một ví dụ? Vầng trăng ai xẻ làm đôi, Đờng trần ai vẽ ngợc xuôi hỡi chàng Khôn gem học sinh nào trả lời đợc. + Câu hỏi: Theo em cuộc chia ly này có đơn thuần là chia ly kẻ ở ngời đi hay không? - Không phải cuộc chia ly bình thờng mà là cuộc chia ly vĩnh viễn với hạnh phúc của mình bằng tâm trạng phức tạp, giằng xé. Khoảng 50% học sinh trả lời đợc. + Câu hỏi: Sauk hi học xong đoạn trích em có nhận xét gì về nội dung, nghệ thuật? - Nội dung: Nói lên sự cô đơn, nuối tiếc, sự giằng xé trong trái tim Kiều khi phải chia tay với hạnh phúc (Thúc Sinh). Đoạn trích cũng thể hiện khát khao hạnh phúc lứa đôi của con ngời nói chung. - Nghệ thuật: + Bút pháp tả cảnh ngụ tình, cảnh đan xen tình. + Thủ pháp đối, đối ngẫu gợi sự liên tởng. + Chất liệu ca dao đợc sử dụng thể hiện sự chia cắt. * Nhận xét: - Cũng nh bài trớc học sinh trả lời tốt hơn ở các câu hỏi trực tiếp và trả lời kém hơn ở các câu hỏi gián tiếp, cần sự liên tởng, t duy sáng tạo. - Các câu hỏi về nghệ thuật, về tổng hợp các em cần có sự gợi mở và giải quyết dần theo từng bớc. - Hứng thú học bài rất cao, mỗi khi đa ra câu hỏi các em hăng hái phát biểu. * Nhận xét chung sau quá trình khảo sát: Qua quá trình tìm hiểu năng lực học văn của học sinh thông qua việc các em trả lời các câu hỏi trong giờ học tác phẩm tôi nhận thấy giờ học diễn ra tốt hơn. Phơng pháp dạy học nêu vấn đề với vai trò trung tâm của giờ dạy đã giúp cho các em học sinh phát huy năng lực văn chơng của mình. Các em nắm chắc kiến thức cơ bản về nội dung của bài học, đó là mục đích mà giờ giảng văn cần vơn tới. Ngoài ra, với phơng pháp này, các em còn nâng cao đợc khả năng tởng tợng và sáng tạo. Điều này rất quan trọng bởi trong giờ giảng văn nếu thiếu sự tởng tợng và sáng tạo thì giờ học chỉ là khuôn mẫu mà thôi, khi đó giờ văn là giờ để giáo viên sử [...]... chuẩn bị kỹ càng của học sinh Trớc khi đến lớp, các em cần đọc trớc tác phẩm, tìm hiểu trớc tác phẩm, soạn bài thật kỹ, có điều gì không hiểu cần hỏi giáo viên Trong giờ học, học sinh cần nhiệt tình, hăng hái phát biểu bài, mạnh dạn trình bày ý kiến của mình trên lớp Nếu có sự chuẩn bị kỹ cho giờ dạy, học văn của cả thầy và trò, nếu ngọn lửa đam mê tìm hiểu cái hay, cái đẹp của một tác phẩm văn chơng đợc... các kiến thức của mình về tác phẩm Thông qua hệ thống câu hỏi, học sinh còn rèn luyện đợc khả năng trau dồi ngôn ngữ, khả năng diễn đạt và them bình một tác phẩm văn chơng Các em còn có dịp bộc lộ nhiều năng lực khác của mình Ngoài tác dụng với học sinh, việc sử dụng hệ thống câu hỏi nêu vấn đề trong giờ giảng còn có tác dụng rất lớn tới giờ học Trớc hết điều dễ nhận thấy nhất là không khí học tập sôi... Hiểu dợc những vấn đề đó, các em mới yêu thích môn văn và có ý thức học văn Khi học các em sẽ phát huy đợc sự liên tởng, t duy sáng tạo từ đó hiểu bài và hiểu cả những vấn đề phức tạp của cuộc sống đợc gửi trong tác phẩm Vậy để có đợc giờ văn tốt, theo tôi ngời giáo viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc: Soạn giáo án kỹ, nhiệt tình trong công tác giảng dạy, hết lòng vì học sinh Ngời... sinh trong giờ dạy tác hẩm Nhng cũng đòi hỏi sự chuẩn bị công phu của giáo viên vì nó ảnh hởng đến hệ thống bài dạy Nói tóm lại, qua thực tiễn giảng dạy tác phẩm Giáo viên cần biết phát huy phù hợp phơng pháp này Chơng III: Giải pháp Muốn xây dung năng lực cảm thụ văn của học sinh, trớc hết giáo viên phải hớng cho học sinh thấy yêu môn văn và thấy đợc vị trí của môn văn trong đời sống hiện nay Hiểu. .. phải lựa chọntừ ngữ sao cho học sinh dễ hiểu, dễ tiếp thu mà cụ thể ở phơng pháp này câu hỏi phải phù hợp với đối tợng Phơng pháp vấn đáp là một nghệ thuật Giáo viên phải biết nhấn, biết lớt để học sinh có hớng trả lời đúng Ngoài ra còn phải sửa lỗi diễn đạt cho học sinh, cách thức trả lời câu hỏi cho học sinh, và khơi dậy ở các em cảm hứng học tập Qua thực tiễn giảng dạy ở lớp, tôi thấy giờ học muốn tốt... học nêu vấn đề Nếu giáo viên không sắp xếp thời gian hợp lý và điều khiển đợc quá trình tranh luận của học sinh thì sẽ bị cháy giáo án, bài giảng sẽ không thành công Mặt khác, nếu giáo viên lạm dụng nhiều việc gợi mở sẽ gây khoảng trống trong tiết học Không khí lớp học sẽ bị trùng xuống Giờ dạy sẽ kém chất lợng Nh vậy phơng pháp đặt câu hỏi là phơng pháp phát huy đầy đủ năng lực , trí tuệ của học sinh. .. những vấn đề mà tôi thu đợc trong quá trình nghiên cứu tôi nhận thấy rằng dạy học nêu vấn đề với hệ thống câu hỏi phù hợp tuy không phải là phơng pháp tối u nhng nó có thể coi là phơng pháp giảng dạy cơ bản đem lại thành công cho tiết dạy Những lời phát biểu của các em là những đóng góp to lớn cho sự thành công của bài dạy Việc phát vấn phu hợp với trình độ học sinh sẽ tạo cho các em hứng thú học văn. .. phẩm văn chơng đợc thổi bùng ở cả giáo viên và học sinh, giờ dạy sẽ có kết quả cao C phần kết luận Tiến trình tổ chức một giờ dạy tác phẩm văn học trong nhà trờng phổ thông theo t tởng lấy học sinh làm trung tâm là vấn đề đang đợc xem xét rất kĩ Đề tài này đang đợc nhiều nơi đề cập và thể nghiệm Trên cơ sở kết quả thể nghiệm, dựa vào phơng pháp dạy học văn, dựa vào thực tế giảng dạy tôi mạnh dạn chọn... (NXB: ĐHQG HN, 1997) 3 Tác giả văn học (Tập 2) Nguyễn Đăng Mạnh (NXB: GD, 1992) 4 Tác gia Nguyễn Du (NXB: GD, 1998) 5 Từ điển thuật ngữ văn học Lê Bá Hãn (Chủ biên, NXB: GD, 2000) 6 - Để học tốt văn 10 Văn học VN Nguyễn Đăng Mạnh (NXB: GD, 1999) 7 Văn học 10 Văn học VN Nguyễn Đăng Mạnh (NXB: GD, 2001) 8 Văn học 10 (SGV- NXB: GD, 2001) Mục lục Trang A Phần mở đầu: 01 I Lí do chọn đề tài: 01... tranh luận bảo vệ ý kiến của mình để rút ra đợc ý kiến hay, xác đáng nhất Không khí lớp học cũng là yếu tố khá quan trọng để đi đến thành công của giờ dạy Không khí lớp học sôi nổi cũng là điều kiện thuận lợi cho giáo viên có đợc niềm tin, sự phấn khởi giảng dạy Giáo viên có thêm sức mạnh để truyền tải kiến thức của mình cho học sinh thông qua hệ thống câu hỏi Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, cũng . cứu tác phẩm. Qua những lời phát biểu và những ý kiến thắc mắc của học sinh, giáo viên có thể hiểu đợc năng lực và trình độ cảm thụ tác phẩm văn chơng của học sinh trong giờ học. Mỗi bài dạy. nghiên cứu: Với đề tài trên, tôi muốn tìm hiểu năng lực cảm thụ văn học của học sinh ra sao? Tình trạng học văn, vốn kiến thức về văn học của học sinh khi chuyển từ bậc học THCS lên THPT nh. Nam, trong những năm gần đây, chất lợng học văn của học sinh THPT ở nớc ta thể hiện qua các hoạt động nh sự t duy lôgíc, tính liên tởng và thông qua các lời phát biểu trên lớp trong giờ học tác
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Tìm hiểu năng lực văn học của học sinh từ những lời phát biểu trên lớp trong giờ học tác phẩm, SKKN Tìm hiểu năng lực văn học của học sinh từ những lời phát biểu trên lớp trong giờ học tác phẩm, SKKN Tìm hiểu năng lực văn học của học sinh từ những lời phát biểu trên lớp trong giờ học tác phẩm

Từ khóa liên quan