0

Đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua 1 tiết Âm nhạc lớp 3

15 1,826 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 16:44

. kiến kinh nghiệm Đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua 1 tiết Âm nhạc lớp 3. Giáo viên: Đỗ Mai Hương Giáo viên trường tiểu học Cát Linh NĂM HỌC 2004 – 2005 I. Đặt vấn đề Âm nhạc ngày nay đã. say mê âm nhạc, yêu mến trẻ, có những kiến thức âm nhạc cần thiết và phương pháp giáo dục âm nhạc ở tiểu học nói chung và ở lớp 1 nói riêng. II. Các bước tiến hành Ở lớp 3, dạy âm nhạc cho. (Tiết 16 , 20, 22, 24). - Tập nhận biết các hình nốt nhạc (Tiết 23, 24). - Tập nói tên nốt trên khung bao gồm cả tên nốt và hình nốt (Tiết 31 , 32 ). - Tập viết các nốt nhạc trên khuông nhạc (Tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua 1 tiết Âm nhạc lớp 3, Đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua 1 tiết Âm nhạc lớp 3,

Từ khóa liên quan