0

SKKN Tìm hiểu năng lực văn học của học sinh từ những lời phát biểu trên lớp trong giờ học tác phẩm

15 1,521 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:56

. cứu tác phẩm. Qua những lời phát biểu và những ý kiến thắc mắc của học sinh, giáo viên có thể hiểu đợc năng lực và trình độ cảm thụ tác phẩm văn chơng của học sinh trong giờ học. Mỗi bài dạy. nghiên cứu: Với đề tài trên, tôi muốn tìm hiểu năng lực cảm thụ văn học của học sinh ra sao? Tình trạng học văn, vốn kiến thức về văn học của học sinh khi chuyển từ bậc học THCS lên THPT nh. Nam, trong những năm gần đây, chất lợng học văn của học sinh THPT ở nớc ta thể hiện qua các hoạt động nh sự t duy lôgíc, tính liên tởng và thông qua các lời phát biểu trên lớp trong giờ học tác
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Tìm hiểu năng lực văn học của học sinh từ những lời phát biểu trên lớp trong giờ học tác phẩm, SKKN Tìm hiểu năng lực văn học của học sinh từ những lời phát biểu trên lớp trong giờ học tác phẩm,

Từ khóa liên quan