0

Một số đặc điểm và phương pháp dạy học văn miêu tả cho HS lớp 4

15 3,063 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 14:39

. đặc điểm, từ đó có một số phương pháp dạy - học môn Tập làm văn ở Tiểu học. Đó chính là lí do tôi chọn đề tài : Một số đặc điểm và phương pháp dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 4. Ở Tiểu học, . 3 Phần II: Nội dung 4 I- Một số đặc điểm và phương pháp dạy văn miêu tả 4 1- Quan sát trong văn miêu tả 4 2- Cảm xúc của người viết trong văn miêu tả 6 3- Ngôn ngữ trong văn miêu tả 6 II. Những kĩ. ĐA TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4 Môn: Tiếng Việt Tác giả: Đặng Huyền Anh Giáo viên: Cơ bản Năm học 2011 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số đặc điểm và phương pháp dạy học văn miêu tả cho HS lớp 4, Một số đặc điểm và phương pháp dạy học văn miêu tả cho HS lớp 4,

Từ khóa liên quan