0

Tổ chức vui chơi với nội dung Toán học trong giảng dạy Toán 2

20 892 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:41

. năm giảng dạy ở lớp 2, với t cách dạy trên khi dạy các yếu tố hình học trong môn Toán lớp 2 tôi nhận thấy học sinh có nhiều tiến bộ. Với cách dạy và học trên học sinh chăm chú say mê học toán, . tiếp xúc với những tình huống toán học trong cuộc sống hàng ngày. Trong nhiều năm học, tôi đã dạy lớp 2. Tôi nhận thấy việc dạy các yếu tố hình học trong chơng trình toán ở bậc tiểu học nói. tố hình học trong môn toán lớp 2 Môn toán là một trong những môn học có vị trí quan trọng ở bậc Tiểu học. Trong những năm gần đây, xu thế chung của thế giới là đổi mới phơng pháp dạy học nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức vui chơi với nội dung Toán học trong giảng dạy Toán 2, Tổ chức vui chơi với nội dung Toán học trong giảng dạy Toán 2,

Từ khóa liên quan